Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia PDF Drukuj E-mail
Napisał Sylwia Jaworska   
poniedziałek, 17 sierpnia 2009
DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSKALKULIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2008

Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o wybrane zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filii w Wyszkowie.
Zestawienie podzielone jest na następujące części:
-wydawnictwa zwarte,
-wydawnictwa ciągłe.

Dokumenty drukowane:

Wydawnictwa zwarte


 1. Aby polubić matematykę : zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Alicja Małasiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006
 2. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapiidzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [et al.]. – Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005
 3. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2001
 4. Diiagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003
 5. Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole : [jak temu przeciwdziałać] / Sylvia B. Rimm; z ang.przeł. Monika Horzowska. - Poznań : Moderski i S-ka, 2003
 6. Dysortografia : uwarunkowania psychologiczne / Izabela Pietras. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008
 7. Dysleksja / Gavin Reid ; tł. Robert Waliś. - Warszawa : Liber, 2005
 8. Dysleksja : nie jesteś sam / Wojciech Brejnak. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005
 9. Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 10. Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth ; przekł. Hanna Kostyło, Piotr Kostyło. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
 11. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Harmonia, 2006
 12. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / pod red. Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń. - Gdańsk : Harmonia, 2004
 13. Dysleksja w opinii językoznawcy : składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych / Renata Makarewicz. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006
 14. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki: przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 7(2008). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008
 15. Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski s-sz : Dyslalia - Dysleksja / Antoni Balejko. - Białystok : [Wydaw. Logopedyczne], 2000
 16. Jak pomóc uczniowi w nauce ortografii : charakterystyka trudności : ćwiczenia profilaktyczne i korekcyjne : ocena umiejętności ortograficznych : poradnik dla nauczycieli i rodziców z elementami terapii pedagogicznej / Zdzisława Saduś. - Opole : Wydaw. Oświatowe "Promyk", 2003
 17. Jak pomóc uczniowi w nauce ortografii : charakterystyka trudności : ćwiczenia profilaktyczne i korekcyjne : ocena umiejętności ortograficznych : poradnik dla nauczycieli i rodziców z elementami terapii pedagogicznej / Zdzisława Saduś. - Wyd. 2 rozszerz. - Opole : Wydawnictwo Oświatowe Promyk, 2005
 18. Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / pod red. Alicji Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008
 19. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon; przekł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
 20. Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008
 21. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. – Toruń : Adam Marszałek, [2003]
 22. Praca z uczniem mającym trudności z matematyką : książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum / Barbara Stryczniewicz. - Opole : "Nowik", 2004
 23. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz ; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski]. - Wyd. 1, dodr. - Gdańsk : Harmonia, 2002
 24. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i 1 / Marta Bogdanowicz ; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski]. - Wyd. 5 przejrz. i uzup. - Gdańsk : Harmonia, 2005
 25. Sprawdź jak mówię i wymawiam : kwestionariusz obrazkowy do badania i oceny rozwoju mowy i wymowy : dyslalia, dysleksja / Antoni Balejko. -   Białystok : [Wydawnictwo Logopedyczne], 2003.
 26. Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły / Jolanta Dyrda. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2003
 27. Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły / Jolanta Dyrda. - Wyd. 2 zm. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2004
 28. Trudności w nauce a programy edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Karbowniczek. - Wyd. 2. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004
 29. Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek. - Gdynia : Operon, 2004
 30. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / Urszula Oszwa (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008
 31. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Kraków : Impuls, 2005
 32. Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat / Renata Zofia Rutkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

Artykuły z czasopism


 1. ABC dysleksji / Anna Jurek.// Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s. 18-39
 2. Chemia dla dyslektyków / Małgorzata Nodzyńska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 52-57
 3. Czy dziewięć jest większe od sześciu / Magdalena Pitala // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 61-68
 4. Diagnostyczność Testu Figury Złożonej Reya – Osterrietha w badaniu uczniów z dysleksją rozwojową / Katarzyna Gruszczyńska // Nowiny Psychologiczne. -2004, nr 4, s. 47-62
 5. Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji / Barbara Bieleń // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 9, s. 20-25
 6. Diagnoza i terapia dysleksji / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 39-45
 7. Dysgrafia : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 8, s.44-45
 8. Dysgrafia i dysortografia na lekcjach języków obcych: uwagi praktyczne / Janusz Leśniak // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 177-178
 9. Dyskalkulia / Przemysław Bąbel, Ewa Srebro // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 4, s. 13-17
 10. Dyskalkulia / Urszula Oszwa // Remedium. – 2002, nr 2, s. 8-9
 11. Dysleksja : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 6, s.32-35
 12. Dysleksja a nauczanie języka rosyjskiego / Elżbieta Mazur-Zagórska.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 169-171
 13. Dysleksja a nauczanie języków obcych / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 81-93
 14. Dysleksja a nauczanie języków obcych. Cz. 2 / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 111-122
 15. Dysleksja czyli specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu / Justyna Dobrołowicz // Język Polski w Szkole IV – VI. – 2001/2002, nr 1, s. 7-13
 16. Dysleksja dzieci uzdolnionych muzycznie / Katarzyna Lipińska // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 100-106
 17. Dysleksja i ruch / Kinga B Bulińska.// Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 38 – 40
 18. Dysleksja jest wszędzie / Ewa Raczyńska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 7-10
 19. Dysleksja jest wszędzie / Ewa Raczyńska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 11, s. 3-8
 20. Dysleksja jest wszędzie. Co zatem robi twoja biblioteka? / Franciszek Czajkowski // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 9, s. 15-17
 21. Dysleksja okiem pedagoga / Paulina Szachniuk-Albowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 42-44
 22. Dysleksja u dzieci / Barbara Kowalińska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 35-37
 23. Dysleksji na ratunek / Urszula Oszwa // Remedium. – 2001, nr 12, s. 8-10
 24. Dyslektycy pod szczególną opieką / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 77-85
 25. Dyslektyczne dziecko / Magdalena Krawczonek // Problemy alkoholizmu. – 2006, nr 2, wkładka s. VII-VIII
 26. Dzieci ryzyka dysleksji – problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska // Życie Szkoły. – 2005, nr 2, s. 44-56
 27. Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej / Irena Frączak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 9, s. 54-55
 28. Głoski, sylaby, zdania - jakie to trudne! / Anna Szkolak.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 46-49
 29. Jak pomóc dziecku z dyskalkulią / Magdalena Pitala // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 65-74
 30. Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym / Edyta Gibas // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 430-433
 31. Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym? / Elżbieta Łapińska, Mirosława Opalińska // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 58-67
 32. Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej? / Danuta Rajewicz.// Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 55-60
 33. Kiedy szukać pomocy? / Maria Czeszak – Godula // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 45-47
 34. Kilka uwag o postępowaniu z dyslektykami / Ewa Pacut // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 41-42
 35. Kilka wskazówek do pracy z dylektykami / Irena Frączak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 68-70
 36. Metody pracy z dysleksją / Urszula Oszwa // Remedium. – 2001, nr 11, s. 10-12
 37. Metody treningowe dla dyslektyków // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 65-68
 38. Mnemotechniki w terapii dysortografii  / Bogusław Chmurzyński // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 34-39
 39. Moja praca z dzieckiem ryzyka dysleksji / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. – 2007, nr 3, s. 38-42
 40. O dysleksji... optymistycznie / Aneta Jałowiecka.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 29-36
 41. Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarunkowania / Anna Brzezińska // Edukacja. – 2004, nr 4, s. 39-55
 42. Patomechanizmy dysleksji / Anna Jurek.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 23-45
 43. Poczucie kontroli u osób z dysleksją / Piotr Bentowski // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 29 – 32
 44. Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Lipiec // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 50-55
 45. Praca z uczniem dyslektycznym / Monika Poświatowska // Matematyka. – 2004, nr 2, s. 94-95
 46. Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego / Ewa Brągiel // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 19-25
 47. Profilaktyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kempisty. – 2006, nr 4, s. 20-21
 48. Ryzyko dysleksji / Magdalena Bocheńska // Życie Szkoły. – 2005, nr 9, s. 41-47
 49. Ryzyko dysleksji / Renata Dickson // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 7, s. 42-46
 50. Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według matki, ojca i nauczycielki przedszkola / Anna Brzezińska // Edukacja. – 2004, nr 3, s. 23-35
 51. Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według nauczycielki / Anna Brzezińska // Edukacja. – 2004, nr 2, s. 64-7
 52. Techniki polisensoryczne w nauczaniu języka obcego uczniów z dysleksją rozwojową na szczeblu gimnazjalnym / Anna Małgorzata Różańska.// Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 53-62
 53. Trudności w czytaniu i pisaniu / Barbara Bieleń // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 1, s. 44-46
 54. Trzeci odcinek orzecha / Bożenna Kukier.// Matematyka w Szkole. - 2007, nr 40, s. 5-7
 55. Uczeń dyslektyczny – komputerowa pomoc / Anna Stępień // Edukacja Medialna. – 2003, nr 2, s. 44-46
 56. Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych / Marta Kazienko-Szczerbak.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 3, s. 33-42
 57. Uczniowie dyslektyczni i ich problemy z opanowaniem języków obcych / Mirosława Dudek // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 3, s. 156-158
 58. W czepku urodzona, czyli portret szczęśliwej dyslektyczki / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 4, s. 71-79
 59. W japońskiej szkole w Warszawie - lekcje języka japońskiego i dysleksja? / Dorota Rospierska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 31-38
 60. Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 38-40
 61. Znaczenie diagnozy / Bożenna Odowska-Szlachcic.// Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 44-49
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce