Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 24 czerwca 2024
 
Serwis prasowy 4/2009 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 20 listopada 2009
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 4/2009
Zjawisko emigracji zarobkowej występuje na dużą skalę. Bardzo często okazuje się, że „za chlebem” wyjechali sąsiedzi, znajomi. Wyjeżdżają pojedyncze osoby, grupy przyjaciół, całe rodziny. Nierzadko wyjeżdża jeden z członków rodziny wówczas najdotkliwiej odczuwają rozłąkę dzieci.
Z publikacjami na ten temat zapoznają się czytelnicy w miesięczniku „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 9/2009. Wydawcą czasopisma jest Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
Grażyna Miłkowska i Anna Kulesa są autorkami artykułu pt. „Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole” 1.Autorki przedstawiają wyniki badań, w których uczestniczyło 30 rodzin wytypowanych na podstawie informacji od pedagogów szkolnych i wychowawców. Badaniom poddano rodziny, w których rodzice przebywali za granicą nie krócej niż dwa lata. Zmierzano do ustalenia, na ile nieobecność rodzica (czy rodziców) oddziaływuje na:
  • atmosferę wewnątrzrodzinną,
  • relacje między dziećmi a rodzicami,
  • więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi,
  • preferowane wartości i tradycje rodzinne,
  • stosunek dzieci do norm i zasad społecznych,
  • obowiązki domowe dzieci 2.
Wszyscy rodzice (zarówno wyjeżdżający, jak i pozostający w kraju) przyznali, że wyjazd pogorszył atmosferę w rodzinie. Szczególnie negatywna sytuacja zachodzi w rodzinach, w których oboje rodzice wyjechali, pozostając dzieci pod opieką starszych dziadków.
Autorki stwierdzają, że wyjazd rodziców zdecydowanie przyczynia się do rozluźnienia więzi rodzinnych i czyni rodzinę niewydolną w zakresie sprawowanych funkcji. Stanowi to bardzo poważne ryzyko niedostosowania społecznego.
Podobną tematykę porusza Grażyna Rura w artykule „Kukułcze dzieci” problemy emigracyjnego sieroctwa” 3. Autorka stwierdza, że „współcześnie uczłowieczonymi „kukułkami” są rodzice małoletnich dzieci, którzy – choć, przecież świadomi konsekwencji - porzucają je, udając się na zarobkową emigrację do krajów Europy Zachodniej…” 4. Grażyna Rura przytacza liczne wyniki badań, analizujących emigrację zarobkową i jej negatywne skutki dla funkcjonowania rodziny.
Nauczyciele na co dzień obserwują negatywne zachowania dzieci i skutki rozłąki z rodzicami. Małe dzieci stają się smutne, płaczliwe, zalęknione. Mają kłopoty ze snem, obserwuje się u nich brak apetytu, tiki nerwowe, moczenie nocne. Starsze - szybko poważnieją próbując dorosnąć do problemów z jakimi przyszło im się nagle zmierzyć. „Wszystkie te dzieci cierpią na deficyt miłości i najprawdopodobniej nie będą potrafiły jej dawać w przyszłości swoim bliskim – własnym dzieciom, współmałżonkom, starzejącym się rodzicom” 5.
W numerze 9/2009 czasopisma Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze przeczytamy również artykuł Sylwii Łakomej pt. „Nazwisko dziecka – wybrane zagadnienia” 6, Piotr Skuza zapozna nas z kulturą kibiców piłki nożnej, a Daniela Becelewska uprzedzi o trudnościach mogących wystąpić w rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym 7.
Polecam również lekturę miesięcznika „Nowa Szkoła”. W numerze 8/2009 publikuje Aleksander Nalaskowski, dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu 8. Profesor A. Nalaskowski analizuje poziom rozpraw, dysertacji i artykułów z zakresu pedagogiki. Poddaje krytyce język tekstów, problematykę i metodologię badań. Autor stwierdza, że do pedagogiki wtargnął „… pewien „słuszny” model jej uprawiania. To rodzaj „pedagogicznej poprawności”, czyli takiego uprawiania naukowego pisarstwa (nie nauki!), który ma być niekontrowersyjny, reprezentatywny dla ogólnie panujących trendów i powszechnie akceptowalny” 9.
Również w numerze 8/2009 Nowej Szkoły czytelnicy przeczytają o nowoczesnym dialogu edukacyjnym – w perspektywie poznawczej na podstawie Stephena Priesta 10 oraz o kompetencjach zawodowych nauczycieli szkół specjalnych 11.

1 Miłkowska G., Kulesa A:  Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 9, s. 3-14.
2 Tamże, s. 4
3 Rura G:  „Kukułcze dzieci”- problemy emigracyjnego sieroctwa. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 9, s. 15-20.
4 Tamże, s. 15
5 Tamże, s. 20
6 Łakoma S:  Nazwisko dziecka – wybrane zagadnienia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 9, s. 26-33.
7 Skuza P:  Krytyka fantazmatyczna jako metoda badań futbolowej kultury uczniów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 9, s. 37-46 ; Becelewska D:Trudności w rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 9, s. 46-51.
8 Nalaskowski A:  Jałowa pedagogicznie poprawność. Nowa Szkoła. – 2009, nr 8, s. 4-8.
9 Tamże, s. 8
10 Muszyńska M:  Nowoczesny dialog edukacyjny – perspektywa poznawcza na podstawie Stephena Priesta. Nowa Szkoła. – 2009, nr 8, s. 27-37.
11 Baczała D:  Kompetencje zawodowe nauczycieli szkól specjalnych. Nowa Szkoła. – 2009, nr 8, s. 51-56.
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce