Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Subkultury PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 27 listopada 2009
SUBKULTURY
Zestawienie bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne podzielono na dwie części. W pierwszej znajdują się opisy bibliograficzne książek opublikowanych w latach 1965 – 2009, w drugiej opisy bibliograficzne artykułów z czasopism za lata 1971– 2009.
Zestawienie opracowano na podstawie baz Biblioteki Narodowej: Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism oraz bazy Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. Zestawienie nie uwzględnia artykułów opublikowanych w dziennikach i tygodnikach.


Wydawnictwa zwarte


 1. Bikiniarze : pierwsza polska subkultura / Maciej Chłopek. - Warszawa : "Żak" , 2005
 2. Bunt nie przemija : bardzo podręczny słownik subkultur młodzieżowych / Bogdan Prejs. - Katowice ; Warszawa : "Śląsk", 2004
 3. Człowiek i świat w języku subkultur / Ewa Kołodziejek. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , 2005
 4. Determinanty funkcjonowania podkultur przestępczych a proces resocjalizacji / Eugeniusz Bielicki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.  – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1980
 5. Drogi kontrkultury / Aldona Jawłowska. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1975
 6. "Dziara", "cynkówka", "kolka" - zjawisko tatuażu więziennego / Sławomir Przybyliński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007
 7. Ekstremalne zabawy młodych : moda, hobby i pragnienie przekraczania wszelkich granic / Carlo Climati ; [tł. tekstu Krystyna Kozak]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność" , cop. 2007
 8. Formy i zakres występowania subkultury żołnierskiej : informacje i porady praktyczne / [oprac. Marek Bielec, Małgorzata Palimąka, Józef Rusiecki] ; Dowództwo Wojsk Lądowych. Oddział Społeczno-Wychowawczy. Warszawa ; Olsztyn : Studium Kształcenia Ustawicznego "Glob", 1997
 9. Gry więzienne : tragikomiczny świat polskiego więzienia / Marek M. Kamiński. - Warszawa : Oficyna Naukowa , 2006
 10. Jarocin w obiektywie bezpieki / Krzysztof  Lesiakowski, Paweł Perzyna, Tomasz Toborek ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; [red. Anna Mirecka, Anna Równy].- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, [2004]
 11. Języki subkultur / pod red. Janusza Anusiewicza i Bogdana Sicińskiego. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1994
 12. Koty, wicki i rezerwa : zwyczaje, obrzędy i język "fali" / [Mariusz Jędrzejko] ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. - Warszawa : DWiPO MON : "Konjan" , 2002
 13. Krucjata łysogłowych : o polskich skinheadach / Ewa Wilk. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza "Nowa", 1994
 14. Mały słownik podkultur młodzieżowych / Mirosław Pęczak. – Warszawa : "Semper", 1992
 15. Mały słownik podkultur młodzieżowych : na czatach i w oazie / Zbigniew Kruszewski. - Warszawa : "Rhetos" ; Gdynia : Centrum Arrupe, 2004
 16. Materiały (referaty, sprawozdania) z Konferencji nt. [na temat] Podkultura więzienna w aresztach śledczych i w zakładach karnych, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz 17-19 października 1994 r. - [Warszawa] : Wydaw. Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości, [1994]
 17. Mechanizmy i funkcje grup młodzieżowych / Janina Słomińska. – Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1986
 18. Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna / Marek Jędrzejowski. - Warszawa : "Żak" , 1999
 19. Młodzież o podkulturach / Teresa Sołtysiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1993
 20. Młodzież w ruchu satanistycznym : badania psychologiczne / Maria Braun-Gałkowska. – Marki-Struga : Michalineum, 1991
 21. Młodzieżowa „podkultura” : studium socjologiczne / Ryszard Dyoniziak. – Warszawa : "Wiedza Powszechna", dr. 1965
 22. Młodzieżowe podkultury / Tadeusz Müller.- Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1987
 23. Nieformalne grupy młodzieżowe / Franciszek Ułasiuk. – Warszawa : Departament Oświatowo-Wychowawczy Wojska Polskiego, 1993
 24. Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych / Marian Filipiak. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 1999
 25. Odmienny stan świadomości : historia kultury ecstasy i acid Mouse / Matthew Collin ; przy współpr. Johna Godfreya ; przeł. Magdalena Bugajska. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza , 2006
 26. Orient i subkultury / Stanisław Tokarski. - Warszawa : "Semper" , 1996
 27. Pamiętniki hakerów : fascynująca opowieść o nastoletnich hakerach / Dan Verton ; [tł. Krzysztof Masłowski]. Warszawa : "Świat Książki", 2003
 28. Patologie społeczne i zagrożenia XXI wieku / Ireneusz Ciosek, Tadeusz Haduch ; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. - Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2006
 29. Patologie zachowań społecznych : rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI : narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty /Krystyna Dymek-Balcerek ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - Wyd. 3 zm. - Radom : PR, 2000
 30. Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2005
 31. Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2006
 32. Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007
 33. Podkultura żołnierska : materiały pomocnicze do kształcenia obywatelskiego w wojsku / Leszek Kanarski, Bogdan Rudnicki ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Stosunków Społecznych. - Warszawa : "Bellona", 1994
 34. Podkultury młodzieżowe lat osiemdziesiątych : (wybrane problemy) / Jerzy Wojciech Wójcik ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Zarząd Główny. - Warszawa : ZG. TWP, 1989
 35. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machera. - Wyd. 4 uzup. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , cop. 2000
 36. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela ; [aut. Irena Budrewicz et al.].- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003
 37. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machera. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek , cop. 1997
 38. Policyjny program edukacyjny dzieci i młodzieży oraz rodziców / Jerzy Mięsowicz. – Krosno : "Hedom" : przy współpr. Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji, 1998
 39. Rycerze w szalikach : subkultura chuliganów piłkarskich w świetle koncepcji Ericha Fromma / Tomek Milcarz. - Szczecin : Wydawnictwo My Book, 2006
 40. Satanizm w Polsce i na świecie / Mariusz Gajewski. - Tychy : "Maternus Media", 2001
 41. Skazani na trwanie : odmieńcy XX wieku w esejach Jarosława Mogutina / Grzegorz Ojcewicz. - Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret" , 2007
 42. Socjologiczno-psychologiczna analiza grup wyznaniowych i subkultur w Polsce : podkultury i nowe ruchy religijne w Polsce / Grzegorz Rowiński. - Warszawa ; Pruszków : "M. M.", 2004
 43. Subkultura młodzieżowa i żołnierska : informacje i porady praktyczne / [zespół aut. w składzie Marek Bielec et al. ; pod red. nauk. Danuty Kocięckiej] ; Sztab Generalny WP [Wojska Polskiego]. Zarząd Oświatowo-Wychowawczy. - Warszawa ; Olsztyn : Studium Kształcenia Ustawicznego "Glob", 1995
 44. Subkultury / Maciej Zydlewicz ; Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Filia w Legnicy. – Wyd. 2. – Legnica : DODN - Filia, 2005
 45. Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / Marek Jędrzejewski. - Warszawa : "Żak" , 2001
 46. Subkultury młodzieżowe : aspekty psychospołeczne / Przemysław Piotrowski. - Warszawa : "Żak", cop. 2003
 47. Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija / Bogdan Prejs. - Katowice : KOS , 2005
 48. Subkultury młodzieżowe : materiały szkoleniowe Centrum Arrupe / pod red. Zbigniewa Kruszewskiego. - Gdynia : Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe , cop.  2001
 49. Subkultury młodzieżowe : różnorodność form młodzieżowych ruchów kontestacyjnych w Polsce u schyłku XX wieku / Marian Kalinowski. Warszawa ; [Otwock] : Otwockie Towarzystwo Naukowo Kulturalne, 1998
 50. Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś /pod red. Mariana Filipiaka. - Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza ,  2001
 51. Subkultury oraz inne formy młodzieżowej kontestacji w świetle zjawisk kryminogennych / Szkoła Policji w Słupsku. Zakład Prawa i Taktyki Kryminalnej ; oprac. Krzysztof Łaszkiewicz.- Słupsk : Szkoła Policji, 1999
 52. Ucieczka, bunt, twórczość : subkultura hip-hopowa w poszukiwaniu autentycznego stylu życia / Joanna Rychła. - Kraków : "Impuls" , 2005
 53. Ucieczki w subkulturowe grupy : między lękiem a nadzieją : rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych / Krystyna Dymek-Balcerek ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - Radom : PR , 1999
 54. Uwarunkowania środowiskowe i determinanty subiektywne uczestnictwa nieletnich w podkulturach / Teresa Sołtysiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1995
 55. Wewnątrz subkultury : ponowoczesne znaczenie stylu / David Muggleton ; przekł. Agata Sadza.- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004
 56. Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych / Tadeusz Bąk. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego , 2008
 57. Życie według "fali" : istota i charakter żołnierskiej subkultury / Mariusz Jędrzejko.- Warszawa : "Bellona", 2002.

Artykuły z czasopism


 1. Anarchia na szpilkach / Helena Chmielewska-Szlajfer // Kultura Popularna. - 2005, nr 2, s. 17-21 Brytyjska subkultura "Essex Girls".
 2. Anarchiści w szkole - między zinami a praktyką / Karina Knasiecka-Falbierska // Forum Oświatowe. - 2007, t. 1, s. 99-114
 3. Argonauci cyberprzestrzeni? : (studium socjopedagogiczne subkultur internetowych) / Marek Sokołowski  // Studia Medioznawcze. - 2005, nr 2, s. 101-110
 4. Black velvet : płeć środka i (bi)seksualna płynność Gotyku / Katarzyna Ancuta // Res Publica Nowa. - 2003, nr 6, s. 12-19
 5. "Chłopaki z bloku, osiedle... " : hip hop, czyli sztuka ulicy / Piotr Kajak // Journal of Urban Ethnology. – 2006, Vol. 8, s. 91-100
 6. Chuligaństwo – agresja dla zabawy / Agnieszka Nowicka // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 60-64 Chuligańskie grupy nieformalne.
 7. Człowiek w językowym obrazie świata subkultury punków / Marcin Lewandowski // Poradnik Językowy. - 2005, z. 5, s. 68-81
 8. Czyj ty jesteś „homo Nom-O”? / Władimir Żukow // Szkoła Specjalna. – 1989, nr 4, s. 253-260 Subkultury młodzieżowe w ZSRR.
 9. Deprywacyjne zachowania młodzieży w subkulturze wojskowej / Bogdan Chmieliński, Paweł Wasilewski  // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 3, s. 121-131
 10. Destrukcyjne grupy nieformalne w szkołach. Cz. 2, Dane oświatowe / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1997, nr 8, s. 37-43
 11. "Drugie życie" szkoły / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 19-24
 12. "Drugie życie" w zakładzie karnym : (na przykładzie Zakładu Karnego w Zamościu) / Paulina Chmiel, Agnieszka Biskupska //  Zamojskie Studia i Materiały. – 2006, z. 2[4], s. 415-422 Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Etiologia alienacji społecznej", Zamość.
 13. Dysfunkcyjność społeczna - subkultury młodzieżowe / Wojciech Cichosz // Studia Gdańskie / Wyższe Seminarium Duchowne. – 2004, T. 17, s. 191-198
 14. Edukacja dorosłych w wojsku - przezwyciężanie zjawiska "fali" / Jerzy Stochmiałek // Edukacja  Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 2, s. 27-34
 15. Formy funkcjonowania podkultury więziennej w zakładach dla nieletnich / S. Piecuch // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1981, nr 4, s. 138-150
 16. Funkcjonowanie struktur nieformalnych wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej / Lucyna Adamowska // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – 2000, Z. 12, s. 159-171
 17. Funkcjonowanie systemu rodzinnego młodzieży należącej do grup podkulturowych / R.Porzak // Psychologia Wychowawcza. – 1993, nr 4, s. 331-341
 18. Funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych w Polsce / G.Rowiński // Przysposobienie Obronne – Obrona Cywilna w Szkole. – 1995, nr 2, s. 67-73
 19. Grupa rówieśnicza i przestrzeń kontrkultury / Anna Mikołejko // Społeczeństwo Otwarte. – 1992, nr 5, s. 53-57
 20. Grupy młodzieżowe niepożądane w szkole / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1997, nr 7, s. 23-29
 21. Hackerzy, crackerzy, phreackerzy : młodzieżowe subkultury społeczeństwa informacyjnego / Cezary Hendryk  // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis. – 2002, Nr 3, s. 71-92
 22. Hippiesi a środowisko rodzinne / A. Roykiewicz // Problemy Rodziny. – 1971, nr 6, s. 24-29
 23. Hip hop – kultura dzieci gorszej szansy / Tadeusz Perzanowski // Remedium. – 2004, nr 7/8, s. 36-38
 24. Inni niż wszyscy : punk / B.Karolczak-Biernacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1988, nr 9, s.419-425
 25. Jaka jest nasza młodzież? : próba portretu / Agata Woźniak-Krakowian // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – 2005, T. 14, s. 311-323
 26. Kosmologia subkultur i profilaktyki / Marcin J. Sochocki // Remedium. – 2004, nr 2, s. 1-3
 27. Kultura młodzieżowa / Zbigniew Kruszewski // Pastores. - 2006, nr 1, s. 27-33
 28. Kulturowe uwarunkowania agresywnych zachowań subkultur młodzieżowych / M. Poznańska // Zeszyty Naukowe UJ, Prace Pedagogiczne. – 1994, nr 19, s. 79-92
 29. Media a subkultury młodzieżowe / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 27-32
  Subkultury cyberpunków.
 30. „Metalowa” młodzież / Agnieszka Mandal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 36-39
 31. Młodzieżowe podkultury. niechciane w szkole : propozycja zajęć dramowych / Jan Tatarowicz // Drama. – 2002/2003, nr 42, s. 5-8
 32. Młodzieżowe ruchy nieformalne w Chojnicach w dobie przemian społecznych i politycznych / Paweł Malendowicz // Zeszyty Chojnickie. – 2003, Nr 18, s. 51-59
 33. Motyle w sieci : (pedagogiczna analiza treści blogów dziewcząt z subkultury pro-Ana) / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. – 2009, nr 5, s. 38-44
 34. Motywy uczestnictwa w subkulturze szalikowców / Andrzej Ryk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. 26-29
 35. Na co pedagogom znajomość kultury młodzieżowej, czyli o przydatności  rozumienia "języków <obcych>" w dobie prefiguratywnych kultur / Bożena Chrostowska // Kultura i Edukacja. - 2003, nr 3/4, s. 46-58
 36. Nauczyciele wobec subkultur młodzieżowych / M.Grzymkowski, A.Szalacha // Wychowanie na co Dzień. – 1993, nr 3, s. 4
 37. Nieformalne grupy rówieśnicze / Krystyna Schulz // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 6, s. 54-56
 38. Nieformalne grupy rówieśnicze / Krystyna Wasiluk // Przegląd Oświatowy. – 1997, nr 19, s. 16
 39. Nieformalne ruchy młodzieżowe / G.Rowiński // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 10/11, s. 23-26.
 40. Niezależna muzyka elektroniczna i krąg jej słuchaczy jako alternatywa wobec kultury masowej / Błażej Trojanowski // Mediator. – 2006, [T.] 1, s. 121-137
 41. O blokersach i szalikowcach słów kilka / Maria Fortuna-Sudor // Wychowawca. – 2005, nr 6, s. 20
 42. O co chodzi młodzieżowym subkulturom? / Anna Nowak // Nowa Szkoła. – 2006, nr 4, s. 19-24
 43. O co chodzi młodzieżowym subkulturom? / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 38-42
 44. O uczestnictwie osób dorastających w grupach negatywnych / Błażej Smykowski // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 1, s. 189-198
 45. Ogolony umysł / Krzysztof Varga // Społeczeństwo Otwarte. – 1994, nr 4, s. 19-22
 46. Od kultury do subkultury / Teresa Zbyrad // Społeczeństwo i Rodzina. – 2005, nr 1, s. 107-119
 47. Od subkultur klasycznych do medialnych / Marek Jędrzejewski // Remedium. - 2002, nr 10, s. 1-3
 48. Odmieńcy czy tylko inni? : subkultury młodzieżowe lat dziewięćdziesiątych / Mitja Velikonja ; tł. ze słoweń. Marian Aleksandrowicz. // Colloquia Commun. – 2000, Nr 3, s. 145-160
 49. Pierwsza fala - pokolenie '52 / Maciej Chłopek // Albo albo. - 2004, z. 1, s. 79-88 Fragm. książki "Bikiniarze".
 50. Pieśń lemingów / Tadeusz Ruciński // Wychowawca. – 1999, nr 4, s. 24-25 Próba zdefiniowania ideologii młodzieżowej kontrkultury.
 51. Poczucie zagrożenia, a postawy policjantów wobec mniejszości podkulturowych i seksualnych / Katarzyna Serwatko // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 2, s. 28-35
 52. Podkultura uczniowska : formy i zakres / Danuta Rode // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 32-35
 53. Podkultura przestępcza w zakładach poprawczych : sposoby zapobiegania / Z.Lorek // Szkoła Specjalna. – 1987, nr 5, s. 367-377
 54. Podkultura więzienna w zakładach dla nieletnich – mity i rzeczywistość / R.Juras // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1983, nr 1, s. 149-157
 55. Podkultura żołnierska : uwagi o nadużywaniu władzy / Marek Simlat // Tyczyńskie Zeszyty Naukowe. - 2002, nr 2/4, s. 151-162
 56. Podkultury młodzieżowe a poszukiwanie tożsamości osobowej / Barbara Turlejska // Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. - 2001, s. 145-159
 57. Podkultury młodzieżowe a poszukiwanie tożsamości osobowej / Barbara Turlejska // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – 2002, T. 55, s. 101-111
 58. Podkultury młodzieżowe : (wybrane etiologiczne aspekty zjawiska oraz ogólne wskazania profilaktyczne) / Teresa Sołtysiak // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 3, s. 3-6
 59. Podkultury młodzieżowe : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Małgorzata Bzibziak // Nowa Szkoła. – 1996, nr 5, s. 49-55
 60. Poglądy pszczyńskiej młodzieży na temat funkcjonowania podkultur młodzieżowych / Anna Nowak // Chowanna. – 2000, T. 1 (14), s. 21-31
 61. Przejawy agresji w wybranych podkulturach młodzieżowych / Ewa Wach, Maciej Szaszkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. – 2001, Z. 28, s. 63-72
 62. Przemiana, słabnięcie czy upadek subkultury więziennej / Kamil Miszewski  // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2005, Nr 49, s. 65-96
 63. Przemiany polskiego satanizmu młodzieżowego / Anna Mikołejko // Społeczeństwo Otwarte. – 1992, nr 2, s. 29-32
 64. Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 40-42
 65. Przestępczość nieletnich a subkultury młodzieżowe lat dziewięćdziesiątych / Stanisław Nawalany // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 25-31
 66. Psychologiczno-społeczne uwarunkowania w podkulturze skinów. Cz. 2 / Czesław Cekiera, Teresa Sołtysiak // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 7 wkładka s. VI-VII
 67. Punk, heavy metal / Maria Owczarek // Remedium. – 1993, nr 4, s. 18-19
 68. Rock jako zjawisko społeczno-kulturowe a przemiany pokoleniowe młodzieży / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 7-16
 69. Rola agresji w zachowaniach skinheadów / Franciszek Kozaczuk // Opieka Wychowanie Terapia. – 2003, nr 1, s. 15-19
 70. Rozwój koncepcji subkultury / Robert Małecki // Studia Niemcoznawcze. – 2003, T. 25, s. 425-434
 71. Różne style życia „na kibicowskim szlaku” / Piotr Skuza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 34-42
 72. Ruchy kontestacyjne i subkultura współczesnej młodzieży a uzależnienia narkotyczne / S.Michałowski // Chowanna, 1986, z. 2, s. 160-178
 73. Rycerz z szalikiem / Przemysław Piotrowski // Charaktery. – 2004, nr 7, s. 23-24
 74. Samorealizacja w podkulturze skinów. Cz. 1 / Czesław Cekiera, Teresa Sołtysiak // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 6 wkładka s. III-V
 75. Satanizm młodzieżowy w Polsce / Anna Mikołejko // Wychowanie Obywatelskie. – 1988, nr 3, s. 169-176
 76. Skinheads w walce o wolną Polskę / Robert Lipka // Społeczeństwo Otwarte. – 1992, nr 5, s. 46-52
 77. Słownictwo swoiste polskiej subkultury hiphopowej / Włodzimierz Moch // Język Polski. – 2002, nr 3, s. 188-198
 78. Socjolekt czy język subkultury - kwestia ciągle dyskusyjna / Włodzimierz Moch // Linguistica Bidgostiana. – 2005, Vol. 2, s. 170-179
 79. Soft – podkultury młodzieżowe / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1995, nr 8, s. 35-38, 59
 80. Specyfika i ewolucja grupy subkulturowej metalowców we współczesnym społeczeństwie polskim / Piotr Pizło // Studia Humanistyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. – 2006, T. 4,  s. 107-123
 81. Stowarzyszenie "Tratwa" w przestrzeni niczyjej : przykład działań aktywizujących subkultury młodzieżowe / Bożena Chrostowska // Kultura i Edukacja. - 2001, nr 1, s. 108-118
 82. Straight edge / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 18-21 Ideologia subkultury młodzieżowej.
 83. "Straight edge" jako styl życia / Przemysław Pluciński // Kultura Popularna. - 2003, nr 4, s. 97-106
 84. Struktura języka współczesnych subkultur / Ewa Kołodziejek // Studia Językoznawcze. – 2004, T. 3, s. 203-213 Materiały z XIII Kolokwium Językoznawczego "Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny", Świnoujście.
 85. Subkultura blokersów na podstawie badań przeprowadzonych na Górnym Śląsku. Cz. 1 / Patrycja Jakubowska // Auxilium Sociale. - 2005, nr 2, s. 164-180
 86. Subkultura blokersów na podstawie badań przeprowadzonych na Górnym Śląsku. Cz. 2 / Patrycja Jakubowska // Auxilium Sociale. - 2005, nr 3/4, s. 229-251
 87. Subkultura hakerska / Agnieszka Szewczyk // Transformacje.  - 2004, nr 3/4 / /  2005, nr 1/4, s. 110-117
 88. Subkultura hip-hopu / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr  10, s. 30-36
 89. Subkultura hip-hopowa a problem narkotyków / Maciej Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr  1 / 2, s. 19-22
 90. Subkultura metalowa : psychospołeczna charakterystyka muzycznych fascynacji i stylów życia / Agnieszka Mandal // Auxilium Sociale. - 2004, nr 2, s. 93-99
 91. Subkultura satanistów / R. Borowicz // Wychowanie na co Dzień. – 1994, nr  6, s. 8-9
 92. Subkulturowe tło agresji w szkole / Mariusz Jędrzejko // Edukacja dla Bezpieczeństwo. - 2003, nr 5, s. 46-52
 93. Subkulturowy epigonizm / Wiesław Sikorski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, wkładka s. 2-5
 94. Subkultury : (zestawienie bibliograficzne) // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 9, s. 26-28
 95. Subkultury medialne / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr      2, s. 22-31 Subkultura cyberpunków. Cybermaniacy, hackerzy.
 96. Subkultury młodzieżowe / B.Dzięcioł // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 7/8, s. 3-4
 97. Subkultury młodzieżowe. Cz. 2 / B.Dzięcioł // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 10, s. 3-4
 98. Subkultury młodzieżowe / Wojciech Marchlewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, wkładka s. 13-16
 99. Subkultury młodzieżowe : chuligani / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. – 1994,  nr 1, wkładka s. VI-VII
 100. Subkultury młodzieżowe czy chuligani? / Mariusz Daniel Kwas // Szkice Humanistyczne. – 2004, T. 4, nr 1 / 2, s. 272-276
 101. Subkultury młodzieżowe : gitowcy / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. – 1994,  nr 3, wkładka s. VI-VII
 102. Subkultury młodzieżowe : hipisi / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. – 1994,  nr 3, wkładka s. VI-VII
 103. Subkultury młodzieżowe i muzyka: czy jest w nich coś złego? / Piotr Kwiatkowski // Zeszyty Społeczne KIK. – 2007, nr 15, s. 189-196
 104. Subkultury młodzieżowe jako forma realizacji zachowań ludycznych / Tadeusz Paleczny // Zabawy i Zabawki. - 1998, nr 3, s. 5-27
 105. Subkultury młodzieżowe : punki / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. – 1994,  nr 5, wkładka s. IV-VI
 106. Subkultury młodzieżowe : rastafarianie / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. – 1994,  nr 8/9, wkładka s. VIII-IX
 107. Subkultury młodzieżowe : rockmaniacy / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. – 1994,  nr 6, wkładka s. IV-V
 108. Subkultury młodzieżowe : sataniści / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. – 1994,  nr 7, wkładka s. IV-VII
 109. Subkultury młodzieżowe : skinhaedzi / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. – 1994,  nr 4, wkładka s. IV-VI
 110. Subkultury młodzieżowe : szalikowcy / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. – 1994,  nr 11, wkładka s. VI-VII
 111. Subkultury młodzieżowe : szpanerzy / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. – 1994,  nr 10, wkładka s. V
 112. Subkultury młodzieżowe w hipermarkecie wartości / Jacek Dziedzina // Cywilizacja. – 2006, Nr 18, s. 145-150
 113. Subkultury – norma czy symptom / Janina Janowska  // Opieka Wychowanie Terapia. - 1997, nr      1, s. 37-39
 114. Subkultury/podkultury/ młodzieżowe i ich funkcjonowanie w wojsku / G.Rowiński // Kultura i Edukacja. – 1995, nr 3, s. 97-106
 115. Subkultury - szansa czy zagrożenie dla młodzieży / Dariusz Adamczyk // Horyzonty Wychowania. -2004, nr 6, s. 241-259
 116. Subkultury w opinii młodzieży / Janina Janowska, Teresa Zubrzycka-Maciąg // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10, s. 22-23
 117. Symbole słowiańskie w subkulturach młodzieżowych / Małgorzata Maj // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne. – 1999,  Z. 35, s. 135-141
 118. Systemy wartości w subkulturach młodzieżowych (na przykładzie skinów, punków i rastamanów) / Mirosława Czerniawska // Edukacja. – 2000, nr 4, s. 55-65
 119. Szczególny obowiązek cywilizacji zachodniej : (krótka analiza ruchu "hardcore") / Krzysztof Abriszewski. // Kultura Współczesna. - 1998, nr 1, s. 27-42
 120. „Szkolne koty”, czyli nieformalna obyczajowość uczniowska / G.Rowiński // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 2, s. 8-10
 121. Świat skina / Wojciech Kosikowski // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 2, wkładka s. VI-VII.
 122. Tatuaż w podkulturze przestępczej / Z.Pochmara-Wysoczyńska // Szkoła Specjalna. – 1981, nr 1, s. 32-39
 123. Techno-dzieci : hipisi lat dziewięćdziesiątych / Eugenia Ewa Mandal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 1, s. 8-10
 124. Techno-młodzież, czyli "all we need is fun" / Joanna Boczar // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 2002, nr 4, s. 103-117
 125. Techno-subkultura smutku / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 3-13
 126. W naszych szkołach też są „dziwaczni” : podkultury młodzieżowe / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. – 1995, nr 7, s. 28-30
 127. W stylu hip-hopu / Rafał Sobański // Remedium. – 2001, nr 5, s. 16-17
 128. Widowisko piłkarskie – współczesny rytuał masowy / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 6, s. 12-16
 129. Wpływ subkultur młodzieżowych na prostytuowanie się nieletnich dziewcząt / J.Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 10, składka, s. IV-VII
 130. Wpływ szkoły i domu rodzinnego na zachowania młodego kibica / Mirosław Pietryga // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 2, dod. S. 9-10
 131. Współczesne podkultury młodzieżowe: kontestacja czy przestępczość? /Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 7/8, s. 11-15
 132. Współczesne subkultury młodzieżowe : pomiędzy porządkiem a kontestacją / Stanisław Kawula // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 5/6, s. 13-28
 133. Wybrane aspekty metodologii badań fenomenu kultury młodzieżowej / Robert Małecki // Studia Niemcoznawcze. – 2003, T. 25, s. 417-423
 134. Znaczenie grupy rówieśniczej w konsumpcji substancji psychoaktywnych / Małgorzata Michel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. – 2001, Z. 28, s. 113-127

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce