Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Działalność informacyjna bibliotek PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 01 grudnia 2009
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOGRAFICZNA BIBLIOTEK
Zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte


 1. Bariery informacyjne : podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym / Marzena Świgoń ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006.
 2. Biblioteka i informacja w systemie edukacji : praca zbiorowa / pod red. Marcina Drzewieckiego ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1993.
 3. Biblioteka i informacja w systemie parlamentarnym Unii Europejskiej i Rady Europy : od historii do współczesności / Diana Pietruch-Reizes. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005.
 4. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły / Marcin Drzewiecki. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2001.
 5. Człowiek, informacja, społeczeństwo / Ireneusz Ihnatowicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1989.
 6. Dostęp do informacji : wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych / Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
 7. Działalność informacyjna bibliotek w zakresie informacji europejskiej / Katarzyna Materska ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej. - Warszawa : Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, 2003.
 8. Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej / Zofia Gemborys. - Katowice : [s.n.], 1991.
 9. Działalność informacyjna oddziałów informacji naukowej Szczecińskiego Porozumienia Bibliotek : materiały z konferencji zorganizowanej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego 10 maja 2006 roku / pod red. Urszuli Ganakowskiej ; Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego. - Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2006.
 10. Działalność informacyjna wojewódzkich bibliotek publicznych / Zofia Kolanowska ; Biblioteka Narodowa. - Warszawa : BN, 1985.
 11. Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / [pod red. Stanisława Juszczyka, Ireny Polewczyk]. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005.
 12. Dziś i jutro działalności informacyjnej w bibliotekach publicznych : materiały z seminarium zorganizowanego w dniach 18-19 października 1995 r. w Kamieniu Śląskim / [red. Anna Śliwińska] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu. - Opole : WBP, 1996.
 13. Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach / Marcin Drzewiecki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2005.
 14. Informacja : zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne działalności informacyjnej / Stanisława Kurek-Kokocińska. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004.
 15. Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Katarzyna Materska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007.
 16. Koncepcja organizacyjno-programowa informacji edukacyjnej w Polsce : [informacja edukacja] / Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1994.
 17. Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008.
 18. Międzynarodowa i narodowa działalność informacyjna w zakresie edukacji / Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1991.
 19. Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro, Barbary Sosińskiej-Kalaty. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2008.
 20. Problem funkcji informacyjnej biblioteki uniwersyteckiej / Ewa Głowacka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1992.
 21. Użytkownicy informacji elektronicznej / red.nauk. Maria Kocójowa. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 22. Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej / Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002. - Warszawa : UKIE, 2002.
 23. Wybrane zagadnienia bibliotekarstwa - działalność informacyjna bibliotek / Zbigniew Żmigrodzki. - Warszawa : CINTE Wydawnictwa Informacyjne, 1983.

Artykuły z czasopism


 1. Architekt informacji w bibliotece szkolnej / Stanisław Skórka.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 2-5
 2. Bariery przy tworzeniu szkolnego centrum informacji : refleksje dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej / Ewa Kawończyk.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 9-10
 3. Biblioteka - centrum informacji i edukacji / Bogdan Kocurek.// Bibliotekarz. - 2006, nr 9, s. 19-21
 4. Biblioteka szkolna jako centrum informacyjne : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Marzena Szafińska-Chadała.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 10-11
 5. Bibliotekarze i pracownicy informacji w świetle potrzeb współczesności / Barbara Sosińska-Kalata.// Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 9, s. 1-4
 6. "Biblioteki - dynamiczne lokomotywy do społeczeństwa wiedzy" :  Światowy kongres bibliotek i informacji. 72. Konferencja ogólna IFLA (Seul, 20-24 sierpnia 2006 r.) / Elżbieta Barbara Zybert.// Przegląd Biblioteczny. - 2006, z. 4, s. 493-506
 7. Biblioteki gminne centrami edukacji, informacji i kultury w środowiskach lokalnych.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 10
 8. Biblioteki szkolne i pedagogiczne w krajowym systemie informacji / Marcin Drzewiecki.// Poradnik Bibliotekarza. - 1986, nr 3, s. 3-6
 9. Broker informacji - odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku / Elżbieta Paulina Nowak.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2006, nr 1, s. 51-63
 10. Brokerzy informacji / Marcin Drzewiecki.// Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 10, s. 7-9
 11. Budowa systemu informacji lokalnej w oparciu o sieć bibliotek publicznych w województwie warmińsko-mazurskim / Elżbieta Maruszczak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 3, s. 8-10
 12. Centra informacji multimedialnej w bibliotekach / Andrzej Kubrak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 5, s. 5-6
 13. Centra informacji multimedialnej w bibliotekach i IV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie / Renata Sowada.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 2, s. 19-20
 14. Centrum informacji w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce / Bożena Daszuta, Katarzyna Narbutt.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 24-25
 15. Centrum informacyjne miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyjnej w szkole / Hanna Batorowska.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 6-10
 16. Cyfrowe biblioteki a wyszukiwanie informacji / Piotr Gawrysiak.// Przegląd Biblioteczny. - 2008, z. 4, s. 652-661
 17. Czy bibliotekarze będą budowniczymi społeczeństwa informacyjnego w Polsce? / Piotr Marcinkowski.// Bibliotekarz. - 2006, nr 11, s. 3-8
 18. Dostęp do informacji w społeczeństwie wiedzy / Maciej Weryho.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 6, s. 3-7
 19. Działalność informacyjna biblioteki szkolnej / Grażyna Szpulak.// Biblioteka w Szkole. - 1993, nr 1/2, s. 1-2
 20. Działalność informacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach / Maria M. Siuda.// Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 10, s. 10-13
 21. Działalność kulturalna, edukacyjna i informacyjna bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Grodzicka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 12. s. 8-12
 22. Działalność Ośrodka Informacji Europejskiej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie / Joanna Chapska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 10, s. 8-11
 23. Działania edukacyjne biblioteki - multimedialnego centrum informacji / Bożena Szyszkowska-Sienkiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 2, s. 12-13
 24. Dziecko i informacja w bibliotece / Grażyna Lewandowicz.// Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 9, s. 11-13
 25. Dziecko jako użytkownik informacji / Grażyna Lewandowicz.// Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 11/12, s. 13-15
 26. Elektroniczne źródła informacji naukowej w bibliotekach szkół wyższych. Badania ankietowe : stan na 1 stycznia 2007 r. / Iwona Sójkowska, Filip Podgórski.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 1, s. 45-58
 27. Elektroniczne źródła informacji i biblioteki / Lucyna Kurowska-Trudzik.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 5, s. 7-12
 28. eTwinning w multimedialnym centrum informacji / Bożena Boryczka.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 2, s. 1-2
 29. Gdzie i jak znaleźć informację? : scenariusz lekcji z wykorzystaniem multimediów / Urszula Kośla.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 2, s. 20-21
 30. Gdzie samodzielnie wyszukiwać informacji o swoich idolach? : lekcja kl. VI szkoły podstawowej / Adam Lubos.// Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 5, s. 28
 31. Gdzie szukać informacji o teatrze? : konspekt zajęć w kl. V / Mariola Antczak, Katarzyna Darmach.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 11-12
 32. Gimnazjalne centrum informacji / Małgorzata Gucia, Renata Maciejowska-Kurasińska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 25-26
 33. Informacja biblioteczna o regionie / Agata Arkabus.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 4, s. 3-6
 34. Informacja edukacyjna w Polsce / Tomasz Kędziora.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 4-8
 35. Informacja europejska w bibliotekach publicznych a lokalne środowisko informacyjne / Katarzyna Materska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 1, s. 3-7
 36. Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych / Mirosława Majewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 5, s. 4-7
 37. Informacja pedagogiczna : pojęcie, zakres, użytkownicy / Marcin Drzewiecki.// Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 7/8, s. 3-7
 38. Informacja w pigułce : konspekt lekcji w klasie 6 / Urszula Sławek, Małgorzta Dąbrowska-Duda.// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 15-16
 39. Internet jako narzędzie informacji / Bogdan Klukowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 5, s. 23-24
 40. Internetowe centra informacji multimedialnej : fachowy poradnik dla użytkowników / Szymon Przybyszewski.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 9-11
 41. Internetowe centra informacji multimedialnej : fachowy poradnik dla użytkowników. Cz. II / Szymon Przybyszewski.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 7-11
 42. Internetowe centrum informacji multimedialnej : jako miejsce wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego / Wiesława Budrowska [et al.].// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 14-17
 43. Internetowe centrum informacji multimedialnej w praktyce / Anna Żarów.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 3-4
 44. Jak i gdzie poszukiwać informacji oraz ich źródeł na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce: konspekt lekcji bibliotecznej dla szkół ponadgimnazjalnych / Edyta Dobek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 9, s. 38-39
 45. Jak poszukiwać informacji w bibliotece za pomocą kartotek : lekcja biblioteczna w kl. VI / Maria Krajewska.// Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 1, s. 29
 46. Jak zamierzam przekształcić bibliotekę szkolną w centrum informacji multimedialnej? / Bożena Sowińska.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 8-10
 47. Jakie znamy źródła informacji w bibliotece? : lekcja z edukacji czytelniczej i medialnej / Elżbieta Szymczak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 10, s. 34-35
 48. Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - "Książnica Karkonoska" / Joanna Jagodzińska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 31-32
 49. Jestem użytkownikiem informacji: program dydaktyczno-wychowawczy biblioteki szkolnej wspierający proces samokształcenia ucznia / Władysława Kiernicka, Bożena Widła.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 2-4
 50. Kartoteka jako źródło informacji o regionie : z doświadczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie / Maria Andres.// Poradnik Bibliotekarza. - 1987, nr 4, s. 10-12
 51. Konferencja PLACCAI. Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji / Małgorzata Ramutkowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 2, s. 13-14
 52. Konferencje toruńskie - efekt prac w dziedzinie informacji regionalnej bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego / Grzegorz Barecki, Katarzyna Kulig.// Bibliotekarz. - 2008, nr 3, s. 24-26
 53. Książnica Beskidzka miejscem informacji i edukacji / Bogdan Kocurek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 25-27
 54. Kształcenie użytkowników informacji : zamierzenia i rezultaty / Joanna Maciaszczyk, Andrzej Gawroński.// Poradnik Bibliotekarza. - 1988, nr 5, s. 4-7, 14
 55. Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej / Katarzyna Strama.// Bibliotekarz. - 2006, nr 12, s. 19-21
 56. Metodyka działalności informacyjnej w bibliotekach pedagogicznych i szkolnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Maria M. Siuda.// Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 3, s. 3-5
 57. Międzynarodowa i narodowa działalność w zakresie informacji edukacyjnej / Barbara Zybert.// Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 7/8, s. 7-10
 58. Multimedialna Centrum Informacyjne - szerokie okno na świat / Joanna Okapiec.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 3, s. 3-4
 59. Multimedialne centra informacji w województwie kujawsko-pomorskim : wyniki badań / Bożena Sowińska.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 6-7
 60. Multimedialne centrum informacji w szkole podstawowej ważnym ogniwem procesu dydaktycznego / Leszek Bernaczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 2-6
 61. Nowe koncepcje edukacyjne a współczesne nośniki informacji w bibliotece szkolnej / Maria Roszkowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 10, s. 1-3
 62. Nowości technologii informacyjnej a edukacja - Podcast / Dorota Janczak.// Meritum. - 2007, nr 4, s. 113-115
 63. O początkach informacji oświatowej w Polsce - wiedzieć więcej o sobie / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 41-44
 64. Obsługa informacyjna użytkownika w dużych bibliotekach miejskich / Cezary Dziułka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 9, s. 6-8
 65. Organizacja zdalnego dostępu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacji w bibliotekach polskich uczelni wyższych / Karina Nabiałczyk.// Przegląd Biblioteczny. - 2007, z. 2, s. 221-232
 66. Ośrodek Informacji i Edukacji Samokształceniowej Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi / Juliusz Wasilewski, Joanna Bohdziun.// Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 6, s. 5-8
 67. Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce / Anna Szczepańska.// Przegląd Biblioteczny. - 2007, z. 2, s. 233-251
 68. Poszukiwanie informacji w encyklopediach : konspekt zajęć / Elżbieta Ambroż.// Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 8
 69. Poszukiwanie informacji w encyklopediach, słownikach i poradnikach / Krystyna Lang.// Poradnik Bibliotekarza. - 1987, nr 4, s. 29-30
 70. Poznajemy źródła informacji o książce / Joanna Błaszkowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 5, s. 30-31
 71. Programy wyszukiwawcze, czyli jak odnaleźć informacje w Internecie / Anna Zych.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 3, s. 31-34
 72. Przestrzeń informacyjna książki : ogólnopolska konferencja naukowa / Magdalena Przybysz-Stawska.// Przegląd Biblioteczny. - 2008, z. 3, s. 476-480
 73. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów : rozkład zajęć - II etap kształcenia / Elżbieta Oleksiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 12, s. 6
 74. Punkt Informacji Europejskiej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu / Maria Herman.// Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 8-9
 75. Punkt Informacji Normalizacyjnej w Bibliotece Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy / Jerzy Słowiński.// Bibliotekarz. - 2006, nr 5, s. 19-20
 76. Rola bibliotekarzy w zakresie kreowania społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka Frankowska.// Bibliotekarz. - 2009, nr 6, s. 11-14
 77. Rola stowarzyszeń bibliotekarskich w kształtowaniu działalności informacyjnej w zakresie medycyny / Izabela Swoboda.// Przegląd Biblioteczny. - 2007, z. 3, s. 366-382
 78. Szkolne centrum dydaktyczno-informacyjne w Zespole Szkół nr 1 w Jastrzębiu Zdroju / Grażyna Kocot.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 23-25
 79. Szkolne Centrum Informacji : nowa rola biblioteki szkolnej / Anna Węglarz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 11, s. 32-35
 80. Szkolne centrum informacji : poradnik dla dyrektorów, samorządowców, bibliotekarzy / Bożena Szyszkowska-Sienkiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 7/8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 1, s. 9-16
 81. Szybkie wyszukiwanie informacji w katalogu komputerowym : scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Grażyna Sadura.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 15
 82. Wpływ informacji na świadome budowanie tożsamości obywatelskiej w regionie, kraju, Europie / Aleksandra Nowak.// Zeszyty Naukowe. - 2006, z. 20, s. 199-216
 83. Wprowadzenie do korzystania z bibliotecznego warsztatu informacji w szkole : lekcja biblioteczna / Henryk Jóźwiak.// Poradnik Bibliotekarza. - 1988, nr 1/2, s. 51-52
 84. Wydawnictwa informacji bezpośredniej - encyklopedie i słowniki / Stanisława Arkuszyńska.// Biblioteka w Szkole. - 1993, nr 1/2, s. 13-14
 85. Wydawnictwa informacji bezpośredniej, ich miejsce i rola w bibliotece szkolnej : lekcja biblioteczna / Grażyna Szpulak.// Poradnik Bibliotekarza. - 1993, nr 7/8, s. 38-39
 86. Wykorzystanie możliwości współczesnej techniki w poszukiwaniu informacji : scenariusz lekcji w ramach ścieżki czytelniczo-medialnej w gimnazjum / Elżbieta Szypenbejl-Gruca.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 16
 87. Wykorzystanie wydawnictw informacji bezpośredniej w pracy własnej ucznia : plan zajęć w klasie II liceum / Elżbieta Pukalska.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 13
 88. Wyszukiwanie informacji na określony temat w książkach i czasopismach oraz redagowanie notatki / Anna Nowacka.// Biblioteka w Szkole. - 1993, nr 1/2, s. 14-15
 89. Wyszukiwanie informacji na różnych nośnikach : scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Grażyna Sadura.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 14
 90. Wyszukiwanie informacji na stronach WWW / Seweryn Dobrzelewski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 3, s. 29-3
 91. Wyszukiwanie informacji w katalogach elektronicznych : scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Szałata.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 19
 92. Wyszukiwanie informacji w katalogach komputerowych : konspekt zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Dorota Kaczor.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 11, s. 13
 93. Wyszukiwanie informacji w katalogach komputerowych : scenariusz zajęć w klasie I ponadgimnazjalnej / Mirosława Niemczuk, Marianna Predkiel.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 17
 94. Wyszukiwanie informacji w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej / Maciej Weryho.// Bibliotekarz. - 2006, nr 2, s. 2-5
 95. Wyszukiwanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-encyklopedyczny biblioteki : konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy VI szkoły podstawowej / Edyta Dobek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 10, s. 39-40
 96. Wyszukiwanie informacji w systemie komputerowym MOL : lekcja biblioteczna dla klas II-IV liceum ogólnokształcącego i technikum / Gabriela Jarząbek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 1, s. 27-29
 97. Wyszukiwanie, selekcja i gromadzenie informacji na określony temat - korzystanie z warsztatu informacyjnego, zbiorów biblioteki szkolnej i Internetu / Teresa Żmijewska.// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 14-15
 98. Zarządzanie informacją : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Krystyna Lenartowska.// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 30-31
 99. Zarządzanie informacją w Szkolnym Centrum Informacji / Anna Krawczuk, Zdzisław Babicz.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 4-5
 100. Zarządzanie wiedzą i informacją w placówkach bibliotecznych i ośrodkach informacji / Maja Wojciechowska.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2006, nr 1, s. 42-50
 101. Źródła informacji bezpośredniej i pośredniej / Anna Jędrzejek.// Poradnik Bibliotekarza. - 1989, nr 11/12, s. 28-30
 102. Źródła informacji geograficznej. Ruch obiegowy Ziemi : lekcja biblioteczna z geografii dla kl. I gimnazjum / Monika Godula, Małgorzata Pałka.// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 12, s. 10
 103. Źródła informacji przydatne na lekcjach przyrody : konspekt zajęć dla uczniów klasy V szkoły podstawowej / Sylwia Jabłońska, Jolanta Rakowska.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 12, s. 15-17
 104. Źródła informacji w nauce języka angielskiego : konspekt lekcji języka angielskiego w liceum profilowanym / Urszula Stefańska, Anna Andrejkow.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 11, s. 14-15
 105. Źródła online informacji bibliotecznej / Justyna Golanowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 7-10

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce