Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Muzykoterapia i choreoterapia PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 13 stycznia 2010
MUZYKOTERAPIA I CHOREOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne podzielono na dwie części:

 1. Książki – zasięg chronologiczny  1979-2009.
 2. Artykuły z czasopism - zasięg chronologiczny 1984-2009.

Zestawienie opracowano na podstawie katalogu Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce i baz Biblioteki Narodowej.

Książki


 1. Dziecko niepełnosprawne i muzyka : (założenia podstawowe) / Zofia Konaszkiewicz ; [Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie]. - Warszawa : AM , 1994. - 119 s. ; 21 cm
 2. Folklor - edukacja, sztuka, terapia / red. Mirosława Knapik, Anna Łobos ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009. - 155 s. ; 24 cm
 3. Inny głos Barbary : moc boskiej muzyki / Barbara Angel Romanowska. - Ed. 2 popr. i zmodyfikowana. - Gdańsk : Akademia Dźwięku Barbary Romanowskiej , 2006. - 163 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD)
 4. Kamertony i muzykoterapia w leczeniu dźwiękiem / Barbara Romanowska. - Katowice : "Kos", 2004. - 209 s. : rys. ; 21 cm
 5. Kształcenie muzyczno-ruchowe : podstawy teoretyczno-metodyczne, badania, studia podyplomowe / Andrzej Stadnicki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009. - 99, [1] s. : il. ; 24 cm
 6. Leczenie muzyką chorych z nerwicami i zaburzeniami czynnościowymi / Christoph Schwabe ; tł. Marianna Murkowa. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1972. - 183, [1] s. : il., nuty ; 23 cm
 7. Literatura i muzyka dla osób ze schorzeniami serca i układu krążenia : poradnik / Kierył Maciej, Skarżyńska Maria. - Toruń Warszawa : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika. Ośrodek Informacyjno-Metodyczny Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych , 1993. - 15 s. ; 21 cm
 8. Merytoryczne i organizacyjne problemy choreoterapii : materiały do kursu / [Zofia Aleszko]. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut  Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, 2004. - [6] k. : il. ; 30 cm
 9. Metody symboli dźwiękowych w pracy z dziećmi przedszkolnymi : materiały metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego opracowane przez zespół samokształceniowy / Anna Przybył ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. - Skierniewice : ODN, 2000. - 19 s. ; 21 cm
 10. Moc muzyki - pro memoria Tadeusz Natanson : sesja naukowa, Wrocław, 19-20 lutego 1996 roku / [red. nauk. Paweł Cylulko] ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we     Wrocławiu. Zakład Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej. - Wrocław : AM , 1998. - 86, [2] s. : fot. ; 24 cm
 11. Muzyczna apteczka : na każdy nastrój od A do Z / Christoph Rueger ; z niem. przeł. Maria Skalska. - Warszawa : "Diogenes" : "Świat Książki" , 2000. - 309 s. ; 20 cm
 12. Muzyczna zabawa / Mirosław Zalewski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2008. - 125 s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD)
 13. Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawności / Agnieszka Ewa Jarkowska. - Tychy : Maternus Media , cop. 2004. - 148 s. : il. ; 21 cm
 14. Muzyka między wzniosłością i codziennością : wyzwania pedagogiczne i kulturowe / Monika Kamper-Kubańska. - Toruń : Instytut Pedagogiki UMK Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii. - Eksploatacji - PIB , cop. 2006. - 135, [1] s. ; 24 cm
 15. Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Waldemar Kuleczka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. - 134, [1] s. : il. ; 24 cm
 16. Muzyka w pracy bibliotekarza i biblioterapeuty : poradnik / oprac. przez Macieja Kieryła i Marię Skarżyńską. - Warszawa : Ośrodek Informacyjno-Metodyczny Czytelnictwa Chorych i  Niepełnosprawnych Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika , 1990. - 30, [3] s. : rys. ; 21 cm
 17. Muzyka w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji / Mirosław Janiszewski. – Łódź : Akademia Muzyczna , 1998. - 328 s. : il., nuty ; 24 cm
 18. Muzyka w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji / Mirosław Janiszewski, Agnieszka Saracen ; [Radomska Szkoła Wyższa]. - Radom : Radomska Szkoła Wyższa : Autobusy, 2009. - 280, [1] s. : il. ; 25 cm
 19. Muzyka w życiu osób niepełnosprawnych / [red. nauk. Zofia Konaszkiewicz] ; Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. AM im. F. Chopina, 2004. - 148, [2] s. ; 21 cm
 20. Muzykoterapia / Bożena Piotrowska. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie , 1998. - 30 s. ; 21 cm
 21. Muzykoterapia : muzyka w medycynie i edukacji : poradnik dla lekarzy, muzykoterapeutów, nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych : materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych / Anna Metera. - Leszno : Wydaw. Centrum Technik Nauki "Metronom", 2002. - 296 s. : il. ; 20 cm
 22. Muzykoterapia : podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberger. - Szczecin : "Mediatour", cop. 2003. - 237 s. : rys., tab.; 21 cm
 23. Muzykoterapia : wykorzystywanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberger. - Łódź : "Global Enterprises", 2004. - 195 s. : il. ; 24 cm
 24. Muzykoterapia aktywna / Mirosław Janiszewski ; Akademia Muzyczna w Łodzi. - Warszawa Łódź: Wydaw. Naukowe PWN. Oddział , 1993. - 185, [2] s. : rys. ; 24 cm
 25. Muzykoterapia czyli Jak wykorzystać  siłę dźwięków / Edith Lecourt ; tł. z jęz. fr. Lilla Teodorowska. - Katowice Chorzów : Videograf II , 2008. - 216, [4] s. : il. ; 22 cm
 26. Muzykoterapia dogłębna - komórkowa czyli łatwe techniki leczenia ciała, umysłu, ducha za pomocą  dźwięku / Barbara Angel Romanowska. - Białystok : Studio Astropsychologii,  2006. - 155 s. : il. ; 24 cm
 27. Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - 235 s. ; 21 cm
 28. Muzykoterapia dziecięca : zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej. - Kinga Lewandowska. - Gdańsk : [nakł. autora] , 1996. - 154, [1] s. ; 21 cm
 29. Muzykoterapia dziecięca : zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej /Kinga Lewandowska. - Wyd. 2 poszerz. – Gdańsk : [nakł. autora] , 2001. - 170, [2] s., [12] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm
 30. Muzykoterapia grupowa w psychiatrii / Elżbieta Galińska ; Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa". - Kraków : Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa", 1973. - 36, [4] s. ; 23 cm
 31. Muzykoterapia i terapia przez sztuki plastyczne w piśmiennictwie polskojęzycznym / Krzysztof Stachyra, Ewa Grudziewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 259, [1] s. ; 24 cm
 32. Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji / Wita Szulc. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2005. - 151 s. ; 24 cm
 33. Muzykoterapia w agresji, lęku i cierpieniu : Międzynarodowe Jubileuszowe Sympozjum Muzykoterapii, 20-21 listopada 1998 r./ pod red. Sławomira Sidorowicza i Pawła Cylulko ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zakład Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej. - Wrocław : AM , 2000. - 232 s. : il. ; 24 cm
 34. Muzykoterapia w procedurach fizjoterapeutycznych / Agnieszka Saracen, Mirosław Janiszewski ; Radomska Szkoła Wyższa. - Radom : Radomska Szkoła Wyższa : Autobusy , 2008. - 120 s. : il. ; 20 cm
 35. Muzykoterapia w promowaniu zdrowia / Mirosław Janiszewski, Henryk Kuński. - Łódź : Akademia Muzyczna , 1998. - 148 s. : rys. ; 24 cm
 36. Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - 123 s. : il. ; 24 cm
 37. Muzykoterapia w rehabilitacji ruchowej dzieci niewidomych i słabowidzących. - Paweł Cylulko ; Wydział Nauk Medycznych PAN. - Warszawa : Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O" , 1998. - 84 s., [4] s. tabl. kolor. : fot., wykr. ; 23 cm
 38. Niepełnosprawni w świecie muzyki / Ewelina Jutrzyna. -Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 2007. - 124 s. : il. ; 24 cm
 39. Nowe trendy w edukacji muzycznej / pod red. Andrzeja Białkowskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2005. -413 s. : il. ; 24 cm
 40. Podstawy muzykoterapii / Mirosław Janiszewski. - Łódź : Akademia Muzyczna , 1997. - 288 s. : nuty, rys., wykr. ; 25 cm
 41. Podstawy muzykoterapii / Mirosław Janiszewski. - Łódź : Akademia Muzyczna, 1997. - 288 s. : nuty, rys., wykr. ; 25 cm
 42. Rola muzyki w XXI wieku / Fabien Maman ; w przekł. Moniki Malarczyk ; [The Academy of Sound, Color and Movement]. - Lublin : "Morpol" , 1999. - 119, [1] s. : il. (g’. kolor.), 1 nuty ; 24 cm
 43. Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci sześcioletnich wykazujących fragmentaryczne deficyty rozwojowe / Ewa Zwolińska. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw. Uczelniane , 1996. - 116, [1] s. ; 24 cm
 44. Rytmika dla dzieci / Beatrix Podolska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. - 88, [12] s. : fot., nuty, rys. (w tym kolor.) ; 24 cm
 45. Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2006. - 210 s. : il. ; 24 cm
 46. Taniec i psychoterapia / Danuta Koziełło. - Poznań : Instytut Historii UAM - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , 1999. - 185, [1] s. ; 24 cm
 47. Taniec i psychoterapia / Danuta Koziełło. - Wyd. 2 uzup. - Poznań : KMK Promotions , cop. 2002. - 175, [1] s. ; 24 cm
 48. Taniec towarzyski w rehabilitacji osób niewidomych / Wacław Wróblewski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego , 2005. - 131 s. : il. ; 24 cm
 49. Tańce w kręgu. - [oprac.] Judy King ; [tł. Małgorzata Korczak]. - Warszawa : "Kined" - Joanna Zwoleńska , 2001. - 110 s. : il., mapa ; 21 cm
 50. Tańcząc z dziećmi : improwizacja taneczna, symbolika ciała, socjoterapia / Detlef Kappert ; [tł. Honorata Łukaszewska, Natalia Szymańska]. - Warszawa : Kined - Joanna Zwoleńska , 2005. - 191 s. : il. ; 24 cm
 51. Techniki stymulacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży / Barbara Lewandowska, Kinga Lewandowska, Józefa Sołowiej. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : Wydaw. UG , 1990. - 99 s. : err. ; 24 cm
 52. Techniki stymulacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży / Barbara Lewandowska, Kinga Lewandowska, Józefa Sołowiej. – Gdańsk : UG , 1985. - 99 s. ; 24 cm
 53. Terapia akustyczno-wibracyjna Musica Medica w oddziaływaniach zdrowotnych i pedagogicznych / Yair Schiftan, Andrzej Stadnicki. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. - 167 s. : il. ; 24 cm
 54. Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową / Janina Stadnicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 319 [1] s. : fot., nuty, rys. ; 30 cm
 55. Terapia dźwiękiem / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2007. - 208 s. : il. ; 24 cm
 56. Terapia dźwiękiem : jak osiągnąć zdrowie poprzez muzykę i śpiew / Olivea Dewhurst-Maddock ; [tł. Jarosław Renk]. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2001.- 148 s. : il. ; 25 cm
 57. Terapia muzyką w teorii i praktyce  tyflologicznej / Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Polski Związek Niewidomych. Zakład Nagrań i Wydawnictw , 2007. - 260 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
 58. Twórczość i sztuka w życiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych : I Ogólnopolskie sympozjum, Wrocław 8-9 grudnia 1984 r. / [kol. red. Zbigniew Hora (przewodn.)]. - Wrocław : Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem , 1986 , [1987]. - 221, [6] s., [10] s. fot. ; 24 cm
 59. Tyflomuzykoterapia dzieci : teoria i praktyka muzykoterapii dzieci z niepełnosprawnością wzrokową / Paweł Cylulko. - Wrocław : AM im. Karola Lipińskiego, 2004. - 241, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : fot., tab. ; 24 cm
 60. Uzdrawiający taniec : terapeutyczne zastosowanie ruchu i tańca / Mateusz Wiszniewski. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2003. - 203, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm
 61. Wędrówki po muzykoterapii : nauka, fakty, ciekawostki / Małgorzata Wesołowska. - Warszawa : "Andiamo!" , 2005. - 204 s. : fot., portr., rys. ; 21 cm
 62. Wspomagająca rola muzyki w procesie edukacji dzieci o zróżnicowanym poziomie    intelektualnym / Maria Januszewska-Warych ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej , 2006. - 186 s. : il. ; 25 cm
 63. Wstęp do nauki o muzykoterapii / Tadeusz Natanson. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1979. - 222 s. : 1 il., 2 tab., err. ; 21 cm
 64. Wybrane aspekty edukacji i rehabilitacji niepełnosprawnych przez muzykę / Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Polski Związek Niewidomych. Zakład Nagrań i Wydawnictw , 2005. - 160 s. : il. ; 21 cm
 65. Zastosowanie wybranych technik muzykoterapii aktywnej jako formy kinezyterapii u pacjentów z nadciśnieniem pierwotnym : [praca habilitacyjna] / Mirosław Janiszewski. – Łódź : Wydaw. UŁ [Uniwersytetu Łódzkiego] , 1987. - 186 s. ; 24 cm

Artykuły z czasopism


 1. Aspekty psychologiczne w terapii audiopsychofonologii Alfreda Tomatisa / Andrea Jaworska. // Edukacja Estetyczna. -1998, [T.] 1, s. 77-90
 2. Aukcja pełna muzyki, tańca i radości - komunikat / Beata Mazepa-Domagała. // Auxilium Sociale - 2002, nr 3/4, s. 133-135
  Warsztaty terapeutyczne dla dzieci ze szkół specjalnych w Katowicach.
 3. Autorska koncepcja muzykoterapii niewidomych i słabowidzących dzieci / Paweł  Cylulko.  // Zeszyt Naukowy / Akademia Muzyczna im. Karola  Lipińskiego we Wrocławiu. – 2001, Nr 79, s. 109-122
  Materiały z sesji naukowej "Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Wychowania Muzycznego w 50-letniej działalności Akademii Muzycznej we Wrocławiu", Wrocław.
 4. Badania naukowe w muzykoterapii / Wita Szulc. // Forum Akademickie. - 2005, nr 3, s. 48-50
 5. Bach w ból / Adrian C. North, David J. Hargreaves ; tł. Agnieszka Chrzanowska.// Charaktery. - 2009, nr 12, s. 52-55
 6. Choreoterapia w Europejskiej Szkole Somatoterapii Richarda Meyera /Beata Tęcza.// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – 2004, Vol. 17, s. 101-107
 7. Choreografia w psychiatrii / Zofia Aleszko.// Zeszyt Naukowy / Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. – 2000, Z. 29, s. 147-156
  Materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej "Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji", Łódź.
 8. Człowiek a dźwięk / Wiesława Worożańska. Streszcz. w jęz. ang. // Prace Zakładu Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Łódzkiego. – 2001, Z. 5, s. 125-133
  Terapeutyczne funkcje muzyki.
 9. Człowiek - muzyka - medycyna / Jerzy Rudzik. // Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie. - 2000,  nr 3/4, s. 119-123
 10. Diaporama w terapii dzieci / Renata Mitrzak.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1993, nr 2, s. 73-74
 11. Dodawanie życia do lat / Katarzyna Korczak. // Rocznik Sopocki. – 1996, R. 11, s. 295-297
  Muzykoterapia pacjentów Poradni Geriatrycznej w Sopocie.
 12. Doświadczenia urazowe a metoda "portretu muzycznego" (PM) / Elżbieta Galińska.  // Albo albo. - 2001, z. 4, s. 46-60
 13. Dziecko u progu nauki szkolnej – założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii / Izabela Dębicka.// Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 68-77
 14. Ekspresja w muzyce i jej wykorzystanie w metodach muzykoterapii (metodzie aktywnej percepcji oraz terapii poprzez twórczość kompozytorską) / Beata Gutowska-Tęcza. // Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia. – 1998, Vol. 11, s. 125-140
 15. Elementy muzykoterapii / Hanna Sobińska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 35-36
 16. Elementy muzykoterapii na zajęciach muzyki w przedszkolu / Małgorzata Mierzejewska.// Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2001, nr 4, s. 9-12
 17. Elementy muzykoterapii w pracy pedagoga / Maciej Kierył.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1993, nr 1, s.11-18
 18. Elementy psychorysunku i psychodramy w przebiegu muzykoterapii / Daniela Colonna-Kasjan. // Muzykoterapia Polska. - 2002, nr 3/4,  s. 7-11
 19. Elementy wychowania muzycznego w muzykoterapii dzieci niepełnosprawnych wzrokowo / Paweł Cylulko. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1997, nr 3, s. 116-123
 20. Erotyzm i seks w choreoterapii psychologicznej / Anna Jędryczka-Hamera.// Muzykoterapia Polska. - 2002, nr 3/4, s. 19-26
 21. Funkcje wychowania muzycznego w rewalidacji dzieci przewlekle chorych i kalekich / Zofia Konaszkiewicz.// Szkoła Specjalna. – 1984, nr 4, s. 275-281
 22. Inspiracje etniczne w muzykoterapii / Kalina Monika Stempińska. // Albo albo.  - 2003, z. 4, s. 121-125
 23. J.S. Bach czy L. van Beethoven - analiza metodą S. Ertla i J.A. Hartleya /   Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk. // Muzykoterapia  Polska. – 2003, T. 2, nr 3/4 , s. 47-51
  Materiały z I Forum Muzykoterapeutów "Współczesne oblicza muzykoterapii", Wrocław.   
 24. Kierunki współczesnej muzykoterapii / Damian Białecki.// Biblioterapeuta. – 2007, nr 2, s. 23-24
 25. Kompozycja a muzykoterapia / Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk. // Muzykoterapia Polska. - 2003, nr 2, s. 23-29
 26. Łączenie muzykoterapii z elementami logopedii w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Małgorzata Modelska.// Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 34-38
 27. Metoda „Musica Medica” profesora Y.Schiftana / Anna Prożych.// Rewalidacja. – 2002, nr 1, s. 103-111
 28. Metodologiczne podstawy analizy stylu komunikacji muzycznej / Elżbieta  Galińska, Elżbieta Aranowska. //  Przegląd Psychologiczny. – 2004, T. 47, nr 4, s. 327-344
 29. Metody działania muzykoterapeuty w pracy z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem / Halina Zamęcka.// Szkoła Specjalna. – 1985, nr 3, s. 193-199
 30. Międzynarodowy Kongres Muzykoterapeutyczny / Andrzej Stadnicki. // Szkoła Specjalna.  - 1997, nr 3, s. 179-182
 31. Moje spotkanie z muzykoterapią prof. Detleva Cramera / Agnieszka Krzemińska.// Szkoła Specjalna. - 1996, nr 5, s. 309-310
 32. Możliwości wykorzystania muzykoterapii w profilaktyce i resocjalizacji / Paweł Ochwanowski, Małgorzata Sęk. // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 196-206
 33. Musica Medica - Musica Lingua / Yair Schiftan, Andrzej Stadnicki. // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s. 47-49
 34. Musica Medica - Musica Lingua / Yair Schiftan, Andrzej Stadnicki. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1999, nr 1, s. 42-44
 35. Muzyczna terapia najmłodszych / Joanna Tokarz.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1992, nr 4, s. 172-180
 36. Muzyka a autyzm : moje doświadczenia w prowadzeniu zajęć muzyczno-rytmicznych  z dziećmi autystycznymi / Aneta Grzeszczuk. // ISME. - 1999, nr 1, s.  28-44
 37. Muzyka a ruch / Ewa Klimas-Kuchtowa. //  Muzykoterapia Polska. – 2003, T. 2, nr 3 / 4, s. 25-31
  Materiały z konferencji naukowej "Rola arteterapii w procesie leczenia i   rehabilitacji niepełnosprawnych pacjentów", Zakopane.
 38. Muzyka jako sposób oddziaływania na osoby w podeszłym wieku / Yolande  Moyne-Larpin, Zdzisław Korkuć.  // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2000, nr 7, s. 101-110
 39. Muzyka jako tło pracy umysłowej / Ewa Klimas-Kuchtowa. // Muzykoterapia Polska. – 2003, T. 2, nr 3/4 , s. 33-38
  Materiały z konferencji naukowej "XXX-lecie Wrocławskiej Muzykoterapii",  Wrocław.
 40. Muzyka w rewalidacji niewidomych / Sebastian Szczyrba. // Studia Artystyczne    Akademii —Świętokrzyskiej. – 2004, T. 1, s. 57-63
 41. Muzyka w szpitalu dziecięcym / Zofia Konaszkiewicz.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1987, nr 1, s. 49-57
 42. Muzyka w terapii / Alicja Kuczyńska, Hanna Makowska. // Muzykoterapia Polska. – 2003, T. 2, nr 3/4 , s. 39-46
  Materiały z konferencji naukowej "XXX-lecie Wrocławskiej Muzykoterapii",  Wrocław.
 43. Muzyka w terapii - przegląd literatury światowej / Joanna Posłuszna,  Agnieszka Burtowy. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia.  – 2004, Vol. 17, s. 91-100
 44. Muzyka w wychowaniu i terapii dziecka niepełnosprawnego / Henryk Grzeszewski. // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 3, s. 150-154
 45. Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych / Izabela Dębicka.// Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 3, s. 41-46
 46. Muzykoterapeuta dźwiękiem mówiący, czyli kilka refleksji na temat komunikacji za pomocą instrumentu / Helena Cesarz. // Muzykoterapia Polska. - 2003, nr 2, s. 7-12
 47. Muzykoterapia / Leszek Kryniewski.// Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 1, s. 49
 48. Muzykoterapia : cele, zasady, formy - krótki szkic / Magda Małecka-Myślik. // Auxilium Sociale. - 2002, nr 1, s. 281-284
 49. Muzykoterapia akustyczno-wibracyjna / Danuta Wasilewska-Żarnowska.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1997, nr 3, s. 139
 50. Muzykoterapia dla każdego : z Maciejem Kieryłem, lekarzem medycyny, muzykoterapeutą i anestezjologiem rozmawia Barbara Niewiarowska// Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1993, nr 1, s. 18-25
 51. Muzykoterapia dzieci i młodzieży z głęboką, złożoną niepełnosprawnością / Małgorzata Modelska.// Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 29-24
 52. Muzykoterapia grupowa dzieci z zaburzeniami nerwicowymi / Marta Prokopek.// Szkoła Specjalna. – 1984, nr 6, s. 431-437
 53. Muzykoterapia i rytmikoterapia w rehabilitacji / Mirosław Janiszewski. // Zeszyt Naukowy / Akademia Muzyczna im. Grażyny  i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. - 2000, Z. 29, s. 103-112
  Materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej "Rytmika w kształceniu muzyków,  aktorów, tancerzy i w rehabilitacji", Łódź.
 54. Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci z różnym stopniem upośledzenia umysłowego o charakterze sprzężonym / Maria Raszewska,// Rewalidacja. – 2001, nr 1, s. 54-74
 55. Muzykoterapia jako jedna z metod rozładowywania napięć  emocjonalnych / Agata Biedrzycka. // Wychowanie na co Dzień.  - 2004, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna nr 7/8, s. I-III
 56. Muzykoterapia na progu i u kresu ludzkiego życia: ból narodzin i lęki   starości : z doświadczeń muzykoterapeutów amerykańskich : ref. / Wita  Szulc. // Muzykoterapia Polska. - 2002, nr 3/4, s. 39-56
 57. Muzykoterapia na zajęciach szkolnych / Ewa Baran .// Lider. – 2004, nr 12, s. 15-16
 58. Muzykoterapia Nordoff-Robbins / Aleksandra Stadnicka. // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 29-30
  Metody pracy z dziećmi upośledzonymi prezentowane przez Simona Proctera.
 59. Muzykoterapia pomaga / Maria Zasada. // Atest. - 2007, nr 7, s. 22-23
 60. Muzykoterapia w pracy z dzieckiem z wadą słuchu / Katarzyna Chojnacka. //   Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 3, s. 76-82
 61. Muzykoterapia w przedszkolu. Cz. 1 / Izabela Dębicka. // Wychowanie Muzyczne w Szkole.  - 1997, nr 3, s. 123-128
 62. Muzykoterapia w przedszkolu. Cz. 2 / Izabela Dębicka. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1997, nr 4, s. 170-178
 63. Muzykoterapia w przedszkolu / Violetta Potaczek. // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, s. 296-299
 64. Muzykoterapia w redukcji lęku / Agata Mej. // Muzykoterapia Polska. - 2002, nr 3/4, s. 27-30
 65. Muzykoterapia w szkole / Elżbieta Jaborska. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 265-285
 66. Muzykoterapia w środowiskowym Domu Samopomocy w Katowicach / Jolanta  Morawska, Rajmund Morawski. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2005, nr 2, s. 66-72
 67. Na hali : zabawy relaksacyjne / Małgorzata Brzeska, Małgorzata Woźniak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 44-46
 68. Nauczanie śpiewu może leczyć / Zbigniew Stępniak.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2003, nr 5, s. 262-263
 69. Nauka gry na instrumencie z nut dziecka upośledzonego umysłowo / Władysław Salik. // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 5, s. 289-295
 70. O miejsce dla nauki o muzykoterapii w edukacji nauczyciela / Magdalena Kruźlak, Krystyna Utzig. // ISME. - 1995, nr 3/4, s. 96-100
 71. Od chorei do tańców w kręgu - terapeutyczne i duchowe wymiary tańca /Zuzanna Pędzich.// Nowiny Psychologiczne. - 2003, nr 4, s. 87-92
 72. Odkrywanie siebie w tańcu. Improwizacja tańca i symbolika ciała - metoda Detlefa Kapperta / Magdalena Orchel.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 4, s. 23-26
 73. Ośrodek pomocy społecznej miejscem aktywizacji ludzi starych : rola i  wykorzystanie muzykoterapii / Krzysztof Samela. //Muzykoterapia Polska. - 2003, nr 2, s. 31-38
 74. Podstawy teoretyczne muzykoterapii oraz praktyka kliniczna : sprawozdanie z III Forum Muzykoterapeutów / Damian Białecki.// Biblioterapeuta. – 2006, nr 2, s. 9-10
 75. Portret muzyczny jako metoda harmonizacji struktury "ja" pacjentów z  zaburzeniami nerwicowymi / Elżbieta Galińska. // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. -  2001, nr 1, s. 55-67
 76. Propozycja oddziaływań resocjalizacyjnych : muzykoterapia / Berta Strycharska-Gać. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2002, Nr 36, s. 111-115
 77. Propozycja zajęć muzykoterapeutycznych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w  stopniu lekkim / Izabela Rama. // Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej. – 2005, T. 2, s. 91-102
 78. Psychoterapeutyczna wartość referencjalnego znaczenia muzyki / Helena Cesarz.  // Muzykoterapia Polska. – 2003, T. 2, nr 3/4 , s. 7-12
  Materiały z I Forum Muzykoterapeutów "Współczesne oblicza muzykoterapii", Wrocław.     
 79. Resocjalizacyjna funkcja muzyki i tańca / Krystyna Gromek.// Szkoła Specjalna. – 1984, nr 6, s. 419-424
 80. Rola i znaczenie muzyki w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu  lekkim klas I-III / Anna Pękala, Janina Wyczesany. // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. / WSP Krak. – 1995, Z. 18, s. 43-51
 81. Rola muzyki fortepianowej w profilaktyce i terapii muzycznej / Marta  Gozdecka, Maciej Kierył. // Zeszyty Naukowe / Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie.  – 1995, Z. 32,      s. 14-36
 82. Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu / Sebastian Szczyrba.// Nauczanie Początkowe. – 2007/2005, nr 3, s. 47-54
 83. Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9-11 lat / Diana  Gulińska-Grzeluszka. // Wychowanie Muzyczne w  Szkole. - 2004, nr 1, s. 13-17
 84. Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi upośledzonymi / Maria Raszewska. // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 3/4, s. 21-23
 85. Rysunek inspirowany wizualizacją przy muzyce / Joanna Gładyszewska-Cylulko.  // Muzykoterapia Polska. – 2003, T. 2, nr 3 / 4,  s. 19-23
  Materiały z I Forum Muzykoterapeutów "Współczesne oblicza muzykoterapii", Wrocław.     
 86. Rytm i improwizacja w rehabilitacji psychicznej osób dorosłych / Monika Mikulska. // Muzykoterapia Polska. – 2003, T. 2, nr 3/4 , s. 53-57
  Materiały z konferencji naukowej "XXX-lecie Wrocławskiej Muzykoterapii",  Wrocław.
 87. Rytmika jako jedna z metod terapii i wychowania muzycznego dzieci i młodzieży  / Anna Śliwińska. // Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej. – 2000, T. 2, s.  119-126
 88. Scenariusz pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii / Izabela Dębicka.// Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 3, s. 91-101
 89. Sprawozdanie z seminarium naukowego "Improwizacja w tańcu jako metoda pracy twórczej i terapeutycznej" : Poznań, 20 VIII 2003 roku /Małgorzata Wojcieszuk.// Roczniki Nauk Społecznych. – 2004, T. 32, z. 2, s. 159-164
 90. Spotkania ze sztuką : koncepcja pracy środkami artystycznymi z dziećmi o   specjalnych potrzebach edukacyjnych / Wiesława A. Sacher. // Pedagogika  Kultury. – 2005, T. 1, s. 209-216
 91. Wykorzystanie tańca w tworzeniu i umacnianiu więzi społecznej uczniów w wieku wczesnoszkolnym / Aleksandra Maj.// Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. – 2006, Nr 3, s. 120-126
 92. Sprawozdanie z 9-tego Światowego Kongresu Muzykoterapii w Waszyngtonie / Wita Szulc. // Muzykoterapia Polska. - 2002, nr 3/4, s. 61-63
 93. Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci / Krzysztof Stachyra. // Wychowanie   Muzyczne w Szkole. - 2002, nr 3, s. 115-119
 94. Taniec w rytuale żałobnym i jego zastosowanie w terapii / Zuzanna Pędzich. // Konteksty. – 2004, nr 1 / 2, s. 117-121
 95. Techniki pracy z ciałem przy muzyce, poprawiające płynność mówienia według  metody R. Castillo-Morales'a / Anna Regner. // Muzykoterapia Polska. - 2002, nr 3/4, s. 31-37
 96. Techniki psychoterapii stosowane w szkole / Wiesław Sikorski.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9-10, s. 48-51
 97. Terapeutyczna funkcja muzyki w życiu niepełnosprawnego dziecka / Paweł Cylulko. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000, nr 2, s. 123-133
 98. Terapeutyczne aspekty muzyki / Barbara Drózd. // Prace Naukowe. Pedagogika /   Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2005, nr 1/2, s.   165-167
 99. Terapeutyczne funkcje muzyki / Anna Obuchowicz-Caban. // Plastyka i Wychowanie. - 1996, nr 3, s. 20-22
 100. Terapeutyczne oddziaływanie muzyki na całkowite lub częściowe wyeliminowanie agresji u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Urszula Kołda. // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 5, s. 360-361
 101. Terapeutyczno-wychowawcze walory muzyki / Teresa Żychowska. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1999, nr 2, s. 58-68
 102. Terapia muzyką i ruchem / Małgorzata Naumowicz. //   Muzykoterapia Polska. - T. 2, nr 3/4 (2003), s. 59-62
  Materiały z konferencji naukowej "XXX-lecie Wrocławskiej Muzykoterapii",  Wrocław.
 103. Tezy do dyskusji nad deontologią zawodu muzykoterapeuty / Sławomir K.  Sidorowicz. // Muzykoterapia Polska. - 2003, nr 2, s. 39-44
 104. Walory wychowawcze i estetyczne uczestnictwa w chórze / Dorota Lindstrom. // Prace Zakładu Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Łódzkiego. – 2004, Z. 8, s. 15-17
 105. Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie / Anna Nikiciuk. / Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 85-92
  Muzykoterapia a poczucie własnej wartości.
 106. Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych z elementami muzykoterapii na dzieci z nadpobudliwością psychoruchową / Beata Mariola Duniec. // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. 111-123
 107. Wspierająca rola muzyki w rewalidacji osób z głębokim upośledzeniem umysłowym  / Irena Wasyluk. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 299-302
 108. Wybrane elementy rytmiki w muzykoterapii niepełnosprawnych wzrokowo dzieci / Paweł Cylulko. // Zeszyt Naukowy /  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. – 2000, Z. 29, s. 131-141
  Materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej "Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji", Łódź.
 109. Wybrane elementy sztuki muzycznej w terapii mowy / Grażyna Dolińska-Zygmunt, Amelia Golema. // Nauki Humanistyczne. – 2006, Nr 10, s. 214-219
 110. Wybrane zagadnienia z muzykoterapii osób niepełnosprawnych wzrokowo / Paweł Cylulko. // Muzykoterapia Polska. - 2002, nr 1/2, s. 19-32
 111. Wykorzystanie muzyki jednoznacznej wyrazowo i emocjonalnie w profilaktyce i terapii muzycznej / Maciej Kierył. // Zeszyt Naukowy / Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. -  2000, Z. 29, s. 125-130
  Materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej "Rytmika w kształceniu muzyków,  aktorów, tancerzy i w rehabilitacji", Łódź.
 112. Wykorzystanie muzyki w terapii dziecka niepełnosprawnego / Joanna Chwaszczewska.// Rewalidacja. - 2006, nr 1, s. 86-92
 113. Wyobraźnia muzyczna a zdrowie emocjonalne / Izabela Dębicka.// Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 65-77
 114. Zabawy relaksacyjne z elementami muzykoterapii / Małgorzata Woźniak.// Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 3, s. 37-42
 115. Zajęcia muzyczno-taneczne jako forma terapii przez sztukę / Anna Palider,  Monika Poręba. // Wychowanie Muzyczne w  Szkole.  - 2003, nr 4, s. 213-214
  Zespół "Sylaba" wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w  Nowym Targu.
 116. Zarys historii muzykoterapii / Elżbieta Szwed. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna. – 2005, Z. 1, s.  177-182
 117. Zastosowanie muzyki w wybranych metodach psychoterapii dzieci / Joanna Gładyszewska-Cylulko. // Muzykoterapia Polska. - 2002,   nr 3/4, s. 13-17
 118. Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w kształtowaniu funkcji manualnych dzieci / Izabela Dębicka.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 55-60
 119. Zastosowanie muzykoterapii we wspomaganiu rozwoju dzieci z  niepełnosprawnością wzrokową / Paweł Cylulko. //  Muzykoterapia Polska. - 2003, nr 2, s. 13-21
 120. Zastosowanie technik muzykoterapii w procesie edukacji / Anna Metera.  // Zeszyt Naukowy / Akademia Muzyczna  im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. - 2000, Z. 29, s. 113-124
  Materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej "Rytmika w kształceniu muzyków,  aktorów, tancerzy i w rehabilitacji", Łódź.
 121. Znaczenie przeżyć muzycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi / Helena Cesarz. // Muzykoterapia Polska. - 2002, nr 1/2, s. 11-16
 122. Znaczenie wczesnej muzykoterapeutycznej interwencji dla rozwoju małego   niepełnosprawnego dziecka / Paweł Cylulko. // Muzykoterapia Polska. – 2003, T. 2, nr 3 / 4, s. 13-18
  Materiały z I Forum Muzykoterapeutów "Współczesne oblicza muzykoterapii", Wrocław.

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce