Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Rafał Wojaczek (1945 - 1971) PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 21 stycznia 2010

Rafał Wojaczek  (1945 - 1971)

Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa

Bibliografia podmiotowa - książki


 1. Dla Ciebie piszę miłość /Rafał Wojaczek ; wybór i oprac. Leszek Lachowiecki. - Warszawa : "Sternik" , cop. 1997. - 72 s. ; 20 cm
 2. List do nieznanego poety / Rafał Wojaczek; wybrał i wstępem opatrzył  Stanisław Stabro. – Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie , 1985. - 134, [1] s. ; 20 cm
 3. List do nieznanego poety / Rafał Wojaczek; wybrał i wstępem opatrzył Stanisław Stabro. - [Wyd. 2]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1987. - 133, [2] s. ; 20 cm
  Reedycja wyd. 1 "Wydawnictwa Literackiego"
 4. Na nucie najwyższej / Rafał Wojaczek; wybrał i wstępem opatrzył Bogusław Żurakowski. - Warszawa : "Anagram" , 1992. - 172, [4] s. ; 10 cm
 5. Poezje wybrane / Rafał Wojaczek ; wybrał i oprac. Krzysztof Karasek. - Warszawa : LSW , [1983], 1983. - 167, [5] s. ; 17 cm
 6. Przerosło mnie serce : wybór / Rafał Wojaczek; [wybór i posł. Józef Krzyżanowski; il. J. Krzyżanowski]. - Szczecin : "Glob" , 1991. - 139, [3] s. : il. ; 17 cm
 7. Wiersze / Rafał Wojaczek ; oprac. Bogusław Kierc ; [posł. B. Kierc]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie , 1996. - 332 s. ; 21 cm
 8. Wiersze / Rafał Wojaczek; wybrał i posłowiem opatrzył Tadeusz Pióro. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1999. - 370, [1] s. ; 21 cm

Bibliografia podmiotowa - utwory w czasopismach


 1. Była potrzeba : w. / Rafał Wojaczek. // Śląsk. - 1995, nr 2, s. 55
 2. Gwiazda / Rafał Wojaczek. // Poezja Dzisiaj. - Nr 44/45 (2005), s. 15
 3. List do Królowej Polski ; Modlitwa bohaterów ; Była wiosna, było lato ; Ojczyzna ; Mit rodzinny ; Gwałt : wiersze / Rafał Wojaczek. // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 301, s. 28,31
 4. Rimbaud : w. / Rafał Wojaczek. // Śląsk. - 1999, nr 5, s. 36

 Bibliografia przedmiotowa - książki


 1. Który jest : Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy / pod red. Romualda Cudaka i Macieja Meleckiego. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego : Instytut Mikołowski , 2001. - 343 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm
 2. Rafał Wojaczek, który był / Maciej M. Szczawiński. - Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury , 1993. - 131, [1] s., [24] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 20 cm
 3. Rafał Wojaczek, który był / Maciej M. Szczawiński. - Wyd. 2 poszerz. - Katowice : "Książnica" , 1996. - 162, [2] s., [24] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 20 cm
 4. Rafał Wojaczek, który był / Maciej M. Szczawiński. - Wyd. 3 poszerz. - Katowice : "Książnica" , 1999. - 185, [5] s., [24] s. tabl. : faks., fot., 1 portr. ; 20 cm
 5. Rafał Wojaczek : prawdziwe życie bohatera / Bogusław Kierc. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. , 2007. - 378, [6] s. : il. ; 21 cm
 6. Skandalista Wojaczek : poezja, dziewczyny, miłość / Stanisław Srokowski. - Wyd. 2 zm. - [Wrocław] : "Światowit" Izba Wydawnicza , 2006. - 198, [1] s. : il. ; 21 cm

Bibliografia przedmiotowa - artykuły z czasopism


 1. Cenzor jako odbiorca i autor na przykładzie poezji Wojaczka i Barańczaka / Joanna Hobot. // Dekada Literacka. - 1998, nr 11, s. 8-9
 2. Dokąd odchodzi poeta? : w 30. rocznicę śmierci / Romuald Cudak. // Śląsk. - 2001, nr 5, s. 49-51
 3. Dedykacja: Najlepszemu - najlepszy / Wacław Tkaczuk. // Regiony. - 2001, nr 1, s. 140-147
  Spotkanie z Edwardem Stachurą.
 4. Dziecko starego mitu / Michał Łukaszewicz. // Literatura. - 1999, nr 9, s.  44-46
 5. Film czyta literaturę / Paulina Kwiatkowska. // Dialog. - R. 51, nr 7 (2006), s. 66-72
  Wojaczek, Rafał (1945-1971)  w filmie.
 6. Filmowy portret poety / Seweryna Wysłouch. // Polonistyka. - 1998, nr 3, s. 147-151
  Filmy edukacyjne o twórczości Stanisława Barańczaka i Rafała Wojaczka.
 7. Inna bajka, o poezji Rafała Wojaczka / M.Korusiewicz // Poezja. – 1985, nr 7/8, s. 43-50
 8. „Ja”, którego nie było : transformacje podmiotowości w liryce Rafała Wojaczka / T. Kunz // Pamiętnik Literacki. – 1994, nr 4, s. 74-95
 9. Krata w oknie : sceny z życia Rafała Wojaczka / Maja Wolny. // Polityka. - 1999, nr 49, s. 45-46
 10. Liryka Rafała Wojaczka / J. Łukasiewicz // Kresy. – 1991, nr 8, s. 33-38
 11. Między fantazmatem PRL-u a alchemią ofiary : o kobiecej miłości w twórczości Rafała Wojaczka / Anna Filipowicz. // Dyskurs (Szczecin). - Z. 1 (2004), s. 175-193
 12. Niepokora, bunt, głód nadziei / Piotr Śliwiński. // Polonistyka. - [R.] 58,  nr 3 (2005), s. 51-55
 13. Okolice innej bajko / T. Lewandowski // Poezja. – 1988, nr 7, s. 87-98
 14. Poematy prozatorskie Rafała Wojaczka / Piotr Spychała. // Fraza. - 2001, nr 1/2, s. 218-229
 15. Porządkowanie Wojaczka / Monika Bogdanowska. // Ruch Literacki. - 1999, z. 2, s. 183-198
 16. Rafał Wojaczek, który był / Maciej M. Szczawiński. // Śląsk. - R. 11, nr 5 (2005), s. 38-40
 17. Rafał Wojaczek - który jest / Romuald Cudak. // Śląsk. - 1995, nr 2, s. 54-55
 18. Ramy pojęciowe w analizie tekstu : (na przykładzie wierszy Barańczaka i Wojaczka) / Dorota Filar // Język Polski w Szkole Średniej. – 1997/1998, nr 1, s. 66-75
 19. Siła Rafała / Paweł Targiel ; rozm. przepr. Barbara Gruszka-Zych. // Śląsk. - R. 11, nr 5 (2005), s. 41-42
 20. Spór o Rafała Wojaczka / Tomasz Kunz. // Kresy. - 1996, nr 4, s. 101-110
 21. Ślad wierszy na moich plecach / Monika Piątkowska. // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 301, s. 28,31-32
 22. Światło, które boli / Stanisław Bereś ; rozm. przepr. Bogdan Prejs. // Śląsk. - R. 13, nr 11 (2007), s. 70
 23. Uwagi o prozie Rafała Wojaczka / J. Mączyńska // Ruch Literacki. – 1984, nr 4, s. 297-304
 24. W czyśćcu jasnowidzenia : o poezji Rafała Wojaczka / S. Stabro // Twórczość. – 1978, nr 7, s. 101-121
 25. W mocy sygnatury, czyli poemat jest osobą? : poemat jest kimś innym (Wojaczek) / Małgorzata Łukaszuk-Piekara. // Kresy. - 2000, nr 2/3, s. 50-73
 26. W pogoni za wierszem / Ziemowit Fedecki. // Twórczość. - 2002, nr 9, s. 120-122
 27. Wojaczek : samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni / Stefan Chwin. // Tytuł. - 1995, nr 3/4a, s. 119-138
 28. Wojaczek, którego nie chciano / Bogusław Jastrzębski. // Śląsk. - 2001, nr 5, s. 52-53
  Wybór patrona II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie
 29. Wojaczek sześciokrotny / Andrzej Wojaczek, Elżbieta Fediuk, Danuta Kierc, Bogusław Kierc, Maciej M[ichał] Szczawiński, Mieczysław Orski ; rozm. przepr. Stanisław Bereś ; oprac. Michał Witkowski. // Kresy. - 2000, nr 2/3, s. 74-90
 30. Wojaczek według Freuda - Freud według Wojaczka / Konrad Wojtyła. // Dyskurs (Szczecin). - Z. 1 (2004), s. 159-174
 31. Wojaczek znany i nieznany / Janusz Styczeń. // Śląsk. - 1999, nr 5, s. 36-37
 32. Wojaczek znany i nieznany / Janusz Styczeń. // Pomosty. - [T.] 4/5, (1999/2000), s. 117-119
Recenzje

 1. [Który jest] / Dorota Jarząbek. // Topos. - 2002, nr 3, s. 181-182
  Zawiera rec. książki: Który jest : Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy / . - Katow., 2001
 2. [Który jest] / Magdalena Kozioł. // Śląsk. - 2002, nr 3, s. 76
  Zawiera rec. książki: Który jest : Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy / . - Katow., 2001
 3. [Który jest] / Monika Peter. // Fraza. - 2002, nr 3, s. 279-282
  Zawiera rec. książki: Który jest : Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy / . - Katow., 2001
 4. [Który jest] / Paweł Lekszycki. // Studium. - 2002, nr 2, s. 155-158
  Zawiera rec. książki: Który jest : Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy / . - Katow., 2001
 5. O poezji Wojaczka prawie monograficznie / Andrzej Zawada. // Nowe Książki. - 2005, nr 3, s. 42
  Zawiera rec. książki: Inne bajki : W kręgu liryki Rafała Wojaczka / Romuald Cudak. - Katowice, 2004
 6. [Rafał Wojaczek, który był] / Leszek Żuliński. // Wiadomości Kulturalne. - 1997, nr 5,  s. 20
  Zawiera rec. książki: Rafał Wojaczek, który był / Maciej Michał Szczawiński.- Katow., 1996
 7. [Rafał Wojaczek, który był] / Mirosława Pajewska. // Tytuł. - 1998, nr 1, s. 229-235
  Zawiera rec. książki: Rafał Wojaczek, który był / Maciej M. Szczawiński. - Katow., 1996
 8. [Reszta krwi] / Adam Pluszka ; Radosław Kobierski. // Studium. - 1999/2000, nr 6/1, s. 155-164
  Zawiera rec. książki: Reszta krwi / Rafał Wojaczek. - Mikołów, 1999
 9. [Reszta krwi] / Julian Kornhauser. // Tyg. Powsz. - 2000, nr 12, s. 12
  Zawiera rec. książki: Reszta krwi / Rafał Wojaczek. - Mikołów, 1999
 10. [Reszta krwi] / Monika Pogoda. // Pogranicza. - 2000, nr 1/2, s. 134-136
  Zawiera rec. książki: Reszta krwi / Rafał Wojaczek. - Mikołów, 1999
 11. [Reszta krwi] / Piotr Śliwiński. // Czas Kultury. - 1999, nr 4/5, s. 143-146
  Zawiera rec. książki: Reszta krwi / Rafał Wojaczek. - Mikołów, 1999
 12. [Wiersze] / Leszek Żuliński. // Wiadomości Kulturalne. - 1997, nr 5, s. 20
  Zawiera rec. książki: Wiersze / Rafał Wojaczek. - Wroc., 1996
 13. Wojaczek przetrącony / Konrad Wojtyła. // Pogranicza. - 2006, nr 4, s. 118-120
  Zawiera rec. książki: Skandalista Wojaczek : poezja, dziewczyny, miłość / Stanisław Srokowski. - Wyd. 2. - Wrocław, 2006

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce