Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 1/2010 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 02 lutego 2010
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 1/2010
Oferta czasopism dostępnych w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce poszerzyła się o nowy tytuł. Jest to dwumiesięcznik „Polski w Praktyce : czasopismo dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach”. Pierwszy numer czasopisma w 2010 poświęcony jest lekturze szkolnej. Zawiera interesujące propozycje i materiały metodyczne do wykorzystania na lekcjach języka polskiego.
Elżbieta Tomińska w artykule „Nowy kanon lektur gimnazjalnych – pomoc dydaktyczna czy niewygodny, ciasny gorset?” przedstawia swoje stanowisko na ten temat 1. Autorka stwierdza, ze bardziej niż kanon lektur wyznaczony w podstawie programowej nauczyciela polonistę ograniczają realia, w jakich pracuje. „Z każdego tekstu da się „wycisnąć” wiele różnych problemów . Chodzi mi o to, by wyznaczyć te, które będą najbardziej „przyjazne” dla omawiania określonych zagadnień 2.
Na temat kanonu lektur szkolnych wypowiada się również Zdzisław Chlebowski. W artykule pt. „ Polonisto, nie zabijaj wrażliwości czytelniczej swoich uczniów!” autor stwierdza, że warto zastanowić się nie tylko nad doborem lektur, ale także nad metodami ich omawiania. „Cel, który zawsze powinien przyświecać poloniście, to dbanie o to, by jego uczniowie nie zatracili chęci czytania, by odczuwali potrzebę sięgania po książkę” 3.
Poza tym w styczniowym numerze (1/2010) Teresa Zawisza-Chlebowska w przekonuje czytelników, że warto czytać powieści Doroty Terakowskiej 4 a Maria Gudro zachęca do sięgnięcia po lekturę „Krzyżacy” H.Sienkiewicza 5.
Na 2010 rok Biblioteka Pedagogiczna zaprenumerowała miesięcznik „Wychowanie w Przedszkolu” z dodatkiem „Poradnik Dyrektora”. Jest to luźna wkładka dołączona do wersji standardowej. W „Poradniku Dyrektora” dołączonym do nr 1/2010 „Wychowania w Przedszkolu” czytelnicy uzyskają informacje na temat aktualnych przepisów o wymaganiach w stosunku do dyrektorów przedszkoli i osób zajmujących stanowiska kierownicze 6.
W artykule pt. „Ewaluacja wewnętrzna” Dorota Igielska omawia obowiązki dyrektora wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, wyjaśnia co to jest ewaluacja, jakie są jej rodzaje. Szczegółowo zajmuje się przygotowaniem ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu 7. Artykuł pt.”Zapłata za urlop bez pułapek” z pewnością pomoże w wyliczeniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracowników nie objętych Kartą Nauczyciela 8.
Zachęcam do lektury „Wychowania w Przedszkolu” nie tylko wychowawców pracujących dziećmi najmłodszymi. W numerze 1/2010 Ewa Woźniczka omawia terapeutyczne walory muzyki. Autorka zapoznaje czytelników z poglądami na temat muzykoterapii uznanych autorytetów, opisuje poszczególne sfery szczególnie podatne na działalność muzykoterapeutyczną – sferę emocjonalną i umiejętności motoryczne, postawę twórczą i kompetencje poznawcze. Autorka stwierdza, że „Muzyka […] jest niezastąpionym środkiem w obrazowaniu przeżyć emocjonalnych” 9.
Mariola Woźniak w artykule pt.”Relacje dziecka z rówieśnikami” porusza bardzo ważną stronę rozwoju społecznego dzieci. „Gdy dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, wpływ na ich uspołecznienie zaczynają zaczynają wywierać nauczyciele, ale wpływ rówieśników jest zwykle większy od wpływu nauczyciela czy rodziny” 10. Autorka charakteryzuje grupy małe i duże, grupy formalne i nieformalne. Opisuje mechanizmy psychologiczne oddziaływania członków grupy na jednostkę: naśladownictwo, konformizm i identyfikację. W grupie rówieśniczej każde dziecko pełni wiele różnych ról. Jego pozycja jest zmienna. Na role społeczne w grupie mają wpływ m.in. charakter jednostki, osiągnięcia w nauce, indywidualne zdolności, wygląd zewnętrzny, sytuacja rodzinna 11.
Poza tym w numerze styczniowym ”Wychowania w Przedszkolu” w czytelnicy zapoznają się z oświatą przedszkolną w północnych Włoszech 12, z propozycjami zabaw przedszkolaków na śniegu 13 oraz zabawami kształtujące słuch fonetyczny14.

1 Tomińska E: Nowy kanon lektur gimnazjalnych – pomoc dydaktyczna czy niewygodny, ciasny gorset?  Polski w Praktyce. – 2010, nr 1, s. 11-13
2 Tamże, s. 12
3 Chlebowski Z:  Polonisto, nie zabijaj wrażliwości czytelniczej swoich uczniów!   Polski w Praktyce. – 2010, nr 1, s. 4-7
4 Zawisza-Chlebowska T:  Dlaczego warto czytać powieści Doroty Terakowskiej. Polski w Praktyce. – 2010, nr 1, s. 14-20
5 Gudro M:  „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza mogą być lekturą interesującą. Polski w Praktyce. – 2010, nr 1, s. 29-33
6 Kosiarska A: Kto zostanie dyrektorem?  Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, dod. Poradnik Dyrektora s. 1, 3-5
7 Igielska D:  Ewaluacja wewnętrzna. Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, dod. Poradnik Dyrektora s. 6-9
8 Majewska R:  Zapłata za urlop bez pułapek. Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, dod. Poradnik Dyrektora s.10-13
9 Woźniczka E:  Terapeutyczne walory muzyki. Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, s.10-16
10 Woźniak M:  Relacje dziecka z rówieśnikami. Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, s.17-23 .
11 Tamże, s. 22
12 Jacewicz A:   Edukacja przedszkolna północnych Włoszech. Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, s.24-26
13 Bot J: Śniegowe inspiracje. Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, s.30-33
14 Kierska M:   Zabawy kształtujące słuch fonetyczny. Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, s. 42-45
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce