Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 04 grudnia 2023
 
Edukacja regionalna PDF Drukuj E-mail
Napisał Małgorzata Komor   
piątek, 12 lutego 2010
EDUKACJA REGIONALNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2009

Wydawnictwa zwarte


 1. Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
 2. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : materiały dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Stefana Bednarka ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Wrocław : Wydawnictwo DTSK Silesia, 2000
 3. Edukacja regionalna / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
 4. Edukacja regionalna : dziedzictwo kulturowe w regionie : program ścieżki edukacyjnej dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i  technikum / Grzegorz Odoj, Andrzej Peć. - Kielce : „Mac Edukacja”, 2002
 5. Edukacja regionalna : poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej / pod red. Zofii Piwońskiej. - Rzeszów : Fosze, 2001
 6. Edukacja regionalna : problemy podstawowe i otwarte / Piotr Petrykowski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydaw, 2003
 7. Edukacja regionalna gimnazjalistów : perspektywa pedagogiki społecznej / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun. - Olsztyn : Algraf, 2007
 8. Edukacja regionalna i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009
 9. Edukacyjne konteksty regionalizmu - stowarzyszenia społeczne / Piotr Petrykowski. - Toruń : Zakład Usług Poligraficznych Druk-Tor, 2004
 10. Folklor i folkloryzm w edukacji i wychowaniu / red. nauk. Helena     Danel-Bobrzyk, Jadwiga Uchyła-Zroski. - Katowice : Wydaw.  Uniwersytetu Śląskiego, 2003
 11. Forum nauczycieli : szkoła podstawowa – klasy 4-6 : moja szkoła / red. Barbara Tichy, Agnieszka Przednowek. – Kielce : „Mac Edukacja”, 2002
 12. Kim jestem, kim mogę być? : program : ścieżki edukacyjne dla klas IV-VI w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Bea-Bleja, [2002]
 13. Legendy i podania w kształtowaniu więzi z małą ojczyzną : materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i nauczania zintegrowanego na przykładzie Śląska Opolskiego / Małgorzata Wietecha. - Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2006
 14. Lubelskie. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie : program ścieżki edukacyjnej w szkole podstawowej : II etap edukacyjny : klasy IV-VI / Maria Bartoszewska. – Kielce : „Mac Edukacja”, cop. 2001  
 15. Lubelszczyzna : regionalna ścieżka edukacyjna : zeszyt dla szkoły podstawowej, kl. 4-6 / Maria Bartoszewska. – Kielce : „Mac Edukacja”, cop. 2002     
 16. Miejsce edukacji regionalnej we współczesnym systemie oświaty / pod red. Fryderyka Drejera. - Wrocław : Wydawnictwo BK, 2005
 17. Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji regionalnej - dziedzictwie kulturowym w regionie. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2000
 18. Moja mała ojczyzna : zbiór ćwiczeń i zadań do międzyprzedmiotowej ścieżki regionalnej realizowanej w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Dariusz Marek Racinowski. - Płock : Wydawnictwo KOREPETYTOR, 2002
 19. Mój region Małopolska : zeszyt edukacji regionalnej : szkoła podstawowa 4-6 / Wiesław Srokosz, Maria Krystyna Szmigel. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000
 20. Mój region Mazowsze : zeszyt edukacji regionalnej : szkoła podstawowa 4-6 / Joanna Angiel, Maria Podlasiecka. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000
 21. Ptaki ponad podziałami : makrokosmos – podniebny taniec : przewodnik edukacyjny / pod red. Anny Kalinowskiej ; aut. Konrad Bajer [et al.]. – Warszawa : Kino Świat International], [2003?]
 22. Szkolna monografia naszej miejscowości w drodze do wspólnej Europy : praca zbiorowa / pod red. Danuty Cichy. - Płock : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003
 23. Ścieżki edukacyjne dla klas I-III gimnazjum : poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami ARKI. Cz. 2 /Grażyna Koralewska [et al.]. – Poznań : „Arka”, 2001
 24. Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej / Agnieszka Roguska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls ; Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008
 25. Wprowadzenie dziecka w świat dziedzictwa kulturowego : program edukacji regionalnej dla klas I-III : program autorski / Barbara Bartoszewska, Barbara Sadowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2004

Artykuły z czasopism


 1. Baśń regionalna w kształtowaniu poczucia tożsamości u dziecka / Zofia Pomirska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 1, s. 40-46
 2. Budzić miłość do rodzinnej ziemi / Halina Wurszt // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 55-57
 3. Co każdemu bliskie i znane / Zofia Rudzyńska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 6, s. 26-27
 4. Coraz dalej w świat / Jadwiga Raszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 42-48
 5. Cudze chwalicie, swego nie znacie… / Małgorzata Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 2, s. 46-49
 6. Czy patriotyzmu można nauczyć / Renata Zamojska-Reszke // Życie Szkoły. – 2007, nr 5, s. 44-45
 7. Dąbrowa Górnicza w edukacji regionalnej / Anna Glimos-Nadgórska // Wiadomości Historyczne. – 2005, nr 4, s. 232-237
 8. Dylematy edukacji regionalnej / Jerzy Osiecki // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 24-27
 9. Dziecko i regionalizm / Ewa Ogrodzka-Mazur // Życie Szkoły. – 2004, nr 4, s. 259-267
 10. Dziedzictwo kulturowe – nasza mała ojczyzna / Bożena Zbrożyna // Życie Szkoły. – 2000, nr 4, s. 243-244
 11. Dziedzictwo kulturowe a edukacja współczesna / Danuta Żyto // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2000/2001, nr 4, s. 17-24
 12. Dziedzictwo kulturowe w regionie – na przykładzie Mławy / Elżbieta Kwiatkowska // Biblioteka. – 2009, nr 3, s. 33-35
 13. Dziedzictwo kulturowe w regionie / Izabela Skowron-Jędralska // Życie Szkoły. – 2004, nr 4, s. 286-290
 14. Ech, Pałuki, jak wy cudne... / Barbara Jóskowiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 28-29
 15. Edukacja geograficzna + edukacja regionalna + edukacja ekologiczna = edukacja holistyczna / Bożena Wójtowicz // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 12-17
 16. Edukacja kulturowa / Irena Żywo // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 18-20
 17. „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe na Mazowszu” – powołanie i zadanie dla nauczycieli geografii / Joanna Angiel // Drama. – 2006, nr 49, s. 25-34
 18. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie : (program) / Anna Dubis, Tomasz Majchrzak, Elżbieta Rzepecka-Roszak // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 100-110
 19. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie : (program) / Anna Dubis, Tomasz Majchrzak, Elżbieta Rzepecka-Roszak // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 2, s. 100-107
 20. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie : program ścieżki edukacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej (licea ogólnokształcące, profilowane i technika) / Dorota Daniłowicz, Marianna Rant-Tanajewska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 2, s. 4-5
 21. Edukacja regionalna / Anna Zellma // Wychowawca. – 2000, nr 10, s. 8-11
 22. Edukacja regionalna / Beata Boczukowa // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 28-31
 23. Edukacja regionalna : dziedzictwo kulturowe w regionie – Świętokrzyskie / Hanna Wójcik-Łagan // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 3, s. 148-153
 24. Edukacja regionalna : podstawa prawna ścieżki edukacyjnej // Wychowawca. – 2002, nr 4, s. 16-17
 25. Edukacja regionalna a edukacja narodowa i europejska / Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 7-20
 26. Edukacja regionalna a współczesne przemiany społeczne / Anna Zellma // Edukacja. – 2001, nr 2, s. 21-33
 27. Edukacja regionalna i europejska w Euroregionie Silesia / Andrzej Markowiak // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 11, s. 25-26
 28. Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej / Katarzyna Ziołowicz // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 1, s. 42-51
 29. Edukacja regionalna na Dolnym Śląsku / Wiesława Piotrowska, Zbigniew Nawara, Jerzy Zakrzewski // Wiadomości Historyczne. – 2003, nr 1, s. 36-57
 30. Edukacja regionalna na zajęciach techniki w klasie VI / Witold Szydłowski // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 3, s. 44-45
 31. Edukacja regionalna w Godzieszach Wielkich / Dorota Chabelska-Kubat // Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 50-52
 32. Edukacja regionalna w krakowskiej WBP / Adrian  Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 3, s. 25-26
 33. Edukacja regionalna w kształceniu polonistycznym / Krystyna Kossakowska-Jarosz // Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 10-17
 34. Edukacja regionalna w polskiej reformie oświaty  / Wojciech Książek // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 7/8, s. 12-14
 35. Edukacja regionalna w szkole / Wanda Struka // Wychowawca. – 2000, nr 10, s. 14-15
 36. Edukacja regionalna w szkole podstawowej / Maria Strońska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 2, s. 26-32
 37. Edukacja regionalna w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / Danuta Konieczka-Śliwińska // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 2, s. 116-119
 38. Edukacja regionalna z „Geografią w Szkole” / Cezary Jastrzębski, Florian Plit, Bożena Wójtowicz // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 70-72
 39. Etapy kształcenia a zmiany tożsamości regionalnej uczniów / Irena Dybska-Jakóbkiewicz // Geografia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 47-50
 40. Etnografia to brzmi groźnie / Anna K. Charko // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 1, s. 56-59
 41. Ginące piękno małych ojczyzn / Maria Pełzowska, Andrzej Pełzowski // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 1, s. 17-21
 42. Gra dydaktyczna jako metoda poznawania legendy : (na przykładzie legend Gór Świętokrzyskich) / Shala Dippman, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 2, s. 39-51
 43. Idźmy leśną ścieżką… / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 7, s. 31-36
 44. Impreza „Tu mieszkamy” / Justyna Bździuch // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 11, s. 36-37
 45. Internet jak uzupełnienie nauczycielskiego warsztatu : (zasoby Internetu przydatne w edukacji regionalnej na Pomorzu Zachodnim) / Małgorzata Machałek // Wiadomości Historyczne. – 2007, nr 1, s. 32-35
 46. Jak budować więzi z najbliższą okolicą – wychowawcze i poznawcze walory „ścieżki regionalnej” / Ewa Jakubowska // Geografia w Szkole. – 2002, nr 1, s. 27-29
 47. Jak można realizować ścieżkę regionalną? / Mariola Koralewska // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 107-108
 48. Jak pisać scenariusze zajęć z zakresu edukacji regionalnej / Joanna Angiel // Geografia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 30-32
 49. Jak pobudzać apetyt na historię? / Joanna Ziembińska-Kurek // Polonistyka. – 2007, nr 2, s. 48-52
 50. Jak to kiedyś bywało / Józefa Drozdowska, Krystyna Gąsiewska // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 21-24
 51. Jak żyli ludzie na wsi kujawskiej? : scenariusz lekcji muzealnej w klasie IV / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 5, s. 5-6
 52. Jestem sobie Podlasiaczek / Agnieszka Sienkiewicz, Barbara Tofiluk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 32-34
 53. Jestem stąd, z Górnego Śląska. Cz. 1 / Krystyna Dyba // Wiadomości Historyczne. – 2005, nr 2, s. 88-97
 54. Jestem stąd, z Górnego Śląska. Cz. 2 / Krystyna Dyba // Wiadomości Historyczne. – 2005, nr 3, s. 163-172
 55. Katarzynki! Katarzynki! / Jadwiga Droszcz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 7, s. 43-44
 56. Każde miejsce ma swoją legendę / Katarzyna Wrembel // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 2, s. 76-80
 57. Klechdy, podania, legendy, czyli opowieści dalekie i bliskie / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 2, s. 15-22
 58. Kochać swoją małą ojczyznę / Beata Buczkowa // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 21-25
 59. Kochać to, co bliskie / Joanna Kawalec // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 2, s. 52-54
 60. Koło młodych patriotów : program dla II etapu kształcenia (klasy IV-VI) / Iwona Bożena Bukrejewska, Anna Beata Bukowska // Wychowawca. – 2007, nr 12, s. 18-20
 61. Krajobrazy i regiony (w tym kulturowe) / Florian Plit // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 82-87
 62. Kręgi kamienne w Odrach i Leśnie : ścieżka międzyprzedmiotowa – ścieżka regionalna / Janina Głomska // Geografia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 46-49
 63. Kroniki koźmineckie : projekt edukacyjny / Grażyna Siewieja, Elżbieta Wawrzyniak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 6, s. 14-17
 64. Kto Ty jesteś...? : scenariusz wystawy regionalnej / Ewa Dobosz // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 9-10
 65. Kultura materialna regionu - warunki jej zachowania w aspekcie edukacji regionalnej / Jolanta Muszyńska // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 67-76
 66. Kultura własnego regionu / Anna W. Brzezińska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 2, s. 6-9
 67. Legendy i podania regionalne w szkole podstawowej / Wiesław Przybyła // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 2, s. 7-14
 68. Lekcje z dziedzictwa kulturowego / Justyna Słomska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 2, s. 9-13
 69. Łekno - nasza mała ojczyzna / Aleksandra Czarnecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 30-31
 70.  „Mała ojczyzna” : ścieżka dydaktyczna edukacji regionalnej / Agnieszka Tuniewicz // Aura. - 2005, nr 1, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół, nr 124, s. 1-2
 71. Miejsce pamięci narodowej w nauczaniu historii : (scenariusz wycieczki historycznej uczniów należących do koła historycznego w liceum ogólnokształcącym) / Renata Cudziło // Wiadomości Historyczne. – 2006, nr 4, s. 31-34
 72. Mielec - miasto marzeń : sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego edukacji regionalnej / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 15-16
 73. „Moja mała ojczyzna” – fragment scenariusza zajęć dla klasy III / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 1, s. 98-100
 74. „Moja mała ojczyzna” : edukacja regionalna w klasach I-III / Anna Barańska [et al.] // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 5/6, s. 22-42
 75. Moja mała ojczyzna : przykładowy scenariusz zajęć w klasie II / Lucyna Brożyna // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 1, s. 89-90
 76. Moja mała ojczyzna / Adrian Uljasz // Bibliotekarz. – 2007, nr 9, s. 12-16
 77. Moja mała ojczyzna / Beata Józków // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 15
 78. Moja Ojczyzna / Piotr Mazur // Wychowawca. – 2007, nr 12, s. 16-17
 79. Moja ojczyzna w Dolinie Kamiennej : projekt edukacyjny / Edyta Czarnecka [et al.] // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 114-118
 80. Moje miasto – moje sprawy / Iwona Zachciał // Życie Szkoły. – 2007, nr 6, s. 37-40
 81. Moje miasto / Krystyna Kolowca // Życie Szkoły. – 2008, nr 5, s. 36-41
 82. „Moje miasto i region są piękne” : edukacja regionalna w pracy biblioteki szkolnej / Wiesława Radosz, Mieczysława Kuleszyńska, Grażyna Stachurska // Wychowawca. – 2002, nr 4, s. 29
 83. Moje rodzinne miasto / Iwona Miłobędzka // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 303-305
 84. Mój dom, moja rodzina, szkoła, wieś, region…: program edukacji regionalnej dla II etapu kształcenia / Wioleta Pancerz // Nowa Szkoła. – 2003, nr 3, s. 35-45
 85. Na kujawską nutę / Ewa Staszak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 29-32
 86. Nad morzem i na Kaszubach / Danuta Węglińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 7, s. 49-53
 87. Najbliższa sercu Mała Ojczyzna – jak pokazać uczniom wyjątkowość Warmii / Jolanta Wilga // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 166-171
 88. Nasze Winiary : projekt edukacyjny / Ewa Kubiak, Maria Szczepaniak // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 8-11
 89. Nauczamy o własnym regionie – czyli właściwie o czym? / Alina Awramiuk // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 27-31
 90. Nauczanie regionalne w szkole : wskazówki bibliograficzne / Izabela Lewandowska // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 2, s. 97-104
 91. Niemcy - nasi sąsiedzi w Unii Europejskiej : (program realizacji ścieżki edukacji europejskiej) / Dorota Kowalik // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 4, s. 12-13
 92. Nowe odpowiedzi na stare pytania, czyli o Bożym Narodzeniu w wielokulturowej klasie / Grażyna Rura // Życie Szkoły. - 2009, nr 11, s. 22-27
 93. O realizacji ścieżki regionalistycznej / Radosław Lolo // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 1, s. 31-33
 94. O walorach eksperymentu lubelskiego w realizacji zadań edukacji regionalnej i ekologicznej / Urszula Rogowska-Misztal, Danuta Suchecka // Aura. - 2009, nr 4, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 176, s. 1-3
 95. Odkrywamy zielone zakątki Warszawy // Geografia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 26-27
 96. Odkrywanie śladów przeszłości / Agnieszka Przybył // Edukacja i Dialog. – 2005, nr  2, s. 13-15
 97. Ojczyzna mała i duża / Hanna Ratyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 5, s. 280-281
 98. Ojczyzna to kraj dzieciństwa / Alicja Niewolska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 4, s. 30-34
 99. Pamięć o ludziach i rzeczach / Edmund Juśko // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 7, s. 58-59
 100. Piękna nasza Polska cała : projekt edukacyjny w 200. rocznicę urodzin Wincentego Pola / Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna, Bożena Doktór, Ewa Kołodziejczyk, Monika Olędzka-Kozakiewicz, Urszula Sławek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 18-19
 101. Plan do opracowania monografii okolicy lub osiedla opublikowany w roku 1935 na łamach Płomyka / Anna Urzędowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 5, s. 3-4
 102. Podania i legendy w edukacji regionalnej / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 11, s. 5-14
 103. Poszukiwacze jeszcze nie zaginionej arki przyrody : wędrówki po regionie / Małgorzata Papis, Małgorzata Wawrzyńczak-Pawul // Geografia w Szkole. – 2004, nr 5, s. 283-286
 104. Powroty Odysów / Izabela Skrzyńska // Wiadomości Historyczne. – 2008, nr 5, s. 56-58
 105. Poznajemy naszą miejscowość : lekcja dla klasy IV z wykorzystaniem komputera : scenariusz / Iwona Bożena Bukrejewska, Anna Beata Bukowska // Wychowawca. – 2007, nr 12, s. 21
 106. Poznajemy nasze miasto i jego tradycje / Anna Potręć, Małgorzata Górska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 7, s. 423-424
 107. Poznajemy swój region i jego tradycje / Joanna Mućka, Anna Rudzka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 4, s. 47-49
 108. Poznajemy tradycje ludowe / Beata Kalisz, Barbara Nowoszewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 3, s. 28-30
 109. Projektowanie edukacji regionalnej / Anna Zellma // Edukacja i Dialog.// - 2002, nr 6, s. 3-7
 110. Przedszkolak z plecakiem / Andrzej Tarasiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 7, s. 5-13
 111. Przedszkolne Święto Piernika / Anna Blum // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 7, s. 45-48
 112. Przez progi wieków, przez szlaki dziejów – legendy na lekcjach polskiego / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2007/2008, nr 2, s. 23-38
 113. Realizacja ścieżki regionalnej : (województwo Podkarpackie)  / Małgorzata Bieniek // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 4, s. 236-243
 114. Regionalia w bibliotece szkolnej : o nieefektywnych formach pracy słów kilka / Janina Kubiak // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 14
 115. Regionalizm i dziedzictwo kulturowe w edukacji europejskiej / Barbara Guzik // Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 18-22
 116. Regionalizm i literatura / Kornelia Ćwiklak // Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 28-32
 117. Regionalizm w reformowanej szkole polskiej / Alojzy Zielecki // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 2, s. 82-97
 118. Regionalna edukacja wczesnoszkolna / Bożena Smuda // Życie Szkoły. – 2002, nr 2, s. 105-112
 119. Regionalna ścieżka dydaktyczna w Zwoleniu : scenariusz projektu (kl. V szkoły ponadpodstawowej) / Maria Rusinowska // Wychowawca. – 2002, nr 4, s. 25-27
 120. Regionalne zespoły muzyczne / Agnieszka Czajka, Urszula Broszko, Adam Zadroga // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 1, s. 31-39
 121. Renesans edukacji regionalnej / Sebastian Taboł // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 21-26
 122. Rola gwary w edukacji regionalnej : (refleksje dydaktyczne, propozycje ćwiczeń) / Helena Synowiec // Język Polski w Gimnazjum. – 2008/2009, nr 2, s. 27-41
 123. Rola rodziny w przekazywaniu kultury regionalnej : rekonesans badawczy / Tomasz Michalewski // Rocznik Pedagogiczny. – 2007, T. 30, s. 113-122
 124. Scenariusz warsztatów plastycznych pt. „Nasza okolica jest piękna i ma ciekawą historię” / Jolanta Haberka // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2006, nr 2/3, s. 46-48
 125. Skarżysko-Kamienna i okolice moją małą ojczyzną / Piotr Kardyś // Wiadomości Historyczne. – 2003, nr 4, s. 224-230
 126. Skąd nasz ród... / Barbara Pyka, Agnieszka Pocenty // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 17-30
 127. Słynni mielczanie : lekcja w ICIM z zastosowaniem technologii informacyjnej / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 16-17
 128. Spacer po Sandomierzu / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 7, s. 22-26
 129. Stan i potrzeby edukacji regionalnej / Róża Ziemichód – Kornacka // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 12-14
 130. Szkoła i dom w edukacji regionalnej / Anna Zellma // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 6, s. 20-25
 131. Sztuka ludowa własnego regionu / Alfreda Szczęsna // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 1, s. 40-43
 132. „Szukanie własnego portretu” : historyczne badania regionalne w Polsce / Danuta Konieczka-Śliwińska // Wiadomości Historyczne. – 2008, nr 5, s. 30-38
 133. Ścieżka edukacji regionalnej, „Kościół Św. Ducha w Gnieźnie” : materiały i scenariusze zajęć przeznaczonych dla uczniów gimnazjów / Marek Szczepaniak, Grażyna Tyrchan // Wiadomości Historyczne. – 2007, nr 3, s. 43-55
 134. Świadomość terytorialna jako element edukacji geograficznej / Roman Matykowski, Elżbieta Orłowska // Geografia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 42-46
 135. Święta tuż, tuż ! : z pamiętnika mamy pierwszoklasisty... / Monika Just // Życie Szkoły. - 2009, nr 11, s.58-60
 136. Tam są nasze korzenie / Ewa Szmidt-Sabat // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 171-174
 137. „Tam, gdzie jeziora błękity…” : program działań edukacji regionalnej / Ewa Hołowska-Kędzierska, Halina Sikora, Lucyna Wyszkowska // Aura. - 2004, nr 11, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 122, s. 11-12
 138. Tam, gdzie Wisła modra płynie / Bronisława Michalska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 35-38
 139. Telewizja lokalna jako regionalne medium edukacyjne / Agnieszka Barżykowska // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s. 28-31
 140. Tematyka moich zajęć z edukacji regionalnej / Kamila Jabłońska-Bojczuk // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 12, s. 6
 141. Tematyka regionalna na lekcjach / Anna Gorlewska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 2, s. 48-51
 142. U źródeł tradycji i zwyczajów / Alina Jakubowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 11, s.14-17
 143. Uczenie się w dialogu z innymi / Ewa Żmijewska // Nowa Szkoła. – 2009, nr 4, s. 8-12
 144. Ukamienowano go pomnikiem? / Wiesława Wantuch // Polonistyka. – 2008, nr 8, s. 40-46
 145. Unia i Euroregion : ścieżka edukacyjna w szkole ponadgimnazjalnej  / Jolanta Śnieżek // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 1, s. 38-41
 146. Uwierzyć jabłoniom : o patronie i edukacji regionalnej w Szkole Podstawowej w Tymbarku / Monika Wróbel // Polonistyka. – 2005 nr 4, s. 58-59
 147. W naszym małym miasteczku / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 24-27
 148. W stronę tradycji / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 1, s. 26-29
 149. Walory historyczne i dydaktyczne Kaszub / Rafał Słomiński // Wiadomości Historyczne. – 2006, nr 5, s. 58-64
 150. Warszawa – moje miasto / Ewa Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 7, s. 27-30
 151. Warszawa w edukacji regionalnej / Danuta Malutka // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 1, s. 33-37
 152. Więź z regionem / Sylwia Chudalla, Ewa Januszewska, Beata Trześniewska // Życie Szkoły. – 2004, nr 4, s. 293-294
 153. Witamy nad Bałtykiem : (program nauczania dla klasy IV szkoły podstawowej) / Genowefa Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 4, s. 15-21
 154. Wizerunek zbrodni – tragiczny wrzesień 1939 roku w Bydgoszczy : scenariusz wycieczki edukacyjnej dla klas VI / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 5, s. 8-9
 155. Współpraca rodziny i szkoły w przekazywaniu tradycji regionalnej / Helena Synowiec // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2008/2009, nr 3, s. 43-54
 156. Wycieczka do internetowego muzeum : konspekt lekcji regionalnej / Danuta Wojciechowska // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 10, s. 24-25
 157. Wystawy i plener fotograficzny : edukacja regionalna na przykładzie Gimnazjum w Pajęcznie / Grażyna Czernicka // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 18
 158. Wzbogacanie edukacji regionalnej / Norbert Niestolnik // Wiadomości Historyczne. – 2005, nr 2, s. 98-105
 159. Z czego uczyć edukacji regionalnej? : przegląd materiałów dydaktycznych dla ucznia / Danuta Konieczka-Śliwińska // Wiadomości Historyczne. – 2006, nr 5, s. 51-55
 160. Zachować pamięć tego co było / Maria Pełzowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2006, nr 2/3, s. 31-34
 161. Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 2, s. 3-16
 162. Zaproszenie do Solca Zdroju : projekt zajęć z edukacji regionalnej / Małgorzata Helis // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 12, s. 8-9
 163. Zareklamuj swój region / Justyna Mazurek // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 174-176
 164. Związek mojego miasta z regionem / Mirosław Mularczyk // Geografia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 96-100

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce