Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 24 września 2021
 
Tydzień Edukacji Globalnej - Wyszków 2010 PDF Drukuj E-mail
Napisał Małgorzata Komor   
środa, 24 lutego 2010
Relacja z przebiegu akcji Tydzień Edukacji Globalnej

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Filia w Wyszkowie włączyła się w organizację Tygodnia Edukacji Globalnej. W dniach 16-22 listopada 2009 r. w lokalu biblioteki eksponowane były plakaty i wystawa materiałów edukacyjnych promujących Tydzień Edukacji Globalnej. Na wystawie zamieszczono książki, wydruki komputerowe i zdjęcia związane z tematem przewodnim tegorocznej edycji „Żywność dla wszystkich!”. Prezentowane były także informacje z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Ekspozycji związanej  z Tygodniem Edukacji Globalnej towarzyszyły materiały popularyzujące  Milenijne Cele Rozwoju.
Wśród osób odwiedzających w tych dniach bibliotekę, została przeprowadzona akcja informacyjna, rozpowszechnianie były broszury, przypinki i wlepki reklamujące ideę TEG-u.
Odbiorcami przedsięwzięcia byli czytelnicy biblioteki, w tym przede wszystkim nauczyciele i studenci. Ponadto materiały informacyjne o Tygodniu Edukacji Globalnej zostały przekazane do prawie wszystkich bibliotek szkolnych wyszkowskich szkół.
Przeprowadzone działania miały na celu rozwijanie wrażliwości lokalnego społeczeństwa na problemy głodu i ubóstwa współczesnego świata, jak również inspirowanie do podejmowania w następnych latach działań popularyzujących ideę TEG-u.
Osoby i instytucje zainteresowane edukacją globalną, zapraszam na stronę internetową http://www.tydzienedukacjiglobalnej.pl/
„Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania  skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.
Ideą Tygodnia jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur.
Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania.
Najważniejszym wyzwaniem Tygodnia Edukacji Globalnej jest uświadomienie mieszkańcom państw europejskich współzależności pomiędzy nami i mieszkańcami mniej rozwiniętych obszarów globu, pokazywanie problemów wspólnych dla całej ludzkości i kierowanie uwagi na poszukiwanie potencjalnych rozwiązań”1.

1 Informacje pochodzą ze strony internetowej http://www.tydzienedukacjiglobalnej.pl/

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce