Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 24 czerwca 2024
 
Serwis prasowy 2/2010 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
sobota, 17 kwietnia 2010
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 2/2010
Od roku szkolnego 2009/2010 dwie z czterech godzin obowiązkowych zajęć w-f dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, mogą być realizowane w formie:
  • zajęć sportowych;
  • zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
  • zajęć tanecznych;
  • aktywnych form turystyki.
Reguluje to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dziennik Ustaw z dnia 26.08.2009, Nr 136, opoz. 1116). W numerze 2 z 2010 r. czasopisma  „Lider”  Eligiusz Madejski zapoznaje czytelników ze swoją propozycją  konstruowania szkolnej oferty zajęć w-f  zgodnie z wymienionym wyżej  rozporządzeniem1. Przedstawia organizację zajęć fakultatywnych w wiejskiej szkole podstawowej, w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej.  Autor sugeruje wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, ewentualnie pozaszkolnych tylko dla nielicznych uczniów zainteresowanych dość oryginalnymi dyscyplinami sportowymi – co jest bliższe idei fakultetów. Podobne koncepcje były weryfikowane w szkołach w początku lat 90-tych, a później w ramach czwartej godziny w-f.
Nornic Walking jest jedną z najmłodszych form aktywności ruchowej, którą zainteresowanych jest coraz więcej osób. Dorota Kamień w „Liderze” nr 2/2010 publikuje badania przeprowadzone w środowisku akademickim, których celem było poznanie zainteresowań sportowych oraz opinii na temat nowej formy ruchu2. Autorka stwierdza, że „Nornic Walking” w odróżnieniu od naturalnego marszu „zmusza” do pracy prawie 90% mięśni człowieka, które poprzez cykliczny ruch są systematycznie rozciągane i wzmacniane. Popularnie nazywany w Polsce „marsz z kijkami” szczególnie polecany jest osobom dorosłym oraz starszym, w podeszłym wieku. Prawidłowa praca ramion wspomagana podpierającymi i odpychającymi się od podłoża kijkami zabezpiecza i jednocześnie chroni osobę maszerującą przed potknięciami czy upadkiem, w pewnym stopniu redukuje też obciążenia wywierane na stawy kolanowe, skokowe, biodrowe oraz kręgosłup podczas chodzenia” 3.
Natomiast Marta Łazar i Sylwia Kupiec dzielą się swoimi doświadczeniami w stosowaniu Nornic Walking w szkole specjalnej 4. Autorki w artykule pt. „Nornic Walking w szkole specjalnej” piszą „Gry i zabawy, które proponujemy dostarczają przeżyć, rozwijają poczucie solidarności i koleżeństwa, dają możliwość wykazania się nawet najsłabszym uczniom, pozwalają wyzbyć się kompleksów, uczą zdrowej rywalizacji” 5. Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem Nornic Walking jest doskonałym uzupełnieniem artykułu  6.
W numerze 4/2010 miesięcznika „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” tematem przewodnim jest edukacja dzieci i młodzieży w środowisku wodnym.  Ewa Dybińska w artykule pt. „Adaptacja psychomotoryczna – dzieci najmłodszych do środowiska wodnego”  stwierdza, że ćwiczenia w wodzie wyzwalają najczęściej u większości dzieci (zwłaszcza najmłodszych) pozytywne emocje takie jak: śmiech, radość, zadowolenie, przyjemność 7. Autorka radzi również jak powinien postępować nauczyciel aby przezwyciężyć u dzieci lęk przed wodą.
Nauczycieli realizujących zajęcia ruchowe na basenie z pewnością zainteresują artykuły poświęcone korekcji wad postawy w środowisku wodnym. Izabela Gedl-Pieprzyca i Alicja Kisielewska proponują water jogging czyli bieg w wodzie 8.Jogging w wodzie polega na wykonywaniu różnego rodzaju prostych kroków, wspomaganych ruchami ramion z zachowaniem pozycji pionowej w wodzie. Praca w tej formie daje wiele korzyści w korekcji wad postawy. Kolejną propozycją autorek jest korekcja wad postawy w formie aquagimnastyki 9. W artykule czytamy „Zajęcia w środowisku wodnym prowadzone przy dobrej muzyce sprzyjają ponadto odprężeniu psychicznemu, poprawie samopoczucia, są przyjemne, lubiane przez młodzież i dlatego motywują do dalszego wysiłku” 10.

1 Madejski E: Konstruowanie szkolnej oferty zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez ucznia – przykłady praktycznych rozwiązań. Lider. – 2010, nr 2, s. 19-21
2 Kamień Dorota: Nornic Walking w środowisku akademickim. Lider. – 2010, nr 2, s. 24-26
3 Tamże, s. 24
4 Łazar M., Kupiec S:  Nornic Walking w szkole specjalnej.   Lider. – 2010, nr 2, s. 27-28
5 Tamże, s. 28
6 Łazar M:  Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Wada postawy – wady mieszane. Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe Nornic Walking. Lider. – 2010, nr 2, s. 29-30
7 Dybińska E:  Adaptacja psychomotoryczna – dzieci najmłodszych do środowiska wodnego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 4, s. 10-13
8 Gedl-Pieprzyca I., Kisielewska A: Jogging w wodzie głębokiej – z elementami ćwiczeń w celu korekcji wad postawy.  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 4, s. 21-24
9 Gedl-Pieprzyca I., Kisielewska A:  Korekcja wad postawy – w formie aquagimnastyki. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 4, s. 25-33
10 Tamże, s. 25
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce