Logo strony BP w Ostrołęce
¶roda, 19 stycznia 2022
 
Wykaz dokumentów dĽwiękowych z historii PDF Drukuj E-mail
Napisał Hanna Mierzejewska   
czwartek, 06 maja 2010
WYKAZ DOKUMENTÓW D¬WIĘKOWYCH Z HISTORII, DOSTĘPNYCH W DZIALE ZBIORÓW SPECJALNYCH BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE

Akcja "Burza" na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej [Dok. dĽw.] Z orłem w koronie.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress,  [1992]. ; 1 kas dĽw. (30 min)
Tk : 413

Antyczna Grecja  [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, cop. 2007 ; 7 płyt [CD] (ca 7 godz.)
Seria : Historia Starożytna
CD : 684

Bastion w¶ród potopu
[Dok. dĽw.] / Henryk Sienkiewicz ; Zofia Chmurowa.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 222

Bitwa pod Grunwaldem 
[Dok. dĽw.] / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2007] ; 1 płyta [CD] (47 min 47 s)
Seria : Historia Polski: ¦redniowiecze
CD : 951

Bitwa pod Raszynem [Dok. dĽw.] /  Jolanta Sikorska-Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2008] ; 1 płyta [CD] (17 min)
Seria : Historia Polski: ¦redniowiecze
CD : 952

Bolesław Chrobry 992-1025 [Dok. dĽw.] ; Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej 1025-1039 i jego przezwyciężenie 1039-1058 /  Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ;1 płyta [CD] (46 min)
Seria : Historia Polski: ¦redniowiecze ; nr 17
CD : 970

Bolesław królem Polski [Dok. dĽw.] / Małgorzata Leonczak-Szulc.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas.dĽw. (30 min)
Tk : 214

Bój nad Bzur± - II wojna ¶wiatowa [Dok. dĽw.] /Stanisław Rojek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress,[1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min) 
Tk : 235

Cesarstwo rzymskie [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (44 min)
Seria : Historia Starożytna ;  nr 12
CD : 965

Cesarstwo rzymskie [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, cop. 2007; 7 płyt [CD] (ca 4 godz 30 min)
Seria :  Historia Starożytna
CD : 685

Damy wilanowskiej rezydencji [Dok. dĽw.] / Hanna Muszyńska-Hoffmannowa ; Zofia Chmurowa.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min) 
Tk : 223

Dywersyjne oddziały "Wachlarza"
[Dok. dĽw.] / Małgorzata D±bek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 411


Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ;1 płyta [CD] (73 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 6
CD : 959

Dzień s±du szedł przez dzikie pola [Dok. dĽw.] / Sylwia Chmura.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min) 
Tk : 221

Historia hymnu polskiego - pie¶ń ujdzie cało [Dok. dĽw.] / Małgorzata D±bek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min) 
Tk : 228

Hołd pruski - sukces czy porażka [Dok. dĽw.] / Małgorzata D±bek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress,  [1990] ;  1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 219

Kazimierz Wielki dobrym gospodarzem
[Dok. dĽw.] / Małgorzata D±bek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 217

Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim [Dok. dĽw.] ; Kolonizacja miejska ; Przemiany społeczne w epoce rozbicia dzielnicowego / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (53 min)
Seria :  Historia Polski: ¦redniowiecze ; nr 21
CD : 974

Konfliktu z Zakonem ci±g dalszy : od wojny trzynastoletniej do hołdu pruskiego 1454-1525
[Dok. dĽw.] ; Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515 ; Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskw± 1380-1514 / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (1 godz. 7 min)
Seria : Historia Polski: ¦redniowiecze ; nr 24
CD : 977

Konstytucja 3 Maja - jutrzenka swobody [Dok. dĽw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 226

Koronacja Władysława Łokietka [Dok. dĽw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 216

Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
[Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (45 min)
Historia Starożytna ; nr 15
CD : 968

Księstwo Warszawskie - Napoleon w Warszawie [Dok. dĽw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min) 
Tk : 229

Kultura rzymska [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (16 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 13
CD : 966

Kultura Starożytnej Grecji [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (57 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 8
CD : 961

Legiony polskie w I wojnie ¶wiatowej - ofiarny stos
[Dok. dĽw.] / Stanisław Rojek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min.).
Tk : 233

Na polach Grunwaldu [Dok. dĽw.] / Małgorzata D±bek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas.dĽw. (30 min)
Tk : 218

Na Zachód [Dok. dĽw.] / Stanisław Rojek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 407

Na zew Ziemi Wileńskiej [Dok. dĽw.] : Partyzanckie Oddziały Armii Krajowej Okręgu Wilno i Nowogródek / Stanisław Rojek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 412

Nad nami Orzeł Biały
[Dok. dĽw.] / Wiktor Cygan.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min) 
Tk : 232

Najstarsze cywilizacje [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (30 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 1
CD : 954

Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji: Kreta i Mykeny %h
[Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (58 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 2
CD : 955

Następstwa wielkich podbojów [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (37 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 11
CD : 964

O polsk± koronę 1382-1385
[Dok. dĽw.] ; Litwa przed 1385 rokiem - ostatnie imperium pogańskie w Europie ; Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła, 1385-1413 ; Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie, 1414-1453 / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006]. ; 1 płyta [CD] (1 godz 7 min) : Seria : Historia Polski: ¦redniowiecze ; nr 23
CD : 976

Orlęta Lwowskie [Dok. dĽw.] / Małgorzata D±bek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas dĽw. (30 min) 
Tk : 402

Orzeł Biały [Dok. dĽw.].
Warszawa : RSW "Prasa-Ksi±żka-Ruch", [1980] 1 kas. dĽw. (60 min)
Tk : 66

Ostatnie barykady [Dok. dĽw.] / Stanisław Rojek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 236

Polska przed s±dem %h [Dok. dĽw.] : %b Proces 16 przywódców Polski Podziemnej.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 415

Porwanie Stanisława Augusta [Dok. dĽw.] / Zofia Chmurowa.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min) 
Tk : 224

Powstanie ko¶ciuszkowskie - uniwersały naczelnika [Dok. dĽw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 227

Powstanie listopadowe - noc listopadowa [Dok. dĽw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress,  [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min) 
Tk : 231

Powstanie NSZZ "Solidarno¶ć" - Solidarno¶ć 80 [Dok. dĽw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 237

Przywileje szlacheckie 1355-1496 [Dok. dĽw.] ; Mieszczanie i chłopi w Polsce póĽnego ¶redniowiecza, czyli dzieło literackie jako Ľródło historyczne / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (57 min)
Historia Polski: ¦redniowiecze ; nr 25
CD : 978

Religia Rzymian i chrze¶cijanie [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (29 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 14
CD : 967

Rz±dy Bolesława Szczodrego i sprawa ¶w. Stanisława 1058-1079 [Dok. dĽw.] ; Organizacja państwa wczesnopiastowskiego / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (37 min)
Seria : Historia Polski: ¦redniowiecze ; nr 18
CD : 971

Rz±dy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego 1079-1138 [Dok. dĽw.] ; Rozbicie dzielnicowe ; Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (36 min)
Seria : Historia Polski: ¦redniowiecze ; nr 19
CD : 972

Rzym - narodziny imperium [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (1 godz 3 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 9
CD : 962

Sejm Czteroletni - silna armia - silne państwo
[Dok. dĽw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk 225

Słowianie i ich państwa we wczesnym ¶redniowieczu [Dok. dĽw.] ; Pocz±tki Polski /  Michał Kopczyński.
Warszawa :  Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej,  [2006] ; 1 płyta [CD] (48 min)
Seria : Historia Polski: ¦redniowiecze ; nr 16
CD : 969

Spiski w Królestwie Polskim [Dok. dĽw.] / Wiktor Cygan.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk 230

Starożytna Sparta [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (53 min)
Seria :  Historia Starożytna ; nr 5
CD : 958

Starożytne Ateny [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (48 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 4
CD : 957

¦wiat greckich poleis [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (56 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 3
CD : 956

Testament Bolesława Krzywoustego [Dok. dĽw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk 215

Testament ostatniego z Jagiellonów [Dok. dĽw.].
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min) 
Tk 220

Twierdza Grodno [Dok. dĽw.].
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk 409

Upadek zasady senioratu 1138-1180
[Dok. dĽw.] ; Osłabienie władzy princepsa 1180-1232 ; Przewaga ksi±ż±t ¶l±skich 1232-1241 ; Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290 ; Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320 / %c Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej,  [2006] ; 1 płyta [CD] (1 godz 11 min)
Seria : Historia Polski: ¦redniowiecze ; nr 20
CD : 973

Ustrój republiki rzymskiej [Dok. dĽw.] / Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (26 min)
Seria :  Historia Starożytna ; nr 10
CD : 963

W imieniu Rzeczpospolitej
[Dok. dĽw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk 410

W kraju Mieszka I [Dok. dĽw.] / Witold Gadomski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 213

W obronie niepodległo¶ci %h [Dok. dĽw.] / Stanisław Rojek.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1990] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 234, 404

Wersalski bękart [Dok. dĽw.].
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dĽw. (30 min) 
Tk : 406

Wierzenia starożytnych Greków %h
[Dok. dĽw.] /  Ryszard Kulesza.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ; 1 płyta [CD] (38 min)
Seria : Historia Starożytna ; nr 7
CD : 960

Wyprawa kijowska [Dok. dĽw.].
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 403

Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego 1226-1348 [Dok. dĽw.] ; Polityka zagraniczna Polski 1320-1370 ; Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370 ; Rz±dy Andegawenów i kwestia następstwa tronu 1370-1385 / Michał Kopczyński.
Warszawa : Centralny O¶rodek Informacji Gospodarczej, [2006] ;  płyta [CD] (1 godz 8 min)
Seria : Historia Polski: ¦redniowiecze ; nr 22
CD : 975

Zawsze wierne [Dok. dĽw.] / Grzegorz Sieczkowski.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dĽw. (30 min) 
Tk : 408

Żołnierze Andersa 
[Dok. dĽw.] : Do polskiej armii : historia II Korpusu / Zofia Chmurowa.
Warszawa : Redakcja Publicystyczna Audiopress, [1992] ; 1 kas. dĽw. (30 min)
Tk : 414

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 17 kwietnia 2012 )
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce