Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Biblioteki cyfrowe PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 27 maja 2010
BIBLIOTEKI CYFROWE
Zestawienie bibliograficzne

I.Wydawnictwa zwarte


 1. Biblioteka tradycyjna a biblioteka wirtualna - rozpoznanie wstępne / Anna Moroń. - Katowice : [s.n.], 2003. - 90, [13] k.; 30 cm
 2. Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich , 2007. - 212, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 87)
 3. Biblioteki cyfrowe na platformie Libra / Anna Wałek. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich , 2009. - 143, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich / Polish Librarians Association ; 76)
 4. Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych / pod red. Haliny Ganińskiej ; Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. – Poznań : Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2008. - [10], 189 s. : il. ; 24 cm
 5. Międzynarodowa współpraca bibliotek w dobie zmieniających się potrzeb użytkowników : XXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, Białystok - Białowieża,  07-09.09.2005 : materiały konferencyjne / Białystok : Akademia Medyczna , 2005. - 199, [3] s. : il. ; 24 cm
 6. Nowe technologie w bibliotekach publicznych : materiały z VIII Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Automatyzacja bibliotek publicznych", Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. / [red. tomu Elżbieta Górska]. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich , 2009. - 245, [7] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). – (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich / Polish Librarians Associaton ; 77)
 7. Partnerzy bibliotek : model komunikacji z otoczeniem / pod red. Izabeli Jurczak i Elżbiety Okularczyk ; Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec. - Łódź : Firma Księgarska Wiesława Juszczyka ; [Sosnowiec] : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2009. - 262, [2] s. : il. ; 24 cm
 8. Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych : materiały z VII Ogólnopolskiej Konferencji pt."Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 22-24 listopada 2006 r. / [red. tomu Elżbieta Górska]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich , 2007. - 219, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich / Polish Librarians Association ; 68)
 9. Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej / pod red. Krzysztofa Migonia i Marty Skalskiej-Zlat. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , 2009. - 413 s. : il. ; 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis , 0239-6661 ; no 3187)

Artykuły z czasopism


 1. Biblioteka 2.0 i jej czytelnicy / Sebastian D. Kotuła. // Książka i Czytelnik. - 2008 , nr 2 , s. 9-10
 2. Biblioteka 2.0 - zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji / Iwona Domowicz , Tomasz Kalota , Edyta Kotyńska. // Przegląd Uniwersytecki : pismo Uniwersytetu Wrocławskiego. - 2008, nr 9, s. 28-29
 3. Biblioteka Babel - szansa czy zagrożenie? / Antonio Spadaro ; tł. z wł. Jacek Drabik. //Przegląd Powszechny. - 2006, nr 1, s. 65-76
  Projekty bibliotek cyfrowych.
 4. Biblioteka cyfrowa i prawo autorskie / Bolesław Howorka. // Bibliotekarz. - 2006 , nr 10 , s. 7-11
 5. Biblioteka multimedialna na tle tradycyjnych sposobów pozyskiwania informacji / Krzysztof Gwozdek. // Kognitywistyka i Media w Edukacji. - 2006, nr 1/2, s. 60-66
 6. Biblioteka wirtualna najnowszym osiągnięciem w procesie komputeryzacji bibliotek kościelnych / Agata Muc. // FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych . - 2006, nr 1/2 , s. 25-36
 7. Biblioteki cyfrowe jako element społeczeństwa wiedzy / Krzysztof Wereszczyński. // Rocznik Andragogiczny. - 2006, s. 86-98
 8. Biblioteki cyfrowe - przyszłość  współczesnego bibliotekarstwa / Emilia Kaczmarek, Piotr Karwasiński. // Logistyka. - 2006, nr 6, s. 61-64
 9. Biblioteki cyfrowe w Polsce / Katarzyna Ślaska , Joanna Cicha. // Poradnik Bibliotekarza. - 2008 , nr 3 , s. 8-11
 10. Biblioteki cyfrowe w Polsce / Edyta Bezzubik. // Bibliotekarz Podlaski. - (2005/2006), nr 11/12  , s. 33-39
 11. Cechy kształtujące wizerunek bibliotek naukowych w Internecie / Małgorzata Jaskowska. // Przegląd  Biblioteczny. - 2007, z. 1, s. 29-41
 12. Cyfrowa nauka - cyfrowe publikacje - cyfrowe biblioteki / Marek Nahotko. // Przegląd  Biblioteczny - 2007, z. 1, s. 7-28
 13. Cyfrowe biblioteki a wyszukiwanie informacji / Piotr Gawrysiak.// Przegląd  Biblioteczny. - 2007, z. 4, s. 652-661
 14. Cyfrowe książki i biblioteki - próba oceny przydatności dla osób z dysfunkcją wzroku / Anna Durska.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008 , nr 2 , s. 29-43
 15. Cyfrowy wymiar biblioteki / Radosław Delida. // Refleksje , 2008 , nr 4 , s. 28-29
 16. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa - kolekcje, technika i organizacja pracy / Anna Wałek. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008 , nr 2 , s. 16-28
 17. Dostęp do informacji w społeczeństwie wiedzy / Maciej Weryho. // Poradnik Bibliotekarza. - 2006 , nr 6 , s. 3-7
 18. Doświadczenia poznańskie w budowaniu biblioteki cyfrowej na przykładzie prac Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk / Łukasz Jastrząb. // Przegląd  Biblioteczny. - 2008, z. 1, s. 79-85
 19. Dzień Domeny Publicznej w Bibliotece Narodowej / Ewa Chuchro. // Nowe Książki. - 2009, nr 2, s. 80-81
 20. e-Content czyli o organizacji informacji i wyszukiwaniu w bibliotece cyfrowej / Jadwiga Woźniak-Kasperek. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008 , nr 2, s. 50-58
 21. E-regionalizm a Małopolska Biblioteka Cyfrowa / Wojciech Kowalewski. // Małopolska. – 2008, [T.] 10, s. 301-309
 22. Elektroniczne biblioteki / Kazimierz Wieczorkowski. // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 103-120
 23. Europeana - Europejska Biblioteka Cyfrowa / Iwona Zbroszczyk. // Bibliotekarz. - 2008 , nr 7/8 , s. 11-13
 24. Europejska Biblioteka Cyfrowa /Barbara Szczepańska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2006 , nr 9 , s. 16-17
 25. Europejski projekt badawczy Sieć Doskonałości Bibliotek Cyfrowych (DELOS) /Ewa Rosowska, Maria Śliwińska. //  Archeion. – 2004, T. 107, s. 486-492
 26. Historyczne księgozbiory śląskie w komunikowaniu społecznym : od komunikacji "międzyzaborowej" do komunikacji medialnej / Anna Tokarska. // Śląskie Miscellanea. – 2007, T. 20, s. 9-17
 27. Internetowy serwis informacyjny Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP pomocą dla bibliotekarza i czytelnika / Adrian Uljasz. // Poradnik Bibliotekarza . - 2008 , nr 9 , s. 10-13
 28. Interpelacja poselska w sprawie bibliotek cyfrowych i rozszerzaniu ich oferty tytułowej / Lucjan Biliński. // Poradnik Bibliotekarza. - 2008 , nr 10 , s. 17-19
 29. Kościelne biblioteki wirtualne w Polsce / Agata Muc. // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. – 2007, T. 14[15], nr 1, s. 24-29
 30. Książka w Internecie - biblioteki cyfrowe i nie tylko / Jacek Włodarski. // Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji. - 2008 , nr 6 , s. 25-28
 31. Książka w sieci - nowej przestrzeni medialnej / Tomasz Chodowiec. // Meritum. -  2008 , nr 2 , s. 15-21
 32. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa i Biblioteka Główna UKW  /Maria Czarnecka-Dąbek. // Kwartalnik Uniwersytecki. - 2006 , nr 1, s. 52-54
 33. Kultura 2.0, kultura uczestnictwa czy kultura konwergencji? / Piotr G. Zieliński. //  Bibliotekarz. - 2007 , nr 5, s. 19-22
 34. Od rękopisu do platformy eContent / Piotr Tafiłowski. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 44-49
 35. Od Web 1.0 do biblioteki 2.0 / Sebastian D. Kotuła. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 1 , s. 27-34
 36. Podlaska Biblioteka Cyfrowa - stan obecny i plany na przyszłość / Edyta Bezzubik. // Bibliotekarz Podlaski. – 2008, Nr 17, s. 21-25
 37. Polska Biblioteka Wirtualna Nauki : program i jego perspektywy / Marek Niezgódka.// Archeion. – 2004, T. 107, s. 354-362
 38. Portal EU Bookshop jako przykład internetowego systemu pełnotekstowego / Wiktor T. Poźniak. // Przegląd  Biblioteczny. - 2008, z. 4, s. 663-668
 39. Praktyczne zastosowanie oprogramowania dLibra w bibliotekach cyfrowych / Łukasz Jastrząb. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2007 , nr 2 , s. 95-97
 40. Przed wyrokiem / Jacek Wojciechowski. // Bibliotekarz. - 2007 , nr 4 , s. 2-6
  Biblioteki cyfrowe.
 41. Przełom technologiczny i "czarna dziura" , co nowego w bibliotekach? / Piotr Dobrołęcki. // Magazyn Literacki. - 2008 , nr 9 , s. 18-22
 42. Radomska Biblioteka Cyfrowa / Jerzy Sekulski.// Bibliotekarz Radomski. – 2008, nr 2,  s. 3-6
 43. Rozproszony system bibliotek cyfrowych w Polsce - doświadczenia i wyzwania na przyszłość / Jolanta Mazurek. // Bibliotekarz. - 2007 , nr 10 , s. 2-5
 44. Serwis Biblioteka Pedagogiczna SBP / Aldona Zawałkiewicz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 7/8 , s. 21-22
 45. U progu Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej / Wojciech Kowalewski. // Małopolska. – 2007, [T.] 9,  s. 249-254
 46. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne / Łukasz Jastrząb.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 26,29
 47. Wirtualna biblioteka statystyczna - nowe zastosowania i zasoby www szansą dla biblioteki / Bożena Łazowska. // Wiadomości Statystyczne. – 2007, nr 9 , s. 81-86
  Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca (Warszawa).
 48. Wizualizacja i mapowanie przestrzeni danych w bibliotekach cyfrowych / Veslava Osińska. // Touńskie Studia Bibliologiczne. - 2008 , nr 1 , s. 167-176
 49. Wkład Biblioteki Kórnickiej w rozwój systemu rozproszonych bibliotek cyfrowych w Polsce / Jolanta Mazurek. // Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. – 2007, Z. 28, s. 293-300
 50. Wyszukiwanie informacji w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej / Maciej Weryho. // Bibliotekarz. - 2006 , nr 2 , s. 2-5
 51. Zaproszenie do biblioteki cyfrowej / Wiesław Przybyła. // Język Polski w Liceum. – 2007/2008,  nr 1 , s. 89-95
 52. Zasady publikowania obiektów cyfrowych w repozytoriach europejskich , zagadnienia prawnoautorskie / Barbara Szczepańska. // Przegląd Biblioteczny. - 2007, z. 2, s. 193-220
 53. Zasoby polskich bibliotek cyfrowych jako wspomaganie procesu dydaktycznego i     badawczego w uczelniach technicznych / Ewa Dobrzyńska-Lankosz. // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. -2006,  T. 14, nr 3, s. 22-28
  Materiały z sesji "Informacja naukowa w naukach technicznych", Ustroń.

WYKAZ BIBLIOTEK CYFROWYCH ze strony Biblioteki Głównej UMCS
http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/literat.php


Wybrane źródła literatury cyfrowej
w Polsce:

W systemie dLibra  - regionalne:

za granicą:

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce