Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Biblioterapia
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 12 lipca 2010

BIBLIOTERAPIA

Zestawienie bibliograficzne za lata 1990-2010

I. KSIĄŻKI
 1. Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna , 2009. - 218 s. : il. ; 30 cm
 2. Biblioteki wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa : konferencja w Bydgoszczy, 18-20.IX.2006 : materiały konferencyjne / [Polski Związek Niewidomych. Biblioteka Centralna]. - Warszawa : Polski Związek Niewidomych. Biblioteka Centralna , [2006]. - 141, [2] s. : il. ; 24 cm
 3. Biblioterapeuta w poszukiwaniu tożsamości zawodowej : materiały z konferencji, 18 kwietnia 1997 / [red. Krystyna Hrycyk] ; Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu [SKiBA]. -Wrocław : "Silesia" , 1997. - 147 s. : err. ; 21 cm
 4. Biblioterapia / Irena Borecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP , 1992. - 20, [1] s. ; 24 cm
 5. Biblioterapia : teksty terapeutyczne, konspekty i scenariusze zajęć / Irena Borecka. - Gorzów Wielkopolski : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny , 2002. - 88 s. ; 21 cm
 6. Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik / Irena Borecka. - Warszawa : Wydaw. SBP , 2001. - 143, [1] s. ; 21 cm
 7. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2005. - 182, [1] s. : wykr. ; 24 cm
 8. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2007. - 135, [1] s. : il. ; 24 cm
 9. Biblioterapia formą terapii pedagogicznej / Irena Borecka. - Wyd. 2 uzup. -Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa , 2008. - 157 s. : il. ; 24 cm
 10. Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki / Irena Borecka. - Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej , 2001. - 96, [1] s. : il. ; 24 cm
 11. Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydaw. UMK , 2001. - 125 s. : il. ; 24 cm
 12. Biblioterapia - nowa szansa książki : [rozprawa habilitacyjna] / Irena Borecka. - Olsztyn : Wydawnictwa WSP , 1992. - 174 s., [4] k. tabl. złoż. ; 24 cm
 13. Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" , 2006. - 188 s. : il. ; 24 cm
 14. Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka ; [Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu]. - Wałbrzych : "Unus" , 2002. - 165, [3] s. ; 21 cm
 15. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2005. - 263, [3] s. ; 24 cm
 16. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2006. - 266 s. ; 24 cm
 17. Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grup rodzinnych Al-Anon : (od teorii do działań praktycznych) / Bronisława Woźniczka-Paruzel. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydaw. , 2002. - 213 s. ; 23 cm
 18. Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu czyli Wprowadzenie do biblioterapii / Irena Borecka, Lidia Ippoldt ; [Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu]. - Wrocław : "Silesia" , [1998]. - 154 s. : faks., fot., rys. ; 24 cm
 19. Człowiek chory i niepełnosprawny w literaturze : bibliografia adnotowana, opracowana na podstawie zbiorów Legnickiej Biblioteki Publicznej / [oprac. materiałów Jolanta Kaszewska, Celina Słabkowska ; przy współpr. bibliotekarzy LBP]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Legnica : Legnicka Biblioteka Publiczna , 2004. -198 s. : err. ; 21 cm
 20. Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej / Ewa Tomasik ; [poszczeg. tematy w rozdz. napisali Elżbieta Barbara Zybert et al.]. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 1994. - 197 s. ; 25 cm
 21. Dziecko niepełnosprawne w bibliotece : materiały z seminarium w Gdańsku (14-15 XI 1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8 XII 1995) / [red. Janusz Nowicki, Mieczysław Szyszko]. - Warszawa : Wydaw. SBP , 1996. - 79, [5] s. ; 21 cm
 22. Jak pomóc własnemu dziadkowi ? : poradnik bibliograficzny / oprac. Arleta Tuleja. - Toruń : Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej , 1996. - 28, [1] s. ; 21 cm
 23. Książka w działalności terapeutycznej : praca zbiorowa / red. merytor. Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Wydaw. SBP , 1997. - 97, [3] s. ; 21 cm
 24. Książki, które pomagają żyć : rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej : materiały z ogólnopolskiego seminarium w Ustroniu Zawodziu 7-9 czerwca 1999 r. / oprac. materiałów Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP , 2000. - 112, [3] s. ; 21 cm
 25. Literatura i muzyka dla osób ze schorzeniami serca i układu krążenia : poradnik / Maciej Kierył, Maria Skarżyńska. – Toruń ; Warszawa : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika. Ośrodek Informacyjno-Metodyczny Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych , 1993. - 15 s. ; 21 cm
 26. Materiały z sesji popularnonaukowej pt. Biblioterapia i biblioteka : odrodzenie i nowa szansa / [red. Mirosław Rzeszowski]. - Szubin : Rejonowa Biblioteka Publiczna , 2007. - 119 s. : il. ; 21 cm
 27. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym : wstęp do biblioterapii / Irena Borecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. -Olsztyn : Wydawnictwa WSP , 1991. - 130 s. ; 24 cm
 28. Miejsce literatury i teatru w przestrzeniach terapeutycznych : werbalne i  niewerbalne aspekty wsparcia rozwoju : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Malickiego i Katarzyny Krasoń ; Biblioteka Śląska [et al.]. - Katowice : Biblioteka Śląska , 2005. - 275 s. : il. kolor. ; 21 cm
 29. Moje spotkania z książką i biblioteką : prace nagrodzone w konkursie organizowanym przez Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBPiKM w Toruniu / [red. Dorota Motylewska, Arleta Tuleya]. - Toruń : Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej , 1995. - 36, [2] s., [4] s. tabl. : faks., rys. ; 21 cm
 30. Muzyka w pracy bibliotekarza i biblioterapeuty : poradnik / oprac. przez Macieja Kieryła i Marię Skarżyńską. - Warszawa : Ośrodek Informacyjno-Metodyczny Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych ; Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika , 1990. - 30, [3] s. : rys. ; 21 cm
 31. O literaturze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : recepcja, edukacja, terapia, wsparcie, twórczość / Bernadeta Szczupał. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa , 2009. - 204 s. ; 21 cm
 32. Pogranicza - literatura, teatr i psychiatria : polsko-niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego / pod red. Anny Radzik. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2001. - 149, [1] s. ; 21 cm
 33. Symbole duszy / Birgitte Brun, Ernst W. Pedersen, Marianne Runberg ; przekł. Anna Hunca-Bednarska. - Warszawa : Jacek Santorski & CO. Agencja Wydawnicza , cop. 1995. - 220 s. : il. ; 21 cm
 34. Teoretyczne podstawy arteterapii : II Sesja Naukowa w Jagniątkowie k/Jeleniej Góry w dniach 19-21 X 1989 r. / [zespół red. Leon Hanek, Maria Passella] ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Departament Kształcenia Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki. - Wrocław : AM , 1990. - 152 s. : rys. ; 24 cm
 35. Wymiary ekspresji dziecięcej : stymulacja, samorealizacja, wsparcie / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały ; Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda ; Katowice : "Librus" , 2005. -362 s. : il., fot. kolor., rys., wykr. ; 24 cm

II. Artykuły z czasopism


 1. Analiza wyników programu biblioterapeutycznego z dziećmi niedosłyszącymi (słabosłyszącymi) / Ewa Tomasik. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 6, (1995), s. 66-71
 2. Biblioterapeutyczna wartość twórczości prozatorskiej Michała Kaziowa / Małgorzata Czerwińska. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo. - Nr 23, (2000), s. 135-151
 3. Biblioterapia / Olga Chmielewska. // Życie Szkoły. – 2005,  nr 10, s. 29-31
 4. Biblioterapia - idee i praktyka / Tomasz Maciej Kruszewski. // Bibliotekarz. -2000, [nr] 3, s. 16-19
 5. Biblioterapia - inne oblicze czytelnictwa / Joanna Walczak. // Poezja i Dziecko. - 2004, nr 1, s. 109-111
 6. Biblioterapia - między dyscypliną naukową a metodą rewalidacji / Małgorzata Czerwińska. // Roczniki Biblioteczne. - R. 45, (2001), s. 105-120
 7. Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego / Maria Niedźwiecka. // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 211-214
 8. Biblioterapia jako jedna z metod procesu rewalidacyjnego osób niepełnosprawnych / Danuta Krzaczkowska. // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 2003, nr 1, s. 43-49
 9. Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : (podsumowanie programu z lat 1989-96) / Ewa Tomasik. // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 16-20
 10. Biblioterapia jako pomoc rodzinie / Ewa Tomasik. // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 1998, nr 4, s. 34-42
 11. Biblioterapia pedagogiczna / Ewelina Justyna Konieczna. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. 30-33
 12. Biblioterapia przeciwdziałająca lękom u dzieci / Marzena Pomianowska, Joanna Walczak. // Poezja i Dziecko. - 2004, nr 1, s. 112-114
 13. Biblioterapia w dydaktyce szkoły wyższej / Irena Borecka. // Roczniki Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. -2007, nr 11, s. 19-24
 14. Biblioterapia w pedagogice terapeutycznej / Ewa Tomasik. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 7, (1996), s. 426-443
 15. Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych / Agnieszka Andrzejewska. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 29-31
 16. Biblioterapia w pracy domu dziecka / Sonia Labryga. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 36-37
 17. Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2,  s. 23-26
 18. Biblioterapia w terapii pedagogicznej / Ewelina Konieczna. // Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 4, s. 103-109
 19. Biblioterapia w związkach z innymi naukami / Lidia Ippoldt. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - [Nr] 2, (2003), s. 293-306
 20. Biblioterapia wobec problemów ludzi dotkniętych niepłodnością / Tomasz Kruszewski. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2005, nr 4,  s. 64-77
 21. Biblioterapia z punktu widzenia literaturoznawcy / Urszula Chęcińska. // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 2002, nr 4, s. 41-49
 22. Dobór materiałów do zajęć biblioterapeutycznych z dziećmi przewlekle chorymi / Bernadeta Szczupał. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 7, (1996), s. 168-172
 23. Elementy biblioterapii w domach dziecka / Irena Borecka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 25-27
 24. Film jako narzędzie terapeutyczne w biblioterapii : (rekonesans) / Wiktor Czernianin. // Studia Filmoznawcze. - [T.] 26 (2005), s. 89-99
 25. Książka dla chorego / Zofia Beszczyńska. // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 44-45
 26. Książka jako narzędzie terapeutyczne / Tomasz Kruszewski. // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 1/2, s. 12-13
 27. Książka, która leczy / Ewa Biernacka. // Gutenberg. - 2001, nr 2, s. 30-32
  Biblioterapia
 28. Książka pomaga / Lidia Ippoldt. // Guliwer. - 1998, nr 2, s. 32-34
  Spotkania biblioterapeutyczne w krakowskich placówkach wychowawczych
 29. Lektury pomagające osobom chorym / Ewa Tomasik. // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 1999, nr 3/4, s. 38-45
 30. Literatura piękna jako środek oddziaływania terapeutycznego w biblioterapii - na przykładzie mitów i baśni / Wiktor Czernianin. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne. - Nr 55, (2002), s. 137-148
 31. Możliwości zastosowania biblioterapii względem osób starszych / Ewa Tomasik. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 8, (1997), s. 286-296
 32. O biblioterapii reminiscencyjnej / Małgorzata Dudzikowska, Ewa Tomasik. // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 279-284
 33. O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii / Irena Borecka. // Bibliotekarz. - 2000, [nr] 7/8, s. 31-33
 34. O możliwości wykorzystania książek i bibliotek do rozwiązywania problemów mniejszości etnicznych / Elżbieta Barbara Zybert. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 7, (1996), s. 220-225
 35. O programie biblioterapeutycznym przeprowadzonym w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym w Brwinowie dla dziewcząt upośledzonych umysłowo chorych na padaczkę / Teresa Gubrynowicz. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 7, (1996), s. 84-91
 36. O rzetelną bibliografię biblioterapii / Wita Szulc. // Bibliotekarz. - 2000, [nr] 12, s. 13-16
 37. O zawodzie i doskonaleniu zawodowym biblioterapeuty / Irena Borecka. // Bibliotekarz. - 2001, [nr] 3, s. 11-12
 38. Podstawy biblioterapii / Wiktor Czernianin. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne. - Nr 55, (2002), s. 205-213
 39. Program "Jak dobrze być razem" - wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. I-VI
 40. Przestrzenie biblioterapii : Tove Jansson i Antoni Kępiński / Michał Błażejewski. // Albo albo. - 2003, z. 4, s. 35-45
 41. Rola czytania i materiałów czytelniczych w rehabilitacji osób z niesprawnościami / Franciszek Czajkowski. // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia. - Z. 2/3, (1998), s. 611-631
 42. Rosnąca rola i znaczenie biblioterapii / Danuta Krzaczkowska. // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 1998, nr 4, s. 43-46
 43. Seminarium z cyklu "Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej"/ Elżbieta Paradowska. // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, s. 115-117
 44. Spotkania biblioterapeutyczne z grupą dzieci niedosłyszących (słabosłyszących) / Mirosława Zatorska. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 6, (1995), s. 72-77
 45. Tendencje rozwojowe biblioterapii w niemieckim obszarze językowym w XXI wieku / Tomasz Kruszewski. // Roczniki Biblioteczne. - R. 51 (2007), s. 257-270
 46. Teoria i praktyka biblioterapii i ich powiązania interdyscyplinarne / Tomasz Kruszewski. // Roczniki Biblioteczne. - R. 48 (2004), s. 67-81
 47. Terapeutyczna funkcja książki w pedagogice specjalnej / Anna Antos. // Zesz. Nauk. WSHE Łódź, Ser. 2. - Z. 4, (2003), s. 91-102
 48. Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej / Beata Nowaczyk. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 14-15
 49. Terapeutyczny charakter książki / Tomasz Kruszewski. // Nowe Książki. - 2000, nr 1, s. 78-79
 50. Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych / Tomasz Kruszewski. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s. 45-47
 51. Terapia czytelnicza / Iwona Konopnicka. // Życie Szkoły. - 2007, nr 5,  s. 12-16
 52. Terapia słowa / Tomasz Kruszewski. // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 1, s. 12-13
  Biblioterapia
 53. Udział szczecińskich bibliotek publiczno-szpitalnych w działalności terapeutycznej / Danuta Krzaczkowska. // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 1996, nr 1/2, s. 40-42
  Biblioterapia
 54. Udział szczecińskich bibliotek w działalności terapeutycznej : na przykładzie biblioteki Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Szczecinie / Danuta Krzaczkowska. // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 1997, nr 1/2, s. 53-56
 55. Wpływ zajęć bibliotecznych na rozwój dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym : studium indywidualnego przypadku / Arleta Tuleya. // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia. - Z. 4, (2000), s. 425-445
 56. Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna nr 6, s. I-III
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce