Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Historia harcerstwa w Polsce
Napisał Edyta Dobek   

HISTORIA HARCERSTWA W POLSCE

Zestawienie bibliograficzne za lata 1990 – 2010

I. KSIĄŻKI
 1. 1 [Pierwsza] Wrocławska Drużyna Harcerska i jej ostatni drużynowy / [zebrał i oprac. Adam Kiewicz]. - Wrocław : Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego], 1995. - 71, [2] s. : faks., fot., portr. ; 21 cm
 2. 80 [Osiemdziesiąt] lat harcerstwa : Łask, Poddębice, Sieradz, Wieluń, Zduńska Wola / Ryszard Książczyk, Zbigniew Tobiański. - Sieradz : Stowarzyszenie Historyczne Ruchu Młodzieżowego , 1991. - [20] s. : fot. ; 20 cm
 3. 80 [Osiemdziesiąt] lat harcerstwa w Opatowie : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Żychowskiego. - Opatów : Komenda Hufca ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] , 1996. - 104 s. : fot., portr. ; 21 cm
 4. A jednak się kręcił... : kalendarium Harcerskich Festiwali Kultury Młodzieży Szkolnej / Ryszard Mazur. - Kielce : Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Kieleckiej Chorągwi im. Stefana Żeromskiego , 1998. - 217 s., [8] s. fot. kolor. ; 21 cm
 5. Aleksander Kamiński - działacz i uczony : materiały z seminarium naukowego "Aktualność dziedzictwa pedagogicznego Aleksandra Kamińskiego" / pod red. Edwarda Nycza ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. Instytut Nauk Pedagogicznych. - Opole : WSP. INP , 1993. - 102 s. ; 21 cm
 6. Batalion Harcerski "Wigry" Armii Krajowej : 50 lecie powstania warszawskiego, Warszawa 1944-1994 rok / [teksty na podstawie relacji d. Batalionu Eugeniusza Konopackiego ps.
 7. Bez broni / Eugeniusz Dąbrowski. - Wyd. 2 poprawione i rozszerzone. - Warszawa : "Pax" , 1990. - 244, [4] s., [24] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 20 cm
 8. Batalion "Zośka" / Anna Borkiewicz-Celińska. - Warszawa : Państw. Instytut Wydawniczy , 1990. - 844 s., [72] s. tabl. : fot., portr. ; 25 cm
 9. "Bemacy" w służbie harcerstwa i ojczyzny : dzieje 16 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Józefa Bema w latach 1920-1990, powstałego Szczepu Harcerskiego im. Franciszka Firlika oraz Harcerskiego Kręgu Szesnastaków "Bemak". Cz. 1, Szesnastka lat międzywojennych : 1920-1939 / Bogusław Kowalczyk. - Poznań : ZHP. KCP , 1990. - 163, [1] s. : faks., fot., mapa, 1 pl., err ; 24 cm.
 10. Bibliografia harcerskich emigracyjnych i polonijnych druków zwartych, jednodniówek, kalendarzy i miscellaneów wydanych w latach 1912-2004 / Wiesław Kukla, Marian Miszczuk. - Warszawa : Tomiko , 2006. - 178, [1] s. : il. ; 21 cm
 11. Bohaterka Zamojszczyzny / Zygmunt Wierzchowisk. - Wyd. 3 poszerzone i uzupełnione. -  Zamość : [Zygmunt Wierzchowiak] , 1996. - 56 s. : faks., fot., nuty, portr. ; 21 cm
 12. Bohaterowie "Kamieni na szaniec" w świetle dokumentów / wstęp, oprac. i wybór tekstów Tomasz Strzembosz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1994. - 248, [3] s., [40] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm
 13. Bohaterowie "Kamieni na szaniec" w świetle dokumentów / wstęp, oprac. i wybór tekstów Tomasz Strzembosz. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1996. - 248, [3] s., [40] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm
 14. By harcerstwo żyło prawem : opowieść o harcmistrzu doktorze Marianie Pieczarkowskim / Bolesław Leonard. - Kraków : "Skaut" , 1993. - 12 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm
 15. Być dzielnym i umieć się różnić : szkice o Aleksandrze Kamińskim / Andrzej Janowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1992. - 220, [3] s., [24] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 20 cm
 16. Cienie Wieży Spadochronowej / Bolesław Lubosz. - Katowice : Fundacja Nagród i Wyróżnień im. Bohaterów Wieży Spadochronowej, 1996. - [2], 59, [1] s. : fot. (w tym kolor.), mapy, nuty, rys. ; 21 cm
 17. Drogi do Niepodległości / [red. Jerzy Zacharko ; Burmistrz Miasta Zakopanego, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie]. - Zakopane : Gmina Miasto Zakopane , 2005. - 369 s. : il., err. ; 25 cm
 18. Druhno Oleńko !, Druhu Andrzeju ! : gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego Oldze i Andrzeju Małkowskich / Barbara Wachowicz. - Warszawa : "Rytm" , 1995. - 280 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm
 19. Działalność pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego / Stanisław Michalski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM , 1997. - 159, [1] s. ; 24 cm
 20. Dzieci Płocka / Elżbieta Ciółkowska – Ćwik. - Płock : Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" , 1996. - 162, [1] s., [16] s. tabl. kolor. : faks., fot., portr. ; 23 cm
 21. Dziedzictwo pedagogiczne Aleksandra Kamińskiego / Wiesław Andrzej Ciczkowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , cop. 1996. - 196 s. : 1 portr. ; 24 cm
 22. Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912-1992 : materiały z konferencji naukowej odbytej w dniach 29-30 maja 1992 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp. / pod red. Marka Szczerbińskiego ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego Poznańskiej AWF [Akademii Wychowania Fizycznego] w Gorzowie Wlkp [Wielkopolskim], Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie. - Gorzów Wlkp. [Wielkopolski] : PTNKF. SH , 1992. - 331 s. ; 24 cm
 23. Dzieje harcerstwa na ziemi garwolińskiej w latach 1913-1988 / Zbigniew Gnat-Wieteska. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza : na zlec. Towarzystwa Miłośników Ziemi Garwolińskiej i Komendy Hufca ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] w Garwolinie , 1990. - 148, [1] s. : faks., fot., portr. ; 21 cm
 24. Dziewczęta z "Parasola" / Danuta Kaczyńska. - Warszawa : Wiesław R. Kufirski , 1993. - 381, [3] s. : faks., portr., pl. ; 21 cm
 25. Epitafium dla czterdziestu : pięćdziesiąta rocznica egzekucji przy ulicy Botanicznej w Krakowie / [zesp. red. Zbigniew Bator et al.]. - Kraków : Komenda Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego , 1994. - 111 s., [2] k. tabl. : faks., fot., portr. (w tym kolor.) ; 24 cm
 26. Generał Mariusz Zaruski : wychowawca młodzieży w idei morskiej / Władysław Wędziński ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Gdańsku. - Gdańsk : PTTK. RPK , 1990. - 15, [1] s. : fot., portr. ; 21 cm
 27. Grodno walczące : wspomnienia harcerza / Jan Siemiński ; oprac. Teresa Zaniewska ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki. - [Wyd. 2 rozsz.]. - Białystok : TLAM. OB : Filia Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Humanistyczny, 1992. - 231 s. : fot., portr., rys. ; 21 cm
 28. Harcerki 1911-1939 : historia, program, wychowanie / pod red. Jadwigi Ranieckiej-Bobrowskiej. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1990. - 363, [1] s., [32] s. tabl. : faks., fot., mapy, portr., wykr., err. ; 21 cm
 29. Harcerki przemyskie : [ocalić od zpomnienia] / Joanna Bury. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu , 1994. - [6], 241, [2] s., [17] k. tabl. : faks., fot., 1 pl., portr., rys., err. ; 29 cm
 30. Harcerska poczta polowa powstania warszawskiego 1944 / [red. i oprac. Tadeusz Różycki]. - [Warszawa] : Harcerska Poczta Polowa Powstania Warszawskiego 1944 , [1994]. - 23, [1] s. : il., faks., 1 pl. ; 21 cm
 31. Harcerska straż nad Wisłą : udział harcerstwa kieleckiego w bitwie warszawskiej w 1920 r. / Julian Hendler ; [Komisja Historyczna Kieleckiej Chorągwi ZHP - Związku Harcerstwa Polskiego im. Stefana Żeromskiego]. - Kielce : nakł. autora , 1992. - 13, [1] s. : fot. ; 21 cm
 32. Harcerskie Miejsca Pamięci Chorągwi Poznańskiej ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] / w oprac. Józefa Derdy i Danuty Więcek. - Poznań : Komenda Chorągwi Poznańskiej ZHP : przy pomocy Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego , 1990. - [1], 177, [2] s. : faks., fot., portr., err. ; 21 cm
 33. Harcerstwo a narodziny i początki II Rzeczypospolitej (1910-1921) : antologia tekstów historycznych i literackich.Cz. 1 / wybór i oprac. Marian Marek Drozdowski. - Warszawa : "Horyzonty" , 1998. - 199, [1] s. ; 24 cm
 34. Harcerstwo a narodziny i początki II Rzeczypospolitej (1910-1921) : antologia tekstów historycznych i literackich.Cz. 2 / wybór i oprac. Marian Marek Drozdowski. - Warszawa : "Horyzonty" , 1998. - 230, [2] s. : faks., portr. ; 24 cm
 35. Harcerstwo bocheńskie : 1912-1939 / Maria Żychowska. - Tarnów : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego , 1990. - 56 s. : faks., portr. ; 20 cm
 36. Harcerstwo brzeskie 1918-1939 / Maria Żychowska. - Tarnów : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego , 1990. - 31 s. : fot., portr. ; 20 cm
 37. Harcerstwo częstochowskie na Jubileuszowym Zlocie w Spale, [11-25] lipiec 1935 r. / Ryszard Stefaniak ; Hufiec ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego]. Komisja Historyczna. - Częstochowa : KH HZHP , 1995. - S. [2], 5-26 : fot., 1 portr. ; 20 cm
 38. Harcerstwo dąbrowskie 1933-1939 / Maria Żychowska. - Tarnów : Komenda Chorągwi ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] im. Gen. J. Bema, 1991. - 23 s. : portr. ; 20 cm
 39. Harcerstwo dębickie 1911-1939 / Maria Żychowska. - Tarnów : Komenda Chorągwi ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] im. Gen. J. Bema, 1991. - 34 s. : faks., fot., portr. ; 20 cm
 40. Harcerstwo duchowej niepodległości : duszpasterstwo harcerskie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i archiwaliach środowisk harcerskich 1983-1989 / Wojciech Hausner, Marcin Kapusta ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" , 2009. - 350, [1] s., [4] s. tabl. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
 41. Harcerstwo mościckie 1934-1939 / Maria Żychowska. - Tarnów : Komenda Chorągwi ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] im. Gen. J. Bema, 1990. - 24 s. : faks. portr. ; 20 cm
 42. Harcerstwo na Białostocczyźnie / Kazimierz Kułakowski. - Białystok : Wydział Harcerstwo na Opolszczyźnie (1945-1985) / Eryk Holona. - Opole : Instytut Nauk Pedagogicznych WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej] : Komisja Historyczna Chorągwi ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] , 1992. - 138 s. ; 24 cm
 43. Harcerstwo na Ziemi Puławskiej 1916-1947 / Ryszard Towalski ; Muzeum Oświatowe i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oświatowego w Puławach. - [Wyd. 2 popr.]. - Puławy : [TPMO] , 1997. - 140, [1] s. : 1 faks., fot., portr. ; 21 cm
 44. Harcerstwo Śląska Cieszyńskiego : ważniejsze fakty z lat 1912-1945 / Tadeusz Kopoczek. - Cieszyn : "Offsetdruk" : Macierz Ziemi Cieszyńskiej [etc.] , 1998. - 152 s. : fot., portr., err. ; 24 cm
 45. Harcerstwo tarnowskie 1910-1939 / Maria Żychowska. - Tarnów : Komenda Chorągwi ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] im. Gen. J. Bema, 1992. - 44 s. : portr. ; 20 cm
 46. Harcerstwo tuchowskie 1913-1939 / Maria Żychowska. - Tarnów : Komenda Chorągwi ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] im. Gen. J. Bema : "r & m press" , 1990. - 21, [3] s. : faks., fot., portr. ; 20 cm
 47. Harcerstwo Ziemi Tarnowskiej 1910-1939 / Maria Żychowska. - Tarnów : Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne , 1992. - 157, [44] s. tabl., 4 k. map : faks., fot., portr. ; 20 cm
 48. Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1911-1945 / Anna Zawadzka ; Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". - Warszawa : "Wspólnota Polska" , 1999. - 350 s., [64] s. tabl. : 1 faks., fot., portr., err. ; 22 cm
 49. Harcerze białostoccy i Jan Paweł II : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Dobrońskiego. - Białystok : Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" ; Supraśl : Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasliense , 2007. - 47 s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm
  Harcerstwo -- od 1980 r.
 50. Harcerze z Szarych Szeregów / Jerzy Jabrzemski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1997. - 334, [2] s., [47] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm
 51. Harcmistrz Rzeczypospolitej - Stanisław Sedlaczek : 31.I.1892-3.VIII.1941 : w 50-tą rocznicę śmierci / Marian Sedlaczek i Wanda Sedlaczek. - Poznań : nakł. autorów : "Nowa Szkoła" , 1991. - 132, [1] s., [1] k. tabl. : 2 faks., 1 portr. ; 21 cm
 52. Historia jednej drużyny 14-tej [Czternastej] Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej "Białej" / Joanna Chyła. - Toruń : [nakł. autora] , 1995. - 38, [2] s. ; 20 cm
 53. Hufiec "Łom" Błonie : Szare Szeregi : 1939-1945 / Witold Bej-[pseud.] Bełkowski. - Warszawa : nakł. autora , 1992. - 186 s., [19] s. tabl. : il., faks., fot., 1 mapa, 1 pl., portr. ; 30 cm
 54. Hufiec Opole Lubelskie w latach 1956-1970 / Jan Saran. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 1994. - 128 s. : faks., fot. ; 21 cm
 55. I zawsze krzyż oksydowany ... : refleksja nad historią Harcerstwa w Polsce 1911-1986 / Kazimierz Koźniewski. - Kraków : Wydaw. Literackie , 1990. - 445, [2] s. ; 21 cm
 56. Informacja o dokumentach pierwotnych i wtórnych dotyczących działalności konspiracyjnego harcerstwa pińczowskiego w tym hufca Szarych Szeregów Zbigniewowi - Pińczów w czasie drugiej wojny światowej : (według stanu wiedzy autorów na 16 maja 1995 roku) / Feliks Białkiewicz i Zbigniew Sobczyk. - Warszawa Pińczów : [nakł. autorów] , 1995. - 55 k. ; 30 cm
 57. Janek Anoda - jakim go pamiętam : wspomnienia wojenne / Stanisław Sieradzki [nazwa], "Świst" [pseud.] ; Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne. - Celestynów : CTK : przy współudz. Wójta Gminy Celestynów , 1993. - 16, [2] s. ; 20 cm
 58. Jerzy Braun - harcerz, poeta, filozof, publicysta, mąż stanu : 1901-1975 / Maria Żychowska. -[Tarnów] : staraniem Jadwigi Braun-Domańskiej oraz Tarnowskiego Towarzystwa Kulturalnego , [1993]. - 29 s. : fot., portr. ; 21 cm
 59. Józef Kret (1895-1982) - opowieść o harcerskiej wierności / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. -Katowice : "Książnica" , 1997. - 108, [4] s., [24] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 20 cm
 60. Kalendarium z dziejów harcerstwa krakowskiego 1910-1950 / Bolesław Leonhard. - Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii , 2001. - 255, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm
 61. Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński. - Białystok : KAW , 1991. - 101, [2] s. ; 21 cm
 62. Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński ; przedmową opatrzył Stanisław Broniewski ; posł. i objaśnienia Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - [Wyd. 16 ed. jubileuszowa]. - Katowice : "Książnica" , 1993. - 203, [3] s. ; 20 cm
 63. Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński ; przedmową opatrzył Stanisław Broniewski ; posł. i objaśnienia Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - [Wyd. 17]. - Katowice : "Książnica" , 1993. - 203, [3] s. ; 20 cm
 64. Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński ; wstęp i komentarz Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1991. - 156, [3] s. ; 20 cm
 65. Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński ; wstęp i objaśnienia Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - [Wyd. 15]. - Katowice : "Książnica" , 1992. - 199, [3] s. ; 20 cm
 66. Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński ; wstępem i objaśnieniami opatrzyła Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - [Wyd. 18]. - Katowice : "Książnica" , 1995. - 204, [2] s. ; 20 cm
 67. Karawaną w dal przez afrykański ląd / Stefan Wojtkiewicz ; [grafika Stefan Wojtkiewicz]. -Wyd. 2. - Warszawa : Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów Historii Harcerstwa "Gniezno 2000" , 2005. - 56 s. : il., mapy, nuty, rys. ; 21 cm
 68. Kawałki pociętego sztandaru : nieznane karty z dziejów "Szarych Szeregów" 1945-1947 / Janusz Zabłocki. - Warszawa : Fundacja "Szarych Szeregów" : Wydaw. Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych , 1992. - 87 s., [4] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm
 69. Kazimierz Lutosławski : lekarz, ksiądz, współorganizator polskiego harcerstwa, twórca Krzyża Harcerskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy II RP [Rzeczypospolitej Polskiej] / Henryk Franciszek Karwowski. - [Wyd. 2]. - Łomża : Poczta Harcerska Szczecin II : staraniem Komisji Historycznej Hufca ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] Ziemi Łomżyńskiej , 1997. - 32 s. : faks., fot., portr., rys. ; 21 cm
 70. Konspiracja harcerek 1939-1945 / Janusz Krężel. - Tarnów : nakł. autora , 1996. - 305 s. : 1 il. kolor., 3 faks., fot., portr. ; 21 cm
 71. Konspiracja harcerzy 1939-1945 / Janusz Krężel. - Kraków [Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów] , 1998. - 490 s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., portr. ; 21 cm
 72. Konspiracja harcerzy 1939-1945 / Janusz Krężel. - Tarnów : nakł. autora , 1996. - 420 s. : 1 il. kolor., faks., fot., portr. ; 21 cm
 73. Konspiracja harcerzy i harcerek na terenie Mielca 1939-1945 / Janusz Krężel. - Tarnów ; Mielec : "Rim Press" , 1992. - 41 s. : 2 faks., fot., portr. ; 20 cm
 74. Krakowski skauting 1910-1914 / Wojciech Hausner. - Kraków : "Czuwajmy" , 1994. - 189, [1] s. : portr., 2 rys. ; 21 cm
 75. Kresowe losy / Witold Czarnecki ; [aut. rys. z Rosji Wiktor Strzałkowski "Fok"]. - Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej , 1995. - 72 s. : il., 2 faks., fot., portr., rys. ; 17 cm
 76. Ks. Marian Wojciech Luzar "Czarny Kruk" / Tadeusz Gaweł. - Kraków : "Czuwajmy" , 1996. - 18, [2] s. : fot., portr. ; 21 cm
 77. Księga Pamiątkowa Instruktorskiego Kręgu Seniorów ZHP im. Andrzeja Małkowskiego : wydana dla upamiętnienia jubileuszu 25-lecia Kręgu / Jerzy Pawłowski. - Włocławek : Komenda Hufca ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] Rypin : "Verbum", 1997. - 185 s. : il., faks., fot. ; 24 cm
 78. Legenda Kresów : Szare Szeregi w walce z UPA / Edward Prus. - Wrocław : "Nortom" , 1995. - 258, [6] s. : fot., portr. ; 20 cm
 79. Łowickie harcerstwo : (na podstawie referatów wygłoszonych na sesji historycznej w dniu 7 września 1997 roku) / Stowarzyszenie Szarych Szeregów. Oddział w Łowiczu, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. Oddział w Łowiczu. - Łowicz : SSS , 1997. - 100 s. ; 21 cm
 80. Materiały do biogramu harcmistrza Jana Bytnara / Zdzisława Bytnar ; red. i oprac. Janusz Krężel ; asystent red. Janusz Rządzki. - Mielec : Szkoła Podstawowa Nr 13 w Mielcu im. Jana Bytnara "Rudego" , 1997. - 226 s. : faks., fot. (w tym kolor.), nuty, portr. ; 20 cm
 81. Materiały z obchodów 50 [pięćdziesią]-tej rocznicy "Akcji Celestynów", Celestynów 20 maja 1994. - Celestynów : Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne : przy współudz. Wójta Gminy Celestynów , [1994]. - S. 3-39, [3] ; 21 cm
 82. Mikulczyckie słowiki : jubileusz powstania Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Mikulczyce" 1951-2001 / oprac. Józef Jaskółka ; współpr. Bogusław Kolek, Stanisław Pietrek, Jolanta Jaskółka. - Katowice : "Śląsk" , 2001. - 105, [3] s. : il. ; 19 x 21 cm
 83. Moja szkoła / Stanisław Gelo ; Towarzystwo Przyjaciół Stężycy. - Stężyca : TPS , 1993. - 11, [1] s. : fot. ; 20 cm
  Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1939 r. w Stężycy
 84. Moje harcerstwo / Irena Lepalczyk. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna , 1997. - 160 s. ; 21 cm
 85. Mój Wyszków / Eugeniusz A. Daszkowski. - [Szczecin] : nakł. autora : z inic. Towarzystwa Ziemi Wyszkowskiej , cop. 1996. - 167, [1] s., [24] s.tabl. : fot., portr., rys. ; 21 cm
  Szare Szeregi w  Wyszkowie.
 86. My, nowe pokolenie! / Jędrzej Giertych ; [red. Maciej Twaróg]. - Wyd. 4. - Krzeszowice : "Ostoja" , 2000. - 119 s. ; 21 cm
  Harcerstwo w latach 1918-1939 r.
 87. Na szlaku Chudego Wilka / Henryk Glass ; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy. - [Wyd. 3]. - Warszawa : "Wydawnictwo Drogowskazów", 1998. - 247 s. : fot., portr. ; 23 cm
  Harcerstwo w latach 1901-1939 r.
 88. Andrzeju Małkowskim / Jerzy Rudnicki. - [Wyd. 2]. - Kraków : "Skaut" , 1993. - 32 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm
 89. Od Brygady Karpackiej do Tengeru : z dziejów harcerstwa polskiego na Wschodzie 1940-1948 / Tadeusz Truchanowicz. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza : na zlec. Chorągwi Stołecznej ZHP , 1991. - 199 s., [8] s. tabl. : faks., fot. ; 21 cm
 90. Od "Kedywu" do baonu "Zośka" : losy zgierzan / [wybór i oprac.] Bogdan Bejm. - Łódź : [s. n.] , 1994. - 140 s. : faks., fot., portr. ; 24 cm
 91. Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku / Krzysztof Persak. - Warszawa : "Trio" , 1996. - 222, [2] s., [8] s. tabl. : fot., portr., 1 wykr. ; 21 cm
 92. Okupacyjne harce : Szare Szeregi w Buku w okresie okupacji (1939-1945) / Henryk Blimel. – Buk ; Poznań : ZHP. KCP , 1991. - [2], V, [1], 229 s., [18] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm
 93. Olga Małkowska harcmistrzyni Rzeczypospolitej / Józef Bielecki. - [Bielsko-Biała] : nakł. autora , [1995]. - 135, [4] s., [20] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm
 94. Pamiątki po Andrzeju Małkowskim / Bolesław Leonhard. - Kraków : "Skaut" , 1994. - 14, [1] s. : fot., portr. ; 21 cm
 95. Pamiątki po Lutyku Andrzeju Małkowskim / Bolesław Leonhard. - Kraków : "Skaut" , 1994. -14, [1] s. : fot., portr. ; 21 cm
 96. Pamiątki po Oldze Małkowskiej / Bolesław Leonhard. - Kraków : "Skaut" , 1994. - 11 s. : fot., portr. ; 21 cm
 97. Pamiętniki żołnierzy baonu "Zośka" : Powstanie Warszawskie / [wybór, red., indeks Tadeusz Sumiński ; aut. pamiętników Ali - Jerzy Waleszkowski et al.]. - [Wyd. 6 popr., poszerz. i uzup.]. - Warszawa : Społeczny Komitet Opieki Nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu "Zośka" : "Adiutor" , cop. 1997. - [4], 636, [5] s., [51] s. tabl. : fot., pl., portr. ; 21 cm
 98. Pierwsza dekada skautingu polskiego w Galicji (1910-1919) / Janusz Wojtyczka. - Kraków ; Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza , 1995. - 153 s. ; 21 cm
 99. Pod żaglami „Grażyny” : relacje i wspomnienia / zebrała i oprac. Maria Appelt ; [kom. red. Wanda Serwańska, Edward Serwański, Zbigniew Pilarczyk]. - Poznań : KCW. ZHP , 1997. -  262 s., [16] s. tabl. : 1 faks., fot. ; 20 cm.
 100. Podgórski pluton Szarych Szeregów w dyspozycji Kedywu Armii Krajowej "Alicja" / Czesław Sułek ; Stowarzyszenie Szarych Szeregów. Oddział w Krakowie. - Kraków : SSS , 1998. - 30, [2] s. : 2 faks., fot., portr. ; 21 cm
 101. Pomysły na życie niebanalne : szkice o Witoldzie Karpyzie / [red. Ewa Kraszewska, Weronika Kurjanowicz] ; Gorzowskie Towarzystwo Historyczne, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. - Gorzów Wlkp. [Wielkopolski] : WOM , 1995. - 34 s., [6] s. il. ; 20 x 21 cm
 102. Profesor Aleksander Kamiński patronem Pałacu Młodzieży w Katowicach : materiały z seminarium pedagogicznego zorganizowanego w dniu 20 stycznia 2003 roku / oprac. red. Feliks Bocian. - Katowice : Pałac Młodzieży , 2003. - 76 s. : il. kolor. ; 28 cm
 103. Przyjaciele : (XXX-lecie Ruchu Przyjaciół Harcerstwa w Wielkopolsce) / Stefan Kroma. - Poznań : KCP. ZHP , 1992. - 83, [1] s., [16] s. tabl. : fot., rys., err. ; 21 cm
 104. Przyszliśmy, żeby was wyzwolić : wspomnienia z Grodna i Stanisławowa : (1939-1944) / Jan Siemiński ; oprac. Adam Dobroński. - Białystok : MW , 1992. - 50 s. : 1 fot. ; 21 cm
 105. Ruch harcerski Rzeczypospolitej 1983-1989 / Jerzy Parzyński. - Kraków : Krakowska Oficyna Wydawnicza , 1991. - 282, [1] s., [8] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm
 106. Stawialiśmy opór ... : dwanaście lat (1940-1951) zbrojnej harcerskiej konspiracji niepodległościowej Drużyny Sz. Sz. im. Jeremiego Wiśniowieckiego / Józef Umiński. - Mielec : Krąg Stowarzyszenia Szarych Szeregów Drużyny im. J. Wiśniowieckiego, 1997. - 248 s. : il., faks., fot., portr. ; 21 cm
 107. Szare Szeregi na terenie Dębicy / Janusz Krężel. – Mielec ; Dębica : nakł. autora , 1995. - [1], 61 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm
 108. Szesnastaków frontowe boje i podziemne działania czyli O Drużynie Poznańskich Bemaków i jej członkach w latach drugiej wojny światowej 1939-1945 / Bogusław Kowalczyk. - Poznań : ZHP. KCW , 1994. - 380, 6, [2] s., [48] s. tabl. : il., faks., fot., 3 mapy, portr., err. ; 24 cm
 109. Szliśmy Szarymi Szeregami : wspomnienia / Marian Kostrzewski. - Ostrów Wielkopolski : [s. n.] , 1993. - 22, [18] s. : faks., portr. ; 22 cm
  Szare Szeregi w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1939-1945
 110. Sztandary harcerskie na Ziemi Wielkopolskiej w 80 [osiemdziesięcio]-leciu ruchu harcerskiego. Cz. 1 : Okres b[yłego] zaboru pruskiego i II [Drugiej] Rzeczypospolitej / w oprac. Józefa Derdy. - Poznań : KCW. ZHP , 1994. - 183 s. : fot., rys., err. ; 21 cm
 111. Tajne Harcerstwo Krajowe - Szeregi Wolności w Lędzinach 1948-1953 : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Długajczyka ; [Urząd Miasta Lędziny]. - Lędziny : UM , 1994. - 111, [1] s. ; 20 cm
 112. Tak nadeszła hekatomba : katowicki harcerski wrzesień 1939 roku / Tadeusz Czylok. - Wyd. 2. - Katowice : Fundacja Nagród i Wyróżnień im. Bohaterów Wieży Spadochronowej, 1995. - 67 s. : faks., fot., pl. ; 21 cm
 113. Tropami powstańczej przesyłki : opowieść o zawiszakach - najmłodszych żołnierzach Armii Krajowej / Jerzy Kasprzak. - [Wyd. 5]. - Warszawa : "Reporter" , [1992]. - 214, [2] s. : faks., fot., pl., portr. ; 24 cm
 114. Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski , 1998. - 182 s., [43] s. tabl. : 1 il., faks., fot., portr. ; 21 cm
 115. Tropem zastępu Żurawi : obrazki z życia starego zastępu i młodej drużyny harcerek / Ewa Grodecka. - Warszawa : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej , 2000. - 80 s. ; 24 cm
 116. "Trzaska" oraz wspomnień i relacji uczestników walk, przygotowała Seweryna Wieszczak ; materiał fot. zebrała S. Wieszczak]. - Warszawa : Związek Powstańców Warszawskich Środowisk Żołnierzy Harcerskiego Batalionu AK "Wigry" , [1994]. - 182 s. pag. varia : faks., fot., portr. ; 26 cm
 117. Trzy pióra : śpiewniczek / [Z. 1 / red. i oprac. Adrian Łaskarzewski et al.]. - [Wyd. 2]. - Szczecin : Poczta Harcerska Szczecin II , cop. 1997. - 164 s. ; 21 cm
 118. Trzy piórka : śpiewniczek / [red. i oprac. Adrian Łaskarzewski]. - Szczecin : Poczta Harcerska Szczecin II , [1997]. - 96 s. ; 17 cm
 119. W służbie Ojczyźnie : z działalności Związku Harcerstwa Polskiego w okresie międzywojennym : praca zbiorowa / pod red. Moniki Kała. - Wrocław : "Gajt" , 1998. - 103, [1] s. : 1 wykr. ; 21 cm
 120. Walczące Grodno : wspomnienia harcerza / Jan Siemiński. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1990. - 140, [3] s., [16] s. tabl. : fot., 1 pl., portr. ; 21 cm
 121. Wielkopolska Chorągiew Harcerek 1912-31 sierpnia 1939 : przyczynki, materiały, pogląd ogólny / Danuta Piotrowska-Szulczewska. - Poznań : KCP. ZHP , 1992. - 240, [3] s. : faks., mapy ; 21 cm
 122. Wiosłem i piórem / Mścisław Wróblewski. - Warszawa : "Horyzonty" , 1993. - 127, [1] s. : 2 faks., fot., 1 rys. ; 19 cm
  Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1939 r.
 123. Witold Bublewski : szkic biograficzny / Daniel Duda. - Gdynia : Liga Morska [etc.] : Wydaw. Uczelniane WSM [Wyższej Szkoły Morskiej], 1996. - 20, [1] s. : 2 faks., fot., portr. ; 21 cm
 124. Wizerunki śląskiego harcerstwa w latach wojny i okupacji / [red. t. Magdalena Kubista] ; Związek Górnośląski, Komisja Historyczna Związku Harcerstwa Polskiego w Katowicach. - Katowice [etc.] : ZG , 1994. - 121, [3] s. ; 20 cm
 125. Władysław Szczygieł ps. [pseudonim] "Zawisza" harcmistrz, polonista, pedagog : w XXX rocznicę śmierci / Tadeusz Gaweł. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza , 1991. - 53, [2] s. ; 21 cm
 126. Wołodyjowscy czyli Historia 117 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Henryka Sienkiewicza : 1959-1984 / Henryk Ryszard Żuchowski. - Lublin : "Polihymnia" , 1994. - 73, [2] s., [4] s. fot. ; 24 cm
 127. Wspomnienia bukowskiego harcerza z lat 1945-1957 / Henryk Blimel. - Poznań : ZHP.KCW , 1994. - 290 s. : faks.,fot., portr. ; 21 cm
 128. Z dziejów harcerstwa Dąbrowy Górniczej : 1911-1996 / Włodzimierz Starościak. - Dąbrowa Górnicza : Kawiarnia Literacka. MBP - Miejska Biblioteka Publiczna, 1996. - [2], 128, [2] s., [10] k. tabl. (w tym kolor.) : il., faks., fot., 2 pl., portr. ; 27 cm
 129. Z dziejów harcerstwa kościańskiego / Jerzy Osiecki. - Kościan : Przedsiębiorstwo "Aga" , 1996. - 74 s. : fot., portr. ; 21 cm
 130. Z dziejów harcerstwa krakowskiego / Bolesław Leonard. - Kraków : Muzeum Historyczne miasta Krakowa , 1991. - 111, [1] s. : faks., 2 portr. ; 21 cm
 131. Z dziejów harcerstwa mławskiego : (1913-1996) : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Juszkiewicza ; Komitet Redakcyjny Koła Weteranów Harcerstwa w Mławie Edmund Grzebski [et al.] ; Stacja Naukowa im. Stanisława Herbsta w Mławie. - Mława : SNSH : KRKWH , 1996. - 317, [1] s. : faks., fot., 1 mapa, portr. ; 24 cm
 132. Z dziejów harcerstwa tarnobrzeskiego : 1912-1949 / Adam F. Baran. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1995. - 99 s., [20] s. tabl. : faks., fot., portr., err. ; 21 cm
 133. Z rodowodu założyciela : tropami Andrzeja Małkowskiego / Kraków : "Skaut", 1996. - [2], 9, [1] s. : fot., mapy ; 21 cm
 134. Zapiekła gorycz : opowieść o morskim batalionie Szarych Szeregów / Zygmunt Narski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , cop. 1993. - 151 s. : il., 1 portr. ; 24 cm
 135. Zarys historii harcerstwa w kutnowskiem 1912-1950 / Pelagia Ładykowska - Zys, Jerzy Piątek ; pod red. Grażyny Kin-Majewskiej. - Oporów : Muzeum w Oporowie , 1998. - [6], 108 s. : faks., fot., portr., err. ; 25 cm
 136. ZHP [Związek Harcerstwa Polskiego] w Częstochowie i Kłobucku / Zygmunt Łęski. - Częstochowa : [s. n.] , 1993. - 228 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm
 137. Złączeni węzłem braterskiej miłości / Bolesław Leonhard. - [Wyd. 2]. - Kraków : "Skaut" , [1991]. - [1], 30, [1] s. : rys. ; 21 cm
 138. Zośka i Parasol : opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich / Aleksander Kamiński. - [Wyd. 5]. - Warszawa : "Iskry" , 1994. - 500, [12] s., [32] s. tabl. : faks., fot., pl., portr. ; 21 cm
 139. Związek Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie 1918-1939 / Adam Winiarz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 1994. - 180, [1] s. ; 24 cm
 140. Związek Harcerstwa Polskiego Praga Południe - Rembertów - Wawer 1957-1997 – Zuchy / Stefan Romanowski. - Warszawa : Instruktorski Krąg Pokoleń Hufca ZHP Warszawa Praga Południe : "Horyzonty" , cop. 1998. - 235 s., [8] s. tabl. kolor. : faks., fot., portr. ; 24 cm
 141. Związek Harcerstwa Polskiego w dzielnicy Warszawa Praga Południe 1957-1988 / Stefan Romanowski. - Warszawa : Instruktorski Krąg Pokoleń Hufca Warszawa Praga Południe : "Horyzonty" , cop. 1997. - 187, [2] s., [9] s. tabl. kolor. : faks., fot., portr. ; 24 cm
 142. Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944-1950 : powstanie, rozwój, likwidacja / Julian Kwiek. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , cop. 1995. - 145, [2] s. ; 24 cm
 143. Zwyczajna służba : na podstawie wspomnień Emilii Magurowej / Stefania Zborowska. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza : na zlec. Komendy Hufca ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] Krosno , 1991. - 36 s., [8] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm
 144. Żagiel z lilijką : 60 lat Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Funce : [praca zbiorowa] / pod red. Urszuli Sobkowiak ; Komenda Kujawsko-Pomorskiej Chporągwi [i.e. Chorągwi] ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : KK-PC ZHP , 1996. - 231 s. : faks., fot., 1 mapa, portr., rys., wykr. ; 21 cm
 145. "Żbik" Harcerski Oddział Wojskowy : 2 Harcerska Bateria Artylerii Przeciwlotniczej : wojenne dzieje 21 WDH [Warszawskiej Drużyny Harcerzy] im. gen. Ignacego Prądzyńskiego 1939-1944 / [red. Andrzej Czałbowski, Rafał E. Stolarski]. - Warszawa : "Adiutor" , 1994. - 144 s. : fot., il., nuty, portr. ; 21 cm

II. Artykuły z czasopism


 1. 23 Pomarańczowa WZDH - Zastęp "Promyków" Zastępowa - "Niuśka" : lipiec 1943 r. / Danuta Krauze. // Harcerstwo. - 1995, nr 11/12, s. 50-53
 2. II Konspiracja harcerska w województwie olsztyńskim na przykładzie HOP "Iskra" / Waldemar Brenda. // Znad Pisy. – 1999, Nr 8, s. 87-99
 3. Aleksander Kamiński - przyjaciel dzieci i wychowawca młodzieży / Justyna Chacińska. // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. – 2002, Nr 5/6, s. 93-98
 4. Aleksander Kamiński - twórca ruchu zuchowego / Urszula Owczarczyk.// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica. – 1996, T. 36, s. 83-120
 5. Aleksander Kamiński kreatorem samorealizowania się młodzieży w aktywnych formach wypoczynku / Zofia Żukowska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, s. 4-7
 6. Aleksander Kamiński w "Szarych Szeregach" / Stanisław Broniewski.// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica. – 1996, T. 36, s. 121-147
 7. Bezimienni na zawsze?... / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. // Śląsk. - 1996, nr 9, s. 26-27
  i. Obrońcy Katowic pomordowani we wrześniu 1939 r.
 8. Błękitna Jedynka Żeglarska / Józef Wierzbicki. // Lithuania. - 1998, nr 3, s.  99-103
  i. Wileńska Drużyna Harcerska im. R. Traugutta
 9. Braterstwo służb i świeżego powietrza / Krzysztof Stanowski. // Ethos. - 2004, nr 3 / 4,  s. 384-385
 10. Całym życiem służyć Bogu i Polsce... : harcmistrz Jan Poplewski / Bartosz  Kuświk. // Grot. - 2006, nr 27, s. 105-111
 11. Członkostwo organizacji : szkice robocze książki. Cz. 1 / Olgierd Fietkiewicz (Harcerstwo w rysie historycznym). // Harcerstwo. - 1997, nr 10, s. 3-10
 12. Członkostwo organizacji : szkice robocze książki. Cz. 2 / Olgierd Fietkiewicz (Harcerstwo w rysie historycznym). // Harcerstwo. - 1997, nr 11/12, s. 16-24
 13. Człowiek, obywatel, patriota - Bronisław Chajęcki (1902-1953) / Mirosław Wawrzyński. // Niepodległość i Pamięć. - 2007, nr 1, s. 89-129
 14. Czyje? : szkice robocze książki / Olgierd Pietkiewicz. - (Harcerstwo w rysie historycznym) // Harcerstwo. - 1997, nr 9, s. 4-11
 15. Dlaczego i po co? : szkice robocze książki / Olgierd Pietkiewicz. - (Harcerstwo w rysie historycznym) // Harcerstwo. - 1997, nr 7/8, s. 9-13
 16. Doktor Leszek Czarnik / Krystyna Śreniowska. // Rocznik Lwowski. - 2000/2001, s. 85-100
 17. Dorobek pedagogiczny harcerstwa tematem prac magisterskich / Janusz  Michułowicz. // Harcerstwo. - 1997, nr 10, s. 28-32
 18. Druh Wicek - ostatni kapelan Chorągwi Pomorskiej / Jaromir Durczewski. // Studia Pelplińskie. – 1998, T. 27, s. 177-182
 19. Dzieje jednej kroniki harcerskiej / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. // Śląsk. - 2002, nr 8, s. 51-53
  a. "Kronika mysłowickiego Hufca ZHP III 1945 - II 1968" prowadzona przez Tadeusza Słomkę
 20. Fascynujące harcerstwo. Cz. 1 / Roman Łysakowski. // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 1999, nr 2, s. 44-51
  a. Hufiec Biała-Podlaska
 21. Franciszek, ojciec Pawła / Krzysztof Karwat. - (Odczytywanie Śląska). // Śląsk. - 2004, nr 5, s. 40-41
  a. Harcerska działalność Franciszka i Pawła Kachlów
 22. Gdy rodziło się harcerstwo... : szkice robocze książki / Olgierd Pietkiewicz. -  (Harcerstwo w rysie historycznym) // Harcerstwo. - 1997, nr 3, s. 14-18
 23. Geneza i zarys dziejów płockiego harcerstwa na tle historii Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1911-1930 / Marianna Łucja Cichocka.// Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 251-267
 24. Harcerska działalność niepodległościowa w Prokocimiu (1946-1952) / Grzegorz Baziur. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. – 2007, [Nr] 6, s. 195-234
 25. Harcerska służba podczas obrony Płocka przed najazdem bolszewików w 1920 roku  / Bożenna Ostrowska. // Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny. – 1995, T. 1, s. 55-63
 26. Harcerskie drużyny żeńskie w internatach i domach dziecka dla dzieci rodzin wojskowych, prowadzonych przez PCK/RGO w czasie okupacji w Warszawie i okolicach / Maria Kmak. // Harcerstwo. - 1996, nr 9, s. 25-38
 27. Harcerskie relacje Warszawa - Londyn : (grudzień 1956 - marzec 1957 r.) / Adam F. Baran. // Zeszyty Historyczne. – 2000, Z. 133, s. 199-214
 28. Harcerskie rodowody generałów Drugiej Rzeczypospolitej : (wybrane przykłady) / Bogusław Polak. // Grot. - 2006, nr 27, s. 85-94
 29. Harcerskie towarzystwo / Andrzej Michejda. // Lithuania. - 2006, nr 1, s. 24-28
  Wspomnienia członka harcerskiej drużyny Błękitna Jedynka Żeglarska z Wilna
 30. Harcerstwo a morze w Gdyni w okresie międzywojennym / Dariusz Małszycki. // Nautologia. - 2006, nr 143, s. 56-61
 31. Harcerstwo gdyńskie w latach 1928-1939 / Dariusz Małszycki. // Rocznik Gdyński. – 2006, Nr 18, s. 155-174
 32. Harcerstwo jako forma sprzeciwu / Adam F. Baran. // Arcana. - 2001, nr 6, s. 83-86
 33. Harcerstwo niepokorne i niezależne w ostatniej dekadzie PRL / Adam F. Baran. // Studia Rzeszowskie. – 2002, T. 9, s. 231-247
 34. Harcerstwo niezależne w dobie "okrągłego stołu" (luty-kwiecień 1989) / Adam F. Baran. // Studia Rzeszowskie. – 1999, T. 6, s. 159-182
 35. Harcerstwo polskie w Austrii / Władysław S[tanisław] Kucharski. // Studia Polonijne. – 1999, T. 20,  s. 61-83
 36. Harcerstwo polskie w Austrii w latach 1915-1939 / Władysław S[tanisław]  Kucharski. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F Historia. - (1999/2000), Vol. 54/55, s. 329-336
 37. Harcerstwo polskie w Karpatach Wschodnich : zarys działalności / Mariusz  Martyniak. // Płaj. – 1997, T. 15, s. 5-34
 38. Harcerstwo polskie w latach 1944-1989 / Tomasz Strzembosz. // Ethos. - 2000, nr 3, s. 87-99
 39. Harcerstwo w rysie historycznym : definicja / Olgierd Fietkiewicz. // Harcerstwo. - 1996, nr 9, s. 9-17
 40. Harcerstwo w rysie historycznym : historiografia / Olgierd Fietkiewicz. // Harcerstwo. - 1996, nr 10, s. 1-10
 41. Harcerstwo żeńskie w Bydgoszczy w latach 1918-1949 we wspomnieniach swych członkiń. Cz. 1 / oprac. Teodora Maciejewska –Janke. // Kronika Bydgoska. – 1998, [T.] 19, s. 325-346
 42. Harcerstwo żeńskie w Bydgoszczy w latach 1918-1949 we wspomnieniach swych członkiń. Cz. 2 / oprac. Teodora Maciejewska - Janke. // Kronika Bydgoska. – 1998, [T.] 20, s. 222-242
 43. Harcerz i ułan niezłomny - rzecz o majorze Janie Bączkowskim / Aleksander i Paulina Niebudek. // Roczniki Łowickie. – 2006, T. 4, s. 189-232
 44. Harcerz podchorąży śp. Tadeusz Starzec (1918-1944) / Henryk Tomiczek. // Niepodległość i Pamięć. - 1999, nr 2, s. 249-258
 45. Harcerze II RP : album / oprac. Wojciech Jarominiak. // Karta. – 2006, Nr 49, s. 18-31
 46. Harcerze na przedwojennej Orawie / Karol Fitak. // Orawa. – 1999, Nr 37, s.  202-203
 47. Harcerze w Mińsku Mazowieckim i w byłym powiecie mińsko-mazowieckim w latach 1939-1945 / Stanisław Maciejewski "Promień", Miron Kubicki "Priam". // Rocznik Mińskomazowiecki. – 1994, Z. 2, s. 143-156
 48. Harcerze w walkach o Lwów i Małopolskę Wschodnią (1918-1919) / Mariusz Patelski. // Rocznik Lwowski. - 2005, s. 53-71
 49. Harcerze ze 135 plutonu : przeżyło ich tylko dwóch / Danuta Kaczyńska. // Harcerstwo. - 1996, nr 4/5, s. 39-40
 50. Historia harcerstwa na łamach "Harcerza Rzeczypospolitej" : bibliografia za lata 1982-1990 / Janusz Wojtycza. // Harcerstwo. - 1997, nr 11/12, s. 37-44
 51. Historia I Przemyskiej Drużyny Harcerzy im. Generała Dezyderego Chłapowskiego (1911-1944) / Stanisław Krakowski. // Rocznik Przemyski. - T. 32 z. 1, (1996), s. 93-104
 52. "... I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami " / Zygmunt Głuszek (Z dziejów "Zawiszy" ; cz. [16]). // Harcerstwo. - 1995, nr 11/12, s. 27-41
 53. "...I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami" / Zygmunt Głuszek (Z dziejów "Zawiszy" [cz. 18-19]). // Harcerstwo. - 1996, nr 3, s. 26-37, nr 4/5, s. 17-27
 54. Informacja o zasobie archiwalno-bibliotecznym kolekcji harcerskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Małgorzata Kozłowska. // Krzysztofory. – 2006, Z. 24, s. 161-164
 55. Jadwiga Orłowiczówna (1905-1945) / Janusz Wojtycza. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – 2004, T. 57, s. 23-31
 56. Jadwiga Orłowiczówna (1905-1945) / Janusz Wojtycza. // Rocznik Krakowski. – 2003, T. 69, s. 187-194
 57. Jak wracali harcerze : w dwudziestolecie odsłonięcia Pomnika Bohaterskich Harcerek i Harcerzy Śląskich / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. // Śląsk. - 2003, nr 9, s. 14-16
 58. Jan Kretek - świętochłowicki harcerz / Jan Helik, Marian Piegza. // Rocznik Świętochłowicki. – 2003, T. 5, s. 248-253
 59. Komendant w mojej pamięci... : (w obronie czci i honoru Stanisława Duńskiego) / Stefan Łysakowski. // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2003, nr 2, s. 49-56
  a. Na marginesie książki Zdzisława Jobdy "Biała w mojej pamięci"
 60. Konspiracyjna działalność łęczyckich harcerzy w latach 1939-1945 / Bolesław Solarski. // Notatki Płockie. - 1997, [nr] 3, s. 15-18
 61. Krakowskie harcerki na jubileuszowym zlocie harcerstwa polskiego w Spale w 1935 roku / Janusz Wojtycza. // Rocznik Krakowski. – 1999/2000, T. 65/66, s. 133-140
 62. "Kronika Wołomina" drużyny harcerek "Gwiazdy" z 1949 r. / oprac. Janusz Bublewski. // Rocznik Wołomiński. – 2007, T. 3, s. 203-215
 63. Kształt stosunków społecznych przyszłej Polski w publicystyce konspiracji harcerskiej (1939-1944) / Tadeusz Dubicki, Eugeniusz Ponczek. // Zeszyty Historyczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – 1996, Z. 3, s. 207-220
 64. Laureatka Orderu "Polonia Mater Nostra Est" / Roman Łysakowski. // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2006, nr 2, s. 79-82
 65. Legenda Józefa Piłsudskiego w prasie Armii Krajowej i Szarych Szeregów / Maria Wiśniewska. // Niepodległość i Pamięć. - 1997, nr 3, s. 153-160
 66. Legnickie harcerstwo w latach 1945-2000 : (kalendarium) / Czesław Kowalak. // Szkice Legnickie. – 2004, T. 25, s. 307-340
 67. Leszek Czarnik - jeden z "Argonautów" : (z dziejów konspiracji na Ziemiach Wschodnich, 1939-1941) / Oskar Stanisław Czarnik. // Zeszyty Historyczne. – 2002, Z. 141, s. 177-192
 68. List otwarty dotyczący manifestacji harcerzy 3-go maja 1946 r. w Bydgoszczy. Szkolna "defilada" trzeciomajowa 1946 r. w Bydgoszczy [uzup.] / Teodora Maciejewska - Janke. / Krzysztof Fiedler. // Kronika Bydgoska. – 1998, [T.] 19, s. 444-449
 69. Łowiczanin na Międzynarodowym Zlocie Skautów w Anglii (sierpień 1929 r.) / Tadeusz Gumiński. // Szkice Legnickie. -2003,  T. 24, s. 29-40
 70. Moje pierwsze spotkania z Orawą i Spiszem / Janusz Andrusikiewicz. // Orawa. - Nr 36, (1998), s. 80-86
  Akcja Letnia ZHP w 1948 roku
 71. "My chcemy wolnej Polski!" : tajne organizacje harcerskie na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 / Ewa Rzeczkowska. // Glaukopis. – 2007, Nr 7/8, s. 174-207
 72. "Na drogę tam, gdzie włada duch!..." : wzorce i ideały II Drużyny Harcerskiej działającej przy Gimnazjum Słowackiego w Przemyślu w latach międzywojennych / Tomasz Pudłocki. // Rocznik Przemyski. – 2006, T. 42, z. 4, s. 187-194 koncepcjach harcerstwa / Andrzej Glass. // Harcerstwo. - 1996, nr 6, s. 6-13
 73. Od Katowic do Opola : Andrzeja Różanowicza pierwsze miesiące wolności / Bogdan Widera. // Śląsk. – 2005,  nr 6, s. 40-43
 74. Od organizacji do instytucji : szkice robocze książki / Olgierd Pietkiewicz. -  (Harcerstwo w rysie historycznym) // Harcerstwo. - 1997, nr 4/5, s. 2-9
 75. Odradzanie się harcerstwa polskiego w Argentynie w latach 1949-1953 / Paweł Róg. Streszczenie ang. // Przegląd Polonijny. - 2008, z. 1/2, s. 75-79
 76. Organizacja Młodzieży Harcerskiej "Watra" w Mielcu 1944-1945 / Janusz Krężel. // Rocznik Mielecki. - T. 6 (2003), s. 115-135
 77. Partie, ruchy, nurty, związki : harcerstwo w rysie historycznym : szkice robocze książki / Olgierd Fietkiewicz. // Harcerstwo. - 1997, nr 6, s. 9-13
 78. Początki harcerstwa na Warmii i Mazurach do roku 1939 / Halina Płocha. // Harcerstwo. - 1996, nr 6, s. 22-28
 79. Prowadzony na rozstrzelanie / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. // Śląsk. - 2005, nr 9 (2005), s. 8-9
 80. Pytanie o datę... / Olgierd Pietkiewicz. - (Harcerstwo w rysie historycznym) // Harcerstwo. - 1996, nr 11/12, s. 12-18
 81. Relacja Marianny Mroczkowskiej ps. "Magda", "Barbara" dotycząca służby harcerskiej w Powstaniu Warszawskim / oprac. Julian Borkowski. // Niepodległość i Pamięć. - 2006, nr 2, s. 115-140
 82. Różnice w podejściu do celów wychowania w skautingu i harcerstwie na początku XX wieku / Katarzyna Marszałek.  // Zeszyty Naukowe WSHE. – 2008, T. 25, s. 77-87
 83. Ruch harcerski w Polsce w latach 1944-1989 : stan badań i postulaty badawcze / Edyta Głowacka-Sobiech. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2006, nr 1/2, s. 129-138
 84. Seniorzy harcerstwa / Tadeusz Chojnacki. // Harcerstwo. - 1996, nr 10, s.  28-32
  Harcerskie Kręgi Seniorów
 85. Struktura organizacyjna Zielonogórskiej i Gorzowskiej Chorągwi ZHP w latach 1975-1989 / Przemysław Bartkowiak // Studia Zachodnie. – 2007, [Nr] 9, s. 151-161
 86. Szlakiem "Wędrownych Ptaków" / Teresa Harsdorf-Bromowiczowa. // Harcerstwo. - 1996, nr 1/2, s. 42-49
  Drużyna polskich harcerek w Szwecji
 87. Trudne lata : relacje z konferencji poświęconej dziejom harcerstwa polskiego na Śląsku / Bogdan Widera. // Śląsk. - 2007, nr 1, s. 28-30
 88. Udział małopolskiego harcerstwa w budowie zrębów państwowości i obronie granic Polski (1918-1919) / Janusz Wojtycza. // Harcerstwo. - 1996, nr 9, s. 39-43
 89. Udział płockich harcerzy w wojnie 1920 roku / Norbert Wójtowicz. // Notatki Płockie. - 1999, [nr] 4, s. 13-23
 90. Udział sanockich harcerzy w walkach o niepodległość i granice w latach 1918-1920 / Krystyna Chowaniec. // Harcerstwo. - 1997, nr 4/5, s. 34-36
 91. Uniwersytecka Pracownia Polskiej Bibliografii Harcerskiej i Skautowej powstała w Katowicach / Janusz Michułowicz. // Harcerstwo. - 1997, nr 4/5, s. 46-47
 92. W harcerstwie i PW : wspomnienia gimnazjalisty / Stanisław Jagodziński. // Rocznik Lubaczowski. – 1997, T. 7,  s. 131-136
 93. W radzieckiej niewoli. Cz. 1 / Tadeusz Czylok. -  (Katowiccy harcerze lat wojny) // Harcerstwo. - 1997, nr 10, s. 11-20
 94. W radzieckiej niewoli. Cz. 2 / Tadeusz Czylok. - (Katowiccy harcerze lat wojny) // Harcerstwo. - 1997, nr 11/12, s. 24-30
 95. W sprawie roli Kazimierza Koźniewskiego w harcerstwie / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. // Arcana. - 2006, nr 4/5, s. 308-309
 96. Walka o harcerstwo w latach 1945-1950 / Krzysztof Persak. // Harcerstwo. - 1996, nr 4/5, s. 5-15
  a. Fragm. książki "Odrodzenie harcerstwa w 1956 r."
 97. Walka o harcerstwo w latach 1945-1950. Cz. 2 / Krzysztof Persak. // Harcerstwo. - 1996, nr 6, s. 13-21
  a. Fragm. książki "Odrodzenie harcerstwa w 1956 r."
 98. We wrześniu 1939 roku. Cz. 1 / Tadeusz Czylok. - (Katowiccy harcerze lat wojny) // Harcerstwo. - 1997, nr 7/8, s. 37-47
 99. We wrześniu 1939 roku. Cz. 2 / Tadeusz Czylok. - (Katowiccy harcerze lat wojny) // Harcerstwo. - 1997, nr 9, s. 12-26
 100. Wołyńska Chorągiew Harcerzy : szkic historyczny / Władysław Goszczyński. // Rocznik Lwowski. - 1995/1996, s. 99-122
 101. Wpływ Józefa Piłsudskiego na harcerski etos i działalność (1910-1939) /Marian Marek Drozdowski. // Niepodległość i Pamięć. - 1998, nr 1, s. 213-230
 102. Wspomnienia o manifestacji harcerskiej 3 maja 1946 r. w Bydgoszczy / Aleksander Marcin Trzecieliński, Feliks Władyszewski ; oprac. Marian Pawlak. // Kronika Bydgoska. - [T.] 18, (1996), s. 293-299
 103. "Wszystko co nasze Polsce oddamy" : z dziejów harcerstwa polskiego / Bogusław Kowalczyk. // Życie i Myśl. - 1996, nr 4, s. 31-42
 104. Z dziejów pułtuskiego harcerstwa w latach 1912-1948 / Paweł Rzepiński. // Pułtusk. – 2003, T. 5, s. 159-185
 105. Z dziejów turystyki harcerskiej w Poznaniu w latach 1912-1956 / Karolina Buczkowska. // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. – 2004, Z. 53, s. 109-124
 106. Z dziejów Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej w Białej Podlaskiej (1944-1946). [Cz. 1] / Roman Łysakowski. // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2001, [nr] 2, s. 41-54
 107. Zarys historii harcerstwa w Dąbrowicach / Teresa Stokfisz. // Kutnowskie Zeszyty Regionalne – 2003, T. 7, s. 139-154
 108. Zawiszacy w łowickim hufcu Szarych Szeregów / Stanisław Teleman. // Harcerstwo. - 1997, nr 7/8, s. 29-36
 109. Zbigniew Mikołajczak (1929-1992) ps. "Śmigły" - harcerz RP / Alicja Paczoska. // Kronika Bydgoska. – 2002, T. 24, s. 363-368
  Aresztowanie i pobyt w więzieniu w l. 1949-1953
 110. Zespół opracowujący historię wołyńskiego harcerstwa / Henryk Dąbkowski. // Rocznik Lwowski. - 1995/1996, s. 123-125
 111. Związek Harcerstwa Polskiego na ziemi gliwickiej / Kazimierz Tyniów. // Rocznik Muzeum w Gliwicach. – 1998, T. 13, s. 319-322
 112. Źródła do dziejów harcerstwa polskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu / Hanna Staszewska. // Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny. - 1994/1995,R. 2/3, s. 103-114
 113. Źródła do dziejów harcerstwa wielkopolskiego w Archiwum Państwowym w Poznaniu / Hanna Staszewska. // Archeion. – 1997,  T. 97, s. 168-179
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce