Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Nauczanie i wychowanie metodą harcerską
Napisał Edyta Dobek   

NAUCZANIE I WYCHOWANIE METODĄ HARCERSKĄ

Zestawienie bibliograficzne za lata 1990 – 2010

I. KSIĄŻKI
 1. Almanach harcerski / Stefan Miecznikowski. - Łódź : "Lodart" , 1999. - 209 s., [14] s. tabl. : il. (w tym kolor.), nuty ; 21 cm
 2. Biwakowa kuchnia / Mariusz Kurowski, Jarosław Pytlak. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza , 1990. - 76, [4] s. : il. ; 17 cm
 3. Co każdy zastępowy wiedzieć powinien... czyli Jak prowadzić paczkę przyjaciół harcerską metodą / [oprac.] K i M [Wydział Kształcenia i Metodyki - GK ZHP Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego]. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza : na zlec. GK. ZHP , 1990. - 127 s. : nuty, rys. ; 15 cm
 4. Dorobek pedagogiki harcerskiej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 50. rocznicę powstania "Nieprzetartego Szlaku" / pod red. Janusza Wojtyczy ; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP. - Kraków : inGraphic Mateusz Indyka , 2008. - 305 s. : il. ; 21 cm
 5. Droga wzywa Cię... / oprac. Daniel Capała [et al.]. - Radom : Polskie Zakłady Graficzne , cop. 2005. - 75, [1] s. : il. ; 16 cm
 6. Ekologia w pigułce : książeczka dla zastępu / oprac. Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek. - Łódź : Marron Edition , 2006. - 63, [1] s. : il. ; 16 cm
 7. Elementy systemu zuchowego w procesie dydaktyczno-wychowawczym klasy II [drugiej] szkoły podstawowej. Cz. 1-2 / Gustawa Grabowska, Alicja Wysocka, Henryk Grzeszewski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : WSP , 1991. – 2 cz. (139 s. : rys. ; s. [2], 141-411 : nuty, rys.) ; 21 cm
 8. Etos młodości / Kazimierz Bukowski. - Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej , 1991. - 117, [2] s. ; 15 cm
 9. Fundamenty harcerskiej abstynencji. Cz. 1 / Bolesław Leonhard. - [Wyd. 3 popr. i. e. 2]. - Kraków : "Skaut" , 1994. - 33 s. : fot., portr. ; 21 cm
 10. Gawędy druhny Babci / Halina Wiśniewska. - Warszawa : "Horyzonty" , 2001. - 263 s. : il. ; 22 cm
 11. Gawędy o tych które przewodziły : Olga Małkowska, Jadwiga Falkowska, Józefina Łapińska, Jadwiga Zwolakowska / Anna Zawadzka. - Warszawa : "Horyzonty" , 1994. - 175 s. : faks., fot., portr. ; 21 cm
 12. Gawędy o tych które przewodziły. Cz. 2, Maria Wocalewska, Maria Uklejska, Zofia Wołowska, Władysława Martynowicz / Anna Zawadzka. - Warszawa : "Horyzonty" , 1998. - 86, [2] s. : fot., portr. ; 21 cm
 13. Gawędy z drużynowym : zbiór rad i wskazówek dla instruktorów harcerskich / Henryk Glass ; [rys. Stanisław Bobiński] ; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy. - [Wyd. 3 rozsz. i zaktual.]. - Warszawa : "Wydawnictwo Drogowskazów" , 1998. - 128 s. : rys. ; 23 cm
 14. Gra w zielone : poradnik dla drużynowych gromad zuchowych i drużyn harcerskich / [aut. Aldona Kasza, Katarzyna Krawczyk, Wojciech Truszkowski]. - Warszawa : "Horyzonty" , [2005]. - 92 s. : fot. (gł. kolor.), rys. ; 21 cm
 15. Gry i zabawy w izbie harcerskiej / Juliusz Dąbrowski ; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy. - Warszawa : "Wydawnictwo Drogowskazów" : GKH ZHR , 1996. - 106 s. : rys. ; 16 cm
 16. Harcerska antologia papieska / przygot. zespół Marian Marek Drozdowski (red.), Zdzisław Peszkowski, Grzegorz Nowik. - Warszawa : "Adam" , 1999. - 280 s. : il. kolor. ; 24 cm
 17. Harcerski poradnik ekologiczny / Tomasz Romanowski. - Szczecin : Poczta Harcerska Szczecin II , 1997. - 40 s. : il. ; 9 x 10 cm
 18. Harcerski poradnik ilustrowany / Adam Hanuszkiewicz, Wojciech Śliwerski. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza : przy współpr. z Niezależnym Wydaw. Harcerskim "Impuls" , 1990. - 292 s. : nuty,, portr., rys. ; 21 cm
 19. Harcerski poradnik medyczny : "Zdrowiem pomagać innym", ścieżka VI z programu ZHP "Ścieżkami zdrowia" / Sylwia Jurszo, Karolina Kurkowska. - Warszawa : "Horyzonty" , [1999]. - 70, [2] s. : il. ; 21 cm
 20. Harcerski słowniczek abstynencki / Bolesław Leonhard. - Kraków : "Skaut" , 1992. - 240 s. : faks., portr., rys. ; 22 cm
 21. Harcerskie drogi do wolności : materiały z sympozjum Harcerskie drogi do wolności "Salezjańskie Dęby" Aleksandrów Kujawski 26 listopada 2005 roku / pod red. Zbigniewa Formella. - [Piła : Towarzystwo Salezjańskie. Inspektoria pw. św. Wojciecha] , 2006. - 127 s. ; 21 cm
 22. Harcerskie gry i zabawy / Wojciech Śliwerski. - [Wyd. 2]. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza , 1990. - 256 s. : rys. ; 17 cm
 23. Harcerskie gry i zabawy / Wojciech Śliwerski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Horyzonty" , 1998. - 259 s. : rys. ; 17 cm
 24. Harcerskie ideały : [o Związku Harcerstwa Polskiego...] / Związek Harcerstwa Polskiego. - Warszawa : "Horyzonty" , 1997. - 21, [2] s. ; 21 cm
 25. Harcerstwo resocjalizujące / Leszek Mikuła. - Witkowo : ZP [Zakład Poprawczy] , 1995. - 76 s. ; 21 cm
 26. Harcerz z pięciolinią czyli Moja przygoda z CZA ZHP / Lidia Matuszewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Wychowanków im. Władysława Skoraczewskiego. , 2000. - 114 s. : il. ; 20 cm
 27. Idź naprzód : książeczka na stopień pionierki / [red.: Mariola Demkowska, Katarzyna Link, Anna Oleszczyk ; aut. II rozdz.: Stanisław Bakes ; z jęz. fr. tł.: Katarzyna Sadowska]. - [Radom] : Polskie Zakłady Graficzne , [2005]. - 243 s. : il. ; 15 cm
 28. Informator harcerski / w oprac. i pod red. Wacława Wierzewskiego ; [przy oprac. współpracowali Paweł Raj et al.]. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza , 1990. - 528 s., [8] s. tabl. : fot., mapy, nuty, portr., rys. (w tym kolor.) ; 15 cm
 29. Instruktorska czytanka : artykuły z miesięcznika "W kręgu" dla kadry instruktorskiej / [red. Grzegorz Całek]. - Warszawa : "Ruch Całym Życiem" , 2000. - 96 s. ; 20 cm
 30. Instruktorskie rozważania : teksty o metodzie harcerskiej i Zobowiązaniu dla kadry instruktorskiej / Kamila Bokacka, Grzegorz Całek, Marzena Przepiórkowska. - Warszawa : "Ruch Całym Życiem" , 2001. - 41, [1] s. ; 21 cm
 31. Jak być zastępowym ? / Bogusław i Wojciech Śliwerscy. - [Wyd. 2]. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza : "Impuls" , [1991]. - 272 s. : rys., wykr. ; 15 cm
 32. Jak promować harcerstwo : poradnik dla harcerskich komend / Grzegorz Całek. - Warszawa : Centrum NLP i Technik Perswazji , 2000. - 101, [2] s. : il. ; 20 cm
 33. Jak prowadzić drużynę harcerską : uwagi metodyczne / Władysław Szczygieł. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza , 1990. - 112 s. : il. ; 21 cm
 34. Jak prowadzić zastęp harcerski / Władysław Szczygieł ; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy. - Warszawa : "Wydawnictwo Drogowskazów" , 1995. - 49 s. ; 24 cm
 35. Jak prowadzić zastęp harcerski / Władysław Szczygieł ; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy. - Warszawa : "Wydawnictwo Drogowskazów" , 1997. - 49 s. ; 24 cm
 36. Jak prowadzić zastęp harcerski : (uwagi metodyczne) / Władysław Szczygieł. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza , 1990. - 80 s. : rys. ; 21 cm
 37. Jak w XXI wiek : poradnik drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej / [red. Barbara Bogdańska-Pawłowska ; aut. tekstów Mariusz Anaszewicz et al.] ; Związek Harcerstwa Polskiego. Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich" przy Komendzie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej im. "Grunwaldu" w Olsztynie]. - Wyd. 3. - Olsztyn : Ruch Programowo-Metodyczny "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich" przy Komendzie Chorągwi ZHP , 2006. - 298, [2] s. : il. ; 24 cm
 38. Jak zdobywać stopnie instruktorskie : poradnik dla przewodników / Maria Supeł, Gabryjela Zielińska. - Warszawa : "Horyzonty" , [1996]. - 38, [1] s. : nuty ; 21 cm
 39. Kafle z obrzędowego pieca / Marek Kudasiewicz. - Wyd. 5 poszerzone i uzupełnione. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text" , 2007. - 218 s. : il. ; 24 cm
 40. Komputer w drużynie harcerskiej / Grzegorz Całek. - Warszawa : MPS - Marketing Promocja Szkolenia , 1998. - 51 s. : il. ; 20 cm
 41. Książka drużynowego zuchów / Aleksander Kamiński. - [Wyd. 3]. - Warszawa : "Horyzonty" , 1997. - 280, [1] s. : nuty, rys. ; 21 cm
 42. Metoda wędrownicza : skrypt dla drużynowych / oprac. przez zespół w składzie Paweł Zarzycki, Robert Kowalski, Karol Wesołowski. - Warszawa : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej , 2000. - 56 s. : il. ; 17 cm
 43. Model hufca / Artur Jagnieża. - Warszawa : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy : "Harcerskie Luzaki" , 1994. - [2], 19, [1] s. ; 21 cm
 44. Modlitewnik harcerski / oprac. Romuald Turbański ; [il. Joanna Sawicka]. - Poznań : Księgarnia Św[iętego] Wojciecha , 2001. - 139 s. : il. ; 14 cm
 45. Nauczanie i wychowanie metodą harcerską / A. Kamiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej , 2001. - 263, [1] s. : il. ; 21 cm
 46. O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu / Ewa Grodecka. - Warszawa : "Horyzonty" , 1997. - 103, [1] s. ; 17 cm
 47. Obrzędowy piec czyli Zwyczaje, obrzędy, tradycje harcerskie / Marek Kudasiewicz ; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy. - [Wyd. 3 popr. i uzup.]. - Warszawa : "Wydawnictwo Drogowskazów" : GKH ZHR , 1998. - 161 s. : fot., rys. ; 24 cm
 48. Od aktora do zielarza : piosenki i zabawy muzyczne / Henryk Ryszard Żuchowski. - Lublin : "Polihymnia" , 1993. - 56, [3] s. : il., nuty ; 17 cm
 49. Patriotyzm jutra a wyzwania współczesnego harcerstwa / red. Kazimierz Wiatr ; Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Kancelaria Senatu , 2008. - 81, [1] s. ; 29 cm
 50. Pionierka / Andrzej Zajdel ; il. aut. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza , 1990. - 185 s. : rys. ; 15 x 21 cm
 51. Pluralizm w skautingu i harcerstwo / Bolesław Leonhard. - [S. l.] : Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" , cop. 1995. - 9, [1] s. ; 21 cm
 52. Poradnik dla drużynowego / Rudolf Fober ; [Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej]. - Cieszyn : KHZC-ZHP , 1998. - 80 s. : 2 mapy, rys., wykr. ; 21 cm
 53. Poradnik drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej / [red. Barbara Bogdańska - Pawłowska] ; Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich" przy Komendzie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] im. "Grunwaldu" w Olsztynie. - Olsztyn : "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich" , 1996. - 96, [1] s. : faks., fot., il., 1 mapa, 1 pl., err. ; 24 cm
 54. Poradnik drużynowego gromady zuchowej / pod red. Ewy Prędkiej i Sławomira Rudzińskiego. - Warszawa : "Horyzonty" , 1997. - 224 s. : nuty, rys. kolor. ; 22 cm
 55. Poradnik drużynowego gromady zuchowej / pod red. Sławomira Rudzińskiego i Ewy Prędkiej ; [aut. rozdz. Aleksandra Piotrowska et al.]. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : "Horyzonty" , 2004. - 251 s. : nuty, rys. kolor ; 21 cm
 56. Poradnik harcerski / Szczecin : Poczta Harcerska Szczecin II , 1997. - 33 s. : portr., rys. ; 15 cm
 57. Przewodnik dla przewodnika : poradnik drużynowego drużyny harcerskiej / pod red. Ewy Prędkiej ; [aut. Kamila Bokacka, Ewa Prędka, Jerzy Rzędowski]. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Składnica Harcerska 4 Żywioły HBW "Horyzonty" , 2006. - 135 s. : il. kolor. ; 21 cm
 58. Przyrzeczenie harcerskie / Bogusław Śliwerski. - [Wyd. 1 bez ingerencji cenzury]. - Kraków : "Impuls" , 1994. - 208 s. : 2 faks., 2 fot., rys. ; 16 cm
 59. Przyszłość w przeszłości : na ścieżce wychowania patriotycznego w harcerstwie / Wojciech Hausner. - Warszawa : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy , 2006. - 71, [1] s. : il. ; 21 cm
 60. Refleksje o harcerstwie i wychowaniu / Tomasz Strzembosz ; wstęp, wybór i oprac. Adam F. Baran. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk , 2005. - 264 s. ; 21 cm
 61. Refleksje o harcerstwie i wychowaniu / Tomasz Strzembosz ; wstęp, wybór i oprac. Adam F. Baran ; przedm. Marcin Jędrzejewski. - Wyd. 2. - Poznań : ZHR Poznańczyk ; Warszawa : na zlec. Naczelnictwa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej , 2006. - 264, [1] s. ; 21 cm
 62. Rola i miejsce harcerstwa w czasach kryzysu wartości i wychowania : Konferencja Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa, 6 marca 2004 / [materiały oprac. Wanda Czarnota]. - Warszawa : Składnica Harcerska 4 Żywioły : na zlec. Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego , 2005. - 88, [1] s. ; 21 cm
 63. Siła jest w Tobie / Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza , 1990. - 72 s. : rys. ; 21 cm
 64. Skauting dzisiaj : gawędy o harcerstwie / Robert M. Wujek ; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy. - Warszawa : Wydaw. "Drogowskazów" , 1995. - 130 s. : il. ; 24 cm
 65. Sprawności harcerskie / Związek Harcerstwa Polskiego. Główna Kwatera. - [Warszawa] : "Horyzonty" , 1993. - 72 s. : rys. ; 17 cm
 66. Sprawności zuchowe. Cz. 1, Podstawowy zestaw sprawności zdobywanych zespołowo. / Związek Harcerstwa Polskiego. Główna Kwatera. - Warszawa : "Horyzonty" , 1997. - 107 s., [4] s. tabl. kolor. : rys. ; 21 cm
 67. Sprawności zuchowe. Cz. 2, Podstawowy zestaw sprawności zdobywanych indywidualnie : gwiazdki zuchowe / Związek Harcerstwa Polskiego. Główna Kwatera. - Warszawa : "Horyzonty" , 1997. - 77 s., [4] s. il. kolor. ; 20 cm
 68. Starszoharcerskie znaki służb / [oprac. red. Krzysztof Sikora] ; Związek Harcerstwa Polskiego. Główna Kwatera. Wydział Harcerstwa Starszego i Specjalności. - Warszawa : "Horyzonty" , 1997. - 26, [2] s. ; 17 cm
 69. Statut Związku Harcerstwa Polskiego / Związek Harcerstwa Polskiego. - [S. l.] : ZHP , 1991. - 31, [1] s. ; 16 cm
 70. Sto i 43 [czterdzieści trzy] rady dla drużynowych / Piotr Tomaszewski. - Szczecin : Poczta Harcerska Szczecin II , 1997. - 63, [1] s. : rys. ; 7 x 11 cm
 71. Stopnie harcerek : komentarz metodyczny / [oprac. i red. Anna Czekalska-Nikołajew et al.] ; Stowarzyszenie Harcerskie. - Warszawa : SH , 1998. - 39 s. ; 21 cm
 72. Stopnie i sprawności harcerek / [oprac. i red. Anna Czekalska-Nikołajew et al.] ; Stowarzyszenie Harcerskie. - Warszawa : SH , 1998. - 171 s. : rys. ; 21 cm
 73. Stopnie i sprawności harcerskie / Związek Harcerstwa Polskiego. Główna Kwatera. - [Wyd. 2 z ważnością od dnia 1 czerwca 1993 r.]. - Warszawa : "Horyzonty" , 1998. - 130, [2] s. : rys. ; 20 cm
 74. Stosowanie metody harcerskiej w drużynie / Marek Kamecki ; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy. - Warszawa : "Wydawnictwo Drogowskazów" : GKH ZHR , 1997. - 61 s. : wykr. ; 24 cm
 75. Stosowanie metody harcerskiej w drużynie [harcerzy] / Marek Kamecki ; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy. - Warszawa : "Wydawnictwo Drogowskazów" : GKH ZHR , 1995. - 61 s. : 1 portr. ; 24 cm
 76. Styl życia / Stefan Mirowski. - [Wyd. 2 poszerz.]. - Warszawa : "Horyzonty" , 1997. - 115, [1] s. ; 20 cm
 77. System stopni harcerskich / Związek Harcerstwa Polskiego. Główna Kwatera. - [Warszawa] : "Horyzonty" , 1993. - 29 s. : rys. ; 17 cm
 78. Szkolenie spadochronowe w ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] : wskazówki dla drużynowych / oprac. Ryszard Rybarczyk ; Związek Harcerstwa Polskiego. Główna Kwatera. Wydział Specjalności. - Warszawa : "Horyzonty" , 1995. - 59 s. : rys., wykr. ; 17 cm
 79. Szyfry / Wojciech Śliwerski. - Kraków : "Impuls" , 1991. - 56 s. : rys. ; 15 cm
 80. Śnieżnobiały uśmiech / [oprac. Beata Hallmann, Sławomir Rudziński] ; Związek Harcerstwa Polskiego. Główna Kwatera. - Warszawa : "Horyzonty" , 1997. - 29, [1] s., [4] k. luz. : nuty, 1 rys. ; 21 cm
  Gry i zabawy -- poradnik
 81. Śnieżnobiały uśmiech. Cz. 2, Powrót czarownicy Próchnicy / Związek Harcerstwa Polskiego. Główna Kwatera. - Warszawa : "Horyzonty" , 1998. - 36 s., [1] k. tabl. luz. : nuty, rys. ; 21 cm
 82. Świadectwo czasu minionego : ciąg dalszy / Zofia z Radziwiłłów Skórzyńska. - Warszawa : "Semper" , cop. 1996. - 140, [1] s. : fot., portr. ; 21 cm
 83. Światło pustyni : wyprawa do krainy Lehete / Monika Panfil, Karolina Maciołek. - Zielona Góra : "Chroma" Drukarnia Krzysztof Raczkowski : na zlec. Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego , 2006. - 52 s. ; 21 cm
 84. Tęcza - znak przymierza... zuchową drogą do Boga : wychowanie religijne w gromadzie zuchowej / Marta Kodura. - Warszawa : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej , 2000. - 55 s. : il. ; 24 cm
 85. Uczestnicy "Akcji Celestynów" w harcerskiej gawędzie / Celestynów : Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne : przy współudz. Wójta Gminy Celestynów , 1993. - 23, [1] s. : 1 portr. ; 21 cm
 86. Vademecum zastępowego Chytrego Kota / Marek Kudasiewicz. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text" , 2007. - 640 s. : il. ; 17 cm
 87. W gromadzie zuchów : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Zwolakowskiej. - Wyd. 3. -Warszawa : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej , 2001. - 326 s. : il., nuty ; 18 cm
 88. W sztafecie pokoleń : historia i bieżące zadania harcerstwa / Lublin : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Lubelska Chorągiew Harcerzy, 2003. - 168 s. ; 24 cm
 89. Wielka przygoda życia / Andrzej Glass ; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy. - Warszawa : "Wydawnictwo Drogowskazów" : GKH ZHR , 1996. - 222 s. : rys., err. ; 24 cm
 90. Wielka przygoda życia / Andrzej Glass ; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Główna Kwatera Harcerzy. - Warszawa : "Wydawnictwo Drogowskazów" : GKH ZHR , 1997. - 225 s. : rys. ; 24 cm
 91. Wśród lasów, jezior i gór : na harcerskiej drodze / Roman Michałowski. - Podkowa Leśna : "Aula" , cop. 1997. - S. 3-99, [23] s. tabl. (w tym 1 kolor.) : fot., portr., err. ; 21 cm
 92. Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską / red. Anna Petkowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej. - Lublin : Wydawnictwo KUL , 2009. - 417 s. : il. kolor. ; 24 cm
 93. Wychowanie dla obronności kraju w Związku Harcerstwa Polskiego / Sławomir Mazur. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP , 1990. - 314 s. : 1 mapa, rys. ; 24 cm
 94. Z lilijką na pięciolinii / [red. Roman Landowski]. - Tczew : Kociewski Kantor Edytorski , cop. 1997. - 28 s. : fot., portr. ; 29 cm
 95. Zamiast wykładów / Grzegorz Całek. - Warszawa : "Horyzonty" , 1995. - 28 s. : rys. ; 21 cm
 96. Zasady musztry i ceremoniału harcerskiego / [wybór tekstów i oprac. Danuta Skrońska ; aut. D. Skrońska et al.] ; Związek Harcerstwa Polskiego. - Warszawa : "Horyzonty" , 1997. - 63, [1] s. : nuty, rys. ; 20 cm
 97. Zielona drużyna : poradnik dla drużynowych drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych / [aut. Aldona Kasza, Katarzyna Krawczyk, Paweł Ambrożewicz]. - Warszawa : "Horyzonty" , [2005]. - 87, [1] s. : fot. kolor., rys. ; 21 cm
 98. Zuchowa majsterka do sprawności / Stefan Wojtkiewicz. - Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza , 1990. - 146 s. : rys. ; 21 cm
 99. Związek Harcerstwa Polskiego jako środowisko wychowawcze / Ada Rusiecka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : WSP , 1990. - 146 s. ; 21 cm

II. Artykuły z czasopism


 1. Harcerska metoda wychowawcza / Wacław Leszczyński. // Wychowawca. - 2005, nr 7/8, s. 21-23
 2. Harcerski ideał wychowawczy / Zbigniew Formella. // Paedagogia Christiana. – 1999,  [T.] 3, s. 87-103
 3. Harcerstwo na progu XXI wieku : wychowawcza funkcja organizacji pozaszkolnych / Adam F. Baran. // Ethos. - 2006, nr 3, s. 177-185
 4. Harcerstwo w szkole / Witold Sildatk. // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 33-34
 5. Jeździectwo w działalności wychowawczej drużyn kawalerii harcerskiej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-2000) / Maciej Droń. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. – 2005, Z. 6, s. 97-106
 6. Kilka refleksji o harcerskim wychowaniu / Michał Bobrzyński. // Cywilizacja. – 2003, Nr 7, s. 179-192
 7. Ku czci dawnych bohaterów / Rafał Ryszka. // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 18-19
 8. Literatura o tematyce harcerskiej jako nośnik wartości etosowych / Marta Zborowska-Matusiewicz. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. – 2006, Nr 13, s. 165-185
 9. Metoda harcerska w wychowaniu / Łukasz Hajduk. // Horyzonty Wychowania. - 2007, nr 11, s. 251-258
 10. Miejsce "Nieprzetartego Szlaku" w procesie rehabilitacji / Józef Sowa. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 40-48
 11. Olimpizm i harcerstwo : w poszukiwaniu nowej wspólnoty / Józef Lipiec. // Kultura Fizyczna. - 2001, nr 7/8, s. 1-3
 12. Olimpizm i harcerstwo : w poszukiwaniu nowej wspólnoty / Józef Lipiec. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 3, s. 4-7
 13. Rola drużyny harcerskiej w wychowaniu do zdrowego trybu życia i umiejętnego organizowania czasu wolnego / Hanna Radziszewska. // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 38-39
 14. Rola organizacji harcerskich w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego / Jacek Kurzępa. // Rocznik Lubuski. – 2003,  T. 29, cz. 1, s. 281-294
 15. Sympozjum: Harcerskie drogi do wolności "Salezjańskie Dęby" : (Aleksandrów Kujawski, 26 listopada 2005 r.) / Zbigniew Formella. // Seminare. – 2006, T. 23, s. 461-464
 16. Szkoła ma wychowywać poprzez rzetelne uczenie / Michał Bobrzyński ; rozm. przepr. Patrycja Mikulska. // Ethos. - 2006, nr 3, s. 197-208
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce