Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 19 stycznia 2022
 
Niepowodzenia szkolne
Napisał Edyta Dobek   

NIEPOWODZENIA SZKOLNE

Zestawienie bibliograficzne za lata 1994 – 2010

I. KSIĄŻKI
 1. Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009. - 398, [1] s. : il. ; 24 cm.
 2. Autonomia czy odłączenie? : rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce / Ewa Domagała – Zyśk. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , cop. 2004. - 272, [3] s. : wykr. ; 24 cm
 3. Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? / Sylvia B. Rimm ; przeł. [z ang.] Dorota Ekiert-Grabowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1994. - 388, [4] s. ; 20 cm
 4. Bezbronni : odpad szkolny na wsi / Zbigniew Kwieciński. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Toruń : "Edytor", 2002. - 323 s. : il. ; 20 cm.
 5. Bezradność intelektualna w szkole / Grzegorz Sędek. - Warszawa : Wydaw. Instytutu Psychologii , 1995. - 184 s. : wykr. ; 24 cm
 6. Dzieci z trudnościami edukacyjnymi / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek, Mirosława Nyczaj-Drąg ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Wydaw. UZ , 2002. - 145 s. : il., nuty ; 24 cm
 7. Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Małgorzata Święcicka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej , 1997. - 16 s. : 3 faks., 1 rys. ; 15 x 21 cm
 8. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 2 poprawione i uzupełnione. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1994. - 291, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm
 9. Gdy dziecko ma problemy w klasie / Ángel Morales Gómez ; przekł.: Sylwia Mazurkiewicz-Petek. - Kraków : "eSPe", 2002. - 191, [1] s. ; 20 cm.
 10. Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wadą słuchu : metody diagnozy, wersja werbalna i wersja w systemie językowo-migowym / Małgorzata Kulisiewicz. -  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1996. - 146, [1] s. : fot. ; 21 cm
 11. Jak dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia z ogólnymi trudnościami w nauce? : materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kańtoch ; [oprac. A. Bazylewicz et al.] ; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach. - Katowice : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" , 2006. - 34 s. ; 21 cm
 12. Jak pomagać dziecku w nauce / Gordon W. Green ; z ang. przeł. Hanna Jankowska. - Warszawa : "Diogenes" : "Świat Książki" , 1997. - 166, [1] s. : rys. ; 21 cm
 13. Jak pomagać dziecku w nauce / Gordon W. Green ; z ang. przeł. Hanna Jankowska. - Warszawa : "Diogenes" : "Świat Książki" , 2000. - 166, [1] s. : il. ; 21 cm
 14. Jak pomóc dziecku się uczyć? : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Dorota Skwark. - Kielce : Wydawnictwo MD Monika Duda , cop. 2008. - 63 s. ; 21 cm
 15. Kłopoty z emocjami dzieci : ścieżki zmiany / Leokadia Wiatrowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 247 s. : il. ; 21 cm.
 16. Kreowanie rozwoju dziecka : kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce / Izabela Mańkowska. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon , 2005. - 208 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
 17. Matematyka : [praca zbiorowa. Z.1 , Minimum wymagań w klasach IV-VIII szkoły podstawowej / pod red. Barbary Kozioł] ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. - Gorzów Wielkopolski : WOM , 1995. - S. 3-29, [1] : rys. ; 21 cm
 18. Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu : zeszyt ćwiczeń : struktura 7, 8 / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna]. - Wyd. 2. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , cop. 1998. - 64 s. : 3 il. ; 21 cm
 19. Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu : zeszyt ćwiczeń : struktura 13, 14 / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , cop. 1998. - 64 s. : il. ; 21 cm
 20. Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu : zeszyt ćwiczeń : struktura 15, 16 / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , cop. 1998. - 64 s. : il. ; 21 cm
 21. Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu : zeszyt ćwiczeń : struktura 17, 18 / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , cop. 1998. - 64 s. ; 21 cm
 22. Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją : przewodnik dla nauczyciela / Marta Bogdanowicz, Aleksandra Bućko, Renata Czabaj. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon , 2008. - 84 s. : il. ; 29 cm
 23. Mój uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześcio- siedmio- i dziewięcio- dziesięciolatków / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , cop. 2005. - 179, [3] s. ; 24 cm
 24. "Nie cierpię szkoły!" : jak pomóc dziecku w problemach szkolnych : poradnik dla rodziców / Marie - Claude Beliveau ; z fr. przeł. Janina Dembska. - Warszawa : Klub dla Ciebie – Bauer - Weltbild Media , cop. 2005. - 159, [1] s. ; 20 cm
 25. Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje / David Heyne, Stephanie Rollings ; współpr. Neville King i Bruce Tonge ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2008. - 87, [1] s. ; 21 cm
 26. Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne / Agnieszka Domagała - Kręcioch. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2008. - 194 s. : il. ; 21 cm
 27. Niepowodzenia szkolne : praca zespołowa / pod red. Jana Łyska. - Kraków : "Impuls" , 1998. -192 s. : il. ; 24 cm
 28. Niepowodzenia uczniów w procesie glottodydaktycznym / Krystyna Janaszek. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US , 1995. - 193 s. ; 24 cm
 29. Niepowodzenia w nauce : przyczyny, skutki, zapobieganie / Bogumiła Łuczak. - Warszawa : G&P , 2000. - 48 s. : il. ; 24 cm
 30. Niepowodzenia w nauce i ich uwarunkowania / Władysław Szlufik ; wstępem poprzedził Jan Konopnicki ; posłowiem opatrzył Stanisław Podobiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP , 1998. - 152, [3] s. ; 21 cm
 31. Pedagogika trudności w uczeniu się / Rolf Werning, Birgit Lütje-Klose ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 216 s. ; 24 cm
 32. Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu : przegląd metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej / Teresa Opolska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej , 1997. - 60 s. ; 21 cm
 33. Poziom osiągnięć szkolnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na etapie gimnazjum a forma organizacyjna kształcenia / Iwona Chrzanowska. - Łódź : Wydaw. UŁ , 2004. - 501 s. : rys., wykr. ; 24 cm
 34. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska. - Wyd. 3 [zm.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1994. - 367, [1] s. : rys. ; 21 cm
 35. Progi szkolne : praca zbiorowa / pod red. Juliana Radziewicza. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych , 2000. - 130, [1] s. : il. ; 21 cm
 36. Program "Krok za krokiem" : zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat / pod red. Marii Piszczek. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea" , cop. 2006. - 167 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
 37. Przecież moje dziecko nie jest głupie! : zaburzenia w rozwoju i nauce / Gislind Binder, Richard Michaelis ; z niem. przeł. Ryszard Turczyn. - Warszawa : "Klub dla Ciebie" , 2001. - 246, [2] s. ; 21 cm
 38. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 [osiemnastu] struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1994. - 278, [2] s. : il. ; 21 cm
 39. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : książka do ćwiczeń w czytaniu / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 56 s. ; 30 cm
 40. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zestawy do ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna ; il. Katarzyna Czerner -Wieczorek]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - [36] s. : rys. kolor. ; 29 cm
 41. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zeszyt ćwiczeń. [Z. 1], Struktura 1, 2 / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 64 s. ; 21 cm
 42. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zeszyt ćwiczeń. [Z. 2], Struktura 3, 4 / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 64 s. ; 21 cm
 43. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zeszyt ćwiczeń. [Z. 3], Struktura 5, 6 / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 64 s. ; 21 cm
 44. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zeszyt ćwiczeń. [Z. 4], Struktura 7, 8 / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 64 s. : rys. ; 21 cm
 45. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zeszyt ćwiczeń. [Z. 5], Struktura 9, 10 / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 64 s. : 2 rys. ; 21 cm
 46. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zeszyt ćwiczeń. [Z. 6], Struktura 11, 12 / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 64 s. : 2 rys. ; 21 cm
 47. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zeszyt ćwiczeń. [Z. 7], Struktura 13, 14 / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 64 s. : 2 rys. ; 21 cm
 48. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zeszyt ćwiczeń. [Z. 8], Struktura 15, 16 / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna]. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 64 s. : 2 rys. ; 21 cm
 49. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zeszyt ćwiczeń. [Z. 9], Struktura 17, 18 / [aut. Ewa Kujawa, Maria Kurzyna]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 64 s. : 1 rys. ; 21 cm
 50. Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej / Józefa Brągiel. - Opole : UO , 1994. - 105 s. : rys. ; 24 cm
 51. Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci sześcioletnich wykazujących fragmentaryczne deficyty rozwojowe / Ewa Zwolińska. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw. Uczelniane , 1996. - 116, [1] s. ; 24 cm
 52. Rozwój somatyczny i motoryczny dzieci w okresie osiągania dojrzałości edukacyjnej w świetle patologii szkolno-wychowawczej / Wiesław Skoczylas. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , 1999. - 98, [2] s. : il. ; 24 cm
 53. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls" , 2000. - 172, [1] s. : il. ; 23 cm
 54. Szkoła - nauczyciel - uczeń : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kukołowicz. - Wyd. 2. - Stalowa Wola : Wydział Nauk Społecznych KUL. Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej. F WNS KUL , 1996. - 60 s. ; 21 cm
 55. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. naukową Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls , 2005. - 120, [1] s. ; 24 cm
 56. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007. - 120, [1] s. ; 24 cm
 57. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2005. - 178, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
 58. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007. - 178, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
 59. Terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym : praca zbiorowa / pod red. Marii Burtowy i Andrzeja Twardowskiego ; [Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Kaliszu]. - Kalisz : WOM , 1996. - 144 s. : 1 wykr. ; 21 cm
 60. Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce / red. nauk. Antoni Balejko, Monika Zińczuk ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii[!]. Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej. -  Białystok : Wydawnictwo "Logopeda Radzi" : staraniem Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku , 2006. - 302, [33] s. : il. ; 24 cm
 61. Toruńska Szkoła Terapeutyczna / pod red. Jadwigi Jastrząb. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit" , 1997. - 240 s., [16] s. fot. kolor. : rys. ; 23 cm
 62. Trudne sytuacje w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej / red. prowadzący Janusz Żmijski. - Warszawa : Wydawnictwo Dr Josef Raabe, 2004. - Pag varia. : il. ; 32 cm.
 63. Trudne sytuacje w szkole podstawowej : poradnik dla dyrektorów i nauczycieli klas IV-VI / red. wyd. podstawowego Agnieszka Kacprzak, Anna Szewczyk. - Warszawa : Raabe Wydawnictwo dr Josef Raabe, 2003. - Pag varia. : il. ; 32 cm.
 64. Trudności w nauce a programy edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Karbowniczek. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002. - 282, [2] s. : il. ; 21 cm.
 65. Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek. - Wyd. 2 zm. - Gdynia : "Operon" , 2005. - 223 s. : il., faks., rys. ; 24 cm
 66. Udział nauczyciela bibliotekarza w pokonywaniu specyficznych trudności uczniów w nauce : II sesja metodyczna, Gdańsk, 3 listopada 2004 r.: materiały sesyjne / [red. Beata Symbor, Zdzisława Woźniak-Lipińska]. - Gdańsk : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej , 2004. - 68 s., [3] k. tabl. : il. ; 30 cm
 67. W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania / pod red. nauk. Mariana Sinicy i Anety Rudzińskiej-Rogoży ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2005. - 169 s. : il. ; 24 cm
 68. Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza J. Zabłockiego i Wojciecha Brejnaka. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 2004. - 151 s. ; 24 cm
 69. Wyznaczniki gotowości do pomocy uczniom / Barbara Hajduk. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe , 1995. - 134 s., [5] k. tabl. złoż. ; 20 cm
 70. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I – III / pod red. Wandy Turewicz ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. - Zielona Góra : ODN, 1996. - 89 s. : 2 fot., rys. ; 21 x 29 cm
 71. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , [2002]. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm
 72. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , [2005]. - 149, [1] s. : rys. ; 24 cm
 73. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 232 s. : rys. ; 20 cm
 74. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007. - 98, [2] s. : il. ; 24 cm

II. Artykuły z czasopism


 1. Badanie lateralizacji u dziecka z trudnościami w nauce / Krystyna Sochacka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 34-36
 2. Bezradność, która może doprowadzić do depresji / Renata Sikora. // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 52-53
 3. Bezrobocie rodziców a osiągnięcia szkolne ich dzieci / Mirosław Szymański. // Edukacja. - 1996, nr 4, s. 85-101
 4. Co robić, aby moje dziecko nie miało trudności w szkole? / Mariola Jankowska. // Życie Szkoły. - 1999, nr 4, s. 259-263
 5. Deficyty rozwojowe i ich wpływ na niepowodzenia szkolne uczniów oraz sposoby ich przezwyciężania / Jadwiga Garlińska. // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2004, nr 3, s. 30-35
 6. Diagnozowanie trudności w nauce / Łucja Strużyk. // Życie Szkoły. - 2002, nr 10, s. 610-613
 7. Dla kogo trudna matematyka? / Mirosława Dziugieł. // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s. 407-409
 8. Dla kogo trudna matematyka / Elżbieta Kawczyńska. // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 49-52
 9. Dominacja prawej półkuli mózgowej a problemy szkolne / Emilia Kosowska-Stępniak. // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 38-42
 10. Drugoroczność - problem czy wyzwanie? / Zofia Grabowska. // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 2, s. 35-39
 11. Drugoroczność w opinii nauczycieli / Maciej Mularczyk. // Nowa Szkoła. - 1996, nr 6, s. 9-14
 12. Dydaktyczne przyczyny niepowodzeń szkolnych - badania własne / Ewa Durka. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2004, nr 1, s. 167-173
 13. Dyslektyk to znaczy nieprzystosowany? / Bożena Krupa. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 2, s. 18-27
 14. Działania twórcze jako sposób zapobiegania niepowodzeniom wychowawczym / Bogusława Matwijów. Streszczenie w języku niemieckim. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. – 1996, Z. 25,  s. 31-41
 15. Dzieci nieakceptowane przez grupę rówieśniczą a wyniki w nauce / Andrzej Mamroł. // Prace Uczestników Studium Doktoranckiego. – 2000, [T.] 2,  s. 69-71
 16. Dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się w starszych klasach szkoły podstawowej / Anna Wojnarska. // Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia. – 1995, Vol. 8, s. 69-79
 17. Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu - leniwe, niezdolne, a może dyslektyk? / Elżbieta Waszkiewicz. // Życie Szkoły. - 1997, nr 1, s. 54-58
 18. Dziecko z trudnościami w nauce : czy można mu pomóc? / Wioletta Barczak. // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 206-210
 19. Dziecko z trudnościami w uczeniu się / Bożena Dittfeld. // Nowa Szkoła. – 2006,  nr 2, s. 47-51
 20. Edukacja wczesnoszkolna dzieci o odmiennym rozwoju / Hanna Krauze-Sikorska. // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s. 158-165
 21. Ekologiczne uwarunkowania trudności w uczeniu się dzieci śląskich / Krystyna Moczia. // Środowisko i Rozwój. - 2004, nr 1, s. 185-200
 22. Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Monika Jurewicz.// Nowa Szkoła. – 2008, nr 3, s. 40-45
 23. Fragmentaryczne deficyty rozwojowe a trudności w nauce czytania i pisania / Zofia Lorenc. // Rocznik Przemyski. - 1999, z. 1, s. 49-56
 24. Gdy z uczniem „coś” się dzieje – problem Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć uczniów zdolnych / Monika Kowalska-Wojtysiak.// Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 98-105
 25. Indywidualna praca z dzieckiem / Krzysztof Błaszczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 48-49
 26. Interakcje nauczyciel - uczeń słaby / Alicja Antas - Gradzińska. // Zeszyty Naukowe, Nauki Humanistyczne / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. – 1998, Nr 52, s. 173-178
 27. Jak pomóc dzieciom, którym trudno się uczyć? / Elżbieta Wójtowicz. // Życie Szkoły. - 1998, nr 3, s. 183-187
 28. Jak pomóc dziecku / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak. // Życie Szkoły. – 2007, nr 3,  s. 5-10
 29. Jaki wpływ ma środowisko rodzinne na niepowodzenia szkolne uczniów klas młodszych? : (w świetle badań własnych) / Jadwiga Solarz-Rzepka. // Nauczyciel i Szkoła. - 1997, nr 2, s. 53-60
 30. Kiedy uczeń głupio odpowiada – zespól bezradności intelektualnej / Sylwia Bedyńska // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 3-12
 31. Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda. //  Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 46-55
 32. Klasy wyrównawcze formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb. // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 6, dod. s. I-XII
 33. Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia / Henryka Kwiatkowska. Streszczenie w języku angielskim. // Edukacja. - 2002, nr 1, s. 57-66
 34. Konsekwencje parcjalnych deficytów rozwojowych dla kariery szkolnej uczniów / Krystyna Grad. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 36-37
 35. Krótka refleksja na temat rozumienia niepowodzeń szkolnych w Polsce : (w zależności od obowiązującej ideologii społecznej) / Beata Kozieł // Ruch Pedagogiczny. – 2008, nr 1 / 2, s. 79-84
 36. Kryzys uczuć u dzieci : niepowodzenia szkolne i wagary / Elżbieta Januszewska. // Studia Psychologiczne KUL. – 1996, T. 8, s. 267-285
 37. Lateralizacja skrzyżowana a trudności w nauce czytania i pisania / Patrycja  Huget.  // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – 2000, T. 53,  s. 113-123
 38. Lęk przed niepowodzeniami na lekcjach geografii / Bożena Wójtowicz. // Geografia w Szkole. - 1997, nr 4, s. 236-238
 39. Między adaptacją a emancypacją : (refleksje inspirowane brytyjskimi próbami przeciwdziałania spadkowi osiągnięć szkolnych uczniów) / Anna Murawska. // Nowa Szkoła. - 1996, nr 7, s. 9-12
 40. Minimalizacja drugoroczności - między teraźniejszością a przyszłością / Anna  Karpińska. // Test. - 1997, nr 2, s. 10-15
 41. Myśli o samobójstwie a osiągnięcia i niepowodzenia w nauce / Maja Urzędowska. // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 2000, nr 1, s. 119-132
 42. Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne / Celestyna Grzywniak. // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 334-338
 43. Nauczanie matematyki a zdolności matematyczne / Kazimierz Kotlarski. Streszczenie w języku angielskim. // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia. – 2000, Z. 8, s. 77-86
 44. Niektóre przyczyny niepowodzeń szkolnych / Jadwiga Jastrząb. // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 10/11, dod. s. I-V
 45. Niektóre przyczyny niepowodzeń szkolnych / Kazimierz Misiołek. // Nauczyciel i Szkoła. - 1997, nr 2, s. 61-69
 46. Niektóre przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych / Wacław Wojak. // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1997, nr 6, s. 20-22
 47. Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne / Wiesław Sikorski.// Edukacja. - 2001, nr 3, s. 49-63
 48. Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze / Małgorzata Ostrowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 9, s. 19
 49. Niepowodzenia szkolne / Piotr Pary. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 43-45
 50. Niepowodzenia szkolne : jak pracować z uczniami w obszarze dydaktyki? / Ewa Kozak. // Nowa Szkoła. – 2005, nr 3, s. 17-21
 51. Niepowodzenia szkolne : (zestawienie bibliograficzne z lat 1990-1995) / Anna Karpińska. // Nowa Szkoła. - 1997, nr 5, s. 50-52
 52. Niepowodzenia szkolne - problem szkoły czy ucznia? / Jadwiga Jastrząb. // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 7/9, dod. s. I-VI
 53. Niepowodzenia szkolne a specyficzne trudności w uczeniu się / Magdalena Walawska. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – 2004, T. 3, s. 293-302
 54. Niepowodzenia szkolne – jak im zapobiegać i przeciwdziałać? : (w opinii nauczycieli i rodziców z jastrzębskich szkół) / Beata Kozieł.// Nowa Szkoła. – 2008, nr 5, s. 20-33
 55. Niepowodzenia szkolne studentów / Ewelina Krzymowska.// Edukacja i Dialog. – 2009, nr 2, s. 34-35
 56. Niepowodzenia szkolne uczniów a funkcjonowanie rodziny / Alicja Kozubska. // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 9-14
 57. Niepowodzenia szkolne uczniów reformowanego gimnazjum / Robert Sarnecki.// Nowa Szkoła. – 2008, nr 7, s. 32-38
 58. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych - jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska. // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 27-30
 59. Niepowodzenia szkolne w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Nowicka. // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3/4, s. 138-140
 60. Niepowodzenia szkolne w opinii wychowanków domu dziecka / Renata Szczepanik. // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 3, s. 31-36
 61. Niepowodzenia w nauce szkolnej - uwarunkowania i terapia / Waldemar Woźniak, Waldemar Piekarski. // Łódzkie Studia Teologiczne. – 2004, T. 13, s. 337-350
 62. Niepowodzenie szkolne niejedno ma imię / Ewa Sokołowska.// Psychologia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 3-13
 63. Niewerbalne trudności w uczeniu się (NLD) a inne zaburzenia / Piotr Gindrich. // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. – 2003, Nr 3, s. 99-104
 64. O niektórych przyczynach niepowodzeń dydaktycznych nauczycieli i młodzieży szkolnej / Jan Obrębski. // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1997, nr 5, s. 292-298
 65. O syndromie nieadekwatnych osiągnięć / Justyna Jasiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 9, s. 34-37
 66. Obraz siebie u uczniów z trudnościami w nauce szkolnej w zależności od płci / Stanisława Tucholska. Streszczenie w języku angielskim. // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 1, s. 37-43
 67. Odmienność a niepowodzenia szkolne / Anna Karpińska. // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 6, s. 3-6
 68. Osiągnięcia szkolne uczniów a charakter ich stosunków z rodzicami / Wiesław Sikorski. // Opieka Wychowanie  Terapia. - 1996, nr 4, s. 39-44
 69. Osiągnięcia w nauce uczniów w klasach początkowych : (w kontekście diagnoz z okresu poprzedzającego edukację szkolną) / Wiesława Rempel. // Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis. – 2001, Nr 2, s. 121-133
 70. Pierwsze trudności szkolne dziecka. Cz. 1 /Wojciech Brejnak.// Przyjaciel Dziecka. – 1997, nr 7-9, s. 18-19
 71. Pierwsze trudności szkolne dziecka. Cz. 2 /Wojciech Brejnak.// Przyjaciel Dziecka. – 1997, nr 10-12, s. 25-26
 72. Płeć a trudności w uczeniu się / Piotr Gindrich. // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2001, T.  21, s. 113-119
 73. Pod górkę do liceum czyli o niebezpieczeństwach sukcesu / Alicja Zięba. // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1997, nr 7, s. 22-25
 74. Pomoc terapeutyczna dzieciom z trudnościami w nauce / Urszula Maria Pietuch. // Test. - 1997, nr 1, s. 94-95
 75. Pomoc terapeutyczna dzieciom z trudnościami w nauce czytania i pisania : przegląd problemów / Marietta Żubkowska. // Kultura i Edukacja - 2000, nr 1/2, s. 118-124
 76. Powodzenia i niepowodzenia szkolne / Agnieszka Domagała - Kręcioch. // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 5-7
 77. Powodzenia i niepowodzenia szkolne w kontekście badań / Kazimierz Denek. // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 4/5, s. 15-19
 78. Powodzenia i niepowodzenia w nauce / Zbigniew Piłat. // Życie Szkoły. - 1998, nr 10, s. 610-612
 79. Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce na lekcjach historii / Joanna Wojdon. // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). – 2002. T. 2, s. 129-136
 80. "Prawomózgowcy" - uczniowie "upośledzeni"? / Emilia Kosowska-Stępniak. // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 42-46
 81. Problemy dzieci dyslektycznych z nauką języka obcego : (na przykładzie języka angielskiego) / Ewa Krzyczmonik. // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 46-55
 82. Problemy wychowawczo-dydaktyczne wychowanka ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych we Wrocławiu / Mirosław Kremer. // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 5, s. 296-300
 83. Problemy z nauką i szkołą / Martyna Kicińska, Ewa Klause - Jaworska. // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 39-46
 84. Program terapeutyczny "magic circle" jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym / Ewa Domagała -Zyśk. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 58-62
 85. Program wspierania zaniedbanych uczniów / Anetta Borkowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 24-29
 86. Przeciw nierówności : jak uchronić dzieci przed trudnościami szkolnymi? / Maria Gładyszewska // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 125-134
 87. Przezwyciężanie niepowodzeń szkolnych / Krystyna Handke. // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 14-15
 88. Przyczyny niepowodzeń / Kazimierz Denek // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 4/5, s. 16-20
 89. Przyczyny niepowodzeń szkolnych / Renata Błanik. // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s. 11-12
 90. Przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci w młodszym wieku szkolnym / oprac. Joanna Baranek, Mariola Piechurska, Katarzyna Kosmala. // Zeszyty Formacji Katechetów. - 2006, nr 3, s. 44-46
 91. Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów szkoły ponadpodstawowej / Irena Bąkowska. // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 21-25
 92. Przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych z techniki i informatyki w szkole podstawowej. Cz. 1 / Barbara Lis. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 4, s. 5-7
 93. Przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych z techniki i informatyki w szkole podstawowej. Cz. 2 / Barbara Lis. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 5, s. 5-6
 94. Przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów w liceum ogólnokształcącym / Renata Mikulska, Joanna Ossowska. // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 3, s. 12-14
 95. Przyczyny trudności szkolnych dziecka a postępowanie korekcyjno-kompensacyjne / Magdalena Krawczonek. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 5, s. 31-33
 96. Przyczyny trudności w uczeniu się u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Joanna Wikłacz. // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne . – 2001, T. 8,  s. 41-50
 97. Przystosowanie do szkoły uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Anna Wojnarska, Aneta Wojtasiewicz. // Auxilium Socjale. - 1997, nr 3/4, s. 185-194
 98. Relacje z rodzicami a osiągnięcia szkolne młodzieży gimnazjalnej / Ewa Domagała - Zyśk. // Roczniki Nauk Społecznych. – 2004, T. 32, z. 2, s. 83-94
 99. Renesans niepowodzeń edukacyjnych – kierunki i powody naukowej eksploracji / Anna Karpińska.// Nowa Szkoła. – 2008, nr 7, s. 4-13
 100. Rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych / Elżbieta Wojda.// Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 71-76
 101. Rodzina współczesna w dobie przemian i jej wpływ na niepowodzenia szkolne / Aleksandra Siedlaczek. // Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – 1999/2001, Z. 8/10, s. 717-722
 102. Samoocena uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Agata Otocka - Chrustny.// Nowa Szkoła. – 2004,  nr 6,  s. 42-46
 103. Sieć i natężenie społecznego wsparcia młodzieży z trudnościami w uczeniu się /Anna Wiatrowska, Piotr Gindrich. // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2003, T. 23, s. 163-170
 104. Słuchać i przysłuchiwać się / Paweł Czerwiński.// Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 29-33
  Niepowodzenia szkolne a wychowanie w rodzinie.
 105. Specyficzne trudności w uczeniu się – istota i przyczyny / Monika Tańska.// Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 7/8, s. 37-40
 106. Specyficzne trudności w uczeniu się jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych / Jadwiga Jastrząb. // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 6, dod. s. I-IV
 107. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Jadwiga Jastrząb, Leonarda Tomasik. // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 12, dod. s. I-IV
 108. Specyfika i przyczyny Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych uczniów w świetle literatury pedagogiczno-psychologicznej / Beata Dyrda. // Chowanna. - 1999, t. 1/2, s. 24-40
 109. Społeczno-emocjonalne funkcjonowanie dzieci z trudnościami w nauce szkolnej / Beata Ledwoch. // Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia – 1995, Vol. 8,  s. 63-68
 110. Spójrzmy przyjaźnie na trudnego ucznia / Lidia Falkowska-Winder.// Edukacja i Dialog. – 2003, nr 6, s. 51-56
 111. Stałość i zmienność przyczyn niepowodzeń szkolnych / Anna Karpińska. // Toruńskie Studia Dydaktyczne. – 2000, Nr 15, s. 178-192
 112. Sukcesy i niepowodzenia jako problem pedagogiczny / Władysław Grądzki. // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1997, nr 1, s. 28-29
 113. Sytuacja dziecka ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Aneta Rudzińska-Rogoża. // Rocznik Lubuski. – 2003, T. 29, cz. 2,  s. 93-102
 114. Sytuacja szkolna ucznia z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi o charakterze dyslektycznym / Maria Foryś. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – 2002, T. 55,  s. 83-99
 115. Sytuacja szkolna uczniów klas starszych szkoły podstawowej uczęszczających w okresie nauczania początkowego na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze / Barbara Oszustowicz, Jolanta Baran. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych – 2003, T. 56,  s. 93-102
 116. Szkoła pełna fobii / Anna Bronisz. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 48-49
 117. Szkoła wobec niepowodzeń szkolnych / Halina Czajkowska - Kilianek, Józef Kilianek. // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s. 13-17
 118. Środowiskowe przyczyny pojawiania się syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych u uczniów zdolnych / Beata Dyrda. // Pedagogika Społeczna. - 2002, nr 4, s. 127-135
 119. Teoretyczne i praktyczne obszary zapobiegania niepowodzeniom szkolnym / Monika Zińczuk.// Nowa Szkoła. – 2008, nr 7, s. 24-29
 120. Trudności uczniów w pisaniu i czytaniu / Mariola Jankowska. // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 19-23
 121. Trudności w nauce a problemy osobowościowe u młodzieży niedostosowanej społecznie / Beata Ledwoch, Magdalena Giza. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – 2006, Vol. 19, s. 101-113
 122. Trudności w nauczaniu dzieci niesłyszących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z dodatkowymi sprzężeniami / Bernadeta Filek. // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 139-142
 123. Trudności w przyswajaniu treści programowych przez uczniów klas I-III / Jolanta Karbowniczek. // Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej. – 2000, T. 3, s. 77-87
 124. Trudności w uczeniu się : zaburzenia spostrzeżeń wzrokowych (rozmowa z rodzicami) / Ewa Jaworowska. // Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s. 289-290
 125. Trudności w uczeniu się matematyki / Krystyna Kuchta. // Życie Szkoły. - 2001,  nr 6, s. 354-355
 126. Trudny uczeń / Magdalena Krawczonek. // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 8-9
 127. Trudny uczeń w szkole / Jarosław Jagieła.// Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 47-58
 128. "Twoje niepowodzenia mnie interesują" : o przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji / Anna Rurka. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 10, s. 592-595
 129. Uczeń słaby - studium przypadku / Grażyna Kiliańska-Przybyło. // Nauczyciel i  Szkoła. - 1999, nr 1, s. 40-45
 130. Uczeń z trudnościami - problem czy wyzwanie? / Małgorzata Iwanowska, Marek Kazimierowicz. // Nowa Szkoła. - 2004, nr 4, s. 32-34
 131. Uczeń z trudnościami w gimnazjum / Małgorzata Iwanowska, Marek Kazimierowicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 26-28
 132. Uczniowskie i nauczycielskie atrybucje sukcesu i porażki - na podstawie badań w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i zasadniczej szkole zawodowej / Małgorzata Lipińska-Rzeszutek. // Zeszyty Naukowe. Nauki Humanistyczne / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. – 1998, Nr 52, s. 121-136
 133. W uczeniu się nie jesteś sam : rozważania o pedagogice interaktywnej i konstruktywistycznej / Krystyna Lubomirska. Bibliografia. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5,  s. 5-9
 134. Walka z niepowodzeniami szkolnymi w państwach Unii Europejskiej / Joanna Kwiatkowska. // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 21-23
 135. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej : egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7/8, wkładka s. I-V
 136. Wielowymiarowość niepowodzeń szkolnych : ref. / Anna Karpińska. // Edukacja Otwarta. - 2002, nr 1/2, s. 151-157
 137. Wiem i muszę pomóc / Leokadia Wiatrowska. // Życie Szkoły. - 2007, nr 3,  s. 11-15
 138. Wokół niepowodzeń w nauce szkolnej / Teresa Janicka. // Resovia Sacra. – 1996, Nr 3, s. 249-259
 139. Wpływ sukcesu i niepowodzenia na kształtowanie się obrazu samego siebie u dzieci w wieku przedszkolnym / Kazimierz Kotlarski. // Czasopismo Psychologiczne. - 2000, nr 1/2, s. 135-142
 140. Wpływ środowiska rodzinnego na naukę szkolną uczniów / Michał Pindera, Paweł Pindera. // Rocznik Pedagogiki Rodziny. -2002,  T. 5, s. 307-322
 141. Wpływ tradycyjnych programów nauczania na trudności i niepowodzenia w nauce / Jolanta Karbowniczek. // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. – 1999, Z. 5, s. 195-203
 142. Wpływ zaburzeń percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej na uczenie się matematyki / Joanna Wikłacz. // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 1, s. 72-82
 143. Wybrane przyczyny niepowodzeń w nauce studentów : (na podstawie UAM i AWF w Poznaniu) / Beata Nowak. // Rocznik Naukowy. / AWF Poznań – 2001, Z. 50, s. 43-52
 144. Wykolejona szkoła? / Hubert Iwanicki. // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 2, s. 7-9
 145. Wyniki w nauce uczniów z rodzin z problemem alkoholowym / Beata Pospieszył. Streszczenie w języku angielskim. // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 41-43
 146. Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki uczniów lekko upośledzonych umysłowo / Bogumiła Bobik. // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 60-66
 147. Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka a powstawanie niepowodzeń szkolnych / Beata Marzęda - Przybysz. // Życie Szkoły. - 1999, nr 7, s. 487-490
 148. Zaburzenia rozwoju i ich wpływ na niepowodzenia szkolne / Ewa Górna. // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 333-337
 149. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym w krajach OECD / Grażyna Kopta - Górzańska. // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 49-53
 150. Zmiana kontekstu społecznego a geneza trudności szkolnych / Karolina Appelt. // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 5-18
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce