Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 2/2017 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 19 czerwca 2017

SERWIS PRASOWY 2/2017


Zachęcamy do lektury "Remedium" - miesięcznika poświęconego profilaktyce problemowej i promocji zdrowia psychicznego. W zbiorach Czytelni Biblioteki Pedagogicznej dostępne są roczniki od 1993.
W numerze 4/2017 tematem miesiąca są szkoły typu Montessori. Katarzyna Nowak wyjaśnia źródła nowej pedagogiki XX wieku oraz idee Montessori1. Autorka przypomina początki ruchu Montessori w Polsce. " Elementy pedagogiki Montessori są całkiem naturalnie obecne w tradycyjnym nauczaniu, a nakierowanie na rozwój kreatywności, pozytywnej samooceny oraz sprzyjanie rozwojowi dzieci należą do kompetencji każdego nauczyciela. Mocną stroną metody Montessori jest brak presji wywieranej na dzieci w postaci ocen. Jednak taki system jest możliwy także dlatego, ze edukacja ta nie jest masowa, tak jak jest nią z konieczności edukacja publiczna2.
Katarzyna Kwiatkowska w swoim artykule podejmuje problem adopcji3. Rodzice adopcyjni zmagają się z różnymi problemami wychowawczymi. Następuje odcinanie się od szerszego otoczenia, poczucie zawstydzenia zaistniałymi problemami oraz strach przed oceną. W tej sytuacji nieocenionym źródłem energii i otuchy dla rodziców adopcyjnych będzie grupa wsparcia. Autorka opisuje jak można zbudować system wsparcia, do kogo można zwrócić się o pomoc, w jaki sposób tłumaczyć otoczeniu zachowania dziecka ze specjalnymi potrzebami.
Temat eurosieroctwa porusza Janusz Rusaczyk 4. Autor wyjaśnia jakie psychologiczne skutki rozłąki z rodzicami można zaobserwować u dzieci, np. utrwalanie poczucia izolacji, obojętności. zaburzenia mowy, zaburzenia snu, dolegliwości psychosomatyczne, stany depresyjne.
W numerze 4/2017 "Remedium" przeczytamy również o zainteresowaniu mediów samobójstwami, o rodzinach zrekonstruowanych i władzy rodzicielskich5.
Pokrewną tematykę podejmuje czasopismo "Niebieska Linia". Jest to dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy. W Bibliotece Pedagogicznej dostępne są roczniki od 2012 r.
Numer 1/2017 "Niebieskiej Linii" poświecony jest Marii Łopatkowej - twórczyni pedagogiki serca. Poza tym przeczytamy o cenie przemocy w związkach6. Dorota Dyjakon opisuje konsekwencje przemocy, jakie ponoszą jej ofiary i sprawcy. Zastanawia się, czy można wybaczyć przemoc i jak ten proces przebiega.
Motywy zachowań agresywnych stara się wyjaśnić Eliza Śliwińska7. Autorka analizuje zależności miedzy płcią a agresją oraz opisuje agresję wrogą i instrumentalną. Przedstawia czynniki odpowiedzialne za zachowania agresywne m.in. dążenie do władzy i społecznego splendoru, niezaspokojone potrzeby oraz niedostatek asertywnych umiejętności, doświadczanie dyskomfortu psychicznego.
Poza tym w numerze 1/2017 "Niebieskiej Linii" przeczytamy o etyce w zawodzie psychologa, o dialogu motywującym w pracy z osobami doświadczającymi przemocy8.

1 Nowak K.: Alternatywy nauczania - szkoły Montessori. Remedium. - 2017, nr 4, s. 2-4
2 Tamże, s. 4
3 Kwiatkowska K. Wspierające otoczenie a powodzenie adopcji. - 2017, nr 4, s. 12-13
4 Rusaczyk J.: Eurosieroctwo w rozwoju dziecka. Remedium. - 2017, nr 4, s. 18-19
5 Romański R.: Media wobec samobójstw. Remedium. - 2017, nr 4, s. 26-27, Kożuchowska M.: Rodziny zrekonstruowane. Remedium. - 2017, nr 4, s. 16-17, Romański R. Władza rodzicielska. Remedium. - 2017, nr 4, s. 14-15
6 Dyjakon D.: Cena przemocy w związkach - konsekwencje u ofiar i sprawców. Niebieska Linia. - 2017, nr 1, s. 4-7
7 Śliwińska E. : Motywy zachowań agresywnych. Niebieska Linia. - 2017, nr 1, s. 7-10
8 Bednarek D.: Etyka w zawodzie psychologa. Niebieska Linia. - 2017, nr 1, s.17-18, Kita B.: Dialog Motywujący w pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Niebieska Linia. - 2017, nr 1, s. 11-13

 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce