Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Działy
Napisał webmaster   

WYPOŻYCZALNIA - 5 etatów
 1. Buduje komputerową bazę użytkowników Biblioteki
 2. Udziela informacji katalogowych
 3. Prowadzi statystyki wypożyczeń
 4. Wysyła upomnienia
 5. Gromadzi dezyderaty czytelników
 6. Prowadzi dokumentację związaną z pracą działu
 7. Odpowiada za magazyny książek

 


DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH - 2 etaty
Dział gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory audiowizualne. Prowadzi dokumentacje i warsztat informacyjny zbiorów specjalnych. Dział oferuje swoim czytelnikom:
 1. Lektury na kasetach wideo  oraz płytach DVD
 2. Kasety wideo z Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej
 3. Książki, kasety magnetofonowe, kasety wideo oraz płyty DVD do nauki języków obcych
 4. Płyty CD z muzyką klasyczną, rozrywkową, dziecięcą i religijną
 5. Programy komputerowe CD-ROM
 6. Audiobooki
 7. Zbiory ilustracyjne

 


CZYTELNIA I DZIAŁ INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNY  - 4 etaty
Czytelnia ma charakter publiczny. Skorzystać z niej może każdy, kto posiada przy sobie dokument tożsamości. Dział udostępnia swoje zbiory tylko na miejscu. Czytelnicy mają możliwość skorzystania z usług kserograficznych. 
 1. Udostępnia zbiory czytelni (czasopisma i wydawnictwa zwarte) na miejscu
 2. Udziela informacji i porad w zakresie posługiwania się warsztatem informacyjnym Biblioteki
 3. Udziela pomocy przy wyborze literatury na dany temat
 4. Sporządza i drukuje zestawienia bibliograficzne, na podstawie kartoteki zagadnieniowej zawierającej artykuły z czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę
 5. Prowadzi wypożyczalnię międzybliblioteczną
 6. Prowadzi akcesję czasopism i kompletuje roczniki do oprawy
 7. Opracowuje materiały do kartoteki zagadnieniowej i zestawień tematycznych
 8. Prowadzi lekcje i zajęcia biblioteczne
 9. Organizuje wystawy, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i inne imprezy promujące książkę i czytelnictwo
 10. Współpracuje z instytucjami dokształcającymi i doskonalącymi nauczycieli i innymi bibliotekami
 11. Koordynuje działalność informacyjną Biblioteki
 12. Prowadzi Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 


DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW - 3 etaty

Podstawowym zadaniem działu w zakresie gromadzenia zbiorów jest właściwy dobór księgozbioru, odpowiadający potrzebom nauczycieli i studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego. Dział dokonuje zakupu zbiorów, ewidencjonuje, kataloguje,, klasyfikuje nabytki tradycyjnie i w systemie Prolib, prowadzi: inwentarze, katalogi zbiorów, selekcję księgozbioru, organizuje scontrum. Elektroniczna baza danych tworzona jest od 1999  z zastosowaniem programu bibliotecznego MAK. Od 2003r. zbiory opracowywane są w systemie PROLIB. Stan elektronicznej bazy danych liczy 69 tys rekordów opisów wydawnictw zwartych z biblioteki głównej i filii. 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce