Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Agresja dzieci i młodzieży PDF Drukuj E-mail
Napisał Sylwia Jaworska   
piątek, 23 lipca 2010
AGRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY
zestawienie bibliograficzne w wyborze z lat 2000 - 2009

Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o wybrane zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filii w Wyszkowie.
Zestawienie podzielone jest na następujące części:
wydawnictwa zwarte,
wydawnictwa ciągłe.

Dokumenty drukowane:
Wydawnictwa zwarte:


 1. Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? / Jan-Uwe Rogge ; [przekł. Z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007
 2. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007
 3. Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : wielowymiarowość uwarunkowań / Agnieszka Żywanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
 4. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / / Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.). - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
 5. Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004
 6. Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole / Jutta Georg ; [tł. Marta Borowczyk]. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2008
 7. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz ; [aut. Agnieszka Bochniarz et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
 8. Jak naprawdę kochać pełne gniewu dziecko / Ross Campbell i Rob Suggs ; [przekł. Zbigniew Kościuk]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, cop. 2005
 9. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska ; [il. Janusz Obłucki]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007
 10. Jak radzić sobie ze złością : treningi dla nastolatków : scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów / Jan Stewart ; [tł. Adrian Gnatek i in.]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007
 11. Jak sobie poradzić z agresją u dzieci : poradnik dla rodziców / Dieter Krowatschek ; przekł. Monika Sochacka. - Kraków : Wydaw. WAM, 2006
 12. Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares, Dianne Schilling ; [tł. z ang. Krystyna Sip]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007
 13. Jak uchronić dziecko przed przemocą / Grace Ketterman ; tłum. Paweł Kaźmierczak. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2004
 14. Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami / Anna Karłyk- ćwik. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009
 15. Lęk i agresja w szkole / Anna Rożnowska ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Wyd. 2. - Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2006
 16. Mamo, on mnie bije! : agresja małego dziecka / Martin Herbert ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
 17. Między swobodą a przemocą w wychowaniu / Jadwiga Bińczycka. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2005
 18. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach ; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
 19. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach ; przekład Olga i Wojciech Kubińscy. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
 20. Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danilewska. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004
 21. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała ; [il. Janusz Obłucki]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006y
 22. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004
 23. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007
 24. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : " Fosze", [2004]
 25. Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej, 2009
 26. Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008
 27. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy ; przeł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
 28. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy ; przeł. Jarosław Rybski. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
 29. Przemoc wśród dzieci : uchwycić sedno / Rosemarie Portmann ; [tł. Magdalena Rykowska]. - Wyd. 2 popr. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007
 30. Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna Ładecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
 31. Terapia w resocjalizacji. Cz. 3, Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994-2006 / Andrzej Rejzner, Justyna Jóźwiak. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009
 32. Wczesne dzieciństwo młodocianych przestępców agresywnych / Aneta Mac ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Studiów Edukacyjnych. Zakład Podstaw Wychowania i Opieki. - Poznań : Garmond, 2005
Wydawnictwa ciągłe:
 1. "Drugie życie" w wychowaniu zbiorowym dzieci i młodzieży / Adam Szecówka.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 31-37
 2. "Fala" w szkole / Patryk Zawadzki.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 44-45
 3. "Nawet Jaś zrobiłby to lepiej" czyli Jak dorośli nieumyślnie krzywdzą dzieci / Aleksandra   Lorenc-Steinmec, Alicja Zaremba.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 101-108
 4. "Pomarańczowe patrole" / Rafał Osiński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 6, s. 29-31
 5. "Witamy w Akademii Helltona" czyli o mobbingu w szkole / Justyna Fiedorczuk.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 14-16
 6. Agresja / Józef Pustelnik.// Lider. – 2007, nr 9, s. 16-18
 7. Agresja / Krystyna Piwko.// Lider. - 2007, nr 11, s. 8-10
 8. Agresja! / Patrycja Łuczak.// Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 16-18
 9. Agresja - problem współczesnej szkoły / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 44-46
 10. Agresja dzieci i młodzieży / Edyta Szot-Odrobina.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 17-20
 11. Agresja dziecięca / Izabela Gojżewska.// Szkoła Specjalna. – 2000, nr 2/3, s. 117-120
 12. Agresja dziecięca i sposoby jej przezwyciężania / Danuta Koleśniak.// Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 3, s. 91-96
 13. Agresja i lękliwość w wieku przedszkolnym / Agata Celmer.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 12, wkładka s. I-VI
 14. Agresja i przemoc / Marek Dziewiecki.// Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 15
 15. Agresja i przemoc - co w zamian? : ku kulturze dialogu / Michał Józef Kawecki.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 9, s. 22-23
 16. Agresja i przemoc - co w zamian? Ku kulturze dialogu / Michał J. Kawecki.// Lider. - 2007, nr 12, s. 8
 17. Agresja i przemoc w gimnazjach / Iwona Gawrecka.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 48-50
 18. Agresja, konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej / Artur Pokropek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 36-39
 19. Agresja w wiejskich szkołach / Grażyna Poraj.// Niebieska Linia. – 2004, nr 5, s. 16-18
 20. Agresja w szkole / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 52-53
 21. Agresja w szkole / Beata Kubik.// Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 104-112
 22. Agresja w szkole / Beata Kubik.// Życie Szkoły. – 2001, nr 4, s. 216-221
 23. Agresja w szkole / Małgorzata Kuśpit.// Remedium. – 2004, nr 11, s. 16-17
 24. Agresja w szkole / Dorota Omyła.// Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 22-23
 25. Agresja wśród uczniów / Lidia Łukasik.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2002, nr 1, s. 6-14
 26. Agresywne dziewczęta / Kamila Młynarczyk.// Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 14-15
 27. Agresywne zachowania dzieci i młodzieży / Joanna Szymańska.// Remedium. – 2004, nr 3, s. 6-7
 28. Agresywne zachowanie dzieci-wpływ rodziny / Krystyna Buławnik-Rusnak.// Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 8-9
 29. Agresywny gimnazjalista / Leszek Pawelski.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 17-19
 30. Bezpieczne pomaganie / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 147-148
 31. Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów / Janina Janowska.// Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 41-45
 32. Bo tak trzeba…(rzecz o agresji w szkole) / Mirosław Choina.// Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 24-28
 33. Bullying wśród uczniów społecznego liceum ogólnokształcącego oraz jego uwarunkowania i planowane środki zaradcze / Mirosław Wojciechowski.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 107-124
 34. Chętni do bitki / Piotr Żak.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 25-27
 35. Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 132-139
 36. Ciemna strona szkoły : o krzywdzeniu uczniów / Anna Piekarska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 81-89
 37. Co w prawie piszczy? : czy uda się zaradzić agresji w szkole? / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 45-47
 38. Co wiemy o agresji w szkole? / Hanna Bednarczyk, Lech Mańkowski.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 54-57
 39. Czy koordynator zapewni bezpieczeństwo szkole? / Beata Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 42-43
 40. Czy można oswoić agresję? / Elżbieta Barylska, Jolanta Michalska.//Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 1 s. 25-26
 41. Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas / Joanna Bawoł.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna nr 7/8, s. V-VIII
 42. Diagnoza szkolna 2009.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 16
 43. Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki / Anna Karłyk-Ćwik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 5-13
 44. Dlaczego zachowujemy się agresywnie / Jolanta Białek.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 139-141
 45. Dramat w Virginia-Tech / Dorota Zarębska-Piotrowska.// Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 24
 46. Dziecko agresywne-napastnik czy ofiara / Zuzanna Brożek.// Niebieska Linia. – 2004, nr 6, s. 16-20
 47. Dziecko agresywne w perspektywie terapeutycznej / Zuzanna brożek. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 173-194
 48. Edukacyjny miszmasz / Iwona Ocetkiewicz.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 17-24
 49. Fala w szkole / Patryk Zawadzki.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 11-16
 50. Gimnazjaliści wobec agresji i przemocy / Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska.// Nowa Szkoła. – 2001, nr 7, s. 45-48
 51. Gimnazjalny agresor / Grażyna Miłkowska-Olekniczak.// Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 24-29
 52. Gdy się biją... / Agnieszka Milczarek, Joanna Węgrzynowska.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 51-52
 53. Gdy słowo boli. Brak poczucia wartości a agresja w okresie dorastania / Ewa Bilińska-Suchenek.// Edukacja. -2005, nr 2, s. 5-14
 54. Głos w dyskusji o agresji w szkole / Dorota Ślepowron-Korwin.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 29-30
 55. Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64
 56. Jak badano przemoc w szkołach i co z tego... / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 18-20
 57. Jak pokonać agresję? / Elżbieta Leszczyńska. – 2001, nr 8, s. 460-464
 58. Jak przeciwdziałać agresji? : propozycje zabaw w świetlicy / Ewa Wędzina.// Świetlica w Szkole. - 2009, nr 1, s. 19-20
 59. Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami przedszkolaka? : studium przypadku 5-letniego Olka / Krystyna Zielińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 62-64
 60. Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia / Anna Manturzewska-Grzegorczyk, Kamila Sachanowska.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 101-103
 61. Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? / Irena Stańczak.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 63-68
 62. Jak ukoić wiatr / Aleksandra Zawrzel.// Nowiny Psychologiczne. – 2005, nr 4, s. 54-60
 63. Kiedy boję się szkoły?: metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39
 64. Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski / Monika Chorab.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 40-42
 65. Kiedy w szkole pojawia się przemoc... / Agnieszka Milczarek.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 37-50
 66. Kilka uwag o językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 29-34
 67. Kochać i wymagać / Bożena Tanowska.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 61-63
 68. Kultura fizyczna - sposób na agresję wśród dzieci i młodzieży / Katarzyna Kucharczyk.// Lider. - 2006, nr 6, s. 10-11
 69. Mediacje - szansa dla szkoły / Sławomir Prusakowski, Dawid Bałutowski.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 105-114
 70. Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole / Anna Piekarska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 69-80
 71. Mobbing - terror psychiczny w szkole / Julia Kochelak.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 12-16
 72. Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 49-60
 73. Mobbing w szkole - jestem przeciw! / Gabryela Ferdyn, Lidia Franczak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 25-26
 74. Nauczyciel wobec problemu mobbingu wśród uczniów : komunikat z badań / Dorota Sikora, Joanna Wrótniak.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 5-9
 75. Niebezpieczne szkoły. Pajęczyna agresji i ośmieszania / Maria Janukowicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 28-32
 76. Niebezpiecznie bezpieczna szkoła / Urszula Kłusek.// Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 9
 77. O językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimież Ożóg.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 4, s. 39-41
 78. Oblicza agresji u dzieci / Ewa Capińska.// Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 31-36
 79. Obszary występowania agresji w klasach I-III szkoły podstawowej / Julia Kochelak.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 3-4
 80. Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli / Monika Kwiecień-Głaz.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 39-42
 81. Porozumienie Bez Przemocy / Marshall B. Rosenberg.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 15-28
 82. Porozumienie bez przemocy : konspekt zajęć terapeutycznych / Joanna Pelikan.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 13
 83. Portreciki : dylematy wychowania / Walentyna Olszewska.// Życie Szkoły. - 2006, nr 9, s. 47-51
 84. Pożytki płynące z... konfliktów / Sławomir Prusakowski.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 121-130
 85. Praca z dzieckiem agresywnym / Grzegorz Borkowski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s. 25
 86. Profilaktyka a wychowanie przez wartości / Jacek Urban.// Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 16-18
 87. Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym / Beata Tomasik.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2005, nr 2, s. 27-28
 88. Przeciwdziałać agresji / Zenona Kopańska.// Remedium. – 2001, nr 7-8, s. 18-19
 89. Przeciwdziałamy agresji / Marzena Kamuda.// Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 53-54
 90. Przeciwdziałanie agresji i przemocy : Porozumienie w szkole / Elżbieta Nerwińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 8-13
 91. Przeciwdziałanie przemocy w szkole : (wybrane inicjatywy na szczeblu ogólnoeuropejskim) / Małgorzata Stawiak-Ososińska.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 88-95
 92. Przejawy agresji - w szkołach gimnazjalnych / Andrzej Praszek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s. 29-32
 93. Przemoc sama się nie skończy / Ewa Czemierowska.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 152-154
 94. Przemoc w polskiej szkole / Małgorzata Nowotka.// Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 42-43.
 95. Przemoc w szkole : jak pomóc agresorom i ofiarom? / Beata Rechnio-Kołodziej.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 8-9
 96. Przemoc w szkole / Małgorzata Piłat.// Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 8-9
 97. Przemoc w szkole wśród dziewcząt i chłopców / Agata Komendant.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 33-36
 98. Przerwa pełna atrakcji - sposób na bezpieczną przerwę / Beata Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 10, s. 38-39
 99. Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym / Kazimierz Żegnałek.// Edukacja. – 2006, nr 1, s. 79-85
 100. Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci. Cz. 1 / Małgorzata Kuśpit.// Remedium. – 2004, nr 10, s. 14-15
 101. Rodzinne przyczyny zachowań agresywnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Kazimiera Dudkiewicz.// Edukacja. – 2003, nr 2, s. 50-58
 102. Rozważne zaangażowanie / Jarosław Jagieła.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 115-122
 103. Rozwiązywanie problemu agresji w klasie / Jolanta Burian.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 35-37
 104. Różne oblicza przemocy / Rafał Osiński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 51-53
 105. Skąd tyle agresji? / Anna Domaradzka.// Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 6-10
 106. Strategia redukcji agresji w szkole / Lidia Chylewska-Barakat, Mouta Barakat.// Edukacja i Dialog. – 200, nr 5, s. 35-39
 107. Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy / Jakub Kołodziejczyk.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 109-116
 108. Szkolny program walki z agresją / Ewa Kowalewska.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 41-42
 109. Szkoła przetrwania / Piotr Brysacz.// Charaktery. - 2006, nr 12, s. 24-25
 110. Szkoła bez przemocy? / Elżbieta Nerwińska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 30-31
 111. Szkoła chora na agresję / Grażyna Poraj.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 87-99
 112. Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów / Małgorzata Kiedrowska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 12-18
 113. Szkoła po traumie / Agnieszka Uniewska.// Edukacja. - 2007, nr 2, s. 67-78
 114. Szkoła przemocą stoi? / Wioletta Wiaderek.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s. 22-25
 115. Szkoła wobec agresji / Grażyna Poraj.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 3-24
 116. Trening Zastępowania Agresji / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 29-36
 117. Trening Zastępowania Agresji / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 83-90
 118. Trening Zastępowania Agresji / Ewa Morawska, Jacek Morawski.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 105-109
 119. Trening Zastępowania Agresji / Ewa Morawska, Jacek Morawski.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 95-104
 120. Trening Zastępowania Agresji jako forma pracy z wychowankami / Dorota Czarnecka.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2005, nr 3, s.26-28
 121. Tydzień życzliwości w szkole / Honorata Hetman, Sabina Wilim.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna nr 3, s. IV
 122. Typy racjonalności młodzieży licealnej / Joanna Żeromska-Charlińska.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 50-55
 123. Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy / Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska.// Nowa Szkoła. – 2001, nr 10, s. 33-36
 124. Uwarunkowania agresywnych zachowań uczniów / Daniel Wiśniewski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 20-22
 125. W królestwie dobrej wróżki-zabawy zapobiegające agresji / Anna Werońska.// Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 10, s. 600-601
 126. W stronę nowej kultury w edukacji : o języku porozumiewania się bez przemocy w szkole / Ewa Noemi Orłowska.// Języki Obce w Szkole. - 2009, nr specjalnym 6, s. 48-58
 127. Warsztaty na złagodzenie agresji / Aleksandra Wodzińska.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 91-94
 128. Wpływ rodziny na powstanie agresji u dzieci / Róża Bryłka.// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2000, nr 9, s. 47-50
 129. Wpływ rodziny na przemoc w szkole.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 53
 130. Współpraca rodziny ze szkołą w zakresie przeciwdziałania agresji w szkole / Jerzy Nowocień.// Kultura Fizyczna. - 2007, nr 9/10, s. 6-13
 131. Wszystkiego, co najgorsze, nauczysz się w szkole... / Anna Piekarska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 19-29
 132. Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych / Krystyna Ostrowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 13-22
 133. Zagadnienie agresji…/ Ryszard Więckowski.// Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 3-9
 134. Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolzak.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 37-39
 135. Zarządzanie profilaktyką w szkole w świetle postaw nauczycieli / Rafał Przybycień.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 18-23
 136. Zastosowanie programu ART w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną / Joanna Godawa, Marta Niemiec.// Chowanna. - 2009, T. 1, s. 55-71
 137. Zjawisko przemocy szkolnej / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 56-58
 138. Zjawisko przemocy uczniowskiej (w świetle teoretycznych rozważań wspomagających praktykę wychowawczą.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 31-36
 139. Zmniejszenie agresywnych zachowań i zmiana postawy ucznia w stosunku do rówieśników, dorosłych i środowiska / Grażyna Skowronek.// Szkoła Specjalna. – 2004, nr 5, s. 378-382
 140. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny.// Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 30-31
 141. Znaleźć ujście dla agresji / Marta Jerzewska.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 26-28
 142. Zrozumieć trudne dziecko / Anna Krawczyk.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 105-112
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce