Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 24 września 2021
 
Relacja z seminarium dla bibliotekarzy - Wyszków PDF Drukuj E-mail
Napisał Małgorzata Komor   
piątek, 23 lipca 2010
RELACJA Z SEMINARIUM DLA BIBLIOTEKARZY
 
Dnia 24 marca 2010 r. Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Filia w Wyszkowie wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. C. Norwida w Wyszkowie zorganizowała seminarium dla bibliotekarzy powiatu wyszkowskiego. Seminarium rozpoczęło się zwiedzaniem wystawy „Wyszków w starej fotografii”, po której zebranych oprowadzał i komentował, regionalista Mirosław Powierza. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu prof. dr hab. Jadwigi Kołodziejskiej „Biblioteka a świat współczesny”. Prof. Jadwiga Kołodziejska jest powszechnie znanym praktykiem i teoretykiem myśli bibliotekoznawczej, autorką wielu prac naukowych i popularyzatorskich z zakresu bibliotekarstwa.
Myślą przewodnią wykładu była aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju bibliotek w Polsce. Prof. Kołodziejska przedstawiła niekorzystnie dla polskich bibliotek dane statystyczne. Otóż o ile w 1989 r. w Polsce funkcjonowało ponad 10 tys. bibliotek, to już w 2008 r. ich liczba zmniejszyła się do 8,5 tys.  Za likwidacją bibliotek podąża spadek czytelnictwa, a droga do biblioteki wydłuża się. W 2004 r. 58% ogółu dorosłych Polaków sięgało po książkę przynajmniej raz w roku, w 2008 odsetek ten zmniejszył się do 38%.  Podczas wykładu pani profesor podkreśliła, że biblioteki nie są atrakcyjnym tematem dla mediów. W społeczeństwie polskim nadal funkcjonują stereotypy, że biblioteki to relikt socjalizmu nie pasujący do XXI wieku, w których wypożycza się zakurzone książki. Wyobrażenia społeczeństwa o środowisku bibliotekarskim zdecydowanie odbiegają od prawdy, bo przecież w bibliotekach dużo się dzieje. Współczesne biblioteki to niezastąpione źródło wiedzy i informacji. Ponadto w bibliotekach kultywowane są tradycje regionalne, organizowane kluby dyskusyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz inne interesujące imprezy. Bibliotekarze to ludzie wykształceni i merytorycznie przygotowani do pracy.
Na zakończenie spotkania prof. Jadwiga Kołodziejska zaapelowała do bibliotekarzy, aby czynnie uczestniczyli w powszechnej debacie, dotyczącej spraw bibliotek i kultury. Warto podkreślić, że seminarium było bardzo dobrą okazją do integracji środowiska bibliotekarskiego, wymiany doświadczeń zawodowych i kuluarowych rozmów na tematy nurtujące bibliotekarzy.

 

Autor zdjęć -  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkowie

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce