Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Dyscyplina w szkole PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 30 sierpnia 2010
DYSCYPLINA W SZKOLE
zestawienie bibliograficzne

Zestawienie podzielono na dwie części. Pierwsza zawiera  opisy bibliograficzne książek opublikowanych w latach 1997-2010, natomiast w części drugiej zebrano opisy bibliograficzne artykułów z czasopism z lat 1986-2010.
Zestawienie opracowano na podstawie baz Biblioteki Narodowej : Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism oraz na podstawie katalogu i kartotek zagadnieniowych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

I. Książki


 1. Dyscyplina i kierowanie klasą / Clifford H. Edwards ; przeł. Marcin Bogdanowicz ; [red. nauk. wyd. pol. Ewa Filipiak]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2006. - 507, [1] s. ; 24 cm
 2. Dyscyplina w klasie : metody i techniki interwencji / Jakub Kołodziejczyk. -Kraków : NODN "Sophia" , 2005. - 63 s. ; 23 cm
 3. Dyscyplina w szkole i na katechezie / red. Radosław Chalupniak [!], Jerzy Kostorz, Jan Kochel ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. - Opole : Redakcja Wydawnictw WT UO, 2003. - 198 s. : tab. ; 24 cm
 4. Jak należy postępować z uczniem w sytuacji konfliktowej : poradnik dla nauczycieli / Iwo Iwaszków. - Wrocław : "Alta 2", 2003. - 34, [1] s. ; 21 cm
 5. Jak zachować porządek w klasie / Hans-Peter Nolting ; przekł. Marian Leon Kalinowski. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2008. - 155, [1] s. ; 21 cm
 6. Nauczyciele - uczniowie : dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie / Jacek Pyżalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007. - 96 s. : il. ; 24 cm
 7. Nauczyciele a dyscyplina w szkole : komunikat z badań / Wojciech Muzyka [et al.]. - Olsztyn : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział, 1996. 68 s. : 1 wykr. ; 20 cm
 8. O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej / Stefan Mieszalski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 123, [1] s. : rys. ; 24 cm.
 9. Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli O środkach dyscyplinujących w szkole / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2009. - 249, [2] s. ; 21 cm
 10. Uczniowie w szkole : rzecz o zachowaniu : praktyczny przewodnik do skutecznego nauczania / Bill Rogers ; [tł. Zofia Zdral et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna , 2005. - 255 s. : il. ; 24 cm

II. Artykuły z czasopism


 1. Dokąd zmierzasz, szkoło? / Szczepan Barański.// Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 19-21
  Dyscyplina w szkole.
 2. Dyscyplina a wychowanie / Anna Danek.// Wychowawca. – 2006, nr 11, s. 23
 3. Dyscyplina w klasie - jak ją utrzymać? / Paulina Szachniuk. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 51-53
 4. Dyscyplina w klasie szkolnej – temat niepopularny / Anna Murawska// Nowa Szkoła. – 1998, nr 2, s. 26-29
 5. Dyscyplina w polskiej szkole / Jacek Pyżalski// Remedium. – 2007, nr 7, s. 6-7
 6. Dyscyplina w szkole : (zestawienie bibliograficzne za lata 1976-2008, wybór) / oprac. Anna Stefaniak. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 60-61
 7. Dyscyplinowanie i ocenianie uczniów w szkole partnerskiej / Urszula Jakubowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 4, s. 27-30
 8. Jak radzić sobie z brakiem dyscypliny na lekcjach wychowania fizycznego / Katarzyna Stężewska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 42
 9. Jak zachować dyscyplinę w klasie? / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 1, s. 42-43
 10. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie? / Małgorzata Zwolińska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 17-18
 11. Kierowanie klasą i dyscyplina / Krystyna Hołysz. // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 18-19
 12. Kłopoty z dyscypliną / Jarosław Michalski.// Nowa Szkoła. – 1997, nr 9, s. 34-35
 13. Kto i kiedy radzi sobie z dyscypliną w klasie / Jacek Pyżalski.// Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 69-76
 14. Mam problem z dyscypliną w klasie / Aniela Bruzik.// Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 40-46
 15. Między dyscypliną a przemocą / Michał Kawecki.// Edukacja i Dialog. – 1995, nr 7, s. 13-15
 16. Między rygoryzmem a zagubieniem w edukacji / Tadeusz Pilch.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 9, s. 3-5
 17. Nauczanie odpowiedzialności jako sposób dyscyplinowania uczniów na lekcjach wf / Jacek Szalewski. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 1, s. 20-24
 18. Nie ma wychowania bez dyscypliny / Ksawera Łaszczewska. // Wychowawca. -2007, nr 2, s. 5-7
 19. Niepunktualność uczniów / Maria Janukowicz.// Edukacja i Dialog. – 2009, nr 4, s. 16-18
  Sposoby dyscyplinowania uczniów.
 20. O kształtowaniu dyscypliny w szkole/ Zofia Kowalczyk. // Nowa Szkoła. – 1999, nr 10. S. 4-25
 21. O szkolnej dyscyplinie pozytywnie / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 25-36
 22. Problem dyscypliny w szkole : (głos w dyskusji) / Julian Kania.// Nowa Szkoła. – 1987, nr 7, s. 4-8
 23. Radzenie sobie z oporem / Hanna Rylke, Małgorzata Płócińska// Remedium. – 2000, nr 10, s. 9-12
 24. Rozmowy o wychowaniu / Julian Kania.// Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 3, s. 36-38
  Dekalog „szkolnego ładu”.
 25. (S)przeciw dyscyplinie? / Katarzyna R. Łozowska.// Edukacja i Dialog. – 2002, nr 9/10, s. 91-95
 26. Style kierowania klasą a dyscyplina / Beata Śliwa. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 39-42
  Omówienie pracy Johna Robertsona "The boss, the manager and the leader : approaches to dealing with disruption".
 27. System dyscyplinarny w wychowaniu / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. – 2007, nr 4, s. 18-19
 28. Tęsknota za dyscypliną / Jacek Pyżalski.// Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 61-67
 29. Trzy ideologie oświatowe – trzy środowiska klasowe / Katarzyna Kamińska-Dolata.// Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 4, s. 130-160
  Dyscyplina szkolna.
 30. Uczeń zdyscyplinowany / Krzysztof Mrozek// Wychowawca. – 2006, nr 11, s. 27
 31. Walka o dyscyplinę / Jarosław Kordziński. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 20-24
 32. Współczesna pedagogika wobec edukacji dla bezpieczeństwa / Ryszard Stępień. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2004, nr 1, s. 2-6
  Dyscyplina w szkole
 33. Wychowywanie czy dyscyplinowanie? A może spróbować zachować proporcje? / Mirosław Wołojewicz // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 20-23
 34. Zapewnienie ładu i dyscypliny w klasie / Aneta Boguska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 29-31
 35. Zdyscyplinowanie grupy klasowej / Iwona Zbierańska. // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. – 2005, T. 3 s. 59-67

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce