Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Grzegorz Piramowicz (1735-1801) i Hugo Kołłątaj (1750-1812) PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 30 sierpnia 2010
GRZEGORZ PIRAMOWICZ (1735-1801) I HUGO KOŁŁĄTAJ (1750-1812)
bibliografia podmiotowo - przedmiotowa

I. Bibliografia podmiotowa - książki


 1. List do przyiaciela o Kommissyi Rzeczypospolitey nad edukacyą narodową z Warszawy dnia 6 listopada 1773 roku / [Grzegorz Piramowicz ; posł. Józef Szczepaniec]. - [Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973]. - 20, XIV, [2] s., [1] k. tabl il. ; 18 cm
  Reprod. : Warszawa : nakładem Michała Grölla.
 2. Powinności nauczyciela / Grzegorz Piramowicz ; wstęp i oprac. Tadeusz Mizia. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1988. - 168 s. : faks., 1 portr. ; 21 cm
 3. Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów / Grzegorz Piramowicz ; oprac. i wstępem opatrzyła Kamilla Mrozowska. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo ; Warszawa : we współpr. z De Agostini Polska, cop. 2005.- CXIII, [1], 232, [1] s. ; 20 cm. 
 4. Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów / Grzegorz Piramowicz ; oprac. i wstępem opatrzyła Kamilla Mrozowska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Warszawa : we  współpr. z De Agostini Polska , cop. 2005. - CXIII, [1], 232, [1] s. ; 20 cm. – (Skarby Biblioteki Narodowej)
  Tekst oparto na publ. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z roku 1960
 5. Nad snami, czyli Nad marzeniami nocnymi moje uwagi, w Jozefstadzie, dnia 8 i 9 sierpnia 1796 / Hugo Kołłątaj ; przygot. do dr. i oprac. Marek Nalepa. - Kraków : Collegium Columbinum , 2007. - 68 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Badań nad Oświeceniem, 1733-4853 ; nr 1)
 6. Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764) / Hugo Kołłątaj ; oprac. Jan Hulewicz.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2003. - XCIII, 299, [1] s. ; 20 cm.- (Skarby Biblioteki Narodowej)
  Wg ed.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1953

II. Bibliografia podmiotowa - Artykuły z czasopism


 1. Porządek studiów dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Krakowskiego / Hugo  Kołłątaj ; oprac. Marian Skrzypek. // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. – 2001, T. 46, s. 47-58
III. Bibliografia przedmiotowa - Książki
 1. Filozofia Hugona Kołłątaja : zarys monografii / Henryk Hinz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. - 345, [2] s., [4] k. tabl. : il. ; 23 cm
 2. Grzegorz Piramowicz i jego epoka / pod red. Krzysztofa Andrzeja Boreczka, Adama Andrzeja Witusika ; Kurowskie Towarzystwo Regionalne, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa      Historycznego. - Kurów : KTR , 2001. - 146 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm
 3. Grzegorz Piramowicz - idee, słowa, czyny / Stanisław Gawlik ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego , 2006. - 164 s. : il. ; 24 cm
 4. Hugo Kołłątaj / Marian J. Lech. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973. - 426, [5] s. : il., err.;  18 cm. – (Światowid :biblioteczka popularnonaukowa)
 5. Hugo Kołłątaj : więzień i poeta / Piotr Żbikowski. - Lublin : "Daimonion" , cop. 1993. - 244, [1] s. ; 21 cm
 6. Hugo Kołłątaj i edukacja / Katarzyna Buczek. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , cop. 2007. - 194, [2] s., [4] s. tabl. : il. ; 24 cm
 7. Hugo Kołłątaj na Sejmie Wielkim w latach 1791-1792 / Maria Pasztor. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe , 1992. - 230, [2] s. ; 24 cm
 8. Insurekcja i upadek Rzeczypospolitej w poezjach więziennych Hugona Kołłątaja / Piotr Żbikowski. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw. , 1994. - 178, [1] s., [16] s. tabl. : il., fot., portr. ; 24 cm
  Kontynuacja książki : Poezje więzienne Hugona Kołłątaja : studia i teksty
 9. Kołłątaj / Stanisław Macheta.- Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973. - 246, [2] : il., portr.; 19 cm. – (Myśli i Ludzie 2 Filozofia Nowożytna i Współczesna)
 10. Kołłątaj i orientacja pruska u progu Sejmu Czteroletniego / Zofia Zielińska. - Warszawa : "Pax", 1991. - 139, [5] s. ; 20 cm
  Zawiera także : Uwagi nad wpływaniem do interesów Rzeczypospolitej dwóch mocarstw, z zastanowieniem się, co nam w tych okolicznościach czynić zostaje / Hugo Kołłątaj.
 11. Ksiądz Hugo Kołłątaj - patron Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie / Tadeusz Biela, Paweł Hadrych ; [Stowarzyszenie Kołłątajowców]. - Krotoszyn : Drukarnia Scorpion , 2004. - 28 s. ; 24 cm
 12. Pisarze oświecenia : Hugo Stumberg Kołłątaj, Stanisław Hieronim Konarski, Stanisław Wawrzyniec Staszic - materiały bibliograficzne / [wybór Longina Słowik ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu]. - Wrocław : WiMBP, [1980]. - 19, [1] s. ; 21 cm
 13. Poezje więzienne Hugona Kołłątaja : studia i teksty / Piotr Żbikowski. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1993. - 202 s. ; 24 cm
 14. Prace prawnicze Hugona Kołłątaja / Wojciech Szafrański // Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - 157 s. : il. ; 24 cm. – (O Prawach i Prawodawstwie ; t. 1)
 15. Tam gdzie serce Hugo Kołłątaja : 200 rocznica Konstytucji 3 Maja /Józef Myjak, Maciej Zarębski. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne , 1991. - 45 s. : il. ; 21 cm
 16. Z dziejów edukacji w Polsce XVIII wieku : studia / pod red. Ireny Szybiak. - Warszawa : "Żak", 1995. - 87 s. ; 21 cm

IV. Bibliografia przedmiotowa - Artykuły z czasopism


 1. Co można zmienić / Piotr Hübner. Kartki z dziejów nauki w Polsce ; cz. 87 //  Forum Akademickie. - 2007, nr 7/8, s. 78
  Reforma Akademii Krakowskiej dokonana przez Hugona Kołłątaja
 2. Etyka i subiektywizm badawczy w konfrontacji z tzw. naukową analizą oraz  interpretacją niektórych idei i postaw oświeceniowych : (na marginesie poglądów Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica, Jana Śniadeckiego, Tadeusza Czackiego) / Anna Łysiak.  // Historyka. – 2004, T. 34,  s. 73-84
 3. Grzegorz Piramowicz humanista-pedagog epoki Oświecenia i jego koncepcja wychowania zdrowotnego / Anna Witecka-Walerych. //  Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja  Śniadeckiego w Gdańsku. – 2006, T. 16, s. 115-119
 4. Grzegorz Piramowicz - nauczyciel nauczycieli / Magda Czardybon. // Życie Szkoły. - 1997, nr 8, s. 451-455
 5. Jak Hugo Kołłątaj u warszawskiego majstra Tobiasza Hoffstaedtera monstrancję do Krzyżanowic zamawiał / Ryszard Mączyński. //  Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2006, nr 1, s. 35-60
 6. Kołłątaj czy Jezierski? : zagadnienie autorstwa "Tronu dla próżnej powagi..."  / Bronisław Treger. // Napis. - Ser. 4, (1998), s. 75-129
 7. Kołłątajowska reforma Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Krakowskiego / Marian Skrzypek. // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - T. 46, (2001), s. 27-46
 8. Kształt historiograficzny "Stanu oświecenia w Polsce" Hugona Kołłątaja /  Roman Magryś. // Prace Humanistyczne. Seria 1. – 2006, Nr 32, s. 76-90
 9. Metoda porządku fizyczno-moralnego Hugona Kołłątaja / Roman Padoł. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia  Philosophica. – 2005, [Nr] 2,  s. 22-32
 10. Między religią a moralnością : zagadnienie aksjologii w poglądach Hugona Kołłątaja / Anna Łysiak. // Słupskie Studia Historyczne. – 2001, Nr 9, s. 27-48
 11. Minęło 250 lat od narodzin wybitnego myśliciela doby Oświecenia... : Hugo Kołłątaj. Świat fizyczny a moralność / Leszek Pyra. // Ruch Filozoficzny.  - 2001, nr 1, s. 3-13
 12. Nauka w "Powinnościach nauczyciela" Grzegorza Piramowicza / Magda Czardybon. // Prace Filologiczne. – 2001, T. 46, s. 109-116
 13. Niebezpieczne związki / Piotr Strasz. // Nowe Państwo. - 2002, nr 9, s. 36-38
  Koncepcja rewolucji antymonarchistycznej
 14. "Nil desperandum" : uwagi Hugona Kołłątaja na temat powstania i perspektyw Księstwa Warszawskiego / Grzegorz Figiel. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia. - Vol. 62 (2007), s. 113-120
 15. Oświeceniowa myśl pedagogiczna w wybranych utworach Grzegorza Piramowicza / Stanisław Gawlik. // Przegląd  Historyczno-Oświatowy. - 2002, nr 1/2, s. 33-43
 16. Pierwszy polski podręcznik pedagogiki "Powinności nauczyciela" / Magda  Czardybon. // Życie Szkoły. - 1999, nr 2, s. 149-151
 17. Plan reformy Akademii Krakowskiej a "filozofia moralna" Hugona Kołłątaja / Roman Padoł. // Krakowskie Studia Małopolskie. – 2000, Nr 4, s. 223-230
 18. Porządek studiów dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Krakowskiego / Hugo  Kołłątaj ; oprac. Marian Skrzypek. // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. – 2001, T. 46, s. 47-58
 19. Prawda i jej antonimy w "Powinnościach nauczyciela" Grzegorza Piramowicza / Magda Czardybon. // Prace Filologiczne. – 2000, T. 45, s. 91-99
 20. "Prawa Kardynalne" Hugona Kołłątaja i Konstytucja 3 V 1791 roku / Andrzej  Sylwestrzak. // Gdańskie Studia Prawnicze. – 2007, T. 17,  s. 595-613
 21. Reformacja i kontrreformacja w ocenach i opiniach przedstawicieli polskiej myśli nowożytnej (Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica, Jana Śniadeckiego, Stanisława Kostki Potockiego, Tadeusza Czackiego) / Anna Łysiak. // Przegląd Zachodniopomorski. - 2002, z. 1, s. 27-42
 22. Rola czynności uczuciowo-dążeniowych w formowaniu dojrzałej osobowości według    Hugona Kołłątaja / Henryk Posłuszny. // Studia Włocławskie. – 1999, T. 2, s. 201-212
 23. Tadeusz Kościuszko i powstanie kościuszkowskie w poezjach więziennych ks. Hugona Kołłątaja / Piotr Żbikowski. // Wiek Oświecenia. - 1995,  - [T.] 11,  s. 43-64
 24. Tolerancja i wolność w ujęciu Hugona Kołłątaja / Krystyna Sędziak-Paździora. // Tolerancja. – 2005, T. 11,  s. 41-45
 25. Wokół nominacji Hugona Kołłątaja na podkanclerstwo koronne / Maria Pasztor.// Przegląd Historyczny. - 1991, nr 2, s. 301-307
 26. Z prac Hugona Kołłątaja nad organizacją Gimnazjum Wołyńskiego w latach 1803-1806 w świetle korespondencji z Tadeuszem Czackim : fragm. / Katarzyna Buczek. // Rozprawy z  Dziejów  Oświaty. – 2000, T. 39, s. 11-28

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce