Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Ludzie związani z regionem PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Lachowska   
poniedziałek, 14 czerwca 2010
LUDZIE ZWIĄZANI Z REGIONEM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bacławski, Józef
 1. Wyrzeźbić Chrystusa / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2003, nr 3, s. 9
Bakuła, Leszek (1927-1997)
 1. Nadmorska wydmuchrzyca (wspomnienie o Leszku Bakule w 11. rocznicę śmierci) / Czesław Parzych // Kurpie. - 2008, nr 1, s. 36-38
Bartniczak, Mieczysław (1935-1999)
 1. Mieczysław Bartniczak (1935-1999) / Stanisław Pajka // Zeszyty Naukowe. - 1999, z. 13, s. 283-287
 2. W 60-lecie urodzin Mieczysława Bartniczaka / Stanisław Pajka // Zeszyty Naukowe. - 1995, z. 9, s. 391-392
Berk, Stanisław
 1. Kurpiowski ślad na Bliskim Wschodzie – z małej kurpiowskiej wsi do Francji, Hiszpanii i przez cały Bliski Wschód… / Wojciech Łukaszewski // Kurpie. - 2008, nr 4/5, s. 12-13
Brzozowski, Szczepan
 1. Próby poetyckie urzędnika – kilka słów o twórczości Szczepana Brzozowskiego / Beata Glinka // Kurpie. - 2006, nr 2, s. 36-37
Bułatowicz, Józef
 1. O najnowszym dziele Józefa Bułatowicza / Stanisław Pajka // Kurpie. - 2005, nr 3, s. 33-34
Ceberek, Stanisław (1927-)
 1. Saga rodu Ceberków / Józef Sobiecki // Kurpie. – 2009, nr 1, s. 4-6
 2. Z życiorysu chłopa-działacza / Stanisław Ceberek // Zeszyty Naukowe. - 1987, z. 1, s. 128-138
Cermak, Cecylia
 1. W sercu mym Polskę noszę – wspomnienia Cecylii Cermak – Binghamton USA / Czesław Parzych // Kurpie. - 2008, nr 2, s. 13-15
 2. W sercu mym Polskę noszę (Cz. 2) / Cecylia Cermak, Czesław Parzych // Kurpie. - 2008, nr 3, s. 16-2
Chętnik, Adam (1885-1967)
 1. Adam Chętnik – badacz Kurpiowszczyzny: życie i twórczość publicystyczno-naukowa oraz działalność muzealna i oświatowa / Marian Pokropek. –  Ostrołęka, 1992
 2. Adam Chętnik – Kurp i Polak: materiały sesji popularnonaukowej w setną rocznicę urodzin doc. dr. Adama Chętnika z dnia 19 października 1985 r.          w Łomży / pod red. Czesława Brodzickiego. - Łomża, 1987
 3. Adam Chętnik i Władysław Skierkowski – widzenie regionu kurpiowskiego Puszczy Zielonej / Bernard Kielak // Zeszyty Naukowe. - 1996, z. 10, s. 22-26
 4. Adam Chętnik jako poeta / Czesław Parzych // Zeszyty Naukowe. - 1993, z. 7, s. 57-65
 5. Adam Chętnik w percepcji młodzieży szkolnej / Leszek Czyż // Zeszyty Naukowe. - 1994, z. 8, s. 201-206
 6. Badacze dwu puszcz - Adam Chętnik (1885-1967) – Franciszek Kotula (1900-1983) / Bronisław Gołębiowski // Zeszyty Naukowe. - 1993, z. 7, s. 66-73
 7. Co po Chętniku / Stanisław Pajka // Zeszyty Naukowe OTN. - 1995, z. 9, s. 346-352
 8. Działalność i dokonania Adama Chętnika oraz ich wpływ na rozwój Kurpiowszczyzny: materiały do sesji popularno-naukowej / pod red. Kazimierza Karola Parczewskiego. - Ostrołęka, 2002
 9. Działalność muzealnicza Adama Chętnika / Bernard Kielak // Zeszyty Naukowe. - 1993, z. 7, s. 26-33
 10. Gadka o Adamie Chętniku / Leszek Bakuła // Zeszyty Naukowe. - 1995, z. 9, s. 353-358
 11. Historia Puszczy Zielonej w pracach Adama Chętnika / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. - 1993, z. 7, s. 15-25
 12. Mój życiorys – fragmenty / Adam Chętnik // Zeszyty Naukowe. - 1992, z. 6, s. 211-213
 13. Muzyczne zainteresowania Adama Chętnika / Henryk Gadomski // Zeszyty Naukowe. - 1993, z. 7, s. 34-39
 14. O życiu i twórczości Adama Chętnika – kilka przypomnień i refleksji / Stanisław Pajka // Zeszyty Naukowe. - 1990, z. 4, s. 201-208
 15. Pogranicze kurpiowsko-mazurskie w pracach i działalności Adama Chętnika / Marek Nowotka // Zeszyty Naukowe. - 1993, z. 7, s. 52-56
 16. Równianka Kurpiowska: wybór z prac Adama Chętnika / oprac. Adam Dobroński. - Ostrołęka, 1992
 17. W 30-tą rocznicę śmierci Adama Chętnika – refleksje i wspomnienia / Leszek Czyż // Zeszyty Naukowe. - 1997, z. 11, s. 5-10
 18. Wybitny Kurp w pocerowanej jesionce / Stanisław Pajka // Kurpie. - 2002, nr 3, s. 17-22
Ciszewski, Henryk
 1. Ostrołęcki regionalista / Czesław Parzych // Zeszyty Naukowe. - 1991, z. 5, s. 188-191
 2. Wspomnienia wojenne 1939 roku / Henryk Ciszewski // Zeszyty Naukowe. - 1989, z. 3, s. 141-145
Czychowski, Mieczysław (1931-1996)
 1. Kurp Gdański / Czesław Parzych // Zeszyty Naukowe. - 1996, z. 10, s. 63-68
Dawid, Stanisława
 1. Stanisława Dawid z domu Staśkiewicz / Bernard Kielak // Kurpie. – 2009, nr 2, s. 6-7
Dąbrowski, Adam Józef
 1. Dzieło mjr. Adama J. Dąbrowskiego / Adam Dobroński // Zeszyty Naukowe. - 2008, z. 22, s. 225-244
Dąbrowski, Henryk
 1. Pisarz i poeta Kurpiowszczyzny / Stanisław Pajka // Zeszyty Naukowe. - 1996, z. 10, s. 69-71
Długołęcki, Jan Z.
 1. Czy ja urodziłem się Kurpiem? / Jan Z. Długołęcki // Zeszyty Naukowe. - 1994, z. 8, s. 303-306
Drwęcki, Aleksander
 1. W 75-lecie Aleksandra Drwęckiego / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. - 1995, s. 9, 389-390
Elceser, Stanisław
 1. Droga życia Stanisława Elcesera / Ireneusz Malec // Zeszyty Naukowe. - 1992, z. 6, s. 236-237
Foss, Juliusz
 1. Juliusz Foss – organizator Tygodnika Ostrołęckiego / Stanisław Pajka // Zeszyty Naukowe. - 1988, z. 2, s. 132-133
Gadomski, Henryk
 1. Muzyk z Norwidem w tle / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2004, nr 5/6, s. 7-8
Gloger, Zygmunt (1845-1910)
 1. Zygmunt Gloger – kochał przeszłość dla przyszłości / Adam Białczak // Kurpie. - 2005, nr 3, s. 17-19
Golan, Jan
 1. Kurpiowski Janko Muzykant / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2002, nr 1, s. 13
Gołębiowski, Bronisław (1933-)
 1. Jubileusz profesora Bronisława Gołębiowskiego / Stanisław Pajka // Zeszyty Naukowe. - 1999, z. 13, s. 289-292
Goman, Edmund
 1. Po Cyganach wiatr zaciera ślady / Józef Sobiecki // Kurpie. – 2009, nr 2, s. 4-5
Gomulicki, Wiktor (1848-1919)
 1. Powieści historyczne Wiktora Gomulickiego – pasje i poszukiwania / Maria Jolanta Olszewska // Zeszyty Naukowe. - 2008, z. 22, s. 9-42
Gotowiec, Marian (1913-1973)
 1. Marian Gotowiec (1913-1973) / Robert Szydlik // Zeszyty Naukowe. - 1995, z. 9, s. 408-410
Grabowski, Jakub
 1. Znad Orzyca rodem… / Henryk Syska // Zeszyty Naukowe OTN. - 1995, z. 9, s. 72-96
Grabowski, Wacław
 1. Pokłos ludowego dziedzictwa / Henryk Syska // Zeszyty Naukowe. - 1992, z. 6, s. 7-25
Grodziski, Stanisław
 1. Nie byli sobie przeznaczeni / Czesław Parzych // Kurpie. - 2008, nr 2, s. 12-13
Grzyb, Stanisław (1919-2008)
 1. O profesorze Stanisławie Grzybie / Kazimierz Orzeł // Kurpie. - 2009, nr 4/5, s. 4
Jellaczyc, Janina
 1. Jej miłością były książki… / Beata Glinka // Kurpie. - 2005, nr 3, s. 34-35
Kaczyńska, Czesława
 1. Oskar dla twórczyni z Kurpiów / (mk) // Kurpie. - 2005, nr 4/5, s. 11
 2. Stuprocentowa Kobieta i stuprocentowa Kurpanika / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2003, nr 5, s. 7-8
Kaczyński, Jan
 1. Nie przecinaj korzeni… / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2002, nr 1, s. 7-8
Kaczyński, Piotr
 1. Budziciel puszczy / Henryk Syska // Zeszyty Naukowe. - 1994, z. 8, s. 9-37
 2. Zwiastun kurpiowskiego ustronia / Henryk Syska // Zeszyty Naukowe. - 1993, z. 7, s. 152-169
Kalinowska, Jadwiga
 1. Pustelnica z Lask / Renata Elżbieta Kurpielska // Kurpie. - 2002, nr 3, s. 13
Kalinowska, Janina
 1. Moje pokolenie nauczycieli – fragmenty pamiętnika / Janina Kalinowska // Zeszyty Naukowe. - 1995, z. 9, s. 370-388
Karaszewski, Kazimierz
 1. O Kazimierzu Karaszewskim słów kilka / Czesław Parzych // Kurpie. – 2009, nr 2, s. 13
Kobus, Jan
 1. Wspomnienie o Janie Kobusie – żołnierzu AK, więźniu Stutthofu, wiejskim nauczycielu / Stanisław Śniadała // Zeszyty Naukowe. - 1994, z. 8, s. 266-280
Kolberg, Oskar (1814-1890)
 1. Najpracowitszy etnograf – Oskar Kolberg (1814-1890) / Adam Białczak // Kurpie. - 2005, nr 4/5, s. 13-14
Kołakowski, Leszek (1927-2009)
 1. Leszek Kołakowski – jako krytyk uniwersalizmu kulturowego / Wojciech Słomski // Zeszyty Naukowe. - 2001, z. 15, s. 263-276
Konopkówna, Czesława
 1. Kochała wszystko, co kurpiowskie / Jadwiga Nowicka, Czesław Parzych // Kurpie. - 2003, nr 3, s. 16-18
Konwa, Stach
 1. Mężny i bohaterski jak Stach Konwa / Mirosław Grzyb // Kurpie. - 2004, nr 3, s. 17-19
Kopeć, Aleksander
 1. Cała wieś Go lubiła… / Stanisław Dawidczyk // Kurpie. - 2002, nr 5, s. 18
 2. Kurp z wyboru / Leszek Tański // Kurpie. - 2002, nr 5, s. 15-17
Kozakiewicz, Mikołaj
 1. Najdawniejsze wspomnienia / Mikołaj Kozakiewicz // Zeszyty Naukowe. - 1995, nr 9, s. 360-369
Kozioł, Romuald
 1. Romuald Kozioł – bohater nie całkiem zapomniany / Waldemar Brenda // Kurpie. - 2006, nr 5, s. 12-15
Krasiński, Ludwik (1833-1895)
 1. Stajnia Jan Dobrogost – Krasne hrabiego Ludwika Krasińskiego / Agnieszka Sagało-Sadowska // Kurpie. - 2008, nr 4/5, s. 16-18
Krauze, Henryk (1912-1991)
 1. Henryk Krauze (1912-1991) / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. - 1991, z. 5, s. 192-193
Kruczyk, Arkadiusz
 1. Jestem tylko zranionym zwierzem – o wierszach Arkadiusza Kruczyka; poetyckie wizerunki – poeci północnego Mazowsza / Dariusz Łukaszewski // Kurpie. - 2006, nr 1, s. 34-35
Krupa, Grzegorz Jan
 1. Jest we mnie taka niecierpliwość… / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2004, nr 3, s. 7-8
Krysiak, Julian
 1. Nie o każdym Kurpiu wiersze piszą / Jerzy Waszkiewicz // Kurpie. - 2003, nr 4, s. 15-16
Krzywicki, Ludwik (1859-1941)
 1. Ludwik Krzywicki – autor rozprawy Kurpie / Adam Białczak // Kurpie. - 2005, nr 1, s. 17-18
Kubeł, Witold
 1. Z Dylewa do Carcassonne – Witek Kubeł nie żyje (7 VII 1944 – 17 XI 2003) / Stanisław Pajka // Kurpie. - 2003, nr 6, s. 6-7
Kulesza, Józef
 1. Z pamiętnika nauczyciela kresowego… / Józef Kulesza // Zeszyty Naukowe. - 1991, z. 5, s. 194-202
Kulesza, Zbigniew (1919-)
 1. Odszedł na wieczną wartę – 16. września br. zmarł Zbigniew Kulesza Młot / Edward Mierzejewski // Kurpie. - 2003, nr 5, s. 27-28
Lenarciak, Henryk
 1. O stoczniowcu rodem z Kurpiów / Mirosław Grzyb // Kurpie. - 2006, nr 1, s. 7-9
Łasiczych, Paweł
 1. Kurp musi mieć godność / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2005, nr 3, s. 7-9
Machnowski, Tadeusz Franciszek (1937-)
 1. Ostrołęka to moja młodość… - w 70. rocznicę urodzin Tadeusza Machnowskiego / Stanisław Pajka // Kurpie. - 2007, nr 3, s. 4-5
Maciąg, Ludwik (1920-2007)
 1. Ludwik Maciąg (1920-2007) / Barbara Kalinowska // Kurpie. - 2007, nr 2, s. 20-21
Majewski, Dionizy (1893-1965)
 1. Dionizy Majewski (1893-1965) / Henryk Maćkowiak // Zeszyty Naukowe. - 1989, z. 3, s. 137-140
Maliszewski, Dionizy (1931-1988)
 1. Dionizy Maliszewski – współtwórca grupy Narew / Stanisław Pajka // Zeszyty Naukowe. - 1988, z. 2, s. 134-135
 2. Przez regionalne i narodowe – do ogólnoludzkiego. Na przykładzie literatury / Kazimierz Sopuch // Zeszyty Naukowe. - 1996, z. 10, s. 13-21
 3. Ze wspomnień ostrołęckich / Leszek Bakuła // Zeszyty Naukowe. - 1994, z. 8, s. 210-218
Michalski, Stanisław (1865-1949)
 1. Ze wspomnień o dyrektorze Stanisławie Michalskim / Adam Chętnik // Zeszyty Naukowe. - 1992, z. 6, s. 214-21
Mieszko, Mieczysław
 1. To cłoziek buł od Boga… / Magdalena Konińska // Kurpie. - 2004, nr 2, s. 14-16
Mikołajczyk, Zdzisław
 1. Krzewiciel kultury kurpiowskiej – pół wieku kapłaństwa ks. Zdzisława Mikołajczyka / Stanisław Pajka // Kurpie. - 2005, nr 4/5, s. 7-8
Niedziałkowska, Zofia (1904-1991)
 1. O autorce monografii Ostrołęki – w setną rocznicę urodzin Zofii Niedziałkowskiej (1904-1991) / Jerzy Kijowski // Kurpie. - 2004, nr 5/6, s. 17-20
 2. O życiu i działalności Zofii Niedziałkowskiej – kilka refleksji / Stanisław Pajka // Zeszyty Naukowe. - 1992, z. 6, s. 217-224
Nowak, Apolonia (1944-)
 1. Jubileusz Apolonii Nowak / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2008, nr 1, s. 4-5
 2. Świecie, mój świecie / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2002, nr 3, s. 6-7
 3. Takiej drugiej Kurpianki nie ma na całym świecie! / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2002, nr 4, s. 9-10
 4. To i POLA o la la la… / Katarzyna Mróz // Kurpie. – 2009, nr 1, s. 16-17
Nurczyk, Kazimierz
 1. Artyści północnego Mazowsza. O Kazimierzu Nurczyku i Jego rzeźbach / Dariusz Łukaszewski // Kurpie. - 2006, wydanie specjalne s. 28-31
Olender, Stanisława
 1. Nestorka kurpiowskich artystów / Bernard Kielak // Kurpie. - 2006, nr 2, s. 4-5
Olszowa-Przybylska, Jadwiga Marianna
 1. Inżynier Jadwiga Marianna Olszowa-Przybylska / Jan Kaczyński // Zeszyty Naukowe. - 2003, z. 17, s. 202-207
Pajka, Halina
 1. Wprawne ręce i aktywność społeczna / Bernard Kielak // Kurpie. - 2008, nr 1, s. 6-7
Pajka, Stanisław (1934-)
 1. Jubileusz doktora / Czesław Parzych // Kurpie. – 2009, nr 1, s. 7-9
 2. Sylwetka wybitnego Kurpia / Bernard Kielak // Kurpie. - 2006, wydanie specjalne s. 4-6
Parzych, Czesław (1938-)
 1. Ta ziemia jest dla mnie jak matka / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2004, nr 1, s. 7-8
Petrusewicz, Józef (1938-2006)
 1. Na Kurpiach znalazłem ojczyznę – zmarł Józef Petrusewicz (1938-2006) / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2006, nr 1, s. 29
 2. Nasz kurpiowski Kresowiak / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2004, nr 2, s. 7-8
 3. Wąsiara we wspomnieniach mieszkańców parafii Zalas (o Józefie Petrusewiczu) / Irena Górska, Jerzy Iwaszkiewicz, Sławomir Janowski // Kurpie. - 2007, nr 1, s. 8-9
Piotrowski, Kazimierz (1891-1939)
 1. Kazimierz Piotrkowski (1891-1939) / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. - 1988, z. 2, s. 124-128    
Podbielski, Tadeusz
 1. Cicha pośród ciszy – o wierszach Tadeusza Podbielskiego / Dariusz Łukaszewski // Kurpie. - 2006, nr 2, s. 38
Psarski, Józef (1868-1953)
 1. Doktor Józef Psarski (1868-1953) / do dr. przygot. Jadwiga Nowicka et al.. – Ostrołęka, 2004
 2. Ostrołęcki Judym / Czesław Parzych // Kurpie. - 2003, nr 5, s. 16-19
Pułaski, Kazimierz (1746-1779)
 1. Kazimierz Pułaski w Ostrołęce – 250 rocznica urodzin bohatera Polski i USA / Antoni Lenkiewicz // Zeszyty Naukowe. - 1995, z. 9, s. 335-345
Rykowski, Włodzimierz
 1. Włodzimierz Rykowski – piewca Przasnysza / Stanisław Pajka // Zeszyty Naukowe. - 1988, z. 2, s. 136-137
Samsel, Czesława
 1. Zeszyt z worka soli / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2002, nr 2, s. 11
Samsel, Edward Eugeniusz (1940-2003)
 1. Biskup wrośnięty w Kurpiowszczyznę / Stanisław Pajka // Kurpie. - 2003, nr 2, s. 11-14
 2. Moich siedem spotkań z biskupem Edwardem Samselem / Mirosław Grzyb // Kurpie. - 2003, nr 1, s. 16-17
 3. Tak pamiętam biskupa Edwarda Samsela / Janina Surgał // Kurpie. - 2003, nr 1, s. 17
 4. Wspomnienie pośmiertne o ks. bp. Edwardzie Samselu / Stanisław Pajka // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. - 2003, nr 1(13), s. 92-96
 5. Z drogi pasterzowania biskupa Edwarda Samsela / Stanisław Pajka // Kurpie. - 2003, nr 1, s. 14-16
Samsel, Karol
 1. Narodził się poeta / Ewa Bucińska // Kurpie. - 2003, nr 2, s. 5
Sienicki, Stanisław (1892-1946)
 1. Stanisław Sienicki (1892-1946) / Elżbieta Zielińska // Zeszyty Naukowe. - 1988, z. 2, s. 129-131
Sieruta, Stanisław
 1. Wielki artysta z małych Olszyn / Iwona Choroszewska-Zyśk // Kurpie. - 2003, nr 2, s. 7-9
Skierkowski, Władysław (1886-1941)
 1. Ks. Władysław Skierkowski – działacz Towarzystwa Naukowego Płockiego / Katarzyna Stołowska-Fuz // Kurpie. - 2006, nr 2, s. 10-12
 2. Ks. Władysław Skierkowski – wybitny badacz Kurpiowszczyzny / Henryk Gadomski // Zeszyty Naukowe. - 2004, z. 18, s. 211-222
 3. Perełki na skrzypeczkach wygrywane / Henryk Gadomski // Kurpie. - 2002, nr 1, s. 17-18
 4. Śladami księdza Władysława Skierkowskiego / Józef Sobiecki // Kurpie. – 2009, nr 2, s. 17-19
Stolarczyk, Józef
 1. Wyrzeźbił poczet królów w drzewie… / Aldona Kuta // Kurpie. - 2004, nr 5/6, s. 11-12
Syska, Henryk (1920-2000)
 1. Dla Syski Kurpie były centrum świata / Stanisław Pajka // Zeszyty Naukowe. - 2000, z. 14, s. 338-343
 2. Gawęda w twórczości Henryka Syski / Wojciech Woźniak // Zeszyty Naukowe. - 1987, z. 1, s. 105-113
 3. Henryk Syska – piewca Kurpiowszczyzny – w piąta rocznicę śmierci / Stanisław Pajka // Kurpie. - 2005, nr 2, s. 16-17
 4. Twórczość Henryka Syski a rzeczywistość historyczna / Adam Dobroński // Zeszyty Naukowe. - 1987, z. 1, s. 93-104
Szydlik, Wincenty (1946-2004)
 1. Wspomnienie o Wincentym Szydliku (25 III 1946-28 XI 2004) / Stanisław Pajka // Kurpie. - 2005, nr 1, s. 33-34
Śnietka, Stanisława (1926-)
 1. Kurpiowskie życiorysy. Cz. 2 / Grażyna Reszka // Kurpie. – 2009, nr 1, s. 18-20
Świniarski, Kazimierz
 1. Śmierć bohatera / Czesław Parzych // Kurpie. - 2006, nr 2, s. 13
Trzaskoma, Jan
 1. Ksiądz, który znał Piłsudskiego / Adam Białczak // Kurpie. - 2003, nr 2, s. 15-17
Tworkowski, Stanisław
 1. Kurpiowski szlachcic, żołnierz i wielki kapłan / Mirosław Grzyb // Kurpie. - 2004, nr 4, s. 17-19
Warakomski, Antoni Józef (1904-1971)
 1. Ksiądz Antoni Józef Warakomski (1904-1971) - kapłan i żołnierz / Grzegorz Socik // Zeszyty Naukowe. - 1999, z. 13, s. 293-300
Wąsowicz-Sopoćko, Maria
 1. Farby, woda i borsucza szczecina, czyli rzecz o Marii Wąsowicz-Sopoćko, jej fascynacjach i co z nich wyniknęło dla Kurpiów / Barbara Kalinowska // Kurpie. - 2006, nr 1, s. 21
Zagroda, Bronisława
 1. Z wizytą u pani Bronisławy / Irena Górska // Kurpie. - 2003, nr 4, s. 32-34
Zera, Helena (1916-)
 1. Kurpiowski życiorys / Grażyna Reszka // Kurpie. - 2008, nr 3, s. 4-7
Żarnach, Waleria
 1. Niezapomniana artystka / Antoni Jankiewicz // Kurpie. - 2003, nr 6, s. 16-17
Żebrowski, Zenon (1898-1982)
 1. Kurpiowski Misjonarz w Japonii / Wacław Nowacki // Kurpie. - 2002, nr 4, s. 20-26
 2. Zeno kagiri naki ai ni – w 25 rocznicę śmierci Brata Zeno Żebrowskiego / (mk) // Kurpie. - 2007, nr 1, s. 10-12
Żywirska, Maria (1904-1980)
 1. Dlaczego Żywirska nieznana / Jan Z. Długołęcki // Zeszyty Naukowe. - 1996, z. 10, s. 55-62
 2. Maria Żywirska (1904-1980) – Niedziałkowska Puszczy Białej / Jerzy Kijowski // Kurpie. - 2006, nr 1, s. 18-20
 3. Puszcza Biała – Jej miłość – Maria Żywirska (1904-1980) / Jan Z. Długołęcki // Zeszyty Naukowe. - 1995, z. 9, s. 393-399
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce