Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Kurpie - historia PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Lachowska   
wtorek, 21 września 2010
KURPIE - HISTORIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Powstanie 1831r. listopadowe
 1. Kurp nas prowadził / Adam Białczak // Kurpie. – 2006, nr 2, s. 14-17
 2. Kurpiowszczyzna w dobie powstania listopadowego / Adam Białczak. - Ostrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, 2000.
Powstanie 1863r. styczniowe
 1. A w Zielonej, w Myszynieckiej…: w 140. rocznicę bitwy pod Myszyńcem w powstaniu styczniowym / Jerzy Kijowski // Kurpie. – 2003, nr 2, s. 19-21
 2. Był taki rok, rok sześćdziesiąty trzeci… / Jerzy Kijowski // Kurpie. – 2008, nr 1, s. 15-16
 3. Miłość Ojczyzny była im cierpieniem / Czesław Parzych // Kurpie. – 2009, nr 4, s. 13-17
 4. Powstanie niespełnionej nadziei / Adam Dobroński // Zeszyty Naukowe. – 2003, z. 17, s. 12-17
 5. Powstanie w Zielonej Puszczy Kurpiowskiej / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. – 2003, z. 17, s. 18-30
 6. Żywe torpedy – kurpiowskie kamikadze / Czesław Parzych // Kurpie. – 2008, nr 1, s. 17-18
Kurpie w XX wieku
 1. Kurpie – kwiecień 1936 roku / Magdalena Konińska // Kurpie. – 2004, nr 2, s. 17-18
 2. Kurpie widziane z Łomży w okresie dwudziestolecia międzywojennego / Witold Wincenciak // Zeszyty Naukowe. – 1993, z. 7, s. 133-139
 3. Odzyskana pamięć. Bolszewicy na Kurpiowszczyźnie w 1920 roku / Adam Białczak // Kurpie. – 2005, nr 4/5, s. 15-17
 4. Pogranicze kurpiowsko-mazurskie w okresie I wojny światowej / Zbigniew Kudrzycki // Zeszyty Naukowe. – 2006, z. 20, s. 51-61
 5. Polska Niepodległa! / Adam Białczak // Kurpie. – 2002, nr 4, s. 17-18
 6. Rzeczpospolita Kurpiowska / Adam Białczak // Kurpie. – 2004, nr 5/6, s. 21-22
Inne
 1. A w Kadzidle, ładnej wsi… / Adam Białczak // Kurpie. – 2004, nr 1, s. 18-20
 2. Badania Puszczy Zielonej / Agnieszka Starzyk-Urbańska // Zeszyty Naukowe. – 2001, z. 15, s. 327-330
 3. Cierpięta – 350 lat historii / Barbara Obrębka // Kurpie. – 2003, nr 3, s. 26-28
 4. Czarnia – najmniejsza gmina na Kurpiach / Adam Białczak // Kurpie. – 2005, nr 2, s. 27-29
 5. Czarnotrzew – osada młynarzy i rudników / Adam Białczak // Kurpie. – 2003, nr 5, s. 30-32
 6. Emigracja z północno-wschodniego Mazowsza i Podkarpacia – przyczyny, kierunki     i następstwa – zarys tematyki / Janusz Gołota // Zeszyty Naukowe. – 2002, z. 16, s. 213-226
 7. Krasne Sielce / Magdalena Konińska // Kurpie. – 2007, nr 1, s. 13-14
 8. Kształtowanie się granic Puszczy Zielonej / Adam Dobroński // Zeszyty Naukowe. – 1993, z. 7, s. 78-85
 9. Kurpie : Bory Ostrołęckie / Zofia Niedziałkowska. - (Wyd. 2 uzup.). - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988.
 10. Kurpie w konfederacji barskiej : na 225 rocznicę konfederacji barskiej / Wiesław Majewski // Zeszyty Naukowe. – 1993, z. 7, s. 97-100
 11. Kurpiowszczyzna w badaniach historycznych / Stanisław Pajka // Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 38-47
 12. Myszyniec – z dziejów miasta / Agnieszka Sagało-Sadowska // Kurpie. – 2006, wydanie specjalne, s. 18-20
 13. Myszyniec jako ośrodek kultury kurpiowskiej od połowy XVII wieku do roku 1870 / Wanda Paprocka // Zeszyty Naukowe. – 1998, z. 12, s. 40-53
 14. Na krańcach Puszczy / Elżbieta Lemańska, Wojciech Lutrzykowski, Anna Góralak // Kurpie. – 2004, nr 5/6, s. 32-34
 15. Od Lasa do palmy / Magdalena Konińska // Kurpie. – 2006, nr 1, s. 28-29
 16. Osadnictwo kurpiowskie na Puszczy Białej / Robert Szydlik, Wincenty Szydlik. - Ostrołęka : Zarząd Główny Związku Kurpiów, 2001.
 17. Osadnictwo na pograniczu mazursko-kurpiowskim w epoce nowożytnej / Zbigniew Kudrzycki // Zeszyty Naukowe. – 2003, z. 17, s. 162-173
 18. Pogranicze mazursko-kurpiowskie : materiały z sesji naukowej (14 listopada 1997 r.) : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Janusza Gołoty ; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Instytut Historii WSP w Olsztynie.
 19. Pogranicze mazursko-kurpiowskie w XVII-XX wieku / Stanisław Pajka // Kurpie. – 2004, nr 1, s. 29-30
 20. Puszcza Biała na Mazowszu, w Polsce, w Europie / Henryk Samsonowicz // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2003, nr 3, s. 72-77
 21. Puszcza Kurpiowska / Adam Chętnik. - Ostrołęka : Związek Kurpiów, 2004.
 22. Puszcza Zielona ostatnia ostoją dzikowian (maj-grudzień 1735 r.) / Wiesław Majewski // Zeszyty Naukowe. – 1987, z. 1, s. 12-27
 23. Puszcza Zielona, Bory Ostrołęckie : z przeszłości Kurpiów / Zofia Niedziałkowska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981.
 24. Tatarzy pod Kadzidłem / Magda Konińska // Kurpie. – 2005, nr 4/5, s. 29
 25. Tło historyczno-geograficzne regionu kurpiowskiego / Andrzej Hyra // Kurpie. – 2003, nr 5, s. 12-13
 26. W dolinie Orza / Henryk Syska. - Olsztyn ; Białystok : "Pojezierze", 1982.
 27. Z dziejów badań nad historią Puszczy Zielonej: wybrane zagadnienia / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. – 1993, z. 7, s. 101-106
 28. Z dziejów Rozłóg i okolic / Zbigniew Kudrycki, Marek Nowostka // Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 57-70
 29. Z dziejów walk narodowowyzwoleńczych na Kurpiowszczyźnie (1794-1949) / Wiesław Leszek Ząbek // Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 161-172
 30. Z dziejów walk narodowowyzwoleńczych na Kurpiowszczyźnie (1794-1949) / Wiesław Leszek Ząbek // Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 161-172
 31. Z przeszłości Rozłóg i okolic / Marek Nowostka // Zeszyty Naukowe. – 1992, z. 6, s. 169-175
 32. Z Puszczy Zielonej / Adam Chętnik ; wyboru pism dokonał i wstępem opatrzył Henryk Syska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978.
 33. Znad Orzyca rodem / Henryk Syska // Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 72-96
 34. Życie puszczańskie Kurpiów / Adam Chętnik; przedm. Anna Kutrzeba-Pojnarowa; szkic wstępny Jolanta Socha i Andrzej Woźniak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971.

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce