Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Ostrołęka i okolice - historia PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Lachowska   
wtorek, 21 września 2010
OSTROŁĘKA I OKOLICE - HISTORIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bitwa 1807r. pod Ostrołęką
 1. Bitwa ostrołęcka z 1807 r. oraz obraz Ostrołęki w tym okresie / Jerzy Kijowski // Kurpie. – 2007, nr 2, s. 12-14
 2. Bitwa pod Ostrołęką 1807 roku. Przyczynek / Norbert Kasparek // Zeszyty Naukowe. – 2007, nr 21, s. 9-25
Bitwa 1831r. pod Ostrołęką
 1. Mauzoleum bitwy ostrołęckiej 1831 roku / Czesław Parzych // Zeszyty Naukowe. – 1991, z. 5, s. 130-136
 2. Naprzód, kto żyje! / Adam Białczak // Kurpie. – 2002, nr 2, s. 14-15
 3. Niedokończone mauzoleum / Mirosław Grzyb // Kurpie. – 2002, nr 1, s. 23-26
 4. Szlakiem bitwy pod Ostrołęką / Mirosław Grzyb // Kurpie. – 2004, nr 2, s. 21-24
Ostrołęka i okolice w XX wieku
 1. 22 miesiące pod okupacją sowiecką 1939-1941 w Kalinowie / Stanisław Elceser // Zeszyty Naukowe. – 1992, z. 6, s. 238-243
 2. Akcja „Burza” w powiecie ostrołęckim / Adam Białczak // Kurpie. – 2004, nr 3, s. 24-26
 3. Armia Krajowa w powiecie przasnyskim / Aleksander Drwęcki // Zeszyty Naukowe. – 1992, z. 6, s. 67-78
 4. Bolszewicy w Lemanie / Irena Górska // Kurpie. – 2003, nr 6, s. 18-19
 5. Budowa Aresztu w Ostrołęce (1902-1903) / Jan Mironczuk, Wojciech Skłodowski // Zeszyty Naukowe. – 2009, z. 23, s. 315-318
 6. Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w powiecie przasnyskim w latach 1916-1918 / Aleksander Drwęcki // Zeszyty Naukowe. – 1989, z. 3, s. 17-25
 7. Dzieje Ostrołęki 1944-2000 / Jerzy Kijowski. - Ostrołęka : Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, 2002.
 8. Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego wobec problemów polityki lat trzydziestych / Janusz Hołota // Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 191-214
 9. Obraz powiatu ostrołęckiego w okresie międzywojennym / Jerzy Kijowski ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta Stacja Naukowa       w Ostrołęce. - Ostrołęka : MOBN, 1983.
 10. Ostrołęczanie okresu II Rzeczypospolitej / Czesław Parzych // Zeszyty Naukowe. – 1989, z. 3, s. 70-84
 11. Ostrołęka : miasto i powiat w okresie międzywojennym / Janusz Gołota. - Ostrołęka : OTN, 2000.
 12. Ostrołęka w okresie od lipca 1944 roku do stycznia 1945 roku – wyzwolenia miasta przez Armię Radziecką / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. – 1996, z. 10, s. 170-175
 13. Polskie Państwo Podziemne i operacja "Burza" w Ostrołęckim Obwodzie AK oraz powiat ostrołęcki w pierwszych latach powojennych / Henryk Maćkowiak, Jerzy Kijowski. - Ostrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Ostrołęka, 2005.
 14. Przed wybuchem II wojny światowej: mniej znane karty historii / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. – 1989, z. 3, s. 91-94
 15. Przykłady zainteresowania mieszkańców powiatu ostrołęckiego losem Polaków żyjących poza granicami kraju oraz obroną interesów polskiej polityki zagranicznej    w latach Drugiej Rzeczypospolitej / Wiktor Maciej Cieślak // Zeszyty Naukowe. – 1996, z. 10, s. 103-107
 16. Ruch oporu w gminie Baranowo w latach 1939-1945 / Adam Białczak // Kurpie. – 2002, nr 1, s. 19-22
 17. Ruch rewolucyjny w powiecie ostrołęckim w okresie międzywojennym : 1918-1939 / Jerzy Kijowski. - Ostrołęka : Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, 1987.
 18. Stosunki polsko-żydowskie w Ostrołęckiem i Łomżyńskiem w latach trzydziestych      i w czasie II wojny światowej / Jan Jerzy Milewski // Zeszyty Naukowe. – 2002, z. 16, s. 163-184
 19. Tajny zjazd oficerów legionowych w Ostrołęce w 1917 r. / Janusz Hołota // Zeszyty Naukowe. – 1989, z. 3, s. 26-32
 20. Walki obronne oddziałów polskich na obszarze obecnego województwa ostrołęckiego we wrześniu 1939 roku / Stanisław Andryszczyk // Zeszyty Naukowe. – 1989, z. 3, s. 108-125
 21. Wojenne wspomnienia. Cz. 1 / Bronisław Bacławski // Kurpie. – 2004, nr 4, s. 26-27
 22. Wojenne wspomnienia. Cz. 2 / Bronisław Bacławski // Kurpie. – 2004, nr 5/6, s. 15
 23. Wybory do Sejmu Ustawodawczego w Ostrołęce w 1947 roku (dokumenty źródłowe) / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. – 2002, z. 16, s. 287-295
 24. Wydarzenia rewolucyjne 1905-1907 roku na terenach obecnego województwa ostrołęckiego / Henryk Maćkowiak // Zeszyty Naukowe. – 1987, z. 1, s. 46-53
 25. Wydarzenia roku 1939 i 1989 na Mazowszu Północno Wschodnim : studia nad historią regionalną : praca zbiorowa / pod red. Janusza Gołoty ; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Ostrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, 2009.
 26. Z życia społeczności żydowskiej w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim w okresie międzywojennym / Janusz Hołota // Zeszyty Naukowe. – 1997, z. 11, s. 77-90
 27. Zarys dziejów Armii Krajowej w powiecie ostrołęckim / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. – 1992, z. 6, s. 49-66
 28. Ziemie nadnarwiańskie w planach operacyjnych Polski i Niemiec w roku 1939 / Andrzej Rzepniewski // Zeszyty Naukowe. – 1989, z. 3, s. 95-107
 29. Ziemie województwa ostrołęckiego pod koniec I wojny światowej i w pierwszych latach II Rzeczypospolitej / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. – 1989, z. 3, s. 7-16
Inne
 1. 20 lat województwa ostrołęckiego – historia i teraźniejszość / Jerzy Dobek // Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 18-28
 2. Działalność Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w Ostrołęce w 1945 r.: materiały archiwalne / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. – 1998, z. 12, s. 281-296
 3. Dzieje Ostrołęki na tle historii powiatu (do 1944 r.) / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. – 2001, z. 15, s. 13-36
 4. Dzieje ziem województwa ostrołęckiego. - Warszawa : MOBN, 1984.
 5. Fiszer i Rubinstein w Przytułach / Justyna Gutowska // Kurpie. – 2002, nr 5, s. 32-33
 6. Hej, hej, ułani…: 5. Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce / Jerzy Dziewiarski // Kurpie. – 2003, nr 4, s. 21-22
 7. Hej, hej, ułani…: 5. Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Cz. 2 / Jerzy Dziewiarski // Kurpie. – 2003, nr 5, s. 24-26
 8. Historia Lipnik / Sylwia Klimaszewska // Kurpie. – 2003, nr 2, s. 23-25
 9. Historia Obwodu Ostrołęckiego Armii Krajowej : 5 Pułk Ułanów Spieszonych           w Ostrołęce / Edward Filochowski. - Ostrołęka : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 1997.
 10. Historia szpitala w Ostrołęce w latach 1564-2008 / Grażyna Oleksik. - Ostrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika : Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. J. Psarskiego, 2008.
 11. Hiszpański książę nad kurpiowską rzeką / Justyna Gutowska // Kurpie. – 2002, nr 3, s. 31-32
 12. Kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii Ostrołęki i okolic : (od czasów najdawniejszych do 2007 r.) / Jerzy Kijowski. - Ostrołęka : Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, 2008.
 13. Kościół w Ostrołęce (1794-1914) / Czesław Parzych // Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 136-146
 14. Księga chłopów ostrołęckich / Jan Boguski. - Ostrołęka : Ośrodek Doradztwa Edukacyjnego, [2005].
 15. Księga żydów ostrołęckich / redakcja wydania polskiego Załman (Zenek) Drezner, Janusz Gołota, Artur K.F. Wołosz ; tł. Anna Ćwiakowska, Załman (Zenek) Drezner, Szoszana Raczyńska. - Wyd. 2. - Ostrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe : Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, 2002.
 16. Kształtowanie się obecnego województwa ostrołęckiego / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. – 1990, z. 4, s. 5-14
 17. Łomża – miasto pogranicza mazowiecko-podlaskiego / Adam Białczak // Kurpie. – 2006, nr 2, s. 30-31
 18. Miasto moich przodków i „Raj dzieciństwa, co na zawsze zostaje” / Antoni Lenkiewicz // Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 218-227
 19. Niech żyje Polska. Sława Ukrainie / Mirosław Grzyb // Kurpie. – 2004, nr 5/6, s. 29-31
 20. Obraz miasta i powiatu ostrołęckiego w czasach młodości Witolda Gomulickiego / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. – 2009, nr 23, s. 45-52
 21. Ostrołęka - województwo / [oprac. informacji Ewa Romanik]. - Warszawa : Wydaw. SBP [Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich], 1993.
 22. Ostrołęka : dzieje miasta / Zofia Niedziałkowska. - Wyd. 4 uzup. i roz. - Ostrołęka : Towarzystwo Przyjaciół, 2002.
 23. Początki zorganizowanego ruchu ludowego na ziemiach obecnego województwa ostrołęckiego (1895-1907) / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 97-114
 24. Podziały administracyjne na Mazowszu od XVI w. do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu ostrołęckiego / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe. – 2000, z. 14, s. 22-33
 25. Przyczynek do dziejów Czerwina i okolic (do 1918 roku) / Jan Boguski // Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 310-316
 26. Przyczynek do dziejów emigracji z Ostrołęki i jej okolic / Stanisław Wiśniewski // Zeszyty Naukowe. – 2002, z. 16, s. 241-252
 27. Społeczność żydowska w okręgu bożniczym w Ostrołęce do okresu Powstania Styczniowego / Jan Mironczuk // Zeszyty Naukowe. – 2007, z. 21, s. 43-73
 28. Tajemnice ostrołęckiego grodu / Małgorzata Balcerzak // Kurpie. – 2005, nr 2, s. 18-19
 29. Tło historyczne i społeczno-gospodarcze Księgi Żydów ostrołęckich, od powstania gminy żydowskiej do Holocaustu / Janusz Gołota // Zeszyty Naukowe. – 2002, z. 16, s. 185-199
 30. Układ administracyjny ziemi ostrołęckiej dawniej i dziś / Witold Jemielity // Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 48-56
 31. W rocznicę pacyfikacji Bandyś / Adam Białczak // Kurpie. – 2003, nr 4, s. 14
 32. Walki narodowowyzwoleńcze na ziemi różańskiej w latach 1795-1918 / Dariusz Budelewski // Zeszyty Naukowe. – 2008, z. 22, s. 143-161
 33. Z dziejów Krasnosielca i okolic (1386-1869) / Urszula Dębicka // Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 71-87
 34. Z dziejów Krasnosielca i okolic (1869-1939) / Urszula Dębicka // Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 299-309
 35. Z dziejów ostrołęckiej społeczności żydowskiej i jej bibliotek 1804-1939 / Władysław Niksa // Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 183-200
 36. Z dziejów powstania kościuszkowskiego w Ostrołęce i okolicy / Jerzy Kijowski ; Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki. - Ostrołęka : TPO, 1994.
 37. Z kart historycznych Baranowa / Adam Białczak // Kurpie. – 2003, nr 6, s. 24-27
 38. Zarys historyczny dziejów miasta Ostrołęki : (do 1945 r.) / Zofia Niedziałkowska ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych MTK [Mazowieckiego Towarzystwa Kulturalnego], Stacja Naukowa w Ostrołęce. - Ostrołęka : MOBN MTK, SN, 1982.
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce