Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 04 grudnia 2023
 
Prostytucja nieletnich PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 06 października 2010
PROSTYTUCJA NIELETNICH
zestawienie bibliograficzne

I. Książki


 1. Dzieci w prostytucji i pornografii : wybrane materiały ze Światowego Kongresu, Sztokholm 1996 / oprac. Elżbieta Czyż ; [tł. Maryann Chodkowski, Marek Strzelecki]. - Warszawa : HFPC , 1996. - 85, [2] s. ; 23 cm
 2. Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? / [red. nauk. Agnieszka Pierzchalska, Piotr Klag]. - Wrocław ; Wałbrzych : Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej - DZG "Unipap" , 2009. - 86, [1] s. : il. ; 24 cm
 3. Młodzież pogranicza - "świnki", czyli o prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. - Kraków : "Impuls" , 2001. - 231, [1] s. : il. ; 24 cm
 4. Młodzież pogranicza - "świnki", czyli o prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls" , 2005. - 231, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm
 5. Młodzież pogranicza - "świnki", czyli O prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2010. - 231, [1] s. : il. ; 24 cm
 6. Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; [aut. rozdz. Wiesław Bożejewicz et al.]. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : ASPRA-JR, 2006. - 158, [1] s. ; 25 cm
 7. Prostytucja nieletnich dziewcząt w Łodzi / Joanna Paulina Kufel. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński , 2009. - 47 s. : il. ; 24 cm

II. Artykuły z czasopism


 1. Deklaracja Końcowa I Światowego Kongresu Przeciwko Seksualnemu Wykorzystywaniu Dzieci w Celach Komercyjnych : tł. // Dziecko Krzywdzone. – 2003, Nr 2, s. 30-36
 2. Działalność UNICEF w zwalczaniu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci / oprac. Paweł Kubicki, Marta Olcoń. // Dziecko Krzywdzone. – 2003, Nr 2, s. 126-128
 3. Dzieci w seks-biznesie / Paweł Szwiec.// Niebieska Linia. – 2007, nr 2, s. 19-22
 4. Dziecięca prostytucja homoseksualna i pedofilia / Mirosław Lisiecki. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 1999, z. 2, s. 119-134
 5. Galerianki - dżinsy za seks / Małgorzata Szulejewska.// Polski w Praktyce. - 2010, nr 2, s. 45-46
 6. Katecheta wobec prostytucji nieletnich / Robert Wawrzeniecki. // Katecheta. – 2006, nr 5, s. 61-65
 7. Międzynarodówka pedofilów / Jarosław Knap. // Wprost. - 2001, nr 50, s. 34,36
  Walka z przestępcami w Polsce i na świecie
 8. Młodość w objęciach seksbiznesu / Jacek Kurzępa. // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 2/3, s. 60-77
 9. Niebezpieczny seks / Sylwia Stryjenka.// Niebieska Linia. – 2003, nr 1, s. 27-29
  Prostytucja dziecięca.
 10. O zgodności polskiego ustawodawstwa karnego z Protokołem Dodatkowym do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii / Eleonora Zielińska. // Dziecko Krzywdzone. – 2005, Nr 12, s. 47-59
 11. Obraz mężczyzny w percepcji nieletnich prostytutek (na podstawie badań przeprowadzonych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych) / Joanna Moczydłowska.// Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 11/12, s.28-30
 12. Obraz siebie nieletnich trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 5, s. 37-39
 13. Obraz świata dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 9, s. 34-36
 14. Od Sztokholmu do Jokohamy - społeczność międzynarodowa wobec zjawiska seksualnego wykorzystywania dzieci w celach komercyjnych / Elżbieta Czyż, Maria Keller-Hamela, Jolanta Szymańczak. // Dziecko Krzywdzone. – 2003, Nr 2, s. 19-29
 15. Poziom inteligencji u nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska.// Szkoła Specjalna. – 1995, nr 5, s. 267-270
 16. Poziom rozwoju emocjonalnego nieletnich prostytutek / Joanna Moczydłowska.// Problemy Alkoholizmu. – 1997, nr 10-12, wkładka, s. 14-16
 17. Praca z nieletnimi klientkami w praktyce Fundacji La Strada / Irena Dawid-Olczyk. // Dziecko Krzywdzone. – 2003, Nr 2, s. 103-110
 18. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 10-12
 19. Program STACJA - szansa czy utopia dla zagubionej młodzieży? / Elżbieta Bielecka, Joanna Winiarska, Wojciech Ronatowicz. // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 45-65
 20. Prostytucja i pornografia dziecięca / Zbigniew Izdebski, Anna Malecka. // Edukacja. - 2003, nr 4, s. 106-111
 21. Prostytucja nieletnich - cena za istnienie w wirtualnej rzeczywistości / Lidia Willan-Horla. // Szkice Humanistyczne. – 2004, T. 4, nr 1 / 2, s. 276-282
  Zawiera rec. książki: Młodzież pogranicza - "świnki", czyli o prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. - Kraków, 2001
 22. Prostytucja nieletnich – czy to problem społeczny? / Małgorzata Przybysz-Zaremba.// Niebieska Linia. – 2007, nr 5, s. 30-33
 23. Prostytucja nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 10, wkładka s. 11-15
 24. Prostytucja w dobie AIDS / Joanna Moczydłowska.// Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 4, s. 17
 25. Prostytucja wśród nieletnich / oprac. Magda Wójcik.// Remedium. – 2003, nr 9, wkładka s. VIII
 26. Pułapki rozerotyzowanej świadomości – prostytucja nieletnich / Jacek Kurzępa // Remedium. – 2008, nr 7/8, s. 6-7
 27. Rodzinne uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 10, wkładka s. 13-14
 28. Rozwój intelektualny nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska.// Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 4, wkładka s. V-VI
 29. Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza w rodzinach nieletnich prostytutek / Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka // Opieka Wychowanie Terapia. – 1999, nr 1, s. 40-44
 30. Szkice o prostytucji dziecięcej w kulturze / Maciej Hamela. // Dziecko Krzywdzone. – 2003, Nr 2, s. 44-53
  Starożytna Grecja i współczesna Azja Południowo-Wschodniej
 31. Szkoła w percepcji nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją : na podstawie badań przeprowadzonych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym / Joanna Moczydłowska.// Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s. 29-31, 34
 32. Środowisko rodzinne nieletnich prostytutek : postulaty wsparcia społecznego / Aldona Knapik. // Auxilium Sociale. - 2001, nr 3/4, s. 285-292
 33. Środowiskowe uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt (rodzina, szkoła, rówieśnicy) / Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka // Problemy Rodziny. – 1999, nr 1, s. 54-59
 34. Uraz psychiczny u dziewcząt zmuszanych do prostytucji / Beata Pawlak-Jordan, Małgorzata Szulik. // Dziecko Krzywdzone. – 2006, Nr 16, s. 91-96
 35. Warunki materialne rodziny a prostytuowanie się nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska. // Problemy Alkoholizmu. - 1997, nr 6, dod. s. 6-7
 36. Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze : o prostytucji nieletnich / Wojciech Malesa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 17-20
 37. Wpływ subkultur młodzieżowych na prostytuowanie się nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska.// Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 10, wkładka s. IV-VII
 38. Wybrane aspekty prostytucji / Joanna Moczydłowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 3, wkładka s. 12-15
 39. Wykorzystywanie seksualne dzieci dla celów komercyjnych - zarys problemu w perspektywie międzynarodowej / Agnieszka Morawska. // Dziecko Krzywdzone. – 2003, Nr 2, s. 5-18
 40. Zachowania prostytucyjne nieletnich dziewcząt / Marzena Łukomska. // Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 4, s. 93-101
 41. Zainteresowanie nastoletnich chłopców ofertami seksualnymi w Internecie.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 42-46
 42. Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt jako wskaźnik bezradności współczesnego wychowania / Aldona Knapik. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 21-26
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce