Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 19 stycznia 2022
 
Klasa szkolna PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 29 października 2010
KLASA SZKOLNA
zestawienie bibliograficzne

I. Książki


 1. Poznawanie klasy szkolnej : poradnik dla nauczycieli / Elżbieta Zwierzyńska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej , 2008. - 60 s. : il. ; 24 cm
 2. Samorządna organizacja życia klasy w społeczeństwie obywatelskim / pod red. Marzeny Kędry ; Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Otwarte okno", Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta. - Moszczanka : Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Otwarte okno" ; Gniezno : Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta , 2009. - 80 s. : il. ; 21 cm

II. Artykuły z czasopism


 1. Agresja, konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej / Artur Pokropek. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 36-39
 2. Atmosfera klasy / Erich Petlak // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 4/5, s. 10-11
 3. Atmosfera w klasie / Ewa Zagórska. // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 18-20
 4. Atmosfera w klasie - czynnik ważny czy też nie? / Ewa Zagórska. // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 52-54
 5. Badanie statusu społecznego uczniów w klasie / Teresa Duczak // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 11, s. 1-5
 6. Diagnoza i korekta stosunków społecznych w klasie szkolnej / Lucyna Lipman // Psychologia Wychowawcza. – 1993, nr 3, s. 225-231
 7. Dręczyciel i ofiara - dwie strony świata przemocy / Monika Chorab. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 5-7
 8. Dyscyplina w klasie - jak ją utrzymać? / Paulina Szachniuk. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 51-53
 9. Dystans władzy jako kusząca perspektywa oglądu oczekiwań uczniowskich / Ewa Dębska. // Ruch Pedagogiczny. – 2007, nr 1/2, s. 37-53
 10. Dziecko nieakceptowane przez grupę rówieśniczą / Romana Rybarczyk. // Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 49-52
 11. Integracja klasy / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. – 2005, nr 5, s. 10-11
 12. Integrowanie klasy gimnazjalnej / Aneta Katarzyna Ulikowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 7, s. 42-44
 13. Integrowanie zespołu klasowego : (opis działań wychowawczych) / Urszula Zdrojewska-Bielawska. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 29-32
 14. Jak integrować klasę szkolną : propozycje dla nauczycieli liceum / Anna Chaber-Dądela // Nowa Szkoła. – 2003, nr 7, s. 20-24
 15. Jak integrować zespół klasowy? / Jolanta Piekarczyk // Nowe w Szkole. – 2003, nr 10, s. 17-19
 16. Jak kształtować dobrą atmosferę i komunikację interpersonalną w klasie w celu zapobiegania konfliktom / Anna Stawarz. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002, nr 1, s. 88-96
 17. Jak pomogłam Ali / Monika Parkita. // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 31-34 Nowa uczennica w klasie.
 18. Jak rozpoznaję i integruję klasę / Romana Wolska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 9, s. 11-12
 19. Jak się czujesz w klasie? / Marzena Sendyk // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 8, s. 48-53
 20. Jak zachować dyscyplinę w klasie ? / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 1, s. 42-43
 21. Kiedy w klasie pojawia się lobbing uczniowski / Monika Chorab // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 11, s. 40-42
 22. Klasa gimnazjalna / Mariusz Bartczak. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 59-66
 23. Klasa szkolna jako grupa społeczna : ujęcie dynamiczne /Waldemar Kozłowski // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 3, s. 13-16
 24. Klasa szkolna jako grupa społeczna : ujęcie statystyczne /Waldemar Kozłowski // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 1, wkładka s. 8-10
 25. Klasa szkolna jako miejsce doświadczeń społecznych uczniów / Marzena Sendyk // Edukacja. – 2001, nr 2, s. 56-67
 26. Klasa szkolna jako środowisko życia dziecka / Elżbieta Misiorna // Życie Szkoły. – 1993, nr 8, s. 451-456
 27. Klasa szkolna – miejsce uczenia się i rozwoju / Milagros Greate, Eva Gomez // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 9, s. 41-47
 28. Klasa szkolna – miejsce uczenia się i rozwoju. Cz. 2 / Milagros Greate, Eva Gomez // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 10, s. 55-60
 29. Klasa szkolna miejscem interakcji / Marcin Olejniczak. // Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. – 2006, T. 6, s. 51-55
 30. Klasa szkolna w świetle zjawisk i procesów grupowych / Katarzyna Palus // Remedium. – 2005, nr 7/8, s. 10-11
 31. Kto rządzi w klasie / Michał Młynarczyk // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 3, s. 36-39
 32. Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów / Berta Strycharska-Gać. // Nowa Szkoła. 2005, nr 2, s. 45-49
 33. Metakomunikacja w klasie szkolnej / Dorota Szumna. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. – 2006,  Z. 3, s. 52-63
 34. Miłosierdzie treścią programu wychowawczego klasy szkolnej / Beata Komorowska. // Edukacja, Teologia i Dialog. – 2006, T. 3, s. 85-96 Materiały z ogólnopolskiej konferencji "Pedagogika miłosierdzia w praktyce edukacyjnej", Poznań.
 35. Nasza klasa nie jest grupą / Miroslava Lemesova // Nowa Szkoła. – 2009, nr 10, s. 35-42
 36. Nie ma wychowania bez dyscypliny / Ksawera Łaszczewska. // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 5-7
 37. Nowy uczeń w klasie / Jarosław Jagieła. // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 23-30
 38. O tożsamościach w klasie szkolnej / Mariusz Dembiński. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6,  s. 45-51
 39. Obrzędowy charakter lekcji / Mariusz Dembiński. // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1, s. 41-43
 40. Opis i wyjaśnienie w klasie szkolnej / Urszula Dernowska // Ruch Pedagogiczny. – 2009, nr 3/ 4, s. 43-54
 41. Postawy wobec osób niepełnosprawnych a zbliżenia i dystanse w klasach integracyjnych / Bronisława Dudziak. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 1, s. 14-21
 42. Poszukiwanie wartości w klasie szkolnej. Cz. 1 / Bogumiła Hiszpańska // Edukacja i Dialog. – 1993, nr 8, s. 43-46
 43. Poszukiwanie wartości w klasie szkolnej. Cz. 2 / Bogumiła Hiszpańska // Edukacja i Dialog. – 1993, nr 9, s. 42-44
 44. Poziom postaw uczniów gimnazjum wobec zdrowia a ich miejsce w strukturze klasy szkolnej / Marcin Czechowski. // Kultura Fizyczna. - 2009, nr  1 / 2, s. 16-20
 45. Pozycja dziecka z rodziny o wysokim statusie ekonomicznym w klasie szkolnej / Helena Marzec. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 203-211
 46. Pozycja społeczna ucznia w klasie i jej uwarunkowania / Stanisława Zapała. // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – 2004, Z. 19, s. 145-152
 47. Przemoc sama się nie skończy / Ewa Czemierowska. // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 152-154
 48. Relacje w klasie / Anna Gajdzica. // Życie Szkoły. - 2005, nr 7, s. 4-10
 49. Rola nagród i kar w powstawaniu zjawiska samospełniającego się proroctwa w klasie szkolnej / Sławomir Trusz // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 3, s. 99-121
 50. Rozwiązywanie konfliktów w klasie / Maria Gawryś // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 35-39
 51. Samospełniające się proroctwo w klasie szkolnej / Sławomir Trusz. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 21-27
 52. Sposoby na nową klasę / Hubert Czemierowski. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 21-25
 53. Stosunki społeczne w klasie integracyjnej na podstawie badań przeprowadzonych w klasach gimnazjalnych / Agnieszka Tomaszewska. // Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. – 2008, T. 10, s. 25-29
 54. Strefy klasy / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. – 1998, nr 10, s. 19-20
 55. Style kierowania klasą a dyscyplina / Beata Śliwa. // Nowa Szkoła. – 2005, nr 2, s. 39-42 Omówienie pracy Johna Robertsona "The boss, the manager and the leader : approaches to dealing with disruption".
 56. Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy / Jana Hanuliakova, Katarina Holla // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 5, s. 7-8
 57. Tożsamość klasy gimnazjalnej – między poczuciem wspólnoty klasowej a indywidualnym rozwojem uczniów / Apolonia Suchora-Olech // Edukacja. – 2004, nr 1, s. 112-122
 58. Trzy ideologie oświatowe - trzy środowiska klasowe / Katarzyna Kamińska-Dolata. // Kwartalnik Pedagogiczny. 2008, nr 4, s. 135-160 Wpływ nauczyciela na klimat środowiska klasowego.
 59. Tworzenie bezpiecznej atmosfery w klasie / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz // Nowa Szkoła. – 1`994, nr 10, s. 600-603
 60. Ukryte zalety klasy szkolnej / Iwona Paszenda // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 26-29
 61. Wpływ liczebności klas na sytuację szkolną uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Zuzanna Zbróg. // Forum Oświatowe. - 2006, t. 1, s. 105-122
 62. Współzawodnictwo czy współpraca w klasie szkolnej? / Ryszard Pachociński // Nowa Szkoła. – 1997, nr 4, s. 32-34
 63. Wychowankowie domu dziecka w klasie szkolnej / Beata Gumienny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 31-33
 64. Wycieczki integracyjne / Janusz Wróbel. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 5, s. 47-48
 65. Z klasy – zespół / Marta Kowalkowska // Nowe w Szkole. – 2003, nr 9, s. 17-19
 66. Zapewnienie ładu i dyscypliny w klasie / Aneta Boguska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 29-31
 67. Zarządzanie klasą szkolną / Mariola Bardziejewska // Edukacja. – 2003, nr 1, s. 75-86
 68. Zdyscyplinowanie grupy klasowej / Iwona Zbierańska. // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. – 2005, T. 3, s. 59-67
 69. Zmotywowana klasa : czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2008, nr 3, s. 28-34
 70. Zrozumieć opór, czyli jak skutecznie pomóc klasie / Iwona Gryniuk-Toruń // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 136-145
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce