Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Marketing w szkolnictwie PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 08 grudnia 2010
MARKETING W SZKOLNICTWIE
Zestawienie bibliograficzne za lata 2000-2010

I. Książki


 1. Marketing w szkolnictwie / Hanna Hall. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2007. - 236 s. : il. ; 22 cm  
 2. Marketingowe zarządzanie szkołą / Amir Jan Fazlagić. - Warszawa : CODN, cop. 2003. - 164 s. : rys. ; 24 cm
 3. Promocja placówki edukacyjnej : konteksty ekonomiczne i pedagogiczne / Lechosław Gawrecki. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2 , 2008. - 116, [1] s. : il. ; 24 cm
 4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym / Paweł Zeller ; [aut. podrozdz. "Kształtowanie wizerunku szkoły" Marcin Chłodnicki]. - Warszawa : Wydawnictwa CODN , cop. 2006. - 172 s. : il. ; 24 cm

II. Artykuły z czasopism


 1. Badanie (rozumienie) szkoły w perspektywie hermeneutycznej / Marzena Baryluk. // Dydaktyka Literatury. - T. 21, (2001), s. 131-140
 2. Budowanie wizerunku przedszkola w aspekcie marketingowym / Sławomira Królikowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, dod. Poradnik Dyrektora, s. 10-11
 3. Charakterystyka rynku usług edukacyjnych / Sylwia Gibadło-Słomian. // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - Nr 47 (2007), s. 65-74
 4. "Dni otwarte" - okazja do promocji szkoły / Krystyna Buchta, Waldemar Buchta.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 67-69
 5. Działania promocyjne szkół i uczelni / Monika Krzyżak. // Marketing i Rynek. - 2000, nr 12, s. 17-21
 6. Jak budować opinię szkoły? / Anita Talik Orłowska. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 19-21
 7. Jak budować wizerunek szkoły XXI wieku? / Beata Bryś. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 16-19
 8. Jak promować szkołę w środowisku lokalnym? / Elżbieta Trojan. // Nowa Szkoła. - R. 63, nr 8 (2007), s. 59-61 Zawiera rec. książki: Promocja szkoły w środowisku lokalnym / Paweł Zeller. - Warszawa, 2006
 9. Jak promuję moją szkołę? / Stanisław Turowski // Nowa Szkoła. – 1997, nr 6, s. 4-6
 10. Jak skutecznie promować szkołę? / Katarzyna Maj. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 10-12
 11. Jak zapromować swoją szkołę / Grażyna Kamionka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 2, s. 101-110
 12. Kompetencje dyrektorów a marketingowe zarządzanie placówkami edukacyjnymi / Mirosława Żurawska.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 21-28
 13. Koncepcja marketingu usług edukacyjnych / Marian Huczek. // Finanse, Zarządzanie, Inżynieria. - 1997, nr 4, s. 38-43
 14. Marka szkoły, czyli jak "prawie" robi wielką różnicę / Jan Fazlagić. // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 140-143 Skrót wykładu plenarnego przygotowanego na VI Forum Dyrektorów Kielce 2009.
 15. Marketing na terenie szkoły - jak rynek "wychowuje" młodego klienta? / Danuta Uryga.// Edukacja. - 2006, nr 2, s. 36-43
 16. Marketing - nowe spojrzenie na oświatę : teoria i praktyczne rozwiązania / Iwona Tyrna-Łoj. // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 9, s. 19-20, 22-23
 17. Marketing placówki oświatowej – teoria i praktyka / Barbara Antczak // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2002, nr 1, s. 13-14
 18. Marketing usług edukacyjnych : wybrane aspekty / Aleksandra Grzesiuk. // Firma i Rynek. - Nr 13, (1999), s. 33-36
 19. Marketing w działalności szkoły jako organizacji niedochodowej / Justyna R. Baczewska // Kwartalnik Ostrołęckiego ODN. – 2004, nr 2, s. 89-94
 20. Marketingowa koncepcja szkoły / Jolanta Ratyńska // Nowe w Szkole. – 2000/2001, dod. Kierowanie Szkołą, nr 3, s. 4-6
 21. Marketingowe zarządzanie szkołą - szansa na reformę polskiej oświaty? / Jan Fazlagić.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 14-15
 22. Miejsce badań marketingowych w oświacie / Marek Jastrzębski, Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 32-34
 23. promocji szkoły w środowisku / Jadwiga Włodarczyk // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2002, nr 1, s. 15-17
 24. Pomiar jakości szkoły w ujęciu marketingowym : skrót / Jan Fazlagić. // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 143-145
 25. Program promocji szkoły w środowisku / Jan Musiał. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 2, s. 51-61
 26. Promocja naszej szkoły / Barbara Fonrobert // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 4, s. 12
 27. Promowanie szkoły jako instytucji świadczącej usługi edukacyjne / Lechosław Gawrecki.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 9-11
 28. Promowanie wizerunku szkoły. Cz. 1 / Mariusz Kąkolewicz // Edukacja Medialna. – 2001, nr 1, s. 7-11
 29. Promowanie wizerunku szkoły : wyniki badań. Cz. 2 / Mariusz Kąkolewicz // Edukacja Medialna. – 2001, nr 4, s. 15-19
 30. Public relations - nowość w szkole? / Anita Talik Orłowska. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 60-62
 31. Public relations w zarządzaniu oświatą / Zdzisław Dacko // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 9, s. 3-6
 32. Public relations zaczyna się w domu... / Magdalena Zaborska-Skorupa.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 12, s. 16-18
 33. Specyfika marketingu usług edukacyjnych / Monika Boguszewicz-Kreft, Anna Fischer. // Pieniądze i Więź. - 2001, nr 4, s. 51-57
 34. Sponsoring – forma public relations : wybrane zagadnienia / Lidia Pokrzycka //Nowa Szkoła. – 2010, nr 5, s. 53-59
 35. Strach przed klientem / Anita Talik Orłowska. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 22-25 Zasady ekonomii w szkolnictwie.
 36. Strategia marketingowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Sączu / Monika Poręba // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 9, s. 10-14
 37. Strategia marketingowa w niekomercyjnych instytucjach edukacyjnych - teoria i doświadczenia / Hanna Hall. // Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Politechniki Gdańskiej. - Nr 3 (2004), s. 105-111
 38. Szkolne public relations / Edmund Juśko.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 45-48
 39. Szkolne public-relations / Anita Talik-Orłowska. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 56-58
 40. Szkoła i misja / Anita Talik-Orłowska. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 31-33
 41. Wiedza krzepi. Działalność Koła Promocji Szkoły w Zespole Szkół Łączności w Krakowie / Marta Stefańczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, Dodatek: Biblioteka - Centrum Informacji s. 18-20
 42. Wizerunek szkoły / Anita Talik Orłowska. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 8-10
 43. Wykorzystanie marketingu przez placówki oświatowe w warunkach konkurencyjnego rynku usług edukacyjnych / Anna Sobczyk-Kolbuch. // Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. - Z. 13, (2002), s. 142-174
 44. Zarządzanie promocją usług edukacyjnych w warunkach narastającej konkurencji na rynku lokalnym / Andrzej Osiński. // Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. - Z. 5 (2008), s. 21-38
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce