Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 24 czerwca 2024
 
Serwis prasowy 4/2010 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
czwartek, 28 października 2010
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 4/2010
W bieżącym wydaniu Serwisu Prasowego zostaną zaprezentowane czasopisma o tematyce ekologicznej, które są dostępne w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
Miesięcznik „Aura” poświęcony jest kształtowaniu i ochronie środowiska. Publikacji patronuje Naczelna Organizacja Techniczna. W numerze 10/2010 Kazimierz Górka zapoznaje czytelników z danymi statystycznymi GUS zawartymi w publikacji pt. „Ochrona środowiska” 1. Autor informuje m.in., że jednym ze sposobów ochrony środowiska jest tworzenie parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody i innych obszarów chronionych. Obszary te stanowią 12 % powierzchni lądowej świata, a w Polsce 29,5 % , co razem z liczbą 237,9 ha na 1 mieszkańca stawia nasz kraj na jednej z lepszych pozycji.
Z pewnością zainteresuje czytelników artykuł Marii J.Chmiel i Agnieszki Basińskiej pt.”Probiotyki – czy to tylko moda?” 2. Termin probiotyk pochodzi z języka greckiego (pro oraz bios) i oznacza „dla życia”. „Według definicji wprowadzonej w 2001 roku przez Światową Organizację Zdrowia probiotyki to żywe mikroorganizmy, które podane człowiekowi w odpowiedniej ilości wywierają korzystny efekt zdrowotny przez zapewnienie właściwej równowagi mikroflory zasiedlającej organizm” 3. Preparaty farmaceutyczne i suplementy diety zawierające probiotyki podawane są pacjentom leczonym antybiotykami – co skutecznie zapobiega biegunce. Probiotyki mogą być również środkiem łagodzącym dolegliwości związane z zespołem jelita nadwrażliwego. Obecnie probiotyki o potwierdzonym korzystnym wpływie na zdrowie człowieka są dodawane do produktów żywnościowych. Można je znaleźć w produktach mlecznych, wyrobach cukierniczych i piekarniczych, a nawet sokach owocowych.
Aktualny jest również artykuł Barbary Włudyki poświęcony solarium 4. Opalenizna uznawana jest za objaw zdrowia, ale tak naprawdę brązowienie skóry to nasza obrona i ochrona przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Dermatolodzy są zgodni, że promieniowanie UV przyśpiesza starzenie się skóry. Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem potwierdziła, że opalanie zwiększa ryzyko zachorowania na raka, a badania podają, że opalanie jest tak samo szkodliwe jak palenie papierosów. Młodzi ludzie zafascynowani modą na opaleniznę nie myślą o konsekwencjach. Opalają się za często i za długo, wpadają w uzależnienie od opalania, tzw. tanoreksję.
Do Aury dołączane są dodatki. W dodatku „Zioła a Zdrowie” scharakteryzowano aminek i akant. Opisano ich właściwości lecznicze i zastosowanie w medycynie. „Dodatek ekologiczny dla Szkół” zwiera materiały metodyczne dla nauczycieli i popularyzujące wiedzę ekologiczną.
Wydawcą czasopisma „Przyroda Polska” jest Liga Ochrony Przyrody. W bogato ilustrowanym numerze 10/2010 czytelnicy znajdą informacje o ekotonach, czyli wąskich pasach pomiędzy sąsiadującymi ekosystemami oraz o przygotowaniach fauny i flory do nadchodzącej zimy5. Interesujące są również artykuły o atrakcjach turystycznych Sandomierza i Wigierskiego Parku Narodowego 6.
Do czasopisma dołączane są również dodatki. „Biuletyn Eko-edukacyjny” oraz dodatek „Natura i Zdrowie”.
Czytelnikom interesującym się profesjonalnie ekologią proponujemy czasopismo „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, które jest organem Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

1 Górka K.: Zagrożenia flory i fauny oraz nakłady na ochronę środowiska w świecie. Aura. – 2010, nr 10, s. 10-12
2 Chmiel M.J., Basińska A.: Probiotyki – czy to tylko moda?  Aura. – 2010, nr 10, s. 15-17
3 Tamże, s. 15
4 Włudyka B.:  Solarium – przyjaciel czy wróg. Aura. – 2010, nr 10, s. 30-32
5 Bogatko T.:  Ekotony. Przyroda Polska. – 2010, nr 10, s. 6-7 ; Zawadzka D.: Przygotowanie do zimy. Przyroda Polska. – 2010, nr 10, s. 8-9
6 Grelewska A.: Atrakcje Sandomierza. Polska. – 2010, nr 10, s. 12-13 ; Stempień-Sałek M.:  Bardzo stara wigierska granica. Przyroda Polska. – 2010, nr 10, s. 28-29
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce