Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Nauczyciel bibliotekarz PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 23 lutego 2011

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia opracowano na podstawie katalogu OPAC Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. Wykaz zawiera tylko artykuły z czasopism – wszystkie dostępne są w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. Zasięg chronologiczny bibliografii obejmuje lata 1990-2010.
Zakres treściowy : awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza, opis i analiza przypadku w bibliotece szkolnej, etyka nauczyciela bibliotekarza, obowiązki nauczyciela bibliotekarza i odpowiedzialność materialna doskonalenie i samokształcenie nauczycieli bibliotekarzy.

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA


 1. Awans zawodowy bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego po nowemu / Krystyna Ratyńska-Olechnowska.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 2-9
 2. Awans nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka.// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 8-10
 3. Awans zawodowy – jak ułatwić pracę komisji? / Aleksandra Stronka.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 4-7
 4. Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego : propozycje działań / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka.// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 11-13
 5. Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka.// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 9-11
 6. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego / Elżbieta Wójcicka.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 1-4
 7. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego  na dyplomowanego / Elżbieta Wójcicka.// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 2-8
 8. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - nauczyciel bibliotekarz / Elżbieta Gromadzka, Halina Majewska.// Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 4-7
 9. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego : nauczyciel bibliotekarz biblioteki pedagogicznej / Magdalena Szynal.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 1-3
 10. Awans zawodowy  nauczycieli- bibliotekarzy / Krystyna Kuźmińska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 6, s. 32-33
 11. Awans zawodowy po zmianach / Aleksandra Stronka.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 2-5
 12. Byłam opiekunem stażu nauczyciela bibliotekarza / Grażyna Sarna.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 8
 13. Czy teraz będzie łatwiej zostać dyplomowanym bibliotekarzem? / Lucjan Biliński.// Bibliotekarz. - 2006, nr 11, s. 14-17
 14. Oko w oko z komisją, czyli abc rozmowy awansowej  / Aleksandra Stronka.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 4-7
 15. Spojrzenie ekspertów na awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy : interpretacja wyników ankiety / Ewa Filinowicz, Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 6-10
 16. Wskazówki do planu rozwoju dla bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego / Krystyna Ratyńska-Olechnowska.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 3-5

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU W BIBLIOTECE SZKOLNEJ


 1. Aktywizowanie współpracy z rodzicami : opis i analiza przypadku / Małgorzata Mroczkowska.// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 14-15
 2. Bibliografia załącznikowa w pracach dyplomowych uczniów : opis i analiza przypadku edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Anna Kwiatkowska.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 6-7
 3. Chcę być molem książkowym, a nie mugolem : opis i analiza problemu edukacyjnego / Janina Moskalczuk.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 7-8
 4. Czy gazetka uczniowska może pełnić w szkole funkcję wewnętrznego public relations? : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego / Elżbieta Nowak.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s. 2-3
 5. Czy można zachęcić dzieci do czytania? : opis i analiza przypadku pedagogicznego / Alicja Tyła.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 6-7
 6. Docenianie uczniów przez nauczyciela bibliotekarza : opis i analiza przypadku / Grażyna Klemba.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 4-5
 7. Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej : zajęcia biblioterapeutyczne połączone z treningiem umiejętności społecznej, wzmacniające poczucie własnej wartości. Opis i analiza przypadku edukacyjnego / Emilia Wyględowska.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10
 8. Księgozbiór podręczny dostępny także w domu : opis i analiza problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Agata Korzeń.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 11-12
 9. Pięknie i poprawnie czytam już w klasie drugiej: opis i analiza problemu edukacyjnego / Agata Korzeń.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, s. 13-15
 10. Popularyzacja czytelnictwa poprzez organizację konkursów bibliotecznych : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego / Maria Chachuła.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 7/8, s. 13-14
 11. Praca biblioteczna z uczniem trudnym : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego / Jadwiga Chmielewska.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 16-17
 12. Rola nauczyciela-bibliotekarza w kształtowaniu właściwej postawy uczniów przy wykorzystywaniu multimediów : opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego / Marzanna Brążkiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 5
 13. Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w bibliotece szkolnej : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego / Iwona Kołodziejczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 4-6
 14. Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze (klasa humanistyczna) : analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Grażyna Szpulak.// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 13
 15. Wpływ działalności biblioteki na stan czytelnictwa w szkole : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego / Maria Chachuła.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 13-14
 16. Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku / Renata Zawadzka.// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 16

ETYKA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1. Bibliotekarz szkolny - substytut nauczyciela, cenzor czy wychowawca? : zagadnienia etyczne / Małgorzata Gwadera.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 1-3
 2. Bibliotekarz wobec czytelnika : (refleksje etyczne) / Zbigniew Żmigrodzki.// Poradnik Bibliotekarza. - 1990, nr 4/5, s. 7-9
 3. Etyka nauczyciela-bibliotekarza / Barbara Michałek.// Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 6, s. 5-8
 4. Etyka zawodowa : na przykładzie zawodu nauczyciela i bibliotekarza / Elżbieta Trojan.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 31-34
 5. Kodeks etyczny bibliotekarza szkolnego- Potrzebny? Możliwy? / Zdzisław Gębołyś.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 3-5
 6. Zawód bibliotekarza dziś i jutro: wizerunek i etyka : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2007 / Jadwiga Matuszczak.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 29-30
 
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA

 1. Dyżury czy dobra szkoła / Maria Pietryka.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 5
 2. Nauczyciel bibliotekarz tylko wypożycza książki? : omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w bibliotekach szkolnych w Krakowie i w Małopolsce / Marta Gdańska, Ewa Pałucka, Anna Śmietana.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 7-10
 3. O odpowiedzialności materialnej nauczyciela bibliotekarza za mienie szkoły / Bolesław Howorka.// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 2-5
 4. Obowiązki bibliotekarza szkolnego w godzinach jego pracy / Lucjan Biliński.// Bibliotekarz. - 2006, nr 2, s. 37-38
 5. Odpowiedzialność materialna nauczyciela bibliotekarza za zbiory / Bolesław Howorka.// Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 6, s. 1-3
 6. Obowiązki bibliotekarza szkolnego w godzinach jego pracy / Lucjan Biliński.// Bibliotekarz. - 2006, nr 2, s. 37-38
 7. Odpowiedzialność za bibliotekę / Stanisław Turowski.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 6
 8. Podstawowe obowiązki bibliotekarza szkolnego w zakresie pracy z książką i czytelnikiem / Włodzimierz Goriszowski, Piotr Kowolik.// Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 7/8, s. 1-3
 9. Uciążliwe godziny / Juliusz Wasilewski.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 1
 
DOSKONALENIE I SAMOKSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI-BIBLIOTEKARZY

 1. Biblioteki szkolne jako centrum uczenia : o kursie zrealizowanym w ramach programu Comenius / Jolanta Pytel.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 2-3
 2. Biblioterapia w szkole : czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy / Irena Borecka.// Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s. 22-23
 3. BIBWEB dla nauczycieli-bibliotekarzy / Bożena Bednarek-Michalska.// Bibliotekarz. - 2007, nr 7/8, s. 31-32
 4. "Ekslibris-znak własnościowy" : warsztaty bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy / Robert Beller.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 4, s. 32-35
 5. Program działalności zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy / Ewa Koc, Mariola Sitarz.// Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 10-13
 6. SLAMIT 4 o roli bibliotek szkolnych w procesie uczenia się przez całe życie / Iwona Kosińska.// Biblioteka. - 2010, nr 3, s. 23-25
 7. Zajęcia edukacyjne dla dyrektorów szkół i bibliotekarzy / Wiesława Papierska, Barbara Tomkiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 3, s. 23-25
 8. Zespół samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy : dobry pomysł na przełamanie zawodowej samotności / Lidia Kaspera.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 7
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce