Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Psychologia wychowawcza PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 23 lutego 2011

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA

Zestawienie bibliograficzne za lata 1990-2010
Zestawienie opracowano na podstawie „Przewodnika Bibliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism”  Biblioteki Narodowej oraz katalogów i kartotek zagadnieniowych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.

I. Książki


 1. Człowiek i wychowanie : implikacje pedagogiczne antropologii filozoficznej Maxa Schelera oraz analogie z wybranymi koncepcjami psychologicznymi / Jarosław Gara. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 2007. - 136 s. ; 22 cm
 2. Człowiek jako wychowawca i nauczyciel / Ziemowit Włodarski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1992. - 133, [1] s. ; 21 cm
 3. Człowiek w sytuacji trudnej : praca zbiorowa / pod red. Brunona Hołysta ; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. - Warszawa : PTHP , 1991. - 240 s. : wykr. ; 24 cm
 4. Dwupodmiotowość i dwuzadaniowość sytuacji edukacyjnych w świetle ogólnej teorii regulacyjnej Tadeusza Tomaszewskiego / Wanda Hajnicz. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw. , 1995. - 225, [1] s. : wykr. ; 24 cm
 5. Dydaktyczna problematyka kształtowania osobowości i stosunków interpersonalnych / pod red. Zdzisława Kosyrza. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 2000. - 121 s. ; 24 cm
 6. Dylematy ucznia : z doświadczeń dorastającej młodzieży / Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek-Kukacka, Waldemar Kozłowski. - Warszawa : WSiP , 1994. - 114 s. ; 20 cm
 7. Dylematy wychowania w reformowanej szkole / Lech Sałaciński ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. - Zielona Góra : ODN , 1999. - 228 s. ; 21 cm
 8. Dzieci i młodzież wobec zagrożeń dzisiejszego świata / pod red. nauk. Marii Dudzikowej i Teresy Borowskiej. - Poznań : "Eruditus" , 1999. - 270, [1] s. : wykr. ; 21 cm
 9. Dzieciom - rodzicom - nauczycielom : studia i szkice psychologiczne z lat 1937-1992 : (wybór) / Lidia Wołoszynowa ; [teksty wybrał i red. oprac. Stefan Wołoszyn]. - Kielce : "Strzelec" , 2001. - 518, [2] s. : il. ; 25 cm
 10. Edukacja integrująca : alternatywa czy konieczność? / Ewa Białek. - Kraków : "Impuls", 1997. - 83, [2] s. ; 16 cm
 11. Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu / red. nauk. Leon Niebrzydowski. - Łódź : ["Lodart"] , 2000. - 322, [1] : il. ; 24 cm
 12. Edukacja wzbogacająca życie : porozumienie bez przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami / Marshall B. Rosenberg ; przeł. Anna Mills. -  Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza , 2006. - 134, [2] s. ; 24 cm
 13. Jak wspierać dziecko w nauce : niezbędnik aktywnego rodzica / Małgorzata Taraszkiewicz [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska , cop. 2009. - 167 s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
 14. Jak wychowywać ? / Giuseppe Pellegrino ; [przekł. z wł. Tadeusz Chudecki]. - Warszawa : Wydaw. Salezjańskie , 1994. - 47, [1] s. : fot. kolor. ; 19 cm
 15. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson ; tł. Krzysztof Kruszewski. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 215 s. : rys. ; 24 cm
 16. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson ; tł. Krzysztof Kruszewski. -Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , [2002]. - 215 s. : il. ; 24 cm
 17. Klimat szkoły, klimat klasy / Erich Petlak ; tł. Danuta Branna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy , cop. 2007. - 123 s. : il. ; 21 cm
 18. Kształtowanie samodzielności i aktywności poznawczej uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Irena Stańczak. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego , 1995. -188 s. ; 21 cm
 19. Kultura edukacji / Jerome Bruner ; przekł. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz ; wstęp Anna Brzezińska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas , cop. 2006. - XX, 278, [6] s. ; 21 cm
 20. Materiały pomocnicze z psychologii rozwojowej, wychowawczej i społecznej / red. oprac. Tomasz Ożóg. - Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej , 1996. - [2], 141, [1] s. ; 21 cm
 21. Materiały pomocnicze z psychologii rozwojowej, wychowawczej i społecznej / red. oprac. Tomasz Ożóg. - [Wyd. 2]. - Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej , 1997. - 141, [1] s. : 3 rys. ; 20 cm
 22. Ministerstwo Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej / [zeszyt oprac. Elżbieta Gałecka et al. ; przy współpr. Jadwigi Boguckiej et al. ; pod kier. Wojciecha Książka]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjne , 2001. - 152 s. ; 21 cm
 23. Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall ; przekł. Jolanta Bartosik. -Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2005. - 304 s. ; 21 cm
 24. Niektóre trudności wychowawcze uczniów klas początkowych szkoły podstawowej / Teresa Elżbieta Dąbrowska. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. - [2], 89 s. : wykr. ; 21 cm
 25. Obszary dyskusji o edukacji / pod red. Apolonii Suchory-Olech ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP , 1999. - 281, [2] s. ; 21 cm
 26. Opieka i wychowanie w okresie transformacji systemowej / pod red. Danuty Krystyny Marzec ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 1996. - 421, [1] s. : wykr. ; 24 cm
 27. Pedagogika Jana de la Salle : psychologiczne założenia lasaliańskiego systemu wychowawczego / Stanisław Romuald Rybicki. - Kraków : Wydaw. WAM , 1996. - 166 s. ; 20 cm
 28. Pedagogika serca / Maria Łopatkowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1992. - 225, [2] s. ; 21 cm
 29. Pedagogika serca w dobie globalizacji / Maria Łopatkowa. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 2006. - 160 s. ; 243 cm
 30. Podmiotowość, dialog, wartości i refleksja w edukacji / Wanda Woronowicz ; Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. - Koszalin : CEN , 1995. - S. 2-80 ; 21 cm
 31. Podstawy psychologii edukacyjnej dla studentów wyższych szkół zawodowych / Kazimierz M. Czarnecki [et al. ; Kazimierz M. Czarnecki (red.)]. - Kraków : "Impuls" : ["Drukarnia GS"] , 2001. - 126 s. : il. ; 24 cm
 32. Podstawy refleksyjnej edukacji opiekuńczo-wychowawczej / Wanda Woronowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP , 1998. - 144 s. ; 21 cm
 33. Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego / pod red. Marii John-Borys. - Katowice : Wydaw. UŚ , 1997. - 146, [2] s., [2] s. tabl. złoż. : rys. ; 24 cm
 34. Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach / Hanna Rylke, Tomasz Tuszewski. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli , 2004. - 214 s. ; 24 cm
 35. Problemy - dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem / Grażyna Gajewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : Wydaw. WSP , 1997. - 189, [1] s. ; 24 cm
 36. Problemy psychologii wychowania : teoria i praktyka / Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego , 2001. - 259 s. ; 24 cm
 37. Programy profilaktyczne : podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki / Joanna Szymańska. -Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej , 2000. - 107 s. : il. ; 24 cm
 38. Psychologia / Tomasz Ochinowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Fizyki. - Warszawa : UW , 1995. - 82 s. ; 29 cm
 39. Psychologia / Tomasz Ochinowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Fizyki. - Wyd. 2. -Warszawa : UW , 1996. - 82 s. ; 29 cm
 40. Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej / Maria Bogumiła Pecyna. - Warszawa : "Żak" , 1998. - 272, [1] s. : wykr. ; 21 cm
 41. Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej / Maria Bogumiła Pecyna. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Warszawa : "Żak" , 1999. - 342 s. ; 21 cm
 42. Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego / Maria Przetacznik-Gierowska, Grażyna Makiełło-Jarża. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1992. - 390, [2] s. : rys., wykr. ; 21 cm
 43. Psychologia społeczna dla nauczycieli / Stanisław Mika. - Warszawa : "Żak" , 1998. - 256, [1] s. ; 21 cm
 44. Psychologia wychowawcza dla nauczycieli / Zbigniew Skorny. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1992. - 266, [1] s. : rys. ; 21 cm
 45. Psychologia wychowawcza i społeczna : wybrane zagadnienia / Leon Niebrzydowski. - [Wyd. 2 zm. i rozsz.]. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Wydaw. , 1995. - 573 s. : rys., wykr. ; 24 cm
 46. Psychologia wychowawcza stosowana : wybrane zagadnienia / pod red. Zbigniewa B[ronisława] Gasia. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 1995. - 296 s. : rys., wykr. ; 24 cm
 47. Psychologia wychowawcza. [T.] 1-2 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. -Wyd. 6 rozsz. i zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1994. - 2 t. (369, [3] ; 309, [3] s.) : rys., wykr. ; 24 cm
 48. Psychologia wychowawcza. [T.] 1 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. -[Wyd. 7]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1998. - 369, [3] s. : rys. ; 24 cm
 49. Psychologia wychowawcza. [T.] 2 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. -[Wyd. 7]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1998. - 309, [3] s. : rys. ; 24 cm
 50. Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania : elementy teorii i metodyki / Jan Banasiak. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , 1996. -196 s. ; 24 cm
 51. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska : przy współpr. Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna , 2010. - 231 s. : il. ; 24 cm
 52. Stosowana psychologia wychowawcza / Myron H. Dembo ; red. nauk. Anna Matczak ; przetł. [z ang.] Ewa Czerniawska, A. Matczak, Zuzanna Toeplitz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1997. - 573 s. : rys., wykr. ; 27 cm
 53. Sytuacje trudne w życiu dziecka / red. nauk. Małgorzata Cywińska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza , 2008. - 244 s. ; 24 cm
 54. Uczniowie w szkole : rzecz o zachowaniu : praktyczny przewodnik do skutecznego nauczania / Bill Rogers ; [tł. Zofia Zdral et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna , 2005. -255 s. : il. ; 24 cm
 55. Wprowadzenie do psychologii / Ziemowit Włodarski, Anna Matczak. - Wyd. 2 popr. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1992. - 518, [1] s. : rys., wykr. ; 25 cm
 56. Wprowadzenie do psychologii / Ziemowit Włodarski, Anna Matczak. - Wyd. 3 popr. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1996. - 509, [1] s. : rys., wykr. ; 25 cm
 57. Wprowadzenie do psychologii / Ziemowit Włodarski, Anna Matczak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998. - 509, [1] s. : rys., wykr. ; 25 cm
 58. Wybrane aspekty psychopedagogiczne przemian edukacyjnych w Polsce / pod red. Władysławy Łuszczuk. - Katowice : Wydaw. UŚ , 1996. - 97, [3] s. ; 24 cm
 59. Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej : skrypt dla studentów IV r. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej studiów stacjonarnych oraz II i III r. studiów zaocznych / Krystyna Marzec-Holka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : WSP , 1990. - 113 s. ; 21 cm
 60. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i wychowawczej / Mariola Dawidziuk. -Warszawa : Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej , 1992. - 78 s. ; 19 cm
 61. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i wychowawczo-społecznej / Halina Jankowska. - [Wyd. 2]. - Radom : WSI , 1990. - 217 s. ; 20 cm
 62. Wybrane zagadnienia z psychologii szkolnej / Marian Zdzisław Stepulak. - Lublin : Katedra Psychoprofilaktyki Rodziny. Instytut Nauk o Rodzinie , 2009. - 127 s. ; 21 cm
 63. Wychować człowieka : szkice z antropologii i teorii wychowania : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Michalskiego. - Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej "SQL" , 2000. - 138, [2] s. ; 24 cm
 64. Wychowywać ucząc : pakiet edukacyjny / Ewa Maksymowska, Zofia Sobolewska, Monika Werwicka. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli , 2006. - 102 s. ; 30 cm
 65. Wychowywać ucząc : przewodnik dla realizatora programu / Ewa Maksymowska, Zofia Sobolewska, Monika Werwicka. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli , 2006. - 91 s. ; 30 cm
 66. Zanim w szkole będzie źle ... : profilaktyka zagrożeń : poradnik dla nauczycieli / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej , 1996. - 236 s. : 3 rys., 3 wykr. ; 24 cm
 67. Zasady nie są dla tchórzy : [jak zachować równowagę między miłością a dyscypliną w wychowaniu dzieci] / James Dobson ; [przekł. z ang. Urszula Kowalczyk]. - Warszawa : "Vocatio" , 1993. - 231, [9] s. ; 20 cm
 68. Zmieniać się, aby być sobą / Waldemar Kozłowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych , 1998. - 187, [3] s. ; 21 cm

II. Artykuły z czasopism


 1. Agresja a dysonans społeczny : między przemocą a syntonią w szkole / Stanisław Kawula. // Edukacja. - 1996, nr 1, s. 5-16
 2. Aksjologiczno-prakseologiczne aspekty w edukacji szkolnej dzieci i młodzieży / Józef Sowa. // Nowa Szkoła. – 2006, nr 7, s. 13-17
 3. Autorytet w wychowaniu / Mateusz Roman Hinc. // Przegląd Kalwaryjski. - 2003, nr 8, , s. 253-264
 4. Autorytet w wychowaniu moralnym : ref. / Mieczysław Łobocki. // Zarządzanie i Edukacja. - 2002, nr 1, s. 51-63
 5. Co może rodzina, a czego nie może szkoła? / Marzena Dymek. // Nowa Szkoła. - 1998, nr 5, s. 42-46
 6. Diagnozowanie wychowawcze poprzez cele wychowania / Jacek Mańczak. // Edukacja Humanistyczna. - 2001, nr 1, s. 39-45
 7. Edukacja emancypacyjna / Ryszard Więckowski. // Życie Szkoły. - 1995, nr 8, s. 451-454
 8. Edukacja odpowiedzialna - imperatywem kompetentnych działań czy oczekiwaniem dialektycznych zmian? / Jolanta Lejkowska, Zygmunt Madeja. // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. – 2004, Nr 4,  s. 67-78
 9. Edukacja "uśmiercana" - czyli świat szkoły jako opresja : szanse przeciwdziałania? / Witold Komar. // Edukacja. - 1996, nr 1, s. 17-31
 10. Głos dziecka wczoraj... dziś... jutro / Janusz Tarnowski. // Nowa Szkoła. - 1995, nr 10, s. 19-23 Doradcza rola dziecka w świetle pedagogiki korczakowskiej
 11. Interakcje wychowawcze w pogotowiu opiekuńczym / Stanisław Kowal. // Edukacja. - 1996, nr 1, s. 101-105
 12. Jakość życia a jakość osoby : perfekcyjne kształcenie i zaniedbane wychowanie / Zbigniew Pietrasiński. // Psychologia Jakości Życia. – 2003, T. 2, nr 2,  s. 155-166
 13. Klasy specjalne jako wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej szkoły masowej / Piotr P. Barczyk. // Prace Pedagogiczne. – 1995, [T.] 26,  s. 102-112
 14. Kolejność urodzenia a style więzi interpersonalnej / Agata Sierota. // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 3, s. 224-231
 15. Kształtowanie się skryptu życiowego dziecka w środowisku rodzinnym w świetle analizy transakcyjnej / Antoni Tomkiewicz. // Roczniki Teologiczne. – 2005, T. 52, z. 6,  s. 141-156
 16. Lęk i typ zachowania "A" jako inhibitory zachowań twórczych / Waldemar Świętochowski. // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 2, s. 109-115
 17. Między Scyllą przymusu a Charybdą wyzwalania / Władysław Grądzki. // Nowa Szkoła. - 1995, nr 10, s. 3-6 Oddziaływania edukacyjne
 18. Młodzież o wychowawczych i socjalizacyjnych funkcjach turystyki / Barbara Piskadło. // Roczniki Naukowe AWF / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. – 1995, T. 35,  s. 59-88
 19. Niektóre warunki skutecznego wychowania / Mieczysław Łobocki. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 10, s. 7-10
 20. O potrzebie zaspokajania potrzeb w szkole / Ewa Góralczyk. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 40-42
 21. Obraz siebie jedynaczek i niejedynaczek / Stanisława Tucholska. // Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 4, s. 321-327
 22. Opieka nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną przemocą i innymi zdarzeniami skutkującymi "traumą". Cz. 1 / Jan Gołębiewski. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2004, nr 5, s. 46-49
 23. Opieka nad dziećmi i młodzieżą zagrożonymi przemocą i innymi zdarzeniami skutkującymi "traumą". Cz. 2 / Jan Gołębiewski. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 41-44
 24. Opieka nad dziećmi i młodzieżą zagrożonymi przemocą i innymi zdarzeniami skutkującymi "traumą". Cz. 3 / Jan Gołębiewski. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 38-41
 25. Opieka nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną przemocą i innymi zdarzeniami skutkującymi "traumą". Cz. 4 / Jan Gołębiewski. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 46-50
 26. Opieka nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną przemocą i innymi zdarzeniami skutkującymi "traumą". Cz. 5 / Jan Gołębiewski. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 36-40
 27. Opieka nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną przemocą i innymi zdarzeniami skutkującymi "traumą". Cz. 6 / Jan Gołębiewski. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 41-47
 28. Osoba wychowanka we współczesnym paradygmacie wychowania / Krystyna Barłóg. // Edukacja. - 1999, nr 4, s. 79-83
 29. Percepcja błędów wychowawczych a reprezentacja wychowanka jako podmiotu / Dariusz Makowski. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – 2004, T. 2, s. 439-456
 30. Polska wersja integracji treści w perspektywie teorii psychologicznych / Dorota Klus-Stańska. // Forum Oświatowe. - 2005, t. 2, s. 71-95
 31. Porozumiewanie się a prawo bycia sobą / Zofia Olesiak. // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 4, s. 109-112
 32. Postawy rodzicielskie a osiągnięcia szkolne uczniów z rodzin cywilnych i wojskowych / Elżbieta Sałata, Katarzyna Zboch. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002, nr 1, s. 63-72
 33. Problem konsekwencji według Thomasa Gordona / Barbara Gawda. // Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia. – 1995, Vol. 8,  s. 97-102
 34. Problem przemocy w szkole / Paweł Czerenko. // Edukacja. - 1996, nr 1, s. 96-100
 35. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży : aspekty teoretyczne / Jacek Biskupski. // Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. – 2008, T. 10, s. 31-38
 36. Psychologia edukacji /Anna Brzezińska. // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 131-137
 37. Psychologia kliniczno-wychowawcza w mijającym stuleciu oraz spojrzenie w przyszłość / Irena Obuchowska. // Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. – 2001, T. 10,  s. 383-391
 38. Psychologia - "nauka kultu cargo"? : w poszukiwaniu paradygmatu psychologii wychowania / Barbara M. Kaja. // Polskie Forum Psychologiczne. – 2006, T. 11, nr 1, s. 42-57
 39. Psychologia rozwoju i wychowania a wyzwania współczesności : kilka refleksji i sugestii / Andrzej Jurkowski. // Psychologia Rozwojowa. – 2006, T. 11, nr 1, s. 15-18 Materiały z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 40. Psychopedagogika - czyli jak psychologia zmienia szkołę / Piotr Jaworski. // Cywilizacja. – 2003, Nr 7, s. 67-70
 41. Rola czynnika metapoznawczego w edukacji / Maria Ledzińska. // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 5, s. 429-435
 42. Sposoby zwracania się nauczycieli do uczniów : edukacyjne akty mowy / Maciej Kawka. // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – 1995, T. 13, s. 169-178
 43. Sukcesy i niepowodzenia jako problem pedagogiczny / Justyna Gorlicka. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002, nr 2, s. 89-93
 44. Systemowe elementy integralne w ujęciu podmiotowości Jerome'a Brunera / Krzysztof Sokołowski. // Słupskie Prace Pedagogiczne. – 2003, Nr 2, s. 57-68
 45. Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza dziecka w rodzinie czasowo niepełnej z powodu długotrwałego pobytu rodzica za granicą / Wioletta Teresa Danilewicz. // Test. - 1996, nr 2, s. 80-85
 46. W poszukiwaniu nowych sposobów pomiaru refleksyjności-impulsywności / Anna Matczak. // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 2, s. 156-171
 47. Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe / Krystyna Ostrowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2007,  nr 1, s. 18-26
 48. Wychowanie wobec ekspansji multimediów / Jadwiga Raczkowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 10, s. 15-21
 49. Z badań nad inteligencją społeczną / Anna Piotrowska. // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 4, s. 289-300
 50. Zmniejszenie agresywnych zachowań i zmiana postawy ucznia w stosunku do rówieśników, dorosłych i środowiska / Grażyna Skowronek. // Szkoła Specjalna. – 2004, , nr 5, s. 378-382
 51. Związek potrzeb psychicznych u adolescentów ze środowiskiem szkolnym / Elżbieta Napora. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia. – 2004, Z. 12, s. 129-139
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce