Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Uzależnienia wśród młodzieży - narkomania PDF Drukuj E-mail
Napisał Marta Katarzyna Malinowska   
czwartek, 30 czerwca 2011

Uzależnienia wśród młodzieży - narkomania

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2010

Narkotyki są bardzo popularnym środkiem uzależniającym stosowanym przez młodzież. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli i wychowawców, pracujących z młodzieżą, sporządziłam zestawienie bibliograficzne literatury, dotyczącej powyższej problematyki.
Zestawienie to jest drugą częścią cyklu, dotyczącego uzależnień wśród młodzieży. Pierwsza część dotyczyła alkoholizmu, trzecia zaś nikotynizmu.

NARKOMANIA

Wydawnictwa zwarte


 1. Bielicki Eugeniusz Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara / Eugeniusz Bielicki. – Bydgoszcz : Wydaw. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005. – 225, [1] s. ; 24 cm
 2. Davenport-Hines Richard Odurzeni : historia narkotyków 1500 - 2000 / Richard Davenport-Hines ; tł. Agnieszka Cioch. - Warszawa : W.A.B, 2006. - 716 s. ; 23 cm
 3. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptały. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – 402 s. : il. ; 24 cm
 4. Dziecko i jego środowisko : promocja zdrowia dzieci i młodzieży / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006. - 132 s. : il. ; 24 cm
 5. Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006. – 132 s. : il. ; 24 cm
 6. Juczyński Zygfryd Narkomania : podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. - Wyd. 1(dodruk). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. - 140 s. ; 21 cm
 7. Juczyński Zygfryd Narkomania : podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2008. - 155 s. ; 21 cm
 8. Kiełbasa Beata Profilaktyka uzależnień / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. - Sosnowiec : Wyd. Projekt-Kom, cop. 2007. – 92 s., [4] s. tabl. kolor. il. ; 21 cm (Uzależnienia : dla Pedagogów i Terapeutów)
 9. Kiełbasa Beata Profilaktyka uzależnień / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. - Sosnowiec : Wyd. Projekt-Kom, cop. 2007. – 92 s., [4] s. tabl. kolor. il. ; 21 cm (Uzależnienia : dla Rodziców)
 10. Kiełbasa Beata Profilaktyka uzależnień / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. - Sosnowiec : Wyd. Projekt-Kom, cop. 2007. – 72 s., [4] s. tabl. kolor. il. ; 21 cm (Uzależnienia : dla Młodzieży)
 11. Klimek Zbigniew Profilaktyka zagrożeń w praktyce / Zbigniew Klimek. - Jelenia Góra : nakładem autora, 2008. - 110 s. : fot., rys., tab. ; 25 cm
 12. Krzyżaniak Wadim, Sochocki Marcin J. Atrakcyjne życie narkomanów : terapia budowania atrakcyjnego życia - opis programu terapii i prezentacja wyników badań / Wadim Krzyżaniak, Marcin J. Sochocki. - Warszawa : SUMUS, 2005. - 185 s. ; 23 cm
 13. Kuntz, Helmut Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz ; [tł. Paweł Wieczorek]. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania problemów Alkoholowych, cop. 2009. – 279 s. ; 21 cm
 14. McGill Tom Przezwyciężyć uzależnienie : poradnik dla rodziców / Tom McGill ; przekł. Michał Kubiak. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2007. - 147, [1] s. ; 20 cm
 15. Moneta-Malewska Maria, Wrześniowska Joanna Narkotyki : inni biorą, ty nie musisz / Maria Moneta-Malewska, Joanna Wrześniowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. - 80 s. ; 21 cm
 16. Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk ; Warszawa : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR, 2009. - 494 s. : il. ; 25 cm
 17. Narkomania : zjawisko, zagrożenia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008. - 208, [1] s. : il. ; 24 cm
 18. Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. Konrada Raczkowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. - 284, [4] s., XVI s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm
 19. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. - 253 s. : rys., tab. ; 24 cm
 20. Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna. T. 2 / pod red. Małgorzaty Marć, Małgorzaty Nagórskiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - 154 s. : il. ;  24 cm
 21. Polityka narkotykowa : przewodnik Krytyki Politycznej / [red. Julian Kutyła et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009. - 255, [1] s. ; 17 cm
 22. Rogers Peter D., Goldstein Lea Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein ; przekł. Leon Marian Kalinowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. - 222 s. ; 21 cm
 23. Słowik-Gabryelska Anna Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm : opracowanie dla studentów uniwersytetu i lekarzy / Anna Słowik-Gabryelska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - 147 s. : tab. ; 24 cm
 24. Szczepkowski Jacek Terapia młodzieży z problemem narkotykowym : podejście skoncentrowane na rozwiązaniach / Jacek Szczepkowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. - 162 s. : il. ; 24 cm
 25. Teesson Maree, Degenhardt Louisa, Hall Wayne Uzależnienia / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall ; przekł. Zofia Pelc. - Gdańsk : GWP, 2005. – 140 s. : rys., tab. ; 24 cm
 26. Wanat Wojciech Narkotyki i narkomania : odlot donikąd / Wojciech Wanat. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2006. - 191, [5] s. ; 20 cm
 27. Wanat Wojciech Rok w Monarze / Wojciech Wanat. - Warszawa : Iskry, cop. 2006. - 223, [1] s. : il. ; 20 cm
 28. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. - 143 s. ; 21 cm

Artykuły z czasopism


 1. Bernasiewicz Maciej Subkultura hip-hopowa a problem narkotyków / Maciej Bernasiewicz.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 19-22
 2. Bębas Sylwester Narkomania wśród młodzieży jako negatywne zjawisko społeczne / Sylwester Bębas.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 3-9
 3. Bieńko Mariola Bliżej siebie - dalej od narkotyków / Mariola Bieńko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 13-18
 4. Borowska Marzena Narkotykom stop! : program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych / Marzena Borowska.// Wychowawca. – 2009, nr 6, s. 26-29
 5. Chodkiewicz Jan Zażywanie narkotyków przez młodzież : znaczenie czynników temperamentalnych i charakterologicznych / Jan Chodkiewicz.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 17-20
 6. Gawlik Joanna W poszukiwaniu lepszego świata / Joanna Gawlik.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 37-43
 7. Hoffman Beata "Gra w zielone", czyli O marihuanie w kulturze hip-hopowej / Beata Hoffmann.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 21-26
 8. Ilnicka Renata Małgorzata, Skuza Aneta O motywowaniu zdemoralizowanej młodzieży do abstynencji od narkotyków / Renata Małgorzata Ilnicka, Aneta Skuza.// Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 80-93
 9. Kiełb-Grabarczyk Dorota Problem narkomanii w okresie adolescencji / Dorota Kiełb-Grabarczyk.// Edukacja. – 2006, nr 4, s. 49-52
 10. Kołomański Łukasz Problemowe używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież - przyczyny i uwarunkowania / Łukasz Kołomański.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 12, s. 14-17
 11. Kozak Ewa Narkomania - choroba duszy i emocji / Ewa Kozak.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 28-31
 12. Krypel Bożena, Kapałka Beata Profilaktyka uzależnień ; warsztaty dla rodziców / Bożena Krypel, Beata Kapałka.// Wychowawca. – 2010, nr 1, s. 28-29
 13. Łukjaniuk Joanna Obraz siebie w holistycznym modelu rehabilitacji młodzieży uzależnionej od narkotyków / Joanna Łukjaniuk.// Szkoła Specjalna. – 2005, nr 3, s. 193-203
 14. Narożna Danuta Chwilowa "wolność" - młodzież wobec zagrożenia narkomanią / Danuta Narożna.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s. 8-11
 15. Narożna Danuta Młodzież wobec zagrożenia narkomanią / Danuta Narożna.// Lider. - 2007, nr 5
 16. Narożna Danuta Problem narkomanii w opinii uczniów : na przykładzie badań młodzieży ponadgimnazjalnej w Słupsku / Danuta Narożna.// Lider. - 2008, nr 1, s. 18-21
 17. Parczewski Rafał Uczniowie gimnazjum a narkotyki. Komunikat z badań / Rafał Parczewski.// Wychowanie Na Co Dzień. – 2007, nr 1/2, s. 7-12
 18. Polska Agnieszka Ryzyko uzależnień w środowisku niesłyszących / Agnieszka Polska.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 49-53
 19. Skuza Aneta Pierwsze symptomy zjawiska narkomanii na terenie szkoły / Aneta Skuza.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 3-5
 20. Sowa Ewa Moda na branie / Ewa Sowa.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 32-36
 21. Sowa Ewa Patologie społeczne młodzieży / Ewa Sowa.// Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 22-23
 22. Szczepkowski Jacek Umiejętności pomocne w pracy z młodzieżą / Jacek Szczepkowski.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna nr 10/11, s. I-VIII
 23. Wincenciak Witold Zainteresowanie młodzieży narkotykami : kilka uwag na podstawie wyników badań własnych / Witold Wincenciak.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 19-21

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce