Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Uzależnienia wśród młodzieży - nikotynizm PDF Drukuj E-mail
Napisał Marta Katarzyna Malinowska   
czwartek, 30 czerwca 2011

Uzależnienia wśród młodzieży - nikotynizm

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Młodzi ludzie bardzo często sięgają po środki uzależniające. W poniższym zestawieniu bibliograficznym zajęłam się nikotynizmem.
Zestawienie stanowi trzecią część cyklu poświęconego uzależnieniom wśród młodzieży. Część pierwsza dotyczyła alkoholizmu, zaś druga narkomanii.

NIKOTYNIZM

Wydawnictwa zwarte


 1. Cekiera Czesław Tytoń / Czesław Cekiera. - Lublin : Wydawnictwo KUL : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 2005. – 174 s. : il. ; 17 cm
 2. Cross Peter, Hopwood Cliv Rzuć palenie : jak na dobre zerwać z nałogiem / Peter Cross, Cliv Hopwood ; przeł. Sylwia jaskiewicz-Budek. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, cop. 2007. – 240 s. : il. ; 21 cm
 3. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptały. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – 402 s. : il. ; 24 cm
 4. Kiełbasa Beata Profilaktyka uzależnień / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. - Sosnowiec : Wyd. Projekt-Kom, cop. 2007. – 92 s., [4] s. tabl. kolor. il. ; 21 cm (Uzależnienia : dla Pedagogów i Terapeutów)
 5. Kiełbasa Beata Profilaktyka uzależnień / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. - Sosnowiec : Wyd. Projekt-Kom, cop. 2007. – 92 s., [4] s. tabl. kolor. il. ; 21 cm (Uzależnienia : dla Rodziców)
 6. Kiełbasa Beata Profilaktyka uzależnień / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. - Sosnowiec : Wyd. Projekt-Kom, cop. 2007. – 72 s., [4] s. tabl. kolor. il. ; 21 cm (Uzależnienia : dla Młodzieży)
 7. Moczydłowska Joanna, Pełszyńska Izabela Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadginmazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. – Rzeszów : Wydaw. Oświatowe „Fosze”, 2004. – 95 s. ; 24 cm
 8. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wyd. Nauk. UAM, 2006. – 268 s. : il. ; 24 cm
 9. Rylce Hanna, Tuszewski Tomasz Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach / Hanna Rylce, Tomasz Tuszewski. - Kielce : Ofic. Wydawnicza Nauczycieli, 2004. – 214 s. ; 24 cm
 10. Słowik-Gabryelska Anna Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm : opracowanie dla studentów uniwersytetu i lekarzy / Anna Słowik-Gabryelska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - 147 s. : tab. ; 24 cm
 11. Szpringer Monika Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. – Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. – 422 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
 12. Śledzianowski Jan Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej : na przykładzie województwa świętokrzyskiego / Jan Śledzianowski. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - 407, [1] s. : tab. wykr. ; 24 cm
 13. Teesson Maree, Degenhardt Louisa, Hall Wayne Uzależnienia / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall ; przekł. Zofia Pelc. - Gdańsk : GWP, 2005. – 140 s. : rys., tab. ; 24 cm
 14. Wojcieszek Krzysztof Andrzej Na początku była rozpacz... : antropologiczne podstawy profilaktyki / Krzysztof Andrzej Wojcieszek. - Kraków : “Rubikon”, cop. 2005. – 249 s. ; 21 cm
 15. Zajączkowski Krzysztof Uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Krzysztof Zajączkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. – 91, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : fot., tab. ; 24 cm
 16. Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk-Jamnickiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. - 231 s. : tab., wykr. ; 24 cm

Artykuły z czasopism


 1. Brodecki Jaromir Jak nie ulec nałogowi palenia : teatrzyk ekologiczny / Jaromir Brodecki.// Aura. - 2006, nr 3, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 138, s. 9
 2. Brodziak Dagmara, Zębalska Cecylia, Koman Anna Tylko nie pal! : materiał repertuarowy / Dagmara Brodziak, Cecylia Zębalska, Anna Koman.// Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 19
 3. Budzińska Monika Rachunek sumienia dla matek palących / Monika Budzińska.// Lider. - 2010, nr 7/8, s. 29-30
 4. Dębski Maciej Substancje psychoaktywne w gdańskich szkołach : papierosy i alkohol / Maciej Dębski.// Remedium. - 2010, nr 12, s. 1-3
 5. DiFranza Joseph R. W nałogu od pierwszego papierosa / Joseph R. DiFranza.// Świat Nauki. - 2008, nr 6, s. 38-43
 6. Drozdowska Jozefa Szkodliwość palenia tytoniu : zestawienie bibliograficzne / Józefa Drozdowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 11, s. 30-32
 7. Forowicz Krystyna Łatwiej rzucić kochanka niż... / Krystyna Forowicz.// Przyroda Polska. - 2007, nr 1, dod. Natura i Zdrowie, s. 3
 8. Frankiewicz-Duda Zofia, Laskowska Alicja Palenie jest "uleczalne" / Zofia Frankiewicz-Duda, Alicja Laskowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, 32-34, 64
 9. Frankiewicz-Duda Zofia, Laskowska Alicja Żyję zdrowo - nie palę! : scenariusz zajęć z zakresu edukacji antynikotynowej dla uczniów gimnazjum lub klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych / Zofia Frankiewicz-Duda, Alicja Laskowska.// Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 25-27
 10. Jaworska Renata Dzień bez papierosa : scenariusz imprezy dla gimnazjum / Renata Jaworska.// Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 16
 11. Jurgowiak Marek Z chmury dymu...chorób deszcz : czyli rzecz o niektórych skutkach palenia tytoniu / Marek Jurgowiak.// Wiedza i Życie. - 2007, nr 2, s. 30-34
 12. Maliszewski Norbert Koń trojański na palaczy / Norbert Maliszewski. // Charaktery. – 2005, nr 8, s. 27-28
 13. Mądroszkiewicz Danuta Stop paleniu papierosów / Danuta Mądroszkiewicz.// Aura. - 2000, nr 10, Dodatek ekologiczny dla szkół s. 7-8
 14. Mencel-Gwizdała Joanna Kraina palaczy / Joanna Mencel-Gwizdała.// Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 15
 15. Mierzejewska Barbara Jeden mały dymek / Barbara Mierzejewska.// Przyroda Polska. - 2007, nr 6, dod. Natura i Zdrowie, s. 6
 16. Moszczyński Paulin Choroby tytoniozależne. Przegląd piśmiennictwa i badania własne / Paulin Moszczyński.// Lider. – 2003, nr 1, s. 3-7
 17. Nowakowski Andrzej Nikotynizm / Andrzej Nowakowski.// Lider. – 2005, nr 3, s. 9-10
 18. Nowy-Karasek Katarzyna "Nie daj się wciągnąć" : scenariusz inscenizacji dla uczniów klasy czwartej /     Katarzyna Nowy-Karasek.// Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 18-19
 19. Przednowek Joanna Edukacja antynikotynowa / Joanna Przednowek.// Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 9, s. 545.
 20. Pupek Krystyna Sąd nad papierosem : scenariusz profilaktyczny dla kl. IV-VI szkoły podstawowej / Krystyna Pupek.// Wychowawca. - 2005, nr 7/8, s. 42
 21. Rucińska Hanna Pantomima o tematyce antynikotynowej dla uczniów gimnazjum / Hanna Rucińska.// Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 5-6
 22. Rzepka Ewa Akcja antynikotynowa - "Nie pal, nie pal papierosów..." / Ewa Rzepska.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 18-19
 23. Sarnowska Mirosława Czy dymek papierosowy to dym dobry czy zły? : scenariusz zajęć świetlicowych / Mirosława Sarnowska.// Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 21
 24. Sawicka Alicja Nikotynizm : spotkanie dla uczniów gimnazjum i rodziców / Alicja Sawicka.// Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 27-28
 25. Skwarko Małgorzata Nie pal przy mnie! : scenariusz zajęć świetlicowych w ramach wychowania zdrowotnego / Małgorzata Skwarko.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 5-7
 26. Sochacki Maricn J. Zdrowie od przedszkola / Maricn J. Sochacki.// Remedium. – 2001, nr 9, s. 18-19
 27. Sochocki M.J. Palenie w szkole / M.J. Ochocki.// Remedium. – 2003, nr 10, s. VI-VII (wkładka)
 28. Sońta Elżbieta W pracy nad uzależnieniem nikotynowym / Elżbieta Sońta.// Świat Problemów. – 2000, nr 4, s. 42-46
 29. Sowa Ewa Patologie społeczne młodzieży / Ewa Sowa.// Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 22-23
 30. Sporek Beata Działania profilaktyczne w świetlicy / Beata Sporek.// Świetlica w Szkole. - 2010, nr 4, s. 11-12
 31. Strychowska Agata Postawy młodzieży wobec nikotyny / Agata Strychowska.// Wychowawca. - 2008,  nr 10, s. 25-26
 32. Tubek Stanisław Dymek z papierosa / Stanisław tubek.// Wychowawca. – 2003, nr 12, s. 18-19
 33. Tumiłowicz Maria Decyzja należy do ciebie / Maria Tumiłowicz.// Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 23
 34. Wilczyńska Bronisława Profilaktyka antynikotynowa / Bronisława Wilczyska.// Wychowanie w przedszkolu. – 2001, nr 3, s. 164-165
 35. Woynarowska Barbara Palenie tytoniu wśród nastolatków / Barbara Woynarowska.// Remedium. – 2004, nr 12, s. 14-15
 36. Woynarowska Barbara, Mazur Joanna Palenie tytoniu w szkole – opinie uczniów / Barbara Woynarowska, Joanna Mazur.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 3, s. 10-14
 37. Zbroszczyk Dorota Palenie tytoniu przez młodzież gimnazjalną : doniesienie z badań / Dorota Zbroszczyk.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 1/2, s. 9-12
 38. Życińska Jolanta Cień wielkiego nałogu / Jolanta Życińska.// Charaktery. - 2006, nr 9, s. 66-68
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce