Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Serwis prasowy 1/2011 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
piątek, 28 stycznia 2011
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 1/2011
Miesięcznik „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” prenumerowany jest w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej od wielu lat. Wydawcą periodyku jest Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
W numerze 1/2011 opublikowano interesujący artykuł Grażyny Róziewicz pt.”Dzieci sieci – specyfika pokolenia” 1. Pokolenie Z (albo : generacja Z, dzieci sieci, cyberdzieci) to osoby urodzone po 1996 roku, mieszkające w krajach o wysokim rozwoju technologicznym. „Już niemowlak od urodzenia bawi się elektronicznymi gadżetami. W wieku kilku lat dziecko jest doświadczonym internautą, a często nawet początkującym blogerem. […] Cyberdziecko jest cały czas zanurzone w cyberprzestrzeni dzięki takim urządzeniom jak komórka, laptop, mp3” 2. Dla dzieci sieci typowe jest równoległe użytkowanie tych urządzeń. Autorka omawia relacje społeczne, rozwój moralny, rozwój emocjonalny i wrażliwość estetyczna Pokolenia Z. Cyberdzieci spędzają w sieci 7-8 godzin dziennie, wykorzystując ten czas do najniższych form rozrywki. „Wejście w przestrzeń anonimową, której można w każdej chwili wyskoczyć, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji za to, co się tam wyprawiało, odblokowuje skłonności naturalne, eliminowaniem których zajmuje się nauka i cywilizacja” 3.Grażyna Róziewicz przedstawia również propozycje modyfikacji metod pracy nauczyciela do potrzeb edukacyjnych dziecka w szkole XXI wieku.
Kolejne artykuły w „Problemach Opiekuńczo-Wychowawczych” nr 1/2011 są poświęcone dzieciom z ADHD. Teresa Zbyrad w publikacji „Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny” charakteryzuje przyczyny i objawy ADHD oraz problemy z jakimi borykają się rodziny dzieci chorych na ADHD 4,, natomiast Aneta Paszkiewicz omawia funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole5.
W artykule pt.”Terapia i kynoterapia w pracy domu dziecka” Monika Walczak dzieli się swoimi doświadczeniami z terapii kontaktowej z udziałem psa6. Autorka opisuje zajęcia terapeutyczne przeprowadzone w Domu Dziecka w Wojsławicach oraz działalność Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI. Terapia prowadzona z udziałem psów „oddziaływuje na sferę emocjonalna przez przełamywanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji, rozwój empatii i poprawę samooceny”7
Kierowniczej kadrze oświatowej polecam lekturę czasopisma „Dyrektor Szkoły”. Styczniowy numer (1/2011) miesięcznika ukazuje się z nową strukturą działów. Z cyklu „Niezbędnik Dyrektora” opublikowano artykuły dotyczące konkursu na dyrektora. Danuta Elsner przybliża obowiązującą podstawę prawną, wylicza wymagane dokumenty, omawia koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz podaje przykłady pytać zadawanych kandydatowi przez członków komisji konkursowej8. Małgorzata Wiśniewska prezentuje swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach, natomiast Barbara Lubaszewska-Borys przedstawia podpowiedzi i wskazówki jak wygrać konkurs na dyrektora szkoły9.
Również w numerze 1/2011 „Dyrektora Szkoły” czytelnicy uzyskają informację na temat realizacji projektu edukacyjnego przez gimnazjalistów, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010 r, (Dz.U. Nr 156, poz. 1046) oraz o subwencjach oświatowych 10.
Szczególnie polecam artykuł Jana Fazlagica pt. „Zrozumieć pokolenie Y”11. „Pokolenie Y określane również: Millenialsi (Millennials), Pokolenie echa wyżu demograficznego (Echo Boomers), Baby boomers Pokolenie sieciowe (Net Generation), ma pewną wyjątkową cechę – jest to pokolenie globalne – to znaczy, ze wzorce kulturowe (np. Facebook jako zjawisko kulturowe), ale także wydarzenia historyczne (atak na WTC 11.09.2001 r.) są im bliskie” 12. Pokolenie Google za pomocą swojego telefonu komórkowego buduje swoją tożsamość, a dzięki grom typu Second Life - tworzy siebie w wirtualnym świecie.

1 Róziewicz G.:  Dzieci sieci – specyfika pokolenia Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 1, s. 12-24
2 Tamże, s. 12
3 Tamże, s. 17
4 Zbyrad T.:  Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny.   Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 1, s. 25-32
5 Paszkiewicz A.: Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 1, s.32-37
6 Walczak M.:   Terapia i kynoterapia w pracy domu dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 1, s.43-50
7 Tamże, s. 48
8 Elsner D.:   Przygotowania do konkursu czas zacząć. Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 1, s. 62-73
9 Wiśniewska M.: Moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły. Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 1, s. 74-76 ; Lubaszewska-Borys B.:  W jaskini lwa – co zrobić, aby wygrać konkurs na dyrektora?  Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 1, s. 77-78
10 Chałas K.:  Projekt edukacyjny szansą na sukces dziecka. Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 1, s. 19-23 ; Szelewa S., Misiaczek M.: Fakty i mity na temat subwencji oświatowej. Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 1, s. 48-52
11 Fazlagic J.:  Zrozumieć pokolenie Y.Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 1, s. 30-33
12 Tamże, s. 30
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce