Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Czesław Miłosz (1911-2004) PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 01 sierpnia 2011

CZESŁAW MIŁOSZ (1911 - 2004)
Poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz.
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1980).

Bibliografia przedmiotowa

Bibliografia zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism dotyczących życia i twórczości Czesława Miłosza. Zasięg chronologiczny bibliografii obejmuje lata 1981-2010.
W bibliografii pominięto opisy bibliograficzne artykułów publikowanych w dziennikach i tygodnikach.
Bibliografię opracowano na podstawie bazy BZCZ Biblioteki Narodowej oraz kartoteki zagadnieniowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
 
 1. 90-lecie [Dziewięćdziesięciolecie] Miłosza / Krzysztof Myszkowski, Julia Hartwig, Joanna Pollakówna, Stanisław Lem, Jan Józef Szczepański, Jan Błoński, Irena Sławińska, Aleksander Fiut, Janusz Szuber, Zofia Zarębianka. // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 2, s. 5-42
 2. „A poezja jest prawda”. O cnotach poetyckich Czesława Miłosza (propozycje metodyczne dla szkoły podstawowej) / Halina Mrazek.// Polonistyka. – 1993, nr 9, s. 541-545
 3. A teraz będę sławny albo całkiem się zbłaźnię... / Vaclav Burian ; rozm. przepr. Jaroslav Subrt ; tł. Andrzej Babuchowski. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 93-96 Przekłady twórczości poety na język czeski.
 4. "Abecadło" i trzecia powieśŹ Czesława Miłosza, jak dotćd nie napisana / Madeline G. Levine ; tł. Michał Rusinek. // Dekada Literacka. - 1998, nr 5,  s. 4-5
 5.  "Aj, moi dawno umarli!... : nikt was nie pamięta" / Wojciech Kass. // Topos. - 1996, nr 2, s. 9-19 Rodzinne związki poety z Sopotem.
 6. Alfa i Omega - początek i koniec Polski Ludowej / Andrzej Piskozub. //  Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni. - Nr 2, (1996), s. 65-72 "Zdobycie władzy" Czesława Miłosza i "Czas Apokalipsy" Tadeusza Konwickiego.
 7. Alzackie ślady Miłosza / Wiesław Felski. // Topos. - R. 14, nr 1/2 (2006), s. 77-82
 8. Ambiwalencje Miłosza / J.Maśliński.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 47-55
 9. Ameryka / Ewa Bieńkowska. Fragm. książki. // Znak. - R. 56, nr 9 (2004), s. 93-110
 10. Analiza wybranych wierszy Czesława Miłosza : propozycja metodyczna dla zasadniczych szkół zawodowych / Henryk Gradkowski.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 4, s.36-43
 11. Anamneta Miłosz / Robert Mielhorski.// Twórczość. – 2009, nr 1, s. 67-784
 12. Andrzej Trzebiński - "nowy jakiś polski Nietzsche"? : o trzecim redaktorze "Sztuki i Narodu" w świetle jego dziennika oraz polemiki z Czesławem Miłoszem / Elżbieta Janicka. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 217-229
 13. "Ani za świętobliwie, ani zanadto świecko" - o języku "Traktatu teologicznego" / Ewelina Gajewska. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 283-290 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 14. "Ars poetica" na przełomie wieków : wątki autotematyczne w poezji Czesława Miłosza w latach 1997-2002 / Renata Wójs. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 44 (2004), s. 175-189
 15. Antropologiczny pejzaż miniatury poetyckiej Czesława Miłosza "Szczęście" /Jerzy Winiarski. // Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 1 (2005), s. 9-25
 16. Autobiografia jako rozpamiętywanie losu : nie tylko o „rodzinnej Europie” / T.Burek.// Pamiętnik Literacki. – 1981, nr 4, s. 123-141
 17. Autobiografia - pomiędzy prawdę życia a prawdę literatury / Katarzyna Mroczka. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie. - Z. 89, (1994), s. 93-106 Analiza utworów V. Nabokova, M. Krlezy, D. Kisa i C. Miłosza.
 18. Autorefleksje niepewności - poezja Czesława Miłosza na lekcjach języka polskiego : lekcje multimedialne z wykorzystaniem elementów e-nauczania / Małgorzata Boraczyńska.// Polski w Praktyce. - 2011, nr 3, s. 29-34
 19. Bardziej szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie…, czyli o czytaniu Miłosza w Internecie / Wioletta Poturała.// Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 1, s. 70-76
 20. Bez Eurydyki : Rilke, Herbert, Miłosz wobec mitu miłosnej żałoby / Katarzyna Kuczyńska-Koschany. // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 197-202
 21. Biada teatrowi / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Anna Kozłowska. // Teatr. - 1997, nr 6, s. 13-15 Czesław Miłosz  o swoich kontaktach z teatrem.
 22. Bilans elegijny : nad Czesława Miłosza „Rodzinną Europą” / S. Lenz.// Kresy. – 1992, nr 11, s. 164-165
 23. Bóg, prawo, przyjaźń : czytając Williama Blake'a i Czesława Miłosza / Tadeusz Sławek. // Apokryf. - Nr 16, (2001), s. 8-11
 24. Buena notte. Ciao. Farewell. Dobranoc / Michał Zioło. // W Drodze. - 2004, [nr] 10, s. 61-66
 25. "Być samym czystym patrzeniem bez nazwy" / Jerzy Jarzębski. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 81-96 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 26. "Był to pakt diabelski" : (powojenne dysharmonie moralne Czesława Miłosza) / Marian Stępień. // Ruch Literacki. - 1996, z. 4, s. 431-453
 27. "Campo di Fiori" i rzeczywistość / Elżbieta Miłanczówna. // Odra. - 1996, nr 10, s. 28-30 Relacja świadka wydarzeń w getcie warszawskim, opisanych w wierszu Czesława Miłosza.
 28. „Campo di Fiori” Miłosza / Z. Bąk. // Polonistyka. – 1984, nr 9/10, s. 576-581
 29. Carol czesząca włosy / Wojciech Kass. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 87-89 Wspomnienie o żonie poety Carol Marie Thigpen-Miłosz.
 30. Carol Marie Thigpen-Miłosz (1944-2002) : nekr. / Irena GrudziĄska-Gross. //Zeszyty Literackie. - 2002, nr 4, s. 163-164 Wspomnienie o żonie poety.
 31. "Chcę wierzyć" : rozmowa z Czesławem Miłoszem / rozm. przepr. Olga Glondys. // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 111-113
 32. Chciał być tylko człowiekiem... / Stefan Pastuszewski. // Akant. - R. 7, nr 10, dod. Świat Inflant nr 10 (2004), s. 1-2
 33. Chciałbym być skrybą / Jerzy Sosnowski. // Więź. - 2002, nr 1, s. 65-68 "Traktat teologiczny" Cz. Miłosza.
 34. Chodasiewicz na Skałce / Andrzej Nowak. // Arcana. - 2004, nr 6, s. 156-158 Biografia Cz. Miłosza.
 35. Choroba pamięci / Ewa Nawrocka. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 174-178 O książce "Piesek przydrożny".
 36. "Chrystus jest dlatego..." : antropocentryzm Miłoszowej theologiae crucis /Jerzy Szymik. // Topos. - 2001, nr 1, s. 54-60
 37. Chwila zadumy nad światem – Czesław Miłosz „Przypowieść o maku” ; konspekt zajęć z języka polskiego dla klasy VI / Maria Czeszak-Godula. // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 9
 38. Cień wieszcza : "Trzy zimy" - arcydzieło młodego Miłosza / Wojciech Wencel. // Nowe Państwo. - 2001, nr 42, s. 44-45
 39. Co? / Krzysztof Rutkowski. // Krasnogruda. - Nr 13, (2001), s. 41-52 Miłosz a Stendhal.
 40. „…Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły”. (Kilka refleksji o poezji Czesława Miłosza) / A.Ogrodowczyk.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 193-198
 41. Córka proroków : Czesław Miłosz i Jeanne Hersch // Andrzej Franaszek.// Znak. - 2011, nr 4, s. 126-135
 42. Cóż dziwnego, że rośli w tym kraju poeci? / Jolanta Malczewska.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 1, s.32-37
 43. "Czas pożegnań" : Miłosz, Herbert i Ten Trzeci / Mirosław Dzień. // Kwartalnik Artystyczny. - 1996, nr 1, s. 129-135 Miłosz Czesław, Herbert Zbigniew, Różewicz Stanisław.
 44. Czego nie rozumiem w "Traktacie moralnym?" / Henryk Markiewicz. // Teksty Drugie. - 2006, nr 5, s. 205-212
 45. Czesław Miłosz / Andrzej Zawada. // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. IV okł.
 46. Czesław Miłosz 1911-2004 / Aleksander Nawrocki. // Poezja Dzisiaj. - Nr 37/38 (2004), s. 154-163
 47. Czesław Miłosz "Apokatastasis" / Libor Martinek ; tł. Czesława Rudnik. //Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 32-34
 48. Czesław Miłosz – historyk literatury Rzeczpospolitej / Konstanty A.Jeleński.// Twórczość. – 1981, nr 6, s. 66-71
 49. Czesław Miłosz i Ameryka / Clare Cavanagh ; tł. Agnieszka Pokojska. //Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 69-88
 50. Czesław Miłosz i dziennikarze / Krystyna Chwin. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 62-86 Spotkanie z dziennikarzami w Gdańsku.
 51. Czesław Miłosz i estetyczny wymiar polityki / Mateusz Matyszkowicz. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 121-137 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 52. Czesław Miłosz i Kongres Wolności Kultury / Mirosław Adam Supruniuk. // Archiwum Emigracji. - 1998, z. 1, s. 95-102 Wystąpienie na konferencji w Mediolanie w 1955 r.
 53. Czesław Miłosz i "Literaturos lankai" (1952-1959) / Małgorzata Kasner. // Tygiel Kultury. - 1999, nr 10/12, s. 146-154 Miłosz, Czesław - przekłady litewskie.
 54. Czesław Miłosz i pamięć / Patricia Hampl ; tł. Gerard Piotr Głośny. // Krasnogruda. - Nr 13, (2001), s. 23-34
 55. Czesław Miłosz i poezja światowa / Seamus Heaney ; tł. Renata Gorczyńska. // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 2, s. 48-53
 56. Czesław Miłosz - "I zasnął, z policzkiem na rozgrzanej ziemi" / Wacław Oszajca. // Przegląd Powszechny. - R. 121, nr 9 (2004), s. 275-280
 57. Czesław Miłosz jako historyk literatury / Z.Folejewski.// Poezja. – 1981, nr 7, s. 71-75
 58. Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej / Marek Piela.// Studia Judaica. - R. 8, nr 1/2 (2005), s. 213-239
 59. Czesław Miłosz jako tłumacz "Psalmów" : (kilka uwag na temat przekładu artystycznego w pracy polonisty) / Barbara Michałek.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 12-14
 60. Czesław Miłosz. Miejsca, ludzie, nagrody : konkurs dla klas maturalnych / Mariola Dobrzańska.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 19
 61. Czesław Miłosz: moment i wieczność / Piotr Śliwiński. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 45-47
 62. Czesław Miłosz na służbie dyplomatycznej w USA / Maria Cichecka. //Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - T. 12 (2005), s. 219-252
 63. Czesław Miłosz na Uniwersytecie / oprac. Krystyna Chwin, Stefan Chwin. //Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 37-61 Spotkanie w Uniwersytecie Gdańskim.
 64. Czesław Miłosz: piękno rzeczy widzialnych / Julian Kornhauser. // Odra. - R. 44, nr 10 (2004), s. 43-46
 65. Czesław Miłosz - poeta "dykcji nowej" / Ewa Nowel.// Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 11-19
 66. Czesław Miłosz : przemówienie 20 VI 1934 r. / Manfred Kridl. // Teksty Drugie. - 2003, nr 5, s. 166-168
 67. Czesław Miłosz : scenariusz spotkania bibliotecznego poświęcony pamięci noblisty, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anna Wiąckiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 20-22
 68. Czesław Miłosz w Cieszynie / Piotr Wilczek. // Śląsk. - 1997, nr 10, s. 44-45
 69. Czesław Miłosz w poszukiwaniu utraconej ojczyzny / Krzysztof Dybciak. //Arcana. - 1996, nr 2, s. 63-78
 70. Czesław Miłosz w prywatnej fotografii Adama Lizakowskiego / Dorota Wilk. // Fraza. - R. 11[14], nr 3/4 (2004), s. 326-328
 71. Czesław Miłosz w Ratuszu / oprac. Krystyna Chwin. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 5-36 Spotkanie w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.
 72. Czesław Miłosz w Sztokholmie : 24-30 września 2000 / Leonard Neuger. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 246-247
 73. Czesław Miłosz wobec tradycji europejskiego romantyzmu / Arent van Nieukerken. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 39-56
 74. Czesław Miłosz - zdawkowy szkic z "Kulturą" w tle - pamięci Zofii Hertz / rozm. przepr. Anna Lisiecka. // Gutenberg. - 2003, nr 2, s. 35-36
 75. Czesław Miłosz - życie i twórczość : konkurs czytelniczy / Mirosława Grabowska.// Biblioteka. - 2011, nr 3, s. 18-19
 76. Czesław Miłosz. Życie i twórczość : konkurs dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Wiesław Bielawski.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 18
 77. Czesław Miłosz - życie i twórczość : lekcja języka polskiego dla uczniów klas IV szkoły średniej w bibliotece szkolnej / Rafał Cierniak.// Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 5, s. 22-23
 78. Czesława Miłosza dążenie do formy pojemnej / Ryszard Matuszewski.// Twórczość. – 1981, nr 6, s. 91-119
 79. Czesława Miłosza "Druga przestrzeń" : parę uwag o klarowności i dalszych podróżach / Mirosław Dzień. // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 1, s. 44-53
 80. Czesława Miłosza koncepcja literatury i krytyki / R.Rosa.// Ruch Literacki. – 1985, nr 2, s. 83-95
 81. Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki / M. Stępień.// Pamiętnik Literacki, z. 4, s. 143-176
 82. Czesława Miłosza podróże na Wschód / Maciej Jóźwik. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae. - Vol. 16, (1998), s. 199-229
 83. Czesława Miłosza przekład Apokalipsy czytany przez biblistę / Jan Kanty Pytel. // Poznańskie Studia Teologiczne. - T. 9, (2000), s. 43-52
 84. Czesława Miłosza szukanie ojczyzny / Zofia Zarębianka. // Topos. - 1998, nr 4, s. 13-21
 85. Czesława Miłosza spotkania z filozofią / Maciej Szmyd. // Koniec Wieku. - Nr 17/18, (2001/2002), s. 56-59
 86. Czesława Miłosza szukanie ojczyzny - szukanie wiary / Ludvik Stepan. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 139-152 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 87. Czesławowi Miłoszowi in memoriam / Jan Paweł II, Marzena Broda, Mirosław Dzień, Aleksander Fiut, Jacek Gutorow, Julia Hartwig, Aleksander Jurewicz, Grzegorz Kalinowski, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki, Antoni Libera, Rafał Moczkodan, Grzegorz Musiał, Krzysztof Myszkowski, Marek Skwarnicki, Ewa Sonnenberg, Piotr Szewc, Janusz Szuber, Wisława Szymborska, Zbigniew Żakiewicz. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 11, nr 3 (2004), s. 119-166
 88. Człowiek i bycie : o ograniczaniu podmiotowości w późnej twórczości Czesława Miłosza / Adrian Gleń. // Przestrzenie Teorii. - Nr 3/4 (2004), s. 87-99
 89. Człowiek w ziemi Urlo (O twórczości Czesława Miłosza w latach trzydziestych) / Kazimierz Brakoniecki.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 98-111
 90. Czternaście pytań do Czesława Miłosza : (na marginesach "Traktatu  teologicznego") / Tadeusz Dąbrowski. // Fronda. - Nr 27/28, (2002), s. 234-237
 91. Cztery listy kulturoholika / Jacek Gutorow. // Studium. - 1999, nr 3/4, s. 122-130 Twórczość Cz. Miłosza.
 92. Czy Czesław Miłosz musiał pisać po polsku? / Andrzej Romanowski. // Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 17-19
 93. Czy pójdę do piekła? / Joanna Orska. // Arkusz. - 2002, nr 9, s. 6
 94. Czy ten poeta jest heretykiem? : teologia ciała Czesława Miłosza / Beata Przymuszała. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 19-24
 95. Czy tylko poetycki obraz miast Europy? Czesław Miłosz „Ojciec objaśnia” : szkic interpretacyjny / Tomasz Maciejewski. / Język Polski w Szkole IV-VI. – 2004/2005, nr 4, s. 50-60
 96. „… Czym ja jestem i czym oni są?” : (Czesława Miłosza świat zagrożony)/ Jacek Trznadel.// Twórczość. – 1981, nr 6, s. 72-90
 97. Czytanie Miłosza : wokół motywu ars poetica / Henryk Gradkowski.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 4, s.60-67
 98. Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę... : scenariusz poetycko - muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 27-29
 99. Dar / Dariusz Tomasz Lebioda. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 50 Miłosz, Czesław (1911-2004). Dar
 100. Dar nieprzyzwyczajenia / Marcin Telicki. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 50-54 Wiersz „ Sprawozdanie” Cz. Miłosza.
 101. Daty pożegnania / Zbigniew Chojnowski. // Topos. - R. 14, nr 3 (2006), s. 141-144
 102. Dedykacja "Elegii dla N.N." : aneks biograficzny do interpretacji utworu  Czesława Miłosza / Marta Kasperowicz. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s.  327-332
 103. Dialog niedokończony / Aleksander Fiut. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 13, nr 2 (2006), s. 35-48
 104. Dialog w maskach / Elżbieta Kiślak. // Teksty Drugie. - 1999, nr 3, s. 131-149 Interpretacja wiersza "Dialog".
 105. Dialog z katastrofizmem - wizja ocalenia w przedwojennej poezji Czesława Miłosza / Renata Jagodzińska. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2001, nr 6, s. 7-21
 106. Dialogi poetów / Andrzej Lam.// Literatura. – 1992, nr 12, s. 16-17
 107. Divertimento krakowskie : (moje pożegnanie z Czesławem Miłoszem) / Marek  Bernacki. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 4-10
 108. Dla Czesława Miłosza / Jacek Łukasiewicz. // Odra. - 2001, nr 5, s. 2-6 Nagroda "Odry" za tom poezji "To".
 109. Dla was Miłosz, dla mnie Meewosh / Jeremy Noel-Tod ; tł. Ewa Rajewska. //Literatura na Świecie. - 2003, nr 1/2, s. 414-428
 110. Dlaczego Miłosz nie lubi Larkina / Jerzy Jarniewicz. // Literatura na Świecie. -1997, nr 12, s. 207-215
 111. "Do leszczyny" Czesława Miłosza na lekcjach w liceum / Anna Biernacka.// Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 46-51
 112. Dodać coś do "esse", czyli zamilknąć : rzecz o poezji Czesława Miłosza / Adrian Gleń. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 68-70
 113. "Dolina Issy" Czesława Miłosza na tle polskiej tradycji literackiej / A. Kowalczyk. // Polonistyka. – 1983, nr 2, s. 94-103
 114. "Dolina Issy" Czesława Miłosza powrotem do korzeni : propozycja interpretacyjna dla IV klasy liceum i technikum / Kazimiera Zengel.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s.36-46
 115. „Dolina Issy”, czyli poznawanie Miłosza / M.Kamińska. // Polonistyka. – 1992, nr 10, s. 599-605
 116. Dom rodzinny w "Dolinie Issy" : obecność i wartość / Monika Brzóstowicz. //Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 13-32
 117. Droga do Szetejń / Jiri Cervenka ; tł. Tomasz Grabiński. // Krasnogruda. - Nr 13, (2001), s. 200-204 Twórczość Cz. Miłosza.
 118. Druga emigracja Czesława Miłosza : ref. / Elżbieta Kiślak. // Teksty Drugie. -1998, nr 5, s. 103-123
 119. Dwa i pół dnia z Miłoszem / Wojciech Kass. // Topos. - 1995, nr 5/6, s. 47-50 Wizyta w Sopocie i Gdańsku.
 120. Dwa kroki do przodu, jeden w tył : Miłosz i religia / Łukasz Tischner. // Apokryf. - Nr 16, (2001), s. 7
 121. Dwa liryki Miłosza / B.Otrębski.// Polonistyka. – 1989, nr 2, s. 87-92 Dotyczy wierszy „Który skrzywdziłeś” i „Zaśpiew”.
 122. Dwa światy / Krzysztof Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 4, s. 8-13 Poemat "Orfeusz i Eurydyka".
 123. Dwie strony tego samego arkusza : o fotografii w twórczości Czesława Miłosza / Ewa Górecka. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 78-85
 124. Dwudziestowieczni apologeci języka łacińskiego : Thomas Stearns Eliot,   Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Bolesław Miciński / Radosław Piętka. // Terminus. - 2002, z. 2, s. 73-85
 125. Dyscyplina eliminacji / Tadeusz Lira-Śliwa. // Akant. - 2003, nr 8, s. 18
 126. Dyskretny urok eschatologii : Apokalipsa św. Jana w tłumaczeniu Czesława Miłosza / Wiesław Felski. // Akcent. - R. 26, nr 4 (2005), s. 10-22
 127. Dziecięca lektura Czesława Miłosza / Danuta Mucha. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 88-89 Urbanowska, Zofia (1849-1939). - Gucio zaczarowany.
 128. Dzieje "burzliwego romansu" Miłosza z Mickiewiczem w kontekście teorii wpływu Harolda Blooma / Patrycja Bućko-Żmuda.// Pamiętnik Literacki. - 2010, z. 3, s. 35-54
 129. Dziennik Miłosza / A. Bagłajewski.// Kresy. – 1992, nr 9-10, s. 175-177
 130. Dziewięćdziesiąt lat w poszukiwaniu ojczyzny / Leszek Kołakowski. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 15-18
 131. Ekstaza o wschodzie słońca : afirmacja istnienia w późnej poezji Miłosza a idea gnostyckiej pełni / Natalia Mikołajczyk-Wojciechowska. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 64-67
 132. Elementy chrystologii w teologicznoliterackim wymiarze twórczości Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. // Communio. - 1997, nr 5, s. 110-133
 133. Elzenberg o Miłoszu : nieznany spór / Bogusław Wolniewicz. // Znak. - 1997, nr 12, s. 66-72 Dot. artykułu Czesława Miłosza pt. "Obowiązek".
 134. Emigracja literacka a wizje Europy : Mickiewicz i Miłosz / Heinrich Olschowsky ; tł. Aleksandra Ubertowska. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 132-146
 135. Empatia w poezji Miłosza / Marta Drażyńska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 17-24
 136. Epifania konewki według Miłosza / Magdalena Śniedziewska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 38-42
 137. Epifanie botaniczne Czesława Miłosza / Krzysztof Zajas. // Wielogłos. - [Nr] 1 (2007), s. 110-118 Referat wygłoszony na konferencji "Czesław Miłosz i Litwa", Wilno.
 138. Ernest Bryll "Do Jonatana Swifta" : w kręgu inspiracji miłoszową wizją historii / Alina Tarnowska. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 68-73
 139. Esej o powietrzu albo między chmurą i kamieniem / Mirosław Dzień. // Kresy. - 2000, nr 4, s. 28-45 Motywy eschatologiczne w poezji Herberta, Różewicza i Miłosza.
 140. "Eurydyka" Czesława Miłosza : podpowiedzi dla tłumacza / Krystyna Pisarkowa. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - [Nr] 2 (2004), s. 379-388
 141. Eurydyka, Orfeusz, Miłosz, miłość, śmierć, poezja... / Józef Olejniczak. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 173-190 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 142. Europa Miłosza / Jan Błoński. // NaGłos. - Nr 20, (1995), s. 6-16
 143. Europejskość jako cecha emigracyjnej twórczości Josifa Brodskiego i Czesława Miłosza / Ewa Nikadem-Malinowska. // Acta Polono-Ruthenica. - T. 7, (2002),   s. 59-63
 144. "Ewangelia według św. Marka" w tłumaczeniu Czesława Miłosza / Wiesław Felski.// Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 4, s. 125-139
 145. Filozofia apostazji - rzecz o stosunku Czesława Miłosza do Polaków / Dariusz Gawin. // Teologia Polityczna. - Nr 1 (2003/2004), s. 103-123
 146. Filozoficzne wędrówki Miłosza / Leszek Łysień. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 97-119 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 147. Funkcjonalizacja przestrzeni w prozie Zygmunta Haupta i Czesława Miłosza : Kresy - Ameryka / Monika Kłosińska-Duszczyk. // Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 3, s. 111-122
 148. Geneza "zielonego" tomu poezji Miłosza / Aleksander Schenker. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 78-82
 149. Genus universum : problem genologicznego statusu dzieła Czesława Miłosza / Dariusz Pawelec. // Ruch Literacki. - R. 47, z. 1 (2006), s. 73-82
 150. Głos z katakumb / Aneta Wiatr. // Twórczość. - 2003, nr 5, s. 65-94 Jarosław Iwaszkiewicz a Czesław Miłosz.
 151. Głosy o książce Ireny Grudzińskiej-Gross "Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne" / Ewa Bieńkowska, Andrzej Franaszek, Renata Gorczyńska, Julia Hartwig, Zofia Król, Elżbieta Sawicka. // Zeszyty Literackie. - R. 25, nr 2 (2007), s. 177-186
 152. Głosy o poemacie "Ksiądz Seweryn" Czesława Miłosza / Ewa Bieńkowska, Adam Boniecki, Andrzej Franaszek, Paweł Kłoczowski. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 95-105
 153. Głosy i glosy o "Wierszach ostatnich" Czesława Miłosza / Julia Hartwig, Agnieszka Kosińska, Mirosław Dzień, Aleksander Jurewicz, Julian Kornhauser, Krzysztof Myszkowski, Marek Skwarnicki, Piotr Szewc, Janusz Szuber. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 14[13], nr 3/4 (2006), s. 217-260
 154. Głosy i glosy w 1. rocznicę śmierci Czesława Miłosza / Kazimierz Brakoniecki, Mirosław Dzień, Michał Głowiński, Henryk Grynberg, Julia Hartwig, Aleksander Jurewicz, Bogusław Kierc, Janusz Kryszak, Krzysztof Lisowski, Krzysztof Myszkowski, Grażyna Strumiłło-Miłosz, Adriana Szymańska, Janusz Szuber, Bolesław Taborski, Zbigniew Żakiewicz. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 12, nr 3 (2005), s. 48-88
 155. Głosy z Beinecke. Cz. 2 / Wojciech Karpiński. // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 3, s. 39-51 Rękopisy Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza.
 156. Głód rzeczy nieziemskich / Andrzej Franaszek. Fragm. książki. // Znak. - R. 56, nr 7/8 (2004), s. 108-141
 157. Gombrowicz i Miłosz o Europie / Jan Błoński. // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 4, s. 7-19
 158. Gra o tożsamość : problem podmiotu w poezji Miłosza / Aleksander Fiu.// Pamiętnik Literacki. – 1988, nr 1, s. 39-72
 159. Grozi nam płaskość i wulgarność / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Jerzy Illg.// Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 6-7
 160. Grzeczny chłopiec i buntownik / Paweł Kłoczowski.// Zeszyty Literackie. - 1997, nr 1, s.169-173 "Legendy nowoczesności".
 161. "Haiku" - czytając tomik przekładów Czesława Miłosza : fragm. / Diana Kozińska. // Japonica. - Nr 5, (1995), s. 128-131
 162. Haiku Miłosza i Dudzińskiego / Jan Kott. Tekst również w jęz. ang ; tł. z pol. Marzena Beata Guzowska // Projekt. - Nr 204/207, (1997), s. 44-47
 163. Herbert kontra Miłosz / Jan Tomkowski. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1998, nr 1/2, s. 54-59
 164. Historiozofia Czesława Miłosza / Jacek Breczko. //Sofia. - Nr 4 (2004), s. 105-122
 165. Homo viator / Maciej Wróblewski. // Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1997, nr 5, s. 57-58 Motyw podróżującego bohatera-narratora u Czesława Miłosza, Andrzeja Bobkowskiego i Jerzego Stempowskiego.
 166. "I rozłączone się złączy" : teologia nadziei w eschatologicznych wątkach dzieła literackiego Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. // Ateneum Kapłańskie. - T. 137, z. 1, (2001), s. 17-29
 167. "I rozłączone się złączy" : teologia nadziei w eschatologicznych wątkach  dzieła literackiego Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. // Zeszyty Karmelitańskie. -   2002, nr 3, s. 104-118
 168. "I rozłączone się złączy w jedno..." : motyw starości w późnych wierszach Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Kresy. - 2006, nr 1/2, s. 101-111
 169. "I tylko w zaprzeczeniu dom swój miała świętość" / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Krzysztof Myszkowski. // Casus. - Nr 18, (2000), s. 3-13
 170. Ideologia polska : Gombrowicz i Miłosz – krytyka świadomości historycznej / J.Zychowicz.// Miesięcznik Literacki. – 1989, nr 1, s. 43-51
 171. Inspiracje filozoficzne poezji Czesława Miłosza : czas i światopogląd / Diana Kozińska. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 36, (1998), s. 151-170
 172. Inwentarz rzeczy pamiętanych. (Wokół „Zdań” Czesława Miłosza) / A. Mazur.// Twórczość. – 1988, nr 4, s. 64-73
 173. "Ja jednak wierzę wam, Wysłańcy" : motyw anioła w poezji Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Topos. - 1998, nr 3, s. 24-28
 174. "Jaćwież" Miłoszowi / Wojciech Kass. // Nowa Okolica Poetów. - 2001, nr 2, s. 237-239 "Jaćwież" (czasop.).
 175. Jak jest ukazany człowiek wobec przyrody? : na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Wyprawa do lasu” : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej / Iwona Birycka-Kowalska.// Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s. 5
 176. Jak rozumieć "Ziemię Ulro" : fragm. dyskusji / Paweł Maciejko [i in.] ; oprac. Andrzej Mencwel. // Konteksty. - 1995, nr 2, s. 48-51
 177. ...Jak rzeka... / Krzysztof Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - 1997, nr 3, s. 116-119 Twórczość Cz. Miłosza.
 178. Jak Szkoła Podstawowa w Biertowicach Miłosza (i innych poetów) gościła / Halina Kozioł. // Polonistyka. - 1996, nr 2, s. 110-112
 179. "Jasności promieniste" : o teologii w twórczości Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. // Śląsk. - 2001, nr 6, s. 38-39
 180. Jedna rodzina ludzka i mała kula ziemska : globalizm w twórczości Czesława Miłosza / Jacek Breczko. // Idea. - Nr 16 (2004), s. 155-174
 181. Jego wiek / Jan Kott. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 13-14 Twórczość Cz. Miłosza.
 182. Językowa przestrzeń felietonów literackich Czesława Miłosza / Krzysztof Marczyk. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - [Nr] 5 (2005), s. 185-193 Materiały z IV konferencji poświęconej krytyce literackiej, teatralnej i filmowej, Maniowy.
 183. Katastrofa i nadzieja : na odejście Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. //Śląsk. - R. 10, nr 9 (2004), s. 2-3
 184. Katastrofizm oswojony / Andrzej Kołakowski. Biblioteka polska // Społeczeństwo  Otwarte. - 1997, nr 3, s. 43-48 O książce "Ziemia Ulro".
 185. Katastrofizm... zapytujący? : (nad jednym wierszem Czesława Miłosza) / Kazimierz Nowosielski. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 52-56 "Bramy arsenału".
 186. Katolicyzm i nihilizm / Alfred M. Wierzbicki. // Więź. - R. 46, nr 10 (2004), s. 7-9
 187. ”Każdy dzień jest dniem końca świata” : Cz. Miłosza „Piosenka o końcu świata” / Dorota Bator.// Drama. – 1997, nr 22, s. 22-23
 188. Każdy przekład jest kulą bilardową... : (korespondencja Czesława Miłosza z Pawłem Mayewskim) / oprac. Jacek Niećko. // Kresy. - 2000, nr 1, s. 223-238
 189. Kilka słów dopełniających / Stanisław Stanik. // Akant. - 2003, nr 7, s. 29
 190. Kim był dla mnie Czesław Miłosz / Elżbieta Morawiec. // Arcana. - 2004, nr 6, s. 142-149
 191. Kim jestem - gdzie jestem, czyli "podróż w głąb sensu wygnania" / Romana Patyk. // Topos. - R. 13, nr 1/2 (2005), s. 39-64
 192. "Klarowność przęseł" : Miłosz gnostykiem? Miłosz manichejczykiem? / Aldona Walczak-Matuszyńska. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - Z. 2, (2001), s. 73-82
 193. Klerk pośród szaleńców / Aleksander Kopiński. // Fronda. - Nr 30, (2003), s. 236-251 Fragm. pracy "Ludzie z charakterami. O okupacyjnym sporze Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego".
 194. Klątwa myśliwego : o mężczyznach w "Dolinie Issy" : fragm. / Katarzyna Bratkowska. // Res Publica Nowa. - 1999, nr 9, s. 18-26
 195. Kłopot z poezją : pierwsze lata Miłosza na emigracji / Jerzy Marek. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 215-224 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 196. Kobiety w poezji Czesława Miłosza / Anna Nasiłowska. // Teksty Drugie. -2001, nr 3/4, s. 72-90
 197. Kochaj dzikiego łabędzia : Czesława Miłosza księgi dzieciĄstwa / Lillian  Vallee ; tł. Magda Heydel. // Apokryf. - Nr 16, (2001), s. 16-17
 198. Komentarz / Czesław Miłosz. // Dekada Literacka. - 2003, nr 9/10, s. 12-13
 199. Koniec pewnej historii? / Włodzimierz Rydzewski. // Zdanie. - 1994, [nr] 1, s. 17-20 Na marginesie książki Andrzeja Walickiego "Zniewolony umysł po latach".
 200. Konkurs o życiu i twórczości Czesława Miłosza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anita Bałas.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 39-40
 201. Korespondencja Tadeusz J. Kroński - Czesław Miłosz : próba opisu postaw polskiej inteligencji powojennej (1945-1950) / Eryk Krasucki. // Przegląd Zachodniopomorski. - R. 18[19], z. 2 (2004), s. 101-119
 202. Korzyści z bycia "gdzie indziej" / Aleksander Fiut. // Dekada Literacka. - R. 16, nr 6 (2006), s. 45-51
 203. Kosmos żywiołów manichejskich we wczesnej poezji Czesława Miłosza / Zbigniew Kaźmierczyk.// Ruch Literacki. - 2007, nr 4/5, s. 489-498
 204. Krytyka literacka w obliczu autorytetu : konstelacja "Panny Nikt" / Rafał Rutkowski. // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. - Z. 59, (2003), s. 105-127
 205. Księga Drogi Czesława Miłosza. Cz. 1 / Krzysztof Czyżewski. // Almanach Sejneński. - Nr 3 (2004), s. 19-57
 206. Księga Hioba w tłumaczeniu Czesława Miłosza / Wiesław Felski. // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - R. 48, nr 1 (2005), s. 21-45
 207. "Kto chce malować świat w barwnej postaci"? : malarstwo w "Świecie" Czesława Miłosza / Michał Mrugalski. // Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 1 (2005), s. 27-45
 208. Kto jest artystą w wierszu Czesława Miłosza "Słońce" / Zdzisław Nowak. // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 1, s. 20-25
 209. Który skrzywdziłeś węża : mój obraz Miłosza w Niemczech / Christian Medardus    Manteuffel. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 96-101
 210. Ku królestwu księdza Jana / Barbara Gronek. // Polonistyka. - 2003, nr 2, s. 89-95 "Traktat teologiczny" Czesława Miłosza i "Baudolino" Umberta Eco
 211. Kulturotwórcza rola Eucharystii : teologiczne misterium - literackie świadectwo / Jerzy Szymik. // Collectanea Theologica. - 1997, nr 3, s. 79-95 Dotyczy twórczości Cz. Miłosza.
 212. Laureaci literackiej Nagrody Nobla. Czesław Miłosz / Grażyna Bilska.// Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 2
 213. Lekcja wygnania: Miłosz, Herling-Grudziński / Ewa Bieńkowska. // Zeszyty Literackie. -  1999, nr 3, s. 99-105
 214. Lekcje Miłosza / Oksana Zabużko ; tł. Lidia Stefanowska. // Przegląd Polityczny. - Nr 67/68 (2004), s. 174-177
 215. Lekcje otwarte zamiast teoretycznych rad pedagogicznych : (propozycja dla zespołów WDN) / Ewa Kiryła.// Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 84-88
 216. List Czesława Miłosza do Artura Międzyrzeckiego. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 14, nr 3 (2007), s. 28-29
 217. List do Czesława Miłosza / Jerzy Stempowski. Komentarz / Czesław Miłosz. // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 2, s. 5-8
 218. List znad Pacyfiku / Bogdan Czaykowski. // Fraza. - R. 11[14], nr 3/4 (2004), s. 228-236 Biografia Cz. Miłosza.
 219. List znad Pacyfiku. Cz. 3 / Bogdan Czaykowski. // Fraza. - R. 11[15], nr 1/2 (2005), s. 194-203
 220. Listy Artura Międzyrzeckiego do Czesława Miłosza. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 14, nr 3 (2007), s. 30-40
 221. Listy niepublikowane / Czesław Miłosz, Janina Miłoszowa ; oprac. Alina Kowalczykowa. // Teksty Drugie. - 2006, nr 5, s. 185-204
 222. Listy o Aleksandrze Wacie / Czesław Miłosz, Ola Watowa. Fragm. // Zeszyty  Literackie. - R. 25, nr 3 (2007), s. 97-116
 223. Listy o gospodarstwie literackim / Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz ; oprac. Marek Kornat. // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 3 (2006), s. 102-107
 224. Listy o "Studium przedmiotu" / Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert ; oprac. Maciej Tabor. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 2 (2005), s. 191-194
 225. Listy Zygmunta Mycielskiego do Czesława Miłosza. // Dekada Literacka. - 1998, nr 8/9, s. 16-17
 226. Listy Zygmunta Mycielskiego do Czesława Miłosza. // Kamerton. - 1997, nr 3/4, s. 5-41
 227. Literackie środowiska okupacyjnej Warszawy : spór Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego / Krzysztof Masłoń, Paweł Rodak, Maciej Urbanowski, Dariusz Gawin, Aleksander Kopiński, Jacek Trznadel, Andrzej Mencwel. Dyskusja. // Fronda. - Nr 34 (2004), s. 268-285
 228. Literatura małych ojczyzn wobec historii / Ewa Wiegandt.// Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 4-9 „Rodzinna Europa” Cz. Miłosza.
 229. Litewskie urodziny Miłosza / Tadeusz Bujnicki. // Teksty Drugie. - 2001, nr  5, s. 191-194
 230. Litwa, labirynt, nadzieja / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Krzysztof Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 11, nr 3 (2004), s. 30-59
 231. Litwa, labirynt, nadzieja / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Krzysztof  Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 3, s. 9-43
 232. Ludzkość jako żywioł / A. T. Kijowski. //  Twórczość. – 1988, nr 7, s. 104-109
 233. Małpolud czyta "Traktat teologiczny" Czesława Miłosza / Adam Kulawik. // Zdanie. - 2003, nr 1/2, s. 76-78
 234. Mariologiczne intuicje w dziele literackim Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. // Salvatoris Mater. - 2000, nr 4, s. 333-341
 235. "Mądrzejszy o większe zdziwienie" / Renata Jarosz. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 11-12
 236. Metafizyczna indukcja / Arkadiusz Pacholski. // Twórczość. - 1998, nr 8, s. 76-86 Dotyczy twórczości Cz. Miłosza.
 237. Metafizyczna indukcja / Arkadiusz Pacholski. // Literatura. - 1999, nr 5, s. 16-19 Twórczość Cz. Miłosza.
 238. Metafizyczny kłopot Miłosza / Jerzy Ładyka. // Res Humana / Towarzystwo Kultury Świeckiej. - 2002, nr 1,  s. 3-5 Na marginesie poematu "Traktat teologiczny".
 239. Metamorfozy Czesława Miłosza / Elżbieta Morawiec. // Arcana. - 1999, nr 6, s. 26-31
 240. Metoda wiary i pokusa czystej intencji / Aleksander Kopiński. // W Drodze. - 2003, [nr] 6, s. 38-51 Fragm. pracy "Ludzie z charakterami. O okupacyjnym sporze Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego"
 241. Mędrzec z Berkeley / Józef Kozielecki. // Nauka i Przyszłość. - 2001, nr 8, s. 11 Biografia Cz. Miłosza.
 242. Mickiewicz i Miłosz: poeci pamięci i świadectwa / Andrzej Łopata.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 3, s.33-40
 243. Miejsce Miłosza : (wypisy z krytyki polskiej) / Marian Kisiel. // Śląsk. - 2001, nr 6, s. 36-37
 244. Miejsce pod słońcem : „ganek” Czesława Miłosza (szkic interpretacyjny) / Tomasz Maciejewski. // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2003/2004, nr 2, s. 28-35
 245. "Między czytaniem a streszczeniem...". Poezja Czesława Miłosza w odbiorze uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / Angelika Matuszek.// Polski w Praktyce. - 2010, nr 2, s. 17-24
 246. Między historią a wiecznością : fragm. / Aleksander Kopiński. // Topos. - 2003, nr 6, s. 109-118 Historyzm i uniwersalizm w twórczości Czesława Miłosza, Jerzego Andrzejewskiego i Andrzeja Trzebińskiego.
 247. Między literaturą a polityką : korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem / Marek Kornat. // Zeszyty Historyczne. - Z. 150 (2004), s. 3-54
 248. Między pięknym a ślicznym : traktat teologiczny Czesława Miłosza / Katarzyna Nadana. // Bez Dogmatu. - Nr 52, (2002), s. 30-31
 249. Między Prometeuszem a Chrystusem / Krzysztof Dorosz. // Więź. - 2002, nr 1, s. 61-64 "Traktat teologiczny" Cz. Miłosza.
 250. Miłosz / Adam Lizakowski. // Fraza. - 2001, nr 3, s. 237-240
 251. Miłosz, Brodski i Rosja / Irena Grudzińska-Gross. // Res Publica Nowa. - R.  18, nr 2 (2005), s. 76-87
 252. Miłosz czyli opisanie świata / Tomasz Tomasik. // Topos. - 1998, nr 5/6, s. 75-79 O książce "Piesek przydrożny".
 253. Miłosz czytany w szkole / Bożena Chrząstowska. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 38-44
 254. Miłosz, Dostojewski i Rosja / Monika Wójciak. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 31-37
 255. Miłosz i Beckett / Krzysztof Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 14[13], nr 3/4 (2006), s. 177-187
 256. Miłosz i Brodski / Irena Grudzińska-Gross. Fragm. książki "Miłosz i Brodski : pole magnetyczne". // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 89-95
 257. Miłosz i Canetti – (auto)biografia jako tekst kultury / M.Dąbrowski.// Przegląd Humanistyczny. – 1984, nr 1, s. 41-57
 258. Miłosz i Gombrowicz - filozofia, religia, polityka / Piotr Kulas. // Opcje. - 2007, nr 1, s. 54-59
 259. Miłosz i Mickiewicz / W.Pogonowski. // Poezja. – 1981, nr 7, s. 3-18
 260. Miłosz i nacjonalizm / Wacław Lewandowski. // Archiwum Emigracji. - 2007, z. 1, s. 88-92
 261. Miłosz i psalmy / Ewa Bieńkowska. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 71-77 Referat wygłoszony na konferencji w Warszawie poświęconej Księdze Psalmów.
 262. Miłosz i Rosja : z perspektywy szwedzkiej / Per-Arne Bodin. // Teksty Drugie. - 1997, nr 5, s. 5-23
 263. Miłosz i natura / Bogusław Żyłko. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 90-117
 264. Miłosz i teatr / Jan Ciechowicz. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 299-325
 265. Miłosz i teatr / Rafał Węgrzyniak. // Dialog. - 2000, nr 1, s. 104-121
 266. Miłosz i źrenica Parmenidesa / Piotr Zdanowski. // Tytuł. - 2002, nr 1/2, s. 226-233 Na marginesie szkicu "O autonomii polskiej literatury".
 267. Miłosz jak dziecko / Urszula Chęcińska. // Pogranicza. - 2001, nr 4, s.132-134
 268. Miłosz jako krytyk Gombrowicza / Aleksander Fiut. // Teksty Drugie. - 2005, nr 3, s. 91-99
 269. Miłosz - lewy profil / Jacek Trznadel. // Arcana. - 1999, nr 3, s. 13-48
 270. Miłosz na ławie oskarżonych / Marcin Rychlewski. // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 216-219 Decyzja pozostania za granicą w 1951 roku.
 271. Miłosz: Nazywanie nienazwalnego / Lidia Mikołajczak. // Arkusz. - 1996, nr 6, s. 3
 272. Miłosz pełen pogody / Julia Hartwig. Miejsce przy oknie // Więź. - R. 46, nr 10 (2004), s. 141-143
 273. Miłosz, piewca polskiej duchowości / Benedetta Craveri ; tł. Joanna Ugniewska. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 67-70
 274. Miłosz po roku i jeleni śmiech / Jacek Łukasiewicz. // Odra. - R. 45, nr 7/8 (2005), s. 57-58
 275. Miłosz, poeta powtórzenia / Marek Zaleski. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 27-38
 276. Miłosz przepytywany / Julia Hartwig. // Więź. - 2002, nr 4, s. 158-160 O "Traktacie teologicznym".
 277. Miłosz redivivus / S.Gołębiowski.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 133-136
 278. Miłosz, Stendhal i małpy / Adam Lubicz. // Fronda. - Nr 27/28, (2002), s.   238-249
 279. Miłosz, Tuwim i... Nagórska / Jerzy Hłond. // Akant. - 2003, nr 11, s. 36
 280. Miłosz w Katowicach / Elżbieta Tosza. // Śląsk. - 1996, nr 9, s. 58-59
 281. Miłosz w oczach licealistów / Ewa Kołodziejczyk, Jan Zięba.// Polonistyka. – 2002, nr 3, s. 170-174 Konkurs literacki dla uczniów szkół średnich.
 282. Miłosz Wam wszystko wybaczy. 2011 Rok Miłosza / Bogdan Klukowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 4, s. 17-20
 283. Miłosz wobec zła / Lidia Banowska. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 25-30
 284. Miłosz wobec tradycji literackiej / J.Dudek.// Pamiętnik Literacki. –1981,  z. 4, s. 107-121
 285. Miłosz, współczesny Orfeusz, opłakuje Eurydykę / Marcin Telicki.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 49-53
 286. Miłosz wśród prądów epoki: cztery poetyki / Ryszard Nycz. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 7-17
 287. Miłosz, Wyspiański i Skałka / Jacek Trznadel. // Arcana. - 2004, nr 6, s. 150-155
 288. Miłosz wystawiony, Miłosz przypomniany! / Marek Bernacki. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 307-311 Wystawa "Czesław Miłosz 1911-2004. Życie i dzieło. W rocznicę Nobla i  Ocalenia".
 289. Miłosz "zaraz po wojnie" / Zdzisław Łapiński. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 171-181
 290. Miłosza ballada o matce Polce / B. Otrębski. // Polonistyka. – 1982, nr 4, s. 276-280
 291. Miłosza obcowanie z duchami pustyni Ulro / Christian M. Manteuffel. // Przegląd Powszechny. - R. 124, nr 3 (2007), s. 111-118
 292. Miłosza punkty widzenia / A.Wiech.// Polonistyka. – 1982,
 293. Miłoszowe wejście w czasoprzestrzeń dzieciństwa : próba interpretacji filozoficzno-metafizycznej poezji Czesława Miłosza na przykładzie poematu „Świat” / Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1991/1992, nr 4, s. 3-17
 294. Miłoszowski topos "prawdziwego Litwina" / Katarzyna R. Łozowska. // Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 6, (1994), s. 75-86
 295. Miłoszowy "oścień" / Stefan Sawicki. // Ruch Literacki. - 2004, z. 1, s. 87-93 Analiza wiersza "To".
 296. Miłość w poetyckiej definicji Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Topos. -R. 12, nr 6 (2004), s. 145-148
 297. Mimesis as the central question of modern Polish poetry: Czesław Miłosz & Zbigniew Herbert / Andrzej Zawada. // Orbis Ling. - Vol. 5, (1996), s. 287-292
 298. Miron Białoszewski w interpretacji Czesława Miłosza - cztery tłumaczenia / Tomasz Łysak. // Teksty Drugie. - 2004, nr 3, s. 171-177
 299. Miseczki z kolorami / Krzysztof Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - 1998, nr 4,  s. 242-244 Twórczość Cz. Miłosza.
 300. Mistrz pokonanej rozpaczy : homilia arcybiskupa Józefa Życińskiego wygłoszona podczas mszy w Bazylice Mariackiej. // Alma Mater. - Nr 63 (2004), s. 8-10
 301. Mistrz pokonanej rozpaczy, mistrz wysokiego stylu / Agata Stankowska. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 14-18
 302. Mit inicjacyjny w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza / Artur Żywiołek. // Kresy. - 1997, nr 4, s. 234-239
 303. Mityczne światy powieściowe / Tomasz Mizerkiewicz. // Ruch Literacki. – 2000, nr 6, s. 681-697 Dotyczy „Doliny Issy”.
 304. Młody Miłosz - prozaik bliski personalizmowi / Krzysztof Dybciak. // Więź. - 1996, nr 6, s. 115-126
 305. Mnemosyne / Krzysztof Kłosiński. // Śląsk. - 1996, nr 9, s. 60-62 Dotyczy Czesława Miłosza.
 306. "...mnie chodzi tylko o język..." / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Krzysztof Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 11, nr 3 (2004), s. 17-21
 307. Modlitwa poetycka w analizie szkolnej / Zenon Ożóg. //Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - Z. 3 (2004), s. 27-42 Dotyczy utworów  ”Modlitwa „  Cz. Miłosza i „Hymn” W. Iwaniuka.
 308. Moje chwile z Miłoszem / Adam Lizakowski. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 2000, nr 6, s. 28-30
 309. Moje spotkania z Czesławem Miłoszem / Ryszard Matuszewski. // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - R. 36, (2001), s. 19-53
 310. Moje spotkanie z "Ziemią Ulro" / Marcin Sabiniewicz. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 109-111
 311. Moje związki z Sejnami : rozmowa młodzieży sejneńskiej z Czesławem Miłoszem.// Almanach Sejneński. - Nr 2 (2003), s. 207-225
 312. Motyw księgi w poezji Czesława Miłosza / Ziemowit Skibiński. // Mazowieckie Studia Humanistyczne. - 1996, nr 2, s. 75-94
 313. Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej : Pieta Polska ; K. K.Baczyński, "Elegia... o chłopcu polskim ; Cz. Miłosz, "Ballada" (Cz. II) / Feliks Tomaszewski.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 4, s.62-77
 314. Mój Miłosz : wypow.. // Apokryf. - Nr 16, (2001), s. 2,17-21
 315. Na brzegu heraklitejskiej rzeki / Konstanty Pieńkosz. // Literatura. – 1989, nr 7, s. 67-68 „Kroniki” Cz. Miłosza.
 316. Na marginesie "Opium intelektualistów" : listy Jerzy Giedroyc - Czesław Miłosz / oprac. Marek Kornat. // Nowe Sprawy Polityczne. - 2007, nr 1, s. 135-165 Korespondencja dot. przekładu książki R. Arona "L'opium des intellectuels" na język polski.
 317. Na granicy wiary i niewiary : (o ostatnich wierszach Czesława Miłosza) / Aleksander Fiut. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 12, nr 3 (2005), s. 99-106
 318. Nad esejem Czesława Miłosza "Saligia" / Bogusław Grodzki. // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 3, s. 107-128
 319. Nad Niewiażą, rok 1992 : najdalsza podróż Czesława Miłosza / Beata Tarnowska.  // Kresy. - 1996, nr 3, s. 70-76
 320. Nagi chłopiec i czarne słońce ("Dolina Issy") / Piotr Kłoczowski. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 106-108
 321. Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza.// Poradnik Bibliotekarza. - 1980, nr 11/12, s. 276-280
 322. Nasz wspólny Miłosz / Jacek Łukasiewicz. // Więź. - R. 46, nr 10 (2004), s. 67-71
 323. Nie i - nie / Andrzej Biernacki. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 155-159 50 rocznica opublikowania przez poetę artykułu "Nie" w paryskiej "Kulturze".
 324. "Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice" : o późnej poezji Mistrzów /Andrzej Franaszek. // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 196-202 Twórczość Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta.   
 325. Nienaiwnie o poematach naiwnych / Krystyna Bezubik.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 54-56
 326. Nienawistne "ja" / Ewa Bieńkowska. Fragm. książki. // Zeszyty Literackie. - R. 22, nr 2 (2004), s. 40-52
 327. Niepojęta identyczność, niepojęte oddzielenie : Czesław Miłosz na Suwalszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym / Zbigniew Fałtynowicz. // Almanach Sejneński. - Nr 2 (2003), s. 227-249
 328. Niedźwiedź / Hanna Szajowska. // Twórczość. - 1999, nr 6, s. 77-93 Twórczość Cz. Miłosza.
 329. Niewczesne rozmyślania / Andrzej Kołakowski. // Społeczeństwo  Otwarte. - 1997, nr 2, s. 43-47 Twórczość Cz. Miłosza.
 330. Niewczesny "żal rozrzutnika"? : wobec mickiewiczowskiego stygmatu w polskiej liryce współczesnej / Agnieszka Czajkowska. // Roczniki Humanistyczne. - 1998, z. 1, s. 159-173 Twórczość J. Iwaszkiewicza, A. Mickiewicza, Cz. Miłosza, A. Zagajewskiego.
 331. "Niewesoła metafizyka" / Katarzyna Szewczyk-Haake.// Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 13-17
 332. "Niewysłowiona śliczność" / Bogusław Kierc. // Pomosty. - [T.] 9 (2004), s. 12-14 Miłosz, Czesław „Traktat teologiczny”.
 333. Nika / Czesław Miłosz. // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 2, s. 5-32 Wspomnienie o Nice Kłosowskiej-Wohlman.
 334. NIKE 98 dla Czesława Miłosza / Jan Z[dzisław] Brudnicki. // Magazyn Literacki. - 1998, nr 4, s. 5
 335. Nobliści bez masek / Piotr Kitrasiewicz. // Magazyn Literacki. - 1997, nr 1, s. 75-76 Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska - polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla.
 336. O aniołach / Per-Arne Bodin ; tł. Michał Legierski. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 198-206 Twórczość Cz. Miłosza.
 337. O bezsilności języków krytycznego opisu / M.Zaleski. // Twórczość. – 1981, nr 11, s. 82-91
 338. "O byciu poetą" - czyli Czesława Miłosza rozprawa o "śnie umysłu" / Mirosław Dzień. // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 4, s. 148-152
 339. O chwili w poezji Miłosza / Zofia Król. // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 102-110
 340. O Czesławie Miłoszu ogólnie / M. Piechal.// Miesięcznik Literacki. – 1981, nr 5, s. 47-59
 341. O Czesławie Miłoszu - wspomnienie / Alicja Krawczyk.// Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 3, s. 7-9
 342. O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie (propozycja metodyczna dla  klasy IV, V, VI) / Hanna Domańska.  //  Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 37-49
 343. O dostępie do przeszłości / Andrzej Zawada. // Pomosty. - [T.] 9 (2004), s. 8-11
 344. O dziele Czesława Miłosza : głosy z lat 1937-2000 / oprac. bt. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, dod. s. 5-79
 345. O "Guciu zaczarowanym", czyli O asymetrii w przyjaźni : fragm. / Bogdan Czaykowski. // Teksty Drugie. - 1997, nr 1/2, s. 269-288
 346. O kształtowaniu świata wartości w toku poznawania wierszy Czesława Miłosza / B. Dymara.// Polonistyka. – 1982, nr 4, s. 265-275
 347. O lituanizacji językowej w "Trylogii" oraz "Dolinie Issy" / Antoni Mackiewicz.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 3/4, s. 72-78
 348. O Miłoszu / C[harles] K[enneth] Williams ; tł. Anna Staniewska. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 89-90
 349. O Miłoszu, o Śląsku, o nas / Jerzy Szymik. // Śląsk. - R. 11, nr 8 (2005), s. 24-25
 350. O Miłoszu w Pen Clubie / Artur Miedzyrzecki.// Twórczość. – 1981, nr 3, s. 129-133
 351. O nazwach własnych w poezji Czesława Miłosza / Ewa Sławkowa.// Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 291-304 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 352. O "niewczesności" Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu / Arent van Nieukerken. // Teksty Drugie. - 1995, nr 6, s. 53-68
 353. O pocieszeniu, jakie daje mit orficki / Grażyna Sztukiecka. // Świat i Słowo. - 2004, nr 2, s. 43-56 Miłosz, Czesław. - Orfeusz i Eurydyka
 354. O poemacie Czesława Miłosza "Orfeusz i Eurydyka" / Ewa Bieńkowska, Przemysław     Dakowicz, Bohdan Paczowski, Adam Szczuciński. // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 203-208
 355. O poetach, o wierszach / Dariusz Tomasz Lebioda. // Poezja Dzisiaj. - Nr 37/38 (2004), s. 345-361
 356. O potrzebie duchowości między prowincją a Europą : rozważania wokół myśli Leszka Kołakowskiego i Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 79-84
 357. O potrzebie duchowości między prowincją a Europą : rozważania wokół myśli Leszka Kołakowskiego i Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Fraza. - 2003, nr 3, s. 73-77
 358. O wersyfikacji „Walca” Czesława Miłosza / Zdzisława Kopczyńska.//  Pamiętnik Literacki. – 1981, nr 4, s. 177-190
 359. O zbiorze wierszy "To" Czesława Miłosza / Ewa Bieńkowska, Clare Cavanagh, Tomasz Fiałkowski ; tł. Michał Rusinek. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 1, s. 139-144
 360. Obłęd historii / Łukasz Tischner. // Znak. - 1998, nr 5, s. 58-78 O "Traktacie moralnym" Cz. Miłosza.
 361. Obraz w pracy nad liryką / Beata Pelczar, Wojciech Pelczar.// Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 18-21 „Piosenka o końcu świata” Cz. Miłosza.
 362. Obrazy przeszłości w międzywojennych wierszach Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 67-79 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 363. Obremski vs Piela : na marginesie krytycznej oceny / Krzysztof Obremski. Piela vs Obremski / Marek Piela. // Studia Judaica. - R. 9, nr 1 (2006), s. 83-98 Polem. z: Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii hebrajskiej / Marek Piela // Studia Judaica. - R. 8, nr 1/2 (2005)
 364. Ocalić przeszłość od nieznaczenia : "Dolina Issy" Tadeusza Konwickiego / Natasza Korczarowska. // Kwartalnik Filmowy. - Nr 26/27, (1999), s. 263-270
 365. Od gnostyckiego dualizmu do gnozy historycznej : o "Rodzinnej Europie" Czesława Miłosza / Zbigniew Kaźmierczyk. // Temat. - Vol. 8/10 (2007),  s. 54-60
 366. Od krytyki do ośmieszania - o stosowności w tekstach prasowych / Monika Zaśko-Zielińska. // Napis. - Ser. 10 (2004), s. 333-340 Materiały z konferencji "Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą... Formy i normy stosowności w literaturze okolicznościowej i użytkowej", Konstancin-Obory.
 367. Odcienie emigracji : Czapski - Miłosz - Cioran / Marcin Jauksz.// Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 28-33
 368. Oddalam się powoli od jarmarku świata / Edward Zyman. // Fraza. - 2003, nr 3, s. 183-187
 369. Oddech wspólnoty w obu „Traktatach” / A. Tchórzewski.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 213-221 Dotyczy „Traktatu poetyckiego” i „Traktatu moralnego”.
 370. Odgarniając piane odnowień, cóż poczniesz? ( pierwsze czytanie „Bram arsenału” Cz. Miłosza) / F. Tomaszewski.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 199-203
 371. Odpowiedzialność poety / Zofia Zarębianka. // Polonistyka. - 1998, nr 1, s. 34-38 Na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta.
 372. Odyseja świadomości, czyli o "Traktacie teologicznym" Czesława Miłosza /Włodzimierz Kowalik. // Wschodni Rocznik Humanistyczny. - T. 1 (2004), s. 279-287
 373. Odszedł Czesław Miłosz (1911-2004) / Marek Bernacki. // Świat i Słowo. - 2004, nr 2, s. 21-26
 374. "Oeconomia divina" Czesława Miłosza / Wojciech Kajtoch. // Koniec Wieku. - Nr 12/13, (1999), s. 73-82
 375. "Ogonki" / Joanna Tokarska-Bakir. Streszcz. w jęz. ang. // Krasnogruda. - Nr 13, (2001), s. 13-22 Twórczość Cz. Miłosza.
 376. Ojczyzny Czesława Miłosza / Karolina Bielenin. // Dziś. - 2003, nr 1, s. 82-90
 377. Ojczyzny Czesława Miłosza / Stanisław Gawliński. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 153-172 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 378. Oko cyklonu / Adam Zagajewski ; tł. z ang. Michał Rusinek. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 3 (2005), s. 37-43
 379. On przynosi ratunek / Leonard Nathan ; tł. JI, AS. // Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 15 Miłosz, Czesław
 380. Orfeusz i Eurdyka – Czesław Miłosz / Anna Legeżyńska. // Polonistyka. – 2003, nr 5, s. 309-311
 381. Orfeusz i Eurydyka - inny wymiar / Barbara Tomalak. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 191-214 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 382. Osiemdziesiąt pięć / Jerzy Turowicz. // Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 2 Miłosz, Czesław
 383. Oskarżony Czesław M. : scenariusz spektaklu teatralnego / Witold Pelka.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, s. 17-19
 384. Ostatnie wiadomości z Ulro : fragm. / Ewa Bieńkowska. // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 4, s. 56-64
 385. Ostatnie wiersze Miłosza / Mariusz Solecki.// Twórczość. – 2007, nr 3, s. 101-103
 386. Otwarcie drzwi : (uwagi o wersecie Miłosza) / Leszek Szaruga.// Krasnogruda. - Nr 13, (2001), s. 35-40
 387. Otwieranie pięciu zmysłów / J.Marx.// Poezja. – 1981, nr 7, s. 33-48
 388. Pająk to ja : na marginesie wiersza Czesława Miłosza "Pająk"/ Jerzy Marek. // Świat i Słowo. - 2004, nr 1, s. 283-289
 389. "Pan Tadeusz" przez Miłosza na nowo odczytany / Aleksander Fiut. // Dekada Literacka. - 1998, nr 5, s. 1,6-7
 390. Pani Darwin : o temacie odstąpionym przez Miłosza / Ireneusz Gielata. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 247-262 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 391. Pantagruel na wyspach XX wieku : (gra Czesława Miłosza, Aleksandra Wata i Hermana Hessego z nieznanym lądem) / Magdalena Strzecka. // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 3, s. 49-64
 392. Panteonizacja Miłosza : rozmowa krytyków / Marek Zaleski, Maria Poprzęcka, Małgorzata Dziewulska, Lidia Burska, Andrzej Chłopecki, Piotr Gruszczyński. // Res Publica Nowa. - R. 18, nr 1 (2005), s. 3-9 Biografia Cz. Miłosza.
 393. Paradoksy poezji - paradoksy krytyki / Stefan Melkowski. // Akant. - R. 7, nr 11 (2004), s. 26
 394. Paradygmat Wcielenia jako fundament ludzkiej kultury : teologiczna refleksja - literackie świadectwo / Jerzy Szymik. // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 1998, nr 1/2, s. 25-38
 395. Parę słów o moich przygodach z Miłoszem / Katarina Salamun-Biedrzycka. // Kresy. - 2004, nr 1/2, s. 228-230
 396. Paweł Hertz (1918-2001) / Czesław Miłosz ; oprac. Marek Zagańczyk. // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 29-31
 397. Pejzaż jarmarczny - kreowanie świata przedstawionego : (na podstawie "Doliny Issy" Czesława Miłosza, filmowej adaptacji powieści, plakatów i fotosów z filmu) / Katarzyna Karska. // Akcent. - 2001, nr 1/2, s. 236-242
 398. Pesymista ekstatyczny : rozumienie natury w poezji Czesława Miłosza / Edyta Tuz. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 37, (2000), s. 141-161
 399. "Piosenka o porcelanie" Czesława Miłosza / Wojciech Kajtoch. // Koniec Wieku. - Nr 11, (1998), s. 53-54
 400. Pisarze / Dawid Jung. // Akant. - R. 8, nr 6 (2005), s. 22 Notatka Zofii Miłoszewskiej z 1945 r. charakteryzująca członków Krakowskiego Oddziału ZLP.
 401. Po co piszę / Czesław Miłosz, Ryszard Krynicki, Julian Kornhauser. // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 4, s. 4-8 1996, nr 1, s. 5-9
 402. Po stronie prawdy : o jednym ze słów używanych przez Miłosza / Marian Stala. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 18-26
 403. Po stronie wartości : o eseistyce Czesława Miłosza / Sławomir Janowski. //  Zeszyty Naukowe. Filologia Polska / Uniwersytet Opolski. - Z. 38, (1997), s. 183-188
 404. Pochówek Miłosza : kronika osobista / Marta Szostkiewicz. // Res Publica Nowa. - R. 18, nr 1 (2005), s. 10-13
 405. Podróż sentymentalna / Marta Wyka. // Dekada Literacka. - 2001, nr 7/8, s. 3-11
 406. Podróż syna marnotrawnego : o motywie romantycznym w "Trzech zimach" Czesława      Miłosza / Ewa Kołodziejczyk. // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 3, s. 135-169
 407. Poeta dziewięćdziesięcioletni / Edward Hirsch ; tł. A.Z.. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 87-88
 408. Poeta o poetach / Jacek Łukasiewicz. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 57-71 Twórczość Cz. Miłosza.
 409. Poeta - Orfeusz / Zbigniew Żakiewicz. // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 4, s. 14-17 Poemat "Orfeusz i Eurydyka".
 410. Poeta - prorok w nieruchomych obrotach czasu : uwagi o cyklu Czesława Miłosza "Na trąbach i na cytrze" / Zofia Zarębianka. // Topos. - R. 14, nr 3 (2006), s. 113-117
 411. Poeta prywatny / Lawrence Ferlinghetti ; tł. AS. // Apokryf. - Nr 9, (1996),  s. 14
 412. Poeta w fioletowej todze / Jerzy Szymik. // Więź. - 2002, nr 1, s. 69-74
 413. Poeta zasługujący na protest / Robert Pinsky ; tł. Łukasz Gałecki. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 1 (2005), s. 65-67
 414. Poetycka Litwa Miłosza / Maria Berkan. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - Z. 1, (1998), s. 83-108
 415. Poetycka sprawiedliwość / Artur Międzyrzecki.// Twórczość. – 1981, nr 6, s. 45-52
 416. Poetycki debiut Miłosza / Piotr Pietrych. // Kieleckie Studia Filologiczne. - T. 12,  (1998), s. 59-65
 417. Poezja Czesława Miłosza w krajach języka angielskiego / Bożena Karwowska. //Teksty Drugie. - 1997, nr 1/2, s. 141-152
 418. Poezja epoki : o poematach-traktatach Czesława Miłosza / Stefan Melkowski. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 10-30
 419. Poezja i religia / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Teresa Walas. // Dekada Literacka. - 2002, nr 3/4, s. 3-10
 420. Poezja w dzień końca świata. Cz. 1 / Stanisław Bereś.//  Miesięcznik Literacki. – 1982, nr 9, s. 57-75
 421. Poezja w dzień końca świata. Cz. 2 / Stanisław Bereś.//  Miesięcznik Literacki. – 1982, nr 10, s. 37-57
 422. Poezja w języku dzieciństwa : Czesława Miłosza historyczny i prywatny związek z językiem polskim / Akiko Torii. // Ethos. - R. 19, nr 1/2 (2006), s. 248-258
 423. Poezja w szkole średniej – eksperymenty dydaktyczne / Anna Wiecińska-Biernacka.// Język Polski w Szkole Średniej. – 1998/1999, nr 3, s. 43-55 Opracowanie wiersza „Campo di Fiori”.
 424. Pokusa manichejska w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza / Marta Borejko. //Morze Zjawisk. - Nr 2/3, (2003), s. 103-110
 425. Polemika na koniec XX wieku (T. Różewicz, Cz. Miłosz) / Alina Biała. // Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 15, (2002), s. 115-127
 426. Polilogowie światów i kultur / Sergiusz Sterna-Wachowiak. // Nowe Książki. - 1997, nr 12, s. 4-5
 427. Polska w Europie / Agnieszka Machocka, Sylwia Sowińska. // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2006/2007, nr 3, s. 51-59  Dotyczy wierszy „Przypowieść o maku”, „Z okna”, „Ojciec”.
 428. Polskość i europejskość w eseistyce Czesława Miłosza i Andrzeja Wernera / Krystyna Latawiec.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 1, s. 20-30
 429. Pomnik, Teatrum przewrotnego ciała / Hanna Szajowska. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 187-221 Twórczość Cz. Miłosza.
 430. Pomosty / Wojciech Kass. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 90-92
 431. Ponadczasowy charakter wiersza „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza / Teresa Bugajska. // Język Polski dla klas IV-VIII. – 1992/1993, nr ½, s. 115-117
 432. Popularna twarz Ulro : o "Kulturze masowej" - antologii Czesława Miłosza /Ewa Kołodziejczyk. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 115-124
 433. Potyczki poetów / Paweł Graf. // Kresy. - 2001, nr 4, s. 241-248 Paweł Hertz i Czesław Miłosz.
 434. Powolna rzeka / Dariusz Tomasz Lebioda. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 48-49
 435. Powrót do tematów "Zniewolonego umysłu" / Jakub KarpiĄski. // Znak. - 1999, nr 7, s. 48-63 Literaci a komunizm. Na marginesie książki Czesława Miłosza.
 436. Powrót Miłosza / Marek Zieliński.  // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 120-126
 437. Powrót nieobecnego poety / Ryszard Matuszewski.// Polonistyka. – 1981, nr 1, s. 3-9
 438. Pozostać dzieckiem : o grotesce w powieściach Czesława Miłosza, Zbigniewa Żakiewicza i Stanisława Srokowskiego / Tatiana Czerska. //  Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 10, (1998), s. 25-44
 439. Pozytywne wibracje czyli lekcje z poezją Czesława Miłosza / Monika Wróbel. // Polonistyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 60-62
 440. Pożegnanie poety 1911-2004 / Rita Pagacz-Moczarska. // Alma Mater. - Nr 63 (2004), s. 5-7
 441. Praca nad pamięcią / Małgorzata Kasner. // Tytuł. - 2001, nr 4, s. 26-36 Spotkanie Güntera Grassa, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Tomasa Venclovy w Wilnie.
 442. "Pragnienie cudu" : z "Ziemią Ulro" w ręku / Agata Stankowska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 6-16
 443. Prefekt Czesława Miłosza / Janusz Kryszak. // Twórczość. - R. 63, nr 7 (2007), s. 119-124
 444. Principia poetica Czesława Miłosza czyli o "Ziemi Urlo" / Marek Zaleski.// Twórczość. - 1983, nr 12, s. 56-72
 445. Problem "języka debaty" / Waldemar Ostrycharczyk. // Akant. - R. 7, nr 8 (2004), s. 24 Polem. z: Noblowanie / Stefan Pastuszewski // Akant. - 2004, nr 4
 446. Progresizm integralny / Andrzej Mencwel. // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - T. 44, (1999), s. 21-2 Postawa Tadeusza Krońskiego wobec komunizmu w świetle książki Czesława Miłosza "Zaraz po wojnie".
 447. Propozycje omówienia wierszy : Cz. Miłosza „Ganek” i „Ojciec objaśnia” oraz K.I. Gałczyńskiego „Wizyta” w klasie V szkoły podstawowej w cyklu zatytułowanym „W stronę domu” / K. Bury.// Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1983/1984, nr 3, s. 50-53
 448. Proza Miłosza / W. Bolecki.// Pamiętnik Literacki. – 1984, nr 2, s. 133-164
 449. Próba czytana z Miłosza / Marek Klecel. // Teatr. - 1997, nr 9, s. 53-55
 450. Prywatność  czyli użyteczność / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Andrzej Zawada.  // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. 7-9
 451. Prywatność poezji / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Henryk Grynberg. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 14[13], nr 3/4 (2006), s. 261-269
 452. Przechodziświaty, czyli o powrocie do miłoszowej Krasnogrudy / Dorota i Łukasz Galuskowie. // Autoportret. - 2007, [nr] 2, s. 50-53 Widowisko przygotowane przez uczestników programu edukacyjnego "Klasa Dziedzictwa Kulturowego", na motywach powieści "Dolina Issy".
 453. „Przedmieście” Czesława Miłosza (próba interpretacji) / Michał Głowiński.// Pamiętnik Literacki. – 1987, nr 1, s. 203-215
 454. „Przedmieście” jaki inna „Piosenka o końcu świata” : przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza / A. Okopień-Sławińska.// Pamiętnik Literacki. – 1987, nr 1, s. 217-231
 455. Przemilczane... : Miłosz czyta Orzeszkową / Beata Przymuszała. //Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 481-486
 456. Przestrzeń kraju dzieciństwa w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza / Mariola Helena Staśkiewicz. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. - Z. 40, (1996), s. 99-115
 457. Przestrzeń „świata naiwnego” : o poemacie Czesława Miłosza „Świat” / Jacek Łukasiewicz.// Pamiętnik Literacki. – 1981, nr 4, s. 87-106
 458. Przypływy i odpływy chaosu / Aleksander Fiut. // Dialog. - 2000, nr 1, s.  95-103 Kultura europejska w twórczości Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza.
 459. Przyrodnik / Czesław Miłosz. Dyskusja / oprac. Jerzy Illg, Łukasz Tischner. //Znak. - 2003, nr 8, s. 13-25
 460. Punkt widzenia czyli o poezji Czesława Miłosza / A. Zieniewicz.// Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 175-192
 461. "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej / Małgorzata Czermińska. // Teksty Drugie. - 2003, nr 2/3, s. 11-27 Dzienniki: Czesława Miłosza, Bronisława Malinowskiego i Ryszarda Kapuścińskiego.
 462. Quaestio resurrectionis : Miłosz, ekumenizm, literatura / Jerzy Szymik.// Studia Oecumenica. - T. 5 (2005), s. 241-254
 463. Ratunek od rozpaczy / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Tomasz Fiałkowski, Andrzej Franaszek. // Apokryf. - Nr 11, (1997), s. 10-11
 464. Reakcja prasy krajowej i zagranicznej na przyznanie Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi / Danuta Grzesiak-Witek. // Studia Filologiczne. - [T.] 2, (2001), s. 53-64
 465. Recepcja poezji Czesława Miłosza w Ameryce / Bogdana Carpenter ; tł. Tomasz Żukowski. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 99-114
 466. Regionalizmy kresowe w „Dolinie Issy” Czesława Miłosza. Cz. 1 : Cechy gramatyczne  / Krzysztof Tekielski.// Jezyk Polski. – 1984, nr 1 / 2, s. 34-40
 467. Religia Miłosza / Michał Masłowski.// Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 4, s. 43-58
 468. Religia mrocznych lasów pogranicza : (Ernst Wichert, Czesław Miłosz) / J.Miziński.// Kresy. – 1990, nr 2/3, s. 47-58
 469. Religijna bezdomność Czesława Miłosza / Robert Kordes. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 37, (2000), s. 163-173
 470. Religijność Czesława Miłosza / Wiesław Felski.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 32-37
 471. Religijność poety i problem języka / Joanna Zach. // Dekada Literacka. - 2002, nr 3/4, s. 13-18
 472. Ręka opatrzności / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Stanisław Bereś. // Odra. -1997, nr 12, s. 35-47
 473. Rodzaj skupienia / Robert Pinsky ; tł. AF, AS. // Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 13 Miłosz, Czesław
 474. „Rok Myśliwego – doświadczanie wartości / Czesław Dziekanowski. // Literatura. – 1992, nr 12, s. 4-6
 475. Rok z Konwickim, rok z Miłoszem / Małgorzata Czermińska. // Teksty Drugie. - 1995, nr 5, s. 126-133 "Kalendarz i klepsydra" T. Konwickiego i "Rok myśliwego" C. Miłosza.
 476. Rola poety w tropieniu zła wyrządzonemu bliźniemu : rozważ problem interpretując i analizując utwór „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza / Agnieszka Kaczmarek.// Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s. 4-5
 477. Rozmowa z Adamem Lizakowskim o Czesławie Miłoszu / rozm. przepr. Janusz Kopeć. // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 4, s. 115-119
 478. Rozmowa z Czesławem Miłoszem / rozm. przepr. Iosif A. Brodskij ; tł. Irena Grudzińska-Gross. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 53-68
 479. Rozważania Miłosza o języku i tradycji / A.Hołojuch.// Poezja. – 1981, nr 7, s. 19-31
 480. Rymy Miłosza - dlaczego takie ładne?. Cz. 1 / Andrzej Sulikowski. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1999, nr 11/12, s. 149-155
 481. Rymy Miłosza - dlaczego takie ładne?. Cz. 2 / Andrzej Sulikowski. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 2000, nr 1/2, s. 102-109
 482. Rzeki Miłosza / Przemysław Dakowicz. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 7, t. 1 (2005), s. 457-480
 483. Samotności nikt nie wybiera... / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Anna Frajlich. // Archiwum Emigracji. - Z. 3, (2000), s. 197-205
 484. Sarkofag Czesława Miłosza (1911-2004) / Janusz Kryszak. // Archiwum  Emigracji. - 2006, z. 1/2, s. 308-309
 485. Scripta manent - czyli papier pozostaje rzeczywiście "poza wszystkim" / Wacław Sadkowski. // Myśl Socjaldemokratyczna. - 2001, nr 1, s. 92-96
 486. Sen Orfeusza : (o intertekstualnych tropach poematu Cz. Miłosza "Orfeusz i Eurydyka") / Marek Bernacki. // Świat i Słowo. - 2004, nr 2, s. 29-42
 487. Skamandryta i żagarysta / G. Martenko-Obrąpalska. // Poezja. – 1981, nr 7, s. 82-86
 488. Skrzydła Archanioła / Arkadiusz Pacholski. // Literatura. - 1999, nr 6, s. 20-23 Fragm. książki "Widok z okna na strychu".
 489. Słowa szukając na Campo di Fiori : Czesław Miłosz wobec kryzysu języka / Piotr Mitzner.// Dialog. - 2010, nr 1, s. 100-103
 490. Słowem malowane : faktura, barwa, światłocień i perspektywa w poezji Czesława Miłosza / Iwona Mikołajczyk. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 90-92
 491. Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz /Maciej Wróblewski. // Archiwum Emigracji. - 2007, z. 1, s. 129-134
 492. Spektakle śmierci - trzy odsłony / Beata Pieńkowska. // Zeszyty Telewizyjne. - R. 4, nr 12 (2006), s. 15-28 Telewizyjne przekazy obrzędów pogrzebowych Czesława Miłosza i Jana Pawła II oraz żałoby narodowej po tragedii na Śląsku.
 493. Spotkania / Wojciech Karpiński. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 43-51 Twórczość Cz. Miłosza.
 494. Spotkania poetów: Miłosz i Venclova / Aleksander Fiut. // Kwartalnik Artystyczny. - 2004, nr 1, s. 9-29
 495. Spotkanie / Aleksander Kopiński. Streszcz. w jęz. ang. // Ethos. - R. 17, nr 1/2 (2004), s. 335-352 O okupacyjnym sporze literackim Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego.
 496. Spór i dialog : Herbert i Miłosz w świetle korespondencji / Maciej Nowak.// Pamiętnik Literacki. – 2009, nr 2, s. 41-55
 497. Spór o "Zniewolony umysł" : polemika Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z Czesławem Miłoszem / Zbigniew Źrebiec. // Ruch Literacki. - 2000, z. 5, s. 563-582
 498. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Ariana Nagórska, Jarosław Jakubowski, Stefan Pastuszewski, Anna Makles, Stefan Jurkowski, Ludwik Filip Czech. //Akant. - 2003, nr 10, s. 48-53
 499. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Arkadiusz Frania, Danuta Maria Sułkowska, Hanna Mierzwa, Stanisław Chyczyński, Zbigniew Szwaja, Stefan Pastuszewski, Jacek Kajtoch, Jarosław Jakubowski, Kazimierz Kozłowski, Andrzej Adamski, Jarosław Stanisław Jackiewicz, Maciej Porzycki, Piotr Pawlak, Mariusz Trynkiewicz. // Akant. - 2004, nr 1, s. 26-30, nr 2, s. 26-29
 500. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Jan Adam Tomaszkiewicz, Stefan Pastuszewski, Jakub Kawałek. // Akant. - R. 7, nr 6 (2004), s. 21-23
 501. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Jolanta Baziak, Jan Stanisław Smalewski, Ryszard Kornacki, Krystyna Wesołek, Stefan Melkowski. // Akant. - 2004, nr 3, s. 15-19
 502. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Robert Czop, Maciej Porzycki, Krystyna Grys, Zbigniew Kresowaty. // Akant. - 2003, nr 12, s. 38-39
 503. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Tadeusz Chróścielewski, Barbara Witucka, Mariusz Trynkiewicz, Konrad Strzelewicz, Stefan Jurkowski, Stefan Pastuszewski. // Akant. - 2003, nr 11, s. 28-32
 504. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Urszula Małgorzata Benka, Arkadiusz Frania, Waldemar Ostrycharczyk, Stefan Pastuszewski. // Akant. - 2004, nr 4, s. 22-25
 505. Sprawa Miłosza i Szymborskiej / Zygmunt Jan Prusiński, Wojciech Sobecki, Jacek Tabisz. // Akant. - 2004, nr 5, s. 30-32
 506. Sprawa Miłosza i Szymborskiej : epilog / Arkadiusz Frania. // Akant. - R. 7, nr 7 (2004), s. 1-5
 507. Sprzeczność jest dźwignią transcendencji / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Tomasz Fiałkowski, Andrzej Franaszek. // Apokryf. - Nr 16, (2001), s. 6
 508. "Stary lubieżny dziadu, pora tobie do grobu..." : późne elegie (?) Czesława Miłosza / Józef Olejniczak. // Archiwum Emigracji. - 2007, z. 1, s. 83-87
 509. Stary Poeta - mądrość i zachwyt / Bożena Chrząstowska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 57-65
 510. Starzec i dziarscy chłopcy / Aleksander Kopiński. // Arcana. - 2003, nr 1, s. 123-140 Fragm. pracy "Ludzie z charakterami. O okupacyjnym sporze Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego".
 511. Strategia tłumacza - przekład wiersza Czesława Miłosza "W Warszawie" pióra Andreja Chadanowicza / Katarzyna Bortnowska. // Recepcja, Transfer, Przekład. - [T.] 3 (2005), s. 221-230
 512. Stróże świata, obłoki : o jednym wierszu Czesława Miłosza / Marian Stala. // Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 5
 513. Strzykawka, dieta i pająki / J.Zychowicz.// Miesięcznik Literacki. – 1984, nr 6, s. 42-51 O eseistyce Cz. Miłosza i W. Gombrowicza.
 514. Studium jednego przekładu / Konrad Lang. // Poezja. - 1981, nr 7, s. 49-55
 515. Summa miejsc, ludzi i natury / Michał Zioło. // W Drodze. - 1997, [nr] 6, s. 36-40 Sacrum w "Dolinie Issy".
 516. Symbolika śmierci we współczesnej poezji polskiej : (na przykładzie wybranych wierszy Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza) / Marlena Mizia. // Świat i Słowo. - 2004, nr 1, s. 133-156
 517. Szaleństwo Baltazara : "Dolina Issy" u początku XXI wieku / Dariusz Tomasz Lebioda. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 38-46
 518. Szczęście jak wstążka pawilonu : w słonecznym kręgu miniatury poetyckiej Czesława Miłosza / Jerzy Winiarski. // Studia Słowianoznawcze. - T. 5 (2005), s. 267-294
 519. "Sześcioletni, czułem grozę w kamiennym porządku świata" : filozoficzno-teologiczne konteksty "Traktatu teologicznego" Czesława Miłosza / Jan Miklas-Frankowski.// Ruch Literacki. - 2008, nr 4/5, s. 485-499
 520. Szkic do portretu artysty z czasów starości / Elżbieta Kiślak. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 91-98
 521. Sztokholm w grudniu 1980 / Abe. // Twórczość. – 1981, nr 6, s. 137-140
 522. „Szukaj prawdziwej ojczyzny” / Agnieszka Czakowska.// Polonistyka. – 1998, nr 5, s. 260-264 Dotyczy wierszy „W mojej ojczyźnie”, „Na brzegu rzeki”.
 523. Szukanie sensu zła / Urszula Iżycka. // Akant. - R. 8, nr 2 (2005), s. 34-35
 524. Ślady pamięci / Bogdan Piotr Kozłowski. // Akant. - R. 9, nr 4 (2006), s. 34 Pomnik Czesława Miłosza w Bydgoszczy wg projektu Michała Kubiaka.
 525. Śmierć Miłosza / Ewa Bieńkowska. // Zeszyty Literackie. - R. 22, nr 4 (2004),  s. 6-8
 526. Śmierć poety - epitafium / Adam Lizakowski. // Fraza. - R. 11[14], nr 3/4 (2004), s. 325-326
 527. Śpiący Orfeusz : (kilka uwag o poemacie Czesława Miłosza "Orfeusz i Eurydyka") / Joanna Ślósarska. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 8 (2006), s. 279-295
 528. Świadectwo Czesława Miłosza / Jeremy Driscoll ; tł. z ang. Andrzej Szczepanik. // First Things. - Nr 1 (2006), s. 59-63
 529. Świat czarów i demonów w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza wobec tradycji   przedromantycznej / Danuta Kowalewska. // Literatura Ludowa. - R. 51, nr 2 (2007), s. 29-38
 530. Świat według Miłosza : motywy kluczowe w "poemacie naiwnym" / Kris Van Heuckelom. // Kresy. - 2000, nr 2/3, s. 110-127
 531. "Świty śpiących" : Miłoszowe inspiracje w cyklu "Dziennik poranny" Stanisława Barańczaka / Jakub Kozaczewski. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - [Nr] 4 (2004), s. 103-112 Materiały z konferencji naukowej poświęconej intertekstualności.
 532. Tajemnica tożsamości : trzy listy Czesława Miłosza / oprac. Janusz Kryszak. // Kwartalnik Artystyczny. - 1996, nr 1, s. 45-48 Listy do Mariana Czuchnowskiego.
 533. "Tak naprawdę nic nie rozumiem" - czyli teologia według Czesława Miłosza /  Dominika Romańska. // Nowa Okolica Poetów. - 2002, nr 1, s. 246-250
 534. Tematy Miłosza / Andrzej Kijowski.// Twórczość. – 1981, nr 6, s. 33-44
 535. Teologia i literatura - miejsca wspólne : o odnawianiu przymierza, czyli pochwała trudu budowania mostów / Jerzy Szymik. // Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. - T. 30, (1997), s. 197-202 Twórczość Cz. Miłosza.
 536. Teologiczny aspekt problematyki Boga we współczesnej polskiej poezji : (na tle gólnoświatowych tendencji literatury pięknej drugiej połowy XX wieku) / Jerzy Szymik. // Roczniki Teologiczne (Lublin). -999, z. 4, s. 249-279 Zbigniew Herbert, Jan Twardowski, Czesław Miłosz i poezja anglojęzyczna.
 537. Tętno zachwytu : o "Drugiej przestrzeni" Czesława Miłosza / Jerzy Szymik. // Śląsk. - 2002, nr 4, s. 50-52
 538. Tłumaczył nam Pisma / Jerzy Szymik. // Więź. - R. 46, nr 10 (2004), s. 72-80
 539. Tożsamość postmigracyjna - przypadek (między innymi) Czesława Miłosza /Bożena Karwowska. / Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 4 (2005), s. 1-12
 540. Tradycje ariańskie w Miłoszowej „Dolinie Issy” / Przegląd Humanistyczny. – 1987, nr 7/8, s. 15-28
 541. "Traktat poetycki" Czesława Miłosza po angielsku w kontekście stereotypu  (nie)przekładalności / Magda Heydel. // Teksty Drugie. - 2003, nr 5, s. 152-165
 542. „Traktat poetycki” : objawienie literackie w USA / Renata Gorczyńska. // Zeszyty Literackie. – 2001, nr 4, s. 131-137
 543. "Traktat teologiczny" i inne wspaniałości "Drugiej przestrzeni" Czesława    Miłosza / Krzysztof Kuczkowski. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 47-51
 544. "Traktat teologiczny" i "Tryptyk rzymski" : próba porównania / Krzysztof  Koehler. // Arcana. - 2004, nr 6, s. 127-141 Jan Paweł II (papież) ”Tryptyk rzymski” i Miłosz Czesław „Traktat teologiczny”.
 545. Traktat teologiczny ks. Janusza St. Pasierba i Czesława Miłosza / Jan Sochoń.  // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 35-39
 546. Trzej poeci / Julia Hartwig. Trzy wiersze // Kwartalnik Artystyczny. - R. 11, nr 2 (2004), s. 23-26 Czechowicz Józef - Sen sielski. Iwaszkiewicz Jarosław – Urania. Miłosz Czesław – Dar.
 547. Twórczość Czesława Miłosza : zestawienie bibliograficzne / Beata Dorosz.// Poradnik Bibliotekarza. - 1980, nr 11/12, s. 268-274
 548. Twórczość eseistyczna Czesława Miłosza wobec kultury francuskiej / Jadwiga Warchoł. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 225-246 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 549. Ucieczka z Ziemi Ulro / Marek Konopko. // Fronda. - Nr 27/28, (2002), s.   250-255
 550. Ufność heretyka : tł. / Anders Olsson. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 248-250
 551. Ukształtowanie składniowo-stylistyczne powieści Czesława Miłosza / Małgorzata Rybka. // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - T. 7, (2000), s. 191-232
 552. Ulro - ułuda i parafraza / Christian Medardus Manteuffel. // Temat. - Vol. 8/10 (2007), s. 150-153
 553. Unde malum? : literackie "surowce wtórne" / Alina Biała. // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 472-475
 554. Utwory Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza.
 555. Unde malum? - pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz : (propozycja metodyczna dla klas maturalnych) / Joanna Dębowska Kępczyk. // Język Polski w Liceum. – 2003/2004, nr 4, s. 25-28
 556. Uparte trwanie baroku / Jan Błoński. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 183-189 Twórczość Cz. Miłosza.
 557. Uwagi o rozumieniu : Czesława Miłosza "Ziemia Ulro" / Zdzisław Cackowski. // Res Humana. - R. 15[16], nr 3/4 (2006), s. 29-33
 558. W amerykańskiej "szkole Miłosza" / Aleksander Fiut. // Kwartalnik Artystyczny. - 1998, nr 2, s. 186-190 Festiwal Miłoszowski w Claremont.
 559. W cieniu "człowieka prostego" : porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka "Rzeka" i Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś" / Jarosław Górnicki. // Polonistyka. - 1996, nr 8, s. 547-549
 560. W dolinie Issy / Andrzej Zawada. // Nowe Książki. - 1996, nr 6, s. 61-62 Fragm. książki "Miłosz".
 561. W horyzoncie Miłosza : szukanie ojczyzny z najnowszej liryce / Marek Olszewski.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 43-48
 562. W inny znak wchodzi moja planeta... / Marta Wyka. // Dekada Literacka. - R. 14, nr 3 (2004), s. 5-14
 563. W Internecie o Czesławie Miłoszu / AJK.// Biblioteka. - 2011, nr 3, s. 36
 564. „W mowie ognia…” (Wokół poezji Czesława Miłosza) / Aleksander Fiut.// Ruch Literacki. – 1981, nr 1, s. 1-14
 565. W nieśmiertelność / Stefan Pastuszewski. // Akant. - R. 7, nr 10 (2004), s. 1-2
 566. W objęciach Tygrysa / Aleksander Fiut. // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 160-170 Wpływ poglądów Tadeusza Krońskiego na twórczość Czesława Miłosza.
 567. W oczach rodziny : wypow. / Carol Miłosz, Andrzej Miłosz, Antoni Miłosz, Erin Gilbert ; tł. Magda Heydel, Mateusz Flak. // Apokryf. - Nr 16, (2001),  s. 4-5
 568. "W odśrodkowym wirze" : katastrofizm wierszy Cz. Miłosza i W.B. Yeatsa z lat trzydziestych w kontekście "Problematyki modernizmu europejskiego" Richarda Shepparda / Tomasz Bilczewski. // Topos. - 2000, nr 5/6, s. 81-93
 569. W oknie makowego domku : ("świat, poema naiwne") / Anna Fiutek. // Zeszyty Literackie.     - 2001, nr 3, s. 112-113
 570. Twórczość Cz. Miłosza.
 571. W poszukiwaniu innej nowoczesności : semantyka religijna w "Ziemi Ulro" Czesława Miłosza / Alfred Gall. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 263-281 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 572. W poszukiwaniu jedności : między wiarą a zwątpieniem w późnych wierszach Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka. // Fraza. - 2002, nr 4, s. 165-175
 573. W poszukiwaniu korzeni zła : Czesław Miłosz i rosyjscy myśliciele religijni /Monika Wójciak. // Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 2 (2006), s. 96-101
 574. W poszukiwaniu ojczyzny / Andrzej Zawada. // Odra. - R. 44, nr 10 (2004), s. 47-49 Miłosz, Czesław. - Szukanie ojczyzny
 575. W stronę niezbędnych wartości / Grzegorz Gołaszewski.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 46-56 Dotyczy wiersza Cz. Miłosza pt. „Miłość”.
 576. W świecie moich i twoich wartości / Grażyna Wiśniewska. // Język Polski w Gimnazjum. – 1999/2000, nr 3, s. 12-17 Scenariusz lekcji; opracowanie wierszy „Wiara”, „Nadzieja”, „Miłość”.
 577. W świetle epifanii : o poezji Czesława Miłosza i Seamusa Heaneya / Tomasz Bilczewski. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 22-31
 578. W „Warszawie” Miłosza / J. Zacharska.// Poezja. – 1983, nr 1, s. 122-125
 579. Warstwy geologiczne wiersza Czesława Miłosza "Rzeki" / Stanisław Bortnowski.// Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 4, s. 53-60
 580. "Wcielenie" - wczesny wiersz Miłosza / Zbigniew Kaźmierczyk. // Tytuł. - 1999, nr 2/3, s. 152-173
 581. We władzy Erosa / Aleksander Fiut.// Twórczość. – 1981, nr 6, s. 53-65
 582. Wezwanie i zadanie / Czesław Miłosz ; rozm. przepr. Janusz Kryszak, Krzysztof      Myszkowski. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 12, nr 3 (2005), s. 9-30
 583. Wezwany so pochwalania rzeczy / Konstanty Pieńkosz.// Literatura. – 1992, nr 8/9, s. 57
 584. Wezwany do pochwalania rzeczy, dlatego że są : poezja Miłosza i sacrum / Jane Hirshfield ; tł. Magda Heydel. // Apokryf. - Nr 16, (2001), s. 14-15
 585. Wędrowiec w "stuleciu bez harmonii" : (o "Dalszych okolicach" Czesława Miłosza) / Marzena Woźniak-Łabieniec. // Prace Polonistyczne. - Ser. 58, (2003), s. 281-298
 586. Whitman "wielki realista" - Miłosza projekt portretu autorskiego / Marta Skwara. // Teksty Drugie. - 2004, nr 4, s. 56-73
 587. "Wiara", "Nadzieja", "Miłość" Czesława Miłosza / Krzysztofa Krowiranda. // Poezja Dzisiaj. - Nr 11/12, (2000), s. 142-145
 588. Widoki z Olimpu : o "Piesku Przydrożnym" Czesława Miłosza / Jan Z[dzisław] Brudnicki. // Magazyn Literacki. - 1998, nr 4, s. 6-7
 589. „Widzę tam na dnie” / S. Jaworski.// Polonistyka. – 1989, nr 2, s. 83-87 Dotyczy m.in. wiersza „W mojej ojczyźnie”,
 590. Wieczór poezji Czesława Miłosza / Irena Kozioł.// Poradnik Bibliotekarza. - 1981, nr 9, s. 211-214
 591. Wiek Miłosza / Ryszard Matuszewski. // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - R. 39 (2004), s. 163-166
 592. Wielka loteria Miłosza : wyw. / Czesław Miłosz ; oprac. Włodzimierz Braniecki.  // Arkusz. - 1996, nr 7, s. 3
 593. Wielki spełniony los : scenariusz poświęcony Czesławowi Miłoszowi w setną rocznicę urodzin poety (30 czerwca 2011 r.) - przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 19-20
 594. "Wielkie pokuszenie", albo zapomniany fragment "Zniewolonego umysłu" Czesława Miłosza / Mirosław Adam Supruniuk. // Archiwum Emigracji. - Z. 4, (2001), s. 73-79
 595. Wierny niedocieczonej intencji... : wokół "Traktatu teologicznego" w "Drugiej przestrzeni" Miłosza / Jacek Bolewski. // Kwartalnik Artystyczny. - 2002, nr 1,   s. 33-43
 596. Wiersz Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk / Stanisław Bortnowski. // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 33-40
 597. Wiersz Cz. Miłosza „Który skrzywdziłeś” głosem przeciwko złu i krzywdzie / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska.// Drama. – 1997, nr 21, s. 18-19
 598. Wiersz, komentarz, urodziny / Leon Wieseltier ; tł. Anna Staniewska. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 90-93 Twórczość Cz. Miłosza.
 599. "Wiersze naukowe" : uwagi o wtórnym wykorzystaniu naukowych gatunków wypowiedzi w tekstach poetyckich / Jan Grzenia. // Język Artystyczny. - T. 10, (1996), s. 109-117 Analiza wierszy Artura Międzyrzeckiego i Czesława Miłosza.
 600. Więcej niż na fotografii : Czesława Miłosza przygody ze zdjęciami / Cezary Zalewski. // Wielogłos. - [Nr] 1 (2007), s. 97-109
 601. Więcej o Miłoszu / Richard John Neuhaus ; tł. z ang. Andrzej Szczepanik. // First Things. - Nr 1 (2006), s. 64-65
 602. Wileńskie spotkanie / Martin Wälde ; tł. z niem. Henryk Kleinzeller.// Tytuł. - 2001, nr  4, s. 10-25 Günter Grass, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tomas Venclova.
 603. Wilno Miłosza i Jasienicy : między stolicą a prowincją, wiekiem XX a XIX / Łukasz Książyk.// Przegląd Powszechny. - R. 125, nr 7/8 (2008), s. 75-84
 604. Wiosna w Berkeley / Tomasz Venclova ; tł. Anna Mirkes-Radziwon, Marek Radziwon.//   Zeszyty Literackie. - R. 26, nr 2 (2008), s. 139-146
 605. Witkacy i poeci / Tomasz Wójcik. // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 6, s. 75-80 Wiersze "St. Ign. Witkiewicz" Czesława Miłosza i "Kwartet" Jarosława  Iwaszkiewicza.
 606. Wizja wspólnej Europy w esejach Czesława Miłosza z lat 1931-1958 : (zarys problematyki) / Grzegorz Zych.// Ruch Literacki. - 2008, nr 1, s. 69-84
 607. Właściwy sposób czytania / Piotr Kajewski. // Odra. - R. 44, nr 10 (2004), s.  98-99
 608. Wobec Nieuchronnego : o jednym wierszu Czesława Miłosza / Jarosław Klejnocki. // Nowa Okolica Poetów. - R. 8, nr 3/4 (2005), s. 274-279
 609. Wobec współczesności : trzy świadectwa sprzeciwu : ref. / Stefan Sawicki. //Przegląd Artystyczno-Literacki. - 1995, nr 9, s. 2-4 Twórczość  Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza i Stanisława Barańczaka.
 610. "World Literature Today" - ku czci Czesława Miłosza / Rafał Moczkodan. // Archiwum Emigracji. . - Z. 3, (2000), s. 307-311
 611. Wokół "Narodu" Czesława Miłosza / Marian Stępień. // Zdanie. - 2005, nr 1/2, s. 60-62
 612. Wokół "Poematu dla zdrajcy" / Wojciech Kass. // Znad Pisy. - Nr 10, (2001),  s. 201-207
 613. Wokół "Poematu dla zdrajcy" / Wojciech Kass. // Topos. - 2002, nr 4/5, s.  59-64 Twórczość K.I.Gałczyńskiego i Cz. Miłosza.
 614. Wokół „Poematu o czasie zastygłym” / Stanisław Bereś. // Pamiętnik Literacki. – 1981, nr 4, s. 45-86
 615. Wprowadzenie w problematykę eseju : lektura "Rodzinnej Europy" Czesława Miłosza / Elżbieta Mazur. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Dydaktyka. - Z. 3,  (1996), s. 163-171
 616. "Wsłuchać się w szum wód głuchy" : rzeki Mickiewicza, rzeki Miłosza / Przemysław Dakowicz. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 8 (2006), s. 367-377
 617. Wspomnienie o Czesławie Miłoszu / Wiesława Konopelska, Maria Korusiewicz, Barbara Gruszka-Zych. // Śląsk. - R. 10, nr 10 (2004), s. 35-37
 618. Współczesne ekslibrisy Czesława Miłosza / Andrzej Znamirowski. // Alma Mater. - Nr 73 (2005), s. 49-52
 619. Wzgardzona piękność snu / j. Zacharska. // poezja. – 1981, nr 5/6, s. 204-208 Dotyczy utworu  pt.„Siena”.
 620. Wygnanie jako los : głos Iwaszkiewicza w "sprawie Miłosza" / Robert Papieski. // Twórczość. - 2001, nr 2, s. 121-140
 621. Wygnanie jako sytuacja egzystencjalna w poezji Czesława Miłosza / Przemysław Dakowicz. // Topos. - R. 13, nr 1/2 (2005), s. 23-34
 622. Wymiar etyczny i metafizyczny świadectwa w poezji Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza / Bogdana Carpenter. // Teksty Drugie. - 2004, nr 6, s. 21-30 Referat z konferencji "La place du témoignage dans la littérature polonaise du XXe siécle", Paryż.
 623. Wypisy z ksiąg użytecznych Czesława Miłosza. // Dekada Literacka. - 2001, nr 5/6, s. 2-3
 624. Wyrosłem w tym mieście / Czesław Miłosz. // Lithuania. - 2001, nr 1, s. 148-155
 625. Wytrwałość bólu / Iosif A. Brodskij ; tł. Tomasz Bieroń. // Apokryf. - Nr 9, (1996), s. 3
 626. Z Dembińskim i Miłoszem na Uniwersytecie Wileńskim : fragm. / Stanisław Wawrzyńczyk. // Arcana. - 2002, nr 3, s. 143-158
 627. "Z jasności, wysokości" : wokół wiersza Czesława Miłosza "Ale książki" /Wojciech Ligęza. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 47-65 Materiały z sesji naukowej "A dbałość o naukę jest Miłość", Bielsko-Biała.
 628. Z kresów chrześcijaństwa : Mandelsztam i Miłosz / Donald Davie ; tł. Tomasz Bieroń. // NaGłos. - Nr 23, (1996), s. 7-33
 629. Z listów / Zbigniew Herbert, Czesław Miłlosz ; oprac. Maciej Tabor. //Zeszyty Literackie. - R. 24, nr 1 (2006), s. 152-154
 630. Z listów do Czesława Miłosza : fragm. / Konstanty A[leksander] Jeleński ; oprac. Piotr Kłoczowski, bt. // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 69-84
 631. "Za przykładem Waszej Wysokości..." / Maciej Tabor. Skrót referatu. // Zeszyty Literackie. - R. 23, nr 2 (2005), s. 194-197 Korespondencja Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta dot. wiersza "Studium przedmiotu".
 632. Zachód słońca według Miłosz / Barbara Gronek.// Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 57-59
 633. Zacietrzewienie? / Jacek Kajtoch. // Poezja Dzisiaj. - Nr 37/38 (2004), s. 239-242 Dot. dyskusji prowadzonej na łamach "Akantu" nt. miejsca pochowania Czesława Miłosza.
 634. Zaczynając od Heraklita : o motywie rzeki w poezji Miłosza / Przemysław Dakowicz. // Fraza. - R. 11[14], nr 3/4 (2004), s. 206-227
 635. Zagadki Czesława Miłosza : rok 1951 - wstęp do opisu / Mirosław Adam Supruniuk. // Kresy. - 2003, nr 2/3, s. 54-79
 636. Zagadka "Gagntui" / Paweł Lisicki //Znak.-1997 nr 2 s. 34-45 Religia w twórczości Miłosza.
 637. Zamiast / Marek Zaleski. // Teksty Drugie. - 2003, nr 5, s. 34-59 O poemacie "Orfeusz i Eurydyka".
 638. Zaraz dzień, jeszcze jeden, zrób co możesz / Andrzej Franaszek. // Res Publica Nowa. - R. 19, nr 4 (2006), s. 68-71
 639. "Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą" : scenariusz przedstawienia poświęconego twórczości Czesława Miłosza / Katarzyna Mazurek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 10, s. 33-35
 640. Ze spotkań z Czesławem Miłoszem / M.Stępień.//  Poezja. – 1981, nr 5/6, s. 150-155
 641. Zdobycie władzy / Krzysztof Kłosiński. Czytane po latach // Śląsk. - 1996, nr 7, s. 64 O powieściach "Zdobycie władzy" Czesława Miłosza i "Władza" Tadeusza Konwickiego.
 642. "Złączeni jednym węzłem dziedziczenia" : powinowactwa "Trzech zim" z poezją Oskara Miłosza / Ewa Kołodziejczyk. // Ruch Literacki. - 2001, z. 3, s. 291-312
 643. Zło do odstąpienia / Anna Pytlewska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 25-31
 644. "Zmieniony w samo patrzenie..." : słów kilka o istnieniu w później twórczości Czesława Miłosza / Adrian Gleń. // Kwartalnik Opolski. - R. 51, nr 1 (2005), s. 41-50
 645. Znaczenie i składnia czasownikowych predykatów mentalnych w "Dolinie Issy" Czesława Miłosza / Henryk Sędziak. // Białostockie Archiwum Językowe. - Nr 4 (2004), s. 149-163
 646. "Zniewolony umysł" Czesława Miłosza i Kongres Wolności Kultury / Olga Glondys.// Zeszyty Literackie. - 2009, nr 1, s. 217-224
 647. "Zniewolony umysł" Czesława Miłosza jako rzecz godna naszej uwagi polonistycznej / Antoni Mackiewicz.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 2, s. 28-44
 648. "Zniewolony umysł" Miłosza jako dzieło literackie. Cz. 1 / Stefan Melkowski. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 2001, nr 5, s. 49-56
 649. "Zniewolony umysł" Miłosza jako dzieło literackie. Cz. 2 / Stefan Melkowski. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 2001, nr 7/9, s. 102-114
 650. Zwiastuny końca / Petar Bunjak. // Tygiel Kultury. - 2003, nr 7/9, s. 173-177 Analiza wiersza "Piosenka o końcu świata".
 651. "Zwrócony stale w tę samą stronę" / Aleksander Fiut ; rozm. przepr. Anna Węgrzyniak, Leszek Łysień. // Świat i Słowo. - 2006, nr 1, s. 15-29
 652. Żagarysta w listach do skamandryty : (o korespondencji Czesława Miłosza z Jarosławem Iwaszkiewiczem z lat 1930-1934) / Aleksander Fiut.//  Kwartalnik Artystyczny. - R. 15[14], nr 4 (2007), s. 15-31
 653. "Żeby dawać te rady, sam musiałem przejść ewolucję" : listy Czesława Miłosza do Krzysztofa Myszkowskiego. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 12, nr 3 (2005), s. 31-46
 654. Żywioł medytacyjny w liryce Czesława Miłosza / Wojciech Kudyba. // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 7-15
 655. Żywot w sobie sprzeczny / Paweł Lisicki. // Arcana. - 2002, nr 6, s. 34-42
 656. Źródła etyki Miłosza / Jan Potkański. // Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 1 (2005), s. 1-8
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce