Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Zarządzanie szkołą PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 01 sierpnia 2011

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 - 2011

I. Książki

 1. Analiza dostępnego oprogramowania wspomagającego zarządzanie jednostką oświatową w aspekcie oczekiwanych funkcjonalności systemu / Jan Polcyn. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica , 2008. - 92 s. : il. ; 21 cm
 2. Dylematy rozwoju edukacji w warunkach globalizacji / [red.] Daniel Fic. - Zielona Góra : University of Zielona Góra , 2008. - 278 s. : il. ; 24 cm
 3. Edukacja projakościowa : krok trzeci / red. nauk. Barbara Sujak-Cyrul. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego , 2008. - 309 s. : il. ; 24 cm
 4. Finansowanie i promocja działań pozalekcyjnych szkoły / Marek Mendel. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza , cop. 2007. - 19 s. ; 21 cm
 5. Jak zarządzać nieruchomością szkolną? / Stanisław Szelewa. - Warszawa : Municipium, cop. 2008. - 252 s. : il. ; 21 cm
 6. Jakość szkoły - jej planowanie i diagnoza / Klemens Stróżyński, Maria Groenwald, Dariusz Staszak ; pod red. Klemensa Stróżyńskiego. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie , 2000. - 202 s. : 3 il. ; 17 cm
 7. Kierowanie zmianą w szkole : nowy sposób myślenia i działania / Danuta Elsner ; współpr. Rudi Schollaert, Jane Jones, Peter Van de Moortel. - Warszawa : Wydawnictwa CODN , 2005. - 143 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
 8. Kultura organizacyjna szkoły / pod red. Ewy Augustyniak. - Kraków : AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. - 263, [1] s. : il. ; 24 cm
 9. Menedżer i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka ; [aut. Henryk Bednarczyk et al.]. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy , 2008. - 368 s. : il. ; 25 cm
 10. O jakości w zarządzaniu pracą szkoły : próba odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące doskonalenia jakości pracy szkoły / Maria Koszmider. - Łódź : "Annał" , 2000. - 96 s. : il. ; 21 cm
 11. O kierowaniu szkołą / Stanisław Nalaskowski. - Kraków : "Impuls" , 2001. - 183 s. ; 24 cm
 12. Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą / Michael Fullan ; przeł. Krzysztof Kruszewski. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2006. - 86, [2] s. : il. ; 24 cm
 13. Organizacja i zarządzanie oświatą : skrypt dla studentów Studiów Podyplomowych Organizacji i Zarządzania Oświatą : informator, syllabusy, materiały pomocnicze / pod red. Eugenii Karcz ; [oprac. programów Jan Cieślik et al.] ; Uniwersytet Opolski. Instytut Nauk Pedagogicznych. Zakład Pedagogiki Porównawczej i Kształcenia Podyplomowego. - Opole : Wydaw. UO , 2000. -129 s. ; 24 cm
 14. Podstawy teoretyczne i modele systemów zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB , 2005. - 256 s. : il. ; 24 cm
 15. Poradnik dyrektora szkoły : zarządzanie w praktyce / [red. merytoryczny Zygmunt Puchalski]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2011. - Skoroszyt (wiele liczb.) : il. ; 23 cm
 16. Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach edukacyjnych / red. nauk. Daniel Fic ; Uniwersytet Zielonogóski. Zielona Góra : Drukarnia Wydawnictwo ”Druk-Ar“, 2003. - 263 s. ; 25 cm
 17. Przywództwo w kształtowaniu warunków edukacji : materiały szkoleniowe / pod red. nauk. Joanny M. Michalak ; [aut. Christopher W. Day et al. ; tł. z jęz. ang. Olaf Krzemiński, Joanna M. Michalak]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. - 144, [1] s. ; 30 cm
 18. Przywództwo w szkole / pod red. nauk. Joanny M. Michalak ; [wstęp Joanny M. Michalak]. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2006. - 202, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
 19. Przywództwo w szkole / pod red. nauk. Joanny M. Michalak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007. - 202, [1] s. : il. ; 24 cm
 20. Psychologiczne problemy zarządzania oświatą : wybór zagadnień. Cz. 1 / Andrzej Tarnopolski. - Częstochowa : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 2002. - 115, [1] s. ; 21 cm
 21. Skuteczne zarządzanie współczesną szkołą / Czesław Plewka. - Szczecin : Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli , 2005. - 124 s. : il. ; 23 cm
 22. Szkoła a organ prowadzący / red. Krzysztof Gawroński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2008. - 381 s. ; 21 cm
 23. Szkoła w zmianie : zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski, Inetta Nowosad, Roman Uździcki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek , cop. 2009. - 248 s. : il. ; 23 cm
 24. Technologia informacyjna w usprawnianiu zarządzania szkołą : podręcznik z ćwiczeniami / Zygmunt Apiecionek ; pod red. Janusza Trawki ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Kolegium Zarządzania. -Katowice : AE. KZ , 2000. - 71, 33 s. : il. ; 25 cm
 25. Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Jana Kubiczka, Barbary Kutrowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - 436 s. : il. ; 23 cm
 26. Zarys teorii i praktyki organizacji i kierowania procesem dydaktyczno-wychowawczym / Henryk Budzeń ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - Radom : PR , 2001. - 205 s. ; 20 cm
 27. Zarządzanie kompetencjami w jednostkach oświaty : aspekty empiryczne i teoretyczne / Sylwia Domagalska. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2009. - 152 s. ; 24 cm
 28. Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie / Katarzyna Piwowar-Sulej. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska , 2009. - 203 s. : il. ; 21 cm
 29. Zarządzanie placówką oświatową / Krzysztof Gawroński, Arkadiusz Stefan. - Wyd. 2. -Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Wolters Kluwer Polska , 2006. - 335 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
 30. Zarządzanie placówką oświatową / Krzysztof Gawroński, Arkadiusz Stefan. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2008. - 351 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
 31. Zarządzanie placówką oświatową : organizacja, nadzór, narzędzia informatyczne, wzory dokumentów / Krzysztof Gawroński, Arkadiusz Stefan. - Kraków : "ABC" , 2005. - 317 s. : rys. ; 21 + CD-ROM
 32. Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno-praktyczne / Stefan Witek. -Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN , 2000. - 144 s. ; 21 cm
 33. Zarządzanie szkołą XXI wieku : perspektywa menedżerska / Izabela Bednarska-Wnuk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 183 s. : il. ; 21 cm
 34. Zarządzanie w placówce oświatowej : podręcznik dyrektora szkoły / Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce. - Ostrołęka : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej , 2009. - 239 s. : il. ; 24 cm

II. Artykuły z czasopism


 1. A może tak...? / Liliana Budkowska, Alicja Oleska. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 33-36 Programowanie rozwoju szkoły i wewnątrzszkolnego systemu jakości
 2. Aspekty zarządzania usługami oświatowymi / Joanna Żyra. // Pedagogika Pracy. - [Nr] 43, (2003), s. 111-119
 3. Autonomia szkół w Europie - strategia i działania / Magdalena Górowska-Fells. // Języki Obce w Szkole. - R. 52, nr 6 (2008), s. 293-299
 4. Awans nauczycieli jako mechanizm rozwoju szkoły : lekcja 2 rok szkolny 2007/2008 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, dod. s. 1-8
 5. Coachingowy styl kierowania / Jolanta Filipczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 18-22
 6. Czy Unia Europejska dąży do ujednolicenia systemów szkolnych? / Wiktor Rabczuk. // Zarządzanie i Edukacja. - 2001, nr 3, s. 91-104
 7. Decyzje : lekcja 2 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, dod. s. 2-8
 8. Demokratyczne zarządzanie szkołą / Mirosław Sielatycki. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 12-15
 9. Dlaczego warto oddać nadzór samorządom? / Jarosław Kordziński. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 39-40
 10. Dlaczego warto wdrażać ISO w szkole? / Dobrochna Sztajerska. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 26-27
 11. Dokumentowanie pracy szkoły / Janusz Szklarczyk. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 35-39
 12. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej / Ewa Skwarka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, dod. Poradnik Dyrektora, s. 11-15
 13. Dyrektor przejrzystej szkoły / Mirosław Sielatycki. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 25-28
 14. Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli / lekcja 9 rok szkolny 2007/2008 / Stefan Wlazło. -  ( Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły")  // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, dod. s. I-VIII
 15. Dyrektorze, dlaczego potrzebna Ci wizja? : problemy zarządzania w oświacie / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 9, s. 18-19
 16. Działalność dyrektora współczesnej szkoły a rola i funkcje doradztwa metodycznego / Mirosława Raczkowska-Lipińska. // Journal of Modern Science. - Y. 1, [nr] 1 (2005), s. 257-294
 17. Działanie w sytuacjach trudnych / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 10-12
 18. Edukacja widziana z dwóch perspektyw / Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 11-13
 19. Entuzjazm wobec zmiany / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 14-15
 20. Ewaluacja w szkole jako organizacji uczącej się / Eugenia Potulicka. // Rocznik Pedagogiczny. - T. 26, (2003), s. 93-101
 21. Innowacyjne zarządzanie szkołą / Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 2-24
 22. Inwestowanie, czy opisywanie? : co myślą studenci? / Antoni Jeżowski. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 49-51
 23. Jak być dobrym menedżerem w oświacie? / rozm. z Renatą Gut ; rozm. Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 28-29
 24. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach w szkole? / Lucyna Bojarska, Maciej Osuch. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 1-16
 25. Jak wybierać oprogramowanie do zarządzania szkołą / Alicja Gintowt. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, dod. s. 16,18,20,22
 26. Kadra w szkole jako organizacji uczącej się / Eugenia Potulicka. // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 8 (2006), s. 19-23
 27. Kierowanie a zarządzanie na przykładzie oświaty / Antoni Piędel. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. - 2005, nr 1 / 2006, nr 1, s. 179-185
 28. Kierowanie zespołem / Dorota Nowicka.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 62
 29. Kilka refleksji na temat doskonalenie szkoły / Bengt-Göte Freding ; tł. Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 24, 26 Referat z konferencji "Uczenie się i kierowanie w szkole”, Brugia
 30. Kompetencje dyrektorów a marketingowe zarządzanie placówkami edukacyjnymi / Mirosława Żurawska.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 21-28
 31. Kontrola zarządcza - to proste! / Elżbieta Linowska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 55-66
 32. Kontrola zarządcza: nowe - stare obowiązki dyrektora placówki oświatowej / Elżbieta Linowska.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 24-25
 33. Kreowanie wizerunku szkoły / Marek Kazimierowicz. // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 4 (2006), s. 25-28
 34. Kryzys w szkole - dwa scenariusze / Ewa Blankenstein. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 87-99
 35. Kształtowanie się systemu zarządzania oświatą w Polsce od XVIII do XX wieku : (zarys historyczny) / Stanisław Majewski. // Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 14, (2003), s. 169-205
 36. Lider WDN kreatorem sytuacji uczących w radzie pedagogicznej : lekcja 8 / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 55-60
 37. Likwidacja kuratoriów oświaty sposobem na usprawnienie zarządzania? / Jerzy Kotlęga. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 48-49
 38. Literatura z zakresu polityki edukacyjnej oraz zarządzania oświatą / Czesław Banach. // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 55-57
 39. Mam dość! : kto może pomóc dyrektorowi / Małgorzata Nowak. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 31-34
 40. Marketingowe zarządzanie szkołą - szansa na reformę polskiej oświaty? / Jan Fazlagić.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 14-15
 41. Menedżer oświaty / Lechosław Gawrecki. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 3-5
 42. Menedżer zarządzania jakością - warto czy nie warto? / Lidia Turska. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 40-41
 43. Mierzenie jakości - fakty i fikcje / Beata Safuta. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 6, s. 14-16
 44. Mierzenie jakości inaczej. Cz. 1 / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 34-38
 45. Mierzenie jakości inaczej. Cz. 2 / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 33-35
 46. Model kompetencji dyrektora szkoły / Mirosław Sielatycki. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 11-12,14-16
 47. Momenty krytyczne w procesie zmiany / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 16-18
 48. Motywowanie pracowników : lekcja 6 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska, Amir Fazlagić. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, dod. s. 1-8
 49. Motywowanie pracowników w organizacji opartej na wiedzy / Adam Wyrwa. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 38-39
 50. Motywująca rola dyrektora szkoły / Bożena Walczak. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 8-9
 51. Możliwości wykorzystania w szkole koncepcji zarządzania wiedzą / Iwona Krop. // Prometeusz. - R. 2, nr 4 (2005), s. 73-82
 52. Możliwości zastosowania metody 360° w oświacie / Jan Fazlagić. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 18, 21-22
 53. Nauczyciele na nowy wiek / Antoni Jeżowski. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 30-31
 54. Niesprawność w pracy dyrektorów szkół / Romuald Szczotkiewicz. // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 10, s. 23-25
 55. Nowa moda, czyli... Certyfikaty Jakości Edukacji / Roman Lorens. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 30-31
 56. Nowoczesne koncepcje zarządzania szkołą : lekcja 2/13 rok szkolny 2006/2007 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, dod. s. 1-8
 57. Nowoczesne zarządzanie a nadzór / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 8-9
 58. O nadzorze praktycznie niejako / Krzysztof Zajdel. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 17-18
 59. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 1 / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 29-32
 60. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 2 / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 29-31
 61. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 3 / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 33-35
 62. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 4 / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 33-34
 63. O niektórych terminach związanych z jakością. Cz. 5 / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 31-34
 64. Od sceptycyzmu do entuzjazmu - czyli byłam, zobaczyłam, nie zawiodłam się / Urszula Guja. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 69-70 Konferencja "Zarządzanie oświatą" w Krakowie
 65. Od WDN do szkoły jako uczącej się organizacji : lekcja 6 / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 29-35
 66. Od WDN do szkoły jako uczącej się organizacji : lekcja 7 / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 49-55
 67. Odmowa współpracy - tracisz ty, tracimy wszyscy : problemy zarządzania w oświacie / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 1, s. 3-5
 68. Odpoczywać z sensem : lekcja 11 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, dod. s. 1-8
 69. Organizacja narad w szkole / Jarosław Kordziński. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 8,10,12-13
 70. Planowanie rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum : (z badań własnych) / Maria Szymańska. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 8-11
 71. Polska szkoła jako organizacja ucząca się / Amir Fazlagić. // E-Mentor. - 2005, nr 3, s. 42-47
 72. Porażki dyrektorów szkół we wdrażaniu reformy / Kazimiera Atamańczuk. // Nowa Szkoła. - 2000, nr 7, s. 20-21
 73. Pracować z entuzjazmem : lekcja 9 rok szkolny 2005/2006 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, dod. s. 2-8
 74. Proces zarządzania personelem w szkołach i jego uwarunkowania / Katarzyna Piwowar-Sulej. //Współczesne Zarządzanie. - 2008, nr 3, s. 78-84
 75. Program rozwoju szkoły - zniesiony obowiązek czy istotna potrzeba? / Jolanta Bedner. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 25-26, 29
 76. Program zarządzania wiedzą dla polskiej szkoły / Amir Fazlagić. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s. 19-22
 77. "Promocyjna sprzedaż" szkoły / Marek Kazimierowicz.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 9, s. 23-29
 78. Public relations w zarządzaniu oświatą / Zdzisława Dacko. // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 9, s. 3-6
 79. Recepta na cud / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 50-51
 80. Refleksje na temat kierowania zmianą / Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 24-25 Doskonalenie jakości pracy szkoły
 81. Refleksje po zakończeniu pierwszego etapu realizacji programu Szkoła Zarządzająca Wiedzą / Magdalena Janowska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 20-25
 82. Rola kapitału społecznego w funkcjonowaniu nowoczesnej szkoły / Aneta Anna Wiktorzak. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 23-25
 83. Role dyrektora szkoły / Stefan Wlazło. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 14-16
 84. Role dyrektora szkoły w uczącej się zawodowej społeczności / Eric Verbiest ; tł. z ang. Danuta Elsner. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-14
 85. Samodzielny dyrektor - kompetencje zarządzającego we współczesnej szkole / Rafał Otręba, Jacek Szołtysek. // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 12-14
 86. Siedem zadań instytucji zarządzającej wiedzą : lekcja 3/14 rok szkolny 2006/2007 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, dod. s. 1-2, 7-8
 87. Skuteczne zarządzanie szkołą / Marek Kazimierowicz.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 30-33
 88. Społeczne organy kierowania szkołą / Iwona Zielińska. // Debiuty Naukowe WSHE. - T. 3, (2002), s. 93-116
 89. Standardy kierowania szkocką szkołą / Małgorzata Falkiewicz. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 6, s. 30-32
 90. Stres w pracy menedżera szkoły / Beata Bryś. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 36-38
 91. Styl pracy dyrektora szkoły XXI wieku / Joanna Łukasik. // Edukacja. -  2009, nr 2, s. 78-84
 92. Systemy zarządzania jakością w edukacji / Henryk Bednarczyk, Tomasz Sułkowski, Mirosław Żurek. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 4, s. 26-34
 93. Szkolenie menedżerskie w Hajfie / Tadeusz Sakowicz. // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 121-123 Problemy edukacji i wychowania w Izraelu
 94. Szkolny system jakości / Leszek Weichert. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 34-36
 95. Szkoła na kryzys / Ewa Blankenstein. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 21-27
 96. Szkoła w nowym modelu organizacji i zarządzania szkolnictwem / Inetta Nowosad. // Ruch Pedagogiczny. - R. 80, nr 1/2 (2009), s. 63-69
 97. „Śląska Szkoła Jakości” : certyfikat Śląskiego Kuratora Oświaty / Ewa Fiedziukiewicz, Maria Zmijewska-Mikoś. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 14-15
 98. Techniki zarządzania : lekcja 1 / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 30-33
 99. Tendencje zmian w systemie zarządzania oświatą w Polsce doby transformacji ustrojowej (1989-2004) / Stanisław Majewski. // Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 15 (2005), s. 125-139
 100. Teoria szkoły / Antoni Smołalski. // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3, s. 23-25
 101. Uspołecznienie zarządzania edukacją w Walii i w Polsce - porównanie / Małgorzata Lewandowska.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 27-30
 102. W dążeniu do doskonałości... / Kamila Mazurek. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 20-22
 103. Wiedza ukryta w zarządzaniu placówką oświatową / Jan A. Fazlagić.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 32-33
 104. „Wiosna Dyrektorów” czyli w poszukiwaniu jakości : wykład / Jan Potworowski. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 10-13
 105. Wizja dobrej szkoły / Małgorzata Nowak. // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 26-27
 106. Wizje organizacji i ich znaczenie w zarządzaniu szkołami / Marek Chorzewski. -  // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 20, t. 2 (2008), s. 35-41 Materiały z I Konferencji Naukowej "Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości", Szczecin.
 107. Właśnie nadszedł czas dla lepszych / Tadeusz Pomianek ; rozm. przepr. Tadeusz Polański. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 1, s. 68-71
 108. Wolny rynek w oświacie, czyli dlaczego dyrektor szkoły musi być menedżerem? / Lechosław Gawrecki. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 2, s. 13-15
 109. Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na funkcjonowanie szkół wiejskich / Anna Nowak. // Współczesne Zarządzanie. - 2005, nr 3, s. 90-98
 110. Współdziałanie dyrektora z radą pedagogiczną / Krzysztof Zajdel. // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s. 26
 111. Wykorzystanie komputera w zarządzaniu / Małgorzata Sarud. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 20-21
 112. Wykorzystanie metody Servqual do oceny jakości usług świadczonych przez szkołę / Radosław Wolniak, Wioletta Waśka. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 39 (2006), s. 55-78
 113. Zadania i organizacja pracy dyrektora placówki oświatowej / Andrzej Warmiński. // Zarządzanie i Edukacja. - Nr 64/65 (2009), s. 153-180
 114. Zakres autonomii i odpowiedzialności nauczycieli w Europie / Anna Smoczyńska. // Języki Obce w Szkole. - R. 52, nr 6 (2008), s. 289-293
 115. Zarządzanie jakością kształcenia w świetle integracji z Unią Europejską / Marzena Dymek. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002, nr 2, s. 49-57
 116. Zarządzanie konfliktem w organizacji / Urszula Pulińska. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika. - R. 1 (2007), s. 255-259
 117. Zarządzać na luzie : lekcja 3 rok szkolny 2008/2009 / Irena Dzierzgowska. -  ( Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły" )  // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. s. I-VI,VIII
 118. Zarządzanie jakością kształcenia w świetle integracji z Unią Europejską / Marzena Dymek. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002, nr 2, s. 49-57
 119. Zarządzanie konfliktem w organizacji / Urszula Pulińska. // Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika. - R. 1 (2007), s. 255-259
 120. Zarządzanie oświatą - z doświadczeń szkół amerykańskich / Stefania Szczurkowska. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 48-52
 121. Zarządzanie poprzez wartości w placówce oświatowej / Mariusz Dobijański. // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 4, (2001), s. 101-110
 122. Zarządzanie procesem zmian w organizacji / Tomasz Nazarenko. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 45-46
 123. Zarządzanie projektem autoewaluacji w szkole / Beata Owczarska. // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2004/2005, [nr] 1, s. 239-245
 124. Zarządzanie przez delegowanie uprawnień / Aleksander Wroński. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 3, s. 71-79
 125. Zarządzanie szkołą jako obiektem budowlanym : lekcja 7 rok szkolny 2007/2008 / Stanisław Szelewa. -  ( Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły")  // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, dod. s. I-VIII
 126. Zarządzanie szkołą poprzez budowanie zespołu / Marek Kazimierowicz. // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 1 (2005), s. 31-34
 127. Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym / Janusz Ziarko. // Państwo i Społeczeństwo. - R. 6, nr 3 (2006), s. 37-48
 128. Zarządzanie wiedzą w szkolnictwie-nowinka czy rzeczywistość? / Adam Wyrwa.// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 14-16
 129. Zarządzanie zmianą : lekcja 5 rok szkolny 2008/2009 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, dod. s. 1-8
 130. Zasady zarządzania jakością w pracy dyrektora szkoły / Maria Koszmider. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 9-11
 131. Zebrania z rodzicami / Irena Sierpowska-Glapiak. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 14-15
 132. Zmagania z zarządzaniem : z doświadczeń młodego dyrektora / Mirosław Siudyka. // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s. 19-20
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce