Logo strony BP w Ostrołęce
piątek, 23 lutego 2024
 
Reportaż polski PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 12 września 2011

REPORTAŻ POLSKI

Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 - 2011

I. Książki

 1. Afryka Kapuścińskiego / Ewa Chylak-Wińska. - Poznań : Sorus Wydawnictwo i Drukarnia, 2007. - 205, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm
 2. Antropologia punktów : rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego / Aleksandra Kunce. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego , 2008. - 318, [2] s., [4] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 22 cm
 3. Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego / Zbigniew Bauer. - Warszawa : "PAP" , 2001. - 216, [1] s. ; 20 cm
 4. Henryka Sienkiewicza sztuka reportażu podróżniczego / [oprac.] Lech Ludorowski. - Lublin : Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza. Zarząd Główny , 2001. - XXIX, 112 s. : il., faks., portr. ; 24 cm
 5. Jaka Ameryka? : polscy reportażyści dwudziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych / Magdalena Piechota ; [red. Maria Kopycińska-Lehun]. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2002. - 325 s. ; 24 cm
 6. O reportażu i reportażystach / Jan Pacławski. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej , 2005. - 191, [1] s. : err. ; 21 cm
 7. Prawdy ostateczne Ryszarda Kapuścińskiego / [Krzysztof Mroziewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Sensacje XX Wieku , cop. 2008. - 131, [1] s. : il. ; 21 cm
 8. Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku / pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana. - Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania : Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2005. - 247 s. ; 24 cm
 9. Reportaż - jak go napisać? : poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , cop. 2004. - 167 s. : fot. ; 24 cm
 10. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego : źródło poznania społeczeństw i kultur / Mariusz Dzięgielewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Socjologii Kultury. - Lublin : Wydawnictwo KUL , 2009. - 268 s. : il. ; 21 cm
 11. Reporterka : rozmowy z Hanną Krall / wybór, kompozycja, uzupełnienia oraz dokumentacja Jacek Antczak. - Warszawa : Rosner i Wspólnicy , 2007. - 167, [1] s. ; 20 cm
 12. Ryszard Kapuściński / [wstęp] Martin Pollack ; [Red. Elżbieta Kalinowska-Styczeń, Andreas Volk ; Übers. Martin Pollack]. - Kraków : Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000 , 2000. - 22, [2] s. : il. ; 15 cm
 13. Ryszard Kapuściński : portret dziennikarza i myśliciela / pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego [et al.] ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego , 2008. - 326 s. ; 24 cm
 14. Ryszard Kapuściński : próba portretu / red. nauk Marek Sokołowski. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP , 2008. - 192, [1] s. ; 21 cm
 15. Strategie autoprezentacyjne w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego / Beata Królikowska, Dariusz Rott. – Sosonowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010. - 112 s. : il. kolor. ; 21 cm
 16. Warmia i Mazury w reportażu polskim 1945-1980 : o tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń / Joanna Szydłowska. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , 2001. - 334, [1] s. ; 24 cm
 17. Wokół reportażu podróżniczego / pod red. Elżbiety Malinowskiej i Dariusza Rotta ; przy współpr. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy. - Katowice : Wydaw. UŚ , 2004. - 248, [4] s. : rys. ; 24 cm
 18. Wokół reportażu podróżniczego. T. 2 / pod red. Dariusza Rotta. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego , 2007. - 167, [1] s. ; 24 cm

II. Artykuły z czasopism


 1. A świat ciągle wrze : o Ryszardzie Kapuścińskim / Zbigniew Bauer. // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 44-50
 2. Arystokrata / Juliusz Kurkiewicz. // Zeszyty Literackie. - R. 25, nr 2 (2007), s. 158-162
 3. Budapeszt, koniec września 2006 / Anna Nasiłowska. // Odra. - R. 46, nr 12 (2006), s. 88-90
 4. Cena pracy / Anna Sekudewicz-Rączaszek, Anna Dudzińska. // Śląsk. - R. 10, nr 12 (2004), s. 34-38 Zapis reportażu radiowego nagrodzonego Prix Italia
 5. Czytanie świata : reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej / Krzysztof Koc. // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 50 (2007), s. 1-220
 6. Dekonstruowanie imperium : rosyjskie reportaże Ryszarda Kapuścińskiego / Aleksandra Chomiuk. // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 6, s. 147-156
 7. Dialog jest fundamentem kultury / Ryszard Kapuściński ; rozm. przepr. Wojciech Kass. // Topos. - R. 14, nr 1/2 (2006), s. 15-21
 8. Dydaktyzm reportaży socrealizmu / Barbara Bogołębska. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 10 (2008), s. 297-304
 9. Filozofia spotkania z Innym w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego / Krzysztof Koc. // Polonistyka. - [R.] 59, nr 6 (2006), s. 25-30
 10. Funkcje przywołań historii w reportażu o Warmii i Mazurach lat 80. : rzecz o działaczach miejscowego pochodzenia / Joanna Szydłowska. // Znad Pisy. - Nr 15 (2006), s. 229-245
 11. Głosy rodziny człowieczej czyli o sztuce pisarskiej Ryszarda Kapuścińskiego / Małgorzata Czermińska. // Akcent. - R. 28, nr 4 (2007), s. 66-73
 12. Gry (językowe i nie tylko), czyli co łączy Gombrowicza z Kapuścińskim? / Agata Wójtowicz-Stefańska. // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 25-33
 13. Hybrydyczne i "liryzowane" reportaże Stefana Żeromskiego / Andrzej Kaliszewski. -  Streszcz. ang. // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 52, nr 3/4 (2009), s. 121-141
 14. Instynkt i filozofia podróżowania w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego / Magdalena Horodecka. // Dekada Literacka. - R. 15, nr 6 (2005), s. 41-56
 15. Jak Białoruski Kwiatek z Ameryką się pasował / Michał Łuczewski. // Konteksty. - 2002, nr 1/2, s. 229-236 Cykl reportaży amerykańskich Melchiora Wańkowicza "W ślady Kolumba"
 16. Jak stworzyć radiowy reportaż - czyli etapy pracy nad tekstem audialnym / Kinga Klimczak.  // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 10 (2008), s. 341-356
 17. Język potoczny w reportażach "Polityki" : (na przykładzie rubryki "Na własne oczy") / Diana Gajc. // Roczniki Humanistyczne. - T. 56, z. 6 (2008), s. 49-62
 18. Językowy obraz Afrykanina / Aneta Wysocka. // Etnolingwistyka. - [Vol.] 14, (2002), s. 175-196 "Listy z Afryki" Henryka Sienkiewicza i "Heban" Ryszarda Kapuścińskiego.
 19. Kapuściński - krytyk późnej nowoczesności / Paweł Urbaniak. // Topos. - R. 14, nr 1/2 (2006), s. 61-69
 20. Kategoria odbiorcy w reportażu prasowym i jej wpływ na kształtowanie obrazu rzeczywistości / Agata Nabrdalik. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 10 (2008), s. 319-339
 21. Krytyka literacka dwudziestolecia międzywojennego o powieści reportażowej : rekonesans badawczy / Elżbieta Wróbel. // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Z. 8, (2001), s. 195-217
 22. Miasta australijskie w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego / Kazimiera Zdzisława Szymańska. // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne. - Z. 3, (2002), s. 317-325
 23. Miejsce Kapuścińskiego / Krystyna Strączek. // Znak. - R. 59, nr 2 (2007), s. 81-90
 24. Mistrz mojego rzemiosła : ankieta / Wojciech Jagielski, Wojciech Tochman, Jerzy Haszczyński. // Znak. - R. 59, nr 2 (2007), s. 91-100
 25. Moja przygoda z fotografią / Ryszard Kapuściński. // Topos. - R. 14, nr 1/2 (2006), s. 37-43
 26. „My jesteśmy jak przeklęci” : polska rzeczywistość w reportażach "Gazety Wyborczej" / Anita Frankowiak. // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. - Nr 2 (2006), s. 184-190
 27. Na Saharze czas się cofa / Olga Stanisławska ; rozm. przepr. Lech Mergler. // Polonistyka. - 2003, nr 2, s. 109-113 Na marginesie książki "Rondo de Gaulle'a".
 28. Narracja w "Cesarzu" Ryszarda Kapuścińskiego / Magdalena Horodecka. // Pamiętnik Literacki. - R. 98, z. 3 (2007), s. 21-45
 29. obiektywności w poznaniu reportażowym na przykładzie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego / Paweł Urbaniak. // Nowe Media, Nowe w Mediach. - Nr 3 (2007), s. 129-151
 30. poszukiwaniu prawdy - wojenne reportaże Waldemara Milewicza / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska. // Topos. - R. 14, nr 1/2 (2006), s. 71-76
 31. Obecność tematu warmińsko-mazurskiego w reportażu polskim lat osiemdziesiątych / Joanna Szydłowska. // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2002, nr 3, s. 421-440
 32. Ogólnopolska konferencja naukowa "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym" : Roskosz k. Białej Podlaskiej, 25-27 września 2003 / Jolanta Kępa-Mętrak. // Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 8 (2004), s. 265-267
 33. Olsztyn w reportażach polskich XIX i XX wieku / Joanna Szydłowska. // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - 2003, nr 2, s. 175-201
 34. Opisać Ryszarda Kapuścińskiego / Stefan Bratkowski, Andrzej Braun, Aleksander Hall, Krzysztof Karasek, Leszek Kołakowski, Hanna Krall, Jerzy Markuszewski, Jarosław Mikołajewski, Jacek Napiórkowski, Jarosław Abramow Newerly, Andrzej Stasiuk, Andrzej Strumiłło, Mariusz Szczygieł, Andrzej Wajda, Krzysztof Wojna ; oprac. Wojciech Kass. // Topos. - R. 14, nr 1/2 (2006), s. 49-59
 35. „Opisać we fragmentach” / Ryszard Kapuściński ; rozm. przepr. Grzegorz Kalinowski. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 13, nr 1 (2006), s. 33-52
 36. Pisarz wyjątkowy i niezbędny / Adam Daniel Rotfeld. // Znak. - R. 59, nr 4 (2007), s. 119-123
 37. Podróż jako czytanie świata : Ryszarda Kapuścińskiego wędrówki z Herodotem : skrót referatu / Dorota Kozicka. // Dekada Literacka. - R. 15, nr 6 (2005), s. 30-39
 38. Pogranicze - konkurs Radia Olsztyn / Mariusz Borsiak. // Borussia. - R. 14, nr 33/34 (2004), s. 245-247
 39. Pojęcie stosowności we współczesnym reportażu radiowym (na wybranych przykładach) / Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa. // Napis. - Ser. 10 (2004), s. 289-297 Materiały z konferencji "Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą... Formy i normy stosowności w literaturze okolicznościowej i użytkowej", Konstancin-Obory.
 40. Polacy i Żydzi we współczesnym reportażu radiowym / Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa.  // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 9 (2007), s. 379-391
 41. Polska przygoda z paleniem książek - śląski protest przeciwko reportażowi Ferdynanda Goetla / Krzysztof Polechoński. // Orbis Linguarum. - Vol. 30 (2006), s. 255-265 Publiczne spalenie w 1937 r. egzemplarzy podręcznika zawierającego tekst F. Goetla "Katowice"
 42. Polska szkoła reportażu / Mirosław Kostroń. // Przegląd Socjalistyczny. - 2009, nr 3, s. 28-32
 43. Polskie i afrykańskie historie przygodne : o początkach reportażu Ryszarda Kapuścińskiego : fragm. książki / Zygmunt Ziątek. // Pamiętnik Literacki. - R. 98, z. 3 (2007), s. 5-20
 44. Powrócić do Pińska... / Zygmunt Ziątek. // Odra. - R. 47, nr 3 (2007), s. 12-21
 45. Praca reportera wojennego na przykładzie prozy Wojciecha Tochmana / Renata Jochynek. // Świat i Słowo.- 2007, nr 2, s. 271-286 Materiały z sesji naukowej poświęconej pracy, Bielsko Biała.
 46. Pragmatyczno-stylistyczne perspektywy analizy reportażu / Agnieszka Mikołajczuk. // Poradnik Językowy. - 2009, z. 10, s. 43-63
 47. Projekt chrześcijańskiej Europy i jego stłumione znaczenia w szkicach Ksawerego Pruszyńskiego / Łukasz Pawłowski. // Przegląd Humanistyczny. - R. 50, nr 4 (2006), s. 27-39
 48. Przestrzeń moralna dyskursu kulturowego : o opisach Ryszarda Kapuścińskiego / Aleksandra Kunce. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze. - Nr 9 (2005), s. 126-134
 49. „Ree-shard Kah-poosh-chin-skee” : Kapuściński po angielsku / Beata Nowacka. // Pamiętnik Literacki. - R. 98, z. 3 (2007), s. 47-62
 50. Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku / Lidia Pokrzycka. // Studia Medioznawcze. - 2005, nr 1, s. 117-120 Sprawozdanie z konferencji w Rzeszowie
 51. Reportaż jako gatunek dziennikarski / Maciej Kledzik. // Media, Społeczeństwo, Kultura. - 2009, nr 1, s. 14-22
 52. Reportaż metafizyczny, czyli Wojciech Tochman o tajemnicy cierpienia / Krzysztof Koc. // Polonistyka. - [R.] 61, nr 7 (2008), s. 46-52
 53. Reportaż jako artystyczny gatunek radiowy / Irena Piłatowska. // Media, Społeczeństwo, Kultura. - 2009, nr 1, s. 30-39
 54. Reportaż radiowy jako gatunek publicystyczny / Katarzyna Bratoń.  // Media, Społeczeństwo, Kultura. - 2009, nr 1, s. 23-29
 55. Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym : sprawozdanie z konferencji naukowej, Roskosz k. Białej Podlaskiej, 25-27 września 2003 r. / Joanna Szydłowska. // Studia Medioznawcze. - 2003, nr 5, s. 211-218
 56. Reportaż w "Gazecie Kieleckiej" w dwudziestoleciu międzywojennym - próba analizy gatunku / Jolanta Kępa-Mętrak. // Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 8 (2004), s. 11-36
 57. Reportaż wokół pochodzenia, definicji i podziałów / Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 7, t. 2 (2005), s. 3-27
 58. Reporter i milczenie / Jerzy Jarzębski. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 13, nr 1 (2006), s. 53-62
 59. Retoryczność reportaży historycznych / Barbara Bogołębska. // Forum Artis Rhetoricae.- 2008, nr 3/4, s. 161-168 Cykl "Zdarzyło się dzisiaj" W. Kalickiego publikowany w dodatku do "Gazety Wyborczej". Materiały z konferencji "Retoryka i Historia", Warszawa.
 60. „Są znaki na ziemi...” Tadeusza Nowakowskiego reportaże papieskie / Krzysztof A. Dorosz. // Przegląd Powszechny. - 2004, nr 1, s. 101-110
 61. Skandal literacki w Katowicach : o pewnym reportażu Ferdynanda Goetla / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. // Śląsk. - R. 10, nr 11 (2004), s. 39-40
 62. "Spójrzmy prawdzie w oczy" : reportaż literacki i film dokumentalny w latach 1960-1990 / Marta Marczuk. // Borussia. - Nr 42 ([2008]), s. 124-138
 63. Starożytności słowiańskie : o reportażach archeologicznych Pawła Jasienicy z lat 1952-1962 / Jarosław Bytner. // Slavia Occidentalis. - T. 59, (2002), s. 101-107
 64. „Stosowny sam w sobie” - czyli rzecz o reportażu radiowym / Kinga Klimczak. // Napis. - Ser. 10 (2004), s. 299-306 Materiały z konferencji "Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą... Formy i normy stosowności w literaturze okolicznościowej i użytkowej", Konstancin-Obory
 65. „Sztuka faktu”, czyli życie ciekawsze niż najciekawsza powieść / Maciej M. Sokołowski. // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. - Nr 2 (2006), s. 191-205
 66. Sztuka reportażu radiowego - mikrokosmos dźwięków / Joanna Sikorzanka. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 7, t. 2 (2005), s. 29-37
 67. Świat nie jest wynajętym mieszkaniem : Ryszarda Kapuścińskiego refleksja nad globalizującym się światem / Dagmara Margiela. // Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. - Nr 3 (2005), s. 73-91
 68. Świat w ruchu : opowieść Przemysława Czaplińskiego o Ryszardzie Kapuścińskim. // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 51-54
 69. Tatry Słowackie w reportażu Gustawa Morcinka / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. // Kwartalnik Opolski. - R. 51, nr 1 (2005), s. 113-120
 70. To coś na dnie plecaka / Michał Godzic. // Znak. - R. 59, nr 3 (2007), s. 187-189
 71. Tragarz śmierci : autentyczna rozmowa nocą / Tomasz Strączek. // Wyspa. - 2007, nr 2, s. 52-63
 72. W labiryncie kultur / Ryszard Kapuściński ; rozm. przepr. Dominik Ciołek, Wacław Oszajca. // Przegląd Powszechny. - R. 121, nr 12 (2004), s. 403-418
 73. W pogoni za znikającym punktem : o świecie poetyckim Ryszarda Kapuścińskiego / Janusz Kryszak. // Kwartalnik Artystyczny. - R. 13, nr 1 (2006), s. 63-72
 74. W poszukiwaniu norm translatorycznych : Kapuściński tłumaczony w Meksyku i w Hiszpanii / Hanna Stochniałek. // Ameryka Łacińska. - R. 13, nr 2 (2005), s. 116-122
 75. "Ważniejsze są dla mnie reportaże niż nawet najbardziej sensacyjne korespondencje depeszowe" - rozmowa z Wojciechem Jagielskim o jego reportażach wojennych / rozm. przepr. Zbigniew Bednarek. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 11 (2008), s. 331-348
 76. Werdykt był jednogłośny / Anna Sekudewicz-Rączaszek, Anna Dudzińska ; rozm. przepr. Bogdan Widera. // Śląsk. - R. 10, nr 12 (2004), s. 32-33 Nagroda Prix Italia za reportaż radiowy "Cena pracy"
 77. Wersyfikacja reportażu / Witold Sadowski. // Teksty Drugie. - 2005, nr 5, s. 82-99
 78. Wizerunek Kuby we współczesnych polskich reportażach podróżniczych : (Jerzy Adamuszek, Beata Pawlikowska, Agnieszka Buda-Rodriguez) / Bartłomiej Jagłowski, Dariusz Rott. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2010. - 107 s. : il. ; 21 cm
 79. Wokół reportażu podróżniczego. T. 2 / pod red. Dariusza Rotta. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - 167, [1] s. ; 24 cm
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce