Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
sobota, 05 listopada 2011

DZIECKO O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W SZKOLE

Zestawienie bibliograficzne za lata 2000-2011

Książki


 

 1. Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej ; [aut. Joanna Głodkowska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej , 2010. - 308 s. : il. ; 24 cm
 2. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego i Marzenny Zaorskiej. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit" , 2000. - 222 s. : il. ; 24cm
 3. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej , 2005. - 478, [2] s. : il. ; 24 cm
 4. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym", która odbyła się w 2003 r.
 5. Integracja dzieci o specjalnych potrzebach : wybrane zagadnienia etyczne /red. Gavin Fairbairn, Susan Fairbairn ; [tł. Anna Fus, Wojciech Tabisz]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej , 2000. - 232 s. ; 24 cm
 6. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2006. - 199 s. : il. ; 24 cm
 7. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2009. - 196 s. : il. ; 24 cm
 8. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki. - Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2010. - 196 s. : il. ; 24 cm
 9. Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O'Regan ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber , 2005. - 98 s. ; 21 cm
 10. Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : opracowanie metodyczne dla nauczycieli / Richard Byers, Richard Rose ; [tł. tekstu na jęz. pol. Michał Kamionka ; przygot. wersji w jęz. pol. Joanna Głodkowska, Stefan Przybylski]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw, 2002. - 140 s. : il. ; 24 cm
 11. Komputerowe wspomaganie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Izabela Bieńkowska. - Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda , 2008. - 123 s. : il. ; 23 cm + + dysk optyczny (CD-ROM)
 12. Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP , 2002. - 154, [2] s. : il. ; 24 cm
 13. Materiały z konferencji "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a egzaminy zewnętrzne" : Katowice, 16 listopada 2000 r./ zebrała i oprac. Małgorzata Spendel. - Katowice : "Metis" , 2001. - 59, [5] s. ; 22 cm
 14. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego , 2008. - 207, [1] s. : il. kolor., err. ; 24 cm
 15. O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego , 2008. - 641 s. : il. ; 24 cm
 16. Poziom osiągnięć  szkolnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na etapie gimnazjum a forma organizacyjna kształcenia / Iwona Chrzanowska. – Łódź : Wydaw. UŁ , 2004. - 501 s. : rys., wykr. ; 24 cm
 17. Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji / red. nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2010. - 168 s. : il. ; 25 cm
 18. Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju / Janina Wyczesany, Zenon Gajdzica. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2006. - 203, [3] s. : il. ; 24 cm
 19. Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : wskazówki dla nauczycieli / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw. , 2001. - 39 s. ; 25 cm
 20. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2001. - 234 s. ; 24 cm
 21. Wybrane aspekty nauczania matematyki uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Grażyna Rygał ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza , 2008. - 98 s. : il. kolor. ; 24 cm
 22. Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza J. Zabłockiego i Wojciecha Brejnaka. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne , 2004. - 151 s. ; 24 cm
 23. Wychowanie dzieci upośledzonych umysłowo w ośrodkach specjalnych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Domareckiej-Malinowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie , 2001. - 215, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm
 24. Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów a przygotowanie do  użytecznego życia / pod red. Jana Pańczyka. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , 2008. - 181 s. : il. ; 24 cm
Artykuły z czasopism

 1. Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jacek Maciej Kwapisz. // Szkoła Specjalna. - T. 67, nr 1 (2006), s. 3-14
 2. Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegania wzrokowego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Joanna Przybyszewska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 368-374
 3. Dostosowywanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb    edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb.//  Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s. 3-9
 4. Dyskusja na temat zmian w systemie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad  dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / oprac. Alina Smyczek.Fragm. // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 8,10-12
 5. Działalność pozalekcyjna szansą reintegracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jan A. Malinowski, Katarzyna Brożek, Anna Gużyńska, Piotr Szcześniewski. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 39-40 Konferencja naukowa "Miejsce zajęć pozalekcyjnych, programów profilaktycznych i turnusów rehabilitacyjnych w stwarzaniu równych szans uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".
 6. Dzieci o specjalnych potrzebach / Elżbieta Bielak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 9, s. 547
 7. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu / Marta  Bogdanowicz. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5, s. 259-263
 8. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 48-50
 9. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej / Anna Bijak. // Gospodarka Regionalna i Turystyka. - 2005, z.  1, s. 145-150
 10. Dziecko ze specjalnymi potrzebami w opiece zastępczej / Beata Gumienny. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 50, nr 9 (2010), s. 19-22
 11. Edukacja informatyczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych /    Elžbieta Paliczuk. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 1, s. 42-46
 12. Edukacja polonistyczna ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej / Katarzyna Pałaszewska. // Gospodarka Regionalna i Turystyka. - 2005, z. 1, s. 109-116
 13. Egzamin gimnazjalny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Tadeusz Mosiek. // Forum Humanistów. - 2001, nr 1, s. 19-22
 14. Egzamin gimnazjalny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Teresa Chrostowska. //  Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 72-76
 15. Integracja dzieci o specjalnych potrzebach w kształceniu zintegrowanym / Anna Tomaszewska.// Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s.30-31
 16. Integracja społeczna uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w  kontekście nauczania języków obcych / Olga Zamecka-Zalas, Anna Janikowska. // Poliglota. - 2008, nr 1, s. 14-21
 17. Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? / Maria Czudek. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 17-18
 18. Komputeryzacja czy niski poziom wiedzy i świadomości rodziców stanowi zagrożenie dla duchowego i społecznego rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych? : (spostrzeżenia i refleksje) / Elżbieta M. Minczakiewicz.// Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 106-111
 19. Kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie  wiejskich szkół woj. lubelskiego / Agnieszka Lewicka. // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 22, (2002), s. 161-169
 20. Kształcenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Ewa Syrek, Magdalena Kamińska. // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - [T.] 7 (2005), s. 47-63
 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja uczniów ze specjalnymi  potrzebami" : Ostrawa, 30 stycznia 2007 / Bernadeta Szczupał, Mariola Wolan-Nowakowska. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2008,  nr 1, s. 128-130
 22. Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Jurek. // Języki Obce w  Szkole. - 2003, nr 5, s. 177-179
 23. Nauczanie języków obcych w publicznych szkołach specjalnych dla uczniów niepełnosprawnych / Grażyna Kornet.// Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 2, s. 52-55
 24. Nauczyciel wobec dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - w opiniach studentów studiów pedagogicznych / Ewa Bartuś. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. - T. 4, cz. 2 (2005), s. 839-853
 25. O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 20-26
 26. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współpraca z rodzicami w procesie  udzielania pomocy pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej - možliwości i ograniczenia" : Warszawa, 15 stycznia 2010 / Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna. // Szkoĺa Specjalna. - T. 71, nr 2 (2010), s. 153-155  
 27. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych : (o współpracy między szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną) / Ewa Materka. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 27-30
 28. Planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Bożena Świderska.// Meritum. - 2006, nr 1 (1), s. 28-30
 29. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w fińskim systemie nauczania / Mirosława Suchocka.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 28-32
 30. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w bibliotece szkolnej / Edward Grott. // Studia Ecologiae et Bioethicae. - T. 3 (2005), s.      451-455
 31. Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Mirosława Suchocka.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 79-81
 32. Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych / Leszek Ploch.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 92-99
 33. Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych / Magda Szul.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 8-9
 34. System kształcenia specjalnego w Polsce - segregacyjność uczniów ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Elżbieta Gozdowska. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 4-6,8-14     
 35. System kształcenia specjalnego w Polsce - segregacyjność uczniów ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Elżbieta Gozdowska. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 4-6,8-14     
 36. Świetlica szkolna środowiskiem wspomagającym rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z rodzin z problemem alkoholowym / Anna  Dolata. // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 20-22
 37. Technologie informatyczne w rewalidacji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Tomasz Bobrowski.  // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 8, nr 1 (2008), s. 75-94
 38. Uczeń niepełnosprawny i kszałcenie nauczycieli w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej / Laura Jurga. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 49-51
 39. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Wojciech Tański. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 14
 40. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej / Barbara Skałbania. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Puĺaskiego. - 2005, nr 1/2, s. 147-154
 41. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy : II Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych / Agnieszka Czachorowska, Joanna Hoffmann.// Świetlica w Szkole. - 2010, nr 4, s. 9-10
 42. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej / Dariusz Dziuba. // Auxilium Sociale. - 2002, nr 1, s. 35-57
 43. W jaki sposób można wyrównywać szanse dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Bożena Wróbel. // Forum Humanistów. - 2001, nr 1, s. 31-34
 44. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zreformowanej szkole / Wanda Zych. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. - Z. 13 (2004), s. 199-203
 45. Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Maria Brudnik.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 13-15
 46. Wybrane elementy organizacyjno-prawne edukacji zawodowej młodzieży ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Ziętek. // Problemy  Profesjologii. - 2006, nr 1, s. 115-126
 47. Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów w świetle Raportu OECD / Anna Zamkowska. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2005, nr 1/2, s. 35-46
Strony WWW

 1. Dziecko specjalnej troski w podstawowej szkole integracyjnej : regulacje prawne / Ewa Zarachowicz. – Warszawa, 2002 [on-line] [Dostęp  31.10.2011] Dostępny w World Wide Web:  http://www.sp236gim61.neostrada.pl/publikacje/dziecko.htm
 2. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / oprac. Elżbieta Gauda [on-line] [Dostęp  31.10.2011] Dostępny w World Wide soswkozicedolne.republika.pl/publikacja5.doc
 3. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : założenia projektowanych zmian : informator / MEN. – Warszawa, 2010 [on-line] [Dostęp  31.10.2011]Dostępny w World Wide http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/Reforma_edukacji/3.pdf    
 4. Dziecko ze specjalnymi potrzebami w edukacji integracyjnej / Aleksandra Pietkiewicz 2009 [on-line] [Dostęp  31.10.2011] Dostępny w World Wide http://literka.pl/3/36373/dziecko_ze_specjalnymi_potrzebami_w_edukacji_w_klasie_integracyjnej   
 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosława Pleskot [on-line] [Dostęp  31.10.2011] Dostępny w World Wide http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/aktualnosci/art,44,organizacja-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-dla-dzieci-ze-specjalnymi-potrzeba
 6. Specjalne potrzeby edukacyjne. – Ośrodek Rozwoju Edukacji [on-line] [Dostęp  31.10.2011] Dostępny w World Wide http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=543&Itemid=1084

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce