Logo strony BP w Ostrołęce
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
 
Serwis prasowy 3/2011 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
sobota, 01 października 2011
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 3/2011
Często zastanawiamy się nad swoimi uczuciami czy nad przyczynami postępowania innych ludzi. W odnajdywaniu odpowiedzi na takie pytania pomocą może służyć magazyn psychologiczny „Charaktery”. W październikowym numerze tematem przewodnim jest wstyd.” Dobry wstyd – za codzienne grzeszki – jest jak osobisty ochroniar i trener. Skłania do doskonalenia się, stoi na straży zasad. Ale jest też wstyd, który niczym cień kładzie się na nasze życie. Wstyd z tego, kim jesteśmy. On sprawia, że chcemy zniknąć, zapaść się pod ziemię. I tak się dzieje: ze wstydu coraz nas mniej, coraz mniej życia w nas. Jak uwolnić się od toksycznego wstydu?” 1. Autorka artykułu Magdy Brzezińskiej stwierdza, że dobry wstyd chroni relacje z innymi. Psychologowie uważają, że wstyd może unicestwić : bliskość, szczerość i godność.
Zbigniew Nęcki w rozmowie z Magdą Brzezińską deklaruje” „Głoszę pochwałę ludzi wstydliwych. Według mnie wstydliwość jest dowodem autorefleksji i taktu. Zdrowy wstyd chroni nas samych i innych” 2. Zbigniew Nęcki twierdzi, że nie trzeba bronić się przed wstydem. Są sytuacje, w których poczucie wstydu jest potwierdzeniem naszego systemu moralnego i samooceny. Według psychologa „wstyd jest przejawem wrażliwości” 3.
Dariusz Doliński porusza w swoim artykule zagadnienia związane z oddziaływaniem reklamy 4. Autor przytacza wyniki eksperymentu, który wykazał, że większość Polaków sądzi, że na nich reklama działa słabiej niż na przeciętnego konsumenta. Znajduje to uzasadnienie w psychologii. Jednym z powodów iluzorycznego przekonania o nie uleganiu reklamie jest podtrzymywanie pozytywnej samooceny. Wierzymy, że jesteśmy od innych inteligentniejsi i sami podejmujemy decyzje jaki rodzaj produktów kupujemy. Wierzymy, że nie ulegamy reklamie, bo jesteśmy rozsądni i wartościowi. Zbigniew Doliński uzasadnia, że jesteśmy w błędzie i stwierdza, że „reklama działa, choć wierzymy, że na nas nie” 5.
W nr 10/2011 „Charakterów” przeczytamy m.in. o tym, co kupujemy za pieniądze, o paranoi politycznej, o autentycznej asertywności i uzależnieniu od Internetu 6.
Zachęcam również do lektury kwartalnika „Psychologia w Szkole”. W numerze 3/2011 Katarzyna Hamer w artykule pt. „Kłamstwo niejedno ma imię” wyjaśnia dlaczego ludzie kłamią i jakie czynniki tą skłonność nasilają. Autorka przytacza wyniki badania, mającego na celu sprawdzenie najczęstszych powodów, dla których polscy uczniowie kłamią 7.
Katarzyna Adamska w swoim artykule pt. Rozmowa jako forma edukacji” uzasadnia, że rozmowa z uczniem może wychowywać 8. Anna M. Ziółkowska opisuje procedurę „wzajemnego uczenia się” opracowaną przez amerykańską pedagog A.S.Palinscar 9. „Istotą tej procedury jest dyskusja między nauczycielem a uczniami na temat tekstu, podzielonego na fragmenty w taki sposób, aby przy każdym z nich możliwe było wykorzystanie czterech strategii: przewidywania, stawiania pytań, wyjaśniania i podsumowania” 10.Wzajemne uczenie się ułatwia nauczycielowi poznanie poziomu zdolności każdego ucznia w pracy z tekstem.
W numerze 3/2011 „Psychologii w Szkole” przeczytamy również jak sobie radzić z aroganckim uczniem, o stresie uczniów wywołanym kontaktami z nauczycielami i o komunikacji niewerbalnej w klasie szkolnej 11.
 

1 Brzezińska Magda. :  W cieniu wstydu. Charaktery.- 2011, nr 10, s. 15-21
2 Nęcki Zbigniew.:  Bezwstydna gra. Rozm przepr. Magda Brzezińska. Charaktery.- 2011, nr 10, s. 22-25
3 Tamże, s. 25
4 Doliński Dariusz.: Na mnie reklama nie działa. Charaktery.- 2011, nr 10, s. 40-43
5 Tamże, s. 42
6 Zaleśkiewicz Tomasz.: kupujemy za pieniądze. Charaktery.- 2011, nr 10, s. 44-46; Dymkowski Maciej : W kręgu paranoi politycznej. Tamże, s. 58-61 ; Goryniak Martyna : Autentycznie asertywni. Tamże, s. 80-83 ; Lelonek-Kuleta Bernadeta : Wirtualne nałogi. Tamże, s. 84-87
7 Hamer Katarzyna.: Kłamstwo niejedno ma imię.- Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 14-24
8 Adamska Krystyna.: Rozmowa jako forma edukacji.- Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 25-30
9 Ziółkowska Anna M. .: Przeczytaj, zrozum – na pewno zapamiętasz.- Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 59-69
10 Tamże, s. 60-61
11 Kołodziejczyk Jakub.: W sytuacjach konfrontacji.- Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 83-91 ; Janowska Janina : Nauczyciel może pomóc. Tamże, s. 31-34 ; Sikorski Wiesław : Zachowania niewerbalne w klasie szkolnej. Tamże, s. 113-119
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce