Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Edukacja domowa PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
sobota, 10 grudnia 2011

EDUKACJA DOMOWA

Zestawienie bibliograficzne

I. Książki


 1. Dziecko w kontekstach edukacyjnych / pod red. Bożeny Grzeszkiewicz. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski , 2010. - 364 s. ; 21 cm
 2. Edukacja domowa : społeczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły / Marek Budajczak. - Poznań : "Rys-Studio", 2002. - 224 s. ; 21 cm
 3. Edukacja domowa w Polsce : teoria i praktyka / red. Marzena i Paweł Zakrzewscy. - Warszawa : [Marzena Zakrzewska] : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2009. - 493, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm
 4. Edukacja domowa w wybranych krajach na początku XXI wieku / Elżbieta Marek.//  W: Dziecko w kontekstach edukacyjnych / Red. Bożena Grzeszkiewicz. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2010. -  364 s. ; 21 cm, s.49-76
 5. Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku : zbiór studiów / pod red. Krzysztofa Jakubiaka i Adama Winiarza. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego , 2004. - 368 s. : il. ; 24 cm
 6. Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie XIX i początkach XX wieku : zapatrywania teoretyczne i praktyka / Monika Nawrot-Borowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , 2011. - 574 s. : il. ; 24 cm
 7. Zamiast edukacji : warunki do uczenia się przez działanie / John Holt ; przekł. z jęz. ang. Dorota Konowrocka ; wprow. do wyd. pol. Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007. - 300 s. ; 25 cm
 8. Źródła do dziejów nauczania domowego dzieci polskich w XIX i początku XX wieku : z bibliografią adnotowaną pamiętników i wyborem literatury  pedagogicznej/ pod red. Krzysztofa Jakubiaka [et al.]. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , 2005. - 374 s. : il. ; 24 cm

II. Artykuły z czasopism


 

 1. Charakterystyka zbiorowości nauczycieli domowych w Królestwie Polskim w świetle literatury wspomnieniowej i pamiętnikarstwa / Grażyna Karłowska, Monika Nawrot. // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. – 2004, Z. 23, s. 65-94
 2. Co z edukacją domową w XXI wieku? / Julian P. Sawiński. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 26-29
 3. Duchowni katoliccy w roli prywatnych nauczycieli i wychowawców na dworze Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku / Karolina Stojek-Sawicka. // Rozprawy z Dziejów Oświaty. – 2006, T. 45, s. 209-229
 4. Działalność Towarzystwa Jezusowego na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego a wychowanie domowe rodzin magnackich w I połowie XIX w. w świetle dokumentów rękopiśmiennych TJ i rodziny Tyszkiewiczów / Ewa Semenowicz.// Studia Bobolanum. - 2010, [t.] 1, s. 139-157
 5. Edukacja domowa nie jest absurdem / Zbigniew Marciniak ; rozm. przepr. Beata Igielska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, , nr 10, s. 7-10
 6. Edukacja domowa w Polsce - dokonania i wyzwania / Marek Budajczak. // Ethos. – 2006, nr 3, s. 186-196
 7. Edukacja domowa w USA / Steven Wallett. Tł. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 48-54
 8. Edukacja Johna Stuarta Milla w świetle współczesnych mu kontrowersji i praktyk edukacyjnych / Emma Harris. // Przegląd Filozoficzny. – 2006,  nr 4, s. 109-125 Edukacja domowa  w 19. Wielkiej Brytanii.
 9. Home schooling (nauczanie domowe) - szansa czy zagrożenie? / Imelda Chłodna. // Cywilizacja. – 2009, Nr 30, s. 118-127
 10. Homeschoolersi / Tomasz Włodek. // W Drodze. - 2003, [nr] 10, s. 47-55 System nauczania domowego w Stanach Zjednoczonych
 11. Korepetytor w nauczaniu domowym na ziemiach polskich w dobie zaborów / Monika Nawrot. // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2007, nr 1, s. 105-130
 12. Konferencja "Nauczanie domowe dzieci na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku : zapatrywania teoretyczne i praktyka" : Pieczyska, 18-19 września 2003 / Grażyna Karłowska. // Acta Elbingensia. – 2004, T. 2, s. 541-543
 13. Kształcenie domowe jako jeden z nowoczesnych modeli dzisiejszej edukacji / Jiri Prokop. // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. – 2007, R. 3, s. 53-61  Edukacja domowa w Czechach.
 14. Kształcenie indywidualne dziecka w okresie wczesnoszkolnym / Anna Luty. // Gospodarka Regionalna i Turystyka. - 2005, z. 1, s. 117-124
 15. Nauczanie przez rodziców - próba oceny / Krzysztof Zajdel. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 11-13
 16. Nauczyciele domowi dzieci ziemiaństwa polskiego w XIX wieku / Krystyna Wróbel-Lipowa. // Wiadomości Historyczne. – 2007, nr 5, s. 11-26
 17. Nauczyciele domowi na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. / Teresa Jaroszuk. // Łódzkie Studia Pedagogiczne. – 2007, [T.] 1, s. 63-74
 18. Nauka domowa uczniów : uwagi kierowane do kandydatów na nauczycieli / Anna Łukawska // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 11-18
 19. Nauka w domu / Sally Thomas ; tł. z ang. Małgorzata Szudrowicz-Garstka. // First Things. – 2003,  Nr 3, s. 70-72
 20. Metody nauczania domowego w rodzinie polskiej w zaborze rosyjskim w XIX i na początku XX wieku / Grażyna Karłowska, Monika Nawrot. // Acta Elbingensia. – 2004, T. 2, s. 119-133
 21. Rola rodziny i nauczania domowego w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków  na terenie zaboru rosyjskiego w drugiej połowie XIX wieku i w początkach wieku XX w świetle pamiętnikarstwa : (Bydgoszcz 2002, s. 323) / Monika Nawrot.  // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia. – 2005, [Nr] 1, s. 177-183
 22. Uwaga na entuzjazm / Anna Wiewior. // W Drodze. - 2003, [nr] 11, s. 50-54
 23. "Wolność w edukacji" wobec różnych form jej realizowania / Marek Budajczak. //  Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2003, nr 1, s. 147-168
 24. Wychowanie domowe dziewcząt w świetle poglądów publicystów pierwszej połowy XIX wieku w Królestwie Polskim : (rola i zadania matki w domowym wychowaniu córek) / Małgorzata Stawiak-Ososińska. // Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. -2003, T. 14, s. 285-300
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce