Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Janusz Korczak PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
sobota, 10 grudnia 2011

Image

JANUSZ KORCZAK

Właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor (ur. 22 lipca 1878 lub 1879 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w Treblince) – polski pedagog, publicysta, pisarz, lekarz, działacz społeczny żydowskiego pochodzenia.

Bibliografia przedmiotowa

Książki


 1. Aby nie uległo zapomnieniu : rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92 / Ida Merżan. - Warszawa : "Nasza Księgarnia" , 1987. - 137, [3] s., [8] s. tabl. : 2 faks., fot., 4 pl. ; 21 cm
 2. Aktualność idei Janusza Korczaka : praca zbiorowa / pod red. Teresy Wróblewskiej. - Koszalin : Horyzont ; Piotrków Trybunalski : nakł. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Wydział Zamiejscowy, 1993. - 272, [5] s. : il. ; 21 cm
 3. Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka : aktualność doświadczeń korczakowskich w pracy współczesnych domów dziecka / Bożena Matyjas. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego , 1996. - 232 s. ; 21 cm
 4. Dom na Krochmalnej na łamach "Małego Przeglądu" / [wybór i oprac. Marta Ciesielska]. - Warszawa : "Ezop" , 1997. - 127, [1] s. ; 21 cm
 5. Dzieci doktora Korczaka / Israel Zyngman [nazwa], (Stasiek [pseud.]). - Warszawa : "Nasza Księgarnia" , 1989. - 229, [3] s. ; 17 cm
 6. Dzieci - miłość moja, duma moja, troska moja / Ida Merżan ; wybór Marta Ciesielska, Olga Kierczyńska ; [przedm. Kazimierz Koźniewski] ; Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum. - Warszawa : "Ezop", 2002. - 278 s., XXXII s. tabl. : il. ; 21 cm
 7. Gdy nadchodził kres ... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1996. - 182, [2] s., [8] s. tabl. : faks., 1 fot., 2 portr., 1 rys. ; 20 cm
 8. Idee pedagogiczne Janusza Korczaka a poszukiwania innowacyjne w różnych krajach : materiały z międzynarodowej narady ekspertów / Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Spuścizny Pedagogicznej Janusza Korczaka ; red. nauk. Aleksander Lewin; oprac. mater. Daniela Rusakowska. - Warszawa : IBP , 1985. - 287, [1] s. : 2 rys. ; 19 cm
 9. Janusz Korczak / Marek Jaworski ; [posłowie Stefan Wołoszyn]. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Interpress, 1977. - 204, [4] s., [12] k. tabl. : il. portr. ; 17 cm
 10. Janusz Korczak / [oprac. Sabina Malinowska et al.] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. - [S.l. : s.n., 1992]. - 36 s. : il. ; 21 cm
 11. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz - Olczakowa. - Wyd. 5. - Warszawa : Czytelnik, 1978. - 277, [3]., 5 k. tabl. : il. portr. ; 21 cm
 12. Janusz Korczak / Alicja Szlązakowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. - 142, [1] s. : il. ; 20 x 21 cm Bibliogr. prac. J. Korczaka.
 13. Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) : [1878 (1879?) - 1942] : (zestaw bibliograficzny) / oprac. Maciej Dynkowski ; Dział Informacji i Bibliografii . - Łódź : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego , 1993. - 21 s. ; 21 cm
 14. Janusz Korczak 1878-1942 : materiały bibliograficzne / [wybór i oprac. Jadwiga Bieńkowska] ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego. - Wrocław : WiMBP, 1978. - 17, [1] s. ; 20 cm
 15. Janusz Korczak a szkoła [i. e. o szkole] : poglądy, oceny, doświadczenia / Daniela Rusakowska ; Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakład Systemów Wychowawczych. - Warszawa : IBP. MEN , 1989. - 162 s. ; 21 cm
 16. Janusz Korczak dzisiaj / Janusz Tarnowski. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej , 1990. - 241, [1] s., [20] s. tabl. : 1 faks., fot., portr. ; 21 cm
 17. Janusz Korczak i jego dokonania / Marian Jakubowski ; wstępem poprzedziła Jadwiga Bińczycka ; posłowiem opatrzył Stanisław Podobiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP , 1996. - [8], VI, [2], 264, [29 s. : 1 fot. ; 20 cm Praca przygot. na Międzynarodową Konferencję Korczakowską "Kształcenie nauczycieli a współczesne problemy wychowania", Częstochowa, 15-16 maja 1996.
 18. Janusz Korczak - rodowód i dziedzictwo pedagogiczne / Stefan Wołoszyn ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. - Warszawa : IBP, 1978. - [2], 16 s. ; 21 cm
 19. Janusz Korczak w legendzie poetyckiej / [wybór i oprac.] Alicja Szlązakowa ; [il. Anna Mottl-Szlązak]. - Warszawa : "Interlibro" , 1992. - 226, [2] s. : il. ; 20 cm
 20. Janusz Korczak w getcie : nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin ; oprac. filologiczne tekstów Monika Ziółek ; Instytut Badań Edukacyjnych. Pracownia Korczakowska]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona , 1992. - 310 s., [16] s. faks., [1] k. portr. ; 21 cm. – (Janusz Korczak -  Źródła i Studia ; 4)
 21. Janusz Korczak - życie dla dzieci / Erich Dauzenroth ; przekł. Teresa Semczuk. - Kraków : Wydawnictwo WAM , 2005. - 167, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm
 22. Janusz Korczak - życie i dzieło : materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12-15 października 1978 r. / [kom. red. Hanna Kirchner, Aleksander Lewin, Stefan Wołoszyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1982. - 331, [1] s. ; 30 cm
 23. Kalendarium życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka / oprac. tekstu Maria Falkowska ; dokumentacja bibliogr. Maria Bronikowska ; konsultacja nauk. i uwagi wstępne Aleksander Lewin. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. - 52 s. ; 21 cm
 24. Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka / Maria Falkowska ; [przedm. Aleksander Lewin ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia" , 1989. - 416 s., [16] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm. – (Janusz Korczak - źródła i studia; t. 3)
 25. Korczak / Agnieszka Holland. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe , 1991. - Carmaco". - 150, [2] s. : fot. ; 21 cm. – (Opowieści Filmowe)
 26. Korczak / Stefan Wołoszyn. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna" , 1982. - 334, [2] s. : 1 il. 1 portr. ; 19 cm. – (Myśli i Ludzie . Pedagogika) Zawiera także wybór pism Janusza Korczaka.
 27. Korczak - człowiek, badacz, pedagog i wychowawca / pod red. Ireneusza Jana Pyrzyka ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. - Włocławek : WSHE, 2003. - 137, [2] s. : il., faks., tab., wykr. ; 24 cm
 28. Korczak i jego dzieło / [red. Maria Grażyna Szpyra, Zuzanna Orlińska]. - Krasnobród : Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, 2006. - 72 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm
 29. Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011. - 478, [2] s. : il. ; 25 cm
 30. Korczak, Tokarzewski i my : Hanna Rudniańska - wspomnienia i rozmowa z Krystyną Shmeruk      Krystyna Shmeruk /[przekł. na jęz. ang. Paweł Więcławski]. - Kraków : Rabid : Fundacja Dziedzictwo im. Chone Shmeruka , 2005. - 118, [1] s. : il. ; 21 cm
 31. Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza , 1985. - 175, [4] s. ; 21 cm
 32. Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin. - Warszawa : "Ezop" : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego , 1999. - 546, [2] s., XXIV s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm
 33. Korczakowskie dialogi / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : "Żak" , 1999. - 240 s. ; 21 cm Materiały  z VI Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej w grudniu 1998 r. w Izraelu.
 34. Korczakowskie inspiracje... / Antonina Gurycka. - Warszawa : "Scholar", 2002. - 155 s. : il. ; 21 cm
 35. Materiały z sesji popularnonaukowej poświęconej Januszowi Korczakowi : [Opole, 18 stycznia 1979 r.] / red. Harry Duda. - [Opole : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych , 1979. - 65, [1] s. ; 24 cm Wkładka do numeru 3/1979 "Kwartalnika Nauczyciela Opolskiego".
 36. Możliwości twórczego wykorzystania spuścizny pedagogicznej Janusza Korczaka / Aleksander Lewin ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. - Warszawa : IBP, 1978. - 22, [2] s. ; 21 cm
 37. Nowe elementy wiedzy o spuściźnie Janusza Korczaka : materiały informacyjne [z okazji posiedzenia Komisji Naukowej Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Warszawa, 30 października 1981 r./ oprac. red. Julian Radziewicz, Anna Wernik] ; Instytut Badań Pedagogicznych, Zakład Badań Systemów Wychowawczych. - Warszawa : IBP, 1982 . - [2], 41, [1] s. ; 21 cm
 38. O Januszu Korczaku szeptem / Maria Bronikowska. - [Warszawa : Instytut Badań Pedagogicznych], 1978. - 17 s. ; 21 cm
 39. O pedagogikę jako naukę o człowieku : w setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka : [materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Korczakowskiego, Katowice,1-18 IV 1978] / pod red. Jadwigi Bińczyckiej i Kazimierza Gorzeloka. - Katowice : UŚ , 1979. - 185, [3] s. : 1 il. ; 21 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 311)
 40. Od słowa do tekstu : o języku i stylach Janusza Korczaka / Krystyna Gąsiorek. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP , 1997. - 247 s. : wykr. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie , 0239-6025 ; nr 233)
 41. Pamięci Janusza Korczaka : materiały z sesji popularnonaukowej, Muzeum Narodowe Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach 1 czerwca 2005 / pod red. Jadwigi Chmielewskiej i Doroty Mętrak ; Gimnazjum nr 3 im. Janusza Korczaka w Kielcach. - Kielce : Wydawnictwo Agencja JP , 2006. - 106 s., [7] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm
 42. Pan Doktór i pani Stefa : wspomnienia / Ida Merżan ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne , 1979. - 114, [2] s. ; 21 cm
 43. Pedagogika Janusza Korczaka - realizm czy utopia? / pod red. Ireneusza Jana Pyrzyka ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna , 2006. - 152, [4] s. ; 24 cm
 44. Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : (J. H. Pestalozzi, J. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki) / Ireneusz Pyrzyk. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. - 199 s. ; 20 cm
 45. Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach      kształcenia / pod red. Marii Juszczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP , 1996. - 496 s. : wykr. ; 21 cm Pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej "Kształcenie nauczycieli a współczesne problemy wychowania" w Częstochowie, 13-17.05.1996.
 46. Rozmowa w sadzie piątego sierpnia; O chłopcu z bardzo starej fotografii / Igor Newerly. - [Wyd. 1 w tej ed.]. - Warszawa : "Czytelnik" , 1984. - 123, [4] s. ; 20 cm
 47. Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka / I. Newerly, A. Kamiński, W. Żelazko. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962. - 230, [2] s. : il. ; 19 cm
 48. Spotkanie z Korczakiem / Jadwiga Bińczycka. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009. - 150, [1] s., [16] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm
 49. Stary doktór / Ida Merżan. - Warszawa : "Idisz Buch", 1968. - 171, [12] s. : il., portr. ; 21 cm Tekst jid.
 50. Śladami Janusza Korczaka po Warszawie / Maria Falkowska ; przy współudz. Marty Ciesielskiej ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. - Warszawa : IBP , 1988. - [2], 37, [13] s., [1] k. tabl. : fot., pl. ; 21 cm
 51. Tryptyk pedagogiczny - Korczak, Makarenko, Freinet / Aleksander Lewin. - Warszawa : "Nasza Ksiegarnia" , 1986. -156, [4] s. : 3 portr. ; 21 cm. – (Wychowanie)
 52. Wartości pedagogiki Janusza Korczaka : praca zbiorowa / pod red. Piotra Poręby ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Lublin : Wydaw TN KUL , 1979. – 101, [2] s. ; 24 cm. – (Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego / TN KUL ; 49) Zawiera materiały z Sympozjum Korczakowskiego, odbytego w dn. 25-26 II 1976 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 53. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; [wstęp Igor Newerly] ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia" , 1989. - 335, [1] s. ; 21 cm. – (Janusz Korczak -  Źródła i Studia ; t. 1)
 54. Wybrane zagadnienia z systemu wychowawczego Janusza Korczaka : skrypt z wykładów wygłoszonych na letnim kursie Wolnego Studium Pedagogicznego w Gdańsku / Marian Jakubowski ; Wolne Studium Pedagogiczne Towarzystwa Szkoły Świeckiej w Warszawie. - Warszawa : Wolne Studium Pedagogiczne Towarzystwa Szkoły Świeckiej w Warszawie, dr. 1962. - 275 s. ; 18 cm
 55. Życie i twórczość Janusza Korczaka jako temat filozoficzno- pedagogicznej refleksji : materiały z konferencji ogólnouczelnianej / [red. nauk. Andrzej Tchorzewski] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP , 1979. - 133 s. : il. ; 25 cm

Artykuły z czasopism


 1. Co nam przekazał Janusz Korczak / oprac. Aleksander Lewin // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 158-172
 2. Czasem warto poczytać Korczaka / Maria Prussak // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 13, s. 14
 3. Czasopismo dziecięce doktora Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // Studia Bibliologiczne. – 2005, T. 15, s. 82-91
 4. Czesław Miłosz o Januszu Korczaku / tł. z ang. Krystyna Jurasz-Dębska // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 111-113
 5. Czy saga o Królu Maciusiu jest utopią? / Leszek Prorok // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 145-157
 6. „Dialog” z Januszem Korczakiem / Marzena Długosz, Agnieszka Gosek // Wychowawca. – 2007, nr 6, s. 21
 7. Do końca z dziećmi : krótka biografia Janusza Korczaka / Irena Malanowska.// Opieka Wychowanie Terapia. – 1996, nr 1, wkładka Nasz Animator s. 4
 8. Dziecko i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka – aspekt higieniczno-zdrowotny / Bożena Matyjas // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2, s. 16-20
 9. Dziecko jako monarcha czyli dwa największe eksperymenty pedagogiczne XX wieku / Aleksander Nalaskowski // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 12, s. 5-7
 10. Dziecko jest jutrem : Janusz Korczak (1878 lub 1879-1942) / Maria Chymuk // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 20
 11. Epitafium dla Kajtusia / Kinga Dunin // Res Publica Nowa. - 2002, nr 7, s. 86-88 Powieść dla dzieci "Kajtuś Czarodziej".
 12. "Furia czytania" - o czytelnictwie i książce według doktora Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // Studia Bibliologiczne. – 2002, T. 14, s. 41-53
 13. Gettowe trajektorie : o zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego : (Abraham Lewin, Rachela Auerbach, Janusz Korczak) / Marta Młodkowska // Teksty Drugie. - 2001, nr 1, s. 135-155
 14. Humanistyczne aspekty pedagogiki Janusza Korczaka / Danuta Krystyna Marzec //  Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Pedagogika. – 2002, Z. 11, s. 87-91
 15. Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1992, nr 6, s. 334-338
 16. Janusz Korczak a antypedagogika / Marzena Kostka, Danuta Słowicka // Nowa Szkoła. – 1992, nr 6, s. 367-372
 17. Janusz Korczak - człowiek i dzieło : próba opisu recepcji światowej / Ryszard Wasita // Literatura na Świecie. - 1997, nr 4/5, s. 364-368
 18. Janusz Korczak - dziecko i Bóg / Jan Niewęgłowski // Seminare. – 2003, T. 19, s. 315-326
 19. Janusz Korczak i jego senat / Hanna Malińska // Nowa Szkoła. – 1992, nr 8, s. 492-494
 20. Janusz Korczak i Wasyl Suchomliński : dwaj nauczyciele światowej pedagogiki humanizmu / Walentyna Mikołajewna Kusznir // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – 2005, T. 4 cz. 1, s. 81-86 Materiały z konferencji naukowej "Kształcenie pedagogów - strategie, koncepcje, idee", Płock.
 21. Janusz Korczak jako humanista XX wieku / Joanna Majchrzyk-Mikuła // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. – 2004, Nr 4, s. 28-32
 22. Janusz Korczak  jako współczesny Sokrates / Katarzyna Filipczak // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. – 2001, T. 9, s. 395-400
 23. Janusz Korczak nad przyszłością dzieci rozmyśla : scenariusz przedstawienia z okazji święta patronalnego szkoły poświęcony Januszowi Korczakowi / Bożena Rozmus.// W: Scenariusze uroczystości szkolnych. Cz. 1. - Kraków : Rubikon, 2003, s. 92-100
 24. Janusz Korczak  o etosie człowieka / Irena Kotwicka // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 7, s. 60-62
 25. Janusz Korczak - pedagogiczne transgresje / Barbara Smolińska-Theiss // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 1, s. 7-10
 26. Janusz Korczak : portret polityczny / Wiesław Theiss // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 3, s. 43-55
 27. Janusz Korczak w badaniach językoznawcy : "Od słowa do tekstu. O języku i stylach Janusza Korczaka" / Krystyna Gąsiorek. // Z Doświadczeń Pedagoga. - 1999, nr 2, s. 145-165
 28. Janusz Korczak w harcerskim kręgu / Urszula Sobkowiak // Harcerstwo. - 1997, nr 7/8, s. 25-28 Seminarium w Bydgoszczy.
 29. Janusz Korczak wobec Zagłady : próba interpretacji tekstów / Ruta Sakowska // Kwartalnik Historii Żydów. - 2005, nr 2, s. 184-194
 30. Janusz Korczak: współczesna opowieść / Bruno Bettelheim ; tł. z ang. Anna Mieszalska // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 134-139
 31. Janusz Korczak wzorem osobowym altruisty : ref. / Mieczysław Łobocki  // Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia. – 1998, Vol. 11, s. 151-158
 32. Janusza Korczaka refleksje nad sobą / Barbara Puszkin // Nowa Szkoła. – 1992, nr 8, s. 494-498
 33. Kim był Pan Doktor naprawdę? / Aleksander Lewin // Wiadomości Kulturalne. - 1996, nr 9, s. 7-8
 34. Konferencja Korczakowska / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 10, s. 57-59 Konferencja "Dzieło Janusza Korczaka jako podstawa idei bezpieczeństwa w Europie".
 35. Korczak a wychowanie dla pokoju / Bożena Wojnowska // Ruch Pedagogiczny. - 2001, [nr] 1/2, s. 100-107
 36. Korczak i dziecko w XX w. / Jadwiga Bińczycka // Nowa Szkoła. – 1993, nr 2, s. 122-123
 37. Korczak i Freinet - co ich łączy, a co różni? / Aleksander Lewin // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 16-20
 38. Korczak – lekarz – pedagog – psycholog : (fakty i wspomnienia) / Ida Merżan.// Wychowanie Fizyczne a Zdrowotne. – 1977, nr 1, s. 17-25
 39. Korczak : mija 120. rocznica urodzin Starego Doktora / Janusz Marciniak // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 30, s. 8-9
 40. Korczak : nowa antropologia wychowania / Bożena Wojnowska // Więź. - 2003, nr 4, s. 163-167 Międzynarodowa konferencja w Warszawie 19-21 września 2002 r.
 41. Korczak o wychowaniu przedszkolnym / Edyta Wolter // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 16-17
 42. Korczak - postacią dialogową / Bożena Wojnowska // Res Publica Nowa. - 1999, nr  7/8, s. 42-47
 43. Korczak – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci / Wiesław Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 4, s. 173-180
 44. Korczakowska idea praw dziecka / Barbara Smolińska-Theiss.// Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3/4, s. 7-19
 45. Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka / Maria Raszewska // Opieka Wychowanie Terapia. - 1997, nr 4, s. 27-28
 46. Korczakowski witraż dziecięcy / Jadwiga Bińczycka.// Chowanna. - 2010, T. 1, s. 27-38
 47. Korczakowskie dramaty / Bolesław Drukier // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 124-133
 48. Korczakowskie samotności / Irena Kotwicka // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 8, s. 19-22
 49. Którędy / Tadeusz Konwicki // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 102-105 Korczak, Janusz – źródła.
 50. Między judaizmem i katolicyzmem : miejsce i rola religii w życiu Janusza Korczaka / Katarzyna Kaczmarek // Poznańskie Studia Teologiczne. – 2005, T. 19, s. 239-255
 51. Międzynarodowa konferencja - "Korczak: nowa antropologia wychowania" /Wiesław Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 55-56
 52. Mistrzostwo pedagogiczne Janusza Korczaka i Antoniego Makarenki w kształtowaniu osobowości / Joanna Gajda // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. – 2004, [T.] 6, s. 287-291
 53. Mój Korczak / Stanisław Grabowski // Poezja i Dziecko. - 2006, nr 2, s. 63-67
 54. Nauczyciel - wychowawca według Janusza Korczaka / Michał Pindera, Jerzy Wojciechowski // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. 23-30
 55. O dzieciach i ich zabawach w opowiadaniach Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). – 2002, T. 2, s. 83-93
 56. O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie "Domu Sierot" / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 100-103
 57. O Korczaku / Igor Newerly.// Kwartalnik Pedagogiczny. – 1979, nr 1, s. 3-22
 58. O królu Maciusiu Pierwszym albo o wychowaniu ku demokracji / Mirosław S[tanisław] Szymański. // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach. – 2002, Nr 1, s. 37-43
 59. Od Japonii po Brazylię : (Janusz Korczak - człowiek i dzieło: próba opisu recepcji światowej) / Ryszard Wasita // Więź. - 2000, nr 4, s. 216-221
 60. Ostatnia droga Doktora / Irena Sendlerowa "Jolanta" ; rozm. przepr. Tomasz Szarota // Polityka. - 1997, nr 21, s. 94
 61. Ówczesnym zacnym oddać cześć : (glosa do Konferencji Korczakowskiej) / Danuta Danek // Arkusz. - 2003, nr 2, s. 13
 62. Pedagogika Janusza Korczaka / Zygmunt Bajorski. – Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8, s. 35-40
 63. Pedagogika Korczaka i współczesne problemy wychowania / Edyta Januszewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 56-58 Międzynarodowa konferencja w Kazaniu.
 64. Pedeutologiczne przesłanie Janusza Korczaka / Maria Peter.// Kwartalnik Pedagogiczny. – 1979, nr 1,  s. 23-33
 65. Piętnasty dodatkowy święty / Erich Dauzenroth ; tł. z ang. Anna Mieszalska // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 114-115 Korczak, Janusz - źródła
 66. Poetyka podwójnego adresata w utworach dla dzieci / Joanna Papuzińska // Guliwer. - 2003, nr 4, s. 48-54 Analiza utworów J.Brzechwy i J.Korczaka.
 67. Poglądy Janusza Korczaka na rolę i zadania wychowawcy / Joanna Gajda // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. – 2003, [T.] 4, s. 409-417
 68. Poglądy Korczaka i Schoenebecka w opinii nauczycieli / Iwona Paszenda // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 7, s. 63-67
 69. Portret wychowawcy : Janusz Korczak / Antonina Gurycka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 71-78
 70. Postawa wychowawcy wobec dziecka w ujęciu Janusza Korczaka / Katarzyna Sierpotowska, Ryszard Cieśliński // Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. – 1997, T. 3, s. 145-147
 71. Poszukiwanie nowej drogi wychowania z inspiracji systemu Janusza Korczaka / Mirosław Urbaczewski // Opieka Wychowanie Terapia. - 1996, nr 1, s. 5-11
 72. Rodowód Janusza Korczaka / Maria Falkowska // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. - 1997, nr 1, s. 33-52
 73. Rola wychowawcy opiekuna w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Paweł Koziorek // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 5/6, s. 32-33
 74. Rozmowa o królu Maciusiu / Jeanne Hersch ; rozm. przepr. Volker Edlinger ; tł. z ang. Anna Mieszalska // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 140-144
 75. "Ruch samorządów uczniowskich" w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) / Mirosław S[tanisław] Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 5-49 Korczakowski system wychowania
 76. Sam na sam ze Starym Doktorem - Januszem Korczakiem / Edwin P. Kulawiec // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 116-123
 77. Spotkania z Januszem Korczakiem / Jadwiga Bińczycka // Nowa Szkoła. – 1992, nr 9, s. 559-561
 78. Sprawa z Korczakiem / Janusz Marciniak // Czas Kultury. - 1997, nr 4, s. 50-52
 79. Stary doktor w Warszawie / Władysław Sobecki // Poezja i Dziecko. - 2006, nr 2, s. 47-48
 80. Symbole władzy w baśniach Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 24-31
 81. Szkolne doświadczenia bohaterów prozy Janusza Korczaka / Jolanta Szcześniak // Guliwer. - 2006, nr 1, s. 37-42
 82. Śmierć Adama Czerniakowa i ostatnia droga Janusza Korczaka / Jerzy Lewiński // Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej. – 1993, [T.] 35, s. 157-179
 83. Święty, ale niekanonizowany przez Kościół / Eugeniusz Mitek // Studia Paradyskie. – 2002,  T. 12, s. 173-181
 84. Teksty Janusza Korczaka jako przesłanie i inspiracja na przykładzie doświadczenia cierpienia dziecka / Krystyna Ablewicz // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – 1995,  T. 48, s. 63-73
 85. Testament pedagogiczny Janusza Korczaka / Aleksander Lewin // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 1, s. 32-36
 86. Trzy zbliżenia / Jan Twardowski ; oprac. Jadwiga Bińczycka // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 106-110
 87. Uczyć się od Korczaka, to znaczy... / Marta Ciesielska // Ruch Pedagogiczny. - 1998, [nr] 3/4, s. 173-175
 88. Uniwersalne wartości dorobku pedagogów-nowatorów – ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny Janusza Korczaka / Aleksander Lewin // Ruch Pedagogiczny. – 2002, nr 5/6, s. 21-32
 89. Ukochał dzieci ponad wszystko. Janusz Korczak - 1878-1942 / Jolanta Kowalczykówna.// Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 6, s. 11-13
 90. Wakacje według doktora Korczaka / Jolanta Szcześniak // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 10-16
 91. Wartości moralne w utworach dla dzieci i młodzieży Janusza Korczaka / Marta Ziółkowska-Sobecka // Poezja i Dziecko. - 2006, nr 2, s. 56-63
 92. Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 29-40
 93. Z badań nad strukturą składniową powieści Janusza Korczaka / Krystyna Gąsiorek // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – 1997, Z. 9, s. 53-61
 94. Złoża idei pedagogicznych Janusz Korczaka na Litwie / Ona Tijuneliene // Paedagogia Christiana. - 2006, t. 2, s. 151-163
 95. Znaczenie opieki nad dzieckiem w rodzinie w ujęciu Janusza Korczaka / Bożena Matyjas // Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne. – 1994, T. 9, s. 105-115

O Januszu Korczaku w Internecie


 1. Ośrodek Dokumentacji i Badań K O R C Z A K I A N U M. Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy [on-line]. [Dostęp 25 listopada 2011]. Dostępny w World Wide Web:
  http://www.korczakianum.mhw.pl/mhw/index.jsp?place=Menu07&news_cat_id=192&layout=6&lang=pl

  Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM gromadzi, bada, udostępnia i popularyzuje materiały dokumentujące spuściznę życiową Janusza Korczaka  - jego biografię osobistą, dorobek pisarski; dzieje instytucji przezeń tworzonych i współtworzonych; losy ludzi z najbliższego kręgu; polską i zagraniczną recepcję dzieła oraz postaci.
 2. Przystanek Korczak [on-line]. [Dostęp 25 listopada 2011]. Dostępny w World Wide Web:
  http://www.przystanekkorczak.pl/
  Strona popularyzująca idee pedagogiczne Janusza Korczaka. Organizatorem strony jest Fundacja Kidprotect.pl        
 3. Biografia Janusza Korczaka.  Muzeum Walki i Męczeństwa Treblinka [on-line]. [Dostęp 25 listopada 2011]. Dostępny w World Wide Web:
  http://www.treblinka.bho.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=18
 4. Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka  [on-line]. [Dostęp 25 listopada 2011]. Dostępny w World Wide Web:
  http://www.pskorczak.org.pl/strony/korczak_o-korczaku.htm
 5. W XXI wieku z pedagogiką Janusza Korczaka i Aleksandra Kamińskiego / Feliks Bocian.  Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego [on-line]. [Dostęp 25 listopada 2011]. Dostępny w World Wide Web:
  http://pswp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=95:o-   pedagogice-j-korczaka-i-a-kamiskiego&catid=42:arykuy&Itemid=93
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce