Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Autyzm i Zespół Aspergera PDF Drukuj E-mail
Napisał Sylwia Jaworska   
wtorek, 07 lutego 2012

Autyzm i Zespół Aspergera

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1988-2011

Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o wybrane zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filii w Wyszkowie.  Wybór obejmuje literaturę z zakresu medycyny, pedagogiki, psychologii, socjologii.

Zestawienie podzielone jest na następujące części:

 • wydawnictwa zwarte (obejmują pozycje książkowe  z lat 1988-2011) ;
 • wydawnictwa ciągłe (obejmują artykuły z lat 2000-2011).

Dokumenty drukowane:

wydawnictwa zwarte: 


 1. Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych : zarys rewalidacji / Jacek Jarosław Błeszyński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.
 2. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przeł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2001.
 3. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.
 4. Autyzm : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2010.
 5. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 6. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Kraków : "Impuls", 2000.
 7. Autyzm i dieta : o czym warto wiedzieć / Rosemary Kessick ; [tł. Sylwia Kuchta]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o, 2010.
 8. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.
 9. Autyzm i zespół Aspergera / pod red. Uty Frith ; z jęz. ang. tł. Beata Godlewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005.
 10. Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 11. Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
 12. Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004.
 13. Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera : praktyczne doświadczenia z codziennej pracy / Wanda Waclaw, Ulla Aldenrud, Stefan Ilstedt ; tł. Małgorzata Aleksandrowicz. - Katowice : "Śląsk", 2000.
 14. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007.
 15. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; tł. Robert Waliś. - Warszawa : K.E. Liber, 2007.
 16. Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Magdalena Grodzka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 17. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Kraków : "Impuls", 2000.
 18. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005.
 19. Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.
 20. Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Francoise Brauner ; tł. [z fr. ] Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
 21. Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Francoise Brauner ; tł. [z fr. ] Tadeusz Gałkowski. - Wyd.2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
 22. Dziwne, niepojęte : autystyczne dziecko / Carl H. Delacato ; tł. [z ang.] Monika Główczak. - Warszawa : Fundacja "Synapsis", 1995.
 23. Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O'Regan ; tł. Robert Waliś. - Warszawa : Liber, 2005.
 24. Język a myślenie : terapia osób z zaburzeniami mowy / Tomasz Smereka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
 25. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon; przekł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 26. Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 27. Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem / pod red. Catherine Maurice ; współpr. Gina Green, Stephen C. Luce ; [tł. tekstu zespół współpr. Fundacji "Adama"]. - Warszawa : Twigger, 2002.
 28. Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
 29. Neuropsychologia a humanistyka / pod red. Marii Pąchalskiej, Grażyny Ewy Kwiatkowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 30. Nie każdy jest Rain Manem / Anna Teluk-Lenkiewicz. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o, 2010.
 31. Nikt nigdzie : niezwykła autobiografia autystycznej dziewczyny / Donna Williams ; [tł. Przemysław Gryz i Marta Klimek-Lewandowska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005.
 32. Oblężenie : rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego / Clara Claiborne Park ; przeł. Janusz Margański. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003.
 33. Pomóż dziecku z... autyzmem / D.Seach, M. Lloyd, M. Preston ; [tł. Dorota Ściepko-Cram]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006.
 34. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005.
 35. Psychiatria wieku rozwojowego / pod red. Anieli Popielarskiej ; Maria Popielarska. - Wyd. 3 zmien i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000.
 36. Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny / Jacek Jarosław Błeszyński. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005.
 37. Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.

wydawnictwa ciągłe


 1. Analfabeci emocji / Anna Waligórska, Michał Waligórski.// Charaktery. - 2012, nr 1, s. 76-80
 2. Autyzm : wybór bibliografii z lat 1998-2009 / oprac. Elżbieta Trojan.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 62-64
 3. Autyzm a płeć / Agnieszka Czapczyńska.// Remedium. – 2005, nr 3, s. 22-23
 4. Autyzm czy nie autyzm? / Anna Dubis.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 24-29
 5. Autyzm i zespół Aspergera : (zestawienie bibliograficzne) / Bożena Zwierzyńska.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 55-60
 6. Autyzm jako proces. Przeciwdziałanie eskalacji zaburzeń / Hanna Olechnowicz.// Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 3-14
 7. Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka / Marzena Górecka, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2011, nr 5, s. 6-7
 8. Autyzm. Czy wszystko o nim wiemy? / Anna Waligórska, Michał Waligórski.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 134-140
 9. Biologiczne uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2010, nr 2, s. 24-25
 10. By nauka poszła w świat / Nina Zawidniak.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 137-142
 11. Charakterystyka dziecka z zaburzeniami zachowania o charakterze autystycznym oraz wstępna propozycja kierunków oddziaływań podejmowanych w celu poprawy jego funkcjonowania / Joanna Wrońska.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 57-61
 12. Choroba sieroca i autyzm – terapia interakcji wiążących jako współprzeżywanie i obopólna gratyfikacja dziecka i dorosłego / Hanna Olechnowicz.// Nowiny Psychologiczne. – 2005, nr 2, s. 29-50
 13. Co mu jest? : (dylematy związane z diagnozowaniem dzieci, u których występują zaburzenia komunikacji) / Maria Piszczek.// Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 12-23
 14. Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne / Marzenna Zaorska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 298-304
 15. Diagnoza autyzmu u małego dziecka - implikacje do pracy w rodzinie / Andrzej Wolski.// Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 24-44
 16. Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych.// Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 14 -15
 17. Dzieci z autyzmem / Izabela Gelleta-Mac.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39
 18. Dzieci zamknięte we własnym świecie / Ewa Pisula.// Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 324-327
 19. Dziecko autystyczne / Barbara Sędzimir.// Wychowawca. – 2003, nr 9, s. 16-17
 20. Dziecko autystyczne : (opis przypadku) / Maria Herzyk.// Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 101-107
 21. Dziecko autystyczne : metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 45-53
 22. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera / Małgorzata Biadasiewicz. // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-95
 23. Dziecko 5-letnie ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera : (opis przypadku) / Beata Grzelak.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 22-32
 24. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak.// Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s.30-36
 25. Dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera : sukces czy porażka w szkole lub w pracy? / Agnieszka Rynkiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 18-23
 26. Edukacja eksperymentalna i wczesna interwencja w autyzmie / Agnieszka Rynkiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 30-32
 27. Forum internetowe - pomoc i samopomoc dla rodzin osób niepełnosprawnych / Izabela Krasiejko.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 33-48
 28. Funkcjonowanie Janka w środowisku domowym i szkolnym / Justyna Swat.// Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 34-39
 29. Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego / Sylwia Błaszczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 40-44
 30. Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych / Izabela Zając, Małgorzata Grabara, Jadwiga Pucher.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 11, s. 8-10
 31. Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami / Jolanta Narewska, Elżbieta Woźniak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 43-44
 32. Jacek - diagnoza funkcjonowania i zarys programu terapeutycznego / Żaneta Wójcik.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 42-46
 33. Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / Katarzyna Patyk.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 72-76
 34. Jak uczyć dzieci z autyzmem rozumieć myśli, uczucia i intencje innych ludzi? : implikacje terapeutyczne dla teorii umysłu / Barbara Winczura.// Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 29-47
 35. Kacper - dziecko autystyczne / Magdalena Sowińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 43-45
 36. Kasia - opis poziomu funkcjonowania i próby terapii / Agnieszka Tchórz-Dytko.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 61-67
 37. Kiedy Asperger dorasta razem z nami / Lee A. Wilkinson.// Charaktery. - 2008, nr 12, s.72-76
 38. Kierunki pracy terapeutycznej z autystyczną Zosią : charakterystyka dziecka / Krystyna Królikowska.// Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 29-34
 39. Klub dla osób z autyzmem / Iwona Jędrzejczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 54-56
 40. Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem / Dorota Danielewicz, Jarosław Rola.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 32-41
 41. Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 296-305
 42. Kwestionariusz do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych (KOKE-S) wysoko funkcjonujących artystów i dzieci z zespołem Aspergera : (część pierwsza) Maria Piszczek.// Rewalidacja. - 2010, nr 1, 48-63
 43. Łukasz / Jolanta Chodorowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 43-44
 44. Mocne strony autyzmu : zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 52-56
 45. Motyl uwięziony w ciemnościach / Sawrina Stopyra.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 143-149
 46. Możliwość edukacji – autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec.// Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 21-25
 47. Mój pierwszy uczeń z autyzmem / Żaneta Dylikowska.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 32-35
 48. Na imię mam ASPIE / Krystana Milewska.// Charaktery. - 2007, nr 11, s. 66-69
 49. Neurony i roboty kontra autyzm / Mark Alex Turner.// Charaktery. - 2008, nr 9, s. 68-71
 50. Nieproste życie z Aspergerem. Cz. 1 / Joanna Święcicka.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 92-97
 51. Nietypowe zachowania Janka / Dorota Puczyńska.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 35-39
 52. Nietypowe zainteresowania Mateusza : (program pracy z autystycznym chłopcem) / Edyta Kunicka.// Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 16-28
 53. Ośrodek terapii dzieci autystycznych "Giant Steps" / Krzysztof Stachyra.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 73-75
 54. Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne /  Halina Pawłowska-Jaroń.// Szkoła Specjalna. – 2004, nr 3, s. 221-226
 55. Poznawanie dziecka z zespołem Aspergera podczas zabaw muzyczno-ruchowych / Robert Landowski.// Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 87-91
 56. Praca terapeutyczna z chłopcem autystycznym / Joanna Krzos.// Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 77-84
 57. Praca z dzieckiem autystycznym / Ramona Klama.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 554-555
 58. Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colman's / Klaudia Mirosław.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 55-56
 59. "Pracuję z dziećmi autystycznymi..." / Małgorzata Ciemborowicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s. 428-429
 60. Program adaptacyjny realizowany z uczniem autystycznym w pierwszej klasie szkoły specjalnej / Dorota Cerek.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 52-56
 61. Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek J. Błeszyński.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 175-183
 62. Psych-net - psychologia w Internecie : Autyzm dziecięcy / Adam Tarnowski.// Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 3, s. 71-76
 63. Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem - etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258 - 266
 64. Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2010, nr 5, s. 6-7
 65. Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych / Katarzyna Patyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 34-48
 66. Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska.// Remedium. - 2010, nr 3, s. 6-7
 67. Specyfika pracy nauczyciela wf - z dziećmi autystycznymi / Przemysław Staszek, Aneta Marchewka, Aneta Teległów, Wiesław Wojtanowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s. 34-42
 68. Sprawozdanie z konferencji "Integracja osób z autyzmem w środowisku typowo rozwijających się dzieci - najnowsze wyniki badań, z doświadczeń Zespołu Szkół Nr 31 w Toruniu, Toruń, 30 marca 2011 / Natalia Sarnowska.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 311-312
 69. Stwarzanie warunków do podnoszenia godności życia dorosłego ucznia z autyzmem na przykładzie projektu edukacyjnego "Uczeń jako twórca" / Zofia Dzierka, Ilona Kika-Ryszka, Joanna Lach.// Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 39-47
 70. System terapii dzieci autystycznych Princeton Child Development Institute w USA / Katarzyna Hamerlak.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s.36-38
 71. System wsparcia osób z autyzmem i ich rodzin na Mazowszu / Agnieszka Deja.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 2, s. 55-72
 72. Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera : z perspektywy doświadczeń nauczyciela - terapeuty / Edyta Kosior.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 204-217
 73. Świat w rozbitym lustrze / Gabriel Maciejewski.// Charaktery. - 2006, nr 6, s. 66-68
 74. Terapia i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej / Anna Florek.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dod. Przed Szkołą, s. 17-24
 75. Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca. Cz. 1 / Felicyta Krawczyk.// Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 64-76
 76. Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca. Cz. 2 / Felicyta Krawczyk.// Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 45-58
 77. Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca. Cz. 3 / Felicyta Krawczyk.// Rewalidacja. - 2011, nr 1, s. 50-63
 78. Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 104-109
 79. Uczeń autystyczny na lekcji języka obcego / Beata Wiechuła-Napiórkowska.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 94-97
 80. Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej / Izabela Krasiejko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 30-36
 81. Uczyć mimo wszystko / Barbara Zieńko.// Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 100-104
 82. Uwagi dotyczące niektórych kierunków pracy z chłopcem, u którego występują nasilone zaburzenia zachowania / Magdalena Musioł.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 46-51
 83. Uwarunkowania osiągnięć szkolnych dzieci autystycznych / Katarzyna Patyk.// Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 66-77
 84. Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja) / Jacek J. Błeszyński.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 18-24
 85. Wprowadzić dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w świat relacji, porozumiewania się i myśli - model DIR/Floortime Stanleya I. Greespana i Sereny Wieder / Robert Wiktorowicz.// Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 4, s.9-24
 86. Wrodzone wzorce zachowań więziotwórczych u dzieci autystycznych / Hanna Olechnowicz.// Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 2, s. 5-15
 87. Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej : zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki / Katarzyna Patyk.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 293-301
 88. Z badań nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych / Barbara Winzura.// Szkoła Specjalna. – 2000, nr 5, s. 235-241
 89. Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s.62-68
 90. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci autystycznych / M. Charbicka, M. Raszewska.// Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 49-63
 91. Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : Autyzm. Zespół Aspergera / Izabela Gelleta-Mac.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16-17
 92. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – przegląd teorii / Paulina Gołaska.// Remedium. - 2011, nr 10, s. 6-7
 93. Zarys programu pracy z chłopcem, u którego zdiagnozowano: sprzężone opóźnienia rozwoju z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania ze spektrum zaburzeń autystycznych / Maja Mróz.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 40-42
 94. Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem - z doświadczeń młodego nauczyciela / Magdalena Cychowska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 375-379
 95. Zastosowanie techniki z zakresu integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym / Marta Wiśniewska.// Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 17-22
 96. Zespołowa praca w kuchni jako warsztat działań z osobistym zaangażowaniem w szkole dla młodzieży z autyzmem / Felicyta Krawczyk, Hanna Olechnowicz.// Nowiny Psychologiczne. - 2009, nr 3/4, s. 79-99
 97. Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 20-24

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce