Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Nauczanie na odległość PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 08 lutego 2012

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2012

Książki


 1. Akademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. - 349 s. : il., rys. ; 24 cm
 2. Akademia on-line. Vol. 2 / red. nauk. Agnieszka Wierzbicka ; [aut. Marcin Albiniak et al.]. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. - 219 s. : il. ; 21 cm
 3. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - 408 s. ; 21 cm
 4. E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju / pod red. nauk. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2009. - 173 s. : il. ; 24 cm
 5. E-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Marty Staszczak. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008. - 301, [1] s. : il. ; 23 cm
 6. E-learning : nauka na odległość / Alan Clarke ; tł. Michał Klebanowski. - Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007. - 185, [2] s. : il. ; 24 cm
 7. E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2009. - 210 s. : il. ; 25 cm
 8. E-learning nauka na odległość / Alan Clarke ; tł. z jęz. ang. Michał Klebanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007. - 185, [3] s. : il. ; 24 cm
 9. E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - 236 s. : il. ; 24 cm
 10. E-learning w biznesie i edukacji / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - 267, [1] s. : il. ; 24 cm
 11. E-learning w praktyce : materiały dydaktyczne dla trenerek i trenerów prowadzących warsztaty / [materiały oprac. Łukasz Witkowski]. - Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, [2011]. - 53 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
 12. E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Elbląg, 23-24 września 2009 r. [red. tomu Bożena Boryczka ; aut. ref. Elżbieta Gajek et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009. - 161, [7] s. : il. ; 21 cm
 13. Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji / Elżbieta Grzejszczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Komandor, 2007. - 151 s. : il. ; 24 cm
 14. Edukacja w dwóch światach offline i online / red. nauk. Barbara Szmigielska. - Kraków : WiR Partner, 2011. - 243 s. : il. ; 23 cm
 15. Formy interaktywności we współczesnej edukacji / Anna Gnitecka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Studiów Edukacyjnych. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział, 2006. - 320 s. : il. ; 24 cm
 16. Jak będzie zmieniać się edukacja : wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia / Witold Kołodziejczyk, - Marcin Polak. - Warszawa : Instytut Obywatelski, cop. 2011. - 78, [1] s. ; 21 cm
 17. Komputery w edukacji : od przedmiotu do metody kształcenia / Grażyna Penkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - 217, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm
 18. Koncepcje i praktyka e-edukacji / pod red. nauk. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2011. - 164 s. : il. ; 24 cm
 19. Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 244 s. ; 24 cm
 20. Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. - 315 s. : il. ; 23 cm
 21. Meandry e-learningu / Grażyna Penkowska. - Warszawa : Difin, 2010. - 172 s. : il. ; 23 cm
 22. Media w edukacji : poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. - 189 s. : il. ; 23 cm
 23. Media w służbie polonisty / Anna Ślósarz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. - 283, [1] s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
 24. Metodologia i ewaluacja e-learningu / red. nauk. Luiza Ochnio, Arkadiusz Orłowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Informatyki. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011. - 164 s. : il. ; 24 cm
 25. Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / Monika Krakowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. - 183 s. : il. ; 24 cm
 26. Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2011. - 192 s. : il. kolor. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
 27. Nowoczesne technologie w dydaktyce / pod red. Grzegorza Słonia. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2011. - 338, [1] s. : il. ; 24 cm
 28. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Wyd. 2. - Warszawa : WSP ZNP ; Kraków : Impuls, 2005. - 212, [4] s. : il. ; 24 cm
 29. Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie / Barbara Gocłowska, Zdzisław Łojewski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - 138 s. : il. ; 24 cm
 30. Praktyczny przewodnik dla uczących się e-learningowo / [aut. Anita Raczyńska, Magdalena Malinowska-Kieszek ; red. nauk. Piotr Wierzbicki]. - Łódź : Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego, cop. 2011. - 83 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm
 31. Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005. - 376 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
 32. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 247, [1] s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
 33. Technologie edukacyjne - tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. - 206 s. : il. ; 23 cm
 34. Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. - 300 s. : il. ; 23 cm
 35. Technologie i narzędzia e-learningu / red. nauk. Luiza Ochnio, Arkadiusz Orłowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Informatyki. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011. - 171 s. : il. ; 24 cm
 36. Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej / pod red. Zbigniewa Kramka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007. - 322 s. : il. ; 25 cm
 37. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. - 565 s. : il. ; 24 cm
 38. Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / pod red. Doroty Siemienieckiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 240 s. : il. ; 23 cm
 39. Współczesne problemy kształcenia na odległość / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - 376 s. : il. ; 23 cm
 40. Wybrane zagadnienia e-edukacji : praca / pod red. Leszka Rudaka ; aut. Krzysztof Andrelczyk [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009. - 213, [1] s. : il. ; 24 cm
 41. Wykład w kształceniu na odległość / Wioletta Kwiatkowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - 258 s. : il. kolor. ; 23 cm
 42. Zdalna edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia / Andrzej Barczak [et al.]. - Warszawa : Instytut Audytu i Ewaluacji : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - 239, [1] s. : il. ; 24 cm

Artykuły z czasopism


 1. 1000 opinii o e-edukacji / Marcin Dąbrowski, Maria Zając. // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 50-52
 2. Aktywność komunikacyjna studentów i nauczyciela w kształceniu e-learning /Tomasz Prauzner. // Technika, Informatyka, Edukacja. -2008, T. 10, s. 160-164
 3. Aktywność komunikacyjna studentów i nauczyciela w kształceniu przez internet /Anna Wach-Kąkolewicz. // E-Mentor. - 2007, nr 5, s. 56-60
 4. Alternatywa dla tradycyjnego nauczania : e-learning / Krzysztof Zajdel.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 38-40
 5. Analiza jakościowa systemów e-learningowych na przykładzie platformy Edumatic oraz systemu Moodle / Jacek Marciniak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 95-113
 6. Analiza pomiaru efektywności kosztowej procesów e-learningowych / Marcin Dąbrowski. // E-Mentor. - 2008, nr 5, s. 18-26 37
 7. Analiza wykorzystania systemów e-learningowych w szkoleniach bibliotecznych na przykładzie uczelni i wydziałów ekonomicznych / Kinga Dobrowolska, Ewa Matczuk. // E-Mentor. - 2010, nr 1, s. 51-53
 8. Animacja w podręcznikach elektronicznych i w innych elektronicznych prezentacjach materiałów dydaktycznych / Weronika Stoffova.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 52-57
 9. Autonomia ucznia podczas realizacji projektów programu eTwinning / Gracjana Więckowska. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 104-115
 10. Badanie potrzeb i oczekiwań studentów i pracowników w kontekście rozwoju e-edukacji w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu / Maciej Kierzek, Marcin   Tyburski. // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 38-42
 11. Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej. Cz. 1 /Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk. // E-Mentor. - 2009, nr 4, s. 56-60
 12. Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej. Cz. 2 / Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk. // E-Mentor. - 2009, nr 5, s. 46-50
 13. "Better Than Being There" - Kiedy e-learning jest najbardziej efektywny / Vlad Wielbut. // E-Mentor. - 2005, nr 4, s. 80-83
 14. Bibweb i Ikonka - dwa projekty - rządowy i bibliotekarski / Anna Wołodko, Bożena Bednarek-Michalska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 9, s. 7-10
 15. Blaski i cienie uczenia w sieci / Grażyna Wieczorkowska.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 105-112
 16. Blended learning alternatywą dla tradycyjnych form kształcenia / Magdalena Biesiadecka. // Linguodidactica. – 2008, T. 12, s. 9-12
 17. "Blended learning" - nowa metoda nauczania / Tomasz Prauzner. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna. – 2010, T. 5, s. 109-114
 18. Blended learning w projekcie LAMS WZiEU : doświadczenia Innowacyjnego Uniwersytetu Macquarie na polskim gruncie / Adam Stecyk. // Firma i Rynek. - 2008, nr 1, s. 21-28
 19. BONy - system wspólnotowego modelowania otwartych zasobów edukacyjnych / Anna  Rokicka-Broniatowska. // E-Mentor. - 2010, nr 1, s. 40-47
 20. Bookworms traces : śladami moli książkowych / Magdalena Kowgier.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 19
 21. Charakterystyka funkcjonowania systemu LAMS (Learning Activity Management      System) / Adam Stecyk. // E-Mentor. - 2006, nr 2, s. 77-79
 22. Charakterystyka systemów e-learningowych klasy LMS, LCMS i LCS / Adam Stecyk. // Ekonomiczne Problemy Łączności. – 2006, Nr 8, s. 177-185
 23. Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 6-8
 24. Czas na e-learning / Roman Lorens.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 12-13
 25. Czy e-learning zepchnie szkoły w niebyt? / Marcin Polak.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 3/4, s. 68-69
 26. Czy w gimnazjum jest miejsce dla e-learningu? / Beata Chodacka. // E-Mentor. - 2007, nr 3, s. 26-28
 27. Dobre praktyki projektowania kursów e-learningowych / Olga Ordyńska, Marcin Pawełczak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 31-38
 28. Doskonalenie e-learningowe wsparciem dla e-biznesu w sektorze MSP / Jarosław Szandurski. // E-Mentor. - 2009, nr 5, s. 75-80
 29. Dydaktyka w środowisku elektronicznym 3D / Michał Ostrowicki. // E-Mentor. - 2009, nr 1, s. 51-55
 30. E-Akademia Przyszłości ku skutecznemu kształceniu kompetencji kluczowych / Aleksandra Dadacz, Izabela Kołodziejczyk.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 72-74
 31. E-edukacja konsumentów - realizacja w ramach projektu Dolceta / Anna Dąbrowska, Anna Zbierzchowska. // E-Mentor. - 2008, nr 5, s. 65-69
 32. E-edukacja seniorów jako element budowy społeczeństwa informacyjnego / Łukasz Tomczyk. // E-Mentor. - 2009, nr 3, s. 68-72
 33. E-edukacja w strategii rozwoju przedsiębiorstwa / Marcin W. Mastalerz.// Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2010, Z. 100, s. 94-102
 34. E-ekonomia - system nauczania na odległość i wsparcia kształcenia stacjonarnego w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach w opinii użytkowników / Agnieszka Piotrowska-Piątek, Piotr Hnidan, Marcin Misiak. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. – 2008, Z. 8, t. 2, s. 9-19
 35. E-kształcenie szansą na uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym / Ewa Lubina. // E-Mentor. - 2007, nr 3, s. 20-22
 36. E-learning - badanie potrzeb nauczycieli / Elżbieta Gajek. // E-Mentor. -  2005, nr 4, s. 40-42
 37. E-learning - edukacja na odległość przyszłość współczesnych organizacji / Jolanta Tarapata. // Nowoczesne Systemy Zarządzania. - 2008, - Nr 3, s. 95-110
 38. E-learning - potencjał możliwości / Sergo Kuruliszwili.// Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 96-100
 39. E-learning - szkolenie w Internecie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa /Magdalena Kąklewska-Brodawka. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 27-30
 40. E-learning - zerwanie z tradycją humanizmu? / Edwin Bendyk. // E-Mentor. - 2009, nr 1, s. 4-6
 41. E-learning : co jeszcze przed nami? / Andrzej Jaszczuk.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 5/6, s. 23-25
 42. E-learning : kształcenie na odległość / Anna Szeląg.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, s. 5-6
 43. E-learning : nowe wyzwania rozwojowe i edukacyjne / Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska, Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, Joanna Matejczuk.// Remedium. - 2011, nr 9, s. 1-3
 44. E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń : zastosowanie technologii i usług Web 2.0 w edukacji / Marcin Dąbrowski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 38-43
 45. E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń / Marcin Dąbrowski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 11-15
 46. E-learning a konkurencyjność przedsiębiorstw / Anna Kępińska-Jakubiec. // Firma i Rynek. - 2005, nr 2[1], s. 20-27
 47. E-learning a kształcenie uniwersyteckie / Piotr Francuz. // Ethos. - 2009, nr 1 / 2s. 184-197
 48. E-learning a wiedza korporacyjna / Iwona Grabara. // Zarządzanie  Zasobami Ludzkimi. - 2006, nr 3/4, s. 119-132
 49. E-learning dla seniorów: doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera / Katarzyna Urbanowicz, Monika Moroz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9, s. 30-31
 50. E-learning i multimedia we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego? Dlaczego nie? / Anna Wieczorek.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 21-24
 51. E-learning jako innowacja pedagogiczna / Agata Waszek.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s. 18-23
 52. E-learning jako instrument wspomagający tworzenie wiedzy w organizacji / Jacek Bendkowski. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. – 2006, Z. 36, s. 9-18
 53. E-learning jako komponent elastycznego układu kształcenia ustawicznego / Zdzisław Wołk.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 72-79
 54. E-learning jako narzędzie wspomagające dydaktyki studiów stacjonarnych /Jarosław Karcewicz. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. – 2007, Z. 40, s. 147-151
 55. E-learning jako narzędzie wspomagające proces zarządzania wiedzą w szkole wyższej / Anna Szopa. // Zarządzanie Publiczne. - 2009, nr 3, s. 53-64
 56. E-learning na usługach bibliotek pedagogicznych? / Anna Szeląg.// Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 19-20
 57. E-learning "szyty na miarę", czyli o indywidualizacji w nauczaniu online /Maria Zając. // E-Mentor. - 2006, nr 5, s. 13-18
 58. E-learning w bibliotece - praktyczne wskazówki / Małgorzata Czub.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 9, s. 35-37
 59. E-learning w Chorwacji / Daliborka Pašić, Dragana Kupres ; tł. Joanna Tabor.// E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 89-91
 60. E-learning w organizacji zajęć i opinii studentów - studium przypadku / Piotr Betlej. // E-Mentor. - 2009, nr 1, s. 56-60
 61. E-learning w pracy z uczniami / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian.// Biblioteka. - 2010, nr 6, s. 12-14
 62. E-learning w szkole / Maciej M. Sysło. // E-Mentor. - 2009, nr 1, s. 23-31
 63. E-moderowanie kluczem do sukcesu - 5-etapowy model kształcenia Gilly Salmon /Agnieszka Oklińska. // E-Mentor. - 2009, nr 3, s. 48-54
 64. E-learning w szkoleniu kadr - raport z badań / Olga Sobolewska.// Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2006, nr 3/4, s. 100-107
 65. "E-learning" wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk. // Prometeusz. – 2006, nr 1, s. 3-13
 66. E-matura 2009 : ocenianie zadań otwartych z matematyki / Jacek Stańdo. // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 111-115
 67. E-nauczanie - moda czy konieczność? / Katarzyna Bobko.// Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 14-16
 68. E-szkoła uzupełnieniem szkoły tradycyjnej / Emilia Musiał, Irena Pulak. // Technika, Informatyka, Edukacja. – 2008, T. 10, s. 153-159
 69. Edukacja informatyczna i e-learning w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwem / Dorota Koprowska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 30-39
 70. Edukacja interaktywna alternatywą dla polskich szkół : interaktywnie znaczy nowocześnie / Witold Kołodziejczyk.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 58-61
 71. Edukacja na odległość / Beata Boczukowa.// Edukacja i Dialog. - 2000, nr 6, s. 54-57
 72. Edukacja online w opinii studentów / Marta Czechowska-Bieluga.// Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 122-132
 73. Edukacja przez Internet - najwyższa konieczność / Mariusz Malinowski.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 18-19
 74. Edukacja w chmurach - nowe trendy ICT / Eunika Baron-Polańczyk. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, t. 2, s. 75-84
 75. Efektywne wdrażania projektów e-learningowych w szkolnictwie wyższym : dwa studia przypadków / Tilman Küchler. Tł. // E-Mentor. - 2007, nr 4, s. 84-87
 76. Efektywność e-kształcenia i e-dokształcania zawodowego - studia przypadków / Iwona Kacak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 4, s. 64-72
 77. Efektywność procesów dydaktycznych wspieranych metodami e-learningu / Jadwiga Bakonyi. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie. - 2008, z. 2, s. 157-163
 78. Efektywność systemów e-learningowych a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa / Anna Kępińska-Jakubiec, Sebastian Majewski. // E-Mentor. - 2009, nr 2, s. 33-40
 79. Elastyczne, modułowe, multimedialne technologie dokształcenia zawodowego - rozwój metod telepracy i telenauczania / Zbigniew Kramek.// Pedagogika Pracy. - 2008, T. 53, s. 130-139
 80. Elektroniczne platformy edukacyjne: otwarte czy zamknięte? / Jerzy Cieślik, Justyna Hofmokl.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 2, s. 53-59
 81. eTwinning - nowoczesny program dla szkół / Agnieszka Prokop.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 54-55
 82. eTwinning przykładem e-learningu w oświacie / Elżbieta Gajek. // E-Mentor. - 2007, nr 2, s. 33-39
 83. Europejska Współpraca Szkół w warsztacie nauczyciela bibliotekarza / Gracjana Więckowska.// Biblioteka. - 2009, nr 2, s. 21-25
 84. Europejski program kształcenia online i zatwierdzania kompetencji w  dziedzinie informatyki i multimediów / Małgorzata Sołtysiak, Ludmiła  Łopacińska-Kupidura. // Edukacja Ustawiczna      Dorosłych. - 2006, t. 1, s. 64-68
 85. Ewaluacja i testowanie e - kursów na zgodność ze SCORM / Tymon Jastrzębski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 121-127
 86. Ewaluacja i testowanie poprawności technicznej e - kursów / Wojciech Kubera.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 114-120
 87. Ewolucja języka edukacji zdalnej / Ewa Lubina. // E-Mentor. - 2005, nr 4, s. 36-39
 88. Funkcjonalność platformy Moodle w świetle opinii studentów Wyższych Szkół Bankowych w Polsce / Joanna Nogieć. // E-Mentor. - 2010, nr 1, s. 34-39
 89. Galanet - internetowa szansa dla miłośników języków romańskich / Anna Grabowska.// Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 73-75
 90. Gry w wirtualnym środowisku nauczania / Lucio Margulis ; tł. Joanna Tabor. // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 83-86
 91. Homo sapiens, homo faber, homo ludens czyli gry i zabawy w elektronicznych kursach / Wojciech Przyłuski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 97-103
 92. Hipermedia szansą wzbogacenia tradycyjnych form multimedialnego kształcenia otwartego na odległość / Janusz Gajda. // Pedagogika Mediów. -  2006, nr 1/2, s. 6-19
 93. Innowacyjność w procesie dydaktycznym w środowisku e-learning / Anna Kępińska-Jakubiec, Rafał Szymański. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - 2007, Nr 8, s. 75-84
 94. Implementacja rozwiązań nauczania komplementarnego (blended learning) : projekt LAMS WZiEU / Adam Stecyk. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. – 2008, Z. 8, t. 2, s. 55-63
 95. Internet a nowoczesna eduk@cja - czy istnieje jakaś alternatywa? / Magdalena Szpunar. // Rola Informatyki w Naukach   Ekonomicznych i Społecznych. – 2006, Z. 2, s. 299-311
 96. Internetowe kursy języków obcych / Anna Drzewińska.// Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 65-71
 97. Internetowy Kurs Modlitwy jako przykład e-learningu wprowadzającego w czytanie Biblii / Zbigniew Paweł Maciejewski. // Katecheta. - 2009, nr 2, s. 75-77
 98. Istota oraz korzyści szkoleń na odległość we współczesnym przedsiębiorstwie / Dominika Kwieciszewska. // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński. – 2005, Nr 43, s. 859-868
 99. Jak czytać specyfikacje, czyli SCORM 2004 okiem implementatora / Monika Biskupska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 128-136
 100. Kilka uwag na temat bezpieczeństwa (prawnego) w kontekście nauczania online / Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 85-88
 101. Kompetencje informatyczne nauczyciela w zakresie e-learningu / Jacek Kulasa. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. – 2006, Z. 2, s. 289-298
 102. Koncepcja kształcenia studentów w zakresie systemów e-learningowych / Anna Rybak, Wiesław Półjanowicz. // E-Mentor. - 2009, nr 4, s. 45-50
 103. Konstruktywistyczne i behawioralne aspekty kształcenia zdalnego / Ewa Lubina.// E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 29-32
 104. Kontekst pedagogiczny e-edukacji / Grażyna Penkowska. // Pedagogika Mediów. - 2006, nr 1/2, s. 84-93
 105. Korzyści i uwarunkowania wykorzystania e-learningu w przedsiębiorstwie /Zbigniew E. Zieliński. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. – 2009, Nr 35, cz. 1, s. 727-733
 106. Koszty zdalnej edukacji / Anna Barańska.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 68-72
 107. Kształcenie na odległość : możliwości finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej / Katarzyna Grzejszczak, Alina Meissner, Anna Grabowska. // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 20-25
 108. Kształcenie na odległość a rynek pracy / Alina Maria Basak. // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 133-144
 109. Kształcenie na odległość ważnym wyzwaniem dla edukacji w społeczeństwie informacyjnym / Grażyna Cęcelek. // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 63-72
 110. Kształcenie na odległość - wybór czy konieczność / Wojciech Montwiłł.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 93-96
 111. Kształcenie religijne dorosłych w formie korespondencyjnej / Anna Walulik. // Katecheta. - 2009, nr 3, s. 60-66
 112. Kurs online Multimedia - Fuhrerschein dla nauczyciela języka niemieckiego - doświadczenia tutora / Renata Czaplikowska.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 103-107
 113. Laboratorium wirtualne jako nowe narzędzie dydaktyczne / Dorota Pawluś.// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 39-44
 114. Learning 2.0 - (r)ewolucja? / R. Robert Gajewski. // E-Mentor. - 2009, nr 5, s. 53-57
 115. Losowanie obiektów - jedna z technik scenariuszowych w TeleEdu / Wojciech Przyłuski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 56-67
 116. MasterSolution dla e-learningu / Enrico Korb, Frank K. Seibt. Tł. // E-Mentor. - 2006, nr 2, s. 20-23
 117. Metoda projektowa w kształceniu e-learningowym / Magdalena Ratalewska, Wiesĺaw Przybyła.// Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. - 2009, nr 1, s. 59-69
 118. Młodzieżowa e - Akademia / Lidia Wasyłyszyn.// Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 26-27
 119. Model aktywności w kursach online, czyli jak efektywnie angażować studentów / Maria Zając. // E-Mentor. - 2009, nr 4, s. 40-44
 120. Model kształcenia na odległość na przykładzie doświadczeń wybranych polskich i zagranicznych uczelni wyższych / Monika Mechlińska-Pauli.// Studia Gdańskie / Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. – 2008, s. 123-134
 121. Model organizacyjnego portalu wiedzy / Kamil Sitarski. // Prace Naukowe. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem / Politechnika Warszawska. – 2004, Z. 16, s. 23-40
 122. Modelowanie e-learningu : 5 refleksji na kanwie dyskusji 4. seminarium konsultacyjnego "Modele i jakości e-edukacji" / Anna K. Stanisławska. // E-Mentor. - 2006, nr 4, s. 26-27
 123. Możliwości i bariery wykorzystania forum dyskusyjnego w kształceniu osób dorosłych / Ewa Sarzyńska, Danuta Wosik-Kawala. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. – 2008, Z. 8, t. 2, s. 33-43 Materiały z III Konferencji "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych", Kielce.
 124. Możliwości kształcenia na odległość w kontekście potrzeb edukacyjnych osób korzystających z elastycznych form organizacji pracy / Aleksandra Kulpa-Puczyńska. // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. – 2008, [T.] 10, s. 205-213
 125. Multimedia i oprogramowanie społecznościowe w kształceniu inżynierów / Ryszard Robert Gajewski.// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 57-62
 126. MuStLearnIT : technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie w nauczaniu na odległość w Małych szkołach, czyli lekcje języka angielskiego przez Internet / Marlena Falkowska.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 102-106
 127. Narzędzia wykorzystywane do tworzenia pomocy dydaktycznych wspomagających e-learning w szkole / Jolanta Krzyżek. // E-Mentor. - 2010, nr 1, s. 30-33
 128. Narzędzie wspomagające personalizację szkoleń e-learningowych / Piotr Betlej, Maciej Piotrowski. // E-Mentor. - 2007, nr 1, s. 23-26
 129. Nauczanie języków obcych metodą e-learningu w trybie on-line w kontekście historycznym oraz społeczno-andragogicznym / Zbigniew Meger, Maja Zawierzeniec. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. - 2006, z. 1, s. 199-203
 130. Nauczanie na odległość / Tadeusz Popkowski. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu. - 2008, nr 2, s. 149-166
 131. Nauczanie na odległość nową formą studiowania / Jacek Zapalski. // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002, nr 1, s. 97-107
 132. Nauczanie na odległość w Polsce / Robert Dygas, Paulina Przywieczerska.// Prometeusz. - 2005, nr 3, s. 49-54
 133. Nauczanie na odległość - wczoraj i dziś / Agnieszka Heba. // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 145-152
 134. Nauczanie on-line jako uzupełnienie tradycyjnych form : problemy i propozycja rozwiązań / Dariusz Kwiecień.// Meritum. - 2006, nr 2, s. 87-89
 135. Nauczanie w gospodarce sieciowej opartej na wiedzy / Witold T. Bielecki.// Problemy Zarządzania. - 2005, nr 1, s. 44-49
 136. Nauczanie zdalne - istota zawartości stron webowych / Beata Kuźmińska-Sołśnia.// Technika, Informatyka, Edukacja. – 2008, T. 10, s.149-152
 137. Nauczyciel w sieci / Przemysław Bąbel, Magdalena Pitala.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 97-104
 138. Nie bój się e-learningu / Krzysztof Wojewodzic, Andrzej Grzybowski.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 54-58
 139. Nowa ewangelizacja i zdalne nauczanie / Ryszard Podpora. // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 2006, nr 1, s. 35-45
 140. Nowe narzędzia komunikacji w społeczeństwie informacyjnym : charakterystyka i ocena efektywności projektu e-learning'owego / Adam Stecyk. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. – 2008, Nr 27, s. 215-29
 141. Nowe szanse e-ECONOMY / Katarzyna Mierzwa, Antoni Stasch. // Społeczeństwo i Rodzina. - 2007, nr 1, s. 88-105
 142. Nowoczesna forma kształcenia online w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie / Bożena Lewandowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 15-16
 143. Nowoczesne środki dydaktyczne w kształceniu akademickim. Z wykorzystaniem doświadczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / Józef Górniewicz.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 18-22
 144. Nowoczesne technologie w nauczaniu matematyki studentów architektury / Krystyna Romaniak.// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 70-74
 145. Nowy zawód - dydaktyk medialny / Wojciech Przyłuski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 9-17
 146. O kulisach międzynarodowej współpracy głogowskiego przedszkola / Ewa Kurzak.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod. Przed Szkołą, s. 16-20
 147. O potrzebie określenia kompetencji nauczycieli podejmujących kształcenie online / Maria Zając, Wiesław Zawisza. // E-Mentor. - 2006, nr 2, s. 24-28
 148. O programach wspierających szkołę w budowaniu przyszłości / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, wkładka Nowe technologie w szkole, s. 6-9
 149. Optima - środowisko uczenia się oparte na sieci / Katri Salonen, Anu Hiltunen, Sanna Merisalo.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 80-85
 150. Oprogramowanie typu Open Source w nauczaniu na odległość / Marcin Werdoni. // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2008, Z. 13, s. 347-361
 151. Otwarte Zasoby Edukacyjne - ku wizji pedagogiki uczestniczącej / Małgorzata Kowalska. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 9, s. 9-13
 152. Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla edukacji ustawicznej / Sławomir Koziej.// Edukacja. - 2010, nr 4, s. 45-53     
 153. Otwartość w e-learningu / Adam Pietrzykowski. // E-Mentor. - 2009, nr 3, s. 55-58
 154. Pamięć, wiedza, motywacja : jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w systemach e-learningowych? / Krzysztof Wojewodzic.// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 95-98
 155. Perspektywy dalszego rozwoju e-edukacji w świetle wyników badania korzystania z internetu przez studentów SGH / Agata Zadrożna, Anna Folbrier. // E-Mentor. - 2005, nr 4, s. 22-27
 156. Perspektywy rozwoju e-learningu w warunkach polskich / Stanisław Rudolf. // Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. – 2006, Nr 4, s. 249-261
 157. Platforma e-lerningowa Moodle w kształceniu informatycznie uzdolnionych dzieci / Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska.// Meritum. - 2007, nr 2/3, s. 28-30
 158. Platforma MOODLE / Dorota Karczewska.// Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 61-64
 159. Platforma "Moodle". Cz. 3 / Jacek Kulasa. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2009, nr 2, s. 133-137
 160. Podstawy przygotowania kursu języka biznesu online / Zbigniew Meger, Maja Zawierzeniec. // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 30-33
 161. Pokolenie m-learningu - nowe wyzwanie dla szkoły / Lechosław Hojnacki. // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 23-27
 162. Polski e-learning w opiniach ekspertów. Cz. 1 / Grażyna Penkowska. // E-Mentor. - 2007, nr 3, s. 16-19
 163. Polski e-learning w opiniach ekspertów. Cz. 2 / Grażyna Penkowska. //  E-Mentor. - 2007, nr 4, s. 34-38
 164. Profesor Maciej Sysło rozpoczyna dyskusję o e-learningu w szkole... / Mariusz Malinowski.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s.22-26
 165. Program e-kształcenie "Promowanie znajomości technologii cyfrowej wśród osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie / Ludmiła Łopacińska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 62-67
 166. Program eTwinning w przedszkolu / Iwona Pietrucha. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 55-56
 167. Projektowanie ćwiczeń i kursu blended-learningowego / Anna Dymel.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 5, s. 40-47
 168. Projektowanie ma sens / Piotr Peszko.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 5/6, s. 66-69
 169. Projektowanie procesów dydaktycznych : model ADDIE / Adam Stecyk.  // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2007, nr 7, s. 61-66
 170. Projektowanie treści elearningowych - Model ADDIE / Adam Stecyk. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. – 2007, Nr 8, s. 277-283
 171. Projektowanie sekwencji nauczania kursów e-learningowych / Bartosz  Marcinkowski, Michał Kuciapski. // Prace  i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2005, [z.] 3, s. 99-109
 172. Projekty językowe eTwinning / Elżbieta Gajek, Paweł Poszytek.// Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 75-80
 173. Przedsiębiorczość w sieci - doświadczenia IW EQUAL / Henryk Bednarczyk, Dorota Koprowska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 2, s. 80-92
 174. Przekaz informacji w edukacji za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych / Daniel Jachyra.// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 29-34
 175. Przysposobienie biblioteczne: od tradycyjnych metod nauczania po e-learning / Hanna Długołęcka.// Przegląd Biblioteczny. - 2009, z. 3, s. 359-369
 176. Przyszłość edukacji a współczesne technologie / Ewa Augustyniak.// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 24-28
 177. Quiz z importu / Marek Kotowski. // E-Mentor. - 2007, nr 4, s. 28-33
 178. Quo vadis I-edukacjo? / R. Robert Gajewski. // E-Mentor. - 2007, nr 3, s. 13-15
 179. Ramy prawne dla prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem internetu /Przemysław Polański. // E-Mentor. - 2007, nr 1, s. 35-38
 180. Realizacja projektu językowego w ramach Akcji eTwinning / Barbara Romanowska-Kruszyńska. // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 1, s. 85-88
 181. Rola edukacji w budowaniu społeczeństwa informacyjnego / Alona Plyaskina.// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, Z. 17, nr 1, s. 317-325
 182. Rola emocji w procesie kształcenia na odległość / Ewa Lubina. // E-Mentor. - 2005, nr 3, s. 22-26
 183. Rola metadanych w procesie zarządzania treściami e - lerningowymi / Bożena Przyborowska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 92-113
 184. Rola nauczyciela w tworzeniu społeczności studenckiej online / Marta Chomicz. // Matematyka Stosowana. – 2005, Nr 6, s. 89-93
 185. Rola standaryzacji platform w e-learningu / Kazimierz Waćkowski, Jacek M. Chmielewski. // E-Mentor. - 2007, nr 2, s. 25-32
 186. Rozbudowane struktury treści dydaktycznych i wirtualnych zajęć / Marcin Dąbrowski. // E-Mentor. - 2005, nr 3, s. 35-41
 187. Samodzielna praca autonomicznych uczniów - pod (zdalną) opieką nauczyciela / Przemysław Wolski.// Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 158-167
 188. Samorządowa platforma edukacyjna - e-learning w administracji publicznej / Maciej Ławrynowicz. // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2009, nr 3/4, s. 72-76
 189. Scenariusz e-kursu / Wojciech Przyłuski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s.39-55
 190. Specjalne kursy e-learningowe stymulujące pracę grupową kursantów / Wojciech Przyłuski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 113-121
 191. Specyfika procesu nauczania przez Internet a twórczy nauczyciel / Dorota Siemieniecka-Gogolin.// Pedagogika Mediów. - 2006, nr 1/2, s.  94-103
 192. Społeczeństwo informacyjne wymaga nowego podejścia do edukacji / Marcin Polak.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 23-24
 193. Standardy w nauczaniu - SCORM - Sharable Content Object Reference Model / Agnieszka Borowiecka.// Meritum. - 2008, nr 4, s. 17-20
 194. Strategie motywacyjno-wolitywne w edukacji zdalnej / Zbigniew Meger.// E-Mentor. - 2008, nr 5, s. 32-42
 195. Stymulacja aktywności studentów wirtualnej edukacji / Małgorzata Pańkowska, Stanisław Stanek. // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. – 2006, Z. 16, s. 375-385
 196. System e-learning do wspomagania szkoleń normalizacyjnych / Kazimierz Waćkowski, Jacek M. Chmielewski. // Normalizacja. – 2007, nr 1, s. 23-34
 197. Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning / Zbigniew E. Zieliński.// Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. – 2006, Z. 2, s. 313-324
 198. Systemy web teaching - przegląd rozwiązań stosowanych w różnych krajach / Grzegorz Kończak. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2007, [Z.] 205, s. 195-204
 199. Systemy wideokonferencyjne jako efektywne narzędzia w edukacji na odległość / Dariusz Czekan. // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 34-37
 200. Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online / Michał Ostrowicki.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 5/6, s. 26-31
 201. Szkolenia e-learningowe na Pomorskiej Akademii Regionalnej CISCO w ocenie  uczestników / Bartosz Marcinkowski, Stanisław Wrycza.  // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2005, [z.] 3, s. 111-118
 202. Szkolenia przygotowujące nauczycieli do kształcenia online / Wiesław Zawisza. // E-Mentor. - 2007, nr 4, s. 39-44
 203. Szkoła w pułapce Internetu / Janusz Morbitzer.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 18-27
 204. Szybciej - krócej - dalej / Marek Hyla.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 34-35
 205. Środowisko tworzenia personalizowanych kursów online - repozytorium obiektów wiedzy / Maria Zając. // E-Mentor. - 2009, nr 1, s. 32-39
 206. Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość - koncepcja i realizacja projektu / Zbigniew E. Zieliński. // E-Mentor. - 2006, nr 4, s. 28-32
 207. Tak pracuje dziś dydaktyk / Weronika Czarkowska.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 64-66
 208. Technologia współpracy eksperta dziedzinowego z dydaktykiem medialnym / Małgorzata Rubin, Marcin Pawełczak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008. nr 3, s. 18-30
 209. TeleEdu - krok w kierunku sztucznej inteligencji (kapsuła edukacyjna: repozytorium i e-kurs ekspercki) / Wojciech Przyłuski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 122-133
 210. Telepraca i zdalna edukacja osób niepełnosprawnych wzrokowo / Anna Sroczyńska, Zdzisław Sroczyński. // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. – 2006, Z. 35, s. 183-192
 211. Technologie e-learning w rozwoju kadr eksploatacyjnych / Zbigniew Kramek. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 3, s. 65-73
 212. Tunel aerodynamiczny online oraz wyprawy naukowe kół fizycznych - przykłady wykorzystania ICT w procesie dydaktycznym fizyki / Paweł Barczyński [et al.].// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 79-84
 213. Tutor i uczeń w e-nauczaniu / Józef Dobrowolski.// Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 83 – 85
 214. Tworzenie materiałów dydaktycznych w nauczaniu zdalnym / Anna Szeląg.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7/8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 3, s. 3-8
 215. Uczyć się każdy może / Krystyna Strużyna.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 83-86
 216. Uninettuno - międzynarodowy uniwersytet na odległość / Maria Lamberti. // Biblioteka. – 2009, Nr 13, s. 203-210
 217. Ustawiczna edukacja zawodowa wobec europejskiego rynku pracy i kształcenia / Henryk Bednarczyk.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 40-47
 218. Uwarunkowania rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych / Anna Rokicka-Broniatowska. // E-Mentor. - 2009, nr 5, s. 38-45
 219. W edukacyjnej cyberprzestrzeni / Irena K. Hejduk. //Przedsiębiorstwo Przyszłości. - 2009, nr 1, s. 79-89 37
 220. W poszukiwaniu narzędzi tworzenia adaptacyjnego przekazu wiedzy na platformie Moodle / Marcin Pawełczak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 76-84
 221. W stronę otwartej edukacji : kształcenie na odległość w centrum zainteresowania pedagogów / Katarzyna Bocheńska-Włostowska. // Wiedza i Umiejętności. – 2008, T. 10, s. 75-92
 222. Wartość e-learningu dla kształcenia ustawicznego w kontekście przykładowych projektów europejskich / Katarzyna Witek. // E-Mentor. - 2009, nr 1, s. 77-81
 223. Wikipedia jako narzędzie edukacji? : możliwości i zagrożenia / Tomasz Ganicz.// Meritum. - 2008, nr 4, s. 6-9
 224. Wirtualna edukacja a pokolenie Y / Jan A. Fazlagić.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 6, s. 37
 225. Wirtualne campusy - modele i studium przypadków / Stanisław Wrycza, Michał Kuciapski.// Pieniądze i Więź. - 2005, nr 3, s. 142-159
 226. Wirtualny nauczyciel poszukiwany, czyli dlaczego warto korzystać z TeleEdu / Wojciech Przyłuski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 85-96
 227. Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning / Witold T. Bielecki. // E-Mentor. - 2007, nr 2, s. 4-6
 228. Wpływ informatycznych metod nauczania na jakość wiedzy inżynierskiej /Andrzej Filipkowski.// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. -      2008, z. 1, s. 201-210
 229. Wspomaganie elektroniczne doskonalenia nauczycieli / Ewa Lubina. // Journal of Modern Science. - 2008, t. 2, s. 195-204
 230. Wspomaganie procesu edukacji z wykorzystaniem e-learning - CAEC / Zbigniew Lis, Zbigniew Zieliński. // Rola Informatyki w Naukach   Ekonomicznych i Społecznych. – 2006, Z. 1, s. 41-49
 231. Wspomaganie procesu dydaktycznego przez "e-pogotowie matematyczne" / Dorota Krawczyk-Stańdo, Jacek Stańdo.// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 115-119
 232. Wybrane aspekty konstruktywistyczne i kognitywistyczne edukacji na odległość / Stanisław Juszczyk.// Kognitywistyka i Media w Edukacji. - 2006, nr 1/2, s. 23-39
 233. Wybrane aspekty zastosowania e-learningu w bibliotece / Anna N. Gruca.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 3, s. 10-13
 234. Wykorzystanie możliwości e-learningu w kształceniu i dokształcaniu inżynierów/ Sylwester Markusik, Aleksander Bułkowski. // E-Mentor. - 2005, nr 3, s. 29-32
 235. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w kształceniu zdalnym i zarządzaniu wiedzą / Sergo Kuruliszwili.// Praca Socjalna. - 2009, nr 4, s. 112-121
 236. Wykorzystanie platformy Google AdWords w programie kształcenia na specjalności biznes elektroniczny / Artur Strzelecki. // E-Mentor. - 2009, nr 4, s. 80-86
 237. Wyzwanie XXI wieku : edukacja w systemie otwartym i na odległość / Jan Prusik.// Kurpie. - 2006, nr 2, s. 33-35
 238. Zagraniczne doświadczenia e-learningu / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk. // Przedsiębiorstwo Przyszłości. – 2010, nr 2, s. 75-85
 239. Zajęcia internetowe w Centrum Europejskim / Ika Jarzyńska. // Studia Europejskie (Warszawa). - 2006, nr 3, s. 261-268
 240. Zasady wykorzystania nagrań lektorskich w elektronicznych kursach / Marcin Pawełczak.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 104-112
 241. Zasoby edukacyjne w sieci : na ile otwarte? / Kamil Śliwowski.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, dod. Nowoczesne technologie w szkole, s. 15-17
 242. Zasoby informacyjne i narzędzia informatyczne wspomagające e-kształcenie w bibliotece akademickiej : doświadczenia Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej z różnych form pracy ze zdalnym użytkownikiem / Krzysztof Moskwa.// Przegląd Biblioteczny. - 2009, z. 4, s. 461-481
 243. Zastosowanie aplikacyjne e-learningu w edukacji / Tomasz Wiech. // Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. – 2005, T. 2, s. 105-117
 244. Zastosowanie nowoczesnego e-learningu i multimediów w edukacji / Jerzy Korczak, Dariusz Woźniak. // Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska. Instytut Ekonomii i Zarządzania. – 2008, Nr 12, s. 73-88
 245. Zastosowanie platformy e-learningowej w e-marketingu na przykładzie systemu LAMS (Learning Activity Management System) / Adam Stecyk. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. – 2006, Nr 5, s. 501-505
 246. Zastosowanie platformy internetowej w edukacyjno-badawczym programie polskiej kadry menedżerskiej Talent Club / Anna Wilk. // E-Mentor. - 2008, nr 5, s. 45-51
 247. Zastosowanie technologii peer-to-peer do kooperatywnego e-learningu / Aleksander Bułkowski. // E-Mentor. - 2006, nr 5, s. 22-25
 248. Zawsze na kursie - platforma e-learning dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą / Arleta Zwolińska, Tomasz Sułkowski. //Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 3, s. 109-112
 249. Zdajmy razem egzamin gimnazjalny / Danuta Kowalczyk.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 46-49
 250. Zdalne nauczanie zawodu / Anna Barańska.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 62-66
 251. Złożoność sytuacji edukacyjnej w kontekście idei e-learning / Marek Markowski, Jolanta Sala. // Pieniądze i Więź. – 2010, nr 2, s. 171-176
 252. Zmiany widoczności obiektów - podstawowa technika scenariuszowa w TeleEdu / Wojciech Przyłuski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 68-75
 253. Znaczenie e-kursów w zdalnym uczeniu się / Elżbieta Jarosińska.// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 62-66
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce