Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 28 maja 2024
 
Serwis prasowy 4/2011 PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
środa, 07 grudnia 2011
SERWIS PRASOWY CZYTELNI 4/2011
W 2011 r. obchodzimy 100. rocznicę urodzin Czesława Miłosza. Rok 2011 został również ogłoszony rokiem noblisty. Jest to doskonała okazja, aby przybliżyć młodzieży wcale niełatwą twórczość Czesława Miłosza oraz zapoznać z kolejami życia pisarza.
W czasopiśmie „Polski w Praktyce” nr 5/2011 czytelnicy mogą przeczytać wywiad z Andrzejem Franaszkiem - autorem biografii Czesława Miłosza 1. Zgadza się on z opinią, „…że Miłosz zamknął pewien rozdział w historii polskiej poezji i w historii polskiego życia literackiego. Drugiej tak wielkiej figury nie ma. Są poeci o pokolenie młodsi, jest Tadeusz Różewicz i jest Wisława Szymborska, ale ich skala oddziaływania jest mniejsza. Mało który, a może i nikt, ze współczesnych poetów ma tak silną wiarę w sens i znaczenie słowa poetyckiego, jaką miał Miłosz. Wierzył, że wiersz pewnie nie zbawi świata, ale może nas przynajmniej ocalić.” 2.
Tomasz Jędrzejewski z kolei przedstawia „propozycję interpretacji kilku wierszy o zmaganiach z własną egzystencją i językiem” 3. W artykule pt. „Czesław Miłosz z dala od historii” autor przytacza wyznanie Miłosza z Ars poetica? („Miasto bez imienia” 1969), „że zawsze tęsknił do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezją, ani zanadto prozą” 4. Tomasz Jędrzejewski poddaje analizie m. in. fragmenty utworów : „Spotkanie” , „Jak powinno być w niebie”, „Traktat poetycki”, „W słoju”, „Dar”, „Miasto bez imienia”.
Nauczycielom języka polskiego zaproponowano konspekty lekcji, których tematami jest interpretacja i analiza wierszy Czesława Miłosza –„W mieście”, „Nadzieja”, „Słońce”, „Ogrodnik”.
Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez minister Katarzynę Hall Rokiem Szkoły z Pasją. Artykuł Małgorzaty Boraczyńskiej nawiązuje do pracy nauczycieli z pasją, którzy odkrywają i rozwijają talenty uczniów 5. Autorka podpowiada jak poznać ucznia zdolnego oraz jakie bariery w rozwoju spotyka taki uczeń. Stwierdza również, że „Uczniowie zdolni potrzebują poczucia samodzielnego kierowania sobą, często okazują to upartością czy buntem, dlatego należy stwarzać im takie warunki, by poczuli, że decydują o swoich działaniach, oczywiście z jasnym określeniem odpowiedzialności za decyzje” 6. Małgorzata Boraczyńska charakteryzuje postawę nauczyciela wspierającego oraz podkreśla znacznie motywacji do nauki i pracy.
Zachęcam również do lektury miesięcznika „Polonistyka” . W numerze 10/2011 Grzegorz Karwasz dokonuje analizy i porównania polskiego systemu szkolnego z krajami OECD. 7 Autor stwierdza, że "[…] łączna ilość godzin nauki w przedziale wiekowym 7-14 lat jest w Polsce najniższa spośród wszystkich 30 porównywalnych krajów OECD, o 10 % niższa niż w Estonii, 20 % niższa niż w Austrii i 30 % niższa niż w Anglii!”.8
Piotr Kołodziej w swoim artykule przywołuje przedwojenną „podstawę programową”9. ”Przedwojenna podstawa programowa, czyli fundament późniejszych programów nauczania, składała się przede wszystkim z trzech założeń podstawowych. Były to: założenie „psychologiczne”, założenie „wychowawcze” i założenie „życiowe” (inaczej zasada socjologiczna). Determinowały one konstrukcję wewnętrzną całego późniejszego programu…”10.
Równie interesujący jest artykuł Wiesławy Wantuch zachęcający do podejmowania badań przez nauczycieli oraz do ich publikacji 11. Autorka stwierdza, że „Obserwacja to najprostsza i zdawałoby się naturalna technika badań możliwa do zastosowania od zaraz w każdej szkole”12.
 

1 Poezja to nie zabawka z dziecinnego pokoju. Z dr. Andrzejem Franaszkiem rozm. Stanisław Włostowski. Polski w Praktyce. – 2011, nr 5, s. 4-7
2 Tamże, s. 7
3 Jędrzejewski T.: Czesław Miłosz z dala od historii. Polski w Praktyce. – 2011, nr 5, s. 8-12
4 Tamże, s. 8
5 Boraczyńska M.: Głową i sercem – praca z uczniem zdolnym. Polski w Praktyce. – 2011, nr 5, s. 18-24
6 Tamże, s. 21
7 OECD (= Organization for Economic Cooperation and Development – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
8 Karwasz G.: Pćmy i murkwie, czyli słowo a myśl. Polonistyka. – 2011, nr 10, s. 6-11
9 Kołodziej P.: Przedwojenna „podstawa programowa”. Polonistyka. – 2011, nr 10, s.19-26
10 Tamże, s. 23
11 Wantuch W.: Badanie praktyki – praktykowanie badań. Polonistyka. – 2011, nr 10, s. 44-48
12 Tamże, s. 46
 
 
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce