Logo strony BP w Ostrołęce
wtorek, 30 listopada 2021
 
Tolerancja PDF Drukuj E-mail
Napisał Marta Katarzyna Malinowska   
sobota, 18 lutego 2012

TOLERANCJA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

Tolerancja jest istotnym pojęciem w języku wszystkich dzisiejszych społeczeństw. Słowo to pochodzi od łac. tolerantio – cierpliwość, wytrwałość. Tolerancja to „świadoma zgoda na wyznawanie i głoszenie przez innych ludzi sądów, z którymi dana osoba się nie zgadza, i na wybór przez nich sposobu życia, którego nie aprobuje, ale który jest uważany przez nich za właściwy”1.

Wydawnictwa zwarte


 1. Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność : geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do XIV wieku / John Boswell ; przeł. Jerzy Krzyszpień. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2006. - 383 s., [12] s. il. ; 24 cm
 2. Dyskursy i przestrzenie (nie) tolerancji / pod red. Grzegorza Gazdy, Ireny Hübner, Jarosława Płuciennika. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - 515 s. ; 24 cm
 3. "Gorsi inni" - badania / pod red. Elżbiety Czykwin i Marzeny Rusaczyk. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008. - 304 s. ; 23 cm Młodzież wobec innych : studium empiryczne na temat nietolerancji społecznej / Bożena Majerek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - 126, [2] s. : wykr. ; 21 cm
 4. Pięć pism moralnych / Umberto Eco ; przeł. Ireneusz Kania. - Wyd. 2. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008. - 108, [4] s. ; 20 cm
 5. Tolerancja a edukacja / pod red. Mirosława Patalona. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - 622 s. : il. ; 24 cm
 6. Tolerancja i wielokulturowość - wyzwania XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Borowiak i Piotr Szarota. - Warszawa : Academica, 2004. - 203 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
 7. Tolerancja.pl : materiały dla nauczycieli / [red. merytor. Robert Chojnacki, Halina Wesołowska, Krystyna Zaufal]. - Kraków : Znak, 2002. - 104, [8] s. : il. ; 23 cm

Artykuły z czasopism


 1. Akceptuj bliźniego i siebie samego / Aneta Paszkiewicz.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 67-75
 2. Bez ślubu i błogosławieństwa / Ryszard Romaniuk.// Niebieska Linia. – 2003, nr 6,s. 12-14
 3. Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności / Lesław Pytka.// Opieka Wychowanie Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 25-30
 4. Inni - obcy czy inni - drudzy? O potrzebie społecznej akceptacji u osób z niepełnosprawnością intelektualną / Kamil Kuracki.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 85-90
 5. Inny nie znaczy gorszy / Aleksandra Godlewska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 6, s. 43-45
 6. Inni - obcy czy inni - drudzy? O potrzebie społecznej akceptacji u osób z niepełnosprawnością intelektualną / Kamil Kuracki.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 85-90
 7. Kilka uwag o tolerancji / Violetta Kopińska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 7-9
 8. Kłopoty z tolerancją / Barbara Pasamonik.// Edukacja. – 2003, nr 3, s. 89-98
 9. Komputer na lekcjach... o tolerancji / Agnieszka Harasimiuk.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 84-92
 10. Kształcenie międzykulturowe w gimnazjum / Barbara Myrdzik, Iwona Morawska.// Polonistyka. - 2010, nr 8, s. 6-12
 11. Lekcja języka - lekcją praw człowieka / Marzanna Pogorzelska.// Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 97-100
 12. Mniejszości narodowe, czyli lekcje tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeństwie dla klasy pierwszej gimnazjum / Anna Kąkol.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 13-14
 13. Mosty tolerancji. Małopolski program edukacji / Krystyna Zaufal, Halina Wesołowska.// Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 11, s. 44-46
 14. O tolerancję w wychowaniu rodzinnym / Katarzyna Szewetowska.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 64-67
 15. O tolerancji w szkole / Klemens Stróżyński.// Wychowawca. – 2001, nr 1, s. 5-6
 16. O wolność wyznania / Dariusz Kupisz.// Mówią Wieki. - 2008, nr 3, s. 36-40
 17. O wychowaniu bez kar i nagród / Sławomir Trusz.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 75-83
 18. Otwarcie się na odmienność / Natalia Wyszyńska.// Edukacja i Dialog. – 2003, nr 8, s. 17-21
 19. Postrzeganie ,,Inności" i ,,Innego" w świetle badań / Marta Kondracka, Aleksandra Krupa.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 39-44
 20. Program Edukacji Humanitarnej. Przykładowe przebiegi zajęć: scenariusze zajęć / Beata Guzowska.// Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 6, s. 9-26
 21. Przez arogancję do tolerancji / Piotr Wojciechowski.// Więź. – 2005, nr 8/9, s. 10-12
 22. Rola geografii w kształtowaniu postaw tolerancji / Joanna Szczepankiewicz-Battek.// Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 26-28
 23. Równość i tolerancja w podręcznikach szkolnych / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s. 37-39
 24. Strach nie chroni, nienawiść nie leczy : montaż słowno-muzyczny poświęcony problemowi AIDS i tolerancji / Jadwiga Woźniak.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 26-27
 25. Szkoła w nowej Europie / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska.// Edukacja i Dialog. – 2002, nr 10, s. 65-69
 26. Tolerancja : lekcja biblioteczna / lekcja religii w kl. 1-3 gimnazjum / Jolanta Mączyńska, Wanda Śliwowska.// Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 12
 27. Tolerancja : scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas VI / Danuta Wlazły.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20
 28. Tolerancji dla tolerancji / Barbara Pasamonik.// Edukacja i Dialog. – 2003, nr 5, s. 18-24
 29. Tolerancja jako kategoria pedagogiczna i zadanie wychowawcze / Elżbieta Trojan.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8, s. 48-51
 30. Tolerancja jako treść w procesach socjalizacji i wychowania / Katarzyna Szewetowska.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 12, s. 39-47
 31. Tolerancja, nietolerancja i przesądy w Europie średniowiecznej i nowożytnej : badania nad historią homoseksualizmu, stosunkiem społeczeństwa do homoseksualistów w kulturze / Andrzej Wyrobisz.// Przegląd Historyczny. - 2007, nr 3 , s. 383-395
 32. Tolerancja - tak czy nie? / Danuta Janus.// Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 7/8, s. 10-14
 33. Tolerancja - zjawisko społeczne czy postawa? / Katarzyna Szewetowska.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 50-53
 34. Tolerancja wobec osoby czy wobec jej czynu? Propozycja narzędzia do pomiaru tolerancji wobec zachowań / Irena Dzwonkowska.// Nowiny Psychologiczne. – 2003, nr 3, s. 51 – 62
 35. Tolerancjo, pozwól żyć! / Kazimierz Szymeczko.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 25-26
 36. Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny : (lekcja wychowawcza dla uczniów klasy V) / Ewa Nakielska.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 5-6
 37. Wychowanie do tolerancji / Joanna Bazaniak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 13-19
 38. Wychowanie ku tolerancji / Anna Tobiacelli.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 9, s. 19-20
 39. Wycieczka mentalna drogą do tolerancji - zajęcia w klasie III / Kamila Wojda.// Nauczanie Początkowe. - 2009, nr 4, s.63-68
 40. Z tolerancją na ty / Bożena Rakowska.// Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 29-35
 41. Ze sobą, a nie obok siebie : (edukacja równoległa w procesie kształtowania postaw tolerancji) / Anna Młynarczuk, Mariusz M. Sokołowski.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 11-14

1 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka; red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2007, s. 696.
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce