Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Bruno Schulz PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 21 lutego 2012

BRUNO SCHULZ

(ur. 12 lipca 1892 r., zm. 19 listopada 1942 r.) – polski prozaik, grafik, malarz, rysownik i krytyk literacki pochodzenia żydowskiego.

Image

Bibliografia przedmiotowa

Sygnatury dołączone do opisu bibliograficznego książek informują, że dana pozycja znajduje się w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce. Gwiazdka na końcu opisu bibliograficznego artykułu oznacza, że czasopismo jest dostępne w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej. 

Książki


 1. Bankructwo realności : proza Brunona Schulza / Jerzy Speina. - Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1974.- 114, [2] s. ; 25 cm
 2. Białe plamy w schulzologii / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Historii Sztuki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. - 275 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
 3. Bruno Schulz (1892-1942) / Jan Gondowicz. - Warszawa : Edipresse Polska, cop. 2006. - 95 s. : il. kolor. ; 23 cm
 4. Bruno Schulz albo Intryga nieskończoności / Władysław Panas. - Lublin : "L-Print", [2005]. - 10, [2] s. : rys. ; 25 cm
 5. Bruno Schulz jako krytyk / Marta Bartosik. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2000. - 137, [3] s. ; 21 cm
 6. Bruno Schulz : republika marzeń / [Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie]. - Warszawa : [s.n.], 2003. - 24 s. : fot., il. ; 22x24 cm
 7. Bruno Schulz : ze zbiorów Muzeum Literatury i Muzeum Narodowego w Warszawie / Mała Galeria BWA, Gorzów ; [red. Małgorzata Kitowska]. - Gorzów Wielkopolski : [BWA], [1982]. - [92] s. : il. ; 20x21 cm
 8. Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza : lata trzydzieste / Tomasz Bocheński. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005. - 311, [2] s. ; 24 cm
 9. Czytanie Schulza : materiały międzynarodowej sesji naukowej Bruno Schulz - w stulecie urodzin i w piędziesięciolecie śmierci : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8-10 czerwca 1992 / pod red. Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : TIC : nakł. Instytutu Filologii Polskiej UJ, 1994. - [2], 329 s., [4] s. il. (w tym kolor.) ; 21 cm
 10. Ekslibrisy Brunona Schulza / Jerzy Ficowski. - Łódź : ŁTPN, 1982. - [16] s. : il. ; 22 cm
 11. Inna twarz Hioba : problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza / Wojciech Wyskiel. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1980. - 185, [2] s. ; 20 cm   W   27186
 12. Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza / Tomasz Olchanowski. - Białystok : "Trans Humana", 2001. - 117 s. ; 21 cm
 13. Księga blasku : traktat o kabale w prozie Brunona Schulza / Władysław Panas ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Polskiej Literatury Współczesnej KUL. - Lublin : TNKUL, 1997. - 228, [3] s. ; 21 cm
 14. Księga listów / Bruno Schulz ; zebrał i przygot. do druku Jerzy Ficowski. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2002. - 369, [7] s., [30] k. tabl. : il. ; 23 cm
 15. Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza / Czesław Karkowski. - Wrocław : Zakład Nar. im. Ossolińskich, 1979. - 194, [2] s. : err. ; 21 cm  W   24899
 16. Listy, fragmenty ; Wspomnienia o pisarzu / Bruno Schulz ; zebrał i oprac. Jerzy Ficowski. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984. - 78, [1] s., [5] k. tabl. ; 20 cm  W   35563
 17. Miejsca wspólne, miejsca własne : o wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora / Wojciech Owczarski. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2006. - 398, [2] s., [23] s. tabl. : il. ; 23 cm
 18. Mityzacja rzeczywistości : Bruno Schulz 1892-1942 : wystawa ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie / Muzeum Lubelskie w Lublinie ; [red. Teresa Dunin, Halina Kosienkowska]. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej : Muzeum Lubelskie, 2002. - 38 s., [82] s. tabl : il. ; 21x21 cm
 19. Na marginesach rzeczywistości : o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza / Krzysztof Stala ; [przedm. Jerzy Jarzębski] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria". - Warszawa : IBL, 1995. - 259, [3] s. ; 20 cm
 20. O opowiadaniach Brunona Schulza / Ewa Nawrocka. - Gdańsk : Wydaw. Marek Rożak, 1994. - 46, [1] s. ; 20 cm
 21. Okolice sklepów cynamonowych : szkice, przyczynki, impresje / Jerzy Ficowski. - Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1986. - 103, [4] s., [24] s. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 22 x 24 cm  W   37818
 22. Polska literatura nowoczesna : Leśmian, Schulz, Witkacy / Michał Paweł Markowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. - [8], 416 s. ; 25 cm  W   61378
 23. Portret psubrata / Edward Mielniczek. - Bydgoszcz : "Świadectwo", 1999. - 143, [1] s. ; 21 cm
 24. Prowincja centrum : przypisy do Schulza / Jerzy Jarzębski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005. - 184, [3] s. ; 20 cm
 25. Regiony wielkiej herezji i okolice : Bruno Schulz i jego mitologia / Jerzy Ficowski. - Sejny : Fundacja "Pogranicze", 2002. - 521, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm
 26. Regiony wielkiej herezji : rzecz o Brunonie Schulzu / Jerzy Ficowski. - [Wyd. 3 popr. i uzup.]. - Warszawa : "Słowo", 1992. - 181, [5] s. : il. ; 17 cm  W   44542
 27. Schulz / Jerzy Jarzębski. Schulz / Jerzy Jarzębski.- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999. Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999.- 242, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 20 cm
 28. Schulz pod kluczem / Wiesław Budzyński. - Warszawa : "Bertelsmann Media", cop. 2001. - 335, [1] s. : il., mapa ; 21 cm
 29. Schulzowskie marginalia / Małgorzata Kitowska-Łysiak ; Katolicki Uniwetsytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii Sztuki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - 183 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm
 30. Słownik schulzowski / oprac. i red. Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, [2004]. - 467, [3] s. : faks., fot., portr., rys. ; 23 cm  W   60948
 31. Studia o prozie Brunona Schulza. - Katowice : UŚ, 1976. Katowice : UŚ, 1976. - 145, [1] s. : 1 tab., err. ; 25 cm
 32. Symboliczny świat Brunona Schulza / Dariusz Konrad Sikorski ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydaw. PAP, 2004. - 203 s. : faks., portr., rys. ; 25 cm
 33. Teatr pamięci Brunona Schulza / pod red. Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk. - Gdynia : Władze Miasta [etc.], 1993. - 181, [1] s. : il., faks., fot., portr. ; 24 cm
 34. Trójca nowoczesnych / Artur Sandauer. Kraków : Wydawnictwo Miniatura, [1992]. - 351, [1] s. ; 12 cm
 35. U źródeł sensu : Leśmian, Hrabal, Schulz : dziennik prowincjonalny / [red. Janusz Nowak, Marek Rapnicki, Libor Martinek (część czeska) ; aut. Jacek Baluch et al.]. - Racibórz : Raciborskie Centrum Kultury, 2003. - 176 s. : il. kolor. ; 20 cm
 36. Uczniowie Schulza / Wiesław Budzyński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011. - 245, [3] s. : il. ; 25 cm
 37. W kręgu Schulza / [red. Jan Bończa-Szabłowski]. - [Warszawa : ”Milart“, 2001]. - 52 s. : fot., il. ; 29 cm
 38. W poszukiwaniu autentyku : Stanisław Fijałkowski, Zbigniew Makowski, Eugeniusz Mucha, Jerzy Nowosielski, Andrzej Strumiłło / [red. Małgorzata Kitowska-Łysiak ; tł. Małgorzata Sady ; Galeria Stara BWA w Lublinie]. - Lublin : Wydawnictwo-Drukarnia ”L-Print“, 2002. Lublin : Wydawnictwo-Drukarnia ”L-Print“, 2002.- [32] s. : il. ; 20x25 cm
 39. W stronę perspektywizmu : problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza : prolegomena / Żaneta Nalewajk. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, cop. 2010. - 378, [3] s. ; 23 cm
 40. W ułamkach zwierciadła... : Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa. - Lublin : TNKUL, cop. 2003. Lublin : TNKUL, cop. 2003.- 568, [2] s. : il., fot., portr. ; 24 cm.
 41. Xięga bałwochwalcza / Bruno Schulz ; przygot. do dr. i słowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski ; [oprac. graf. Hubert Hilscher]. - Warszawa : "Interpress", 1988. - Warszawa : "Interpress", 1988. - 118, [2] s. : il. ; 22 x 24 cm  W   41716
 42. Zatracenie się w Schulzu : historia pewnej fascynacji / Krzysztof Miklaszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009. - 270 s. : il. ; 24 cm W   66256

Artykuły z czasopism


 1. "Alchemiczne" czytanie Schulza / Robert Suwała. // Kresy. - 2009, nr 3, s. 229-233
 2. Anima i animus, czyli eros i logos : propozycja interpretacji "Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza / Anna Ostowicz. // Warsztaty Polonistyczne. - 1996, nr 2, s. 32-39
 3. Antymit Ojca w prozie Brunona Schulza / Tomasz Olchanowski. // Test. - 1995, [nr] 2, s. 40-53
 4. Apologia i destrukcja : ("Noc wielkiego sezonu" Brunona Schulza) / Władysław Panas.  // Roczniki Humanistyczne. – 2007, T. 55, z. 1, s. 137-149
 5. Bezsenne kosmografie / Jan Gondowicz.// Dialog. - 2011, nr 7/8, s. 127-137 *
 6. Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem / Jerzy Jarzębski. // Znak. - 1997, nr 2, s. 17-33 *
 7. Bruno Schulz / Izabella Czermak. // Zeszyty Literackie. – 2008,  nr 3, s. 107-111 *
 8. Bruno Schulz : 100. rocznica urodzin; 50. rocznica śmierci : zestawienie bibliograficzne / Halina Fleszar.// Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 5, s. 31-32 *
 9. Bruno Schulz: estetyka języka w poetyckiej nostalgii / Jarosław Barański. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia. – 1999, Nr 36, s. 221-227
 10. Bruno kabalista : o kosmogonii kabalistycznej Brunona Schulza / Władysław Panas. // Akcent. - 1996, nr 1, s. 19-29
 11. Bruno Schulz : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Zdzisława Miernik.// Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 5, s. 25-27 *
 12. Bruno Schulz a gnostycyzm / Artur Jocz. -  Streszcz. w jęz. ang. // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – 1996, T. 3, s. 165-172
 13. Bruno Schulz, czyli o gnostycznej próbie uchwycenia fenomenu cierpienia / Artur Jocz. // Przegląd Religioznawczy. - 2006, nr 1, s. 47-58
 14. Bruno Schulz czyta Conrada / Bogusław Gryszkiewicz. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – 2004, [Nr] 4, s. 71-88
 15. Bruno Schulz i Franz Kafka : drogi i bezdroża żydostwa / Daniel Kalinowski. // Teka. – 2004, Nr 1, s. 105-114
 16. Bruno Schulz i koniak zakarpacki / Anna Wojciechowska. // Notatnik Teatralny. – 2009, Nr 56/57,  s. 431-433
 17. Bruno Schulz i śmierć tradycyjnego kupca / Theodosia S. Robertson ; tł. Andrzej Sławomir Kowalczyk. // Kresy. - 1996, nr 3, s. 96-107
 18. Bruno Schulz i Tomasz Mann: ironia wobec dwu kosmosów / Jan Kurowicki. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia. – 1995, Nr 107, s. 31-47
 19. Bruno Schulz i Walter Benjamin : między zachodnioeuropejską metropolią a środkowoeuropejską prowincją / Monika Tokarzewska. // Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2010, nr 3, s. 243-263
 20. Bruno Schulz na tle literatury polsko-żydowskiej / Dariusz Konrad Sikorski. // Kresy. - 2006, nr 4, s. 127-141
 21. Bruno Schulz - parabola komety / Marilyn A. Nelson ; tł. Anna Olszowy. // Kresy. - 1996, nr 3, s. 121-127
 22. Bruno Schulz w kontekście współczesnych dyskursów o kulturze / Mieczysław Dąbrowski. // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - R. 35, (2000), s. 23-35
 23. Bruno Schulz w Kudowie Zdroju / Stanisław Srokowski. // Akant. - 2010, nr 10, s. 10-12
 24. Bycie rodziny : efemeryczna generacja fantomów : wokół "Sierpnia" Brunona Schulza / Bogdan Nowicki. // Plama. - 2002, nr 1, s. 33-36
 25. Czy Bruno Schulz był masochistą? : odcienie kobiecości w "Xiędze bałwochwalczej" / Urszula Gorzelak. // Akcent. - 2007, nr 2, s. 13-20
 26. Czy grozi nam hegemonia kiczu? : Schulz - Gombrowicz / Grażyna Tomaszewska.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 1, s.71-76 *
 27. Demiurg i jego fantazmaty : spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bruno Schulza / Renate Lachmann ; tł. Jan Balbierz. // Teksty Drugie. - 1999, nr 6, s. 103-119
 28. Domy Kafki i Schulza : przed-wstęp czyli banalne sylogizmy / Tomasz Swoboda. // Fraza. - 1997, nr 3, s. 68-88
 29. Droga do domu, czyli podróż oniryczna po schulzowskim domu wspomnień / Aleksandra Habdank-Wojewódzka. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – 2007, [Nr] 7, s. 133-144
 30. Dwa eseje o Schulzu / Piotr Filonowicz. // Twórczość. - 2004, nr 12, s. 76-97 *
 31. Erotyzm w prozie Brunona Schulza / Tomasz Siemiński. // Fraza. - 2002, nr 4, s. 74-95
 32. Etnografie Brunona Schulza : próba antropologicznego ujęcia "Ulicy Krokodyli" jako analizy miasta / Maciej J. Dudziak. // Konteksty. - 1998, nr 3/4, s. 105-108
 33. Fabryki fabulistyczne : narodziny opowieści z życia i dzieła Schulza / Jerzy Jarzębski.// Dialog. - 2011, nr 7/8, s. 5-15 *
 34. Fantazmaty dzieciństwa : glosa do "Wiosny" Schulza / Anna Czabanowska-Wróbel. // Ruch Literacki. - 2001, z. 1, s. 57-66 *
 35. Filozofia życia Brunona Schulza / Barbara Sienkiewicz. // Polonistyka. - 2003, nr 10, s. 11-19 *
 36. Franz Kafka i Bruno Schulz: karaluchy i krokodyle / Ewa Kuryluk ; tł. z ang. Maryna Ochab. // Zeszyty Literackie. - 2008, nr 3, s. 102-106
 37. Galaktyka wydrążonego mitu : poszukiwanie Xsięgi Brunona Schulza / Hugo Draxler. // Fa-Art. - 1996, nr 3, s. 41-53
 38. Gilguł a spór o istnienie pamięci w prozie Brunona Schulza / Bogdan Nowicki. // Akcent. - 2010, nr 1, s. 52-57
 39. Glosa do biogramu Brunona Schulza / Wacław Sadkowski. // Literatura na Świecie. - 1998, nr 4/5, s. 390-392 *
 40. Gruzy świętej materii / Michał Bandura. // Twórczość. - 2006, nr 8, s. 73-87 *
 41. Heteropatyczne stany uczuciowe Brunona Schulza w "Księdze listów" / Bogdan Nowicki. // Akcent. - 2005, nr 3, s. 27-33
 42. Hiszpańskojęzyczni tłumacze wobec zabiegu udosłownienia metafory leksykalnej w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza / Katarzyna Dłużniewska-Łoś.// Poradnik Językowy. - 2009, nr 5, s. 82-95 *
 43. Hoffmann - Schulz - Tokarczuk - estetyczne powinowactwa / Magdalena Bieńkowska. // Kresy. - 2000, nr 1, s. 239-250
 44. "Humorysta przechadza się pośród nieskończoności" - Bruno Schulz wobec twórczości Tomasza Manna / Dariusz Konrad Sikorski. // Ruch Literacki. - 2006, z. 3, s. 351-366 *
 45. Intryga nieskończoności / Władysław Panas. // Roczniki Humanistyczne. - 2007, z. 1, s. 178-187
 46. Jak uczyć czytania literatury w liceum : na przykładzie opowiadań Brunona Schulza. Cz. 1 / Piotr Kołodziej. // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 3, s. 3-14
 47. Jak uczyć czytania literatury w liceum : na przykładzie opowiadań Brunona Schulza. Cz. 2 / Piotr Kołodziej. // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 4, s. 3-15
 48. Jak uczyć czytania literatury w liceum : na przykładzie opowiadań Brunona Schulza. Cz. 3 / Piotr Kołodziej. // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 5, s. 23-34
 49. Kłopoty z arcydziełem : kilka uwag na marginesie szkolnej recepcji prozy Brunona Schulza / Wiesław Leszczyński. // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - 1995/96, Z. 5, s. 51-59
 50. Księga i "Księga" / Jerzy Franczak. // Wielogłos. - 2007, nr 1, s. 130-148
 51. Księga istnieje : fragmenty esejów o Brunonie Schulzu / Tonnus Oosterhoff ; tł. z niderl. Natalia Borowska. // Pogranicza. - 2004, nr 5, s. 59-70
 52. Lekcja profesora Arendta / Władysław Panas. // Roczniki Humanistyczne. - 2007, z. 1, s. 150-177
 53. Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša / Miłosz Bukwalt. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – 2003, Nr 125, s. 3-184
 54. List i aforyzm Brunona Schulza / Zdzisław J[erzy] Adamczyk. // Ruch Literacki. - 2004, z. 1, s. 103-104 *
 55. Listy Brunona Schulza - części początkowe i końcowe / Bożena Sieradzka. // Język Polski. - 1996, z. 2/3, s. 121-129 *
 56. Magiczna bogini ciała / Jan Gondowicz. // Konteksty. – 2010,  nr 1, s. 95-105
 57. Manekin : szkic i część / István Hajdu ; tł. Jolanta Jastrzębska. // Kresy. - 2002, nr 3/4, s. 58-61
 58. Manekinacjka / Halina Waszkiel.// Dialog. - 2011, nr 7/8, s. 198-117 *
 59. Martwa natura - jej forma i jej żydowskie korzenie w opowiadaniach Brunona Schulza : tł. / Jörg Schulte. // Studia Litteraria Polono-Slavica. – 2002, T. 7, s. 415-425
 60. Marzenia Schulza / Stefan Szymutko. // Opcje. - 2003, nr 1, s. 8-11
 61. Masochista na Cyterze / Marek Zaleski. // Teksty Drugie. - 2005, nr 3, s. 184-203
 62. Medicina mystica w "Sanatorium pod klepsydrą" Brunona Schulza / Bogdan Nowicki. // Wyspa. - 2010, nr 3, s. 110-115
 63. Metaforyczne obrazy ciemności i nocy w prozie Brunona Schulza / Piotr Wróblewski. // Roczniki Humanistyczne. - 2001/2002, z. 6, s. 431-443
 64. "Miasteczko" - mit przestrzeni młodości w prozie Brunona Schulza i Gyuli Krúdyego / Csilla Gizińska. // Acta Philologica. – 2010, Nr 37, s. 322-329
 65. Miasto Schulza / Jerzy Jarzębski. // Teksty Drugie. - 2001, nr 2, s. 40-51
 66. Między niebem a ziemią - refleksje o "Emerycie" Brunona Schulza / Anna Mazurkiewicz. // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 549-553 *
 67. Między omnipotencją a niemocą, gloryfikacją a denuncjacją : o rozpadzie "porządku Ojca" i masochizmie w twórczości Brunona Schulza / Brigitta Helbig-Mischewski ; tł. z niem. Gabriela Matuszek. // Przestrzenie Teorii. – 2007, Nr 8, s. 265-279
 68. Migawki / Agnieszka Czechowicz. // Roczniki Humanistyczne. - 2007, z. 1, s. 333-340
 69. Migotanie tajemnicy : o prozie Brunona Schulza interpretowanej sakralnie / Sławomir Żurek. // Polonistyka. - 1997, nr 7, s. 426-430 *
 70. Mit Golema w twórczości Brunona Schulza / Robert Looby.// Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 2, s. 93-105 *
 71. "Mit" poszukiwania ojca w "Sanatorium pod Klepsydrą" Brunona Schulza / Tomasz Olchanowski. // Świat Psychoanalizy. - 1996, nr 2, s. 74-93
 72. Motyw deformacji w prozie Brunona Schulza : mężczyzna, kobieta, sztuka / Ariko Kato. // Kresy. - 2004, nr 3, s. 132-139
 73. Mutacje wzniosłości w dziełach Bruno Schulza / Andreas Schönle ; tł. Elżbieta Wolicka. // Kresy. - 1996, nr 3, s. 111-120
 74. Na tropach Schulzowskiego mitu / Artur Telwikas. // Roczniki Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. – 2005, [Nr] 7, s. 87-98
 75. Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska / Ewa Kraskowska. // Teksty Drugie. - 1999, nr 1/2, s. 211-227
 76. Niema samotność w zwierciadle : mit i przemiany u Brunona Schulza / Francesco M. Cataluccio. // Teksty Drugie. - 1996, nr 1, s. 148-153
 77. Niema samotność w lustrze : słowo, mit i przemiany u Brunona Schulza / Francesco M. Cataluccio ; tł. Jerzy Uszyński. // Zeszyty Literackie. - 1996, nr 4, s. 99-106 *
 78. Nie tylko Drohobycz : Bruno Schulz - łódzki epizod / Janusz Kozłowski. // Kronika Miasta Łodzi. - 2004, [z.] 2, s. 65-70
 79. Niejasne postanowienie roślinnej natury : strategie mimikry w twórczości Hansa Bellmera i Brunona Schulza / Elżbieta Łojszczyk. // Konteksty. - 2010, nr 1, s. 106-119
 80. O dwóch podróżach do krainy nieprawdopodobieństwa : "Ulica Krokodyli" Brunona Schulza i braci Quay / Agnieszka Wróblewska. // Kresy. - 2008, nr 1/2, s. 84-93
 81. O manowcach socjologizowania na temat Brunona Schulza / Andrzej Kasperek. // Szkice Humanistyczne. – 2009, T. 9, nr 2/3, s. 149-167
 82. Obraz społeczności sztetł w twórczości Singera i Schulza / Katarzyna Więcławska. // Kresy. - 1999, nr 4, s. 37-52
 83. Obraz świata w "Sklepach cynamonowych" i plastycznej twórczości Brunona Schulza - propozycja metodyczna dla klasy III liceum / Henryka Bobińska.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s.63-72 *
 84. Od filozofii do gnozy, czyli o literackich próbach wyrażenia istoty rzeczywistości / Artur Jocz. // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 392-396 *
 85. Otwarta ezoteryczność języka Brunona Schulza / Stanisław Podobiński. // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - 1995/96, Z. 5, s. 91-96
 86. "Pan Karol" Brunona Schulza jako traktat nie-metafizyczny / Marcin Całbecki. // Kresy. - 2002, nr 3/4, s. 31-57
 87. Panas od Schulza / Jerzy Święch. // Akcent. - 2005, nr 1, s. 32-36
 88. "Pater familias" - rozważania o wizerunkach ojca w twórczości Brunona Schulza / Radosław Kostrzewa. // Pamiętnik Literacki. - 1995, z. 4, s. 29-47 *
 89. Podręcznik dla młodego Markowskiego / Michał Paweł Markowski ; rozm. przepr. Jola Workowska. // Forum Akademickie. - 2008, nr 4, dod. Forum Książki nr 1, s. 4-5
 90. Pogańska orgia sierpnia, czyli Brunona Schulza ogród rozkoszy / Marcin Bartnikowski. // Pogranicza. - 2000, nr 1/2, s. 52-61
 91. Pokazać człowiekowi człowieka / Alina Biała. // Polonistyka. - 1998, nr 8, s. 547-550 * Opowiadanie Brunona Schulza "Nemrod".
 92. "Powiedzieć fizjonomię słowami" - "eidos" twarzy w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza / Anna Świrek. // Rocznik Świętokrzyski. Seria A, Nauki Humanistyczne. – 2008, T. 30, s. 61-68
 93. Powrót do siebie. Tajemnice "Ojczyzny" Brunona Schulza / Anna Czabanowska-Wróbel.// Ruch Literacki. - 2006, nr 3, s. 337-350 *
 94. Principium individuationis : motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza / Włodzimierz Bolecki. // Teksty Drugie. - 2003, nr 5, s. 17-33
 95. Propozycje opracowania prozy Brunona Schulza : materiał programowy kl. III liceum / Barbara Stworowa.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/1989, nr 3, s. 301-306 *
 96. "Prowincja osobliwa": Schulzowska kreacja i interpretacja Miasta / Wiera Meniok. // Akcent. - 2007, nr 1, s. 69-74
 97. Proza Schulza wobec neoplastycyzmu Mondriana / Iwona Mikołajczyk. // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. - 2001, nr 7/9, s. 83-93
 98. Przemiany Schulza / Jerzy Franczak.// Polonistyka. - 2010, nr 4, s. 40-43 *
 99. Przygody ciała w "Sanatorium" Hasa, czyli o Schulzowskim świecie zmiennej materii / Joanna Walewska.// Twórczość. - 2010, nr 7, s. 61-73 *
 100. Rekonstrukcje rzeczywistości : Galicja w twórczości Josepha Rotha i Brunona Schulza / Janusz Golec. // Akcent. - 2003, nr 3, s. 123-128
 101. Rozerwane nici : garść wspomnień i zebranych wiadomości o życiu i twórczości Debory Vogel i Brunona Schulza oraz okolicznościach ich śmierci z ręki Niemców / Rachel Auerbach ; tł. z jid. Tomasz Kuberczyk ; oprac. Antoni Czyż. // Ogród. - 2003, nr 1/2, s. 219-236
 102. Sanatorium czasu : kilka uwag o pośrednictwie kina w doświadczaniu czasu / Waldemar Frąc. // Fraza. - 1999, nr 2/3, s. 211-217 "Sanatorium pod Klepsydrą".
 103. "Sanatorium Pod Klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa : rola barw w koncepcji plastycznej filmu / Monika Kosteczko. // Pamiętnik Sztuk Pięknych. - 2001, nr 1, s. 47-56
 104. "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa w kontekście tradycji judaistycznej / Małgorzata Burzyńska-Keller. // Kwartalnik Filmowy. – 2000, Nr 29/30, s. 154-164
 105. Sąd Ostateczny : o jednym ekslibrisie Brunona Schulza / Władysław Panas. // Roczniki Humanistyczne. - 1998, z. 1 spec., s. 449-466
 106. Schulz - pisarz galicyjski / Jerzy Święch. // Akcent. – 2007, nr 1, s. 8-20
 107. Schulz czyta Rilkego / Aleksander Fiut. // Kwartalnik Artystyczny. - 2009, nr 4, s. 77-84
 108. Schulz hermetyczny / Joanna Salamon. // Gnosis. – 1996, Nr 8, s. 59-72
 109. Schulz i dramat tworzenia / Jerzy Jarzębski. // Teksty Drugie. - 2003, nr 5, s. 9-16
 110. Schulz i Gombrowicz wobec odczarowania świata / Łukasz Musielak.// Szkice Humanistyczne. - 2003, nr 1/2, s. 165-177
 111. Schulz i Stasiuk, czyli prowincja i podróż / Agata Wójtowicz-Stefańska.// Polonistyka. - 2012, nr 2, s. 28-33 *
 112. Schulz i Witkacy - głos drugi / Marta Skwara. // Teksty Drugie. - 1999, nr 6, s. 121-137
 113. Schulz - ironiczny ład i dyskurs uwodzicielski / Jerzy Jarzębski. // Akcent. - 2007, nr 1, s. 25-31
 114. Schulz - klasyczny i (po)nowoczesny / Jerzy Franczak. // Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2007, nr 2, s. 319-337
 115. Schulz przepisany? : "Sprawa Truchanowskiego" - epilog / Hubert Kopeć.// Ruch Literacki. - 2009, nr 4/5, s. 405-418 *
 116. Schulza zmagania z klęską / Jerzy Jastrzębski. // Arkusz. - 1999, nr 10, s. 8-9
 117. Schulzowskie reminiscencje / Urszula Chęcińska. // Pogranicza. - 2002, nr 5, s. 76-79 Poetyckie obrazy dzieciństwa u Brunona Schulza i Joanny Kulmowej.
 118. Schulzowskie reprezentacje pogranicza kulturowego w perspektywie postkolonialnej / Dorota Wojda.. // Teksty Drugie. - 2007, nr 4, s. 233-247
 119. Seksualność zdegradowana, czyli perwersyjny świat prozy Brunona Schulza / Paweł Dybel. // Teksty Drugie. - 2005, nr 3, s. 204-218
 120. Słowo i obraz / Małgorzata Kitowska-Łysiak. // Znak. - 2002, nr 3, s. 102-108 * Cykl fotomontaży Romana Cieślewicza - ilustracja prozy Brunona Schulza.
 121. Smak drukowanych moreli / Piotr Millati. // Kresy. - 1998, nr 3, s. 83-88
 122. Sny Brunona Schulza / Aleksandra Chomiuk. // Kwartalnik Polonistyczny. – 2008,  nr 1, s. 9-18
 123. Spadkobierca wielkiego herezjarchy : (o "Sklepach cynamonowych" B. Schulza) / Alina Biała. // Studia Kieleckie. Seria Filologiczna. – 2001, Nr 3, s. 53-63
 124. "Sprawa Schulza" / Małgorzata Kitowska-Łysiak. // Znak. - 2001, nr 10, s. 147-152 * Wywiezienie fresków z Drohobycza do Izraela.
 125. Szwaczki, przyjemność i inne znaczenie / Jeannette Słaby.// Polonistyka. - 2006, nr 6, s. 50-53
 126. Śladami Brunona Schulza w Drohobyczu / Grzegorz Rąkowski. //Płaj. – 2008, T. 37,  s. 122-142
 127. Śmierć na ulicy Krokodyli / Maria Wasilczuk. // Polis. - 1997, nr 3, s. 32-34
 128. Świat według Schulza : perspektywa socjologiczna / Andrzej Kasperek. // Opcje. - 1998, nr 1, s. 97-102
 129. Teatr wielkich niemożliwości : ref. / Allen Kuharski ; tł. z ang. Tadeusz Witkowski. // Teatr. - 1995, nr 12, s. 11-13 Inscenizacje sztuk S.I. Witkiewicza, B. Schulza, W. Gombrowicza i T. Kantora.
 130. "Traktat o manekinach" i rosyjski formalizm / Robert Looby. // Kresy. - 1998, nr 3, s. 89-93
 131. "Traktat o Manekinach" według Bruno Schulza i Wojciecha Hasa / Małgorzata Burzyńska-Keller. // Kwartalnik Filmowy. – 2000, Nr 31/32, s. 106-115
 132. Traktat ojca a jego rama narracyjna w cyklu o manekinach Brunona Schulza / Matthias Freise.// Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. – 2001, Z. 54, s. 39-50
 133. Trzej muszkieterowie: Witkacy, Schulz, Gombrowicz / Szymon Wróbel. // Twórczość. – 2005, nr 9, s. 61-90 *
 134. Twarz artysty - fizjonomia bez pointy / Małgorzata Kitowska-Łysiak. // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – 2002, T. 32, s. 525-536
 135. W labiryncie archetypów Schulza / Izabela Stasiak. // Kresy. - 2005, nr 4, s. 147-159
 136. W labiryncie wszechświata : o "Kociu Letajewie" A. Biełego i "Sklepach cynamonowych" B. Schulza / Violetta Mantajewska. // Przegląd Rusycystyczny. - 1996, z. 3/4, s. 163-172
 137. W mieście Brunona Schulza / Marek A. Koprowski. // Sycyna. - 1997, nr 16, s. 20 Pamiątki w Drohobyczu.
 138. "...w mitycznym jakimś mateczniku...", czyli o znakach wyrażających przestrzeń w twórczości Brunona Schulza - scenariusz lekcji / Bogumiła Frąszczak. // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 29-33
 139. Walory prozy Brunona Schulza w filmowej adaptacji Wojciecha Hasa / Kornelia Rybicka.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 3, s.56-61 *
 140. Wcielenia materii : (Schulz i Bellmer) / Elżbieta Łojszczyk. -  Fragm. pracy. // Twórczość. - 2009, nr 3, s. 64-92 *
 141. "Wiosna" Brunona Schulza jako mit "dojrzewania" do dzieciństwa / Tomasz Olchanowski. // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. – 1999, Z. 53, s. 101-117
 142. Wizja niedojrzałości Brunona Schulza na tle pisarstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza i Witolda Gombrowicza : ref. / Grażyna Pietruszewska-Kobiela. // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - 1995/96, Z. 5, s. 77-89
 143. Własnowidz i cudotwórca czyli "Ulica Krokodyli" i "Ulica Wszystkich Świętych", "Sanatorium pod Klepsydrą" i "Apteka pod Słońcem" / Jerzy Ficowski. // Kresy. - 1996, nr 2, s. 61-73
 144. Własny głos / Marzena Jochymek-Sobolczyk. // Akant. - 2010, nr 13, s. 31-34
 145. "Wprawić uczniów w drżenie" prozą Brunona Schulza / Anna Mazurkiewicz. // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 296-300 *
 146. "Wyalienowanie z samotności" - Schulzowska próba dialogu : (o prozie Brunona Schulza) / Zbigniew Milczarek. // Akcent. - 1996, nr 1, s. 62-69
 147. Wzniosła tandeta i "simulacrum": Bruno Schulz w postmodernistycznych zaułkach / Dorota Głowacka. // Teksty Drugie. - 1996, nr 2/3, s. 72-91
 148. Zagłada i ocalenie świata żydowskiego w prozie Danila Kiša i Brunona Schulza / Miłosz Bukwalt. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – 2000,  Nr 109, s. 87-94
 149. Zmiany edytorskie w opowiadaniach Brunona Schulza / Robert Looby. // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 2003, nr 3/4, s. 87-97
 150. Żywioł kobiecości w twórczości Brunona Schulza / Justyna Sikorska. // Wyspa. - 2010, nr 3, s. 54-65

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce