Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Bolesław Prus PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
wtorek, 17 kwietnia 2012

BOLESŁAW PRUS (1847-1912)

polski pisarz, prozaik, nowelista i publicysta okresu pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy, myśliciel i popularyzator wiedzy, działacz społeczny

Bibliografia przedmiotowa za lata 1990-2012

Książki


 1. Bolesław Prus / Edward Pieścikowski. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis" , 1998
 2. Bolesław Prus – Anielka / oprac. Gustawa Grabowska. - Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych , [1991]
 3. Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu / Maciej Gloger. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , 2007
 4. Bolesław Prus "Katarynka" / [oprac. Agnieszka Sabak]. - Kraków : Wydawnictwo Skrzat , 2010
 5. Bolesław Prus "Lalka" / oprac. Bogdan Klukowski. - Warszawa : "Jota" , 1992
 6. Bolesław Prus - Lalka : (omówienie powieści) / oprac. A. I. Kordela. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ , 2007
 7. Bolesław Prus - mistrz pozytywistycznej kroniki / Barbara Bobrowska ; Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. - Białystok : Wydaw. UwB , 1999
 8. Bolesław Prus : pisarz i społecznik /  [red. Katarzyna Beliniak et al.]. - Warszawa : De Agostini Polska , cop. 2008
 9. Bolesław Prus : pisarz nowoczesny / red. Jakub A. Malik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Wydawnictwo KUL , 2009
 10. Bolesław Prus – Placówka / oprac. Gustawa Grabowska. - Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych , [1991]
 11. Bolesław Prus : publicysta - redaktor - teoretyk prasy / Wiesław Sonczyk. - Warszawa : "Elipsa" , 2000
 12. Bolesław Prus w Nałęczowie / Halina L. Bukowska. - Nałęczów : Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa : przy współpr. Muzeum Bolesława Prusa , 2005
 13. Faraon / [tekst Jarosław Górnicki ; rozdz. III i IV oraz oprac. całości Anna Willman]. - Warszawa : Mediaprofit , cop. 2006
 14. Faraon Bolesława Prusa / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa , 2005
 15. Filmowe panoramy społeczeństwa polskiego XIX wieku / Piotr Skrzypczak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek , cop. 2004
 16. Gatunki literackie w twórczości Bolesława Prusa / Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna. - Wrocław : Agencja Wydawnicza a Linea : Wydział Filologiczny Uniwersytetu  Warszawskiego , 2007
 17. Jubileuszowe "żniwo u Prusa" : materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej  w 1997 r./ pod red. Zbigniewa Przybyły ; Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. - Częstochowa : IFP WSP Kraków : "Księgarnia Akademicka" , 1998
 18. Lalka / [tekst Marzena Gałuszka ; biogr. Jarosław Górnicki ; oprac. Anna Willman]. - Warszawa : Mediaprofit , cop. 2007
 19. Lalka Bolesława Prusa / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : Wydawnictwo Biblios , 2006
 20. "Lalka" Bolesława Prusa / Józef Bochórz. - Warszawa : "Patria" , 1990
 21. Lalka Bolesława Prusa : semantyka, kompozycja, konteksty / Zbigniew Przybyła. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoĺy Pedagogicznej , 1995
 22. "Lalka" czyli rozpad świata / Ewa Paczoska. - Białystok : "Trans Humana" , 1995
 23. Lalka czyli Rozpad świata / Ewa Paczoska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne , cop. 2008
 24. "Lalka" : historie z różnych światów / Jakub A. Malik. - Lublin : Wydawnictwo KUL , 2005
 25. Lalka i perła / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydaw. Literackie , 2001
 26. "Lalka" : konteksty stylu / Tadeusz Budrewicz ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]. - Kraków : Wydaw. Uczelniane WSP , 1990
 27. Literackie notatki o kompozycji / Bolesław Prus ; wstęp, wybór i oprac. Anna Martuszewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria , 2010
 28. Lux in tenebris : zarys życia i twórczości oraz fragmenty Kronik Bolesława Prusa / Grzegorz Łęcicki ; sł. wstępne  Jerzy Myśliński. - Warszawa : Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa : Wydawnictwo Patmos , 2007
 29. Małe narracje Prusa / Barbara Bobrowska. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria , cop. 2004
 30. Między Kopernikiem a Zygmuntem czyli Tło warszawskie w Lalce Bolesława Prusa / Paweł Waszak. - Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy , 2006
 31. Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego / Czesław Galek. - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji , 2005
 32. Nałęczów : spacer z Bolesławem Prusem po dawnym i współczesnym uzdrowisku / [tekst Halina L. Bukowska, Tadeusz Różewicz ; aut. zdjęć Tadeusz Adamczyk et al.]. - Nałęczów : Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa : przy współpracy Muzeum Bolesława Prusa , 2001
 33. Nowele i opowiadania Bolesława Prusa / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa , 1996
 34. Peryfrazy Bolesława Prusa / Violetta Machnicka ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego , 2011
 35. Powracająca fala : mityczne konteksty wybranych powieści Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej / Cezary Zalewski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas , cop. 2005
 36. Powstanie styczniowe w biografii Bolesława Prusa / Krystyna Tokarzówna. - Lublin : Muzeum Lubelskie , 1993
 37. "Pozytywista ewangeliczny" : studia o Bolesławie Prusie / Stanisław Fita. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , 2008
 38. Prus versus Świętochowski : w sporze o naukowość, krytykę pozytywną i "Lalkę" / Tomasz Sobieraj. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Uniwersytet      im. Adama Mickiewicza , 2008
 39. Spojrzenie na Prusa i jego bohaterów : materiały z sesji w 150 rocznicę urodzin Bolesława Prusa / wstęp Stanisław Żak ; [oprac. red. Elżbieta Brodowska-Skonieczna]. - Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna , 1998
 40. Spotkania z "Lalką" : mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa / Józef Bachórz. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria , cop. 2010
 41. Świat kobiecy w "Emancypantkach" Bolesława Prusa / Danuta Wierzchołowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : Wydaw. WSP , 2001
 42. Świat "Lalki" : 15 studiów / red. Jakub A. Malik ; Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski KUL. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , cop. 2005
 43. Wiedza astronomiczno-fizykalna w twórczości literackiej Bolesława Prusa / Henryk Piersa. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia , 2007
 44. Wokulski w Paryżu / Krzysztof Rutkowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria , cop. 2010
 45. Wyobraźnia pisarska Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego na przykładzie słownictwa topograficznego i nazw barw / Magdalena Czachorowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , 2006

Artykuły z czasopism


 1. Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku : (na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego) / Agata Grabowska-Kuniczuk. // Napis. - Ser. 14 (2008), s. 387-397 Materiały z konferencji naukowej "Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska", Kielce.
 2. Adam Grzymała-Siedlecki o Bolesławie Prusie / Stanisław Fita. //Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka .-T. 7 .-(2000) s. 115-124
 3. Aleksander Głowacki, czyli rozmyślania o edukacji polonistycznej / Agnieszka Skubis-Rafalska.// Język Polski w Gimnazjum 2009/2010, nr 1, s. 42-51
 4. "Antek" i "Grzechy dzieciństwa" : przełom w twórczości Bolesława Prusa / Cezary Zalewski. // Ruch Literacki. - R. 50, z. 3 (2009), s. 189-204
 5. Biedni ludzie / Jacek Chmielewski. // Twórczość. - 2003, nr 11, s. 90-113 "Kamizelka" Bolesława Prusa i "Szynel" Mikołaja Gogola.
 6. Bolesław Prus a wiek XX / Stanisław Fita. //Roczniki Humanistyczne .-1998 z. 1 spec. s. 399-409
 7. Bolesław Prus o problemach wschodniego pogranicza / Stanisław Fita. // Prace Filologiczne. - T. 55 (2008), s. 241-248
 8. Bolesław Prus wobec kwestii niemieckiej / Agnieszka Friedrich. // Morze Zjawisk. - Nr 2/3, (2003), s. 81-90
 9. Bolesław Prus wobec problemów cywilizacji technicznej : (próba rekonstrukcji poglądów na podstawie "Kronik tygodniowych") / Józef Piłatowicz. // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - 1996, nr 1, s. 99-119
 10. Bolesław Prus wśród ludzi i tajemnic Kazimierza / Stanisław Fita. // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 45, (2002), s. 157-164
 11. Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego czytanie Świątyni Opatrzności / Ewelina Lesisz. // Przegląd Filozoficzno-Literacki. - 2009, nr 2, s. 183-198
 12. Budowa słowotwórcza rzeczowników w "Lalce" Bolesława Prusa / Teresa Smółkowa. // Prace Filologiczne. - T. 45, (2000), s. 567-572
 13. Całkowite zaćmienie Słońca z 1887 roku w relacji Bolesława Prusa / oprac. Jerzy M[arek] Kreiner. // Urania. - 1999, nr spec., s. 47-49
 14. Ciało wyparte / Danuta Sosnowska. // Kresy. - 1996, nr 1, s. 39-43
 15. Co dalej z lalką? / Henryk Markiewicz. // Twórczość. - 2003, nr 10, s. 123-126
 16. Co gra "Katarynka" Prusa? / Ryszard Koziołek. // Pamiętnik Literacki. - R. 100, z. 1 (2009), s. 49-70
 17. Compostella? / Anna M. Drexlerowa. // Saeculum Christianum. - 2003, nr 2, s. 49-52 Interpretacja wyjazdu Wokulskiego do Paryża w pow. "Lalka".
 18. "Confessiones" pozytywisty : o "Grzechach dzieciństwa" Bolesława Prusa / Beata K. Obsulewicz.  // Pamiętnik Literacki. - R. 100, z. 4 (2009), s. 7-22
 19. Czy Wokulski był Szwajcarem? : bułgarskie interesy bohatera "Lalki" / Zbigniew Klejn. // Pamiętnik Literacki. - R. 96, z. 3 (2005), s. 47-66
 20. Ćwiczenia z patrzenia / Robert Papieski //Twórczość .-2002 nr 7/8 s. 76-93
 21. Damskie strategie czyli Mickiewicza i Prusa zdanie o kobietach / Danuta  Górniak. // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 51-56
 22. Darwin, kompas i Kanał Sueski czyli o odkryciach naukowych w "Faraonie" Bolesława Prusa / Kazimierz Maciąg. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - Z. 4 (2005), s. 26-50
 23. Demokratyzacja pana i marzenia panny z towarzystwa czyli obraz miłości i pieniędzy w "Lalce" Bolesława Prusa / Iwona Bieganowska. // Studia Słowianoznawcze. - T. 7 (2008), s. 103-136
 24. Determinizm w "Lalce" Bolesława Prusa / Maciej Gloger. // Pamiętnik Literacki. - 2000,      z. 2, s. 19-44
 25. Dlaczego Robinson, a nie Don Kichot? : o niektórych (nie tylko estetycznych) wyborach Bolesława Prusa / Anna Martuszewska. // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 45, (2002), s. 239-251
 26. Do jakiej pan należy partii, panie Prus? / Maciej Janowski. // Tygodnik Powszechny. -       1998, nr 5, s. 14
 27. "Doktór filozofii na prowincji" - Aleksander Świętochowski jako figura w grze literackiej Bolesława Prusa? / Małgorzata Okulicz-Kozaryn. // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - T. 7, (2000), s. 125-139
 28. Duże i małe zagadki "Lalki" / Henryk Markiewicz. // Ruch Literacki. - R. 50, z. 6 (2009), s. 437-450
 29. Dyskusyjny Klub Literacki : "Faraon" Prusa na zajęciach z wykorzystaniem  komputera : projekty zajęć / Anna Suszek. // Nowa Polszcz. - 2001, nr 5, s. 13-22
 30. "Dzieci" Bolesława Prusa - krwawy karnawał rewolucji / Magdalena Rumińska. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1 Nauki Filologiczne. - Z. 2, (2003), s. 7-16
 31. Elementy "karnawałowe" w kreacji wybranych bohaterów "Faraona" Bolesława  Prusa / Magdalena Rumińska. // Studia Filologiczne. - [T.] 3 (2004), s. 129-145
 32. "Emancypantki" Bolesława Prusa : pomiędzy ekonomią wymiany a filozofią daru / Krystyna Kłosińska. // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - T. 10 (2003), s. 227-246
 33. Emancypantki Bolesława Prusa : powieść rozpięta na micie / Karolina Morawiecka. // Kresy Południowo-Wschodnie. - Z. 2, (2003), s. 61-73
 34. Ezop opowiada "Lalkę" : o werbalnych i niewerbalnych sposobach komunikacji z czytelnikiem w powieści Bolesława Prusa / Magdalena Dziugieł-Łaguna. //Napis. - Ser. 15 (2009), s. 175-192 Materiały z konferencji "Umysły zniewolone. Literatura pod presją",  Konstancin-Jeziorna, Obory.
 35. Fantastycznonaukowy fragment "Lalki" Bolesława Prusa / Antoni Smuszkiewicz. // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 45, (2002), s. 201-216
 36. Fantazmaty rewolucji i młodości w "Dzieciach" Bolesława Prusa / Jakub Momro. // Ruch Literacki. - 2003, z. 2, s. 147-161
 37. Fikcja a prawda / Agata Jałowiecka-Frania. // Akant. - R. 9, nr 12 (2006), s. 34-37 Na marginesie książki "Bolesław Prus : kalendarz życia i twórczości".
 38. Filantropia i familia : optyka Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej / Beata K. Obsulewicz. // Prace Polonistyczne. - Ser. 61, t. 1 (2006), s. 71-86 Materiały z konferencji "Problematyka rodzinna w literaturze drugiej połowy XIX wieku", Łódź.
 39. Filmowy "Faraon" jako światowej rangi fenomen artystyczny / Zygmunt Machwitz. // Tygiel Kultury. - 1997, nr 8/9, s. 78-84
 40. Funkcje barw w "Lalce" Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska. // Studia Językoznawcze. - T. 4 (2005), s. 45-53
 41. Funkcje podania ludowego w "Lalce" Bolesława Prusa / Dorota Samborska-Kukuć. // Pamiętnik Literacki. - 2003, z. 2, s. 43-54
 42. Gdy zasypia rozum : bohaterowie "Lalki" w świetle swoich snów / Dagmara Binkowska.// Polonistyka. - 2008, nr 8, s. 25-30
 43. Gra o władzę w "Faraonie" i nie tylko... / Agnieszka Miernik.// Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 4, s. 14-27
 44. "Gwałtowny jak lew i uparty jak wół" : Ramzes XIII jako negatywny bohater "Faraona" Bolesława Prusa / Kazimierz Maciąg. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - Z. 3 (2004),  s. 9-20
 45. Historia z morałem / Małgorzata Łukasiewicz (Rubryka pod różą ) //Znak . - 2002 nr 5 s. 103-107
 46. Ignacy Rzecki i Andrzej Rzeski : o wpływie powieści "Ci i tamci" T.T. Jeża na epizod węgierski w "Lalce" Bolesława Prusa / Krystyna Poklewska. // Prace Polonistyczne. - Ser. 50, (1995), s. 77-89
 47. Intertekstualność w "Lalce" / Jiri Damborsky. // Przegląd Humanistyczny. - R. 50, nr 5/6 (2006), s. 85-95
 48. Izabeli Łęckiej nieznane oblicze / Izabela Stachowiak. // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 477-480
 49. Jak Olga Tokarczuk czyta "Lalkę" Bolesława Prusa? / Stanisław Bortnowski. // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 592-595 Na marginesie książki "Lalka i perła".
 50. "Jaka będzie przyszłość?" : przełom wieków w opinii Bolesława Prusa / Wiesław Sonczyk. //Rocznik Historii Prasy Polskiej .-2001 z. 2 s. 27-43 Opinie na łamach "Kuriera Codziennego" i "Tygodnika Ilustrowanego"
 51. Jaka epistema? : o metodzie, kryteriach i przesłankach filozoficznych krytyki  literackiej "trójcy powieściopisarzy" okresu pozytywizmu / Tomasz  Sobieraj. // Pamiętnik Literacki. - R. 100, z. 4 (2009),  s. 73-97
 52. Jakie tajemnice kryje przestrzeń kościoła w "Lalce"? / Renata Pałka.// Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 38-41
 53. Językowa kreacja ubóstwa i zbytku w "Lalce" Bolesława Prusa / Marta Helman. // Studia Językoznawcze. - T. 5 (2006), s. 81-97
 54. Kafka, lalki i emancypantki / Urszula Benka. // Akant. - 2002, nr 7, s. 26-26
 55. Karolina Latter - postać o wymiarze tragicznym / Danuta Wierzchołowska //Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego .-[Z.] 10 .-(1999) s. 175-183
 56. Kilka uwag o kategorii dotyku w "Lalce" B. Prusa / Anna Janke. // Roczniki Humanistyczne. - T. 53, z. 1 (2005), s. 101-123
 57. Kogo i jak nazywa się w "Lalce" Prusa? / Józef Bachórz. // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 45, (2002), s. 165-181
 58. Kolonizacja niemiecka na ziemiach polskich w "Placówce" Bolesława Prusa i w powieści Clary Viebig "Das schlafende Heer" / Edyta Wnuk //Zeszyty Naukowe. Slavica Stetinensia / Uniwersytet Szczeciński .-Nr 8 .-(1998) s. 51-61
 59. Kupiec galanteryjny i machina dziejów / Robert Piłat //Res Publica Nowa .-1999 nr 5/6 s. 39-42 Pogarda w "Lalce" Bolesława Prusa i "Lunatykach" Hermanna Brocha
 60. Labirynt rzeczywistości w "Lalce" / Anna Wodzyńska. // Polonistyka. - [R.] 63[62], nr 3 (2009), s. 29-34
 61. "Lalka" Bolesława Prusa - "powieść z wielkich pytań... epoki" - po ponad stu latach / Anna Szurczak.// Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 2, s.33-65
 62. "Lalka" - historia niechcianego kochanka / Kornelia Kaźmierczak. // Studia Słowianoznawcze. - T. 5 (2005), s. 345-360
 63. Lalka i lalki / Frantisek Vseticka ; tł. Irena Pyszko. // Metafora. - R. 13, nr 51/55 (2002/2003), s. 119-120
 64. Lalka Olgi : kim jest Izabela, kto to jest Wokulski / Olga Tokarczuk.//Polityka. - 2001, nr 15, s. 60-62
 65. "Lalka" - na nowo odkryta / Sylwia Nowak. // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 471-476
 66. Lalka w reżyserii Wojciecha J. Hasa - inspiracja tematem literackim / Piotr Skrzypek. // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. - Z. 51, (1998), s. 127-148
 67. Liberalizm pozytywistyczny - dwie drogi myśli : (Prus - Świętochowski) / Maciej Gloger. // Roczniki Humanistyczne. - T. 53, z. 1 (2005), s. 23-50
 68. Losy wybranych wyrazów na przykładzie słownictwa "Lalki" Bolesława Prusa / Gabriela Olchowa. // Zeszyty Naukowe. Językoznawstwo / Uniwersytet Opolski. - Z. 17, (1998), s. 101-126
 69. Małgorzata Minclowa czyli drugie ja Stanisława Wokulskiego / Leszek Barszcz. // Polonistyka. - 2000, nr 7, s. 407-411
 70. "Marne są ludzkie nadzieje" : "Z legend dawnego Egiptu" Bolesława Prusa jako świadectwo literatury na rozdrożu / Grzegorz Tomicki. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 48 (2008), s. 101-109
 71. Modyfikatory intensywności barw w twórczości Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego / Magdalena Czachorowska. // Studia Językoznawcze. - T. 7 (2008), s. 51-60
 72. Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego / Czesław Galek. Autoreferat. // Roczniki Teologiczne. - T. 53, z. 4 (2006), s. 185-192
 73. Na początku był sklep... : klucz do "Lalki", czyli o lubelskich realiach powieści : dopiski / Jakub A. Malik. // Roczniki Humanistyczne. - T. 53, z. 1 (2005), s. 51-80
 74. Na początku było słowo recenzyjne... Henryka Sienkiewicza : o dojrzewaniu warsztatu pisarskiego autora "Lalki" / Zbigniew Przybyła. // Ruch Literacki. - 1995, z. 4, s. 434-446
 75. "Nie-samowite" lustra : z rozmyślań nad "Lalką" Bolesława Prusa / Ireneusz   Gielata. // Świat i Słowo. - 2004, nr 1, s. 185-200
 76. Nieznana korespondencja Bolesława Prusa i Oktawii Głowackiej z Julianem Ochorowiczem / oprac. Stanisław Fita. // Pamiętnik  Literacki. - R. 100, z. 4 (2009), s. 167-171
 77. Nowe odczytania twórczości Bolesława Prusa : sesja międzynarodowa w Częstochowie 4-6 maja 1997 / Mirosław Łapot. // Ruch Literacki. - 1998, z. 2,  s. 279-281
 78. O astronomicznych zainteresowaniach Bolesława Prusa / Jerzy M[arek] Kreiner. // Urania. - 2000, nr 3, s. 128-132
 79. O erotyzmie "Antka" Bolesława Prusa / Krzysztof Biliński. // Prace Polonistyczne. - Ser. 50, (1995), s. 91-101
 80. O chłopskich korzeniach / Maria Starosta. // Polonistyka. - 2000, nr 1, s. 48-53 Zajęcia na przykładzie "Placówki" B. Prusa i "Chłopów" W.S. Reymonta.
 81. O mniejszościach etnicznych w publicystyce Bolesława Prusa / Sylwia Karpowicz-Słowikowska. // Pamiętnik Literacki. - R. 100,  z. 4 (2009), s. 173-185
 82. O pieniądzach i kwestiach ekonomicznych w "Lalce" Bolesława Prusa / Józef Bachórz //Pieniądze i Więź .-1999 nr 2 s. 150-156
 83. O polszczyźnie Bolesława Prusa i jemu współczesnych / Joanna Sobczykowa. // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 3, s. 37-42 Referat z sesji "Bolesław Prus - patron na miarę XXI wieku", Sosnowiec.
 84. O Prusie okazjonalnie "ku czci" / Grażyna Straus. // Notes Wydawniczy. - 1998, nr 4,  s. 36-40
 85. O "Placówce", wynalazkach i parapsychologii / Zbigniew Włodzimierz Fronczek. // Sycyna. - 1996, nr 18, s. 20
 86. O prusowskiej interpretacji tytułu "Lalki" / Zbigniew Przybyła. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie. - Z. 88, (1994), s. 61-82
 87. Obcy... Inny... wśród swoich w wybranych nowelach pozytywistycznych / Barbara Guzik. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis.Studia Historicolitteraria. - [Nr] 8 (2008), s. 36-43 Materiały z VII konferencji naukowej poświęconej literaturze i antropologii.
 88. Obiektywny obraz : Bolesław Prus i Ryszard Kapuściński jako estetycy fotografii / Cezary Zalewski. // Pamiętnik Literacki. - R. 100, z. 1 (2009), s. 175-194
 89. Oblicza Boga w twórczości Bolesława Prusa / Stanisław Fita //Zeszyty Karmelitańskie .-2002 nr 1 s. 102-110
 90. Oblicza intertekstualności "Lalki" - kilka uwag o relacjach międzytekstowych powieści Prusa / Mariusz Szpilarewicz. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 44 (2004), s. 123-154
 91. Obrachunki lalkarskie / Henryk Markiewicz. // Wielogłos. - 2008, [nr] 2, s. 127-140
 92. "Obserwatorium faktów społecznych" czy "przedsiębiorstwo do wywożenia społecznych brudów"? : wolność i odpowiedzialność w prusowskiej koncepcji dziennikarstwa / Wiesław Sonczyk //Studia Medioznawcze .-2000 nr 1 s. 109-137
 93. Ogłoszenia prasowe w nowelach Bolesława Prusa / Tadeusz Budrewicz. // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Z. 9, (1997), s. 43-51
 94. Oswajanie kultury masowej, czyli o specyficznym poczuciu humoru Bolesława Prusa / Rafał Dąbrowski //Polonistyka .-2002 nr 1 s. 16-20
 95. Otolaryngolodzy warszawscy w "Kronikach" Bolesława Prusa / Andrzej Kierzek //Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie .-2002 nr 1/2 s. 66-77
 96. Ozyrys i Set : mitologiczna matryca w „Faraonie” Bolesława Prusa / Cezary Zalewski.// Pamiętnik Literacki. - 2011, nr 3, s. 5-32
 97. Panna Dandys i inni : (myśli nad lekturą "Lalki" B. Prusa) / Elżbieta M. Kur. // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 2002, nr 1/2, s. 23-36
 98. Panna Klara Howard : literacki portret pozytywistycznej emancypantki / Danuta Wierzchołowska. // Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - [Z.] 7, (1995), s. 31-45
 99. "Panna Leokadia widzi cały garnitur" : o ubraniach w "Lalce" Bolesława Prusa / Waldemar Klemm. // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 4, s. 53-74
 100. Peryfrazy "śmierci" w tekstach Bolesława Prusa / Violetta Machnicka.// Conversatoria Linguistica. - R. 2 (2008), s. 63-77
 101. Pesymizm - utopia - chiliazm : o myśleniu utopijnym Bolesława Prusa / Maciej Gloger. // Pamiętnik Literacki. - 2003, z. 2, s. 55-77
 102. Piwo i prawda o Wokulskim / Lucyna Muszyńska //PAL Przegląd Artystyczno-Literacki .-1998 nr 11 s. 98-111
 103. Podróżować jest bosko? : prolegomena do filozofii podróży Bolesława Prusa : 8 wskazówek / Jakub A. Malik. // Nawias. - Nr 7 (2008), s. 88-98
 104. Poglądy Bolesława Prusa na wychowanie dzieci i młodzieży / Czesław Galek. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - R. 49, nr 3/4 (2006), s. 75-93
 105. Poglądy Bolesława Prusa na wychowanie i nauczanie / Alina Rynio, Małgorzata Kornafel //Roczniki Nauk Społecznych .-1999 z. 2 s. 83-96
 106. Pokój Rzeckiego i "cela" Anzelma Bohatyrowicza : semantyka wnętrza wobec kreacji postaci w powieści realistycznej doby pozytywizmu / Alicja Dąbrowska. // Temat. - 2004, nr 1/2, s. 55-68
 107. Polityka i historia jako gra w "Faraonie" Bolesława Prusa : (w kontekście Bachtinowskiej teorii karnawalizacji) / Magdalena Rumińska. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - [Z.] 8 (2006), s. 143-157
 108. Pomniki pisarzy / Bogdan Piotr Kozłowski. // Akant. - R. 9, nr 13 (2006), s. 44-45
 109. Poświęcenie, przebaczenie, litość w "Lalce" B. Prusa / Beata K. Obsulewicz. // Roczniki Humanistyczne. - T. 53, z. 1 (2005), s. 81-99
 110. Powściągliwość, praca i maleńka szczypta obłąkania / Magdalena Micińska //Znak .-2002 nr 3 s. 13-28 Twórczość publicystyczna.
 111. Pozytywista o Wyspiańskim / Stanisław Fita //Ethos .-1999 nr 4 s. 29-41
 112. Półtora miesiąca w Rapperswilu : nowe materiały źródłowe o Bolesławie Prusie / Zdzisław Jerzy Adamczyk. // Kieleckie Studia Filologiczne. - T. 12, (1998), s. 163-171
 113. Próba psychologicznego portretu Aleksandra Głowackiego / Agata Jałowiecka-Frania. // Akant. - R. 7, nr 11 (2004), s. 14-19
 114. Prus czytający Mickiewicza : (propozycja metodyczna do "Lalki") / Henryk Gradkowski. // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 4, s. 57-63
 115. Prus i Swedenborg / Maciej Gloger. // Ruch Literacki. -  R. 46, z. 4/5 (2005), s. 369-382
 116. Prus i Żeromski w kraju Feaków / Łukasz Marcińczak. // Akcent. - R. 26[27], nr 2 (2006), s. 7-31
 117. Prus-parodysta: "Ze wspomnień cyklisty" / Michał Głowiński. // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 45, (2002), s. 233-238
 118. Prus w domenie hebrajskiej : rekonesans / Ryszard Löw. // Akcent. - 1997, nr 4, s. 190-193
 119. "Prusacy są od robienia" / Wiesław Ratajczak //Polonistyka .-1999 nr 3 s. 156-162 Relacje polsko-niemieckie w twórczości T.T. Jeża i B. Prusa
 120. "Przeszłość Przyszłości" : "Pleśń świata", czyli los wygnanych z raju / Agnieszka Paja. // Pamiętnik Literacki. - 2003, z. 2, s. 29-41
 121. Pytający Wokulski / Zbyszek Czerwiński. // Fronda. - Nr 49 (2008), s. 214-233
 122. Romans i miłość / Kazimiera Szczuka. // Res Publica Nowa. - 1996, nr 7/8, s. 40-45 Wątki romantyczne w "Dziadach" i "Lalce".
 123. Romantyzm w "Omyłce" Bolesława Prusa / Magdalena Bilińska. // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 465-470
 124. Rozpustny Wokulski : o aluzjach erotycznych w "Lalce" Bolesława Prusa / Wacław Forajter. // Pamiętnik Literacki. - R. 100, z. 4 (2009), s. 23-52
 125. Schopenhaueryzm w "Lalce" Bolesława Prusa / Maciej Gloger. // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 45, (2002), s. 183-199
 126. "Sieroce dole" "geniuszy uczucia" : o biedermeierowskich cechach twórczości Bolesława Prusa / Tomasz Sobieraj. // Przegląd Humanistyczny. - R. 54, nr 1 (2010), s. 81-95
 127. Słownictwo topograficzne w nowelach Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska. // Studia Językoznawcze. - T. 2, (2003), s. 55-64
 128. Socjologiczne uwarunkowania imion w wybranych utworach Bolesława Prusa /  Katarzyna Strojek. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - [Nr] 2 (2004), s. 489-495
 129. Spiskowcy: Kordian i Wokulski / Wiesław Ratajczak. // Polonistyka. - [R.] 63[62], nr 11 (2009), s. 12-16
 130. Sylwetka duchowa Bolesława Prusa (1847-1912) / Stanisław Cieślak. // Lignum Vitae. - [T.] 7 (2006), s. 363-387
 131. Szkolna recepcja twórczości Bolesława Prusa w latach (1918-1997) : rekonesans badawczy / Bronisława Kulka //Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie .-Z. 7 .-(1998) s. 99-120
 132. Światy zastępcze w "Lalce" Bolesława Prusa / Kamila Borysewicz //Akcent .-2002 nr 1/2 s. 29-36
 133. Tajemnice "Kamizelki" / Marta Jedliczko-Malik. // Polonistyka. - [R.] 57, nr  9 (2004), s. 18-20
 134. Teoria Prusa / Agnieszka Kluba. // Ruch Literacki. - 1999, z. 5, s. 525-537
 135. To i owo o humoreskach Bolesława Prusa / Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 40, (2002), s. 53-76
 136. Urwis : "Grzechy dzieciństwa" punktem zwrotnym w twórczości Bolesława Prusa / Cezary Zalewski.   // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. - Nr 5 (2007), s. 71-79
 137. Uwagi do angielszczyzny w "Lalce" Bolesława Prusa / Ewa Baum. // Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. - T. 2 (2004), s. 175-180
 138. Uwagi o słownictwie "Kronik" Bolesława Prusa / Violetta Machnicka. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. - Z. 39, (1999), s. 53-62
 139. Warszawa "Lalki" Bolesława Prusa / Małgorzata Górzyńska. // Rocznik Warszawski. - [T.] 35 (2007), s. 358-361
 140. Warszawa z powieści Bolesława Prusa / Ewa A. Kamińska. // Spotkania z Zabytkami. - [R.] 30, nr 7 (2006), s. 34-35
 141. Wokół myśli o macierzyństwie w "Emancypantkach" Bolesława Prusa / Danuta Wierzchołowska.// Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - [Z.] 9, (1996), s. 80-92
 142. Wybrane terminy hydrograficzne w twórczości Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska.// Studia Językoznawcze. - T. 3 (2004), s. 167-177 Materiały z XIII Kolokwium Językoznawczego "Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny", Świnoujście.
 143. Wychowawcza rola Kościoła katolickiego i religii w twórczości Bolesława Prusa / Czesław Galek. // Studia Pastoralne. - R. 4, nr 4 (2008), s. 282-292
 144. "Z legend dawnego Egiptu" Prusa : próba dekonstrukcji / Filip Mazurkiewicz.//Opcje. - 1998, nr 2, s. 8-13
 145. Zawieszenie broni między postępem a tradycją : wstęp do opowiadań świątecznych Bolesława Prusa / Radosław Okulicz-Kozaryn. // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 45, (2002), s. 217-231
 146. Zakochany biznesmen / Frederic Jameson ; tł. Ryszard Koziołek. // Teksty Drugie. - 2010, nr 1/2, s. 267-277
 147. Znany i nieznany / Anna Tatarkiewicz. // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 10, s. 15 Na marginesie art. B.Prusa "Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społecznego" z 1882 r.
 148. "Życie duszy" : rzecz o niektórych aspektach psychologii postaci w utworach Bolesława Prusa / Danuta Wierzchołowska. // Studia i Materiały. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - [Z.] 8, (1995), s. 22-37

 

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce