Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Terapia zajęciowa PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Dobek   
poniedziałek, 23 kwietnia 2012

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Zestawienie bibliograficzne za lata 1995-2012

Książki


 1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną : propozycje dla warsztatów terapii zajęciowej na podstawie doświadczeń francuskich : poradnik praktyczny / [pod red. Krystyny Mrugalskiej]. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Zarząd Główny , cop. 2005. - 28 s. : il. ; 21 cm
 2. Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Joanny Łuczak ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. - 496, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm
 3. Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej / Beata Borowska-Beszta. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2008. - 150, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm
 4. Inne dzieci, nowe, odkrywcze : Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach jego mieszkańcy, ich życie, ich twórczość / [oprac. red. Aleksandra Szymaniec, Gizela Suchanek, Idzi Wójcik]. - Krzyżanowice ; Wrocław : Wydaw. Św[iętego] Antoniego , 1997. - 79 s. : faks., fot. kolor., portr. ; 27 cm
 5. Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu : diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Krasoń, Beaty Mazepy-Domagały i Arkadiusza Wąsińskiego ; Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej - Katowice, Wyższa Szkoła Administracji - Bielsko-Biała. - Katowice ; Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji , 2009. - 436 s. : il. kolor. ; 24 cm
 6. Jestem kimś : zbiór scenariuszy do pracy opiekuńczo-wychowawczo-terapeutycznej z dziećmi w wieku szkolnym / oprac. Renata Łagosz, Sławomir Chrost. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011. - 128 s. : il. ; 21 cm.
 7. Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum / Danuta Wosik-Kawala. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2007. - 210 s. : il. ; 25 cm
 8. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. - 69, [1] s. ; 21 cm
 9. Nikifory - artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym : materiały pokonferencyjne. Cz. 1 / pod red. Barbary Sochal. - Warszawa : Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska , 2009. - 208 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm
 10. Program "Krok za krokiem" : zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat / pod red. Marii Piszczek. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea" , cop. 2006. - 167 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
 11. Rozwój empatii i kompetencji społecznych : program wychowawczo-terapeutyczny / Elżbieta Potempska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej , 2003. - 70 s. : il. ; 21 cm
 12. Skala aktywności i strategie aktywizacji mieszkańca domu pomocy społecznej / Zbigniew Tarkowski, Celina Jurkiewicz. - Lublin : Wydaw. Fundacji "Orator" , 1997. - 63 s. : il. ; 24 cm
 13. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , 1998. - 328 s. : rys. ; 24 cm
 14. Terapia pedagogiczna : zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2010. - 120, [1] s. ; 24 cm
 15. Terapia pedagogiczna : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2010. - 178, [1] s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
 16. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. naukową Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls , 2005. - 120, [1] s. ; 24 cm
 17. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007. -120, [1] s. ; 24 cm
 18. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2005. -178, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
 19. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007. -178, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
 20. Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - 214 s. : il. ; 24 cm
 21. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci. Cz. 1, Wprowadzenie do metody / Teresa Danielewicz, Anna Koźmińska, Janina Magnuska. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008. - 30 s. ; 24 cm
 22. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci. Cz. 2, Zajęcia z figurami geometrycznymi / Teresa Danielewicz, Anna Koźmińska, Janina Magnuska. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008. - 91 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm
 23. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : matematyka / Teresa Danielewicz [et al.]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2010. - 164 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm
 24. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : pomoce dydaktyczne do nauki czytania i pisania / Teresa Danielewicz [et al.]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, [2010]. - 199 s. : il. kolor. ; 24 cm
 25. Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy , 2009. - 309 s. : il. ; 21 cm
 26. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy , 2009. - 300 s. : il. ; 21 cm
 27. Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik metodyczny / Lucyna Kozaczuk. - Warszawa : "Interart" , 1995. - 154, [2] s. : rys. ; 21 cm
 28. Warsztaty terapii zajęciowej : prawo i praktyka / Monika Misztal. - Ostrołęka : "Alpha Pro" , cop. 2005. - 233 s. : wykr. ; 21 cm
 29. Wprowadzenie do terapii zajęciowej : przewodnik dla studentów / Dorota Rychter, Andrzej Margasiński. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2008. - 78 s. ; 21 cm
 30. Z warsztatów terapii zajęciowej do pracy : rozwiązania systemowe : materiały konferencyjne, Warszawa, 2-3 października 2006 / [red. Barbara Ewa Abramowska]. – Warszawa : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Zarząd Główny , 2006. - 152 s. : il. ; 21 cm
 31. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności  umysłowej / Tadeusz Kott. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 2005. - 272 s. ; 24 cm

Artykuły z czasopism


 1. Adekwatność osobowa a poczucie jakości życia u dziewcząt z lekkim upośledzeniem umysłowym uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej - doniesienie z badań / Renata Smoleń. // Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. - T. 11, (2003), s. 207-224
 2. Czym jest terapia zajęciowa? / Anna Godlewska. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 10, nr 2 (2010), s. 32-39
 3. „Integracja... a co potem?” / Barbara Wawrzecka. // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 50-51 Warsztaty terapii zajęciowej
 4. O potrzebie działań diagnostycznych i terapeutycznych w szkole podstawowej / Jolanta Rybska-Klapa. // Edukacja. - 2002, nr 3, s. 76-84
 5. Ocena funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej / Grzegorz Skórka. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 6, nr 4 (2006), s. 80-104
 6. Organizacja warsztatów terapii zajęciowej / Tomasz Szewc. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 10, nr 3 (2010), s. 51-66
 7. Pierwsza pomoc psychologiczna po samobójczej śmierci uczniów szkoły podstawowej / Beata Mirucka, Małgorzata Niesiobędzka. // Nowiny Psychologiczne. - 2000, nr 1, s. 83-89
 8. Program zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym dla dzieci ludzi uzależnionych od alkoholu / Barbara Kułakowska-Szczepanek. // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. - 2001, nr 3/4, s. 29-33
 9. Projekt socjalny : "Terapia zajęciowa jako sposób na usprawnienie sfery emocjonalnej dziecka". Cz. 2 / Anna Walendziak. // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, dod. s. 1-6
 10. Rehabilitacja poprzez pracę jako cel warsztatów terapii zajęciowej / Aneta Jegier. // Auxilium Sociale. - 1999, nr 3/4, s. 161-164
 11. Różnice w zainteresowaniach zawodowych dziewcząt z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej oraz pozostających w domu rodzinnym - doniesienie z badań / Małgorzata Karpińska. // Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. - T. 11, (2003), s. 225-245
 12. Spotkania Porannego Kręgu a zaspokajanie potrzeb psychicznych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym / Edyta Łapińska. // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 300-304
 13. Sprawność psychofizyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu  umiarkowanym / Przemysław Wysocki. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – R. 9, nr 1 (2009), s. 68-75
 14. Systemy interakcji tematycznych jako jedna z metod pracy pedagogiczno-terapeutycznej / Magdalena Lubińska-Bogacka. // Edukacja. - 2002, nr 3, s. 85-91
 15. Tańczący w ciemnościach / Kamil Krakowski. // Polityka. - 2001, nr 42, s. 88-90 Terapia tańcem niewidomych w ramach Warsztatów Tańca Współczesnego w Poznaniu
 16. Terapeutyczność procesu wychowania / Adam Stankowski. // Auxilium Sociale. - 2000, nr 1, dod. s. 1-47
 17. Terapeutyczność procesu wychowania / Adam Stankowski. // Auxilium Sociale. - 2000, nr 1, dod. s. I-XLVII
 18. Terapia wychowawcza w klasie VI : (ramowy program oraz przykładowy scenariusz zajęć) / Laurencja Lewandowska. // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 9, dod. s. 9-12
 19. Terapia zajęciowa jako jedna z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych na przykładzie Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Oddziałe Rejonowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku / Barbara Moraczewska. // Debiuty Naukowe WSHE. - T. 3, (2002), s. 85-91
 20. Warsztat Terapii Zajęciowej jako placówka rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych / Katarzyna Sadowska. // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. 227-238
 21. Warsztat terapii zajęciowej - początek czy koniec drogi do integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych? / Edyta M. Nieduziak. // Zamojskie Studia i Materiały. - R. 8, z. 2[4] (2006), s. 329-335 Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Etiologia alienacji społecznej", Zamość
 22. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gościeradowie / Emilia Nicał. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 9, nr 2 (2009), s. 90-111
 23. Warsztat Terapii Zajęciowej - wybrane zagadnienia / Lucyna Kozaczuk. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 5, nr 2 (2005), s. 36-56
 24. Warsztaty terapii zajęciowej / Monika Mrozowska. // Prawo Pracy. - R. 10, nr 6 (2004), s. 25-26
 25. Warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej - formy działania i zasady finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego / Iwona Szymańska. // Finanse Komunalne. - R. 16, nr 6 (2009), s. 27-33
 26. Warsztaty terapii zajęciowej w realizacji ustawowych celów / Wiesława Pacholec-Maślak. // Zeszyty Naukowe Instytutu Pedagogiki / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Z. 1 (2007), s. 25-35
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce