Logo strony BP w Ostrołęce
środa, 22 marca 2023
 
Towarzystwa i związki w Ostrołęce i regionie PDF Drukuj E-mail
Napisał Edyta Magdalena Lachowska   
piątek, 18 maja 2012

Towarzystwa i związki w Ostrołęce i regionie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Związek Kurpiów


 1. 12 lat w służbie kurpiowskiej ojczyźnie : o Związku Kurpiów / Stanisław Pajka.// Kurpie. – 2008, nr 4/5, s. 29-31
 2. Działalność Oddziałów Związku Kurpiów / AKA.// Kurpie. – 2006, wydanie specjalne, s. 17
 3. Dziś i jutro Związku Kurpiów : rozmowa z Mirosławem Grzybem / rozmawia Magdalena Kosińska.// Kurpie. - 2008, nr 3, s. 13-15
 4. III Walny Zjazd Związku Kurpiów : podsumowania i plany na przyszłość / Magdalena Kłosińska.// Kurpie. – 2004, nr 3, s. 21-23
 5. Informacja o Związku Kurpiów // Kurpie. – 2002, nr 1, s. 36
 6. Kalendarium Związku Kurpiów / Mirosław Grzyb.// Kurpie. – 2002, nr 1, s. 5-6
 7. O sobie, o regionalizmie i zadaniach Związku Kurpiów / Mirosław Grzyb.// Kurpie. – 2002, nr 1, s. 3-4
 8. Siedem lat Związku Kurpiów / Stanisław Pajka.// Kurpie. – 2003, nr 4, s. 37-39
 9. Solidne fundamenty / Henryk Gadomski.// Kurpie. – 2006, wydanie specjalne, s. 13
 10. Stowarzyszenie z nowym obliczem : III Walne Zebranie Członków Związku Kurpiów / Bogusława Opęchowska.// Kurpie. – 2004, nr 4, s. 24-25
 11. Sympozjum Regionalistów Mazowieckich / Mirosław Grzyb.// Kurpie. – 2008, nr 1, s. 42
 12. Urodzinowa radość / Mirosław Grzyb.// Kurpie. – 2006, wydanie specjalne, s. 12-13
 13. Walny Zjazd po raz czwarty / mk.// Kurpie. – 2008, nr 3, s. 11-12
 14. Z kroniki wydarzeń Związku Kurpiów // Kurpie. – 2006, wydanie specjalne, s. 32-36
 15. Związek Kurpiów – najmłodsze stowarzyszenie regionalne na Mazowszu i w Polsce / Stanisław Pajka.// Zeszyty Naukowe. – z. 14, s. 354-358
 16. Związek Kurpiów – początki, założenia i plany / Stanisław Pajka.// Kurpie. – 2006, wydanie specjalne, s. 14-16
 17. Związek Kurpiów – sukcesy i plany / mk.// Kurpie. – 2005, nr 1, s. 6
 18. Związek Kurpiów 1996-2000 : z kroniki wydarzeń / rada red. Adam Białczak [et al.]; oprac., redakcja i wstęp Stanisław Pajka. - Ostrołęka : Zarząd Główny Związku Kurpiów, 2000

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe


 1. Dwa lata istnienia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego w Ostrołęce / Henryk Maćkowiak.// Zeszyty Naukowe. – 1988, z. 2, s. 114-116
 2. Działalność naukowa Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika / Bernard Kielak.// Zeszyty Naukowe. – 2000, z. 14, s. 128-133
 3. II Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego / Jerzy Kijowski.// Zeszyty Naukowe. – 1989, z. 3, s. 146-149
 4. III Walne Zgromadzenie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce / Kazimierz Parszewski.// Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 391-415
 5. Konferencje naukowe OTN / Jerzy Kijowski.// Zeszyty Naukowe. - 2007, nr 21, s. 117-123
 6. Na zakończenie konkursu OTN „Moje Kurpie” / Henryk Dąbrowski.// Zeszyty Naukowe OTN. – 1995, z. 9, s. 425-429
 7. Nadanie Ostrołęckiemu Towarzystwu Naukowemu imienia Adama Chętnika :
 8. 4 października 1992 r. / [red. Bronisław Gołębiowski et al.] ; Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Ostrołęka : OTN, 1992
 9. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w piętnastoleciu, dziś
 10. i w perspektywie – uwag kilka / Janusz Gołota.// Zeszyty Naukowe. – 2001, z. 15, s. 9-12
 11. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe przed swoim dziesięcioleciem : kilka refleksji / Andrzej J. Kozłowski.// Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 5-8
 12. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe w ruchu naukowym i kulturalnym Kurpiowszczyzny / Andrzej J. Kozłowski.// Zeszyty Naukowe. – 1991, z. 5, s. 121-125
 13. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. Z aktualnych badań członków OTN : współczesna kultura wsi : zagrożenia i szanse / Bronisław Gołębiowski.// Zeszyty Naukowe. – 1997, z. 11, s. 62-76
 14. Potrzebne Kurpiom i Polsce : 17 lat Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego / Stanisław Pajka.// Kurpie. – 2003, nr 4, s. 29-30
 15. Ta pochodnia musi płonąć / Mikołaj Kozakiewicz.// Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 14-17
 16. V Walne Zgromadzenie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika / Kazimierz Parszewski.// Zeszyty Naukowe. – 2001, z. 15, s. 311-316
 17. W 20-lecie województwa ostrołęckiego i 10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika : kilka refleksji / Andrzej J. Kozłowski.// Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 5-13
 18. XX-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego : kartki z historii i refleksje / Jerzy Kijowski.// Zeszyty Naukowe. – 2006, z. 20, s. 11-19
 19. Z działalności OTN : sprawozdanie z IV walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego im. A. Chętnika w Ostrołęce / Kazimierz Parszewski.// Zeszyty Naukowe. – 1997, z. 11, s. 145-152
 20. Z kroniki OTN i regionu // Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 431-438

Inne


 1. Działalność Ostrołęckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 1981-1995 : (rys historyczny) / Maria Dłuska, Elżbieta Nisiobęcka.// Zeszyty Naukowe. – 1995, z. 9, s. 419-421
 2. Kulturalny „Strzelec” / Witold Kuczyński.// Kurpie. – 2002, nr 2, s. 32-33
 3. Miłośnicy Ostrołęki / Adam Białczak.// Kurpie. – 2004, nr 2, s. 34-35
 4. Sprawozdanie z V-tego Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury / Tadeusz Żebrowski.// Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 384-386
 5. VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury : Radom 23-26 września 1998 r. / Kazimierz Parszewski.// Zeszyty Naukowe. – 1998, z. 12, s. 344-347
 6. Współcześnie, ale po kurpiowsku : Związek Gmin Kurpiowskich „Puszcza Zielona” // Kurpie. – 2002, nr 4, s. 35
 7. Z działalności Towarzystwa Kurpiowskiego „Strzelec” / Maria Olszewska.// Zeszyty Naukowe. – 1994, z. 8, s. 350-354
Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce