Logo strony BP w Ostrołęce
czwartek, 30 marca 2023
 
Wychowanie do wartości PDF Drukuj E-mail
Napisał Małgorzata Komor   
poniedziałek, 28 maja 2012

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005 - 2011

Wydawnictwa zwarte: 


 1. Aporie wychowawcze szkoły i nauczyciela : złudzenia transmisji wartości w edukacji / Lech Sałaciński. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010.
 2. Autorytet prawdy : wychowanie dzieci i młodzieży / pod red. Marii Ryś. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006.
 3. Chcę być wartościowym człowiekiem / Ewa Kiezik-Kordzińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, cop. 2009.
 4. Dydaktyka XXI wieku - szanse i zagrożenia / pod red. Jolanty Bujak-Lechowicz ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008.
 5. Edukacja jako kształcenie i kształtowanie : moralność, kultura, demokracja, religia / Dietrich Benner ; wybór i przekł. Dariusz Stępkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008.
 6. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 7. Etyka rozwoju a wychowanie / Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.
 8. Jak dzieci uczą się wartości : poradnik dla rodziców / Elke Leger; tł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność ; Freiburg im Breisgau : Herder, 2005.
 9. Jak przekazywać dzieciom wartości : poradnik dla rodziców / Gerda Pighin ; przekł. Monika Sochacka. - Kraków : Wydaw. WAM, 2006.
 10. Między miłosierdziem a globalizacją : aksjologiczne przestrzenie edukacji polonistycznej / Ryszard Jedliński. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010.
 11. Miłość - zagubiona wartość współczesnej pedagogiki / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011.
 12. O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym / Katarzyna Olbrycht. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009.
 13. Oblicza miłości w pedagogice / pod red. nauk. Marcina Białasa i Doroty Ruszkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.
 14. Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole : etyka, estetyka, język aksjologii / pod red. Teresy Świętosławskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.
 15. Rozwój rozumienia miłości / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011.
 16. Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
 17. Uczeń w roli publicysty : przygotowanie piętnastolatków do życia społecznego w kształceniu polonistycznym / Danuta Łazarska. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006.
 18. Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 19. Wartości w edukacji polonistycznej - szanse i zagrożenia / red. Jolanta Bujak-Lechowicz ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010.
 20. Wartości w życiu społecznym : jak uczyć dzieci szacunku, tolerancji, wytrwałości...? / [Esteve Pujol i Pons ; il. Ines Luz Gonzalez ; przekł. z jęz. hisz. Marta Basiak]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006.
 21. Wartościowanie a edukacja polonistyczna / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2008.
 22. Wezwani do działania : zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych / red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział nauk Społecznych. Wydział Teologii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010.
 23. Wybrane aspekty współczesnej aksjologii pedagogicznej / pod red. nauk. Marii Nowickiej-Kozioł. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2009.
 24. Wychowanie - studia teoriopoznawcze i aksjologiczne / Czesław Wiśniewski. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.
 25. Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki. T. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja / Krystyna Chałas. - Wyd. 2 popr. - Kielce : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2006.
 26. Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. - Kielce : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2006.
 27. Wychowanie ku wartościom religijnym : elementy teorii i praktyki. T, 4, Religia, wiara, nadzieja, miłość, modlitwa, świętość / Krystyna Chałas, Adam Maj, Janusz Mariański. - Lublin ; Kielce : Jedność, 2009.
 28. Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II : elementy teorii i praktyki. T. 3, Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość / pod red. Krystyny Chałas. - Kielce : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2006.
 29. Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka / Krystyna Chałas ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007.
 30. Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007.
Artykuły z czasopism

 1. "Nie lękaj się" : projekt wychowawczo-edukacyjny dla szk. podst. i gimnazjum / oprac. zespół aut. Zofia Kijak [et al.].// Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 10-14
 2. Aksjologiczne aspekty wychowania / Jan Czechowski.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 1, s. 32-38
 3. Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej / Lech Sałaciński.// Edukacja. - 2011, nr 1, s. 25-35
 4. Aksjologiczny wymiar skutecznego wychowania / Janusz Mastalski.// Chowanna. - 2008, T. 1 (30), s.131-141
 5. Co wnosi Harry Potter / Małgorzata Gawlik.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 12, s. 48-51
 6. Co wnosi Harry Potter / Małgorzata Gawlik.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 50-55
 7. Czasy pogardy / Wanda Woronowicz.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2011, nr 9, s. 19-22
 8. Człowiek w świecie wartości : (scenariusz lekcji języka polskiego dla gimnazjalistów) / Justyna Fiedorczuk.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 7-8
 9. Czy tradycja jest wartością? : w świetle wybranych dyskursów / Barbara Myrdzik.// Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 12-17
 10. Dylematy związane z wyborem wartości : lekcja wychowawcza dla uczniów III klasy gimnazjum / Czesława Baś.// Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 32-33
 11. Dziecko jest jak makaron... / Iwona Erkiert ; rozm. przepr. Jolanta Koszek.// Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 23
 12. Edukacja aksjologiczna fundamentem w procesie jednoczenia Europy / Piotr Mazur.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 20-22
 13. Harcerski system wartości w powieściach dla młodzieży / Katarzyna Slany.// Guliwer. - 2008, nr 3, s. 21-31
 14. Humanistyczno - antropologiczne wizje edukacji / Janusz Gajda.// Pedagogika Pracy. - 2009, nr 55, s. 54-59
 15. Jak realizujemy program Wartości Życia / Joanna Pichlak, Agata Serzysko.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s. 91-92
 16. Jaka Polska w XXI wieku? / Jan A. Fazlagić.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 8-10
 17. Lekcje w służbie wartości / Wiesław Przybyła.// Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 7-16
 18. Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska.// Wychowawca. - 2006, nr 9, s. 14
 19. Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych / Krystyna Ostrowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 3-8
 20. Motyw próby, czyli jak wyprodukować wartości z wielu lektur / Krzysztof Gierszal.// Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 52-65
 21. Nasza "Szkoła z charakterem". Jak wprowadzam dzieci w świat wartości / Lucyna Libera.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2007, nr 9, dod. Wkładka Metodyczna, nr 9, s. V-VIII
 22. Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich / Adam Skreczko.// Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 18-19
 23. Nieuniknione paradoksy wychowania / Małgorzata Nowotka.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 26-29
 24. O potrzebie szukania prawdy i wierze w jej istnienie - refleksja pedagogiczna / Beata Ecler-Nocoń.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 9, s. 58-61
 25. O profilaktyce wychowawczej w świetle poglądów Aleksandra Kamińskiego / Lucjan Turos.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 2, s. 38-42
 26. O szkolnym odkrywaniu świata wartości (nie tylko Władysława Reymonta) / Maria Kwiatkowska-Ratajczak.// Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 34-40
 27. O wartościach w procesie edukacyjnym / Justyna Fiedorczuk.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 78-81
 28. O wartościach w procesie edukacyjnym / Justyna Fiedorczuk.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 9-10
 29. Odległa bliskość, czyli nowe problemy edukacji aksjologicznej w liceum / Ewa Nowel.// Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 4, s. 81-92
 30. Odpowiedzialność podmiotowa w procesie wychowania przez pracę / Józef Sowa.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 6, s. 24-31
 31. Odpowiedzialność w procesie wychowania dzieci młodzieży / Józef Sowa.// Edukacja. - 2010, nr 3, s. 35-41
 32. Pamięć zbiorowa i jej rola w wychowaniu / Wojciech Hausner.// Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 16-17
 33. Patriotyzm w edukacji małego dziecka / Natalia Maria Ruman.// Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 6-7
 34. Piękno jako wartość : konteksty pedagogiczne / Wojciech Zając.// Chowanna. - 2008, T. 1 (30), s.57-70
 35. Polonistyczna edukacja ku wartościom uniwersalnym / Eugeniusz Cyniak.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 9-19
 36. Prawda i dobro w wychowaniu / Sylwia Jakubiec.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 33-36
 37. Prawda, dobro i piękno przeciw cool i trendy / Marta Pieróg.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 19-24
 38. Profilaktyka a wychowanie przez wartości / Jacek Urban.// Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 16-18
 39. Prospero musi zrzucić płaszcz : wyczerpanie aksjologiczne w edukacji polonistycznej / Maciej Wróblewski.// Polonistyka. - 2011, nr 10, s. 39-43
 40. Razem do wartości / Iwona Majewska-Opiełka.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 14-17
 41. Samotność aksjonormatywna młodzieży / Katarzyna Wasilewska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 6, s. 16-18
 42. Strach przed wartościami w wychowaniu? / Katarzyna Olbrycht.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 11-16
 43. Szkoła szacunku i dialogu / Wiesław Mariański.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 77-81
 44. Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji / Sławomir Trusz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 3, s. 34-43
 45. Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji / Sławomir Trusz.// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 53-61
 46. Sztuka dokonywania wyborów / Dariusz Sarzała.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 4-10
 47. Świat naszych wartości : konspekt lekcji wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Ewa Kadylak.// Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 26
 48. TOC - Theory of Constraints (Teoria Ograniczeń) - w wychowaniu ku wartościom / Agnieszka Dłużniewska.// Meritum. - 2008, nr 1, s. 21-25
 49. Trudne pytania / Urszula Kłusek.// Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 7
 50. Uczeń jako wartość i indywidualność / Michał Józef Kawecki.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 12-19
 51. Uczymy wartości / Aneta Głuszniewska.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s. 89-90
 52. Uwagi o wartościach po seansie filmowym... / Roman Sowa.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 78-83
 53. W zależności od królestwa / Urszula Kłusek.// Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 15
 54. Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku / Lidia Dakowicz.// Edukacja. - 2011, nr 3, s. 74-82
 55. Wartości w edukacji szkolnej / Jerzy Ambroży.// Pedagogika Pracy. - 2009, nr 55, s. 94-97
 56. Wartości w wychowaniu / Lucyna Ćwiek.// Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 14-16
 57. Wartość i sens życia : scenariusz zajęć oazowych, kolonijnych, świetlicowych dla młodszych dzieci / Wirginia Lidia Mielcarek.// Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 27
 58. Wprowadzanie dziecka w świat wartości / Wanda Papugowa.// Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 8-11
 59. Wybrane obszary kryzysu szkoły / Jarosław Michalski.// Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 1/2, s. 75-81
 60. Wychowanie "pokolenia www" do wartości - podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 8-10
 61. Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 27-32
 62. Wychowanie muzyczne a wychowanie człowieka integralnego / Zofia Konaszkiewicz.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 4, s. 17-23
 63. Wychowanie oparte na chrześcijańskim systemie wartości / Mirosław Handke.// Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 8-11
 64. Wychowanie religijno - moralne / Ewa Janek.// Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 8-9
 65. Wychowanie w rodzinie jako profilaktyka patologii społecznych / Sylwester Bębas.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 7/8, s. 18-23
 66. Zmiany w hierarchii wartości deklarowanej przez młodzież niepełnosprawną ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników w latach 1995-2010 jako wyzwanie dla edukacji aksjologicznej / Karol Bidziński.// Edukacja. - 2010, nr 4, s. 91-103
 67. Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym / Ryszard Podgórski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 44-49
 68. Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym / Ryszard Podgórski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 37-39
 69. Żyć według wartości / Krystyna Ostrowska.// Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 5-7

Copyright © 2007 Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce